AXIS W101 Body Worn Camera

Rozwiązanie nasobne Axis

Więcej informacji o kompletnym rozwiązaniu nasobnym można znaleźć w instrukcji obsługi rozwiązania nasobnego Axis.

Informacje ogólne o produkcie

 1. Przycisk zasilania
 2. Przedni wskaźnik nagrywania
 3. Wyświetlacz
 4. Przycisk u góry
 5. Przycisk funkcyjny
 6. Obiektyw kamery
 7. Przycisk nagrywania
 8. Złącze USB
 9. Mikrofon (2x)

Numer

Nazwa LED:

Wyświetl opinię

1

Dioda stacji dokującej

Zielony: kamera jest gotowa do użytku (bateria jest naładowana, pliki przesłane, a oprogramowanie aktualne).

Pulsuje na bursztynowo: trwa ładowanie baterii, przesyłanie plików lub aktualizowanie oprogramowania.

2

Wskaźnik LED nagrywania

Czerwony: trwa nagrywanie

3

Wskaźnik LED stanu

Zielony: tryb gotowości, urządzenie gotowe do użycia

Miga na zielono: akumulatora (czerwony wskaźnik LED akumulatora) lub zasobu (czerwony wskaźnik LED zasobu) pozostało na mniej niż 0,5 godziny

Bursztynowy: rejestrowanie jest niemożliwe (zasób jest zapełniony, błąd zasobu, błąd oprogramowania lub inny błąd operacyjny)

4

Wskaźnik LED akumulatora

Zielony: pozostało powyżej godziny

Bursztynowy: pozostało od 0,5 do 1 godziny

Czerwony: pozostało od 0 do 0,5 godziny

5

Wskaźnik LED zasobu

Zielony: pozostało powyżej godziny nagrywania

Bursztynowy: pozostało od 0,5 do 1 godziny nagrywania

Czerwony: pozostało od 0 do 0,5 godziny nagrywania

6

Wskaźnik LED mikrofonu

Zapala się po wyłączeniu mikrofonu

7

Wskaźnik LED połączenia bezprzewodowego

Świeci na zielono: sparowany z aplikacją AXIS Body Worn Assistant lub czujnikiem kabury.

Pulsuje na bursztynowo: Trwa parowanie/łączenie

Świeci na czerwono: Nie udało się sparować/połączyć

8

Wskaźnik LED kamery z przetwornikiem

Zielony: kamera z przetwornikiem jest podłączona

Pulsuje na bursztynowo: przełączanie pomiędzy źródłami kamer po podłączeniu kamery z przetwornikiem do kamery nasobnej. rejestrowanie jest wyłączone.

Czerwony: błąd kamery z przetwornikiem

Dzienne wykorzystanie

Rozpoczynanie zmiany

Zalecamy sprawdzenie kilku rzeczy przed rozpoczęciem zmiany:

 • Zanim oddokujesz kamerę, upewnij się, że dioda LED stacji dokującej ma kolor zielony. Zielony kolor wskazuje, że akumulator jest ładowany, wszystkie pliki zostały przesłane, a oprogramowanie jest aktualne.

 • Jeżeli korzystasz z samodzielnego przypisywania kamery, naciśnij na czytniku RFID znacznik przypisania. Wszystkie diody LED na samodzielnie przypisywanej kamerze zaświecą się na zielono, co będzie oznaczało, że można ją oddokować. Kamerę należy oddokować w ciągu 15 sekund po naciśnięciu znacznika do samodzielnego przypisania. Tylko jeden użytkownik jednocześnie może samodzielnie przypisać sobie daną kamerę.

 • Po podłączeniu kamery do czujnika kabury należy w ciągu 10 minut po oddokowaniu kamery upewnić się, że znajduje się on w zasięgu kamery. W normalnych warunkach zakres sięga do 5–10 m.

 • Po oddokowaniu kamery nastąpi jej ponowne uruchomienie. Zajmie to do 40 sekund, po czym kamera będzie gotowa do użytku.

 • Wyczyść obiektyw suchą szmatką niepozostawiającą zarysowań. Zobacz Czyszczenie, aby zapoznać się z dodatkowymi zaleceniami dotyczącymi czyszczenia.

