AXIS Camera Station Feature Guide

Wprowadzenie

Ten dokument jest oparty na następujących wersjach:

Oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym, AXIS Camera Station, zapewnia skuteczny dozór dzięki łatwemu w obsłudze intuicyjnemu interfejsowi – nawet okazjonalnym użytkownikom. W tym przewodniku znajduje się zestawienie przydatnych opcji i funkcji.

Oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym, AXIS Camera Station, to podstawa kompleksowych rozwiązań firmy Axis. Kompleksowe rozwiązanie składa się z następujących elementów:

  • Oprogramowanie serwerowe AXIS Camera Station: obsługuje komunikację z kamerami, wideoenkoderami i urządzeniami dodatkowymi w systemie. Liczba urządzeń, z którymi może komunikować się każdy serwer, jest zazwyczaj ograniczona przez łączną dostępną przepustowość.

  • Oprogramowanie klienckie AXIS Camera Station: zapewnia dostęp do zapisów, obrazu wideo na żywo, dzienników i konfiguracji. Oprogramowanie klienckie można zainstalować na dowolnym komputerze. W ten sposób uzyskuje się dostęp do podglądu zdalnego i możliwość sterowania z dowolnego miejsca w sieci korporacyjnej lub przez Internet.

  • AXIS Camera Station Secure Entry: narzędzie wbudowane w oprogramowaniu AXIS Camera Station; realizuje funkcjonalność kontroli dostępu po dodaniu kontrolerów drzwi AXIS A1601.

  • Rejestratory AXIS Camera Station Network Recorder: rejestratory Axis Network Video Recorder to proste w instalacji i niezawodne rozwiązanie doskonale przystosowane do współpracy z wieloma produktami sieciowymi Axis. Rejestratory mają wstępnie zainstalowane oprogramowanie, w tym aplikacje do zarządzania materiałem wizyjnym z licencjami.

  • Aplikacja mobilna AXIS Camera Station: zapewnia dostęp do zapisów i obrazu wideo na żywo w wielu systemach. Aplikację można zainstalować na urządzeniach z systemem Android i iOS, zapewniając zdalne przeglądanie materiałów z innych lokalizacji.

  • Axis Secure Remote Access: Axis Secure Remote Access upraszcza instalację zdalnego dostępu do systemów nadzoru.

  • AXIS Camera Station Integrator suite: zestaw narzędzi przydatnych integratorom do projektowani, wdrażania i konserwacji rozwiązań AXIS Camera Station; narzędzia te to między innymi AXIS Site Designer, AXIS Installation Verifier i AXIS Camera Station System Health Monitoring.

