AXIS Camera Station S2208 Appliance

O zařízení

Řada zařízení AXIS Camera Station S22 je univerzálním řešením záznamu s vestavěným a snadno ovladatelným přepínačem PoE. Účelem zařízení je zajištění spolehlivého dohledu s vysokým rozlišením až 4K. V zájmu rychlosti a jednoduchosti instalace je tato řada zařízení přednastavena a opatřena předinstalovaným softwarem pro správu videa AXIS Camera Station, a to včetně licencí a veškerého potřebného systémového softwaru. Systém AXIS Camera Station nabízí intuitivní uživatelské rozhraní, které uživatelům umožňuje plné využití široké škály kamerového dohledu a dalších IP produktů společnosti Axis. Díky operačnímu systému uloženému na jednotce SSD (Solid-State Drive) a 5leté záruce na hardware poskytuje tato řada spolehlivé řešení dohledu.

Zařízení AXIS Camera Station řady S22 se skládá ze dvou částí:

 • Přepínač: Integrovaný přepínač Power over Ethernet (PoE).

 • Počítač: Předinstalovaný veškerý potřebný software nutný k vytvoření řešení dohledu, včetně softwaru pro správu videa AXIS Camera Station.

 • Přepínač a počítač tvoří dvě samostatné části.

 • Přepínač a počítač komunikují prostřednictvím interních konektorů pro odchozí připojení: jeden je umístěn na obvodové desce napájení přepínače a druhý je umístěn na základní desce počítače.

 • Odchozí připojení serveru U2 je externí síťové rozhraní, které lze připojit k existující síti.

 • Zařízení připojená k odchozímu připojení serveru U2 nemohou komunikovat se zařízeními, která jsou připojená přímo k přepínači.

 • Zařízení připojená k odchozímu připojení serveru U2 mohou komunikovat se zařízeními, která jsou k přepínači připojená přes systém AXIS Camera Station.

Příklady nastavení

Instalace v nezávislé dohledové síti

Můžete vytvořit nezávislou dohledovou síť, která není nijak propojena s jinou externí sítí. Jedná se o základní instalaci typu Plug and Play. Ve výchozím nastavení je povolen server DHCP vestavěného přepínače. Jakmile připojíte kamery k portům PoE, kamery se zapnou, získají IP adresu a budou přístupné prostřednictvím systému AXIS Camera Station.

Úroveň obtížnostiZákladní
Výhody

Vyhrazená dohledová síť bez propojení s jinou externí sítí

Instalace Plug and Play

Omezení

Šířka pásma

Rozpočet PoE

Bez vzdáleného přístupu

Vyžadované akce

Změna výchozího hesla pro integrovaný přepínač

Registrace licence AXIS Camera Station

Použité konektory

Síťové konektory s podporou PoE, port 1–12

2 × konektor USB 2.0 (pro klávesnici a myš)

Konektor DisplayPortTM nebo HDMI

NEPOUŽITÉ konektory

Odchozí připojení přepínače RJ45 (U1)

Odchozí připojení přepínače SFP (U1)

Odchozí připojení serveru RJ45 (U2)

Konektor USB 3.0 (přední strana)

Linkový vstup zvuku (přední strana)

Linkový výstup zvuku (přední strana)

Instalace v existující síti

Můžete vytvořit dohledovou síť v existující síti. To znamená, že dohledová síť je od existující sítě oddělena.

Poznámka

Když použijete další rekordér, například AXIS S30 Recorders, zařízení nebude síťové údaje směrovat z dohledové sítě do serverové sítě k nahrávání. Zkontrolujte, jestli jsou AXIS S30 Recorders připojené ke stejné síti jako kamery.

Úroveň obtížnostiPokročilá
Výhody

Možnost použití klienta AXIS Camera Station k připojení k řadě S22 přes síť.

Segregace sítě

Omezení

Může být nutné, abyste dodrželi zásady podnikové sítě

Vyžadované akce

Změna výchozího hesla pro integrovaný přepínač

Registrace licence AXIS Camera Station

Použité konektory

Síťové konektory s podporou PoE, port 1–12

Odchozí připojení serveru (U2) RJ45 pro připojení k síti

(Volitelné) 2 × konektor USB 2.0 (pro klávesnici a myš)

(Volitelné) Konektor DisplayportTM nebo HDMI

NEPOUŽITÉ konektory

Odchozí připojení přepínače RJ45 (U1)

Odchozí připojení přepínače SFP (U1)

Konektor USB 3.0 (přední strana)

Linkový vstup zvuku (přední strana)

Linkový výstup zvuku (přední strana)

Začínáme

Standardní pracovní postup konfigurace rekordéru AXIS Camera Station je:

 1. Instalace zařízení

 2. Nakonfigurujte systém Windows®. Doporučujeme:

 3. Konfigurace při prvním použití

 4. Aktualizujte systém AXIS Camera Station na nejnovější verzi.

  • Pokud je váš systém online: otevřete aplikaci AXIS Recorder Toolbox a klikněte na možnost Update AXIS Camera Station (Aktualizovat AXIS Camera Station).

  • Pokud je váš systém offline: přejděte na web axis.com a stáhněte si nejnovější verzi.

 5. Konfigurace systému AXIS Camera Station

 6. Zaregistrujte své licence AXIS Camera Station.

 7. Připojte svůj systém k aplikaci AXIS Camera Station pro prohlížení na mobilních zařízeních. Viz Konfigurace zabezpečeného vzdáleného přístupu AXIS Secure Remote Access

Instalace zařízení

Konfigurace zařízení

Konfigurace při prvním použití

Po konfiguraci systému Windows® se automaticky spustí aplikace AXIS Recorder Toolbox, která vás provede konfigurací před prvním použitím. V tomto průvodci můžete před správou zařízení v aplikaci AXIS Recorder Toolbox nakonfigurovat několik základních a nezbytných nastavení.

Poznámka

Nastavení jsou určena pro server. Chcete-li změnit nastavení přepínače, přejděte na stránku správy přepínače. Viz Nastavení.

 1. Podle potřeby změňte název počítače a klikněte na tlačítko Next (Další).

 2. V části Date and time (Datum a čas) nakonfigurujte následující nastavení a klikněte na tlačítko Next (Další).

  • Zvolte časové pásmo.

  • Chcete-li nastavit NTP server, vyberte možnost NTP server a zadejte adresu NTP serveru.

  • Chcete-li nastavit ručně, vyberte možnost Manual (Manuální) a vyberte datum a čas.

 3. V části Network settings (Nastavení sítě) nakonfigurujte následující nastavení a klikněte na tlačítko Next (Další).

  • Ve výchozím nastavení jsou zapnuty možnosti Use automatic IP settings (DHCP) (Použít automatické nastavení IP (DHCP)) a Use automatic DNS settings (Použít automatické nastavení DNS).

  • Pokud je zařízení připojeno k síti se serverem DHCP, automaticky se zobrazí přidělená IP adresa, maska podsítě, brána a preferovaný server DNS.

  • Pokud zařízení není připojeno k síti nebo není k dispozici server DHCP, zadejte IP adresu, masku podsítě, bránu a preferovaný server DNS manuálně v závislosti na požadavcích sítě.

 4. Klikněte na možnost Finish (Dokončit). Pokud jste změnili název počítače, aplikace AXIS Recorder Toolbox vás vyzve k restartování zařízení.