 • Opcjonalnie możesz użyć podglądu na żywo w aplikacji AXIS Body Worn Assistant, aby sprawdzić obraz z kamery, upewniając się, że działa ona prawidłowo i że orientacja kamery jest prawidłowa. Więcej informacji znajdziesz w części AXIS Body Worn Assistant w instrukcji obsługi rozwiązania nasobnego.

Koniec zmiany

Ważne

Po zakończeniu zmiany należy zawsze zadokować kamerę nasobną. Zapewnia to:

 • naładowanie baterii w kamerze przed rozpoczęciem kolejnej zmiany
 • przesłanie wszystkich danych do kontrolera systemu
 • zaktualizowanie oprogramowania kamery
 • zsynchronizowanie ustawień kamery i konfiguracji użytkownika z systemem
 • Po zadokowaniu kamery nastąpi jej ponowne uruchomienie. Aby upewnić się, że kamera jest prawidłowo zadokowana, poczekaj jeszcze 10 sekund na ponowne włączenie wyświetlacza.

 • Czas potrzebny do pełnego naładowania rozładowanego akumulatora zależy od temperatury otoczenia podczas ładowania. Szczegółowe informacje znajdują się w arkuszu danych.

 • Czas przesyłania zapisanego wideo może być różny. Na przykład przesłanie 12 godzin zapisanego obrazu wideo do kontrolera systemu może trwać około 30 minut, w zależności od przepływności bitowej w przypadku zapisów wideo.

Kondycja baterii

Aby zapewnić optymalny poziom naładowania akumulatora w ciągu całego cyklu eksploatacji produktu, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi normalnego użytkowania.

POWIADOMIENIE
 • Kamera powinna być zawsze używana w zakresie temperatur roboczych określonym w karcie charakterystyki produktu. Używanie kamery poza określonym zakresem temperatur powoduje uszkodzenia akumulatora.
 • Kamera powinna być zawsze ładowana w zakresie temperatur określonym w karcie charakterystyki produktu. Ładowanie kamery poza określonym zakresem temperatur powoduje uszkodzenia akumulatora.
 • Nie zostawiaj kamery w samochodzie. Temperatury w zaparkowanych samochodach mogą przekraczać określony zakres temperatur.
 • Zawsze jak najszybciej ładuj wyłączoną kamerę z baterią bliską wyczerpania. Z czasem akumulator rozładowuje się, co powoduje skracanie okresu jego eksploatacji.
 • Nie ładuj kamery dłużej niż 45 dni. Może to skrócić przewidywaną żywotność akumulatora.

Aby zapewnić optymalny poziom naładowania akumulatora w ciągu całego cyklu eksploatacji produktu, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi przechowywania.

POWIADOMIENIE
 • Przed przechowywaniem kamery należy ją zawsze usunąć z systemu za pomocą narzędzia AXIS Body Worn Manager. Po usunięciu z systemu kamera przechodzi w tryb wysyłki, co zapewnia optymalną konserwację baterii.
 • Kamera powinna być zawsze przechowywana w zakresie temperatur określonym w karcie charakterystyki produktu. Zalecane temperatury różnią się w przypadku przechowywania krótkotrwałego (poniżej 3 miesięcy) i przechowywania długoterminowego (ponad 3 miesiące). Przechowywanie kamery poza określonym zakresem temperatur spowoduje uszkodzenia akumulatora.
 • Nie przechowuj kamery z całkowicie naładowanym akumulatorem. Może to skrócić jego przewidywany okres eksploatacji.
 • Nie przechowuj kamery z całkowicie wyczerpanym akumulatorem. Może to skrócić jego przewidywany okres eksploatacji.
 • Jeżeli przechowujesz kamerę przez ponad 3 miesiące, ładuj ją co 3 miesiące.
 • Nie przechowuj kamery w wilgotnym miejscu. Może to przyspieszyć rozładowywanie akumulatora.
 • Użyj kamery co najmniej raz w roku, aby rozładować i ponownie naładować akumulator. Pomaga to aktywować akumulator i przywrócić mu zasilanie.

