AXIS Companion Eye mini L

Over de AXIS Companion Eye mini L

De AXIS Companion Eye mini L is een kleine en discrete dag/nacht-camera voor binnen met ingebouwde IR-verlichting voor bewaking in totale duisternis. De mini-dome heeft een compact design met een vlakke voorkant die reflecties onderdrukt, en WDR-technologie die een hoge beeldkwaliteit levert, zelfs in lastige lichtomstandigheden. De camera is uitgerust met Power over Ethernet (PoE), wat het mogelijk maakt om zowel de netwerkconnectiviteit als de elektrische voeding via één en dezelfde kabel te laten lopen. De AXIS Companion Eye mini L is alleen compatibel met de videomanagementsoftware en mobiele app van AXIS Companion. Voor een compleet systeem is een AXIS Companion Recorder vereist.

 1. Netwerkconnector (PoE)
 2. Tilten
 3. IR-led
 4. Roteren
 5. Pannen
 6. Statusledlampje
 7. Bedieningsknop

De AXIS Companion-oplossing

AXIS Companion is een complete bewakingsoplossing die speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan de behoefte aan kleine systemen voor basisbewakingsvereisten.

Een AXIS Companion-oplossing kan bestaan uit:

 • AXIS Companion-camera's, Axis-netwerkcamera's en -encoders met firmwareversie 8.40 of hoger.

 • AXIS Companion-recorders.

 • Axis-systeemaccessoires, zoals geheugenkaarten en switches.

 • AXIS Companion-software voor Windows-computers, mobiele apparaten en apparaten voor TV-streaming (iOS en Android).

Meer informatie over AXIS Companion

Ga voor videotutorials en web-apps naar axis.com/products/axis-companion/how-it-works

Installatie

Installatievideo voor het product.

Aan de slag

Resultaat van systeeminstallatie:

 • De firmware is geüpgraded op alle Axis-apparaten.

 • Er is een wachtwoord ingesteld voor de apparaten.

 • De opnamen zijn ingeschakeld met standaardinstellingen.

 • De externe toegang is ingeschakeld.

Een MyAxis-account registreren

Registreer een MyAxis-account op axis.com/my-axis/login.

Je kunt je MyAxis-account veiliger maken door meervoudige verificatie (MFA) te activeren. MFA is een beveiligingssysteem dat een extra verificatielaag toevoegt om zeker te zijn van de identiteit van de gebruiker.

 1. MFA activeren:
 2. Ga naar axis.com/my-axis/login.

 3. Meld je aan met je MyAxis-gebruikersgegevens.

 4. Ga naar en selecteer Account settings (Accountinstellingen).

 5. Klik op Security settings (Beveiligingsinstellingen)

 6. Klik op Handle your 2-factor authentication (Je tweevoudige verificatie afhandelen.)

 7. Voer je My Axis-gebruikersgegevens in.

 8. Kies een van de verificatiemethoden Authenticator app (TOTP) of E-mail en volg de instructies op het scherm.

De hardware installeren

 1. Installeer uw camerahardware.

 2. Verbind de recorder met uw netwerk.

 3. Verbind de camera's met de geïntegreerde PoE-switch van de recorder of een externe PoE-switch.

 4. Verbind de computer met hetzelfde netwerk als de recorder.

 5. Sluit de voedingskabel aan op uw recorder en wacht totdat de recorder en camera's zijn opgestart voordat u verder gaat. Het opstarten kan enkele minuten duren.

VOORZICHTIG

Houd de recorder in een goed geventileerde omgeving en zorg voor voldoende ruimte rond de recorder om oververhitting te voorkomen.

De desktop-app installeren

 1. Ga naar axis.com/products/axis-companion en klik op Download (Downloaden) om AXIS Companion Eye mini L voor Windows te downloaden.

 2. Open het setup-bestand en volg de instelassistent.

 3. Meld je aan met je MyAxis-account.

Een site maken

Een site is een centraal punt voor toegang tot een bewakingsoplossing, bijvoorbeeld alle camera's in een winkel. Je kunt verschillende sites bijhouden via één MyAxis-account.

Opmerking

Als je een eerdere versie van AXIS Companion Eye mini L hebt gebruikt, worden de sites die je hebt gemaakt, niet weergegeven in de lijst met sites in AXIS Companion Eye mini L. Mogelijk heb je ook apparaten die niet worden ondersteund. Zie Migreren van AXIS Companion Classic naar versie 4 voor meer informatie.

