AXIS Companion

Inleiding

Deze handleiding beschrijft hoe je de AXIS Companion-software versie 4.0 en later gebruikt.

Aanbevelingen voor het systeem

 • Besturingssysteem: Windows 10 64-bits

 • Processor: Intel Core i5

 • RAM: 4 GB

 • Grafische kaart: 256 MB onboard videogeheugen

 • Driver voor de grafische kaart: Gebruik altijd de nieuwste versie

 • Netwerk: 100 Mbps

 • Internettoegang is vereist tijdens systeemsetup en -management (live en opgenomen videobeelden offline beschikbaar)

 • UPS (Uninterruptible Power Supply, noodstroomvoeding)

 • Mobiele apparaten: iOS 15 of Android 8.1

Als je apparaten gebruikt met firmware 5.50, raadpleeg dan Apparaten met firmware 5.50 gebruiken.

Aan de slag met AXIS Companion

 1. Opmerking

  Internettoegang is vereist tijdens de systeemsetup.

 2. Overzicht van de installatie:
 3. Een MyAxis-account registreren

 4. De hardware installeren

 5. De desktop-app installeren

 6. Een site maken

 7. De mobiele app installeren

Resultaat van systeeminstallatie:

 • De firmware is geüpgraded op alle Axis-apparaten.

 • Er is een wachtwoord ingesteld voor de apparaten.

 • De opnamen zijn ingeschakeld met standaardinstellingen.

 • De externe toegang is ingeschakeld.

Een MyAxis-account registreren

Registreer een MyAxis-account op axis.com/my-axis/login.

Je kunt je MyAxis-account veiliger maken door meervoudige verificatie (MFA) te activeren. MFA is een beveiligingssysteem dat een extra verificatielaag toevoegt om zeker te zijn van de identiteit van de gebruiker.

 1. MFA activeren:
 2. Meld je aan met je MyAxis-gebruikersgegevens.

 3. Ga naar en selecteer Account settings (Accountinstellingen).

 4. Klik op Security settings (Beveiligingsinstellingen)

 5. Schakel 2–Step verification (Verificatie in 2 stappen) in.

 6. Je wordt omgeleid naar een aanmeldingspagina.
 7. Meld je aan met je MyAxis-gebruikersgegevens.

 8. MFA is nu actief.
 1. Inloggen wanneer MFA actief is:
 2. Log in op je MyAxis-account.

 3. Er wordt een e-mail naar je verzonden.
 4. Open de e-mail en klik op Authenticate (Verifiëren).

 5. Als je geen e-mail hebt ontvangen, controleer je of deze zich in je map met ongewenste e-mail bevindt. Als deze daar niet is te vinden, neem je contact op met IT-support.

De hardware installeren

Voordat je de hardware installeert:

 • Controleer of je toegang hebt tot internet.

 • Zorg ervoor dat je hetzelfde netwerk gebruikt voor je computer en de apparaten die je wilt installeren.

 • Voer een harde reset uit op apparaten die in een ander systeem zijn gebruikt.

De AXIS S30 Series Recorder gebruiken als opnameapparaat

 1. Verbind de AXIS S30 Series Recorder via de LAN-poort met je netwerk.

 2. Koppel je apparaten en verbind ze met de PoE-poorten van de recorder.

 3. Verbind de voeding met de recorder.

 4. Wacht enkele minuten totdat de apparaten zijn opgestart voordat je verdergaat.

VOORZICHTIG

Houd de recorder in een goed geventileerde omgeving en zorg voor voldoende ruimte rond de recorder om oververhitting te voorkomen.

Meer informatie over de recorder, zoals stroomvereisten en het aantal apparaten waarmee je verbinding kunt maken, vind je in de documentatie over de ondersteuningspagina van de recorder op axis.com.

Een AXIS Surveillance Card gebruiken als opnameapparaat

 1. Sluit een PoE-apparaat, zoals een PoE-switch, aan op je netwerk.

 2. Plaats een AXIS Surveillance Card in de apparaten waarop je wilt opnemen.

 3. Koppel je apparaten en sluit ze aan op het PoE-apparaat.

 4. Wacht enkele minuten totdat het apparaat is opgestart voordat je verdergaat.

De desktop-app installeren

 1. Ga naar axis.com/products/axis-companion en klik op Download (Downloaden) om AXIS Companion versie 4 voor Windows te downloaden.

 2. Open het setup-bestand en volg de wizard.

 3. Meld je aan met je MyAxis-account.

Een site maken

Een site is een centraal punt voor toegang tot een bewakingsoplossing, bijvoorbeeld alle camera's in een winkel. Je kunt verschillende sites bijhouden via één MyAxis-account.

Opmerking

Als je een eerdere versie van AXIS Companion hebt gebruikt, worden de gemaakte sites niet weergegeven in de lijst met sites in AXIS Companion versie 4. Mogelijk zijn er ook apparaten die niet worden ondersteund. Zie Migreren van AXIS Companion Classic naar versie 4 voor meer informatie.

 1. Start de AXIS Companion-desktop-app.

 2. Meld je aan met je MyAxis-account.

 3. Klik op Create new site (Nieuwe site maken).

 4. Geef je site een naam en voer je bedrijfsnaam in.

 5. Klik op Next (Volgende).

 6. Selecteer de apparaten die u wilt toevoegen aan uw site.

 7. Klik op Next (Volgende).

 8. Selecteer opslag.

 9. Klik op Next (Volgende).

 10. Op de pagina Ready to install page (Gereed om pagina te installeren) zijn Offline mode (Offline-modus) en Upgrade firmware (Firmware upgraden) standaard ingeschakeld. Je kunt ze uitschakelen als je de offline-modus niet wilt gebruiken of als je je apparaten niet wilt upgraden naar de nieuwste firmwareversie.

 11. Klik op Install (Installeren) en wacht terwijl AXIS Companion de apparaten configureert.

  Het configureren kan enkele minuten duren.

De mobiele app installeren

Met de mobiele app AXIS Companion heb je overal toegang tot je apparaten en opnamen. Je kunt ook meldingen ontvangen wanneer verdachte gebeurtenissen optreden of wanneer iemand vanuit een intercom belt.