Aby dowiedzieć się więcej o kondycji baterii, wejdź na stronę axis.com/learning/white-papers i wyszukaj oficjalny dokument Battery health in body worn cameras (Kondycja baterii w kamerach nasobnych).

Wymiana akumulatora

Baterię kamery nasobnej można wymienić za pomocą zestawu AXIS TW1906 Battery Kit 5P. Przed wymianą baterii zapoznaj się z instrukcją instalacji na stronie pomocy AXIS TW1906 Battery Kit 5P.

Ważne
 • Podczas wymiany baterii zachowaj ostrożność, aby uniknąć wyładowań elektrostatycznych (ESD).
 • Nie wymieniaj akumulatora 3.7 V ID1058 w trakcie 3-letniej gwarancji. Wymiana akumulatora przez jakąkolwiek osobę lub podmiot inny niż Axis (lub partnera RMA w imieniu firmy Axis) w czasie 3-letniej gwarancji spowoduje jej unieważnienie. W sprawach związanych z akumulatorem lub innymi kwestiami serwisowymi należy się kontaktować z działem wsparcia technicznego lub dystrybutorem Axis.

Czyszczenie

Czyszczenie kamery

 • Używaj neutralnego, nieabrazyjnego, mydła niezawierającego rozpuszczalników mydła lub detergentu z wodą.

 • Używaj miękkiej ściereczki z mikrofibry lub wilgotnej nieabrazyjnej gąbki.

 • Osusz miękką ściereczką, aby nie dopuścić do powstania śladów po kroplach wody.

POWIADOMIENIE
 • Nigdy nie używaj silnych detergentów, takich jak benzyna, benzen lub aceton, aby nie dopuścić do zniszczenia materiału.
 • Nigdy nie używaj do czyszczenia kamery materiałów abrazyjnych.
 • Nigdy nie czyść złączy do dokowania wodą z detergentem, ponieważ powoduje to ich korodowanie i pogarsza jakość łączenia.

Dezynfekowanie kamery

 • Na zewnętrznych powierzchniach kamery używaj środków dezynfekujących zawierających nie więcej niż 50% alkoholu izopropylowego.

 • Używaj miękkiej ściereczki z mikrofibry lub nieabrazyjnej gąbki.

Czyszczenie stacji dokującej

Aby wyczyścić zewnętrzny korpus stacji dokującej:

 • Używaj neutralnego, nieabrazyjnego, mydła niezawierającego rozpuszczalników mydła lub detergentu z wodą.

 • Używaj miękkiej ściereczki z mikrofibry lub wilgotnej nieabrazyjnej gąbki.

 • Osusz miękką ściereczką, aby nie dopuścić do powstania śladów po kroplach wody.

Aby wyczyścić zatokę dokującą:

 • Do odkurzania okolic styków pogo używaj sprężonego powietrza przeznaczonego do konserwacji sprzętu elektronicznego.

 • Styki pogo ostrożnie przetrzyj suchą szmatką.

 • Po wyczyszczeniu styków pogo upewnij się, że powróciły one do swojej górnej pozycji.

POWIADOMIENIE
 • Nigdy nie używaj silnych detergentów, takich jak benzyna, benzen lub aceton, aby nie dopuścić do zniszczenia materiału.
 • Do czyszczenia stacji dokującej nie używaj materiałów abrazyjnych.
 • Nigdy nie czyść styków pogo w zatokach dokujących wodą z detergentem, ponieważ powoduje to ich korodowanie i pogarsza jakość łączenia.

Ładowanie kamery

Do ładowania kamery nasobnej zawsze używaj:

 • kompatybilnej stacji dokującej Axis

 • Ładowarka telefoniczna o mocy wyjściowej 5 V DC

 • Zewnętrzne zasilanie o mocy wyjściowej 5 V DC

Czas pracy

Czas pracy różni się w zależności od tego, jak kamera nasobna jest używana. Na ograniczenie czasu pracy wpływają pojemność baterii oraz zasobu. Wpływają na nie odpowiednio pobór energii i przepływność nagrania.

