AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast® - Podręcznik użytkownika

Informacje o aplikacji

Singlewire InformaCast® to zintegrowana platforma umożliwiająca wysyłanie komunikatów alarmowych i innych przy użyciu rozwiązań technicznych już istniejących w organizacji, w tym głośników sieciowych Axis. System masowego powiadamiania InformaCast rozpowszechnia w całym obiekcie alerty dźwiękowe skutecznie przyciągające uwagę. Aplikacja AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast umożliwia połączenie urządzeń Axis z infrastrukturą rozwiązania Singlewire InformaCast. Aplikacji można używać w głośnikach sieciowych Axis po zakupie licencji oraz zainstalowaniu aplikacji za pomocą aplikacji AXIS Device Manager. 

Dodawanie urządzenia w aplikacji AXIS Device Manager

 1. Włącz klienta aplikacji AXIS Device Manager.

 2. Po uruchomieniu aplikacja AXIS Device Manager automatycznie wyszuka urządzenia.

  1. Aby wyszukać ręcznie, kliknij przycisk .

  2. Jeśli nie zostaną znalezione żadne urządzenia, sprawdź konfigurację sieci.

  3. Jeśli aplikacja wyświetli komunikat, że niektóre urządzenia mają stare oprogramowanie sprzętowe, kliknij łącze, aby zaktualizować je do najnowszych wersji.

  4. Wybierz urządzenia, które chcesz dodać, kliknij przycisk Next (Dalej), a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ).

 3. Ustaw hasło dla urządzeń:

  1. Wybierz wszystkie urządzenia i kliknij opcję .

  2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, kliknij OK.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Instalowanie wszystkich aplikacji i aktywowanie dla nich licencji

 1. W programie AXIS Device Manager kliknij opcję i utwórz raport systemowy.

 2. Otwórz plik .csv w programie innym niż Microsoft® Excel®. 

 3. Edytowanie pliku .csv.

 4. Przejdź do okna rejestracji kluczy licencyjnych i wygeneruje klucze na podstawie kodu licencyjnego. Otwórz stronę axis.com/support/license-key-registration#/registration/batch.

 5. Wczytaj plik .csv z aplikacji AXIS Device Manager.

  System wygeneruje klucze licencyjne, które można pobrać.

 6. Aby pobrać klucze licencyjne, kliknij opcję Download the result as zip (Pobierz dane wyjściowe w formacie zip).

 7. Wyodrębnij zawartość pliku .zip.

 8. Przejdź do strony axis.com/products/axis-speaker-functionality-for-singlewire-informacast i pobierz aplikację AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast dla swojego urządzenia.

 9. Dodawanie aplikacji do urządzenia.

 10. Przejdź do portalu InformaCast i sprawdź, czy urządzenia zostały dodane.

Edytowanie pliku .csv

 1. Na urządzeniach, dla których chcesz uzyskać licencję, usuń wszystkie dane poza adresem MAC.

 2. W pierwszym wierszu wpisz słowa „code” i „device”. Koniecznie użyj formatu code,device

 3. W kolejnych wierszach wprowadź kod licencyjny i adres MAC. Koniecznie użyj formatu kod licencyjny,adres MAC.

Uwaga

W każdym wierszu dokumentu może się znajdować tylko jeden adres MAC.

Example

wiersz 1: code,device

wiersz 2: ABC1D-23EFG-H4IJ5-KL6MN,ABC0123DEFA4

wiersz 3: ABC1D-23EFG-H4IJ5-KL67M,ABC123DE4FAB

Dodawanie aplikacji do urządzenia

 1. Zaznacz urządzenia.

 2. Kliknij .

 3. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) i odszukaj, a następnie zaznacz pobraną aplikację.

 4. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 5. Gdy zobaczysz monit o zainstalowanie aplikacji, zaznacz opcję Yes (Tak) i kliknij przycisk Next (Dalej).

 6. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) i odszukaj plik klucza licencyjnego. Zaznacz pliki kluczy licencyjnych dla wybranych urządzeń. Adres MAC podłączonego urządzenia znajduje się w nazwie pliku.

 7. Kliknij kolejno przyciski Next (Dalej)Finish (Zakończ).

 8. W internetowym interfejsie urządzenia przejdź do okna Apps (Aplikacje) i uruchom aplikację.

 9. Jeśli chcesz skonfigurować inne modele urządzeń, powtórz dla nich całą procedurę.

Kontakt z pomocą techniczną

Aby uzyskać pomoc, przejdź na stronę axis.com/support.