Voor Android

Klik op Download (Downloaden) of scan de volgende QR-code.

Voor iOS

Klik op Download (Downloaden) of scan de volgende QR-code.

Open de app AXIS Companion en meld je aan met je AXIS-gebruiksgegevens.

Als je geen Axis-account hebt, kun je naar axis.com/my-axis gaan om een nieuw account te registreren.

Dagelijks gebruik

Toegang tot je apparaten

 1. Meld je vanaf een computer of een mobiel apparaat via je MyAxis-account aan bij AXIS Companion.

 2. Voer de site in die je apparaten bevat.

Live videobeelden bekijken

 1. Ga naar

 2. Selecteer de camera waarvan je de beelden wilt bekijken.

Live videobeelden in een raster bekijken

 1. Ga naar

 2. Klik op of klik met de rechtermuisknop in het beeld en selecteer Show split view (Gesplitste beeldweergave tonen.

Klik met de rechtermuisknop in de gesplitste beeldweergave en selecteer Exit sequence view (Sequentieweergave afsluiten) om terug te gaan.

Live videobeelden in een opeenvolging bekijken

 1. Ga naar

 2. Klik op of klik met de rechtermuisknop in het beeld en selecteer Show split view (Gesplitste beeldweergave tonen.

 3. Klik met de rechtermuisknop in de gesplitste beeldweergave en selecteer Show as sequence (Als sequentie weergeven).

Klik met de rechtermuisknop in de sequentieweergave en selecteer Exit sequence view (Sequentieweergave afsluiten).

Een opname afspelen

 1. Ga naar .

 2. Gebruik de tijdlijn en de kalender om de opname te zoeken.

 3. Selecteer de camera in de tijdlijn en verplaats de afspeelmarkering naar het gewenste tijdstip.

 4. Opmerking

  Wanneer je de afspeelmarkering verplaatst, wordt het videobeeld continu bijgewerkt. Zo kun je gemakkelijk een specifiek moment in de opname vinden.

 5. Klik op Play (Afspelen).

Een opname opslaan

 1. Ga naar > .

 2. Selecteer de begin- en eindtijd voor een opname.

 3. Selecteer de apparaten waarvan je opnamen wilt opslaan.

 4. Als je wilt opslaan op een USB-stick op een AXIS S30 Series Recorder, schakel je het selectievakje Save to recorder USB (Opslaan op recorder-USB) in.

 5. Opmerking

  Voor de eerste partitie van je USB-apparaat moet een exFAT- of NTFS-bestandssysteem worden gebruikt.

 6. Sla de opname op.

 1. Wijzig de locatie van je opgeslagen opnamen als volgt:
 2. Ga naar > Settings (Instellingen) > File (Bestand).

 3. Wijzig de locatie onder Opnamen.

Een opgeslagen opname afspelen

Als u een opgeslagen opname wilt afspelen, opent u deze met AXIS File Player.

Wanneer u een opname opslaat, wordt AXIS File Player opgeslagen in dezelfde map. AXIS File Player heeft een tijdlijn die toont op welk tijdstip de opname is gemaakt.

Een opgeslagen opname valideren

U kunt een opname valideren om te bevestigen dat de tijdstempel en beelden niet zijn gemanipuleerd nadat de opname voor het eerst is opgeslagen. Daartoe wordt een digitale handtekening ingesloten in het bestand wanneer u een opname opslaat. Je kunt voor meer veiligheid een wachtwoord toevoegen aan de digitale handtekening.

 1. Uw digitale handtekening beveiligen met een wachtwoord bij het opslaan van een opname:
 2. Ga naar > Settings (Instellingen) > File (Bestand).

 3. Selecteer Video formaat, selecteer Windows Media Format (.asf).

 4. Selecteer Show digital signature options when saving recordings (Toon opties voor digitale handtekening bij het opslaan van opnamen).

  De volgende keer dat je een opname opslaat, verschijnt het venster Digital signature (Digitale handtekening), dat je in staat stelt om een wachtwoord te kiezen voor de handtekening.

 1. Een opname valideren:
 2. Open de opgeslagen opname met AXIS File Player.

 3. Klik op Tools (Hulpmiddelen) en selecteer Verify digital signature (Digitale handtekening controleren).

 4. Voer het wachtwoord in als een wachtwoord is toegevoegd aan de handtekening, en klik op OK.

  Er verschijnt een venster om te informeren of de opname al dan niet geldig is.

Een snapshot maken

 1. Een snapshot maken van live beelden:
 2. Ga naar

 3. Klik op

 1. Een snapshot maken van opnamen:
 2. Ga naar

 3. Gebruik de tijdlijn en de kalender om de opname te zoeken.

 4. Selecteer de camera in de tijdlijn en verplaats de afspeelmarkering naar het gewenste tijdstip.

 5. Klik op om de onderzoekmodus te starten.

  • In de onderzoekmodus kunt u de opgenomen videobeelden frame voor frame doorlopen om het exacte moment te zoeken waarop een incident gebeurd is en een snapshot te maken van dat moment.

 6. Om het incident te zoeken, klikt u op de thumbnails om 30, 15, 5 of 1 frame(s) terug te spoelen (bovenste deelvenster) of vooruit te spoelen (onderste deelvenster). U kunt ook de schuifregelaar gebruiken.

 7. Zodra u tevreden bent, klikt u op om een snapshot te maken.

  • Voor de meeste camera's bevat het snapshot het complete camerabeeld, ongeacht het zoomniveau. Voor camera's met een gedewarped beeld is het snapshot het ingezoomde beeld.

 1. Wijzig de locatie van je opgeslagen snapshots als volgt:
 2. Ga naar > Settings (Instellingen) > File (Bestand).

 3. Wijzig de locatie onder Snapshots (Snapshots).

De beeldinstellingen aanpassen

 1. Ga naar > Cameras (Camera's) > Image (Beeld).

 2. Selecteer de camera die u wilt aanpassen.

 3. U kunt het beeld regelen door het aanpassen van instellingen zoals:
 • Vormgeving

 • Exposure (Belichting)

 • Overlays

 • Day & Night (Dag en nacht)

 • Privacy mask (Privacy mask)

 • Focus & zoom (Focus en zoom)

Gebeurtenissen bekijken

Je kunt een lijst bekijken met gebeurtenissen die door je apparaten zijn gedetecteerd.

