AXIS Camera Station 5

Úvod

Tento dokument je založen na následujících verzích:

Software pro správu videa AXIS Camera Station vám zajišťuje efektivní dohled s intuitivním rozhraním, které se snadno ovládá dokonce i příležitostným uživatelům. V této příručce najdete souhrnné informace o jeho hlavních funkcích.

Software pro správu videa AXIS Camera Station tvoří základ tohoto kompletního řešení Axis. Z čeho se kompletní řešení skládá:

  • Software serveru AXIS Camera Station: řídí veškerou komunikaci s kamerami, video enkodéry a pomocnými zařízeními v systému. Počet zařízení, se kterými jednotlivé servery mohou komunikovat, je obvykle omezen celkovou dostupnou šířkou pásma.

  • Software klienta AXIS Camera Station: poskytuje přístup k záznamům, živému videu, protokolům a nastavení. Klienta lze nainstalovat do libovolného počítače pro vzdálené sledování a ovládání ze kteréhokoli místa na internetu nebo v rámci firemní sítě.

  • AXIS Camera Station Secure Entry: Aplikace integrovaná do softwaru AXIS Camera Station, která poskytuje funkci řízení přístupu, když jsou přidány ovladače dveří řady AXIS A12 a ovladače AXIS A1601.

  • Síťové rekordéry AXIS Camera Station: Síťový videorekordér Axis Network Video Recorder je spolehlivé řešení, které lze snadno instalovat a které je dokonale přizpůsobeno celé řadě síťových produktů značky Axis. Na těchto rekordérech je předem nainstalován všechen nezbytný software, včetně licencí k softwaru správy videa.

  • Aplikace k prohlížení obrazu kamer na mobilních zařízeních pro AXIS Camera Station: poskytuje přístup k záznamům a živému videu na více systémech. Aplikaci lze nainstalovat do zařízení Android a iOS a aktivovat vzdálené zobrazování z jiných umístění.

  • Axis Secure Remote Access: Axis Secure Remote Access zjednodušuje instalaci vzdáleného přístupu k dohledovým systémům.

  • Sada AXIS Camera Station Integrator: Sada nástrojů, která integrátorům pomáhá při navrhování, zavádění a údržbě řešení AXIS Camera Station. Součástí sady jsou nástroje AXIS Site Designer, ověření instalace AXIS a AXIS Camera Station System Health Monitoring.

Funkce živého zobrazení

Hlavní činnost klienta

FunkcePopis
Záložky pro snadný výběrDíky okamžitému přístupu k pohledům a kamerám umožňuje vytvářet přizpůsobený pracovní prostor. Zajišťuje snadný pohyb mezi zdroji v závislosti na úkolu.
Výběr přetažením (včetně vícenásobného výběru) Rychlá a intuitivní funkce. Můžete za pochodu snadno vytvářet přizpůsobené pohledy.
Podpora více monitorůUmožňuje ještě lepší přehled a činnost. Operátor může mít různé monitory pro různé funkce, například pro prohlížení záznamů a zároveň pro živé zobrazení.
Online a offline nápovědaAktualizovaná nápověda s informacemi, které právě potřebujete. Nápověda se přizpůsobuje prohlížené stránce a umožňuje tak rychle pochopit její funkci.
Uživatelsky definovaná akční tlačítkaAplikace umožňuje definovat a zpřístupnit ve vašem pracovním prostoru různé akce, jako například přehrávání zvukové zprávy ze zvukového zařízení Axis.
Ovládací prvky na obrazovce pro dodatečné funkce kamerUmožňují přístup k některým funkcím kamer Axis, například k zapnutí stěračů, spuštění rychlého sušení AXIS Speed Dry aj.
Integrace joysticku (AXIS T8310 Video Surveillance Control Board)Pro snadné a přesné ovládání kamer s funkcemi natáčení do stran, sklonění a přiblížení.
Webové stránky pro snadnou integraci a zobrazeníAplikace umožňuje integraci s externím systémem, je zapotřebí pouze webová prezentace. To lze využít pro prezentaci rozhraní Switch, statistiky počítání lidí a dokonce předpovědi počasí a dalších informací.
Programovatelné klávesové zkratkyUmožňuje pokročilému operátorovi spouštět funkce jako okamžité zobrazení konkrétního pohledu, pořízení snímku apod.
ProtokolyUmožňuje sledovat, kdo co udělal, a systémové události v určitém časovém rámci.
Filtrování a hledání protokolůLze prohledávat obsah protokolů a vyfiltrovat konkrétní typ protokolu (poplachy, audity nebo události).
Profily video streamu volitelné operátorem (nízký, střední, vysoký)Hodí se pro připojení s nízkou šířkou pásma a optimalizují možnosti obsluhy.
Informace o streamu (snímková frekvence / datový tok apod.) pro potřeby diagnostiky Okamžité informace o výkonu při živém zobrazení, například o šířce pásma, snímkové frekvenci a rozlišení.

Vlastní nastavení softwaru

FunkcePopis
Přizpůsobení uživatelského rozhraníTři barevné motivy pro použití v různém prostředí a pro různé potřeby operátorů (světlý, klasický a tmavý).
Akční tlačítkaV živém zobrazení můžete snadno vytvářet akční tlačítka pro ovládání funkcí zařízení a externích systémů. Například k ovládání osvětlení, spouštění zvukových zpráv, zapínání/vypínání poplachových panelů nebo otevírání bariér.
Tvorba interaktivních mapImportujte mapu svých prostor a získejte interaktivní přehled pro snadnější navigaci. Přidávejte zařízení na mapu, kamery s náhledy, reproduktory s možností spouštět zvukové klipy, ikonu dveří odrážející stav a tlačítka akcí, která mohou spouštět nastavení událostí v pravidlech akcí.
Integrace softwaru s ostatními systémyAplikační programové rozhraní – rozhraní API pro integraci softwaru je dostupné schváleným partnerům na vyžádání.
Integrace se zařízeními AxisVAPIX® lze použít v rámci pravidel akcí