Přihlášení k serveru

Pomocí klienta AXIS Camera Station se můžete připojit k více serverům nebo k jedinému serveru nainstalovanému v místním počítači nebo jinde v síti. K serverům AXIS Camera Station se můžete připojit různými způsoby:

Poslední použité servery –
Připojení k serverům použitým v předchozí relaci.
Tento počítač –
Připojení k serveru nainstalovanému na stejném počítači jako klient.
Vzdálený server –
Viz Přihlášení ke vzdálenému serveru.
Zabezpečený vzdálený přístup AXIS –
Viz Přihlášení ke zabezpečenému vzdálenému přístupu AXIS.
Poznámka

Při prvním pokusu o připojení k serveru zkontroluje klient ID serverového certifikátu. Abyste se ujistili, že se připojujete ke správnému serveru, ručně porovnejte ID certifikátu s ID zobrazeným v nástroji AXIS Camera Station Service Control.

Seznam serverůChcete-li se připojit k serverům ze seznamu serverů, vyberte některý z rozbalovacího menu Seznam severů. Klikněte na ikonu , jestliže chcete vytvořit nebo editovat seznamy serverů.
Importovat seznam serverůPokud chcete importovat soubor seznamu serverů, který byl exportován ze systému AXIS Camera Station, klikněte na možnost Importovat seznam serverů vyhledejte soubor .msl.
Vymazat uložená heslaJestliže chcete odstranit uložená uživatelská jména a hesla všech připojených serverů, klikněte na možnost Odstranit uložená hesla.
Změnit nastavení proxy serveru klientaPro připojení k serveru bude možná nutné změnit nastavení proxy serveru klienta, klikněte tedy na tlačítko Změnit nastavení proxy serveru klienta.

Přihlášení ke vzdálenému serveru

 1. Vyberte možnost Vzdálený server.

 2. Zvolte server z rozvinovacího seznamu Remote server (Vzdálený server) nebo do pole zadejte IP nebo DNS adresu. Pokud server na seznamu není, kliknutím na ikonu obnovte seznam všech dostupných vzdálených serverů. Jestliže je server konfigurován tak, aby přijímal klienty na jiném portu než na výchozím portu číslo 55752, zadejte IP adresu, za kterou bude následovat číslo portu, například 192.168.0.5:46001.

 3. Máte následující možnosti:

  • Vyberte možnost Log in as current user (Přihlásit jako aktuální uživatel) pro přihlášení jako aktuální uživatel Windows.

  • Zrušte výběr možnosti Log in as current user (Přihlásit jako aktuální uživatel) a klikněte na možnost Log in (Přihlásit). Vyberte možnost Other user (Jiný uživatel) a zadejte jiné uživatelské jméno a heslo, pokud se chcete přihlásit pomocí jiného uživatelského jména a hesla.

Přihlášení ke zabezpečenému vzdálenému přístupu AXIS

Poznámka

Při pokusu o připojení k serveru pomocí Axis Secure Remote Access nemůže server automaticky aktualizovat klienta.

 1. Klikněte na odkaz Přihlásit k zabezpečenému vzdálenému přístupu AXIS.

 2. Zadejte přihlašovací údaje k účtu My Axis.

 3. Klikněte na Přihlášení.

 4. Klikněte na Grant (Povolit).

Konfigurace systému AXIS Camera Station

Tento tutoriál vám pomůže se základními kroky při uvádění systému do provozu.

Než s tím začneme, může být třeba:

Po provedení potřebných nastavení můžete se systémem AXIS Camera Station začít pracovat:

 1. Spusťte systém pro správu videa

 2. Přidání zařízení

 3. Nastavení metody záznamu

 4. Video se živým zobrazením

 5. Prohlížení záznamů

 6. Přidávání záložek

 7. Export záznamů

 8. Přehrávání a ověřování záznamů v přehrávači AXIS File Player

Spusťte systém pro správu videa

Poklepejte dvakrát na ikonu klienta AXIS Camera Station, čímž klienta spustíte. Po prvním spuštění se klient pokusí přihlásit k serveru AXIS Camera Station, který je nainstalovaný na témže počítači jako klient.

Můžete se připojit k více serverům AXIS Camera Station různými způsoby.

Přidání zařízení

Stránka Přidat zařízení se otevře po prvním spuštění systému AXIS Camera Station. AXIS Camera Station vyhledá v síti připojená zařízení a zobrazí seznam nalezených zařízení.

 1. Ze seznamu vyberte kamery, které chcete přidat. Nemůžete-li kameru nalézt, klikněte na možnost Ruční vyhledávání.

 2. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

 3. Vyberte možnost Quick configuration (Rychlé nastavení) nebo Site Designer configuration (Nastavení nástroje Site Designer). Klikněte na tlačítko Další.

 4. Použijte výchozí nastavení a zkontrolujte, že je u položky Metoda záznamu vybrána možnost Žádná. Klikněte na tlačítko Install (Instalovat).

Nastavení metody záznamu

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Konfigurace > Záznam a události > Metoda záznamu).

 2. Vyberte kameru.

 3. Zapněte Detekce pohybu, nebo Nepřetržitě, nebo obojí.

 4. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

Video se živým zobrazením

 1. Otevřete kartu Živé zobrazení.

 2. Výběrem kamery zobrazíte její živé zobrazení.

Prohlížení záznamů

 1. Otevřete záložku Záznamy.

 2. Vyberte kameru, ze které chcete prohlížet záznamy.

Přidávání záložek

 1. Přejděte na záznam.

 2. Na časové ose kamery přibližujte a oddalujte obraz a pohybujte časovou osou tak, aby se značka umístila na požadované místo.

 3. Klikněte na .

 4. Zadejte název a popis záložky. V popisu používejte klíčová slova, která usnadní vyhledání a rozeznání záložky.

 5. Uzamkněte záznam volbou položky Prevent recording deletion (Zabránit ve vymazání záznamu).

 6. Poznámka

  Uzamčený záznam není možné smazat. Jestliže chcete záznam odemknout, vymažte možnost nebo odstraňte záložku.

 7. Záložku uložte kliknutím na OK.

Export záznamů

 1. Otevřete záložku Záznamy.

 2. Vyberte kameru, ze které chcete záznamy exportovat.

 3. Kliknutím na můžete zobrazit značky volby.

 4. Přetažením značek volby můžete zahrnout záznamy, které chcete exportovat.

 5. Kliknutím na otevřete kartu Export.

 6. Klikněte na tlačítko Export….

Přehrávání a ověřování záznamů v přehrávači AXIS File Player

 1. Přejděte do složky s exportovanými záznamy.

 2. Klikněte dvakrát na přehrávač AXIS File Player.

 3. Kliknutím zobrazíte poznámky k záznamu.

 4. Postup ověření digitálního podpisu:

  1. Přejděte do nabídky Nástroje > Ověřit digitální podpis.

  2. Vyberte možnost Validate with password (Ověřit pomocí hesla) a zadejte heslo.

  3. Klikněte na Verify (Ověřit). Zobrazí se stránka výsledků ověření.

 5. Poznámka

  Digitální podpis se liší od podepsaného videa. Podepsané video umožňuje vysledovat video až ke kameře, ze které pochází, a ověřit, že se záznamem nebylo manipulováno. Další informace najdete na kartě Signed video (Podepsané video) a v uživatelské příručce kamery.

Konfigurace sítě

Pokud se klient AXIS Camera Station, server AXIS Camera Station a připojená síťová zařízení nacházejí v různých sítích, může být nutné před použitím aplikace AXIS Camera Station provést nastavení proxy serveru nebo firewallu.

