AXIS Body Worn Live

Oto usługa AXIS Body Worn Live

AXIS Body Worn Live to usługa chmurowa, która umożliwia użytkownikom kamer nasobnych przesyłanie strumieniowe wideo na żywo do naszej aplikacji internetowej AXIS Body Worn Live, o ile mają oni bezprzewodowe połączenie sieciowe. Korzystanie z usługi AXIS Body Worn Live wymaga połączenia systemu nasobnego z folderem organizacji w obszarze Identity and Access Management (Zarządzanie tożsamościami i dostępem).

Rozpoczynanie pracy

Tworzenie konta My Axis

Tworząc konto My Axis, uzyskujesz tożsamość Axis i dostęp do naszych systemów oraz usług opartych na chmurze, takich jak AXIS Body Worn Live. Jeśli masz już konto My Axis i korzystasz z serwerów w UE, możesz pominąć ten krok.

Ważne
 • Jeżeli korzystasz z serwerów w Stanach Zjednoczonych, musisz utworzyć nowe konto My Axis w Stanach Zjednoczonych.
 • Jeśli masz już konto w UE, ale korzystasz z serwerów w Stanach Zjednoczonych, nie możesz używać tego samego adresu e-mail na amerykańskim koncie. Aby korzystać z tej samej skrzynki odbiorczej, dodaj dowolny tekst na końcu swojego adresu. Na przykład mójadrese-mail + usa@dostawca.com.
 1. Przejdź do menu My Axis > Create Account (My Axis > Utwórz konto).

 2. Wprowadź informacje i kliknij CREATE ACCOUNT (Utwórz konto).

Tworzenie organizacji z folderami

Ten etap obejmuje utworzenie organizacji zawierającej folder. Z reguły folder odzwierciedla lokalizację systemu nasobnego w organizacji. Do osoby tworzącej organizację jest domyślnie przypisywana rola właściciela organizacji. Więcej informacji: Informacje o organizacjach, folderach i rolach użytkownika.

 1. Przejdź do obszaru Identity and Access Management (Zarządzanie tożsamościami i dostępem).

 2. Kliknij przycisk SIGN IN (Zaloguj się), a następnie zaloguj się, podając poświadczenia swojego konta My Axis.

 3. Kliknij polecenie Create Organization (Utwórz organizację).

 4. Wprowadź nazwę organizacji.

 5. Kliknij polecenie CREATE ORGANIZATION (Utwórz organizację).

 6. Wybierz tę nowo utworzoną organizację.

 7. Kliknij przycisk CONTINUE (Kontynuuj).

 8. Przejdź do menu Folders (Foldery).

 9. Kliknij przycisk ADD FOLDER (Dodaj folder).

 10. Wprowadź nazwę nowego folderu.

 11. Kliknij polecenie CREATE FOLDER (Utwórz folder).

Tworząc organizację, zobaczysz folder default (domyślny), który możesz usunąć. Aby usunąć ten folder, zaznacz go i kliknij polecenie REMOVE FOLDER (Usuń folder).

Informacje o organizacjach, folderach i rolach użytkownika

Organizacja jest wirtualną reprezentacją instalacji systemu Axis i centrum Twoich usług chmurowych do obsługi systemów nasobnych.

 • Łączy systemy nasobne z użytkownikami usługi chmurowej AXIS Body Worn Live.

 • Organizację można podzielić na foldery i podfoldery. Z reguły folder odzwierciedla obiekt lub lokalizację fizyczną systemu nasobnego w obrębie organizacji.

 • Użytkownikom usługi AXIS Body Worn Live można przypisać role użytkownika, takie jak Body worn admin (Administrator systemu nasobnego) i Body worn viewer (Osoba obserwująca obraz z systemu nasobnego), zarówno w organizacjach, jak i folderach. Foldery i podfoldery dziedziczą role po swoich elementach nadrzędnych.