 1. Start de AXIS Companion Eye mini L-desktop-app.

 2. Meld je aan met je MyAxis-account.

 3. Klik op Create new site (Nieuwe site maken).

 4. Geef je site een naam en voer je bedrijfsnaam in.

 5. Klik op Next (Volgende).

 6. Selecteer de apparaten die u wilt toevoegen aan uw site.

 7. Klik op Next (Volgende).

 8. Selecteer opslag.

 9. Klik op Next (Volgende).

 10. Op de pagina Ready to install page (Gereed om pagina te installeren) zijn Offline mode (Offline-modus) en Upgrade firmware (Firmware upgraden) standaard ingeschakeld. Je kunt ze uitschakelen als je de offline-modus niet wilt gebruiken of als je je apparaten niet wilt upgraden naar de nieuwste firmwareversie.

 11. Klik op Install (Installeren) en wacht terwijl AXIS Companion Eye mini L de apparaten configureert.

  Het configureren kan enkele minuten duren.

De mobiele app installeren

Met de mobiele app AXIS Companion Eye mini L heb je overal toegang tot je apparaten en opnamen. Je kunt ook meldingen ontvangen wanneer gebeurtenissen optreden of wanneer iemand vanuit een intercom belt.

Voor Android

Klik op Download (Downloaden) of scan de volgende QR-code®.

Voor iOS

Klik op Download (Downloaden) of scan de volgende QR-code.

Open de mobiele app AXIS Companion Eye mini L en meld je aan met je AXIS-gebruikersgegevens.

Als je geen Axis-account hebt, kun je naar axis.com/my-axis gaan om een nieuw account te registreren.

QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van Denso Wave Incorporated in Japan en andere landen.

Dagelijks gebruik

Toegang tot uw apparaten

 1. Meld je vanaf een computer of een mobiel apparaat bij AXIS Companion Eye mini L aan via Mijn Axis-account.

 2. Voer de site in die je apparaten bevat.

Live videobeelden bekijken

 1. Ga naar

 2. Selecteer de camera waarvan je de beelden wilt bekijken.

Een opname afspelen

 1. Ga naar .

 2. Gebruik de tijdlijn en de kalender om de opname te zoeken.

 3. Selecteer de camera in de tijdlijn en verplaats de afspeelmarkering naar het gewenste tijdstip.

 4. Opmerking

  Wanneer je de afspeelmarkering verplaatst, wordt het videobeeld continu bijgewerkt. Zo kun je gemakkelijk een specifiek moment in de opname vinden.

 5. Klik op Play (Afspelen).

Een opname opslaan

 1. Ga naar > .

 2. Selecteer de begin- en eindtijd voor een opname.

 3. Selecteer de apparaten waarvan je opnamen wilt opslaan.

 4. Als je wilt opslaan op een USB-stick op een AXIS S30 Series Recorder, schakel je het selectievakje Save to recorder USB (Opslaan op recorder-USB) in.

 5. Opmerking

  Voor de eerste partitie van je USB-apparaat moet een exFAT- of NTFS-bestandssysteem worden gebruikt.

 6. Sla de opname op.

 1. Wijzig de locatie van je opgeslagen opnamen als volgt:
 2. Ga naar > Settings (Instellingen) > File (Bestand).

 3. Wijzig de locatie onder Opnamen.

Een opgeslagen opname afspelen

Als u een opgeslagen opname wilt afspelen, opent u deze met AXIS File Player.

Wanneer u een opname opslaat, wordt AXIS File Player opgeslagen in dezelfde map. AXIS File Player heeft een tijdlijn die toont op welk tijdstip de opname is gemaakt.

Een opgeslagen opname valideren

U kunt een opname valideren om te bevestigen dat de tijdstempel en beelden niet zijn gemanipuleerd nadat de opname voor het eerst is opgeslagen. Daartoe wordt een digitale handtekening ingesloten in het bestand wanneer u een opname opslaat. Je kunt voor meer veiligheid een wachtwoord toevoegen aan de digitale handtekening.

 1. Uw digitale handtekening beveiligen met een wachtwoord bij het opslaan van een opname:
 2. Ga naar > Settings (Instellingen) > File (Bestand).

