AXIS TU8011 4-port PoE Extender

Opcje mocy wyjściowej

Rozwiązywanie problemów

Wskaźniki LED

STAN POWER ON (ZASILANIE WŁĄCZONE)

Kolor

Status

Wskazanie

Zielony

Światło ciągłe

Wewnętrzny konwerter zasilania jest włączony i gotowy do zasilania portów wyjścia

Zielony

Flashing (Miga)

Wewnętrzny konwerter zasilania w warunkach niewielkiego obciążenia

LINK (ŁĄCZE): szybkość łącza

Kolor

Status

Wskazanie

Bursztynowy

Światło ciągłe

szybkość łącza 100M/1000M

Bursztynowy

Wył.

szybkość łącza 10M

ACT: aktywność

Kolor

Status

Wskazanie

Zielony

Światło ciągłe/miga

Trwa transmisja danych

PoE PSE POWER IN (Wejście zasilania urządzenia zasilającego PoE)

Kolor

Status

Wskazanie

Zielony

Światło ciągłe

Podłączone urządzenia zasilające Power over Ethernet (PoE) 802.3bt typ 4 klasa 8

PoE STATUS (Status PoE)

Kolor

Status

Wskazanie

Zielony

Światło ciągłe

Wykryto prawidłowe PD Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/at

Zielony

Miga

Zatrzymany

Czerwony

Światło ciągłe

Wykryto przeciążenie/nadprąd

Czerwony

Miga

Wykryto nieprawidłowe PD Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/at

Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

Problemy z włączeniem kamery

Problem ze zgodnością

Upewnij się, że kamera jest kompatybilna z przedłużaczem PoE. Aby uzyskać listę kompatybilnych produktów, zajrzyj na stronę produktu przedłużacza PoE w witrynie axis.com

Protokół LLDP

Wyłącz LLDP. W interfejsie WWW kamery przejdź do menu System > Plain config (System > Zwykła konfiguracja), wybierz Network (Sieć) grupy i usuń zaznaczenie pola wyboru LLDP Send Max PoE (LLDP wysyła maks. PoE).