Nastavení proxy u klienta

Když mezi klientem a serverem stojí proxy server, je třeba provést nastavení proxy u klienta.

 1. Otevřete klienta AXIS Camera Station.

 2. Klikněte na možnost Change client proxy settings (Změnit nastavení proxy serveru klienta).

 3. Změňte nastavení proxy u klienta.

 4. Klikněte na OK.

Nastavení proxy u serveru

Když je mezi síťovými zařízeními a serverem zařazen proxy server, je třeba provést nastavení proxy u serveru.

 1. Otevřete nástroj AXIS Camera Station Service Control.

 2. Vyberte možnost Modify settings (Upravit nastavení).

 3. V části Nastavení proxy použijte výchozí Možnost internetu systémového účtu nebo vyberte možnost Použít manuální nastavení proxy.

 4. Klikněte na Save (Uložit).

NAT a firewall

Když stojí mezi klientem a serverem NAT, firewall apod., je třeba nastavit NAT nebo firewall tak, aby bylo zajištěno, že porty HTTP, TCP a streamovací port zadané v nástroji AXIS Camera Station Service Control mohou procházet přes firewall nebo NAT. Pokyny ohledně nastavení NAT nebo firewallu vám poskytne váš správce sítě.

Nastavení portu serveru

Server AXIS Camera Station používá pro komunikaci mezi serverem a klientem porty 55752 (HTTP), 55754 (TCP), 55756 (mobilní komunikace) a 55757 (mobilní streamování). V případě potřeby můžete porty změnit v nástroji AXIS Camera Station Service Control.

Bezpečnostní aspekty

Chcete-li zabránit neoprávněnému přístupu ke kamerám a záznamům, pamatujte na následující:

 • Používejte silná hesla pro všechna síťová zařízení (kamery, videokodéry a pomocná zařízení).

 • Nainstalujte server AXIS Camera Station S22 Appliance Series, kamery, videokodéry a pomocná zařízení v zabezpečené síti oddělené od kancelářské sítě. Klienta AXIS Camera Station S22 Appliance Series můžete nainstalovat do počítače v jiné síti, například v síti s přístupem k internetu.

 • Ujistěte se, že všichni uživatelé používají silná hesla. Služba Windows Active Directory poskytuje vysokou úroveň zabezpečení.

Licence pro systém online

Klient AXIS Camera Station i server musejí mít připojení k internetu.

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Licenses > Management (Konfigurace > Licence > Správa).

 2. Zkontrolujte, zda se zapne funkce Manage licenses online (Spravovat licence online).

 3. Přihlaste se s pomocí účtu My Axis.

 4. Licenční klíč se vygeneruje automaticky a objeví v části License keys (Licenční klíče).

 5. Pokud jste zakoupili licenční klíč samostatně, zadejte svůj licenční klíč v části Add license key (Přidat licenční klíč).

 6. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

 7. V klientu AXIS Camera Station zkontrolujte, že se vaše licenční klíče zobrazují v nabídce Configuration > Licenses > Keys (Konfigurace > Licence > Klíče).

Licence pro systém offline

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Licenses > Management (Konfigurace > Licence > Správa).

 2. Vypněte Manage licenses online (Spravovat licence online).

 3. Klikněte na Export system file (Exportovat systémový soubor).

 4. Uložte soubor systému na jednotku USB flash.

 5. Přejděte na licenční portál AXIS License Portal www.axis.com/licenses.

 6. Přihlaste se s pomocí účtu My Axis.

 7. Klikněte na možnost Upload system file (Nahrát systémový soubor) pro nahrání systémového souboru, jenž jste exportovali na jednotku USB flash.

 8. Licenční klíč se vygeneruje automaticky a zobrazí v části License keys (Licenční klíče).

 9. Pokud jste zakoupili licenční klíč samostatně, zadejte svůj licenční klíč v části Add license key (Přidat licenční klíč).

 10. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

 11. V nabídce License keys (Licenční klíče) klikněte na možnost Download license file (Stáhnout licenční soubor) a uložte soubor na jednotku USB flash.

 12. Z klienta AXIS Camera Station přejděte do části Configuration > Switch > Management (Konfigurace > Přepínač > Správa).

 13. Klikněte na možnost Import license file (Importovat licenční soubor) a zvolte licenční soubor uložený na jednotce USB flash.

 14. Zkontrolujte, že se váš licenční klíč zobrazuje v nabídce Configuration > Licenses > Keys (Konfigurace > Licence > Klíče).

Správa uživatelských účtů systému Windows®

Vytvoření uživatelského účtu

Pro lepší zabezpečení osobních dat a informací doporučujeme ke každému místnímu účtu přidat heslo.

Důležité

Jakmile vytvoříte heslo pro místní účet, nezapomeňte ho. Ztracené heslo pro místní účty nelze žádným způsobem obnovit.

 1. Přejděte do Settings > Accounts > Other people > Add someone else to this PC (Nastavení > Účty > Ostatní lidé > Přidat někoho dalšího do tohoto počítače).

 2. Klikněte na položku I don’t have this person’s sign-in information (Nemám přihlašovací údaje této osoby).

 3. Klikněte na položku Add a user without a Microsoft account (Přidat uživatele bez účtu Microsoft).

 4. Zadejte uživatelské jméno, heslo a nápovědu pro heslo.

 5. Klikněte na Next (Další) a postupujte podle pokynů.

Vytvoření účtu správce

 1. Přejděte do sekce Settings > Accounts > Other people (Nastavení > Účty > Ostatní lidé).

 2. Přejděte na účet, který chcete změnit, a klikněte na možnost Change account type (Změnit typ účtu).

 3. Přejděte do sekce Account type (Typ účtu) a vyberte možnost Administrator (Správce).

 4. Klikněte na OK.

 5. Restartujte zařízení a přihlaste se pomocí nového účtu správce.

Vytvoření místní skupiny uživatelů

 1. Přejděte do nabídky Computer Management (Správa počítače).

 2. Přejděte do části Local Users and Groups > Group (Místní uživatelé a skupiny > Skupina).

 3. Klikněte pravým tlačítkem na možnost Group (Skupina) a vyberte New Group (Nová skupina).

 4. Zadejte název a popis skupiny.

 5. Přidání členů skupiny:

  1. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

  2. Klikněte na Advanced (Pokročilý).

  3. Najděte uživatelské účty, které chcete přidat do skupiny, a klikněte na tlačítko OK.

  4. Znovu klikněte na tlačítko OK.

 6. Klikněte na možnost Create (Vytvořit).

Odstranění uživatelského účtu

Důležité

Při odstranění účtu odeberete uživatelský účet z přihlašovací obrazovky. Odeberete také všechny soubory, nastavení a programová data uložená v uživatelském účtu.

 1. Přejděte do sekce Settings > Accounts > Other people (Nastavení > Účty > Ostatní lidé).

 2. Přejděte na účet, který chcete odebrat, a klikněte na Remove (Odebrat).

Změna hesla uživatelského účtu

 1. Přihlaste se pomocí účtu správce.

 2. Přejděte do sekce User Accounts > User Accounts > Manage another account in sequence (Uživatelské účty > Uživatelské účty > Spravovat jiný účet v sekvenci).

  Zobrazí se seznam se všemi uživatelskými účty v zařízení.

 3. Vyberte uživatelský účet, jehož heslo chcete změnit.

 4. Klikněte na možnost Change the password (Změnit heslo).

 5. Zadejte nové heslo a klikněte na Change password (Změnit heslo).

Vytvoření disku pro obnovení hesla uživatelského účtu

Doporučujeme vytvořit disk pro obnovení hesla na jednotce USB flash. Pomocí něj můžete heslo obnovit. Bez disku pro obnovení hesla nelze heslo obnovit.