 3. Selecteer Video formaat, selecteer Windows Media Format (.asf).

 4. Selecteer Show digital signature options when saving recordings (Toon opties voor digitale handtekening bij het opslaan van opnamen).

  De volgende keer dat je een opname opslaat, verschijnt het venster Digital signature (Digitale handtekening), dat je in staat stelt om een wachtwoord te kiezen voor de handtekening.

 1. Een opname valideren:
 2. Open de opgeslagen opname met AXIS File Player.

 3. Klik op Tools (Hulpmiddelen) en selecteer Verify digital signature (Digitale handtekening controleren).

 4. Voer het wachtwoord in als een wachtwoord is toegevoegd aan de handtekening, en klik op OK.

  Er verschijnt een venster om te informeren of de opname al dan niet geldig is.

Een snapshot maken

 1. Een snapshot maken van live beelden:
 2. Ga naar

 3. Klik op

 1. Een snapshot maken van opnamen:
 2. Ga naar

 3. Gebruik de tijdlijn en de kalender om de opname te zoeken.

 4. Selecteer de camera in de tijdlijn en verplaats de afspeelmarkering naar het gewenste tijdstip.

 5. Klik op om de onderzoekmodus te starten.

  • In de onderzoekmodus kunt u de opgenomen videobeelden frame voor frame doorlopen om het exacte moment te zoeken waarop een incident gebeurd is en een snapshot te maken van dat moment.

 6. Om het incident te zoeken, klikt u op de thumbnails om 30, 15, 5 of 1 frame(s) terug te spoelen (bovenste deelvenster) of vooruit te spoelen (onderste deelvenster). U kunt ook de schuifregelaar gebruiken.

 7. Zodra u tevreden bent, klikt u op om een snapshot te maken.

  • Voor de meeste camera's bevat het snapshot het complete camerabeeld, ongeacht het zoomniveau. Voor camera's met een gedewarped beeld is het snapshot het ingezoomde beeld.

 1. Wijzig de locatie van je opgeslagen snapshots als volgt:
 2. Ga naar > Settings (Instellingen) > File (Bestand).

 3. Wijzig de locatie onder Snapshots (Snapshots).

De beeldinstellingen aanpassen

 1. Ga naar > Cameras (Camera's) > Image (Beeld).

 2. Selecteer de camera die u wilt aanpassen.

 3. U kunt het beeld regelen door het aanpassen van instellingen zoals:
 • Vormgeving

 • Exposure (Belichting)

 • Overlays

 • Day & Night (Dag en nacht)

 • Privacy mask (Privacy mask)

 • Focus & zoom (Focus en zoom)

De videokwaliteit configureren

U kunt de videokwaliteit configureren om te voldoen aan uw vereisten op het gebied van beeldkwaliteit en bandbreedtegebruik. Instellingen voor de videokwaliteit hebben invloed op opnamen op bewegingsdetectie, continue opnamen en het live beeld.

 1. Ga naar > Cameras (Camera's) > Video quality (Videokwaliteit).

 2. Selecteer de camera die u wilt configureren.

 3. Bewerk de Resolution (Resolutie) en/of de Frame rate (Framesnelheid) in het hoge of lage profiel.

 4. Klik op Apply (Toepassen) om op te slaan.

Videobewegingsdetectie configureren

Wanneer je een AXIS Companion Eye mini L-systeem instelt, wordt de opnamemethode die automatisch wordt geconfigureerd, gebruikt voor continue opname. Continue opname is het meest geschikt als je deze samen met gebeurtenismeldingen gebruikt op basis van de videobewegingsdetectie.

 1. Gebeurtenismeldingen naar je desktop-app AXIS Companion Eye mini L verzenden op basis van bewegingsdetectie:
 2. Ga naar > Events (Gebeurtenissen) > Video Motion Detection (Videobewegingsdetectie).

 3. Stel een schema in.

 4. Selecteer onder Activation (Activering) de apparaten waarvan je een melding wilt ontvangen.

 1. Als de bewegingsdetectie te vaak wordt geactiveerd, kunt u de instellingen aanpassen om delen van de weergave of bepaalde typen gebeurtenissen te negeren.
 2. Ga naar > Recording settings (Opname-instellingen) > Video motion detection (Videobewegingsdetectie).