Prohlížení a video

FunkcePopis
Synchronizované živé video z různých serverůZískejte plný přehled prohlížením živého videa z různých serverů či webů najednou.
Rozlišení Ultra HD 4KPodpora pro kamery s vysokým rozlišením pro jasnou identifikaci incidentů (vyžaduje vhodný klient a displej).
360° narovnání v živém zobrazení i při přehráváníUmožňuje operátorům získat kompletní přehled scény bez slepých míst.
Formát Axis Corridor (9:16)Umožňuje optimalizovat dohled nad vysokými širokými scénami, jako jsou uličky a chodby.
Vícesnímačové propojeníUmožňuje prezentovat kamerové streamy z více kamerových snímačů jako jeden propojený pohled.
Řízení PTZ včetně prepozic a automatického ostřeníUmožňuje sledovat pohybující se objekty a zaostřit na důležité detaily. Prepozice lze využít i při aktivaci poplachu k automatickému sledování oblasti zájmu.
PTZ AutotrackingAXIS PTZ prostřednictvím funkce Autotracking ACAP automaticky sleduje vybrané objekty identifikované kamerou, nebo pokud objekt vstoupí do předdefinované zóny.
Uživatelsky definované digitální prepoziceUmožňuje přidat digitální prepozice oblastí zájmu. Tyto lze použít i v rámci zobrazení.
Uživatelsky definované zobrazení vícenásobného pohleduFlexibilní přizpůsobení vašich pohledů, kombinování map, webových stránek, kamer a dalších.
Sekvence videa definované uživatelemVytvořte virtuální funkce guard tour pro automatický přehled o vašich prostorách.
Flexibilní mapy s náhledem kamery a interaktivními ikonamiRychlý přehled celého pracoviště pomocí okamžité navigace a přístupu k pohledům kamery. Interaktivní ikony umožňují ovládání dveří, reproduktorů, sirény a světla.
Pohled hotspot Jeden rámeček lze nastavit jako hotspot, který automaticky zavádí pohled z jiného rámečku nebo mapy při kliknutí na tento rámeček. Hotspoty mohou být obzvláště užitečné pro asymetrické dělené pohledy s jedním velkým a několika malými snímky. Největší snímek je obvykle definován jako hotspot. Hotspoty lze také použít jako akci v pravidlech akcí a k dynamickému zobrazování snímků z poplachů. Hotspoty lze použít také při přehrávání videa, což zjednodušuje výběr kamery.
Přijímat živé a záznamové výstrahyUmožňuje uživateli kliknout pravým tlačítkem na záložku a přiřadit ji k výstrahám. Díky tomu nedojde ke konfliktu akcí při vyvolání poplachu s uživatelovým aktuálním zobrazením.
Manuální zaznamenáváníUmožňuje operátorovi ručně spustit záznam kliknutím na ikonu v živém zobrazení.
Okamžité přehráváníSnadný přechod z živého zobrazení do nedávné minulosti během několika vteřin (konfigurovatelné uživatelem) umožňuje okamžité prozkoumání něčeho zahlédnutého v živém zobrazení.
Snímky statických obrazů z živého zobrazeníUmožňuje jednoduše ukládat a sdílet statické obrazy z kamer a map s ostatními.

Zvuk

FunkcePopis
Živý zvuk z mikrofonu připojeného ke kameřeUmožňuje poslech v živém zobrazení scény a pořizování videozáznamů se zvukem.
Živý přenos řeči do reproduktoruUmožňuje slovně odrazovat narušitele nebo informovat pracovníky a zákazníky a komunikovat s nimi.
Akční tlačítka pro spuštění uložených zprávMůžete přehrát předem zaznamenané zprávy určené k odrazení narušitelů nebo informování zaměstnanců a zákazníků.
Pomocí poplachů lze spouštět uložené zprávy Chcete-li automaticky spouštět předem zaznamenané zprávy, jako například „detekován narušitel“, použijte poplachy z akcí nebo z platformy ACAP (AXIS Camera Application Platform).
Ikony reproduktorů na mapách mohou spouštět uložené zprávySpuštění libovolné ze zpráv uložených na kameře je možné pomocí reproduktoru na mapě.
Zvuk Push-to-talkFunkci lze aktivovat pro všechny kamery Axis podporující přenos zvuku polovičním duplexem.
Poslouchat pouze tento zdrojPři dohledu s více kanály videa a zvuku všechny ostatní zdroje jsou ztlumeny klepnutím na tlačítko.

Přehrávání záznamů

FunkcePopis
Synchronizované přehrávání ve vícenásobném pohleduZískejte kompletní přehled o incidentu prozkoumáním záběrů z několika kamer najednou.
Synchronizované přehrávání z různých serverůZískejte kompletní přehled o incidentu prozkoumáním opakovaných záběrů z různých serverů a webů najednou.
Výběr hotspotuKamery lze zobrazit pomocí výběru hotspotu.
Scrubbing videaRychlá analýza videozáznamu přetažením časové osy vpřed a vzad.
Rychlé přehrávání (až 64-násobné zrychlení)Umožňuje vám rychle analyzovat video a najít důležité sekvence.
Posouvání po snímcíchMožnost prozkoumat detaily snímek po snímku.
Inteligentní vyhledávání s výsledky zobrazenými formou miniatur.Nastavte ohraničení ve scéně a určete časový rámec (např. co se stalo před vchodem v čase 19:00–21:00). Všechny probíhající incidenty se ihned zobrazí jako miniatury.
Snímky statických obrazů z přehráváníUmožňuje snadné sdílení snímků s ostatními.
Záložky s poznámkamiUsnadňují prozkoumávání, protože je díky nim snadné video později dohledat a vytvořit případy k exportu.
Uzamkněte záznam proti přepsáníV případě potřeby na serveru zabezpečí původní podobu videa před přepsáním.
Barevně kódovaná časová osa s filtremJasné barevné označení různých typů záznamů a událostí spolu s filtrem usnadňuje vyhledání potřebného incidentu.
Náhled miniatury záznamů na časové osePo najetí myší na časovou osu se zobrazí náhled snímku. Operátor tak může videozáznam rychle zkontrolovat.
Výběr kalendářeSnadná a rychlá orientace v čase a datech při vyhledávání videí.
Nouzový záznam z SD kartyPokud dojde ke ztrátě kontaktu se serverem, uloží se video na SD kartu kamery. Při obnovení kontaktu se serverem se video automaticky nahraje na server.
Chytré vyhledávání 2.0Rozšířené filtry používané k prohledávání zaznamenaných videí. Můžete hledat vozidla nebo osoby, dále filtrovat podle barvy, nástražného drátu a oblasti a lze také odfiltrovat rychlé a malé objekty. Výsledky v podobném časovém horizontu lze seskupit, což umožňuje zobrazit výsledky v přehlednějším pohledu. Chytré vyhledávání 2 lze také použít pro radarová metadata včetně filtrů pro rychlost objektu.
Zpracování na pozadí pro Chytré vyhledávání 2.0Urychluje zpracování videa na pozadí bez dopadu na výkon systému. Lze aktivovat pro každou kameru zvlášť.