Funkcja podglądu na żywo

Ogólne działania w obrębie klienta

FunkcjeOpis
Karty ułatwiające wybórUmożliwiają utworzenie dostosowanej przestrzeni roboczej z natychmiastowym dostępem do widoków i kamer. Dzięki nim można łatwo zmieniać zasoby w zależności od zadania.
Przeciągnij i upuść zaznaczenie (lub wiele zaznaczeń). Szybka i intuicyjna obsługa. Łatwe tworzenie spersonalizowanych widoków.
Obsługa wielu monitorówZapewnia jeszcze lepszy podgląd i działanie. Operator może korzystać z różnych monitorów do różnych zadań, na przykład przeglądania zapisów i podglądu na żywo jednocześnie.
Pomoc online i offlineZaktualizowane informacje pomocy zawsze pod ręką. Dzięki powiązaniu treści z przeglądaną stroną można szybko zrozumieć daną funkcję.
Przyciski działań zdefiniowane przez użytkownikaUmożliwia definiowanie różnych działań i udostępnianie ich w obszarze roboczym: na przykład odtworzenie komunikatu audio z poziomu urządzenia audio Axis.
Ekranowe elementy sterowanie zapewniające dodatkowe funkcje kamerUmożliwiają dostęp do niektórych funkcji kamer Axis, takich jak uruchamianie wycieraczek, włączanie funkcji AXIS Speed Dry itd.
Integracja z joystickiem (AXIS T8310 Video Surveillance Control Board)Umożliwia proste i precyzyjne sterowanie kamerami PTZ.
Strony internetowe zapewniające prostą integrację i wyświetlanie danychUmożliwiają integrację z zewnętrznym systemem – wystarczy tylko prezentacja internetowa. Stron można używać do prezentacji interfejsów Switch, statystyk zliczania osób, a nawet raportów pogodowych itd.
Programowalne klawisze szybkiego dostępuUmożliwiają zaawansowanemu operatorowi wyzwalanie funkcji, takich jak natychmiastowe wyświetlenie konkretnego widoku, wykonanie ujęcia itp.
DziennikiUmożliwiają uzyskiwanie informacji o osobach podejmujących działania oraz o zdarzeniach systemowych w wybranym okresie.
Filtrowanie dzienników i wyszukiwanieDzienniki można przeszukiwać i filtrować według typu (alarmy, audyty lub zdarzenia).
Profile strumieni wideo do wyboru przez operatora (niski, średni, wysoki)Przydatne w przypadku połączeń z niską przepustowością; służą do optymalizacji pracy operatora.
Informacje o strumieniu (liczba klatek na sekundę / przepływność bitowa itp.) dla celów diagnostycznych Natychmiastowe informacje o działaniu podglądu na żywo, takie jak przepustowość, poklatkowość i rozdzielczość.

Dostosowywanie oprogramowania

FunkcjeOpis
Dostosowanie interfejsu użytkownikaTrzy motywy kolorów, które spełniają wymogi wielu środowisk i preferencji operatorów (jasny, klasyczny i ciemny).
Przyciski działaniaW podglądzie na żywo można łatwo tworzyć przyciski działania umożliwiające sterowanie funkcjami urządzeń oraz systemami zewnętrznymi. Przykłady: sterowanie oświetleniem, wyzwalanie komunikatów audio, uzbrajanie i rozbrajanie alarmów lub podnoszenie szlabanów.
Tworzenie map interaktywnychUmożliwia import mapy lokalizacji, aby uzyskać interaktywny widok ułatwiający nawigację. Umieszczanie urządzeń na mapie, dodawanie kamer z miniaturowymi widokami, głośniki z możliwością inicjowania odtwarzania klipów audio, ikony drzwi odzwierciedlające stan oraz przyciski działania mogące inicjować zdarzenia skonfigurowane w regułach akcji.
Integracja oprogramowania z innymi systemamiInterfejs programowania aplikacji – otwarty interfejs API służący do integracji oprogramowania, w tym VAPIX®.