 3. Selecteer de camera die u wilt aanpassen.

 4. Selecteer welk deel van de cameraweergave je wilt opnemen of uitsluiten tijdens bewegingsdetectie.

  • Bewerk het vooraf gedefinieerde gebied dat moet worden opgenomen tijdens bewegingsdetectie.

  • Selecteer Exclude areas (Gebieden uitsluiten) en bewerk het gebied waarvan je de bewegingsdetectie wilt uitsluiten.

  • Opmerking

   Voor sommige cameramodellen kun je alleen vierkante vormen toevoegen, voor andere modellen ook veelhoeken.

 5. Vouw Advanced (Geavanceerd) uit om de instellingen van de filters aan te passen.

  • Small objects filter (Filter voor kleine objecten): Hiermee negeer je kleine objecten, zoals dieren.

  • Swaying objects filter (Filter voor door de wind bewegende objecten): hiermee negeer je objecten die alleen binnen een korte afstand bewegen, zoals bomen of vlaggen als het waait.

  • Opmerking

   Het filter voor door de wind bewegende objecten is niet voor alle cameramodellen beschikbaar.

  • Short-lived objects filter (Filter voor kort verschijnende objecten): hiermee negeer je objecten die slechts kort in het beeld worden weergegeven, zoals de lichtstralen van langsrijdende auto's of snelle schaduwen.

Als je gebeurtenismeldingen wilt inschakelen in de mobiele app AXIS Companion Eye mini L, zie .

Als je de functie voor continue opname wilt uitschakelen en alleen wilt opnemen wanneer de beweging wordt gedetecteerd, zie .

Meldingen instellen

U kunt AXIS Companion een melding naar uw mobiele app sturen wanneer bepaalde typen beweging in een cameraweergave plaatsvinden.

 • De bewegingstriggers zijn gebaseerd op de volgende ACAPs:
 • AXIS Video Motion Detection

 • AXIS Fence Guard

 1. Workflow:
 2. Controleer of de ACAP is geactiveerd in uw apparaat.

 3. Ga in AXIS Companion naar > Events (Gebeurtenissen) en selecteer een ACAP.

 4. Configureer een schema voor wanneer u meldingen wilt ontvangen.

 5. Selecteer onder Activation (Activering) de camera's waarvan u meldingen wilt ontvangen.

Meldingen ontvangen op uw mobiele apparaat:

 • Push-meldingen worden naar uw mobiele app verzonden als u met uw MyAxis-account bent ingelogd op uw mobiele apparaat.

 • Als u bij het installeren van de AXIS Companion 4-mobiele app wordt gevraagd of u meldingen wilt ontvangen, dient u dit te accepteren. Als u de meldingen later wilt deactiveren, gaat u naar de instellingen van uw mobiele apparaat, selecteert u de AXIS Companion 4-app en schakelt u de meldingen uit.

 1. Meldingen in- of uitschakelen in de mobiele app:
 2. Ga naar > Notifications (Meldingen).

 3. Schakel Motion detection (Bewegingsdetectie) in of uit.

Wanneer een melding wordt verzonden, verschijnt deze als een pop-upbericht op uw mobiele apparaat. Tik op het bericht om de beelden van de lopende gebeurtenis af te spelen.

Een gebruiker toevoegen

 1. Ga naar > Users (Gebruikers).

 2. Klik op Add... (Toevoegen...).

 3. Typ een e-mailadres en selecteer een toegangsniveau.

 4. Klik op OK.

 5. Opmerking

  Als je een gebruiker toevoegt die geen MyAxis-account heeft, wordt de gebruiker gevraagd een account aan te maken.

 6. De volgende toegangsniveaus zijn beschikbaar:
 7. Administrator (Beheerder)
  Volledige toegang
  Operator
  Kan opnamen en live beelden bekijken, maar kan geen wijzigingen aanbrengen aan de site
  Viewer
  Kan alleen toegang krijgen tot live beelden

Offline modus activeren

Als je de offline-modus activeert, kun je AXIS Companion Eye mini L met beperkte functionaliteit uitvoeren , zelfs als de internetverbinding tijdelijk uitvalt. Je hebt lokaal toegang tot Live view (Live beeld) en Recordings (Opnames) zonder internetverbinding, maar niet het menu Configuration (Configuratie) om wijzigingen aan je site aan te brengen.