Poznámka

Používáte-li systém Windows 10 nebo novější, můžete k místnímu účtu přidat bezpečnostní otázky pro případ, že zapomenete heslo, takže nemusíte vytvářet disk pro obnovení hesla. Chcete-li tak učinit, otevřete nabídku Start a klikněte na Settings > Sign-in options > Update your security questions (Nastavení > Možnosti přihlášení > Aktualizovat bezpečnostní otázky).

 1. Přihlaste se k zařízení pomocí místního uživatelského účtu. Pro připojený účet nelze vytvořit disk pro obnovení hesla.

 2. Připojte prázdnou jednotku USB flash do zařízení.

 3. Z vyhledávacího pole systému Windows přejděte do sekce Create a password reset disk (Vytvořit disk pro obnovení hesla).

 4. V průvodci nastavením Forgotten Password (Zapomenuté heslo) klikněte na Next (Další).

 5. Vyberte svou jednotku USB flash a klikněte na možnost Next (Další).

 6. Zadejte své současné heslo a klikněte na možnost Next (Další).

 7. Postupujte dle pokynů na obrazovce.

 8. Vyjměte jednotku USB flash a uložte ji na bezpečném místě. Když změníte heslo (i opakovaně), nemusíte vždy vytvářet nový disk.

Správa uživatelských účtů systému AXIS Camera Station

Konfigurace uživatelských oprávnění

Přejděte do nabídky Configuration > Security > User permissions (Konfigurace > Zabezpečení > Uživatelská oprávnění) pro zobrazení uživatelů a skupin, které existují v systému AXIS Camera Station S22 Appliance Series.

Poznámka

Správcům počítače, na kterém je spuštěn server AXIS Camera Station S22 Appliance Series, jsou automaticky přidělena oprávnění správce k AXIS Camera Station S22 Appliance Series. Oprávnění skupiny Administrators nelze změnit ani odebrat.

Před přidáním uživatele nebo skupiny je třeba uživatele nebo skupinu zaregistrovat v místním počítači nebo se ujistit, že mají uživatelský účet ve službě Windows Active Directory. Jestliže chcete přidat uživatele nebo skupiny, viz Přidání uživatelů nebo skupin.

Pokud je uživatel součástí skupiny, získá nejvyšší oprávnění role přiřazené jednotlivci nebo skupině. Uživatel také získá přístup udělený jako jednotlivec a získá práva jako člen skupiny. Uživatel má například přístup ke kameře X jako jednotlivec. Uživatel je také členem skupiny, která má přístup ke kamerám Y a Z. Uživatel má tedy přístup ke kamerám X, Y a Z.

Označuje, že zadání je jeden uživatel.

Označuje, že zadání je skupina.

Název

Uživatelské jméno, jak je uvedeno v místním počítači nebo ve službě Active Directory.

Doména

Doména, do které uživatel nebo skupina patří.

Role

Role přístupu přidělená uživateli nebo skupině.

Možné hodnoty: Správce, Operátor a Pozorovatel.

Podrobnosti

Podrobné údaje o uživateli tak, jak jsou uvedeny v místním počítači nebo službě Active Directory.

Server

Server, ke kterému uživatel nebo skupina patří.

Přidání uživatelů nebo skupin

Uživatelé a skupiny Microsoft Windows a Active Directory mohou přistupovat do systému AXIS Camera Station S22 Appliance Series. Pokud chcete přidat uživatele do systému AXIS Camera Station S22 Appliance Series, musíte přidat uživatele nebo skupinu v systému Windows.

Postup přidání uživatele v systému Windows se liší podle verze systému Windows, kterou používáte. Postupujte proto podle pokynů na webu společnosti Microsoft. Pokud používáte síť s doménou Active Directory, obraťte se na správce sítě.

Přidání uživatelů nebo skupin

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Security > User permissions (Konfigurace > Zabezpečení > Uživatelská oprávnění).

 2. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

  V seznamu se zobrazí dostupní uživatelé a skupiny.

 3. V části Scope (Prostor) vyberte, kde chcete vyhledávat uživatele a skupiny.

 4. V části Show (Zobrazit) vyberte, zda chcete zobrazit uživatele nebo skupiny.

  Pokud je uživatelů nebo skupin příliš mnoho, výsledek vyhledávání se nezobrazí. Použijte funkci filtrování.

 5. Vyberte uživatele nebo skupiny a klikněte na Add (Přidat).

Prostor

Server

Vyberte, chcete-li vyhledat uživatele nebo skupiny v místním počítači.

Doména

Vyberte, zda chcete vyhledat uživatele nebo skupiny služby Active Directory.

Vybraný server

Jestliže jste připojeni k několika serverům AXIS Camera Station S22 Appliance Series, zvolte server z rozbalovacího menu Selected server (Vybraný server).

Nastavení uživatele nebo skupiny

 1. V seznamu vyberte uživatele nebo skupinu.

 2. V části Role zvolte možnost Administrator (Správce), Operator (Operátor) nebo Viewer (Prohlížeč).

 3. Pokud jste zvolili možnost Operator (Operátor) nebo Viewer (Prohlížeč), můžete nakonfigurovat oprávnění uživatele nebo skupiny. Viz Oprávnění uživatele nebo skupiny.

 4. Klikněte na Save (Uložit).

Odebrání uživatele nebo skupiny

 1. Vyberte uživatele nebo skupinu.

 2. Klikněte na Remove (Odstranit).

 3. Kliknutím na OK ve vyskakovacím okně uživatele nebo skupinu odstraníte.

Oprávnění uživatele nebo skupiny

Uživateli nebo skupině můžete přidělit tři role. Informace o tom, jak definovat roli pro uživatele nebo skupinu, naleznete v části Přidání uživatelů nebo skupin.

Správce –
Plný přístup k celému systému, včetně přístupu k živým a nahraným videím všech kamer, všem vstupním/výstupním portům a pohledům. Tato role je nutná pro konfiguraci čehokoli v systému.
Operátor –
Výběrem kamer, zobrazení a V/V portů získáte přístup k živému vysílání a záznamům. Obsluha má plný přístup ke všem funkcím systému AXIS Camera Station S22 Appliance Series s výjimkou konfigurace systému.
Pozorovatel –
Přístup k živým videím vybraných kamer, V/V portům a pohledům. Pozorovatel nemá přístup k nahraným videím nebo ke konfiguraci systému.

Kamery

Pro uživatele s rolí Operátor (Operátor) nebo Pozorovatel (Viewer) jsou k dispozici následující oprávnění přístupu.

Přístup

Povolit přístup ke kameře a všem funkcím kamery.

Video

Povolit přístup k živému videu z kamery.

Zvuk (poslech)

Povolit přístup k poslechu zvuku z kamery.

Reproduktory

Povolte přístup k hovoru prostřednictvím kamery.

Manuální nahrávání

Povolit manuálně spouštět a zastavovat záznamy.

Mechanický systém PTZ

Povolit přístup k mechanickému ovládání PTZ. K dispozici pouze pro kamery s mechanickým PTZ.