 • Struktura organizacji łączy systemy nasobne z posiadanymi licencjami na korzystanie z usługi AXIS Body Worn Live.

 • Można zapraszać użytkowników usługi AXIS Body Worn Live do organizacji. Patrz Zapraszanie kolejnych użytkowników.

Aby utworzyć organizację, musisz mieć konto My Axis.

Tworzenie administratora systemu

W tym miejscu dowiesz się, jak przypisać sobie rolę administratora systemu nasobnego w folderze. Z reguły folder odzwierciedla lokalizację systemu nasobnego w organizacji. Aby to zrobić, musisz być właścicielem organizacji. Więcej informacji: Informacje o rolach użytkowników.

 1. Przejdź do obszaru Identity and Access Management (Zarządzanie tożsamościami i dostępem).

 2. Kliknij przycisk SIGN IN (Zaloguj się), a następnie zaloguj się, podając poświadczenia swojego konta My Axis.

 3. Wybierz organizację, która zawiera folder odpowiedni dla Twojego systemu nasobnego.

 4. Kliknij przycisk CONTINUE (Kontynuuj).

 5. Przejdź do menu Folders (Foldery).

 6. Wybierz folder odpowiedni dla lokalizacji Twojego systemu nasobnego.

 7. Kliknij przycisk ADD ACCESS (Dodaj dostęp).

 8. W obszarze Users (Użytkownicy) wybierz siebie.

 9. W obszarze Roles (Role) wybierz opcję Body worn admin (Administrator systemu nasobnego).

 10. Uwaga
  • Jeśli jako administrator systemu chcesz mieć możliwość oglądania materiału wideo, wybierz zarówno opcję Body worn admin (Administrator systemu nasobnego), jak i Body worn viewer (Osoba obserwująca obraz z systemu nasobnego).
  • Aby uruchomić wersję próbną usługi AXIS Body Worn Live, musisz mieć uprawnienia Body worn admin (Administratora systemu nasobnego).
 11. Kliknij przycisk ADD (Dodaj).

Połączenie systemu nasobnego z folderem organizacji

Ważne

Jeśli system nasobny jest używany poza Ameryką Północną, przed podłączeniem go do folderu organizacji należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Axis pod adresem bodywornlive.support@axis.com. Dział pomocy technicznej Axis udostępni wymagane kanały bezprzewodowe dla kamer AXIS W100 oraz AXIS W101.

Uwaga

Aby połączyć system nasobny z folderem organizacji, musisz mieć przypisaną właściwość Owner (Właściciela) w organizacji. Właściwość właściciela jest przypisywana domyślnie do użytkownika tworzącego organizację. Musisz także mieć rolę Body worn admin (Administratora systemu nasobnego), aby uzyskać dostęp do folderu.

 1. Otwórz aplikację AXIS Body Worn Manager.

 2. Przejdź do ustawienia Cloud (Chmura).

 3. Wybierz swój Region, jeśli jeszcze nie został określony.

 4. Uwaga

  Region to lokalizacja geograficzna, w której przechowywane są dane. Region można zmienić wyłącznie poprzez zresetowanie systemu nasobnego.

 5. Kliknij przycisk Connect (Połącz).

 6. Kliknij przycisk Connect (Połącz), aby potwierdzić.

 7. Kliknij polecenie Connect to organization (Połącz z organizacją).

 8. Kliknij łącze Connect to organization (Połącz z organizacją). W nowej karcie przeglądarki zostanie otwarty przewodnik, który ułatwi Ci połączenie z organizacją.

 9. Jeśli nie masz jeszcze konta My Axis, załóż je, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

 10. Jeśli jeszcze nie została utworzona Twoja organizacja, utwórz ją, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

 11. Wybierz swoją organizację i kliknij przycisk Next (Dalej).

 12. Wybierz folder odpowiadający lokalizacji Twojego systemu nasobnego, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Spowoduje to utworzenie w tym folderze podfolderu o nazwie systemu nasobnego.