Przeglądanie i obraz wideo

FunkcjeOpis
Zsynchronizowana transmisja obrazu wideo na żywo z różnych serwerówUmożliwia uzyskanie pełnego podglądu dzięki jednoczesnemu odtwarzaniu obrazu wideo rejestrowanego na żywo z różnych serwerów lub lokalizacji.
UltraHD 4KObsługa kamer o wysokiej rozdzielczości gwarantujących jednoznaczną identyfikację podczas zdarzeń (wymaga odpowiedniego urządzenia klienckiego i ekranu).
Korekcja zniekształceń 360 na obrazie na żywo i obrazie odtwarzanym z zapisuUmożliwia operatorom uzyskanie pełnego podglądu sceny bez martwych punktów.
Format Axis Corridor (9:16)Umożliwia optymalizację dozoru wąskich i szerokich scen, takich jak korytarze i alejki sklepowe.
Łączenie obrazów z wielu przetwornikówUmożliwia strumieniowanie obrazu z kilku przetworników jako jeden.
Sterowanie PTZ, w tym prepozycje i autofokusUmożliwia śledzenie i monitorowanie poruszających się obiektów oraz przybliżanie interesujących operatora szczegółów. Prepozycji można również do automatycznej obserwacji obszaru zainteresowania po aktywowaniu alarmu.
Automatyczne śledzenie ruchu PTZWykorzystując aplikację Autotracking ACAP, kamera Axis PTZ będzie automatycznie podążać za wybranymi obiektami od momentu, gdy zostaną one zidentyfikowane albo znajdą się w predefiniowanej strefie.
Cyfrowe predefiniowane ustawienia konfigurowane przez użytkownikaUmożliwia dodawanie cyfrowych prepozycji obszarów zainteresowania.
Wiele widoków zdefiniowanych przez użytkownikaUmożliwia elastyczne dostosowywanie widoków, łączenie map, stron internetowych, kamer itd.
Sekwencje wideo zdefiniowane przez użytkownikaUmożliwia tworzenie wirtualnych tras strażnika w celu uzyskania automatycznego podglądu lokalizacji.
Elastyczne mapy z podglądem kamer i interaktywnymi ikonamiUmożliwia szybki podgląd całej lokalizacji z natychmiastowa nawigacją i dostępem do widoków kamery. Interaktywne ikony umożliwiają sterowanie drzwiami, głośnikami, syrenami i oświetleniem.
Widok aktywnych punktów Jedną ramkę można oznaczyć jako aktywny punkt, który automatycznie po kliknięciu ładuje widok z innej ramki lub mapy. Aktywne punkty mogą przydawać się asymetrycznych widokach dzielonych z jedną dużą i kilkoma mniejszymi ramkami. Punktem aktywnym zazwyczaj jest największa ramka. Aktywnych punktów można również używać jako działań w regułach akcji oraz do dynamicznego wyświetlania obrazów związanych z sytuacją alarmową.
Powiadomienia na żywo i w zapisachUmożliwia użytkownikowi kliknięcie karty prawym przyciskiem myszy i powiązanie jej z powiadomieniami. Po wykonaniu tej czynności akcje dotyczące alarmów nie będą zakłócać bieżącego widoku użytkownika.
Nagrywanie ręczneUmożliwia operatorowi ręczne zainicjowanie nagrywania poprzez kliknięcie ikony w podglądzie na żywo.
Natychmiastowe odtwarzanieUmożliwia szybkie przejście kilka sekund (wartość konfigurowana przez użytkownika) wstecz w widoku podglądu na żywo, aby natychmiast sprawdzić zauważone zdarzenie.
Ujęcia stopklatki z podglądu na żywoUmożliwia łatwe zapisywanie i udostępnianie obrazów z kamer i map innym osobom.

Audio

FunkcjeOpis
Dźwięk na żywo z mikrofonu podłączonego do kameryUmożliwia nasłuch w scenie na żywo oraz rejestrację dźwięku i obrazu.
Komunikaty nadawane przez głośnikUmożliwia nadawanie komunikatów na żywo w celu odstraszenia intruzów lub komunikacji z klientami i pracownikami.
Przyciski akcji służące do wyzwalania zapisanych komunikatówUmożliwia odtwarzanie zarejestrowanych komunikatów w celu odstraszenia intruzów lub przekazywania informacji klientom lub pracownikom.
Do wyzwalania zapisanych komunikatów można używać alarmów Do automatycznego wyzwalania zapisanych komunikatów, takich jak „Wykryto intruza” można używać alarmów wyzwalanych akcjami lub przez ACAP (AXIS Camera Application Platform).
Ikony głośników na mapach mogą wyzwalać zapisane komunikatyMożna inicjować emitowanie dowolnych komunikatów zapisanych w kamerze poprzez wskazanie umiejscowienia konkretnych głośników na mapie.
Dźwięk w komunikacji push-to-talkDla wszystkich kamer Axis obsługujących dwukierunkową naprzemienną transmisję dźwięku (tryb half duplex) można włączyć funkcjonalność Push-to-talk (naciśnij i mów).
Słuchanie tylko wybranego źródłaPodczas monitorowania wielu kanałów sygnału wideo i audio można kliknąć przycisk i w ten sposób wyciszyć wszystkie źródła poza jednym.