Priorita PTZ

Nastavte prioritu PTZ. Nižší hodnota znamená vyšší prioritu. Není nastavena žádná přidělená priorita pro 0. Správce má nejvyšší prioritu. Bude-li kameru PTZ ovládat uživatel v roli s vyšší prioritou, nemohou ve výchozím nastavení ostatní uživatelé ovládat příslušnou kameru po dobu 10 sekund. K dispozici pouze pro kamery s mechanickým PTZ a vybranou možností Mechanický systém PTZ (Mechanical PTZ).

Pohledy

Pro uživatele s rolí Operátor (Operátor) nebo Pozorovatel (Viewer) jsou k dispozici následující oprávnění přístupu. Můžete vybrat více pohledů a nastavit přístupová práva.

Přístup

Umožňuje povolit přístup k pohledům v systému AXIS Camera Station S22 Appliance Series.

Úprava

Umožňuje povolit úpravu pohledů v systému AXIS Camera Station S22 Appliance Series.

V/V

Pro uživatele s rolí Operátor (Operátor) nebo Pozorovatel (Viewer) jsou k dispozici následující přístupová práva.

Přístup

Povolit plný přístup ke vstupnímu/výstupnímu portu.

Čtení

Povolit prohlížení stavu vstupního/výstupního portu. Uživatel nemůže měnit stav portu.

Zápis

Povolit změnu stavu vstupního/výstupního portu.

Systém

V seznamu nelze nastavit šedě označená přístupová práva. Oprávnění se zaškrtnutím znamenají, že uživatel nebo skupina mají toto oprávnění ve výchozím nastavení.

Pro uživatele nebo skupiny s rolí Operator (Operátor) jsou k dispozici následující oprávnění přístupu. Take snapshots (Pořídit snímek) je také dostupný pro roli Pozorovatel (Viewer).

Pořízení snímků

Povolte pořizování snímků v režimu živého zobrazení a záznamů.

Export záznamů

Povolte export záznamů.

Vytvoření zprávy o incidentech

Umožněte generování sestav incidentů.

Zabránit v přístupu k záznamům starším než

Zabránění v přístupu k záznamům starším než stanovený počet minut. Při používání vyhledávání uživatel nenalezne záznamy starší než je zadaná doba.

Poplachy, úlohy a protokoly přístupu

Získávání upozornění na poplachy a umožnění přístupu na lištu Alarms and tasks (Poplachy a úlohy) a záložku Logs (Záznamy).

Řízení přístupu

Pro uživatele nebo skupiny s rolí Operator (Operátor) jsou k dispozici následující oprávnění přístupu. Access Management (Řízení přístupu) je také dostupný pro roli Pozorovatel (Viewer).

Konfigurace řízení přístupu

Umožnění konfigurace dveří a zón, profilů identifikace, formátů karet a kódů PIN, šifrované komunikace a více serverů.

Řízení přístupu

Povolení správy přístupu a přístup k nastavení služby Active Directory.

Sledování stavu systému

Pro uživatele nebo skupiny s rolí Operator (Operátor) jsou k dispozici následující oprávnění přístupu. Access to system health monitoring (Přístup ke sledování stavu systému) je také dostupný pro roli Pozorovatel (Viewer).

Konfigurace sledování stavu systému

Umožňuje konfiguraci systému sledování stavu systému.

Přístup ke sledování stavu systému

Povolení přístupu ke sledování stavu systému.

Správa zařízení

Aktualizace systému Windows®

Systém Windows® pravidelně kontroluje dostupné aktualizace. Pokud je aktualizace k dispozici, zařízení ji automaticky stáhne, ale instalaci musíte provést ručně.

Poznámka

Během plánovaného restartování systému bude přerušeno nahrávání.

Postup ručního vyhledání aktualizací:

 1. Přejděte do sekce Settings > Update & Security > Windows Update (Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update).

 2. Klikněte na možnost Check for updates (Zkontrolovat aktualizace).

Konfigurace nastavení aktualizací systému Windows

Je možné změnit, jak a kdy systém Windows® bude provádět aktualizace, aby to vyhovovalo vašim potřebám.

Poznámka

Během plánovaného restartování systému se všechny probíhající záznamy zastaví.

 1. Otevřete aplikaci Run (Spustit).

  • Přejděte do části Windows System > Run (Systém Windows > Spustit), nebo

 2. Do pole zadejte gpedit.msc a klikněte na tlačítko OK. Otevře se Editor místních zásad skupiny.

 3. Přejděte do sekce Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update (Konfigurace počítače > Administrativní šablony > Součásti Windows > Windows Update).

 4. Proveďte požadované nastavení, viz příklad.

Example

Chcete-li automaticky stahovat a instalovat aktualizace bez zásahu uživatele a v případě nutnosti restartovat zařízení mimo pracovní dobu, použijte následující konfiguraci:

 1. Otevřete možnost Always automatically restart at the scheduled time (Vždy automaticky restartovat v naplánovanou dobu) a vyberte:

  1. Enabled (Povoleno)

  2. The restart timer will give users this much time to save their work (minutes) (Časovač pro restartování poskytne uživatelům následující množství času k uložení jejich práce (minuty)): 15.

  3. Klikněte na OK.

 2. Otevřete možnost Configure Automatic Updates (Konfigurovat automatické aktualizace) a vyberte:

  1. Enabled(Povoleno)

  2. Configure Automatic updates (Konfigurovat automatické aktualizace): Automatické stažení a naplánování instalace

  3. Schedule Install day (Naplánovat den instalace): Každou neděli

  4. Schedule Install time (Naplánovat čas instalace): 00:00

  5. Klikněte na OK.

 3. Otevřete možnost Allow Automatic Updates immediate installation (Povolit okamžitou instalaci automatických aktualizací) a vyberte:

  1. Enabled(Povoleno)

  2. Klikněte na OK.

Obnovení serveru

K obnovení serveru můžete použít tlačítko obnovení serveru. Obnovení serveru bude trvat déle než jednu hodinu.

 1. Vypněte zařízení.

 2. Stiskněte a podržte tlačítko obnovení serveru po dobu 5 sekund. Spustí se systém Windows RE.

 3. Vyberte možnost Troubleshoot (Řešení problémů).

 4. Vyberte možnost Reset your PC (Resetovat počítač).

 5. Vyberte možnost Keep my files (Zachovat soubory) nebo Remove everything (Odebrat vše). Pokud vyberete Keep my files (Zachovat soubory), musíte zadat přihlašovací údaje správce.

 6. Postupujte dle pokynů na obrazovce.

 7. Server se restartuje a spustí proceduru, která obnoví výchozí nastavení systému Windows.

Obnovení výchozího nastavení serveru

Obnovení přepínače

Výchozí nastavení přepínače můžete obnovit pomocí některého z následujících postupů:

 • Tlačítko obnovení přepínače. Než začnete, ujistěte se, že je přepínač zapnutý. Stiskněte a podržte tlačítko obnovení přepínače po dobu přibližně 5 sekund, dokud se LED tlačítka napájení na zadní straně zařízení nezbarví modře. Obnovení bude trvat přibližně 6 minut.

 • Stránka správy přepínače. Viz Obnovení výchozího nastavení.

Přidání dalšího úložiště

Správa vestavěného přepínače

O integrovaném přepínači

Zařízení AXIS Camera Station řady S22 se dodává s integrovaným přepínačem Power over Ethernet (PoE). Integrovaný přepínač můžete konfigurovat a spravovat.

Účelem přepínače je oddělit provoz v síti, aby bezpečnostní kamery a související přenosy spravované přepínačem (porty PoE a síťová odchozí připojení U1) nebyly sdíleny s jinými sítěmi.