 13. Przejdź do aplikacji AXIS Body Worn Manager i skopiuj kod autoryzacyjny.

 14. Wróć do etapu autoryzacji i wklej kod.

 15. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Aktywowanie licencji na korzystanie z usługi AXIS Body Worn Live

Uwaga

Aby uruchomić wersję próbną usługi AXIS Body Worn Live, musisz mieć uprawnienia Body worn admin (Administratora systemu nasobnego).

Patrz Informacje na temat licencji, aby dowiedzieć się więcej.

 1. Przejdź do usługi AXIS Body Worn Live i zaloguj się, podając poświadczenia do konta My Axis.

 2. Kliknij przycisk Start trial (Rozpocznij okres próbny). Więcej informacji znajdziesz w podręczniku użytkownika aplikacji AXIS License Manager.

Informacje na temat licencji

Liczba kamer przypisanych do użytkowników z profilem kamery z włączoną transmisją strumieniową w ciągu 24 godzin określa liczbę potrzebnych licencji na korzystanie z usługi AXIS Body Worn Live.

Model licencji jest taki sam niezależnie od tego, czy kamery są przypisane na stałe, czy też przypisuje się je samodzielnie.

Zalecamy dedykowanie profilu kamery do przesyłania strumieniowego na żywo, aby zminimalizować liczbę używanych licencji.

Zapraszanie kolejnych użytkowników

Właściciel organizacji może do niej zapraszać innych użytkowników. Należy to zrobić, aby móc przypisywać role, takie jak administratorzy lub osoby obserwujące, użytkownikom usługi AXIS Body Worn Live. Więcej informacji: Informacje o rolach użytkowników.

 1. Przejdź do obszaru Identity and Access Management (Zarządzanie tożsamościami i dostępem).

 2. Kliknij przycisk SIGN IN (Zaloguj się), a następnie zaloguj się, podając poświadczenia swojego konta My Axis.

 3. Wybierz organizację, która zawiera folder odpowiedni dla Twojego systemu nasobnego.

 4. Kliknij przycisk CONTINUE (Kontynuuj).

 5. Kliknij przycisk INVITE USER (Zaproś użytkownika).

 6. Wprowadź adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić. Będzie to adres e-mail używany przez tę osobę na jej koncie My Axis.

 7. Kliknij przycisk SEND INVITE (Wyślij zaproszenie). Użytkownik zostanie dodany do listy osób zapraszanych i otrzyma zaproszenie w wiadomości e-mail.

Zaproszenie jest ważne przez siedem dni. Gdy użytkownik zaakceptuje zaproszenie, patrz Akceptowanie zaproszenia. Do użytkowników możesz przypisywać różne role w usłudze AXIS Body Worn Live, patrz Przypisywanie ról użytkowników.

Akceptowanie zaproszenia

Aby zaakceptować zaproszenie do organizacji:

 1. Otwórz wiadomość e-mail z zaproszeniem.

 2. Kliknij łącze w wiadomości e-mail. Nastąpi przekierowanie do obszaru Identity and Access Management (Zarządzanie tożsamościami i dostępem).

 3. Kliknij przycisk SIGN IN (Zaloguj się), a następnie zaloguj się, podając poświadczenia swojego konta My Axis.

 4. Kliknij opcję ACCEPT ALL INVITES (Zaakceptuj wszystkie zaproszenia).

Przypisywanie ról użytkowników

W tym miejscu znajdują się instrukcje przypisywania ról do użytkowników usługi AXIS Body Worn Live. Aby to zrobić, musisz być właścicielem organizacji.