 1. Klik hier om de lijst met gebeurtenissen te bekijken.

 2. Klik op een specifieke gebeurtenis in de lijst om de opname ervan te bekijken.

 3. Klik met de rechtermuisknop op een specifieke gebeurtenis in de lijst en selecteer Go to live view (Ga naar live beeld) om naar het live beeld te gaan van het apparaat dat de functie heeft geactiveerd.

Als je gebeurtenissen in de lijst wilt bekijken en meldingen wilt ontvangen wanneer ze plaatsvinden, moet je gebeurtenismeldingen instellen.

Example

Een receptionist duwt op een paniekknop. Een operator ontvangt een melding en bekijkt de gebeurtenis.

Onder voorbehoud van wijzigingen in de gebruikersinterface.

Configuratie

De videokwaliteit configureren

U kunt de videokwaliteit configureren om te voldoen aan uw vereisten op het gebied van beeldkwaliteit en bandbreedtegebruik. Instellingen voor de videokwaliteit hebben invloed op opnamen op bewegingsdetectie, continue opnamen en het live beeld.

 1. Ga naar > Cameras (Camera's) > Video quality (Videokwaliteit).

 2. Selecteer de camera die u wilt configureren.

 3. Bewerk de Resolution (Resolutie) en/of de Frame rate (Framesnelheid) in het hoge of lage profiel.

 4. Klik op Apply (Toepassen) om op te slaan.

Videobewegingsdetectie configureren

Wanneer je een AXIS Companion-systeem instelt, wordt de opnamemethode die automatisch wordt geconfigureerd, gebruikt voor continue opname. Continue opname is het meest geschikt als je deze samen met gebeurtenismeldingen gebruikt op basis van de videobewegingsdetectie.

 1. Gebeurtenismeldingen naar je desktop-app AXIS Companion verzenden op basis van bewegingsdetectie:
 2. Ga naar > Events (Gebeurtenissen) > Video Motion Detection (Videobewegingsdetectie).

 3. Stel een schema in.

 4. Selecteer onder Activation (Activering) de apparaten waarvan je een melding wilt ontvangen.

 1. Als de bewegingsdetectie te vaak wordt geactiveerd, kunt u de instellingen aanpassen om delen van de weergave of bepaalde typen gebeurtenissen te negeren.
 2. Ga naar > Recording settings (Opname-instellingen) > Video motion detection (Videobewegingsdetectie).

 3. Selecteer de camera die u wilt aanpassen.

 4. Selecteer welk deel van de cameraweergave je wilt opnemen of uitsluiten tijdens bewegingsdetectie.

  • Bewerk het vooraf gedefinieerde gebied dat moet worden opgenomen tijdens bewegingsdetectie.

  • Selecteer Exclude areas (Gebieden uitsluiten) en bewerk het gebied waarvan je de bewegingsdetectie wilt uitsluiten.

  • Opmerking

   Voor sommige cameramodellen kun je alleen vierkante vormen toevoegen, voor andere modellen ook veelhoeken.

 5. Vouw Advanced (Geavanceerd) uit om de instellingen van de filters aan te passen.

  • Small objects filter (Filter voor kleine objecten): Hiermee negeer je kleine objecten, zoals dieren.

  • Swaying objects filter (Filter voor door de wind bewegende objecten): hiermee negeer je objecten die alleen binnen een korte afstand bewegen, zoals bomen of vlaggen als het waait.

  • Opmerking

   Het filter voor door de wind bewegende objecten is niet voor alle cameramodellen beschikbaar.

  • Short-lived objects filter (Filter voor kort verschijnende objecten): hiermee negeer je objecten die slechts kort in het beeld worden weergegeven, zoals de lichtstralen van langsrijdende auto's of snelle schaduwen.

Als je gebeurtenismeldingen wilt inschakelen in de mobiele app AXIS Companion, zie Meldingen inschakelen.

Als je de functie voor continue opname wilt uitschakelen en alleen wilt opnemen wanneer de beweging wordt gedetecteerd, zie Alleen opnemen wanneer beweging wordt gedetecteerd.

Alleen opnemen wanneer beweging wordt gedetecteerd

Als je de methode voor continue opname niet wilt gebruiken in je AXIS Companion-systeem, kun je AXIS Companion zodanig instellen dat er alleen gegevens worden opgenomen wanneer beweging wordt gedetecteerd.

 1. Ga naar > Cameras (Camera's).

 2. Schakel Continuous recording (Continue opname) uit voor je apparaten.

 3. Schakel Motion detection (Bewegingsdetectie) in voor het apparaat/de apparaten.

Zie Videobewegingsdetectie configurerenvoor meer informatie over bewegingsdetectie.

Meldingen instellen

Je kunt AXIS Companion configureren voor het verzenden van meldingen naar je desktop- en mobiele app.

Gebruik van intercoms

Voeg Intercoms toe aan uw videobewakingssysteem als je gesprekken wilt beantwoorden vanaf je desktop- of mobiele app en als je deuren wilt ontgrendelen.

Opmerking

Als je een deur wilt ontgrendelen, moet je intercom goed verbonden zijn met het elektronische slot van de deur. De documentatie voor je intercom bevat informatie over hoe je deze verbinding juist tot stand brengt. Ga naar axis.com/products/axis-network-intercoms voor de documentatie voor je intercom

De uitgangsversterking aanpassen

Je kunt de uitgangsversterking voor de intercombeltoon en -oproepen aanpassen.

 1. Ga naar > Cameras (Camera's) > Intercom (Intercom).

 2. Selecteer de intercom die u wilt aanpassen.

 3. Pas het aantal dB aan onder Output gain (Uitgangsversterking).

 4. Klik op Apply (Toepassen).

Time-out voor oproepen beheren

Je kunt bepalen hoelang een niet-beantwoorde oproep moet blijven bellen voordat deze automatisch wordt geweigerd.

