AXIS License Manager

AXIS License Manager — informacje

AXIS License Manager umożliwia centralne zarządzanie licencjami na subskrypcje produktów i usług Axis. Narzędzie to zapewnia pełny przegląd wersji i okresów próbnych, karencji, statusu licencji i innych istotnych informacji związanych z subskrypcjami w organizacji. Przejdź do aplikacji sieciowej AXIS License Manager.

Jeśli jesteś użytkownikiem w Stanach Zjednoczonych, przejdź do US version of License Manager (Amerykańska wersja aplikacji License Manager).

Aktywowanie subskrypcji

Pierwszym krokiem do uzyskania licencji na produkt jest aktywowanie subskrypcji. Po włączeniu rocznej subskrypcji otrzymujesz 30-dniowy okres karencji, w którym możesz kupić licencję, zrealizować klucze licencyjne i przydzielić licencje w celu dalszego korzystania z oprogramowania.

 1. Przejdź do aplikacji sieciowej AXIS License Manager.

 2. W menu na pasku u góry wybierz organizację, którą chcesz zarządzać.

 3. Ważne

  Sprawdź, czy została wybrana odpowiednia organizacja, ponieważ obecnie nie można przenosić licencji między organizacjami.

 4. Wybierz produkt, dla którego chcesz rozpocząć subskrypcję.

 5. W obszarze Product overview (Informacje ogólne o produkcie) kliknij Start your subscription (Aktywuj subskrypcję).

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W obszarze Product overview (Informacje ogólne o produkcie)License status (Status licencji) powinien mieć teraz wartość Subscription has started (Subskrypcja została aktywowana). Wyświetlany jest również koniec okresu karencji.

Kupowanie licencji

Jeśli nie masz licencji, skontaktuj się z integratorem systemów lub sprzedawcą. Aby znaleźć odpowiedniego integratora systemu lub sprzedawcę, przejdź na stronę Product list (Lista produktów) i kliknij link Where to buy licenses (Gdzie kupić licencje), aby uzyskać informacje o sprzedawcach i integratorach na całym świecie na podstawie Twojej lokalizacji.

Jak sprawdzić, ile licencji będzie potrzebnych?

Aby dowiedzieć się, ile licencji trzeba kupić na posiadane produkty, żeby organizacja była w pełni objęta licencjami na rok subskrypcji:

 1. Zaznacz produkt w oknie Product list (Lista produktów).

 2. Przejdź do karty Product licensing (Licencje na produkty) .

 3. W obszarze Allocate licenses > Current need (Przydziel licencje > Bieżące zapotrzebowanie) widać liczbę i rodzaje licencji potrzebnych w nadchodzących latach subskrypcji.

Realizowanie kluczy licencyjnych

Klucz licencyjny zawiera liczbę kupionych licencji na dany produkt. Gdy zrealizujesz klucz licencji w aplikacji AXIS License Manager, wszystkie licencje w pakiecie zostaną dodane do Product wallet (Portfela produktu) i będzie można je później przydzielać.

Ważne

Sprawdź, czy organizacja jest właściwa, ponieważ obecnie nie można przenosić licencji między organizacjami.

 1. Wybierz produkt, dla którego chcesz zrealizować licencje.

 2. Przejdź do menu Product wallet (Portfel produktu).

 3. Wpisz lub wklej klucz licencyjny.

 4. Kliknij opcję Redeem license key (Zrealizuj klucz licencyjny).

Alokacja i licencjonowanie

Aby uzyskać licencję, należy przydzielić licencje z portfela produktów na bieżący rok subskrypcji. Gdy liczba przydzielonych licencji będzie zgodna z aktualnymi potrzebami, organizacja jest w pełni objęta licencjami. Aby pozyskać licencje na produkty dla przyszłych okresów subskrypcji, przydziel dodatkowe licencje odpowiadające bieżącym potrzebom.

 1. Wybierz produkt, dla którego chcesz alokować licencje.

 2. Przejdź do menu Product licensing (Licencje na produkty).

 3. W obszarze Allocate licenses (Przydziel licencje) dodaj liczbę licencji odpowiadającą wartości w polu Current need (Bieżące zapotrzebowanie).

 4. Kliknij przycisk Confirm allocation (Potwierdź przydział). Jeśli ta opcja nie jest dostępna, oznacza to, że w portfelu produktu nie ma wystarczającej liczby licencji, aby dopasować je do obecnych potrzeb.

 5. Kliknij przycisk Confirm (Potwierdź) w celu potwierdzenia przydziału licencji na podane okresy subskrypcji.

Produkt jest teraz licencjonowany.

Przydzielenie licencji po okresie karencji lub dla nowej daty produktu nie spowoduje zmiany dat okresu subskrypcji w organizacji. Zamiast tego organizacja otrzyma rekompensatę za nakładający się czas obowiązywania tych licencji. Nowe licencje zostaną automatycznie z powrotem dodane do portfela z uwzględnieniem nakładającego się czasu.

Odnawianie subskrypcji

Kiedy subskrypcja osiągnie datę odnowienia, otrzymasz nowy okres karencji. Następnie masz 30 dni na przydzielenie licencji ze swojego portfela na nowy rok subskrypcji. Możesz także odnowić subskrypcję z wyprzedzeniem, maksymalnie pięcioletnim.

 1. Wybierz produkt, dla którego chcesz odnowić subskrypcję.

 2. Przejdź do menu Product licensing (Licencje na produkty).

 3. W obszarze Allocate licenses (Przydziel licencje) dodaj liczbę licencji odpowiadającą wartości w polu Current need (Bieżące zapotrzebowanie).

 4. Teraz powinno być możliwe przydzielanie licencji na kolejny rok subskrypcji.
 5. Kliknij przycisk Confirm allocation (Potwierdź przydział).

 6. Kliknij przycisk Confirm (Potwierdź) w celu potwierdzenia przydziału licencji na podany okres subskrypcji.

Produkt jest teraz licencjonowany.

Licencje sklepu na użytek przyszły

Aby ułatwić sobie dodawanie licencji, można kupić ich więcej niż jest obecnie potrzebnych. Licencje, które nie zostaną przypisane natychmiast, będą przechowywane w portfelu i wykorzystane, gdy nadejdzie czas odnowienia licencji po zakończeniu okresu użytkowania programu. Licencje można przechowywać przez maksymalnie pięć lat. Przejdź do menu Product wallet (Portfel produktów), aby zobaczyć liczbę zapisanych licencji na produkt.

Dodawanie urządzeń w trakcie subskrypcji

W okresie subskrypcji można swobodnie dodawać urządzenia bez konieczności natychmiastowego dodawania licencji do subskrypcji. Zamiast tego potrzebne licencje zostaną dodane do listy bieżącego zapotrzebowania w następnym okresie odnowienia.

Uwaga

Axis monitoruje korzystanie z oferty i wykrywa wszelkie nieprawidłowości, polegające na przykład na dodawaniu kolejnych urządzeń w trakcie roku subskrypcji. W razie nadużyć Axis zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby urządzeń, które można dodać.

Przeglądanie historii aktywności

Aby przejrzeć wcześniejsze aktywności organizacji, przejdź do menu History (Historia). W tym menu można zobaczyć, kto z organizacji przydzielił licencje lub zrealizował klucz licencyjny i kiedy miało to miejsce.