Odtwarzanie nagrań

FunkcjeOpis
Zsynchronizowane odtwarzanie w wielu widokachPełny podgląd zdarzeń poprzez jednoczesne wyświetlanie obrazu z wielu kamer.
Zsynchronizowane odtwarzanie z wielu serwerówUmożliwia uzyskanie pełnego obrazu zdarzenia dzięki jednoczesnemu odtwarzaniu obrazów widoku z wielu serwerów lub lokalizacji.
Szybki podgląd obrazuSzybki podgląd zarejestrowanego materiału wideo poprzez przeciąganie linii czasu do przodu lub do tyłu.
Szybkie odtwarzanie (do x64)Umożliwia szybką analizę materiału wideo i wyszukanie potrzebnych fragmentów.
Przeglądanie po klatceUmożliwia przeglądanie szczegółów klatka po klatce.
Inteligentne wyszukiwanie i wyświetlanie wyników jako miniaturekUmożliwia zdefiniowanie pola ograniczającego scenę i zdefiniowanie ram czasowych (np. co działo się przy wejściu od 19:00 do 21:00). Wszystkie incydenty zostaną natychmiast wyświetlone jako miniatury.
Ujęcia stopklatek z odtwarzanego zapisuUmożliwia łatwe udostępnianie obrazów innym osobom.
Zakładki z notatkamiUłatwia dochodzenie poprzez oznaczanie obrazów wideo w celu łatwiejszego ich wyszukania w późniejszym terminie i tworzenia przypadków do wyeksportowania.
Blokowanie zapisu przed nadpisaniemW razie potrzeby zabezpiecza na serwerze oryginalny obraz wideo przed nadpisaniem.
Kolorowana oś czasu z filtremWyraźne kodowanie kolorami różnych rodzajów zapisów i wydarzeń oraz filtrowanie ułatwiają odnalezienie incydentów.
Podgląd miniatur nagrań na osi czasuUmieszczenie wskaźnika myszy nad osią czasu spowoduje wyświetlenie podglądu. Dzięki temu operator może szybko przejrzeć nagrane filmy.
Wybór kalendarzaUmożliwia łatwe wyszukiwanie materiałów według daty i godziny.
Zapis awaryjny z karty SDW przypadku utraty łączności z serwerem obraz wideo zostanie zapisany na karcie SD kamery. Po ponownym nawiązaniu łączności z serwerem obraz wideo zostanie automatycznie przesłany na serwer.
Inteligentne wyszukiwanie 2.0 (wersja zapoznawcza)Zaawansowane filtry służące do przeszukiwania nagranego materiału wizyjnego. Wyszukiwanie pojazdów i osób, dalsze filtrowanie według kolorów, wirtualnych progów i obszarów oraz możliwość odfiltrowywania szybko poruszających się i niewielkich obiektów.
Przetwarzanie w tle dla funkcji Inteligentne wyszukiwanie 2.0 (wersja zapoznawcza)Przyspiesza działanie funkcji poprzez ustawiczne przetwarzanie wideo w tle bez wpływania na wydajność całego systemu. Można włączać dla poszczególnych kamer.