 1. Ga naar > > Cameras (Camera's) > Intercom (Intercom).

 2. Selecteer de intercom die u wilt aanpassen.

 3. Pas het aantal seconden aan onder Calling timeout (Time-out voor oproepen).

 4. Klik op Apply (Toepassen).

Ontgrendelingsduur aanpassen

Je kunt bepalen hoelang een deur ontgrendeld blijft nadat je deze via AXIS Companion hebt geopend.

 1. Ga naar > Cameras (Camera's) > Intercom (Intercom).

 2. Selecteer de intercom die u wilt aanpassen.

 3. Stel het aantal seconden in onder Unlock duration (Ontgrendelingsduur).

 4. Klik op Apply (Toepassen).

Netwerkluidsprekers gebruiken

Voeg luidsprekers toe aan je videobewakingssysteem om de beveiliging op je locatie te verbeteren met behulp van door gebeurtenissen getriggerde mededelingen en rechtstreekse oproepen.

Opmerking
 • Zie de gebruikershandleiding voor je luidspreker voor informatie over het aanpassen van het luidsprekervolume en het gebruik van gebeurtenistriggering. Je vindt de gebruikershandleiding op de ondersteuningspagina van het product op axis.com of op help.axis.com.
 • Als je meerdere luidsprekers wilt gebruiken, kun je ze met AXIS Audio Manager Edge in zones groeperen. Je kunt de gebruikershandleiding voor AXIS Audio Manager Edge vinden op de ondersteuningspagina of op help.axis.com.
 • Zie het artikel op axis.com/products/axis-companion-4/support voor informatie over het gebruik van Axis-netwerkluidsprekers om vooraf opgenomen aankondigingen af te spelen in AXIS Companion.

Live mededelingen doen

In AXIS Companion maakt een push-to-talk-functie het mogelijk om live mededelingen te doen via één of meer luidsprekers.

 1. Een mededeling doen via een luidspreker:
 2. Ga naar en selecteer de gewenste camera.

 3. Selecteer je luidspreker.

 4. Houd het microfoonpictogram ingedrukt om de microfoon te activeren.

 5. Wanneer je je mededeling hebt gedaan, laat je het microfoonpictogram los.

Als je een aankondiging naar meerdere luidsprekers wilt verzenden, gebruik je AXIS Audio Manager Edge om de luidsprekers te groeperen en toe te voegen aan een zone voordat je de aankondiging verzendt.

Opmerking

Je kunt de gebruikershandleiding voor AXIS Audio Manager Edge vinden op de ondersteuningspagina van het product of op help.axis.com.

Stroboscoopsirenes gebruiken

Voeg stroboscoopsirenes toe aan je videobewakingssysteem om de beveiliging van je gebouwen te verbeteren met door gebeurtenissen geactiveerde signalen en alarmen.

Opmerking
 • Zie de gebruikershandleiding van je stroboscoopsirene voor meer informatie over het instellen van je stroboscoopsirene. Je vindt de gebruikershandleiding op de ondersteuningspagina van het product op axis.com of op help.axis.com.
 • Zie de artikelen op axis.com/products/axis-companion-4/support voor meer informatie over het gebruik van AXIS D4100-E Network Strobe Siren in AXIS Companion.

Een gebruiker toevoegen

 1. Ga naar > Users (Gebruikers).

 2. Klik op Add... (Toevoegen...).

 3. Typ een e-mailadres en selecteer een toegangsniveau.

 4. Klik op OK.

 5. Opmerking

  Als je een gebruiker toevoegt die geen MyAxis-account heeft, wordt de gebruiker gevraagd een account aan te maken.

 6. De volgende toegangsniveaus zijn beschikbaar:
 7. Administrator (Beheerder)
  Volledige toegang
  Operator
  Kan opnamen en live beelden bekijken, maar kan geen wijzigingen aanbrengen aan de site
  Viewer
  Kan alleen toegang krijgen tot live beelden

Een apparaat toevoegen aan je site

 1. Sluit het apparaat aan op PoE-poorten van de recorder of op een externe PoE-switch.

 2. Ga naar > Cameras (Camera's) > Overview (Overzicht), >Recorders (Recorders) of > Other devices (Andere apparaten).

 3. Klik op Add devices (Apparaten toevoegen).

 4. Selecteer het apparaat die je wilt toevoegen aan je site.

 5. Klik op Next (Volgende).

 6. Voer een wachtwoord in.

  Gebruik dit wachtwoord om toegang te krijgen tot de webpagina's van je apparaat of de offline-modus in de AXIS Companion-mobiele app.

 7. Klik op Next (Volgende).

 8. Op de pagina Ready to install page (Gereed om pagina te installeren) zijn Offline mode (Offline-modus) en Upgrade firmware (Firmware upgraden) standaard ingeschakeld. Je kunt ze uitschakelen als je de offline-modus niet wilt gebruiken of als je je apparaten niet wilt upgraden naar de nieuwste firmwareversie.

 9. Klik op Install (Installeren) en wacht terwijl AXIS Companion het apparaat configureert.

  Het configureren kan enkele minuten duren.

Een apparaat van je site verwijderen

 1. Ga naar > Cameras (Camera's) of > Other devices (Andere apparaten).

  Als je een recorder wilt verwijderen, zie Een recorder van je site verwijderen.

 2. Klik op > Remove (Verwijderen) naast het apparaat dat je wilt verwijderen.

 3. Klik op OK.

  Als het apparaat verbonden is met een recorder, moet je aangeven of je de opnamen wilt verwijderen uit de recorder.

Een recorder van je site verwijderen

Opmerking

Voordat je een recorder kunt verwijderen, moet je de opslagoptie wijzigen van de apparaten die met het apparaat verbonden zijn.

 1. De opslagoptie wijzigen:
 2. Ga naar > Cameras (Camera's) > Storage (Opslag).

 3. Selecteer het apparaat dat je wilt wijzigen.

 4. Selecteer No Storage (Geen opslag).

 5. Klik op Apply (Toepassen).

 1. De recorder verwijderen:
 2. Ga naar > Recorders (Recorders).

 3. Op de rij van de camera die je wilt verwijderen, klik je op > Remove (Verwijderen).

 4. Klik op OK.

Een apparaat in je site vervangen

Als je een apparaat dat verbonden is met een recorder, wilt vervangen, kun je de opnamen opslaan voordat je het apparaat verwijdert en vervangt. Zodra het apparaat van de site is verwijderd, zijn de opnamen niet langer beschikbaar in het gedeelte Recordings (Opnamen) in AXIS Companion.