 1. Przejdź do obszaru Identity and Access Management (Zarządzanie tożsamościami i dostępem).

 2. Kliknij przycisk SIGN IN (Zaloguj się), a następnie zaloguj się, podając poświadczenia swojego konta My Axis.

 3. Wybierz organizację, która zawiera folder odpowiedni dla Twojego systemu nasobnego.

 4. Kliknij przycisk CONTINUE (Kontynuuj).

 5. Przejdź do menu Folders (Foldery).

 6. Wybierz folder odpowiadający Twojemu systemowi nasobnemu.

 7. Kliknij przycisk ADD ACCESS (Dodaj dostęp).

 8. W obszarze Users (Użytkownicy) wybierz użytkowników, do których chcesz przypisać role. Można wybrać wielu użytkowników.

 9. W obszarze Roles (Role) wybierz Body worn admin (Administrator systemu nasobnego), Body worn viewer (Osoba obserwująca obraz z systemu nasobnego) lub obie te role.

 10. Kliknij przycisk ADD (Dodaj).

Informacje o rolach użytkowników

Wszyscy użytkownicy usługi AXIS Body Worn Live muszą posiadać konta My Axis. Zarządzanie użytkownikami w usłudze AXIS Body Worn odbywa się na poziomie organizacji i są oni zapisani oddzielnie od użytkowników kamer w usłudze AXIS Body Worn Manager. Do korzystania z usługi AXIS Body Worn Live wymagane są następujące role w organizacji:

 • Body worn admin (Administrator systemu nasobnego) konfiguruje usługę AXIS Body Worn Live i zarządza użytkownikami oraz ustawieniami. Rola ta jest określana na etapie wstępnej konfiguracji. Użytkownik z rolą Body worn admin (Administratora systemu nasobnego) nie może oglądać wideo w usłudze AXIS Body Worn Live.

 • Body worn viewer (Osoba obserwująca obraz z systemu nasobnego) przegląda przekazywane strumienie na żywo z kamer noszonych na ciele i odpowiednio reaguje. Administrator systemu nasobnego tworzy tę rolę poprzez zaproszenie.

Do każdego użytkownika można przypisać więcej niż jedną rolę.

Uwaga

Każdemu użytkownikowi można przypisać więcej niż jedną rolę i mogą to być wcześniej dodane role używane w innych usługach chmurowych Axis.

Włączanie kompleksowego szyfrowania

Uwaga
 • Kompleksowe szyfrowanie jest obowiązkowe i należy powtórzyć ten krok dla każdej przeglądarki korzystającej z usługi AXIS Body Worn Live.
 • AXIS Body Worn Manager rozdziela klucz publiczny do kamer po ich zadokowaniu. Jeśli chcesz, aby kamery jak najszybciej otrzymały klucz publiczny, zadokuj je, zanim dodasz klucz w aplikacji AXIS Body Worn Manager.
 • Zalecamy użycie takiej nazwy klucza publicznego, która pomoże zidentyfikować komputer lub przeglądarkę korzystające z klucza prywatnego.

Patrz Informacje o kompleksowym szyfrowaniu, aby dowiedzieć się więcej.

 1. Przejdź do usługi AXIS Body Worn Live i zaloguj się, podając poświadczenia do konta My Axis.

 2. Przejdź do opcji Settings (Ustawienia).

 3. Kliknij przycisk Generate keys (Generuj klucze).

 4. Kliknij przycisk Copy public key (Kopiuj klucz publiczny).

 5. W narzędziu AXIS Body Worn Manager przejdź do menu Cloud (Chmura).

 6. Na karcie AXIS Body Worn Live, w obszarze Public key (Klucz publiczny), kliknij przycisk Add (Dodaj).

 7. Wprowadź nazwę klucza publicznego.

 8. Wklej skopiowany klucz publiczny.

Weryfikacja kompleksowego szyfrowania (end-to-end)

Klucz publiczny ma odcisk kciuka klucza publicznego, którego można użyć do weryfikacji kompleksowego szyfrowania. Odcisk kciuka klucza publicznego można znaleźć zarówno w aplikacji AXIS Body Worn Manager, jak i usłudze AXIS Body Worn Live. W celu weryfikacji kompleksowego szyfrowania porównaj te dwa odciski kciuków i upewnij się, że są takie same.