Rejestracja i zdarzenia

FunkcjeOpis
Rejestracja może być ciągła lub wyzwalana ruchemFunkcja ta umożliwia ustawienie trybu rejestracji każdej kamery oraz rejestracji wyzwalanej alarmami.
Bufor przed i po zdarzeniu w zapisach wyzwalanych detekcją ruchuBufor przed zdarzeniem umożliwia zapisanie obrazu wideo przed wykrytym zdarzeniem, a bufor po zdarzeniu, to czas, przez jaki obraz będzie rejestrowany po wykryciu zdarzenia. Może to zapewnić uzyskanie wszystkich istotnych informacji.
Zapewnia możliwość skonfigurowania dowolnych obszarów detekcji i wielu obszarów wykluczenia. Pozwala zwiększyć wydajność systemu VMD i zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów.Umożliwia zwiększenie wydajności systemu i zmniejszenie liczby fałszywych alarmów.
Do detekcji ruchu można zastosować filtr obiektów krótkotrwałych, małych obiektów i kołyszących się obiektówUmożliwia zmniejszenie liczby fałszywych alarmów poprzez wykluczenie niektórych obiektów.

Obsługa aktywnych alarmów

FunkcjeOpis
Ostrzeżenia/powiadomienia o alarmachPowiadomienia o alarmach są wysyłane do użytkowników podłączonych do serwera.
Widok alarmu Umożliwia automatyczne przełączenie się na widok powiązany z alarmem.
Obsługa potwierdzeń alarmów Alarmy są podświetlane do momentu ich zatwierdzenia przez operatora.
Obsługa procedur alarmowychIstnieje możliwość dodania instrukcji w celu wyjaśnienia działań, które należy podjąć w przypadku danego alarmu.

Eksportowanie obrazów wideo

FunkcjeOpis
Kliknięcie zdarzenia prawym przyciskiem myszy, aby wybrać obraz wideo do wyeksportowania Wybór jest prosty. Kliknij prawym przyciskiem myszy zdarzenie i wybierz polecenie eksportowania.
Znaczniki służące do wyboru materiału wideo do wyeksportowania Początek i koniec materiału do wyeksportowania można określić znacznikami. Obraz wideo będzie zawierał się pomiędzy znacznikami, nie trzeba więc określać, kiedy dokładnie zaszło zdarzenie – wystarczy przeciągnąć znacznik i obejrzeć materiał.
Edytowanie długości materiału wideo na karcie EksportMożliwość regulowania czasu rozpoczęcia i zakończenia rejestracji materiału wideo na karcie Eksport. Ta elastyczność pozwala dostosowywać klipy bez konieczności powrotu do karty Zapisy.
Eksportowanie obrazu z wielu kamer i dodawanie wielu nagranych sekwencji Aby utworzyć pełen obraz incydentu, można połączyć obrazy z wielu kamer, zarejestrowane w różnym czasie.
Dodawanie notatek do sekwencji wideoDzięki notatkom można opisać szczegóły incydentu, które mogą być niejasne dla odbiorcy.
Podpis cyfrowyPozwala poprawić wiarygodność wyeksportowanego materiału. Za pomocą cyfrowego podpisu można sprawdzić, czy wyeksportowany materiał wideo nie był modyfikowany od czasu zakończenia eksportu.
Zintegrowana funkcja podpisywania wideoStrumienie wideo Axis zawierają informacje, które odtwarzacz plików może wykorzystywać do weryfikowania autentyczności wyeksportowanego wideo.
Tworzenie listy odtwarzania i dołączanie Axis File PlayerUłatwia odbiorcom wyświetlanie wyeksportowanych materiałów, w tym zsynchronizowanego odtwarzania (do czterech kamer) oraz notatek i zakładek.
Eksportowanie pliku archiwum .zip zabezpieczonego hasłemOpcja ta gwarantuje bezpieczne przekazywanie wyeksportowanego materiału.
Raport o zdarzeniuUmożliwia zarządzanie informacjami o zdarzeniu, w tym również stopklatkami i opisem. Raport o zdarzeniu zostanie utworzony w lokalizacji sieciowej, do której można ograniczyć dostęp, tym samym ograniczając dostęp do wyeksportowanego materiału.
Edycja wideoUmożliwia zamaskowanie obrazu wideo przed wyeksportowaniem, aby chronić prywatność osób postronnych. Pola poddane pikselacji można łatwo nałożyć na obraz wideo, aby zanonimizować osoby i obiekty bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania lub usług.
Automatyczne eksportowanie w celu archiwizacjiUmożliwia zaplanowanie eksportowania materiałów w celu długoterminowego przechowywania.
Formaty eksportowania wideoWideo można eksportować w różnych formatach, np. ASF, MP4 i MKV.
Axis File PlayerOprogramowanie dołączane domyślnie podczas eksportowania obrazów wideo, aby umożliwić ich przeglądanie bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania do odtwarzania.