 1. Je opnamen opslaan:
 2. Ga naar > .

 3. Selecteer het apparaat waarvan je opnamen wilt opslaan.

  AXIS Companion kan tot 24 uur per keer een opgenomen materiaal opslaan.

 1. Het apparaat verwijderen:
 2. Ga naar > Cameras (Camera's).

 3. Klik op > Remove (Verwijderen) naast het apparaat dat je wilt verwijderen.

 4. Selecteer in het dialoogvenster dat verschijnt Remove recordings from recorder (Opnamen van recorder verwijderen).

  Als je deze optie niet selecteert, wordt de gekoppelde opnameslot niet vrijgemaakt en kunnen andere apparaten geen verbinding maken met dezelfde slot.

Zie Een apparaat toevoegen aan je site voor het toevoegen van een vervangend apparaat.

Een recorder in je site vervangen

Voordat je een recorder in je site kunt vervangen, moet je de apparaten verwijderen die eraan gekoppeld zijn.

 1. Apparaten verwijderen:
 2. Ga naar > Cameras (Camera's) > Storage (Opslag).

 3. Selecteer het apparaat dat je wilt wijzigen.

 4. Selecteer No Storage (Geen opslag).

 5. Klik op Apply (Toepassen).

 6. Herhaal dit voor alle apparaten die verbonden zijn met de recorder die je wilt vervangen.

Als je de recorder wilt verwijderen, zie Een recorder van je site verwijderen.

 1. Een nieuwe recorder aan je site toevoegen:
 2. Volg de stappen in Een apparaat toevoegen aan je site.

 3. Ga naar > Cameras (Camera's) > Storage (Opslag).

 4. Selecteer het apparaat dat je wilt bewerken.

 5. Selecteer de nieuwe recorder in de lijst.

 6. Klik op Apply (Toepassen).

Offline-modus activeren

Als je de offline-modus activeert, kun je AXIS Companion met beperkte functionaliteit uitvoeren , zelfs als de internetverbinding tijdelijk uitvalt. Je hebt lokaal toegang tot Live view (Live beeld) en Recordings (Opnames) zonder internetverbinding, maar niet het menu Configuration (Configuratie) om wijzigingen aan je site aan te brengen.

 • Offline-modus activeren:
 • Klik op > Site (Site) en schakel Offline mode (Offline-modus) in.

Opmerking
 • De offline-modus is niet bedoeld voor permanent gebruik. Sluit je AXIS Companion-systeem ten minste om de drie maanden aan op internet om de firmware en de certificaten van je apparaten bij te werken.
 • De computer die in de offline-modus toegang heeft tot de site moet zijn verbonden met hetzelfde subnet als de apparaten. Je kunt de offline-modus niet gebruiken als je AXIS Companion-client verbinding heeft met internet.
 • De mobiele app gebruikt hetzelfde wachtwoord als was ingesteld voor het apparaat toen de site werd gemaakt.
 • Het is niet mogelijk om een volledig systeemrapport te verkrijgen zonder internetverbinding.

Voor websites die vooral offline worden gebruikt, wordt aangeraden een statische IP- of DHCP-reservering in te stellen.

Onderhoud

Uw systeem op afstand beheren

Toegang op afstand tot een bewakingssysteem kan veel tijd en geld besparen bij het onderhouden en oplossen van problemen. Met RAS krijg je een overzicht van de installaties en kun je meteen eenvoudig onderhoudsstappen ondernemen, zoals:

 • Apparaten opnieuw starten

 • Apparaten upgraden

 • Gebruikersmachtigingen beheren

Aan de slag met beheer op afstand

Opmerking

Alleen gebruikers met beheerdersrechten hebben toegang tot de sites.

 1. Ga naar connect.axis.com

 2. Meld je aan bij je Axis-account om een lijst van je sites te bekijken.

 • Als je een site wilt vinden, typ je in het zoekveld.

 • Als je alleen sites wilt weergeven die fouten bevatten, klik je op Has error (Heeft fout).

 • Als je je wilt afmelden, klik je op het initialenmenu en vervolgens op Sign out (Afmelden).

Sites beheren

 1. Een gebruiker uitnodigen voor een site:
 2. Klik op > Users (Gebruikers).

 3. Klik op Add a user to a site (Een gebruiker aan een site toevoegen).

 4. Typ het e-mailadres van de gebruiker en selecteer een machtigingsniveau

  Zie Een gebruiker toevoegen voor meer informatie over de verschillende machtigingen.

 5. Klik op Invite (Uitnodigen).

 1. Een gebruiker van een site verwijderen:
 2. Klik op > Users (Gebruikers).

 3. Klik op > Remove from site (Verwijderen van de site).

 1. Een site hernoemen:
 2. Klik op > Rename (Hernoemen).

 3. Typ de nieuwe naam en klik op Rename (Hernoemen)

 1. Een site verwijderen:
 2. Klik op > Remove (Verwijderen).

  Je moet de apparaten in je site verwijderen voordat je deze kunt verwijderen.

 3. Klik op Delete (Verwijderen) om te bevestigen.

Apparaten beheren

Wanneer je op een site klikt, zie je een lijst van alle apparaten die zijn opgenomen.

 1. De firmware voor één apparaat bijwerken:
 2. Klik op het apparaat om de eigenschappen ervan te zien.

 3. Klik op Upgrade (Upgraden).

 1. De firmware upgraden voor alle apparaten:
 2. Klik op Upgrade all (Alles upgraden).

  De optie is alleen zichtbaar wanneer er meerdere beschikbare firmware-updates zijn.

Opmerking

Een firmware-upgrade kan enkele minuten duren.