 • Správa napájení přepínače se řídí těmito pravidly:
 • Každý port si může rezervovat napájení podle třídy PoE připojeného zařízení. Napájení může být přiděleno také ručně nebo se řídit skutečnou spotřebou.

 • Pokud skutečná spotřeba energie pro daný port překročí rezervované napájení pro daný port, vypne se.

 • Porty se vypnou, pokud skutečná spotřeba energie pro všechny porty překročí celkové množství energie, kterou může napájecí zdroj dodat. Porty se poté vypnou podle priority portů, kde nižší číslo portu znamená vyšší prioritu.

Výběr jazyka

Na stránce pro správu přepínače přejděte na položku > Language (Jazyk) a vyberte jazyk, který chcete používat.

Přechod na stránky nápovědy

Na stránce správy přepínače přejděte do sekce > Help (Nápověda).

Přihlášení na stránku správy přepínače

 1. Přejděte na stránku správy přepínače.

  • Ve webovém prohlížeči zadejte IP adresu přepínače. Výchozí: 192.168.0.1

  • Z aplikace AXIS Recorder Toolbox přejděte do sekce Switch > Open the switch configuration (Přepínač > Otevřít konfiguraci přepínače).

  • Z klienta AXIS Camera Station přejděte do sekce Configuration > Switch > Management (Konfigurace > Přepínač > Správa). Viz Konfigurace přepínače.

 2. Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů.

  • uživatelské jméno: admin

  • heslo: Náhodně vygenerované heslo naleznete na nálepce na spodní straně produktu nebo v obsahu krabice.

Chcete-li se odhlásit ze stránky správy přepínače, použijte možnost > Log out (Odhlásit se).

Přehled

Na stránce správy přepínače klikněte na položku Overview (Přehled).

Obecné informace

KategoriePoložkaPopis
Shrnutí portůAktivní portyPočet portů, které jsou používány.
Porty používající PoEPočet portů podporujících PoE, které jsou používány.
Uzamčené portyPočet portů, které jsou uzamčeny.
Aktuální využití PoECelková energie ve wattech a v procentech spotřebovaná zařízeními PoE.
Stav portuKliknutím na port zobrazíte jeho podrobnosti.
AktivníPort je používán.
NeaktivníPort je připraven k použití.
ZablokovánoPort je blokován.

Seznam portů

PoložkaPopis
PortČíslo portu, ke kterému je zařízení připojeno.
ZařízeníNázev zařízení připojeného k portu.
IP adresaIP adresa zařízení připojeného k portu.
PoEZobrazuje stav PoE. Kliknutím na ikonu můžete zapnout nebo vypnout PoE na portu.
Spotřeba energie (W)Energie ve wattech spotřebovaná zařízením připojeným k portu.
Odesílání (Mbit/s)Průměrná rychlost přenosu dat v megabitech za sekundu pro odchozí data na portu.
Příjem (Mbit/s)Průměrná rychlost přenosu dat v megabitech za sekundu pro příchozí data na portu.
MAC adresaMAC adresa zařízení připojeného k portu.
ZámekUkazuje, zda je port uzamčen. Kliknutím na ikonu můžete port zamknout nebo odemknout.

Zapnutí a vypnutí PoE

Zapnutí PoE na portu

 1. Na stránce správy přepínače klikněte na položku Overview (Přehled).

 2. Ve sloupci PoE klikněte na ikonu pro zapnutí PoE na daném portu.

Zapnutí PoE na všech portech

 1. Na stránce správy přepínače klikněte na položku Overview (Přehled).

 2. Klikněte na ikonu a vyberte možnost Turn on PoE on all ports (Zapnout PoE na všech portech).

Vypnutí PoE na portu

 1. Na stránce správy přepínače klikněte na položku Overview (Přehled).

 2. Ve sloupci PoE klikněte na ikonu pro vypnutí PoE na daném portu.

Vypnutí PoE na všech portech

 1. Na stránce správy přepínače klikněte na položku Overview (Přehled).

 2. Klikněte na ikonu a vyberte možnost Turn off PoE on all ports (Vypnout PoE na všech portech).

Poznámka

PoE můžete také zapnout a vypnout na stránce Správa napájení.

Zamknutí a odemknutí portů

MAC Adresu můžete uzamknout k portu tak, že projdou pouze přenosy přicházející z této MAC adresy. To zlepšuje zabezpečení a zabraňuje neoprávněným uživatelům v připojení přenosného počítače nebo jiných zařízení k bezpečnostní síti.

Uzamknutí portu

 1. Na stránce správy přepínače klikněte na položku Overview (Přehled).

 2. Ve sloupci Lock (Zámek) klikněte na tlačítko  pro uzamknutí portu.

Uzamknutí všech portů

 1. Na stránce správy přepínače klikněte na položku Overview (Přehled).

 2. Klikněte na tlačítko a vyberte možnost Lock all ports (Zamknout všechny porty).

Odemknutí portu

 1. Na stránce správy přepínače klikněte na položku Overview (Přehled).

 2. Ve sloupci Lock (Zámek) klikněte na tlačítko  pro odemknutí portu.

Odemknutí všech portů

 1. Na stránce správy přepínače klikněte na položku Overview (Přehled).

 2. Klikněte na tlačítko a vyberte možnost Unlock all ports (Odemknout všechny porty).

Správa napájení

Na stránce správy přepínače klikněte na položku Power management (Správa napájení).

Obecné informace

 • Porty používající PoE: počet portů podporujících PoE, které jsou používány.

 • Aktuální využití PoE: energie PoE ve wattech spotřebovaná zařízeními a procento využité energie PoE z celkové vyhrazené energie PoE.

 • Požadované napájení: celková energie ve wattech a v procentech přidělená zařízením. K dispozici, pouze pokud jako metodu přidělení napájení vyberete Reserved power (Rezervované napájení).

Seznam portů

PoložkaPopis
PortČíslo portu, ke kterému je zařízení připojeno.
PoEStav PoE. Kliknutím na ikonu můžete zapnout nebo vypnout PoE na portu.
Třída PoETřída PoE připojeného zařízení.
PrioritaPriorita přidělení napájení připojenému zařízení. Porty s nižším číslem mají vyšší prioritu. Ve výchozím nastavení se priorita rovná číslu portu.
Spotřeba energie (W)Energie ve wattech spotřebovaná zařízením připojeným k portu.
Požadované napájení (W)Energie ve wattech požadovaná zařízením připojeným k portu.
K dispozici, pouze pokud jako metodu přidělení napájení vyberete Reserved power (Rezervované napájení).
Přidělené napájení (W)Ručně nastavte napájení přidělené portu.
K dispozici, pouze pokud jako metodu přidělení napájení vyberete Reserved power > Manual (Rezervované napájení > Manuální).

Přidělení napájení

Napájení PoE lze připojeným zařízením přidělit následujícími způsoby:

 • Rezervované napájení: V této metodě je pro každý port vyhrazeno určité množství energie. Celkové vyhrazené napájení nesmí překročit celkové možnosti napájení. Port nebude napájen, pokud se zařízení pokusí rezervovat více energie, než je k dispozici. Tato metoda zajišťuje, že budou připojená zařízení napájena.

  • Třída PoE: Každý port automaticky určí množství energie, které si má rezervovat, podle třídy PoE připojeného zařízení.

  • Manuální: Hodnoty napájení přiřazené k jednotlivým portům můžete upravit ruční změnou hodnoty u položky Power allocated (Přidělené napájení).

