AXIS License Manager

AXIS License Manager — informacje

AXIS License Manager ułatwia centralne zarządzanie licencjami na oprogramowanie Axis. Narzędzie to zapewnia pełny przegląd wersji i okresów próbnych, karencji, statusu licencji i innych istotnych informacji związanych z rocznymi licencjami subskrypcyjnymi w organizacji. Przejdź do aplikacji sieciowej AXIS License Manager.

Aktywowanie okresu próbnego

Aby rozpocząć okres próbny:

 1. Zaloguj się, używając konta MyAxis. Jeśli jeszcze nie masz konta, wejdź na stronę my.axis.com i załóż je.

 2. Otwórz stronę produktu odpowiadającą żądanemu oprogramowaniu.

 3. Wybierz opcję pobrania i zainstalowania lub korzystania z programu bezpośrednio w przeglądarce. Rozpocznie się okres próbny z dostępem do pełnej funkcjonalności programu przez ograniczony czas.

Okresy próbne używania oprogramowania w organizacji można wyświetlić na stronie Overview (Widok ogólny). Jeśli oprogramowanie spełnia Twoje oczekiwania i chcesz nadal go używać, musisz kupić licencję.

Kupowanie licencji

Jeśli nie masz licencji, skontaktuj się z integratorem systemów lub sprzedawcą. Aby znaleźć odpowiedniego integratora systemu lub sprzedawcę, przejdź na stronę Overview (Widok ogólny) i kliknij link Where to buy licenses (Gdzie kupić licencje), aby uzyskać informacje o sprzedawcach i integratorach na całym świecie na podstawie Twojej lokalizacji.

Aktywacja licencji na oprogramowanie

Pierwszym krokiem do uzyskania licencji na oprogramowanie jest jego aktywacja. Aktywowanie oprogramowania rozpoczyna automatycznie roczny okres subskrypcji. Po włączeniu rocznej subskrypcji otrzymujesz 30-dniowy okres karencji, w którym możesz kupić i zrealizować klucz licencyjny w celu dalszego korzystania z oprogramowania.

 1. Przejdź do aplikacji sieciowej AXIS License Manager.

 2. Wybierz organizację, którą chcesz zarządzać.

 3. Ważne

  Sprawdź, czy organizacja jest właściwa, ponieważ obecnie nie można przenosić licencji między organizacjami.

 4. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 5. W menu Overview (Widok ogólny)kliknij Activate (Aktywuj).

 6. Zaznacz oprogramowanie, które chcesz aktywować

 7. Kliknij przycisk Next (Dalej)

 8. Zaakceptuj warunki i postanowienia korzystania z oprogramowania.

 9. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 10. Przeczytaj podsumowanie i upewnij się, że wszystkie dane są poprawne.

 11. Kliknij przycisk Finish (Zakończ)

Realizowanie kluczy licencyjnych

Klucz licencyjny zawiera liczbę kupionych licencji na dane oprogramowanie. Gdy zrealizujesz klucz licencyjny w aplikacji AXIS License Manager, wszystkie zawarte w nim licencje zostaną natychmiast wykorzystane na licencjonowanie oprogramowania lub dodane w menu Wallet (Portfel) i będzie je można wykorzystać na przykład do odnowienia licencji w przyszłości. Licencji, które wykorzystasz, nie można umieścić z powrotem w portfelu.

Jeżeli w kluczu licencyjnym będzie za mało licencji w stosunku do bieżącego zużycia, licencja na oprogramowanie zostanie anulowana po okresie karencji.

Do ponownego aktywowania licencji na oprogramowanie konieczne będzie zakupienie i wykorzystanie odpowiedniej liczby licencji.

Ważne

Sprawdź, czy organizacja jest właściwa, ponieważ obecnie nie można przenosić licencji między organizacjami.

 1. Przejdź do menu Wallet (Portfel) wpisz lub wklej klucz licencyjny.

 2. Kliknij opcję Redeem license key (Zrealizuj klucz licencyjny).

 3. Przejdź do obszaru Overview (Informacje ogólne). W polu License status (Status licencji) powinna być teraz widoczna nazwa oprogramowania w pełni objętego licencją.

Licencje sklepu na użytek przyszły

Aby ułatwić sobie dodawanie licencji, można kupić ich więcej niż jest obecnie potrzebnych. Niewykorzystane licencje zostaną zapisane w portfelu i wykorzystane, gdy nadejdzie czas odnowienia licencji po zakończeniu rocznego okresu użytkowania programu. Przejdź do menu Wallet (Portfel), aby sprawdzić, ile jest niewykorzystanych licencji w zasobach.

Przeglądanie aktywności

Aby przejrzeć wcześniejsze aktywności organizacji, przejdź do menu History (Historia). W tym menu można zobaczyć, kto z organizacji aktywował licencję lub zrealizował klucz licencyjny i kiedy miało to miejsce.