 1. Een apparaat hernoemen:
 2. Klik op > Rename (Hernoemen).

 3. Typ de nieuwe naam en klik op Rename (Hernoemen)

 1. Een apparaat opnieuw starten:
 2. Klik op > Restart (Opnieuw starten).

 3. Klik op Restart (Opnieuw starten) om te bevestigen.

 1. Een apparaat verwijderen:
 2. Klik op > Delete (Verwijderen).

 3. Klik op Delete (Verwijderen) om te bevestigen.

Firmware upgraden

Upgrade de firmware van je apparaten regelmatig om de nieuwste functies en beveiligingsupdates te verkrijgen.

 1. Ga naar > Cameras (Camera´s) > Overview (Overzicht).

 2. Klik op Upgrade firmware (Firmware upgraden).

 3. Selecteer de apparaten die je wilt upgraden.

 4. Klik op OK.

  De upgrade kan enkele minuten duren.

Een harde reset uitvoeren op een apparaat

Opmerking
 • Een harde reset heeft geen invloed op je opnamen.
 • Met een harde reset herstel je alle instellingen, inclusief het IP-adres.
 1. Selecteer het apparaat waarvoor je een harde reset wilt uitvoeren en verwijder deze van de site.

  Zie Een apparaat van je site verwijderen.

 2. Koppel de voeding los van het apparaat.

 3. Houd de bedieningsknop op het apparaat ingedrukt en sluit vervolgens de voeding weer aan.

  Houd de bedieningsknop 15-30 seconden ingedrukt totdat het statusledlampje oranje knippert.

 4. Laat de bedieningsknop los.

  Het proces is voltooid wanneer het statusledlampje groen wordt.

  Het product is nu gereset naar de standaard fabrieksinstellingen.

 5. Voeg het apparaat opnieuw toe aan de site.

  Zie Een apparaat toevoegen aan je site.

Een harde reset uitvoeren op een recorder

Belangrijk

Verplaats de recorder voorzichtig wanneer deze is ingeschakeld. Plotselinge bewegingen of schokken kunnen de harde schijf beschadigen.

Opmerking
 • Met een harde reset herstel je alle instellingen, inclusief het IP-adres.
 • Met een harde reset verwijder je geen opnamen.
 • Bij een harde reset wordt het versleutelingswachtwoord niet verwijderd.
 1. Schakel de recorder uit:

  Houd de aan-uitknop op de voorkant van de recorder 4-5 seconden ingedrukt totdat je een geluidssignaal hoort.

 2. Wacht totdat de recorder is uitgeschakeld en draai deze vervolgens om voor toegang tot de controleknop.

 3. Houd de controleknop ingedrukt. Druk op de aan/uit-knop en laat deze los om de recorder te starten. Laat na 15-30 seconden, wanneer het ledlampje oranje knippert, de controleknop los.

 4. Zet de recorder voorzichtig weer op zijn plaats.

 5. Het proces is voltooid wanneer het statusledlampje groen wordt. Het product is gereset naar de standaard fabrieksinstellingen. Als er geen DHCP-server beschikbaar is op het netwerk, is het standaard IP-adres 192.168.0.90

 6. Reset je apparaten die aangesloten zijn op de recorder.

Wanneer je de recorder na een harde reset aan een site toevoegt, wordt je gevraagd je wachtwoord te typen om de recorder te ontgrendelen of op Format disk (Schijf formatteren) te klikken om een nieuw wachtwoord in te stellen.

De mobiele app

Met de mobiele app AXIS Companion heb je overal toegang tot je apparaten en opnamen. Je kunt ook meldingen ontvangen wanneer verdachte gebeurtenissen optreden of wanneer iemand vanuit een intercom belt.

Zie De mobiele app installeren voor het downloaden van de mobiele app naar je Android- of iOS-apparaat.

Overzicht

De mobiele app bevat veel van de functies en instellingen die beschikbaar zijn in de desktop-app. Gebruik deze vier tabbladen om je sites te openen en wijzigingen aan te brengen.

 • Video: Waar je toegang hebt tot de live beelden en de opnamen van je apparaten, van site wisselt als je toegang hebt tot meer dan één of nieuwe sites maakt.

 • Gebeurtenissen: Waar je de lijst met gebeurtenissen vindt die door je apparaten zijn gedetecteerd. Klik op een specifieke gebeurtenis om de opname ervan te bekijken.

 • Apparaten: Waar je toegang hebt tot de instellingen van je apparaten. Je kunt bijvoorbeeld de firmware upgraden, de methode voor het opnemen wijzigen en een apparaat toevoegen of verwijderen.

 • Meer...: Waar je gebruikers en meldingen beheert, het thema wijzigt of hulp krijgt wanneer je problemen ondervindt.

Meldingen inschakelen

Je kunt meldingen op je mobiele app ontvangen wanneer er verschillende gebeurtenissen optreden, bijvoorbeeld wanneer beweging wordt gedetecteerd of wanneer iemand een oproep doet vanaf een intercom.

 1. Meldingen aanzetten
 2. Zet meldingen voor de mobiele app Companion aan in de meldingsinstellingen van je mobiele apparaat.

 3. Open de mobiele app Companion.

 4. Ga naar More (Meer) > > Notifications (Meldingen).

 5. Selecteer de meldingen die je wilt aan- of uitzetten.

Een apparaat toevoegen in de mobiele app

Opmerking

Zorg ervoor dat je mobiele apparaat is verbonden met hetzelfde netwerk als je apparaten en je computer waarop de desktop-app wordt uitgevoerd.

 1. Ga naar Devices (Apparaten).

 2. Klik op .

 3. Selecteer de apparaten die je wilt toevoegen.

 4. Klik op Next (Volgende).

 5. Voer een wachtwoord in.

  Gebruik dit wachtwoord om toegang te krijgen tot de webpagina's van de apparaten of offline-modus in de mobiele app.

 6. Klik op Next (Volgende) en wacht terwijl AXIS Companion het apparaat configureert.

  Het configureren kan enkele minuten duren.

Een site maken in de mobiele app

Opmerking

Zorg ervoor dat je mobiele apparaat is verbonden met hetzelfde netwerk als je apparaten en je computer waarop de desktop-app wordt uitgevoerd.

 1. Log in op je MyAxis-account.

 2. Als je sites hebt gekoppeld aan je MyAxis-account: Klik op de naam van de site in de linkerbovenhoek.

  Als je geen sites hebt gekoppeld aan je MyAxis-account: Klik op Welcome (Welkom) in de linkerbovenhoek.

