AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Informacje ogólne o produkcie

 1. Złącze światłowodowe (SFP)
 2. Złącze sieciowe RJ45 (PoE)
 3. Złącze Ethernet RJ45 (DATA)
 4. Złącze audio
 5. Złącze zasilania
 6. Złącze I/O
 7. Wskaźnik LED PoE
 8. Wskaźnik LED zasilania

Ustawienia

Informacje o urządzeniu

Po podłączeniu urządzenia do obsługiwanej kamery Axis ustawienia dźwięku oraz We/Wy będą widoczne na stronie internetowej kamery.

Uwaga

Należy upewnić się, że zostały adres Link-Local (ZeroConf) oraz protokoły sieciowe IPv4. W przeciwnym razie audio oraz We/Wy nie będą działać.

Wszystkimi ustawieniami opisanymi w niniejszej instrukcji można zarządzać na stronie internetowej kamery.

Dźwięk

Dodawanie dźwięku do zapisu

 1. Włącz dźwięk:
 2. Przejdź do menu Settings > Audio (Ustawienia > Audio) i włącz opcję Allow audio (Zezwalaj na dźwięk).

 3. Przejdź do menu Input > Type (Wejście > Typ) i wybierz źródło dźwięku.

 4. Edytuj profil strumienia używany do rejestracji:
 5. Przejdź do menu Settings > Stream (Ustawienia > Strumień) i kliknij opcję Stream profiles (Profile strumienia).

 6. Wybierz profil strumienia i kliknij opcję Audio.

 7. Zaznacz pole wyboru i wybierz opcję Dodaj.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

 9. Kliknij przycisk Zamknij.

Obsługa dwukierunkowej komunikacji audio

Uwaga

Po skonfigurowaniu dwukierunkowej komunikacji audio w interfejsie użytkownika kamery możesz korzystać z tej funkcji za pomocą systemu zarządzania sygnałem wizyjnym.

 1. Podłącz mikrofon do złącza Wejście audio.

 2. Podłącz głośnik do złącza Wyjście audio.

 1. Włącz obsługę dwukierunkowej komunikacji audio na stronie internetowej kamery:
 2. Przejdź do menu Video > Stream > Audio (Wideo > Strumień > Dźwięk) i włącz obsługę audio.

 3. Przejdź do menu Audio > Device settings (Dźwięk > Ustawienia urządzenia), aby upewnić się, że obsługa audio jest włączona.

 4. Włącz prawidłowe źródło sygnału wejściowego.

 5. Jeżeli wprowadzisz jakiekolwiek zmiany w źródle sygnału wejściowego, kliknij przycisk Apply changes (Zastosuj zmiany).

 6. Przejdź do menu > System > Plain config (System > Zwykła konfiguracja).

 7. Ustaw opcję Select group (Wybierz grupę) jako Audio (Dźwięk).

 8. Upewnij się, że pozycja Duplex mode (Tryb dupleksu) została skonfigurowana jako Full duplex

Zdarzenia

Wyzwalanie akcji

 1. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia), by skonfigurować regułę. Reguła określa, kiedy urządzenie wykona określone działania. Reguły można skonfigurować jako zaplanowane, powtarzające się lub na przykład wyzwalane detekcją ruchu.

 2. Wybierz Condition (Warunek), który musi zostać spełniony w celu wyzwolenia akcji. Jeżeli w regule akcji zostanie określony więcej niż jeden warunek, wszystkie muszą zostać spełnione, aby wyzwolić akcję.

 3. Wybierz Action (Akcję), którą urządzenie ma wykonać po spełnieniu warunków.

Uwaga

Po dokonaniu zmian w aktywnej regule należy ją uruchomić ponownie, aby zastosować te zmiany.

Rejestracja obrazu wideo po wykryciu ruchu przez czujnik PIR

 • Wymagany sprzęt
 • Kabel 3-żyłowy (uziemienie, zasilanie, I/O)

 • Czujnik PIR Axis

POWIADOMIENIE
 1. Uwaga

  Informacje na temat złącza I/O: Złącza.

 2. Podłącz przewód uziemienia do pinu 1 (GND/-).

 3. Podłącz przewód zasilający do pinu 2 (wyjście 12 V DC).

 4. Podłącz przewód I/O do pinu 3 (wejście I/O).

 1. Podłącz przewody do złącza I/O czujnika PIR
 2. Drugi koniec przewodu uziemienia podłącz do pinu 1 (GND/-).

 3. Drugi koniec przewodu zasilającego podłącz do pinu 2 (wejście DC/+).

 4. Drugi koniec przewodu I/O podłącz do pinu 3 (wyjście I/O).

 1. Skonfiguruj port I/O na stronie internetowej kamery
 2. Przejdź do menu Settings > System (Ustawienia > System) > I/O ports (Porty I/O).

 3. Wybierz Wejście z listy rozwijanej Port 1.

 4. Nadaj modułowi wejścia nazwę opisową.

 5. Aby czujnik PIR wysyłał sygnał do kamery po wykryciu ruchu, wybierz z listy rozwijanej opcję Obwód zamknięty.

Aby kamera rozpoczynała rejestrację po odebraniu sygnału z czujnika PIR, należy utworzyć regułę na stronie internetowej kamery.