De offline modus activeren:

 1. Ga naar > Site.

 2. Schakel de offline modus in.

Opmerking
 • De site moet online zijn wanneer je de offline-modus inschakelt. Elke Windows-gebruiker moet de offline-modus inschakelen voor zijn clients.
 • De offline-modus is niet bedoeld voor permanent gebruik. Sluit je AXIS Companion Eye mini L-systeem ten minste om de drie maanden aan op internet om de firmware en de certificaten van je apparaten bij te werken.
 • De computer die in de offline-modus toegang heeft tot de site moet zijn verbonden met hetzelfde subnet als de apparaten. Je kunt de offline-modus niet gebruiken als je AXIS Companion Eye mini L-client verbinding heeft met internet.
 • De mobiele app gebruikt hetzelfde wachtwoord als was ingesteld voor het apparaat toen de site werd gemaakt.
 • Het is niet mogelijk om een volledig systeemrapport te verkrijgen zonder internetverbinding.
 • Voor websites die vooral offline worden gebruikt, wordt aangeraden een statische IP- of DHCP-reservering in te stellen.

Videobeelden weergeven op een extern beeldscherm

Onder voorbehoud van wijzigingen in de gebruikersinterface.
 • Wat u nodig heeft:
 • app AXIS Companion Eye mini L geïnstalleerd op je mobiele apparaat.

 • De app AXIS Companion Eye mini L TV-app moet vanuit de App Store of Google Play geïnstalleerd zijn op je Apple TV- of Android TV-apparaat.

 • Uw camera's, mobiele app en tv-app moeten allemaal met hetzelfde lokale netwerk zijn verbonden.

 • AppleTV 4 en NVIDIA Shield met Android 6 of hoger.

 1. U gaat als volgt te werk:
 2. Open de mobiele app AXIS Companion Eye mini L en log in.

 3. Ga naar Devices (Apparaten) > en selecteer uw externe beeldscherm.

 4. Opmerking

  Het kan enkele seconden duren voordat het pictogram verschijnt.

 5. Selecteer de camera's waarvan u de beelden wilt tonen op uw externe beeldscherm.

 6. Tik op en wacht totdat de configuratie is voltooid.

 7. U kunt één camera tegelijk weergeven of een gesplitste weergave met maximaal 16 camera's maken.

 8. Wanneer de app AXIS Companion Eye mini L TV wordt geopend, lees je de instructies op het scherm over hoe je kunt navigeren in de app.

Een smalle ruimte bewaken

Gebruik het Corridor Format voor een betere benutting van het volledige gezichtsveld in een lange en smalle ruimte, bijvoorbeeld een trap, hal, weg of tunnel.

 1. Stel de camera of de lens ervan in op een verticaal gezichtsveld.

 2. Ga in AXIS Companion naar > Cameras (Camera's).

 3. Op de rij van de camera die u wilt aanpassen, klikt u op > Image settings (Beeldinstellingen).

 4. Op het tabblad Appearance (Vormgeving) selecteert u een geschikte hoek voor Orientation (Oriëntatie).

 5. Klik op Close (Sluiten).

Gebruik van intercoms

Voeg Intercoms toe aan uw videobewakingssysteem als je gesprekken wilt beantwoorden vanaf je desktop- of mobiele app en als je deuren wilt ontgrendelen.

Opmerking

Als je een deur wilt ontgrendelen, moet je intercom goed verbonden zijn met het elektronische slot van de deur. De documentatie voor je intercom bevat informatie over hoe je deze verbinding juist tot stand brengt. Ga naar axis.com/products/axis-network-intercoms voor de documentatie voor je intercom

Uw desktop-app verbinden met een door station (video-intercom)

 1. Ga in de AXIS Companion-desktop-app naar > Cameras (Camera's).

 2. Klik op Add devices (Apparaten toevoegen) en voeg een door station toe.

  U kunt nu het door station beantwoorden met uw AXIS Companion-desktop-app.

Uw mobiele app verbinden met een door station (video-intercom)

 1. Uw desktop-app verbinden met een door station (video-intercom).

 2. Start de AXIS Companion 4-mobiele app.

 3. Log in bij het MyAxis-account dat u gebruikt voor de desktop-app.

  U kunt nu een door station beantwoorden met uw AXIS Companion 4-mobiele app.