  • LLDP-MED: Každý port určí množství energie, jež se má rezervovat, výměnou informací PoE pomocí LLDP protokolu.

  • Poznámka

   Metoda přidělování napájení LLDP-MED funguje pouze u kamer s firmwarem 9.20 nebo novějším.

 • Skutečná spotřeba: V této metodě využívají zařízení potřebnou energii až do vyčerpání celkového vyhrazeného napájení. Pokud zařízení spotřebovává více energie, než je k dispozici, bude port vypnut. Porty se vypínají podle priority.

Postup změny způsobu přidělení napájení:

 1. Na stránce správy napájení přepínače přejděte do sekce Power management (Správa napájení).

 2. Chcete-li využít metodu rezervovaného napájení, vyberte Reserved power (Rezervované napájení) v sekci Allocate power (Přidělené napájení). Dále u položky Reserved power determined by (Určení rezervovaného napájení) vyberte z možností PoE Class (Třída PoE), Manual (Manuální) nebo LLDP-MED.

 3. Chcete-li použít metodu podle skutečné spotřeby, vyberte u položky Allocate power (Přidělení napájení) možnost Actual consumption (Skutečná spotřeba).

 4. Pokud jste zvolili možnost Manual (Manuální), přejděte ke sloupci Přidělené napájení a změňte napájení přidělené připojenému zařízení.

 5. Chcete-li změnit prioritu připojeného zařízení, zvolte prioritu pro toto zařízení. Priorita ostatních zařízení se změní automaticky.

Example

V tomto příkladu má přepínač celkové vyhrazené napájení 135 W. Zařízení PoE třídy 4 požaduje 30 W a skutečně spotřebovává 15 W energie. Zařízení PoE třídy 2 požaduje 7 W a skutečně spotřebovává 5 W energie.

Přidělení napájení podle třídy PoE

 • Každý port si rezervuje množství energie podle třídy PoE zařízení.

 • Přepínač může napájet 4 zařízení PoE třídy 4 a 2 zařízení PoE třídy 2.

 • Celkové rezervované napájení činí (4 × 30) + (2 × 7) = 134 W.

 • Skutečná spotřeba činí (4 × 15) + (2 × 5) = 70 W.

 • V tomto případě je pro všechna připojená zařízení zajištěn dostatek napájení a priorita je méně důležitá.

Ruční přidělení napájení

 • Rezervované napájení se pro zařízení PoE třídy 4 nastavuje ručně na 20 W.

 • Přepínač může napájet 5 zařízení PoE třídy 4 a 3 zařízení PoE třídy 2.

 • Celkové rezervované napájení činí (5 × 20) + (3 × 7) = 121 W.

 • Skutečná spotřeba činí (5 × 15) + (3 × 5) = 90 W.

 • V tomto případě je pro všechna připojená zařízení zajištěn dostatek napájení a priorita je méně důležitá.

Přidělení napájení podle skutečné spotřeby

 • Když dojde k připojení zařízení, bude přepínač zařízení napájet až do maximálního limitu, který je možné v daný okamžik zajistit.

 • Nejprve se přepínač připojí k pěti zařízením třídy PoE 4 a skutečná spotřeba energie bude činit 5 × 15 = 75 W.

 • Následně bude každé zařízení spotřebovávat až 30 W. Přepínač nemůže napájet pět zařízení a port 5 s nejnižší prioritou bude vypnut. Skutečná spotřeba činí 4 × 30 = 120 W.

 • V tomto scénáři hraje priorita portu důležitou roli. Při překročení limitu napájení bude zařízení s nejnižší prioritou vypnuto jako první.

Nastavení

Konfigurace nastavení sítě

Můžete změnit IP adresu přepínače. U většiny kamerových instalací nicméně doporučujeme použít výchozí nastavení. Důvodem je to, že dohledová síť je obvykle izolována od jiných sítí, například podnikové sítě LAN. V tomto případě byste dohledovou síť používali pouze ke správě a sběru dohledových zařízení a dat ze softwaru pro správu videa nainstalovaného na serveru.

 1. Na stránce správy přepínače přejděte do sekce Settings > Network settings (Nastavení > Nastavení sítě).

 2. Zadejte typ připojení, IP adresu, masku podsítě, bránu, DNS1, DNS2 a název hostitele.

 3. Poznámka

  Výchozí nastavení je: statické IP připojení s adresou 192.168.0.1 a maskou podsítě s adresou 255.255.255.0.

 4. Klikněte na Save (Uložit).

Nastavení data a času

 1. Na stránce správy přepínače přejděte do sekce Settings > Date and time (Nastavení > Datum a čas).

 2. Vyberte zemi a časové pásmo.

 3. Chcete-li nastavit čas ručně, zvolte možnost Manual (Ručně) a nastavte čas ručně.

 4. Chcete-li nastavit NTP server, vyberte možnost NTP server a zadejte adresu NTP serveru.

 5. Poznámka

  NTP funguje pouze tehdy, je-li přepínač připojen k síti a nakonfigurován s přístupem k internetu.

 6. Klikněte na Save (Uložit).

Konfigurace DHCP serveru

Důležité

Pokud je aktivní DHCP server přepínače a vaše zařízení AXIS Camera Station S22 je připojeno k externí síti pomocí vlastního DHCP serveru, bude docházet ke konfliktům IP adres. To může mít za následek, že podniková síť nebude fungovat.

Přepínač můžete nakonfigurovat tak, aby používal interní DHCP server k přiřazování IP adres připojeným zařízením. Použijete-li odchozí připojení přepínače, abyste zařízením umožnili přístup nebo k nim nechali přistupovat externí aplikaci, musíte zadat adresu brány a DNS adresu.

 1. Na stránce správy přepínače přejděte do sekce Settings > DHCP server (Nastavení > DHCP server).

 2. Vyberte možnost Use DHCP server (Použít DHCP server).

 3. Zadejte počáteční IP adresu, koncovou IP adresu, masku podsítě, bránu, DNS 1, DNS 2, délku zápůjčky a název domény.

 4. Klikněte na Save (Uložit).

Konfigurace SNMP

 1. Na stránce správy přepínače přejděte do sekce Settings > SNMP (Nastavení > SNMP).

 2. Zadejte název serveru, kontakt a umístění používané pro připojení SNMP.

 3. Chcete-li použít SNMPV1 nebo SNMPV2c, vyberte možnost SNMPV1 / SNMPV2c a zadejte komunitu pro čtení.

 4. Chcete-li použít SNMPV3, vyberte SNMPV3 (MD5) a zadejte uživatelské jméno a heslo.

 5. Poznámka

  V současné době podporujeme pro SNMP pouze ověřování MD5.

 6. Klikněte na Save (Uložit).

Konfigurace webového nastavení

 1. Na stránce správy přepínače přejděte do sekce Settings > Web settings (Nastavení > Webové nastavení).

 2. Zadejte číslo portu.

 3. Chcete-li zajistit bezpečnější připojení, vyberte možnost Secure connection (HTTPS) (Zabezpečené připojení (HTTPS)) a zadejte číslo portu používané pro připojení HTTPS.

 4. Klikněte na Save (Uložit).

Důležité

Pokud jste změnili číslo portu, nezapomeňte si nové číslo portu zaznamenat. Pokud jste nové číslo portu zapomněli, obraťte se na podporu společnosti Axis.