POWIADOMIENIE

Jeśli temperatura otoczenia podczas ładowania przekracza 35°C (95°F), akumulator zostanie naładowany tylko do poziomu 70%, co znacząco skróci czas jego pracy.

Czynniki zwiększające pobór mocy to:

Dane lokalizacji –
Kiedy system pozycjonowania kamery jest włączony.
Połączenie bezprzewodowe –
W przypadku korzystania z AXIS Body Worn Live, AXIS Body Worn Assistant lub włączenia transmisji.
Kamera z przetwornikiem –
W przypadku połączenia kamery z przetwornikiem z kamerą nasobną.
Użytkowanie na zewnątrz –
Podczas korzystania z kamery na zewnątrz wyświetlacz LED świeci z większą intensywnością, pobierając więcej mocy.
Temperatura –
+25°C (77°F) to optymalna temperatura robocza. Używanie kamery w temperaturach wyższych lub niższych wpływa na pojemność akumulatora.
Ruch –
Intensywny ruch w scenie lub ruch kamery. Procesor kamery pobiera energię odpowiednio do natężenia ruchu w scenie.
Rozdzielczość obrazu –
Wysoka rozdzielczość zapisu.

Czynniki zwiększające przepływność bitową zapisu:

Ruch –
Intensywny ruch w scenie lub ruch kamery.
Rozdzielczość obrazu –
Wysoka rozdzielczość zapisu.
Oświetlenie –
Słabe oświetlenie zwiększa szum na obrazie.
Złożoność sceny –
Scena zawierająca niewiele obiektów i kolorów, na przykład typowe biuro, nie wymaga niższej przepływności bitowej niż scena bardziej złożona.

Rozwiązywanie problemów

Informacje o błędach kamery

Informacje zwrotne z kamery nasobnej umożliwiają identyfikowanie różnych błędów. W tabeli poniżej pokazano różne zachowania kamery wraz z ich znaczeniem oraz rozwiązaniami problemów.

ZachowanieCo oznaczaCo zrobić
Gdy kamera jest zadokowana, wszystkie diody LED są wyłączoneŻaden użytkownik nie został przypisany do kamery.
 • Jeśli chcesz używać stałego przypisania kamery, dowiedz się, jak przypisać użytkownika kamery.

 • W przypadku stosowania samo-przypisania kamery oznacza to, że kamera jest gotowa do automatycznego przypisania.

 • Brak informacji zwrotnych

 • Kamera nie uruchamia się

Kamera jest w trybie wysyłkowym(1)Aby dodać kamerę do systemu nasobnego, zajrzyj do części dotyczącej dodawania kamer.
Kamera ma rozładowaną baterię.Naładuj kamerę.

 • LED: stan działania świeci na bursztynowo

 • Sygnał dźwiękowy: 2 krótkie, 1 długi

 • Brzęczyk: 2 krótkie, 1 długi

rejestrowanie niemożliwe, błąd oprogramowania lub inny błąd operacyjny.Wypróbuj Zalecenia ogólne dotyczące rozwiązywania problemów. Jeżeli problem nie ustąpi, wypróbuj rozwiązania na stronie axis.com/support.

 • LED: przetwornik świeci na czerwono, stan działania świeci na zielono

 • Sygnał dźwiękowy: 1 krótki

 • Brzęczyk: 1 krótki

Wadliwy przetwornik kamery lub uszkodzona kamera nasobna.Odłącz przetwornik kamery, aby wyeliminować błąd kamery nasobnej. Naciśnij przycisk u góry. Jeżeli dioda LED przetwornika kamery nadal świeci na czerwono, to znaczy, że z kamerą nasobną coś jest nie tak. Jeżeli dioda LED przetwornika kamery jest wyłączona, to znaczy, że coś jest nie tak z przetwornikiem kamery. Spróbuj wymienić przetwornik kamery.

LED: wszystkie świecą na bursztynowo
Kamera nie została dodana do systemu urządzeń nasobnych.Aby dodać kamerę do systemu nasobnego, zajrzyj do części dotyczącej dodawania kamer.