 3. Klik op .

 4. Klik op Next (Volgende).

 5. Geef je site een naam en klik op Next (Volgende).

 6. Voeg je bedrijfsnaam toe en klik op Next (Volgende).

 7. Selecteer de apparaten die je aan de site wilt toevoegen en klik op Next (Volgende).

 8. Voer een wachtwoord in voor je apparaten.

  Gebruik dit wachtwoord om toegang te krijgen tot de webpagina's van je apparaten of tot de offline-modus in de mobiele app.

 9. Klik op Next (Volgende).

 10. Controleer of de sitegegevens en apparaten die je hebt toegevoegd juist zijn en klik op Next (Volgende).

 11. Wacht terwijl AXIS Companion de apparaten configureert.

  Het configureren kan enkele minuten duren.

De TV-app

Videobeelden weergeven op een extern beeldscherm

Onder voorbehoud van wijzigingen in de gebruikersinterface.
 • Wat je nodig hebt:
 • Een Apple TV- of Android TV-apparaat.

 • De AXIS Companion 4-app moet geïnstalleerd zijn op je mobiele apparaat.

 • De AXIS Companion TV-app moet vanuit de App Store of Google Play geïnstalleerd zijn op je Apple TV- of Android TV-apparaat.

 • Uw camera's, mobiele app en tv-app moeten allemaal met hetzelfde lokale netwerk zijn verbonden.

 • AppleTV 4 en NVIDIA Shield met Android 6 of hoger.

 1. Je gaat als volgt te werk:
 2. Open de AXIS Companion 4-mobiele app en log in.

 3. Ga naar Devices (Apparaten) > en selecteer je externe beeldscherm.

 4. Opmerking

  Het kan enkele seconden duren voordat het pictogram verschijnt.

 5. Selecteer de camera's waarvan u de beelden wilt tonen op uw externe beeldscherm.

 6. Tik op en wacht totdat de configuratie is voltooid.

 7. U kunt één camera tegelijk weergeven of een gesplitste weergave met maximaal 16 camera's maken.

 8. Wanneer de AXIS Companion 4 TV-app wordt geopend, leest u de instructies op het scherm over hoe u kunt navigeren in de app.

Probleemoplossing

De AXIS Companion-software kan worden gebruikt met nieuwe apparaten of met apparaten waar eerder gewijzigde instellingen zijn hersteld. Als je apparaten toevoegt aan AXIS Companion die in eerdere systemen zijn gebruikt, moet je deze eerst een harde reset geven voordat je ze aan je site toevoegt. Wijzigingen in apparaatinstellingen die in AXIS Companion niet beschikbaar zijn, kunnen in sommige gevallen invloed hebben op je systeem en de prestaties beïnvloeden.

Zorg er altijd voor dat je AXIS Companion-client- en Axis-apparaten worden bijgewerkt met de nieuwste software- en firmware-updates.

Technische problemen, aanwijzingen en oplossingen

Site maken

Er zijn geen apparaten gevonden

Controleer of je apparaten stroom hebben en verbonden zijn met hetzelfde subnet als je computer.

De apparaten worden niet ondersteund

Oudere Axis-apparaten met firmware die niet kan worden bijgewerkt naar 5.50 of hoger worden niet ondersteund.

Communicatiefouten

AXIS Companion kan geen verbinding met het apparaat maken. Mogelijke oorzaken:

 • De verbinding met internet is instabiel. Controleer of je verbinding hebt met internet en probeer het opnieuw.

 • Het apparaat is niet beschikbaar in het netwerk nadat je de firmware opnieuw hebt gestart, hersteld of bijgewerkt. Sluit de wizard en wacht enkele minuten voordat je deze opnieuw start.

 • Het apparaat heeft niet de verwachte instellingen, wat verhindert dat AXIS Companion met het apparaat communiceert. Sluit de wizard, stel het apparaat opnieuw in en start de wizard opnieuw.

 • Het gebruik van VPN- of extra netwerkbeveiligingsfuncties blokkeert de verbinding met Axis-services. Controleer of de vereiste adressen zijn uitgesloten van inspectie en door de firewall worden toegestaan. Zie voor meer informatie deze FAQ.

Aanmelden

De gebruikersnaam of het wachtwoord is onjuist

De combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord is ongeldig.

De site is niet beschikbaar

 • Zorg ervoor dat de computer met je AXIS Companion-client op het netwerk is aangesloten.

 • Zorg ervoor dat er geen firewall- of antivirussoftware de internetverbinding blokkeert. Zie voor meer informatie deze FAQ.

 • Controleer status.axis.com op incidenten of gepland onderhoud van Axis-services.

Live beeld

Er is geen video

 • Controleer of je systeem voldoet aan de aanbevelingen die worden genoemd in Aanbevelingen voor het systeem.

 • Zorg ervoor dat je grafische kaart is bijgewerkt met de nieuwste driver.

De videobeelden blijven hangen

 • Controleer of je systeem voldoet aan de aanbevelingen die worden genoemd in Aanbevelingen voor het systeem.

 • Zorg ervoor dat je grafische kaart is bijgewerkt met de nieuwste driver.

Geen contact

Het apparaat is niet toegankelijk op het netwerk. Controleer of je apparaten stroom- en internetverbinding hebben.

Kan stream niet ophalen

Zorg ervoor dat je niet te veel streams opvraagt van de camera's. Zie het gedeelte over probleemoplossing in de gebruikershandleiding van elke camera op help.axis.com.

Configuratiewerkruimte

Communicatiefout

De verbinding met het apparaat is tijdelijk verbroken. Als je op de koppeling klikt die wordt weergegeven, probeert AXIS Companion de verbinding te herstellen. Zorg ervoor dat het apparaat met geldige netwerkinstellingen beschikbaar is op het netwerk.

Configuratiefout

Het apparaat heeft niet de verwachte instellingen of is onjuist geconfigureerd. Als je op de koppeling klikt, probeert AXIS Companion de fout te herstellen. Als de poging mislukt, voer je een harde reset van het apparaat uit en voeg je het opnieuw toe aan de site.

