AXIS License Manager

Aktywacja licencji na oprogramowanie

Do aktywowania licencji na produkty Axis są potrzebne klucze licencyjne. Aby uzyskać klucz licencyjny, należy określić produkty, które mają zostać aktywowane, oraz moment ich aktywacji.

Jeżeli nie masz jeszcze licencji, kliknij opcję Where to buy licenses (Gdzie kupić licencje), a uzyskasz informacje o lokalnych dystrybutorach na całym świecie.

Pozyskiwanie klucza licencyjnego dla posiadanego produktu Axis

 • Przejdź do aplikacji AXIS License Manager.

 • Wybierz organizację, którą chcesz zarządzać.

 • Uwaga

  Sprawdź, czy organizacja jest właściwa, ponieważ obecnie nie można przenosić licencji między organizacjami.

 • Kliknij przycisk Next (Dalej).

 • Przejdź do obszaru Overview (Informacje ogólne).

 • Kliknij przycisk Activate licenses (Aktywuj licencje).

 • Zaznacz oprogramowanie, które chcesz aktywować

 • Wybierz datę, od kiedy licencja ma być aktywna

 • Kliknij przycisk Next (Dalej)

 • Zaakceptuj warunki i postanowienia korzystania z oprogramowania.

 • Kliknij przycisk Next (Dalej).

 • Przeczytaj podsumowanie i upewnij się, że wszystkie dane są poprawne.

 • Kliknij przycisk Finish (Zakończ)

Realizowanie kluczy licencyjnych

 • Przejdź do obszaru Overview (Informacje ogólne).

 • Kliknij opcję Redeem license key (Zrealizuj klucz licencyjny).

 • W polu Wallet (Portfel) wpisz lub wklej klucz licencyjny.

 • Kliknij opcję Redeem license key (Zrealizuj klucz licencyjny).

 • Przejdź do obszaru Overview (Informacje ogólne). W polu License status (Status licencji) powinna być teraz widoczna nazwa oprogramowania objętego licencją.

Uwaga

W celu ukończenia aktywacji należy uaktywnić wszystkie licencje na dany produkt.