 • LED: wszystkie świecą na czerwono

 • Sygnał dźwiękowy: 2 x 3

 • Brzęczyk: 2 x 3

Użytkownik nie został przypisany do kamery.Zadokuj kamerę i przypisz do niej użytkownika. Instrukcje znajdziesz w części Przypisywanie użytkownika do kamery.

LED: dioda stanu dokowania miga na bursztynowo
Błąd ogólny.Wypróbuj Zalecenia ogólne dotyczące rozwiązywania problemów. Jeżeli problem nie ustąpi, wypróbuj rozwiązania na stronie axis.com/support.

LED: stan dokowania miga na bursztynowo, stan pamięci masowej świeci na czerwono
Błąd podczas przekazywania danych do kontrolera systemu.Sprawdź połączenie między kamerą nasobną i stacją dokującą. Sprawdź połączenie między stacją dokującą i kontrolerem systemu. Aby upewnić się, że wszystko jest w porządku z kontrolerem systemu, patrz Pulpit nawigacyjny.

 • LED: stan dokowania miga na bursztynowo, stan baterii świeci na czerwono

 • Sygnał dźwiękowy: ciągły

Bateria nie ładuje się.Wypróbuj Zalecenia ogólne dotyczące rozwiązywania problemów. Jeżeli problem nie ustąpi, wypróbuj rozwiązania na stronie axis.com/support.

 • LED: dioda stanu działania miga na zielono, a dioda baterii świeci na czerwono

 • Sygnał dźwiękowy: 1 co sekundę (okresowo) lub 3 co minutę (okresowo wzmocniony)

 • Brzęczyk: 1 co sekundę (okresowo) lub 3 co minutę (okresowo wzmocniony)

Bateria jest bliska rozładowania.

To zachowanie występuje tylko wtedy, gdy ustawienie profilu kamery Low battery warning (Ostrzeżenie o niskim stanie baterii) ma wartość Periodic (Okresowe) lub Periodic reinforced (Okresowo wzmocnione).

Konieczne jest naładowanie kamery.

Jeśli kamera jest umieszczona w stacji dokującej, upewnij się, że jest prawidłowo zadokowana.

 1. Kamera nasobna pozostaje w trybie wysyłkowym do czasu zadokowania i dodania do systemu urządzeń nasobnych. Tryb wysyłkowy jest trybem oszczędzania energii ustawianym na potrzeby transportu i magazynowania sprzętu.

Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Kamera nie włącza się.

Kamera działa w trybie wysyłkowym.

Aby dodać kamerę do systemu nasobnego, zajrzyj do części dotyczącej dodawania kamer.

Bateria w kamerze jest rozładowana.

Naładuj kamerę, wykonując instrukcje podane tutaj Ładowanie kamery.

Jeśli to nie pomoże:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania kamery przez 4 sekundy.

 2. Zadokuj kamerę i poczekaj, aż zostanie naładowana.

 3. Oddokuj kamerę i poczekaj na jej uruchomienie.

 1. Lub jeśli nie masz dostępu do stacji dokującej:
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania kamery przez 4 sekundy.

 3. Naładuj kamerę za pomocą ładowarki USB. Patrz Ładowanie kamery.

Kamera nie rejestruje.

Zasób kamery jest zapełniony.

Zadokuj kamerę.

Wideo z bufora przed zdarzeniem jest niepełne. Czas bufora przed zdarzeniem jest krótszy, niż skonfigurowano w AXIS Body Worn Manager.

Nagrywanie rozpoczęło się bezpośrednio po włączeniu kamery lub bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego nagrania.

Nagrywanie rozpoczęło się bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego nagrania.

W przypadku nagrywania w maksymalnej rozdzielczości 1080p bardzo złożonych scen z dużą ilością ruchu lub w słabym oświetleniu pamięć bufora przed zdarzeniem może się zapełnić.

Obraz wydaje się zamglony.

Obiektyw jest brudny.

Wyczyść obiektyw; patrz Czyszczenie

Folia ochronna nadal znajduje się w oknie obiektywu.

Usunąć folię ochronną.

Wyświetlacz nie działa.