W aplikacji AXIS Body Worn Manager odcisk kciuka klucza publicznego znajduje się na liście kluczy publicznych na stronie Cloud (Chmura) w obszarze AXIS Body Worn Live.

W przypadku usługi AXIS Body Worn Live odcisk kciuka klucza publicznego znajduje się na stronie Settings (Ustawienia) w obszarze End-to-end encryption (Kompleksowe szyfrowanie).

Informacje o kompleksowym szyfrowaniu

Kompleksowe szyfrowanie (end-to-end) zapewnia, że dostęp do strumienia wideo mają tylko wybrani odbiorcy. Taka bezpieczna komunikacja jest możliwa dzięki kluczowi publicznemu w każdej kamerze nasobnej i kluczowi prywatnemu w każdej przeglądarce korzystającej z usługi AXIS Body Worn Live.

Ważne
 • Przeglądarka usuwa klucz prywatny po usunięciu plików cookie i innych danych witryny. Może się tak zdarzyć, jeśli wyczyścisz historię przeglądania. Jednym ze sposobów, aby temu zapobiec, jest utworzenie wyjątku dla usługi for AXIS Body Worn Live w przeglądarce.
 • Jeżeli usuniesz klucz prywatny, na przykład wskutek wyczyszczenia historii przeglądania, będzie konieczne ponowne wykonanie instrukcji podanych w Włączanie kompleksowego szyfrowania oraz usunięcie starego klucza publicznego z aplikacji AXIS Body Worn Manager.

Włączanie przesyłania strumieniowego na żywo

Zalecamy dedykowanie profilu kamery do przesyłania strumieniowego na żywo, aby zminimalizować liczbę używanych licencji. Patrz Informacje na temat licencji

 1. Otwórz aplikację AXIS Body Worn Manager.

 2. Przejdź do menu Camera profiles (Profile kamer).

 3. Wybierz profil kamery, w którym chcesz włączyć przesyłanie strumieniowe na żywo.

 4. W obszarze AXIS Body Worn Live włącz Streaming (Przesyłanie strumieniowe).

Dodawanie sieci bezprzewodowych

Kamera nasobna musi być podłączona do sieci bezprzewodowej, aby przesyłać strumieniowo wideo. Kamera nasobna używa sieci bezprzewodowej przypisanej do użytkownika kamery. Istnieją trzy różne sposoby przypisania sieci bezprzewodowej do użytkownika kamery:

Opcja 1: Przypisywanie sieci bezprzewodowej za pomocą profilu kamery w aplikacji AXIS Body Worn Manager –
W aplikacji AXIS Body Worn Manager można dodać jedną lub więcej sieci bezprzewodowych i przypisać je do różnych profili kamer. Te sieci bezprzewodowe można uznać za globalny system w ramach systemu nasobnego, ponieważ można nimi zarządzać w jednym miejscu oraz przypisywać je do wielu użytkowników kamer za pomocą profili kamer. Patrz Przypisywanie sieci bezprzewodowej za pomocą profilu kamery w aplikacji AXIS Body Worn Manager.
Opcja 2: Przypisanie sieci bezprzewodowej bezpośrednio do użytkownika kamery w aplikacji AXIS Body Worn Manager –
Sieć bezprzewodową można przypisać bezpośrednio do użytkownika kamery w aplikacji AXIS Body Worn Manager. Te sieci bezprzewodowe można uznać za lokalne w systemie nasobnym, ponieważ są one zarządzane osobno dla każdego użytkownika kamery. Sieć bezprzewodowa przypisana tą metodą zastępuje każdą sieć przypisaną za pośrednictwem profilu kamery. Patrz Przypisanie sieci bezprzewodowej bezpośrednio do użytkownika kamery w aplikacji AXIS Body Worn Manager.
Opcja 3: Przypisanie sieci bezprzewodowej bezpośrednio do użytkownika kamery w aplikacji AXIS Body Worn Assistant –
Sieć bezprzewodową można przypisać bezpośrednio do użytkownika kamery w aplikacji AXIS Body Worn Assistant. Te sieci bezprzewodowe można uznać za lokalne w systemie nasobnym, ponieważ są one zarządzane osobno dla każdego użytkownika kamery. Jedną z zalet tej metody jest możliwość samodzielnego dodawania sieci bezprzewodowych przez użytkowników kamery. Opcja ta jest szczególnie przydatna, gdy w systemie jest wielu użytkowników kamer i chcesz, aby korzystali oni z wielu indywidualnych sieci bezprzewodowych. Dodanie sieci bezprzewodowej tą metodą zastępuje sieci dodane w profilu kamery lub bezpośrednio do użytkownika w aplikacji AXIS Body Worn Manager. Patrz Przypisanie sieci bezprzewodowej bezpośrednio do użytkownika kamery w aplikacji AXIS Body Worn Assistant.
Uwaga