Geen contact

Het apparaat is niet langer beschikbaar op het netwerk. Controleer of het apparaat/de recorder stroomvoorziening en toegang tot internet heeft.

Opslagfout

Het apparaat kan geen verbinding met de recorder maken. Zorg ervoor dat IPv6 is ingeschakeld voor je apparaten (AXIS Companion gebruikt IPv6 voor communicatie).

Opslag en opnames

Opslagfout

Er zijn problemen met de opnamemedia, bijvoorbeeld een ontbrekende SD-kaart, een defecte schijf of een onjuiste configuratie.

 • Ga naar Configuration (Configuratie) in AXIS Companion en vernieuw de verbinding.

 • Controleer of je opnamemedium geen fouten meldt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van je opnameapparaat voor meer informatie. Je vindt de gebruikershandleiding op help.axis.com.

Geen toegang tot de recorder

De recorder is offline. Zorg ervoor dat deze stroom- en internetverbinding heeft.

Intercoms

Intercom-oproepen komen niet door

Controleer of je client (computer of mobiele telefoon) een internetverbinding heeft.

Kan de deur niet ontgrendelen

Zorg ervoor dat de intercom op de juiste wijze is ingesteld en geconfigureerd. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de intercom voor meer informatie. Je vindt de gebruikershandleiding op help.axis.com.

De mobiele app

Er zijn geen meldingen

Zorg ervoor dat je meldingen hebt ingeschakeld in je mobiele telefoon en in de app. Zie Meldingen inschakelen voor meer informatie.

Ik kan mijn site niet op afstand bereiken

 • Zorg ervoor dat je beschikt over AXIS Companion versie 4.

 • Controleer of je mobiele telefoon een internetverbinding heeft via het mobiele netwerk of wifi.

 • Meld je af bij je Axis-account en meld je vervolgens opnieuw aan om te controleren of je juist bent geverifieerd.

Een systeemrapport opslaan

 1. Ga in AXIS Companion naar > Save system report (Systeemrapport opslaan).

 2. Wanneer je een nieuwe supportaanvraag indient bij de Axis-helpdesk, voeg je het systeemrapport toe als bijlage.

Apparaten met firmware 5.50 gebruiken

AXIS Companion ondersteunt AXIS-apparaten met firmware 5.50 of hoger. De firmwareversie 5.50 wordt echter niet langer ondersteund door Axis en kan niet worden geüpgraded. Wanneer je Axis-producten gebruikt met firmwareversie 5.50, is het belangrijk om te overwegen hoe verschillende instellingen en situaties invloed kunnen hebben op de prestaties. Een toenemend aantal aangesloten clients, inclusief audio, kan invloed hebben op de prestaties. Apparaten die werken met firmwareversie 5.50 in een AXIS Companion systeem kunnen symptomen vertonen zoals trage videobeelden of een lange reactietijd van de camera.

AXIS Companion is een pakketoplossing. Wanneer een apparaat wordt geïnstalleerd en toegevoegd aan een site, wordt het automatisch geconfigureerd voor de beste prestaties. Daarom wordt nadrukkelijk geadviseerd om de standaardinstellingen te gebruiken, d.w.z. continue opname, geen videobewegingsdetectie.

Als je nog steeds prestatieverlies ondervindt, kun je het volgende proberen om de belasting van het apparaat te verminderen:

 1. Ga in AXIS Companion naar > Cameras (Camera's) > Video quality (Videokwaliteit).

 2. Selecteer de camera die u wilt configureren.

 3. Verlaag de cameraresolutie van de live en opgenomen videobeelden.

 4. Verlaag de framesnelheid (FPS) van de live- en opgenomen videobeelden.

Migreren van AXIS Companion Classic naar versie 4

Vereisten

Als je al AXIS Companion Classic gebruikt en wilt upgraden naar versie 4, controleer dan in de onderstaande tabel of je apparaten voldoen aan de vereisten.

AXIS Companion versie 4AXIS Companion Classic
Ondersteunde producten

AXIS Companion-netwerkcamera's.

AXIS Companion-oplossingen met een AXIS S30 Series Recorder ondersteunen Axis-camera's en -encoders met firmware 5.50 of hoger. AXIS Companion-oplossingen zonder een AXIS S30 Series Recorder ondersteunen Axis-camera's en -encoders met firmware 8.40 en hoger. Zie Apparaten met firmware 5.50 gebruiken voor meer informatie.

AXIS Companion Eye mini L AXIS Companion Bullet mini LE en AXIS Companion Dome mini LE worden alleen ondersteund als ze zijn verbonden met een AXIS Companion Recorder.

AXIS Companion-netwerkcamera's.

AXIS-netwerkcamera's en -encoders met firmware 5.50 en hoger.

Opslagmedia

Axis SD-kaart

AXIS Companion Recorder

AXIS S30 Recorder-serie

Geen ondersteuning voor NAS van derden

Axis SD-kaart

AXIS Companion Recorder

AXIS S30 Recorder-serie1

Geselecteerde NAS-apparaten van derden

Ondersteuning voor meerdere gebruikersJaNee
WaarschuwingsmeldingenJaNee
Extern systeemmanagementJaNee
InternettoegangVereist tijdens systeemsetup en -management. Live en opgenomen videobeelden offline beschikbaar.Niet vereist.

1 Zie voor meer informatie over beperkingen het technisch document "Disclaimer-AXIS S3008 and AXIS Companion Classic" op axis.com/products/axis-companion-classic/support

Upgraden naar versie 4

Opmerking
 • Voor elk apparaat dat in AXIS Companion Classic is gebruikt, moet je een harde reset of herstelbewerking uitvoeren voordat je het in AXIS Companion versie 4 kunt gebruiken.
 • Bij een harde reset of herstelbewerking van een apparaat worden geen opnamen gewist.

In de installatiewizard wordt gedetecteerd of een apparaat een harde reset nodig heeft of moet worden hersteld. Vervolgens wordt u geholpen bij wat u moet doen. Als een apparaat moet worden hersteld, word je naar de webpagina van het apparaat geleid, waar je je aanmeldt met de gebruikersnaam ACCAdmin en het sitewachtwoord dat je in AXIS Companion Classic hebt gebruikt.