Kamera działa w trybie cichym, w którym wyświetlacz jest wyłączony.

Naciśnij przycisk u góry i przytrzymaj go przez 2 sekundy; patrz Dzienne wykorzystanie

Brak dźwięku w nagraniach.

Dźwięk jest wyłączony w profilu kamery.

Upewnij się, że dźwięk jest włączony w profilu kamery w AXIS Body Worn Manager​.

Wyładowywanie nagrań przebiega wolno​.

Liczne równoczesne procesy wyładowywania nagrań ograniczają szybkość transmisji.

Sprawdź stan kamery w AXIS Body Worn Manager. Poczekaj na ukończenie transferu nagrań.

Jakość połączenia między kamerą nasobną i stacją dokującą jest słaba. Kamera została nieprawidłowo zadokowana. Złącza systemu dokującego są zabrudzone lub zużyte.

Upewnij się, że wszystkie złącza są czyste. Patrz Czyszczenie.

Kamera nie jest wykrywana przez system i nie pojawia się w AXIS Body Worn Manager

Stacja dokująca jest podłączona do kontrolera systemu za pośrednictwem routera.

Włącz protokół IPv6 w sieci.

Naciśnięcie znacznika RFID na czytniku (przy użyciu funkcji samodzielnego przypisania) nie powoduje przydzielenia żadnej kamery do użytkownika.

 • Oto możliwe przyczyny:
 • Użytkownik jest już przydzielony do niezadokowanej kamery.

 • Brak kamer do użycia w danym momencie. Kamera jest gotowa do użycia, gdy ma wystarczającą ilość miejsca w pamięci masowej, odpowiedni poziom naładowania akumulatora oraz tę samą wersję systemu operacyjnego AXIS OS, co pozostałe elementy systemu.

 • Znacznik RFID nie jest zarejestrowany w systemie.

 • Zadokuj przydzieloną kamerę.

 • Zaczekaj, aż kamera będzie gotowa do użycia.

 • Zarejestruj znacznik RFID w systemie.

Dane lokalizacji nie są rejestrowane.

Czas potrzebny do odebrania pierwszej pozycji GPS po uruchomieniu kamery zależy od otoczenia na zewnątrz. Na przykład, wysokie budynki i wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas potrzebny do określenia pierwszej pozycji GPS.

Dane lokalizacji są wyłączone w profilu kamery.

Przejdź do profilu kamery i włącz dane lokalizacji.

Godzina systemu nasobnego jest nieprawidłowa.

Ustaw prawidłową godzinę systemu. Zobacz Ustawianie daty i godziny.

Nie można usunąć kamery.

Kontroler rozszerzający systemu został fizycznie odłączony od systemu przed jego usunięciem z AXIS Body Worn Manager. Uniemożliwia to sprawdzenie przez system stanu transferu.

Aby upewnić się, że cała zawartość zostanie przeniesiona do miejsca docelowego danych, najpierw należy usunąć kontroler rozszerzający systemu z AXIS Body Worn Manager przed jego fizycznym usunięciem z systemu. Następnie można usunąć kamerę.

Kamera ma stan In safe mode (W trybie awaryjnym).

Jeśli kamera pozostanie niezadokowana przez 8 tygodni, zostanie włączony tryb awaryjny ze względów bezpieczeństwa.

Zobacz Zezwalanie na powrót kamer do systemu

Kamera nie ładuje się.

Kamera nie została prawidłowo zadokowana lub stacja dokująca nie działa prawidłowo.

 1. Wypróbuj następujące rozwiązania w podanej kolejności:
 2. Oddokuj, a następnie prawidłowo zadokuj kamerę.

 3. Wyczyść złącza na kamerze i styki pogo w stacji dokującej. Instrukcje: Czyszczenie.

 4. Zadokuj kamerę w innej zatoce dokującej, w której po zadokowaniu innych kamer nie jest zgłaszany ten problem. Jeśli kamera zacznie się ładować lub wyładowywać pliki, oznacza to, że oryginalna stacja dokująca jest uszkodzona i należy ją wymienić.

Kamera nie wyładowuje plików.