Rozwiązywanie problemów

 • Zasilacz midspan nie włącza się
 • Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony.

 • Odłącz i ponownie podłącz zasilanie urządzenia; obserwuj wskaźniki podczas sekwencji rozruchu.

 • Sprawdź, czy przewód wejściowy jest sprawny.

 • Zasilane urządzenie nie działa
 • Sprawdź, czy zasilane urządzenie obsługuje standard PoE.

 • Sprawdź, czy użyto standardowego, prostego kabla Category 5e/6 z czterema parami.

 • Sprawdź, czy urządzenie zasilane jest podłączone do portu PoE.

 • Jeśli używasz zewnętrznego rozdzielacza zasilania, sprawdź, czy działa.

 • Upewnij się, że na żadnej skrętce ani na złączach RJ45 nie ma zwarcia.

 • O ile to możliwe, podłącz ponownie to samo zasilane urządzenie do innego zasilacza midspan.

 • Urządzenie końcowe działa, ale nie ma łącza danych (DATA)
 • Jeśli używasz kabla Ethernet RJ45, sprawdź, czy użyto standardowego, prostego kabla Category 5e/6 z czterema parami.

 • Jeśli używasz kabla Ethernet RJ45, upewnij się, że odległość od źródła Ethernet do obciążenia/zdalnego terminala nie przekracza 100 m (330 stóp).

 • Jeśli używasz kabla światłowodowego, sprawdź, czy kabel i moduł SFP są odpowiedniego typu i czy kabel jest sprawny.

 • Jeśli używasz zewnętrznego rozdzielacza zasilania, sprawdź, czy działa.

 • O ile to możliwe, podłącz ponownie to samo zasilane urządzenie do innego zasilacza midspan.

Specyfikacje

Wskaźniki LED

Wskaźnik LED zasilania
Kolor LEDZachowanieOpis
Wył.Wyłącz
Zielony Światło ciągłeWłącz
Wskaźnik LED PoE
Kolor LEDZachowanieOpis
Wył.Nie jest podłączone żadne urządzenie.
Czerwony Światło ciągłeUrządzenie zdalne jest podłączone, ale proces uzgadniania PoE nie powiódł się lub port jest przeciążony/zwarty.
Zielony Światło ciągłeUrządzenie zdalne jest podłączone, proces uzgadniania PoE zakończył się pomyślnie i port dostarcza zasilanie.

Złącza

Złącze sieciowe

Produkt jest wyposażony w kilka złączy sieciowych:

 • PoE: Złącze RJ45 z zasilaniem High Power over Ethernet (High PoE)

 • SFP: Złącze SFP do podłączenia modułu SFP za pomocą kabla światłowodowego

 • DATA: Złącze RJ45 do podłączenia urządzenia za pomocą kabla Ethernet RJ45

Uwaga

Urządzenie można podłączyć zarówno do portu SFP, jak i do portu danych (DATA). Jeśli podłączysz dwa urządzenia, po jednym do każdego portu, pierwszeństwo będzie miało urządzenie podłączone do portu SFP.

Złącze audio

4-pinowy blok złączy wejść i wyjść audio.

FunkcjaStykUwagi
GND1Masa
12 V212 V dla źródła zewnętrznego
Wejście liniowe3Wejście audio
Wyjście liniowe4Wyjście audio

Złącze I/O

Wejście cyfrowe –
Do podłączenia urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okiennych lub drzwiowych oraz czujników wykrywania zbicia szyby.
Wyjście cyfrowe –
Do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączonymi urządzeniami można zarządzać poprzez API VAPIX®, zdarzenie lub stronę internetową produktu.
ON/OFF –
Włącza lub wyłącza wyjście PoE.

6-pinowy blok złączy

FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
Masa DC10 V DC
Wyjście DC2Może być wykorzystywane do zasilania dodatkowego sprzętu.
Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wyjście zasilania.
12 V DC
Maks. obciążenie = 50 mA
Konfigurowalne (wejście lub wyjście)3–5Wejście cyfrowe — podłącz do styku 1, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować.Od 0 do maks. 30 V DC
Wyjście cyfrowe — podłączone wewnętrznie do styku 1 (masa DC), gdy aktywne i niepodłączone, gdy nieaktywne. W przypadku stosowania z obciążeniem indukcyjnym, np. przekaźnikiem, konieczne jest szeregowe podłączenie diody w celu zabezpieczenia przed stanami przejściowymi napięcia.Od 0 do maks. 30 V DC, otwarty dren maks. 100 mA
CAM ON/OFF6CAM ON: Aby kamera była zasilana, pozostaw ten styk luźny (rozłączony).
CAM OFF: Podłączenie do styku 1 spowoduje wyłączenie zasilania kamery.
Example
 1. Masa DC
 2. Wyjście DC 12 V, maks. 50 mA
 3. Konfigurowalne I/O
 4. Konfigurowalne I/O
 5. Konfigurowalne I/O
 6. CAM ON/OFF