AXIS W100 Body Worn Camera i AXIS W101 Body Worn Camera obsługują tylko pasmo częstotliwości 2,4 GHz.

Przypisywanie sieci bezprzewodowej za pomocą profilu kamery w aplikacji AXIS Body Worn Manager

 1. Otwórz aplikację AXIS Body Worn Manager.

 2. Otwórz kolejno Cloud (Chmura) > AXIS Body Worn Live.

 3. W obszarze Wireless networks (Sieci bezprzewodowe) kliknij przycisk Add (Dodaj).

 4. Wprowadź Name (SSID) (Nazwę, SSID) oraz Password (Hasło) do sieci bezprzewodowej.

 5. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

 6. Przejdź do menu Camera profiles (Profile kamer).

 7. Wybierz profil kamery, do którego chcesz przypisać sieć bezprzewodową.

 8. Rozwiń panel AXIS Body Worn Live.

 9. Wybierz sieć bezprzewodową, którą chcesz przypisać do profilu kamery.

 10. Przejdź do menu Users (Użytkownicy) i wybierz użytkownika kamery, do którego chcesz przypisać sieć bezprzewodową.

 11. Wybierz profil kamery z odpowiednią siecią bezprzewodową.

Przypisanie sieci bezprzewodowej bezpośrednio do użytkownika kamery w aplikacji AXIS Body Worn Manager

Uwaga

Aby móc przypisać sieć bezprzewodową bezpośrednio do użytkownika kamery, musisz najpierw włączyć przesyłanie strumieniowe. Patrz Włączanie przesyłania strumieniowego na żywo.

 1. Otwórz aplikację AXIS Body Worn Manager.

 2. Przejdź do menu Users (Użytkownicy) i wybierz użytkownika, do którego chcesz dodać sieć bezprzewodową.

 3. Kliknij .

 4. Wprowadź Name (SSID) (Nazwę, SSID) oraz Password (Hasło) do sieci bezprzewodowej.

 5. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

Przypisanie sieci bezprzewodowej bezpośrednio do użytkownika kamery w aplikacji AXIS Body Worn Assistant

 1. Otwórz aplikację AXIS Body Worn Assistant.

 2. Otwórz menu Camera (Kamera).

 3. Dotknij ikony pióra .

 4. Podaj nazwę i hasło sieci bezprzewodowej, a następnie naciśnij przycisk OK.

Uwaga

Dodanie sieci bezprzewodowej tą metodą zastępuje sieci dodane w profilu kamery lub bezpośrednio do użytkownika w aplikacji AXIS Body Worn Manager.