Údržba

Aktualizace firmwaru

 1. Na stránce správy přepínače přejděte do sekce Maintenance > Update firmware (Údržba > Aktualizovat firmware).

 2. Přetáhněte soubor firmwaru nebo klikněte na tlačítko Browse (Procházet) a přejděte k souboru firmwaru.

 3. Klikněte na Upload (Nahrát).

 4. Po dokončení aktualizace firmwaru restartujte přepínač.

Restartování přepínače

Důležité

Při restartování přepínače všechna připojená zařízení s přepínačem dočasně ztratí spojení, včetně PoE.

 1. Na stránce správy přepínače přejděte do sekce Maintenance > Reboot switch (Údržba > Restartovat přepínač).

 2. Klikněte na tlačítko Reboot (Restartovat) a na možnost Yes (Ano).

 3. Jakmile se přepínač po několika minutách restartuje, zadejte své uživatelské jméno a heslo pro přihlášení.

Zálohování nastavení přepínače

Poznámka

Záložní soubor obsahuje i uživatelské jméno a heslo.

 1. Na stránce správy přepínače přejděte do sekce Maintenance > Backup and restore (Údržba > Zálohování a obnovení).

 2. Klikněte na možnost Create a backup file (Vytvořit záložní soubor). Ve složce Downloads (Stažené) se vytvoří záložní soubor ve formátu BIN.

Obnovení nastavení přepínače

Poznámka

Chcete-li obnovit nastavení přepínače, musíte mít z dřívějška vytvořený záložní soubor.

 1. Na stránce správy přepínače přejděte do sekce Maintenance > Backup and restore (Údržba > Zálohování a obnovení).

 2. Záložní soubor přetáhněte nebo klepněte na tlačítko Browse (Procházet) a k záložnímu souboru dojděte.

 3. Klikněte na Upload (Nahrát).

Obnovení přepínače ze záložního souboru může trvat několik minut. Po obnovení nastavení se přepínač automaticky restartuje a bude nutné se znovu přihlásit.

Správa certifikátů

 1. Na stránce správy přepínače přejděte do sekce Maintenance > Manage certificates (Údržba > Správa certifikátů).

 2. Klikněte na položku a přejděte k souboru s vašimi privátními klíči.

 3. Klikněte na položku a přejděte ke svému souboru certifikátu.

 4. Klikněte na položku a přejděte ke svému souboru balíčku CA.

 5. Klikněte na Save (Uložit).

 6. Restartujte přepínač.

Změna hesla

Výchozí heslo přepínače můžete změnit na vámi zvolené heslo.

Důležité

Vyberte heslo, které si zapamatujete. Pokud jste nové heslo zapomněli, obraťte se na podporu společnosti Axis.

 1. Na stránce správy přepínače přejděte do sekce Maintenance > Change password (Údržba > Změnit heslo).

 2. Zadejte současné heslo a požadované nové heslo.

 3. Klikněte na Save (Uložit).

Obnovení výchozího nastavení

 1. Na stránce správy přepínače přejděte do sekce Maintenance > Reset to factory default settings (Údržba > Obnovit výchozí nastavení).

 2. Klikněte na Reset (Obnovit) a Yes (Ano).

Po obnovení se přepínač automaticky restartuje.

Protokol

Na stránce správy přepínače klikněte na položku Log (Protokol), čímž si zobrazíte seznam protokolů. Pokud chcete tento seznam aktualizovat, klikněte na Refresh (Obnovit). Kliknutím na záhlaví sloupce provedete seřazení v abecedním pořadí.

PoložkaPopis
Time (Čas)Datum a čas, kdy k události protokolu došlo.
Level (Úroveň)Úroveň závažnosti zobrazená ve formě varovných ikon.
User (Uživatel)Uživatel, který inicioval událost protokolu.
IP address (IP adresa)IP adresa uživatele, který inicioval událost protokolu.
Service (Služba)Služba, se kterou událost protokolu souvisí. Možné hodnoty jsou desktop, network, system, ntpd, storage, dhcp (pracovní plocha, síť, systém, ntpd, úložiště, dhcp) atd.
Event (Událost)Popis události protokolu.

Vytvoření zpráv přepínače

 1. Na stránce správy přepínače klikněte na položku Log (Protokol).

 2. Klikněte na tlačítko Create switch report (Vytvořit zprávu přepínače).

Přehled produktu

Přední strana

 1. Zvukový vstup
 2. Zvukový výstup
 3. LED napájení systému
 4. LED činnosti disku
 5. Stavové LED portů PoE
 6. USB 3.0

Zadní strana

 1. Konektor napájení
 2. Porty PoE
 3. Odchozí připojení přepínače SFP (U1)
 4. Odchozí připojení přepínače RJ45 (U1)
 5. Tlačítko obnovení přepínače
 6. Tlačítko obnovení serveru
 7. 2 × USB 2.0
 8. Odchozí připojení serveru RJ45 (U2)
 9. HDMI port
 10. Displayport
 11. Tlačítko napájení

Specifikace

Přední LED

LED indikátorBarvaIndikace
NapájeníZelenáServer zapnutý
Síťové portyZelenáStav linky
Pevný diskBliká žlutěAktivita pevného disku
Bliká červeněMožné selhání pevného disku

Zadní LED

Rychlost a aktivita sítěBarvaIndikace
Pravá LEDŽlutá10/100 Mbit/s
Zelená1000 Mbit/s
Levá LEDBliká zeleněSíťová aktivita
Tlačítko napájeníBarvaIndikace
Když tlačítko napájení není stisknutoVypnutoPřepínač a server vypnuty
ModráPři spouštění přepínače
ZelenáSpouštění přepínače dokončeno
Když je tlačítko napájení stisknutoČervená (blikne jednou na 1 s)Zapnuto
>5 s bliká zeleněRestartování serveru
>10 s stálá modráVypnutí přepínače
>15 s bliká modřeVypnutí přepínače a serveru

Řešení problémů

Obnovení systému

Pokud by u zařízení došlo k úplnému selhání systému, musíte znovu vytvořit systém Windows® pomocí bitové kopie pro obnovení. Chcete-li stáhnout sadu AXIS pro obnovení, kontaktujte technickou podporu společnosti AXIS a sdělte jí výrobní číslo svého zařízení.

 1. Stáhněte si sadu AXIS pro obnovení a nástroj AXIS ISO to USB.

 2. Vložte do svého počítače USB disk.

  • Použijte USB disk s minimálně 16 GB až 32 GB.

  • USB disk bude zformátován a všechna existující data na něm budou vymazána.

 3. Spusťte nástroj AXIS ISO to USB a postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Zápis dat na USB disk trvá přibližně 10 až 15 min. USB disk neodstraňujte, dokud nebude proces dokončen.

 4. Až nástroj ISO to USB zápis dokončí, vytáhněte USB disk a zapojte ho do zařízení.

 5. Spusťte zařízení.

 6. Jakmile se zobrazí úvodní obrazovka AXIS, stiskněte klávesu F12.

 7. Klikněte na UEFI: USB disk.

 8. Přejděte ke svému USB disku a stiskněte klávesu enter. Systém se spustí do sady AXIS pro obnovení.

 9. Klikněte na možnost Reinstall Operating System (Přeinstalovat operační systém).

  Obnovení trvá zhruba 10 až 15 minut. Ve stažených souborech sady pro obnovení naleznete podrobné pokyny.

Řešení problémů se systémem AXIS Camera Station

Informace o tom, jak řešit potíže se systémem AXIS Camera Station, naleznete v návodu pro uživatele systému AXIS Camera Station.

Potřebujete další pomoc?

Kontaktovat podporu

Pokud potřebujete další pomoc, přejděte na axis.com/support.