Záznamy a události

FunkcePopis
Lze nastavit na trvalý záznam, nebo záznam při pohybuUmožňuje nastavit režim záznamu a spouštění poplachu pro každou kameru.
Zásobník záznamů před a po detekci pohybuZásobník záznamu před alarmem umožňuje pořídit záznam toho, co se stalo před detekovanou událostí a zásobník záznamu po alarmu zaznamenává, co se stalo po detekované události. Díky tomu můžete mít k dispozici všechny relevantní informace.
Možnost konfigurovat při detekci pohybu libovolnou oblast „zahrnutí“ a vícenásobné vymezovací oblasti umožňuje zvýšit výkonnost VMD a snížit množství planých poplachů.Umožňuje zvýšit výkonnost VMD a snížit množství planých poplachů.
Detekce pohybu má filtry krátkodobých, malých a pohyblivých objektůUmožňuje snižovat množství planých poplachů vyloučením určitých objektů.

Aktivní správa poplachů

FunkcePopis
Polachy / upozorněníPoplachy se odesílají uživatelům připojeným k serveru.
Zobrazení poplachu Automaticky přepne na zobrazení videa související s poplachem.
Podpora pro potvrzení poplachu Poplachy jsou zvýrazněné, dokud operátor nepotvrdí jejich přijetí.
Podpora postupů v případě poplachu.Možnost zapisování pokynů k tomu, jaké akce je třeba podniknout v případě konkrétních poplachů.

Export videa

FunkcePopis
Klikněte pravým tlačítkem na události a vyberte video, které chcete exportovat Výběr je jednoduchý. Klikněte pravým tlačítkem na událost a zvolte možnost export.
Značky pro výběr videa k exportu Určete počátek a konec exportu pomocí značek. Zobrazené video se bude řídit značkou a nebudete muset zadávat přesný čas, kdy k události došlo – přetáhněte značku a zobrazte video.
Editování délky videa na kartě ExportMožnost úpravy času začátku a konce videa na kartě Export. Díky této flexibilitě je možné upravovat videoklipy bez nutnosti návratu na kartu záznamů.
K exportu lze určit více kamer a nahraných sekvencí Jednotlivé kamery a záznamy z různých časů lze při exportu kombinovat za účelem vytvoření kompletního přehledu o incidentu.
K sekvencím videa lze přidat poznámkyLze tak popsat podrobnosti incidentu, které nemusí být příjemci zřejmé.
Digitální podpisZvyšuje důkazní hodnotu exportovaného materiálu. Digitální podpis lze použít k ověření, že během exportu videa nedošlo k manipulaci se záznamem.
Integrované podepsané videoVideo streamy Axis obsahují informace, které může použít přehrávač souborů k ověření pravosti exportovaného videa.
Vytvořit seznam stop a zahrnout přehrávač Axis File PlayerUsnadňuje příjemcům třetích stran zobrazení exportovaného materiálu, včetně synchronizovaného přehrávání (až ze čtyř kamer) a prezentaci poznámek a záložek.
Export formou souboru ZIP chráněného heslemZabezpečte svůj exportovaný případu pro bezpečné odeslání příjemci.
Zpráva o incidentuSpráva informací o případu, včetně statických videosnímků a textových popisů. Zpráva o incidentu bude vytvořena v síťovém umístění, které může mít omezený přístup a přístup k exportovanému videu pak může být omezený.
Redakce videaOpatřete video před exportem maskou v zájmu ochrany soukromí třetích stran. Pixelovaná pole se na video snadno aplikují, aby se skryla identita jednotlivců a objektů bez nutnosti použít další software nebo služby.
Automatický export do archivačního videaPlánovaný export zaznamenaného videa pro dlouhodobé záložní úložiště.
Exportované formáty videaVíce formátů videa lze exportovat jako ASF, MP4 a MKV.
Přehrávač Axis File PlayerJe součástí základního vybavení při exportování videa třetím stranám bez nutnosti instalace dalšího softwaru k přehrávání.

Správa uživatelů

FunkcePopis
Uživatelské profilyNastavte individuálně přístupová práva uživatele k určitým zařízením a jejich funkcím.
Podpora služby Microsoft Active DirectorySlužbu Microsoft Active Directory lze využít k usnadnění správy uživatelů, skupin a přístupových práv k zařízením.
Podpora pro skupiny uživatelůPřístupová práva lze nastavit na úrovni skupiny. Existují tři výchozí uživatelské profily:
  • Správce: Plný přístup ke všem funkcím, všem kamerám a zařízením.

  • Operátor: Plný přístup ke všem funkcím s výjimkou nabídky Konfigurace, stránky Správa zařízení a protokolů auditu. Plný přístup ke kamerám a vstupním/výstupním portům. Přístup k přehrávání a exportování záznamů může být omezen.

  • Pozorovatel: Přístup k živému videu z kamer a přístup k vstupním/výstupním portům.

Omezení přístupu k funkcímMůžete omezit přístup k následujícím funkcím: Kamery, Zobrazení, Vstup/výstup, Systém a řízení přístupu
Priorita mechanického PTZPokud se dva uživatelé s odlišnými prioritami pokusí ovládat kameru PTZ současně, uživatel s nejvyšší prioritou bude blokovat druhého uživatele.

Správa více umístění

FunkcePopis
Klienti se mohou připojit k více serverům najednou Díky připojení k několika serverům získáte kompletní přehled o větším pozemku nebo dokonce o instalacích s více umístěními.
Seznamy serverůServery a umístění můžete seskupit v seznamu serverů. Pokud používáte více webů nebo serverů, tato funkce vám k nim zjednoduší přístup a připojování.
Seskupené pohledyŽivé a zaznamenané pohledy kamer lze kombinovat z několika webů/serverů. Můžete například zobrazit všechny vchodové dveře v prodejnách.
Axis Secure Remote AccessZjednodušuje přístup k systémům vzdáleného dohledu. Po povolení odpadne potřeba ručního přesměrovávání portů a nastavování routerů. Technologie využívá více úrovní ověřování k zajištění bezpečné šifrované komunikace mezi klientem a dohledovým systémem.
AdministraceSprávce se může připojit k několika webům/serverům a konfigurovat zařízení a nastavení.