Synchronizacja czasu

Ważne
 • W przeglądarkach używanych do oglądania transmisji strumieniowej w usłudze AXIS Body Worn Live musi być ustawiony taki sam czas jak w systemie nasobnym, z dokładnością do kilku sekund.
 • Jeśli czas systemu nasobnego i klienta nie jest zsynchronizowany, usługa AXIS Body Worn Live zablokuje możliwość strumieniowego przesyłania wideo.
 • Zalecamy używanie tego samego serwera NTP i identycznych ustawień czasu w systemie nasobnym i komputerach używanych do transmisji strumieniowej w usłudze AXIS Body Worn Live.

Dzienne wykorzystanie

Ważne

Ze względów bezpieczeństwa usługa AXIS Body Worn Live wymaga dokowania kamery co najmniej co trzy dni. Jeśli kamera nie zostanie zadokowana w ciągu trzech dni, transmisja strumieniowa nie będzie dostępna.

Otwieranie usługi AXIS Body Worn Live

 1. Przejdź do usługi AXIS Body Worn Live.

 2. Zaloguj się, używając poświadczeń konta MyAxis.

Uwaga
 • Usługa nie wyloguje Cię, dopóki nie wyłączysz przeglądarki internetowej, nawet jeśli zamkniesz kartę usługi AXIS Body Worn Live.
 • Jeśli zamkniesz przeglądarkę internetową i nie otworzysz jej ponownie w ciągu siedmiu dni, nastąpi wylogowanie z usługi.

Rozpoczynanie przesyłania strumieniowego

Aby rozpocząć przesyłanie strumieniowe:

 1. Naciśnij dwukrotnie przycisk funkcyjny (5) na kamerze nasobnej.

 2. Dioda LED stanu nagrywania (2) zmieni kolor na czerwony, a dioda LED stanu łączności bezprzewodowej (7) zacznie pulsować na bursztynowo, co będzie oznaczało, że kamera próbuje nawiązać połączenie z usługą AXIS Body Worn Live.

 3. Gdy kamera ma połączenie z usługą i przesyła wideo strumieniowo, dioda LED stanu łączności bezprzewodowej (7) świeci na zielono.

 4. Kamera zawibruje, gdy operator SOC potwierdzi transmisję strumieniową, patrz Wyświetlanie i potwierdzanie strumienia na żywo.

 5. Ważne

  To powiadomienie oznacza, że operator SOC otworzył i potwierdził przesyłanie strumieniowe. Nie gwarantuje to, że operator obserwuje sytuację.

Uwaga

Możesz rozpocząć transmisję podczas nagrywania lub jednocześnie rozpocząć nagrywanie i przesyłanie strumieniowe.

 1. Przycisk zasilania
 2. Przedni wskaźnik rejestrowania
 3. Wyświetlacz
 4. Przycisk u góry
 5. Przycisk funkcyjny
 6. Obiektyw kamery
 7. Przycisk z przodu
 1. Stan dokowania
 2. Stan zapisu
 3. Stan operacji
 4. Stan baterii
 5. Stan zasobu pamięci masowej
 6. Mikrofon
 7. Stan łączności bezprzewodowej
 8. Rozszerzenie kamery

Zatrzymywanie transmisji strumieniowej

Aby przerwać transmisję strumieniową, naciśnij przycisk z przodu (7) i przytrzymaj go przez 5 sekund. Spowoduje to również przerwanie zapisu.

Wyświetlanie i potwierdzanie strumienia na żywo

Gdy użytkownik kamery rozpoczyna transmisję, w obszarze Active streams (Aktywne strumienie) jest widoczna jego nazwa użytkownika systemu nasobnego. Aby oglądać transmisję strumieniową:

 1. Przejdź do strumieni .

 2. W obszarze Active streams (Aktywne strumienie) kliknij nazwę użytkownika systemu nasobnego.

 3. Aby powiadomić użytkownika kamery, że masz uruchomioną transmisję z jego urządzenia, kliknij . Kamera zawibruje, powiadamiając w ten sposób noszącego ją użytkownika.

