AXIS C8310 Volume Controller

Instalacja

Podłącz kontroler AXIS C8310 do złącza WE/WY dowolnego urządzenia w systemie. Zalecamy wybranie urządzenia znajdującego się najbliżej kontrolera AXIS C8310.

Uwaga

Urządzenie hosta musi korzystać z oprogramowania sprzętowego w wersji nie starszej niż 11.6.

Przykład: Kontroler AXIS C8310 Volume Controller podłączony do urządzenia hosta podłączonego do sieci.
Przykład: Kontroler AXIS C8310 Volume Controller podłączony do urządzenia hosta podłączonego do sieci. Urządzenie hosta należy do strefy fizycznej.
Przykład: Kontroler AXIS C8310 Volume Controller podłączony do urządzenia hosta podłączonego do sieci. System zawiera wiele głośników w strefie fizycznej, ale urządzenie hosta nie należy do żadnej strefy fizycznej.

Rozpoczynanie pracy

Używanie kontrolera AXIS C8310 Volume Controller z AXIS Audio Manager Edge

  1. Otwórz interfejs urządzenia hosta, wprowadzając jego adres IP w przeglądarce internetowej.

  2. Przejdź do menu Audio > Overview (Audio > Informacje ogólne).

  3. Kliknij pozycję Launch AXIS Audio Manager Edge (Uruchom AXIS Audio Manager Edge).

  4. Dalsze wskazówki można znaleźć w części Control audio with AXIS C8310 Volume Controller (Sterowanie dźwiękiem za pomocą kontrolera AXIS C8310 Volume Controller) w Instrukcja obsługi narzędzia AXIS Audio Manager Edge.

Używanie kontrolera AXIS C8310 Volume Controller z AXIS Audio Manager Pro

Konieczna jest wersja 4.4 programu AXIS Audio Manager Pro, aby używać go wraz z kontrolerem AXIS C8310 Volume Controller.

Dokładne wskazówki można znaleźć w części Control audio with AXIS C8310 Volume Controller (Sterowanie dźwiękiem za pomocą kontrolera AXIS C8310 Volume Controller) w instrukcji obsługi narzędzia AXIS Audio Manager Pro.

Specyfikacje

Informacje ogólne o produkcie

  1. Zwiększanie głośności
  2. Przyciski źródła
  3. Wyciszanie i wyłączanie wyciszenia dźwięku
  4. Zmniejszanie głośności
  5. Złącze We/Wy

Kontakt z pomocą techniczną

Aby uzyskać pomoc, przejdź na stronę axis.com/support.