Rozšiřitelnost

FunkcePopis
Rozšíření na rozsáhlejší systémy přidáním serverů.Zvyšte počet kamer a celkový výkon přidáním dalších serverů. Klienty lze snadno nastavit tak, aby bylo možné prohlížet zaznamenané i živé video z různých serverů.

Úložiště

FunkcePopis
Lze přidělit více umístění úložišťMůžete snadno přidávat další přímo připojená a místní síťová úložiště a přidělovat je ke kamerám. Kamery lze v případě potřeby přidělovat k různým umístěním úložiště.
Zip streamProfily zip streamu mohou být použity pro snížení požadavků na úložiště, zachovávají však forenzní detaily.
U každé kamery lze nastavit individuální dobu uchovávání záznamuU každé kamery lze nastavit individuální dobu uchovávání záznamu, aby bylo možné vyhovět platným předpisům.
Průměrný datový tokPrůměrný datový tok je důmyslný způsob řízení datového toku. Komprese videa se přizpůsobí tak, aby bylo vždy možné splnit požadavky na dobu uchovávání záznamu.
Nouzový záznam lze pořizovat po vybavení kamery SD kartou (automatický přenos po obnovení připojení)Umožňuje pořídit záložní záznam a nahrávat na SD kartu uvnitř kamery v případě, že dojde ke ztrátě spojení se záznamovým serverem. Po obnovení připojení se záznam nahraje na server.
Řešení úložiště ověřená společností AxisAxis dodává řadu síťových videorekordérů. Patří mezi ně zařízení AXIS S22 se zabudovanými POE přepínači a řada rekordérů AXIS S11, která splňuje vyšší požadavky, protože ji lze vybavit ovladačem RAID a záložními jednotkami PSU.

Mobilní aplikace pro iOS a Android

Poznámka

Funkce se u různých operačních systémů může mírně lišit.

FunkcePopis
Zobrazení živého a nahraného videaPřipojte se k vybranému serveru a zobrazte video odkudkoli.
Obraz v obrazePři kontrole záznamů lze zobrazit obraz s živým zobrazením. To je užitečné při kontrole upozornění poplachu, protože lze zobrazit současně spouštěč upozornění poplachu a stav živého zobrazení.
Scrubbing videaRychlá analýza videozáznamu přetažením časové osy vpřed a vzad.
Rychlé přehrávání (až 8×) a pomalé přehrávání (0,25)Umožňuje vám rychle analyzovat video a najít důležité sekvence.
Posouvání po snímcíchMožnost prozkoumat detaily vpřed a vzad v rámci jednotlivých snímků.
Barevně kódovaná časová osa s filtremJasné barevné označení různých typů záznamů a událostí spolu s filtrem usnadňuje vyhledání potřebného incidentu.
Výběr kalendářeSnadná a rychlá orientace v čase a datech při vyhledávání videí.
Kódování videaPodpora kódování videa H.264 a H.265.
Vícenásobné živé zobrazení z jednoho serveruZobrazení více kamer pro přehled nad prostorami.
Seznam serverůSnadný přehled všech serverů/webů v systému.
Export videaSdílejte ihned video se třetími stranami.
Snímky statických obrazůSdílejte ihned statické obrazy s třetími stranami.
Řízení PTZ zahrnuje předvolbySledujte pohybující se objekty pomocí funkce PTZ.
360° panoramatické narovnání360° panoramatické narovnání videa v živém zobrazení i při přehrávání.
Zvuk (poslech)Umožňuje poslouchat zvuk scén v živém zobrazení.
Audio (mluvení)Umožňuje mluvit přes reproduktorem spojený s kamerou.
Integrace dveřní stanice AxisObousměrná hlasová komunikace a živé video volajícího. Přes aplikaci se také dají otevírat dveře připojené ke dveřní stanici.
Mobilní upozornění o poplachuPřijímejte upozornění o poplachu na vašem mobilním zařízení. Upozornění o poplachu musí být nakonfigurováno s pravidly akcí serveru AXIS Camera Station a vyžaduje připojení pomocí zabezpečeného vzdáleného přístupu Secure Remote Access.
Seznam upozorněníV mobilní aplikaci je k dispozici seznam oznámení, který umožňuje rychlé připojení k událostem poplachu.
Tlačítko akceAkční tlačítka slouží v aplikaci k ovládání externího zařízení (například osvětlení), ke spouštění zvukových zpráv a otevírání nebo zavírání rolet nebo překážek.
Axis Secure Remote AccessZjednodušuje přístup k systémům vzdáleného dohledu. Po povolení odpadne potřeba ručního přesměrovávání portů a nastavování routerů. Technologie využívá více úrovní ověřování k zajištění bezpečné šifrované komunikace mezi klientem a dohledovým systémem.

Pravidla akcí a integrace

Pravidla akcí

FunkcePopis
Engine pravidel akcíUmožňuje definování spouštěčů a akcí pro tvorbu složitějších a přizpůsobených řešení. Například aktivace vypínacího drátu z AXIS Fence Guard ACAP pak může aktivovat záznam videa z určitých kamer, přesunout PTZ do specifické předvolby, přehrát zvukovou zprávu z reproduktoru a spustit výstup, který zapne světla a upozorní operátora.
Různé spouštěče Spouštěče definují, kdy má být pravidlo aktivováno. K dispozici jsou následující spouštěče: Detekce pohybu AXIS, Aktivní poplach neoprávněné manipulace, AXIS Cross Line Detection, systémová událost a chyba, vstup a výstup, událost zařízení (včetně poplachů generovaných pomocí platformy ACAP), akční tlačítko, událost řízení přístupu a externí HTTPS.
Logika spouštěčePro flexibilní konfiguraci lze na spouštěče použít logiku AND i OR.
Různé akceJedno pravidlo může mít více akcí. Když je pravidlo aktivováno, jsou provedeny všechny akce. K dispozici jsou následující akce: Záznam, Spuštění poplachu, Nastavení výstupu, Odeslání e-mailu, Živé zobrazení, Odeslání HTTP notifikace, Odeslání upozornění mobilní aplikace, Zapnutí nebo vypnutí pravidel a Řízení přístupu.
Kopírování pravidla akcíFunkce kopírování může pomoci zvýšit efektivitu v případech, kdy je vyžadováno více pravidel akcí.