 1. Andere gebruikers toegang verlenen tot een door station:
 2. Ga vanuit de AXIS Companion-desktop-app naar > Users (Gebruikers).

 3. Nodig de gebruiker uit voor de site.

 1. Oproepen van een door station uitschakelen:
 2. Ga in de AXIS Companion 4-mobiele app naar User (Gebruiker).

 3. Ga naar Notifications (Meldingen) en schakel Door station calls (Door station-oproepen) uit.

Een apparaat toevoegen aan je site

 1. Sluit het apparaat aan op PoE-poorten van de recorder of op een externe PoE-switch.

 2. Ga naar > Cameras (Camera's) > Overview (Overzicht), >Recorders (Recorders) of > Other devices (Andere apparaten).

 3. Klik op Add devices (Apparaten toevoegen).

 4. Selecteer het apparaat die je wilt toevoegen aan je site.

 5. Klik op Next (Volgende).

 6. Voer een wachtwoord in.

  Gebruik dit wachtwoord om toegang te krijgen tot de webinterface van je apparaat of de offline-modus in de mobiele app AXIS Companion Eye mini L.

 7. Klik op Next (Volgende).

 8. Op de pagina Ready to install page (Gereed om pagina te installeren) zijn Offline mode (Offline-modus) en Upgrade firmware (Firmware upgraden) standaard ingeschakeld. Je kunt ze uitschakelen als je de offline-modus niet wilt gebruiken of als je je apparaten niet wilt upgraden naar de nieuwste firmwareversie.

 9. Klik op Install (Installeren) en wacht terwijl AXIS Companion Eye mini L het apparaat configureert.

  Het configureren kan enkele minuten duren.

Een apparaat van je site verwijderen

 1. Ga naar > Cameras (Camera's) of > Other devices (Andere apparaten).

  Als je een recorder wilt verwijderen, zie .

 2. Klik op > Remove (Verwijderen) naast het apparaat dat je wilt verwijderen.

 3. Klik op OK.

  Als het apparaat verbonden is met een recorder, moet je aangeven of je de opnamen wilt verwijderen uit de recorder.

Probleemoplossing

Ledlampjes

StatusledLampjes
GedoofdVerbinding en normale werking.
GroenBrandt bij normale werking 10 seconden continu groen nadat het opstarten is voltooid.
OranjeContinu tijdens het opstarten. Knippert tijdens het uitvoeren van een firmware-upgrade of het resetten naar de standaard fabriekswaarden.
Oranje/roodKnippertje oranje/rood als de netwerkverbinding niet beschikbaar is of verbroken.
RoodMislukte firmware-upgrade.

Technische problemen, aanwijzingen en oplossingen

ProbleemOplossing

Ik heb geen live beelden.

Ga naar Veelvoorkomende problemen verhelpen.

Mijn opnamen zijn niet beschikbaar.

Ga naar Veelvoorkomende problemen verhelpen.

Ik kan geen verbinding maken met mijn camera's.

Ga naar Veelvoorkomende problemen verhelpen.

Ik ontvang een foutmelding: "No contact (Geen contact)".

Ga naar Veelvoorkomende problemen verhelpen.

Mijn sites verschijnen niet in mijn mobiele app.

Zorg ervoor dat u versie 4 van de AXIS Companion-mobiele app hebt.

Mijn videostream blijft hangen.

Zorg ervoor dat uw grafische kaart is bijgewerkt met de nieuwste drivers.

Veelvoorkomende problemen verhelpen

Voordat u apparaten opnieuw start, configureert of reset, wordt u aangeraden een systeemrapport op te slaan.

Zie Een systeemrapport opslaan.

 1. Controleer of uw camera's en recorder voeding hebben.

 2. Controleer of u verbonden bent met internet.

 3. Controleer of het netwerk werkt.

 4. Controleer of de camera's verbonden zijn met hetzelfde netwerk als de computer, tenzij u zich elders bevindt.

 5. Werkt iets nog steeds niet?
 6. Zorg ervoor dat uw camera's, recorder en AXIS Companion-desktop-app beschikken over de nieuwste firmware- en software-updates.

  Zie Firmware upgraden.

