AXIS TU8010 2-port PoE Extender

Opcje mocy wyjściowej

Rozwiązywanie problemów

Wskaźniki LED

STAN POWER ON (ZASILANIE WŁĄCZONE)

Kolor

Status

Wskazanie

Zielony

Światło ciągłe

Wewnętrzny konwerter zasilania jest włączony i gotowy do zasilania portów wyjścia

Zielony

Flashing (Miga)

Wewnętrzny konwerter zasilania w warunkach niewielkiego obciążenia

LINK (ŁĄCZE): szybkość łącza

Kolor

Status

Wskazanie

Bursztynowy

Światło ciągłe

szybkość łącza 100M/1000M

Bursztynowy

Wył.

szybkość łącza 10M

ACT: aktywność

Kolor

Status

Wskazanie

Zielony

Światło ciągłe/miga

Trwa transmisja danych

PoE PSE POWER IN (Wejście zasilania urządzenia zasilającego PoE)

Kolor

Status

Wskazanie

Zielony

Światło ciągłe

Podłączone urządzenia zasilające Power over Ethernet (PoE) 802.3bt typ 4 klasa 8

Bursztynowy

Światło ciągłe

Podłączone urządzenia zasilające Power over Ethernet (PoE) 802.3bt typ 4 klasa 6

PoE STATUS (Status PoE)

Kolor

Status

Wskazanie

Zielony

Światło ciągłe

Wykryto prawidłowe PD Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/at/bt

Zielony

Miga co 3 sekundy

Stoi przy

Zielony

Miga co dwie sekundy

Rozgrzewanie

Czerwony

Światło ciągłe

Wykryto przeciążenie/nadprąd

Czerwony

Miga

Wykryto nieprawidłowe PD Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/at/bt

Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

Problemy z włączeniem kamery

Problem ze zgodnością

Upewnij się, że kamera jest kompatybilna z przedłużaczem PoE. Aby uzyskać listę kompatybilnych produktów, zajrzyj na stronę produktu przedłużacza PoE w witrynie axis.com

Protokół LLDP

Wyłącz LLDP. W interfejsie WWW kamery przejdź do menu System > Plain config (System > Zwykła konfiguracja), wybierz Network (Sieć) grupy i usuń zaznaczenie pola wyboru LLDP Send Max PoE (LLDP wysyła maks. PoE).

Niskie temperatury

Jeśli temperatura otoczenia jest niska, urządzenie nagrzewa się przed uruchomieniem. Nagrzanie urządzenia może potrwać do 30 sekund. Przez ten czas wskaźnik LED PoE STATUS (Stan PoE) miga na zielono co dwie sekundy.