Integrace s jinými IP produkty Axis

FunkcePopis
360° narovnání v živém zobrazení, při přehrávání a při exportu (modely AXIS XXXX-P)Umožňuje operátorům získat kompletní přehled scény bez slepých míst, a to i v exportovaném videu prostřednictvím přehrávače souborů AXIS.
Vícesnímačové propojení Axis (AXIS P3807-pve)Umožňuje prezentovat kamerové streamy z více kamerových snímačů jako jeden propojený pohled.
Všesměrové kamery Axis s PTZ. (Řada AXIS Q6000 a AXIS M5000-G)V těchto modelech pevné kamery poskytují kompletní přehled scény a PTZ umožňuje zachytit ještě více detailů. Nabízí jednoduchý provoz, protože operátor může kliknout do pohledu pevné kamery a PTZ se přesune na tuto přidruženou polohu.
AXIS Q2901, Q194X, Q195X, Q196XKamery pro sledování teploty Axis umožňují vyvolat poplach, pokud objekt dosáhne maximální teploty.
AXIS Q1961-TEMěření teploty objektů v rámci systému AXIS Camera Station
Dveřní stanice a videointerkomy AXIS
(AXIS A8004/A8501/A8207/I8016-LVE)
Můžete přijmout/odmítnout/ignorovat hovor, zvukovou a vizuální komunikaci a otevřít kontakt pro otevření dveří. Funkce zahrnují:
– Okno náhledu zobrazující živé video volajícího.
– Při více voláních se budou hovory řadit do fronty.
– Při minimalizaci AXIS Camera Station se budou hovory i nadále zobrazovat.
– Můžete zaznamenat video a zvuk vstupující osoby, včetně času předtím a potom.
– Můžete přijímat hovory a otevírat dveře z mobilní aplikace Axis.
– Funkci „Speak“ lze aktivovat, aby bylo možné povolit komunikaci s voláním inicializovaným dveřní stanicí.
Kombinace sirény a světla (AXIS D4100-E)Ovládání spuštění zařízení s kombinací sirény a světla. Přidávání zvukových a vizuálních indikací událostí generovaných v systému AXIS Camera Station.
Vstupy a výstupy (AXIS A9161 / A9188)Úzká integrace s enginem pravidel akcí AXIS Camera Station umožňuje tvorbu přizpůsobených řešení.
– Vstupy, jako například nouzové tlačítko a další zdroje, jako snímače PIR, poplachy a kontakty dveří, lze snadno připojit k systému.
– Výstupy lze použít k ovládání jiného zařízení, jako jsou překážky, rolety a světla.
Audio (AXIS C3003 / C1004 / C8033)Rozšiřte svůj dohledový systém o zvuk:
– S kamerou lze propojit reproduktory a mluvit při živém prohlížení na přítomné osoby.
– Předem nahrané zprávy, jako například „špatný směr“, „detekován narušitel“ apod. lze spouštět ručně akčními tlačítky a automaticky prostřednictvím poplachů a analytiky.
Axis Decoder (AXIS T8705, AXIS D1110)Umožňuje zobrazení videa a dělených pohledů na monitorech napříč síti, abyste mohli dohlížet na zákazníky, výrobní procesy atd. bez potřeby klienta.
Je také možné vybrat více kamer nebo pohledů a odeslat je do dekodéru připojeného k serveru.
Radarový displej a spouštěče poplachu
(AXIS D2050-VE, D2110-VE)
Živé radarové zobrazení pro vizualizaci pohybu narušitele. Integrace prostřednictvím enginu pravidel akcí umožňuje nastavit pokročilejší řešení. V kombinaci s nástrojem AXIS Speed Monitor ACAP lze také využít k zaznamenání rychlosti vozidel.
AXIS A1001 s AXIS Entry Manager Lze přidat funkci jednoduchého řízení přístupu:
– Spouští akce v systému AXIS Camera Station, například záznam osoby vstupující do budovy.
– Integrace s enginem pravidel akcí vytváří pokročilé výstrahy, jako například poplach při násilném otevření dveří, držení dveří a neoprávněné manipulaci.
– Akční tlačítka pro odemčení a zamčení dveří.
– Webová stránka AXIS Entry Manager používaná pro správu dveří a držitelů karet může být rovněž zobrazena a využívána v rámci systému AXIS Camera Station.
Řada AXIS A12 a ovladač AXIS A1601 se systémem AXIS Camera Station Secure EntryFunkce jednotného řízení přístupu pomocí AXIS Camera Station Secure Entry. Podrobnosti viz část 15.
Síťový přepínač Network Switch AXIS S22XXNastavte a ovládejte síťový přepínač AXIS S22XX v rámci konfigurace systému AXIS Camera Station. Včetně správy portů a POE.
Řešení AXIS na těloVideo z mobilních zařízení od stráže a zaměstnanci v situacích ohrožení může být začleněno do řešení dohledu. Po nahrání se záběr chová přesně jako jedna z trvale připojených kamer.
Mobilní aplikace AXIS Body Worn AssistantPoznámky a kategorie přidané v mobilní aplikaci AXIS Body Worn Assistant se zobrazují v seznamu metadat AXIS Body Worn v nahrávacím zobrazení AXIS Camera Station.
AXIS Object AnalyticsZvolte objekty k detekci (osoby, vozidla nebo typy vozidel, včetně automobilů, nákladních vozidel, autobusů a kol) a pak definujte podmínky chování, jako například čas v oblasti a virtuální linii pro daný objekt, při jejímž překročení se spustí určitá událost.
AXIS License Plate Verifier ACAP Registrační značky zachycené kamerami pomocí AXIS License Plate Verifier ACAP lze v AXIS Camera Station zobrazit na kartě Vyhledávání dat.
AXIS Autotracking 2.0 ACAP PTZ Axis s běžícím autotrackingem ACAP automaticky sleduje vybrané objekty identifikované kamerou nebo situace, kdy objekt vstoupí do předdefinované zóny.
AXIS Speed MonitorPři použití v kombinaci s radarem Axis může rychlost vozidla v popředí překrýt obraz kamery. Také je možné vygenerovat poplachy, pokud rychlost vozidla překročí maximální limit. Údaje o rychlosti jsou dostupné i při vyhledávání dat a lze je použít k vyhodnocení chování vozidla v daném umístění, ideální varianta pro zdraví a bezpečnost.
Na kameře jsou nainstalovány další platformy ACAPKamery lze propojit s analytikou Axis využívající platformy Edge a zvýšit tak efektivitu operátora a splnit určité požadavky, například:
– Axis poskytuje platformy ACAP, jako například AXIS Guard Suite, AXIS Perimeter Defender, AXIS Live Privacy Shield a AXIS Object Analytics.
– Jsou k dispozici také Platformy ACAP od partnerů, aby bylo možné využívat širokou škálu rozšířených funkcí, například audio analýzu a další. S analýzou přímo v kameře odpadá nutnost centrálního serveru a zjednodušuje se rozšiřitelnost.