 7. Start de AXIS Companion-desktop-app opnieuw.

 8. Start uw camera's en recorder opnieuw.

 9. Werkt iets nog steeds niet?
 10. Voer een harde reset uit op de camera's en de recorder om deze volledig terug te zetten naar de standaard fabrieksinstellingen.

  Zie Een harde reset uitvoeren op een apparaat.

  Zie Een harde reset uitvoeren op een recorder.

 11. Voeg de geresette camera's opnieuw toe aan uw site.

 12. Werkt iets nog steeds niet?
 13. Werk uw grafische kaart bij met de nieuwste drivers.

 14. Werkt iets nog steeds niet?
 15. Sla een systeemrapport op en neem contact op met Axis Technical Support.

  Zie Een systeemrapport opslaan.

Firmware upgraden

Nieuwe firmware-updates bieden u nieuwe en verbeterde mogelijkheden, functionaliteiten en beveiliging.

 1. Ga naar de webpagina van het hoofdapparaat.

 2. Ga naar System (Systeem) > Maintenance (Onderhoud) en klik op Upgrade (Upgraden) onder Firmware upgrade (Firmware-upgrade).

 3. Volg de instructies op het scherm.

Een harde reset uitvoeren op een apparaat

Opmerking
 • Een harde reset heeft geen invloed op je opnamen.
 • Met een harde reset herstel je alle instellingen, inclusief het IP-adres.
 1. Selecteer het apparaat waarvoor je een harde reset wilt uitvoeren en verwijder deze van de site.

  Zie Een apparaat van je site verwijderen.

 2. Koppel de voeding los van het apparaat.

 3. Houd de bedieningsknop op het apparaat ingedrukt en sluit vervolgens de voeding weer aan.

  Houd de bedieningsknop 15-30 seconden ingedrukt totdat het statusledlampje oranje knippert.

 4. Laat de bedieningsknop los.

  Het proces is voltooid wanneer het statusledlampje groen wordt.

  Het product is nu gereset naar de standaard fabrieksinstellingen.

 5. Voeg het apparaat opnieuw toe aan de site.

  Zie Een apparaat toevoegen aan je site.

Een harde reset uitvoeren op een recorder

WAARSCHUWING

Verplaats de recorder heel voorzichtig wanneer deze is ingeschakeld. Plotselinge bewegingen of schokken kunnen de harde schijf beschadigen.

WAARSCHUWING

Bij een harde reset wordt het opgeslagen versleutelingswachtwoord voor de harde schijf verwijderd. Als u het versleutelingswachtwoord voor een versleutelde harde schijf niet meer weet, gaan alle opnamen definitief verloren.

Opmerking

Met een harde reset reset u alle instellingen, inclusief het IP-adres.

 1. Schakel de recorder uit:

  Houd de aan-uitknop op de voorkant van de recorder 4-5 seconden ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort.

 2. Wacht totdat de recorder is uitgeschakeld en draai deze vervolgens om voor toegang tot de controleknop.

 3. Houd de controleknop ingedrukt. Druk op de aan/uit-knop en laat deze los om de recorder te starten. Na 15-30 seconden, wanneer het ledlampje oranje knippert, laat u de controleknop los.

 4. Zet de recorder langzaam weer op zijn plaats.

 5. Het proces is voltooid wanneer het statusledlampje groen wordt. Het product is gereset naar de standaard fabrieksinstellingen. Als er geen DHCP-server beschikbaar is op het netwerk, is het standaard IP-adres 192.168.0.90

 6. Reset de camera's die aangesloten zijn op de recorder.

  Zie Een harde reset uitvoeren op een apparaat.

 7. Als uw harde schijf versleuteld is, moet deze handmatig worden gekoppeld nadat de recorder opnieuw is ingesteld:

  1. Ga naar de webpagina van het apparaat.

  2. Ga naar System (Systeem) > Storage (Opslag) en klik op Mount (Koppelen).

  3. Voer het versleutelingswachtwoord in dat wordt gebruikt wanneer de harde schijf wordt versleuteld.

Een systeemrapport opslaan

 1. Ga in AXIS Companion Eye mini L naar > Save system report (Systeemrapport opslaan).

 2. Wanneer u via de Axis-helpdesk een nieuwe supportaanvraag indient, voegt u de systeemrapport toe als bijlage.