Wyświetlanie ostatnich strumieni

Usługa AXIS Body Worn Live zapisuje wszystkie strumienie i przechowuje je przez 24 godziny. Aby wyświetlić ostatnio zarejestrowane strumienie:

 1. Przejdź do strumieni .

 2. W obszarze Recent streams (Ostatnie strumienie) kliknij użytkownika systemu nasobnego, którego wideo chcesz wyświetlić.

 3. Kliknij strumień, który chcesz wyświetlić.

Konserwacja

Przenoszenie systemu do innego folderu organizacji

Aby przenieść system nasobny z jednego folderu organizacji do drugiego, musisz najpierw odłączyć system od bieżącego folderu, a następnie podłączyć go do drugiego.

 1. Otwórz aplikację AXIS Body Worn Manager odpowiednią dla systemu, który chcesz odłączyć lub przenieść.

 2. Otwórz menu kontekstowe na górnym pasku, a następnie kliknij opcję About (Informacje).

 3. Zanotuj System ID (Identyfikator systemu).

 4. Przejdź do usługi AXIS Body Worn Live i zaloguj się, podając poświadczenia do konta My Axis.

 5. Przejdź do ustawień.

 6. W obszarze Connected systems (Połączone systemy), używając identyfikatora systemu, znajdź system, który chcesz przenieść, i kliknij przycisk Disconnect (Odłącz).

 7. Połącz system nasobny z innym folderem organizacji, patrz Połączenie systemu nasobnego z folderem organizacji.

Rozwiązywanie problemów

Problem lub objawPrzyczynaRozwiązanie
Brak obrazu w odtwarzaczu transmisji strumieniowej.Czas ustawiony w systemie nasobnym jest inny od czasu na komputerze, z którego łączysz się z usługą AXIS Body Worn Live.Upewnij się, że korzystasz z automatycznego czasu w systemie nasobnym.
Użytkownik kamery rozpoczął transmisję i kamera ma połączenie z siecią bezprzewodową, ale w usłudze AXIS Body Worn Live nie widać transmitowanej zawartości.Klucz prywatny został usunięty z przeglądarki, za pomocą której otwierana jest usługa AXIS Body Worn Live. Może się tak zdarzyć, na przykład, jeśli wyczyścisz historię przeglądania.Patrz Włączanie kompleksowego szyfrowania. Zalecamy również usunięcie odpowiedniego klucza publicznego z aplikacji AXIS Body Worn Manager.
Nie masz uprawnienia do oglądania transmisji.Nie masz przypisanej roli Body worn viewer (Osoba obserwująca obraz z systemu nasobnego).Patrz Przypisywanie ról użytkowników.
Kamera nasobna nie łączy się z siecią bezprzewodową. Dioda LED stanu połączenia bezprzewodowego kamery pulsuje na bursztynowo i nie zmienia koloru na zielony.Sieć bezprzewodowa nie została przypisana do użytkownika kamery.Patrz Dodawanie sieci bezprzewodowych.
Kamera nie została zadokowana przez ponad trzy dni. Ze względów bezpieczeństwa usługa AXIS Body Worn Live wymaga dokowania kamery co najmniej co trzy dni. Jeśli kamera nie zostanie zadokowana w ciągu trzech dni, transmisja strumieniowa nie będzie dostępna.Zadokuj kamerę, aby odnowić certyfikat.
Nieprawidłowe hasło lub nazwa sieci.Upewnij się, że nazwa sieci i hasło są prawidłowe.
Modele nasobne kamer Axis są zgodne tylko z sieciami bezprzewodowymi 2,4 GHz.Upewnij się, że sieć bezprzewodowa używa pasma 2,4 GHz. W wielu telefonach ustawione jest domyślne korzystanie z pasma częstotliwości 5 GHz. Dlatego pamiętaj, aby łącząc się z mobilnym hotspotem, przejść do ustawień telefonu i włączyć pasmo częstotliwości 2,4 GHz.