Integrace produktů třetích stran

FunkcePopis
ONVIFSystém AXIS Camera Station podporuje zařízení třetích stran kompatibilní s profilem S ONVIF, která byla ověřena nástrojem k ověření kompatibility se systémem AXIS Camera Station. Systém AXIS Camera Station 5 a novější podporuje zařízení třetích stran podle definic uvedených v normě IEC62676-2-3.
Poznámka: Pro každý video stream je požadována jedna univerzální licence.
Možnost přidání video streamů RTSP a HTTPMožnost přidání video streamů přímo do AXIS Camera Station pro živé zobrazení a záznamy.
Poznámka: Pro každý video stream je požadována jedna univerzální licence.
APIRozhraní API AXIS Camera Station nabízí různé funkce, například systémové informace a nastavení, možnosti kamery, snímek, živé zobrazení, záznamy z určených kamer, interval a rozsah, přehrávání, PTZ, akční tlačítka, získání protokolů událostí, přenos zvuku nebo podpora zařízení třetích stran.
Dokumentace k rozhraní API AXIS Camera Station je dostupná schváleným partnerům na vyžádání.
Externí dataPomocí rozhraní API lze data ze systémů třetích stran, jako jsou registrační značky, elektronická prodejní místa (pokladny) a podobné systémy, uložit a přenést do systému AXIS Camera Station. Tato data lze také přiřadit k video záznamům a prohledávat pomocí vyhledávání dat.
Platí pro následující produkty Axis – AXIS Camera Station Secure Entry, AXIS License Plate Verifier a Axis Speed Monitor.
Vyhledávání datMožnost filtrovat datové záznamy podle data a času a volného textu z externích zdrojů dat.

Funkce integrátora

Správa softwaru

FunkcePopis
Aktualizace softwaruAXIS Camera Station může automaticky kontrolovat nové aktualizace. Jakmile bude k dispozici nová aktualizace, bude stažena a automaticky nainstalována. Aktualizace lze také naplánovat.

Nastavení zařízení

FunkcePopis
Navrhněte a upřesněte řešení založené na systému AXIS Camera Station pomocí nástroje AXIS site DesignerTento nástroj zahrnuje selektory kamer, příslušenství a rekordérů a také integrovanou kalkulaci úložiště. Poskytuje také soupis materiálu, poznámky k instalaci, nabídku s cenami a soubor pro automatické nastavení.
Automatické nastavení z programu AXIS Site DesignerKdyž do systému AXIS Camera Station exportujete nastavení vytvořená v programu AXIS Site Designer, ušetříte čas při instalaci a vyhnete se chybám (nastavení vygenerované v programu AXIS Site Designer lze poslat e-mailem nebo stáhnout na USB disk).
Poznámky k instalaci z programu AXIS Site DesignerKdyž převedete instalační poznámky vytvořené v programu AXIS Site Designer, ušetříte čas při instalaci a vyhnete se chybám (PDF lze poslat e-mailem nebo stáhnout na USB disk).
Automatické zjišťování zařízeníAutomatické zjišťování zařízení připojených k síti (i bez nastavení IP adres).
Automatické generování kořenového certifikátuKořenový certifikát může být použit k podepsání jiných certifikátů v případě použití protokolů HTTPS nebo IEEE.
HTTPS ve výchozím nastaveníPři přidávání zařízení se jako výchozí komunikace vybere HTTPS. Pokud zařízení protokol HTTPS nepodporují, použije se protokol HTTP.
HTTPS – Ověřte adresu zařízeníPro zlepšení komunikace HTTPS lze adresu zařízení porovnat s adresou, kterou AXIS Camera Station používá ke komunikaci s tímto zařízením. Pokud se adresa liší, bude považována za nedůvěryhodnou.
Automatická tvorba pohleduPo přidání kamer se pohledy pro rychlou orientaci vytvoří automaticky. Tyto pohledy lze následně upravovat podle požadavků zákazníka.
Současná konfigurace nastavení několika kamer z více serverůUsnadňuje konfiguraci při instalaci několika kamer se stejnými konfiguracemi, jako je profil nahrávání.
Nastavení obrazuUmožňuje upravit obraz kamery včetně jasu, barvy, WDR, natočení a zrcadlení.
Lze přidávat a ukládat předvolby PTZUmožňuje rychlé přemístění pohledu kamery a snadné přiblížení na konkrétní oblast zájmu, například na registrační značku vozidla u vjezdu do garáží.
Do systému lze přidávat kamery a další zařízení od společnosti Axis – zvuková zařízení, IO, dveřní stanice apod. Systém lze podle požadavků zákazníků snadno rozšiřovat o dodatečné užitečné funkce pomocí různých zařízení.
Externí zdroje datExterní zdroje dat (například aktivity dveří) lze přidružit k pohledu kamery. Tím se pak k daným datům při použití karty Vyhledávání dat přidruží záznamy.
Webová stránka pro vzdálený přístup k zařízeníPřístup ke všem funkcím připojených zařízení prostřednictvím webového rozhraní zařízení. Tato možnost poskytuje přístup k pokročilým funkcím a umožňuje efektivní konfiguraci při vzdáleném přístupu.

Správa zařízení

FunkcePopis
Přiřadit IP adresu (fixní/DHCP)Umožňuje přiřazovat IP adresy automaticky ze serveru DHCP nebo přiřazené z rozsahu IP adres.
Přidání uživatelů a nastavení heselPodpora služby Microsoft Windows Active Directory umožňuje snadné přidávání uživatelů do systému.
Vytvoření náhodného heslaAutomaticky v zařízení vygenerujte bezpečné heslo. Toto heslo se vygeneruje v maximální délce podporované vybranými zařízeními.
Upgradování firmwaruSystém může automaticky vyhledávat nové upgradované verze firmwaru zařízení. Firmware lze upgradovat paralelně nebo postupně.
Správce dostane informace o novém firmwaru při spuštění klientaUmožňuje správci rozhodnout, zda by firmware měl být aktualizován nebo ne.
Instalace aplikace kamery (ACAP)Aplikace kamery je software, který lze nahrávat a instalovat do síťových video produktů Axis. Tento software přidává zařízení funkce, například schopnost detekce, rozpoznávání, sledování nebo počítání. ACAP lze nainstalovat přímo z AXIS Camera Station, z webové stránky Axis nebo z webové stránky dodavatele.
Uložení konfiguračního souboruZkopírováním nastavení z jednoho zařízení nebo použitím konfiguračního souboru můžete upravit nastavení několika zařízení současně.
Nastavení času a dataNastavení data a času pro zařízení Axis lze synchronizovat se serverem, který bude fungovat jako zdroj NTP (Network Time Protocol). Zobrazí se časový posun serveru a zařízení, který usnadňuje identifikaci v případě problémů se synchronizací času v rámci řešení.
Restartovat zařízení a obnovit výchozí nastaveníPři restartování nebo obnovení zařízení dojde u většiny zařízení k obnově výchozího nastavení, včetně hesla. Neresetují se následující nastavení: iniciační protokol (DHCP nebo statický), statická IP adresa, výchozí router, maska sítě a čas systému.
Správa více zařízeníMožnost provádět skupinové upgradování a nastavování připojených zařízení.
Správa zařízení z více serverůMožnost provádět skupinové upgradování a nastavování připojených zařízení z několika různých serverů.
HTTPSZabezpečené připojení k zařízením využívajícím HTTPS. V systému AXIS Camera Station lze nastavit také certifikační autoritu.

Hlášení a ověřování

FunkcePopis
Nástroj pro ověření instalace AXIS (provede test integrity systému a vytvoří hlášení pro servis a předání).Tato jedinečná funkce provede zátěžový test systému a upozorní na případné problémy. Tento nástroj automaticky vytváří užitečnou dokumentaci pro integrátory, kterou lze použít pří předání a pro servisní potřeby.
Přehledy nastavení klienta a serveru (dokumentují všechna nastavení klienta a serveru)Možnost automatického vytváření předávacích dokumentů obsahujících všechna systémová nastavení.
Systémová zprávaTuto zprávu může využít technická podpora pro zjednodušení odstraňování problémů.
Sledování stavu systémuPoskytuje přehled systému včetně záznamového hardwaru. K dispozici jsou informace o úložišti, které zahrnují detaily související s dobou uchovávání informací. V případě, že zařízení nebo systém ztratí přístup k síti, jsou generována oznámení a mohou být odeslány e-maily. Lze monitorovat více systémů v síti, aby bylo zajištěno, že systém bude fungovat očekávaným způsobem.
Cloudová služba pro sledování stavu systému (náhled)Umožňuje vzdálené zobrazování informací o sledování stavu systému přes webový prohlížeč.

Vyhledávání dat

FunkcePopis
Filtrování data a času a volného textu spojeného s videemMožnost filtrovat data generovaná ze systémů AXIS Secure Entry (události řízení přístupu), AXIS Licence Plate Verifier (registrační značky) a dalších zdrojů dat (integrovaných v rozhraní API). Tyto výsledky jsou přidruženy k záznamům videa.
Další filtrování pomocí značek událostí A/NEBOOmezte množství výsledků filtrováním pomocí značek událostí A a NEBO a také závorek.
Zobrazení živých datMožnost zobrazovat živá data, například registrační značky a data řízení přístupu. To lze také zkombinovat s filtrem a zobrazit tak živé události zájmu, jako je odepření přístupu nebo náhrada.
Zobrazování snímkůV živém i opakovaném přehrávání vyhledávání dat lze také zobrazit snímky přidružené k datům, jako jsou například fotografie řízení přístupu.
Značky událostíZnačky událostí se zobrazují na časové ose záznamu, čímž usnadňují vyšetřování.
Export datExport dat obsažených ve vyhledávání do textového souboru.

Jednotné řízení přístupu

AXIS Camera Station Secure Entry je součástí softwaru AXIS Camera Station a nabízí sjednocené řešení kombinující funkci dohledu i řízení přístupu. Nejsou vyžadovány žádné dodatečné softwarové moduly, stačí do systému přidat ovladače dveří Axis (každý ovladač dveří vyžaduje základní licenci) a budou k dispozici všechny funkce.

Přehledné údaje najdete v této brožuře.

Konfigurace řízení přístupu

FunkcePopis
Šifrování mezi řadičem a čtečkouPodpora zabezpečeného kanálu OSDP šifruje data mezi čtečkami AXIS A4020-E, AXIS A4120-E a ovladači dveří řady AXIS A16 / AXIS A12.
Konfigurace dveří a zónTato funkce umožňuje nakonfigurovat instalaci dveří v systému AXIS Camera Station, propojit ji se správnými hardwarovými periferními zařízeními a zkombinovat dveře do zón.
IP čtečkaDo systému je možné jako IP čtečku přidat stanici AXIS A8207-VE (video interkom a čtečka řízení přístupu).
Připnout schéma nakonfigurovaných řad AXIS A16 / A12Po dokončení konfigurace dveří je možné zobrazit a vytisknout barevně kódované pinové schéma, které může instalačním pracovníkům pomoci při montáži hardwaru na místě.
Identifikační profily dveří v systémuIdentifikační profily určují způsob identifikace vyžadovaný u dveří a lze je kombinovat s rozvrhy. Například můžete v noci vyžadovat kartu a kód PIN a přes den pouze kartu.
Přizpůsobitelná délka kódu PINNastavte počet číslic (1–24) v systému pro kód PIN (osobní identifikační číslo), který bude doprovázet kartu při ověření držitele karty.
Formátování kartyPřidejte možnost definovat formáty karet v systému, což umožňuje snadný překlad dat získaných z jakékoli čtečky karet a dat, která mají být ověřena v nastavení řízení přístupu. Tyto systémy lze nasadit v rámci celého systému nebo u jednotlivých čteček.
Kopírování předem nakonfigurovaných konfigurací dveříMůžete zkopírovat konfiguraci ovladače dveří a použít ji na jiný. To šetří čas a eliminují se tím chyby konfigurace.
Nastavení více serverůMožnost vytvoření konfigurace hlavního serveru a sub serverů. Ta pak umožňuje sdílení držitele karty a skupin se všemi nakonfigurovanými servery.

Správa řízení přístupu

FunkcePopis
Správa držitelů karetNa kartě Access management (Správa přístupu) můžete vytvořit držitele karet, přiřadit k nim více přihlašovacích údajů (až 5), jako jsou karty a kódy PIN, a fotografii. Pro další informace jsou v profilu držitele karty k dispozici vlastní pole.
Podpora služby Microsoft Active DirectoryPomocí služby Microsoft Active Directory lze vyplnit informace o držitelích karet.
Globální správa držitelů karetMožnost vytvoření globálního držitele karet nebo skupiny, které se budou sdílet se všemi servery řízení přístupu, které jsou součástí konfigurace serverů s více servery.
Ověření registrační značkouRegistrační značky lze používat jako přihlašovací údaje. K detekci registračních značek je třeba použít nástroj AXIS License Plate Verifier ACAP.
Přihlašovací údaje QR Code® a distribuce e-mailů pro efektivní správu návštěvníků

QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti Denso Wave Incorporated v Japonsku a dalších zemích.

Kódy QR (statické a dynamické) lze vytvářet ve spojení se čtečkou čárových kódů AXIS platformy ACAP instalovanou na interkomu dveří, která slouží k přihlášení. Přístup lze také definovat časově, například platnost v rozmezí 9.00–11.00.
Přihlašovací údaj QR lze také pro účinnou a cenově dostupnou správu návštěvníků posílat e-mailem.
Přihlašovací údaje pomocí dynamického QR kóduDynamický QR kód lze generovat pro lepší zabezpečení dočasného přístupu. Pro přístup pomocí dynamického QR kódu je nutná aplikace AXIS Mobile Credential.
Tísňový PINK držiteli karty lze přiřadit tísňový PIN. Při zadání tohoto kódu PIN se dveře otevřou a zároveň se vytvoří poplach, který se zobrazí systémovým operátorům.
Vytvořit fotografii držitele kartyKromě importování fotografie pro přidružení můžete pořídit fotografii pomocí webkamery počítače.
Skupiny držitelů karetDržitelé karet mohou být sdruženi do skupin držitelů karet, jako jsou zaměstnanci, manažeři nebo uklízeči, což usnadňuje správu.
Pravidla přístupuPravidlo přístupu definuje, kdy mají určité osoby přístup ke konkrétním místům. Kombinuje rozvrh s držitelem karty nebo skupinu držitelů karet s dveřmi a/nebo zónami.
Rozvrhy odemčení včetně první osoby uvnitřPoužití rozvrhu odemčení na dveře způsobí jejich odemčení, když je rozvrh aktivní. Po přidání značky První osoba uvnitř se rozvrh odemčení aktivuje pouze tehdy, když někdo poprvé vstoupil do dveří.
Ruční řízení dveří a zónManuální akce dveří, jako je Access (Přístup), Unlock (Odemčení), Lock (Zamčení) a Lockdown, lze odeslat do jednotlivých nebo více dveří a zón.
Uzamčení dveří a zónDržitelé karet nebudou moci vstoupit do zón nebo dveří, když je aktivní zámek. Držitele karet lze nakonfigurovat tak, aby byli z uzamčení vyňati a mohli vstoupit, i když je systém v režimu uzamčení.
Import a export informací o držitelích karetInformace o držitelích karet z existující databáze řízení přístupu lze importovat prostřednictvím souboru CSV. To zjednodušuje migraci z jednoho systému na jiný.
Systém lze také obnovit z posledního bodu v čase, kdy byl vytvořen export.
Sestavy konfiguracePřidejte možnost exportovat sestavy konfigurace ve formátu CSV.

Řídicí panel dveří

Řídicí panel dveří poskytuje živé informace a kontrolu nad přidruženými dveřmi. Řídicí panel dveří lze používat v rámci dělených zobrazení stejně jako kamery v systému AXIS Camera Station.

FunkcePopis
Vizuální ověřování aktivity dveří v reálném časeAktivita u dveří se zobrazuje spolu s fotografií příslušného držitele karty pro snadné ověřování v reálném čase. Průběžně se zobrazuje poslední událost.
Živý stav dveříZobrazí se aktuální stav monitoru a zámku dveří.
Poplachy otevření dveří násilím a příliš dlouhého otevření dveří se budou při prohlížení řídicího panelu dveří zobrazovat v reálném čase.
Transakce označené záložkamiOperátor může pro usnadnění vyšetřování označit jednotlivé záznamy záložkou.
Ruční řízení dveří a zón Do přidružených dveří lze odesílat ruční akce dveří, jako je Access (Přístup), Unlock (Odemčení), Lock (Zamčení) a Lockdown.

Přehled hardwaru (kompatibilní síťové ovladače dveří)

AXIS Camera Station Secure Entry je kompatibilní pouze s ovladači dveří řady AXIS A16 a AXIS A12 Network Door Controller.

Další informace o hardwaru naleznete zde:

FunkcePopis
Řada firmwaru Secure EntrySjednocené řešení podporuje pouze ovladače řady AXIS A12 Network Door Controller a ovladače A1601 Network Door Controller v řadě firmwaru Secure Entry.
Autonomní konfiguraceOvladače jsou automaticky nakonfigurovány, aby fungovaly bez ohledu na to, zda je server AXIS Camera Station online.
Počet dveříLze použít maximálně 128 dveří. Tento počet závisí na hardwaru serveru AXIS Camera Station.
Každý ovladač dveří řady AXIS A16 Network Door Controller může ovládat až dvoje dveře v závislosti na požadavku.
Každý ovladač dveří řady AXIS A12 může ovládat až jedny dveře (v závislosti na požadavku).
ČtečkyRS485 (OSDP)/Wiegand
Bezdrátové zámkyK ovladači dveří AXIS Door Controller lze prostřednictvím rozbočovače Aperio AH30 připojit až 16 bezdrátových zámků Aperio.

Další informace