Zarządzanie użytkownikami

FunkcjeOpis
Profile użytkownikówUmożliwiają utworzenie uprawnień, aby użytkownicy uzyskiwali dostęp do niektórych urządzeń i ich funkcji.
Obsługa usługi Microsoft Active DirectoryUsługa Microsoft Active Directory może służyć do ułatwienia administrowania użytkownikami, grupami i uprawnieniami dostępu do urządzeń.
Obsługa grup użytkownikówMożliwość definiowania praw dostępu na poziomie grupy; trzy domyślne profile użytkowników:
  • Administrator: Pełny dostęp do wszystkich funkcji, kamer i urządzeń.

  • Operator: Pełny dostęp do wszystkich funkcji poza kartą Konfiguracja, stroną Zarządzanie urządzeniami i dziennikiem audytów. Pełny dostęp do kamer i portów I/O. Dostęp do odtwarzania i eksportowania zapisów może być ograniczony.

  • Dozorca: Dostęp do obrazu wideo na żywo z kamer i dostęp do portów I/O.

Priorytet fizycznego mechanizmu PTZGdy dwaj użytkownicy o różnych priorytetach próbują sterować kamerą PTZ w tym samym czasie, użytkownik o wyższym priorytecie zablokuje drugiego użytkownika.

Zarządzanie wieloma lokalizacjami

FunkcjeOpis
Klienty mogą łączyć się jednocześnie z wieloma serwerami Łączenie z wieloma serwerami w celu uzyskania pełnego podglądu dużego obiektu lub wielu instalacji.
Listy serwerówSerwery i lokalizacje można grupować na liście serwerów. Jeżeli korzystasz z wielu lokalizacji lub serwerów, ta funkcja ułatwia dostęp i nawiązywanie połączeń.
Widoki zagregowaneZarejestrowane widoki oraz widok podglądu na żywo z kamery można połączyć w obrębie wielu lokalizacji/serwerów. Przykładem może być wyświetlenie wszystkich drzwi wejściowych sklepów danej sieci.
Axis Secure Remote AccessUłatwia dostęp do zdalnych systemów dozoru. Po włączeniu tej opcji nie trzeba ręcznie przesyłać portów ani konfigurować routerów. Technologia ta wykorzystuje wielopoziomowe uwierzytelnianie w celu ustanowienia bezpiecznej, zaszyfrowanej komunikacji między klientem a systemem dozoru.
AdministracjaAdministrator może się łączyć z wieloma lokalizacjami/serwerami i konfigurować tam urządzenia oraz ustawienia.

Skalowalność

FunkcjeOpis
Możliwość skalowania do większego systemu poprzez dodawanie serwerówZwiększ liczbę kamer i wydajność, dodając więcej serwerów. Klienty można łatwo skonfigurować tak, aby umożliwić przeglądanie materiału zarejestrowanego i materiału na żywo z wielu serwerów.

Pamięć masowa

FunkcjeOpis
Można przydzielić wiele lokalizacji pamięci masowejMożna łatwo dodać dodatkowe lokalne i sieciowe pamięci masowe oraz przydzielić je poszczególnym kamerom. W razie potrzeby kamery można przydzielić przydzielone do różnych lokalizacji pamięci masowej.
Strumienie ZipZastosowanie profili strumieni Zip pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć masową przy zachowaniu szczegółów przydatnych podczas ewentualnego postępowania wyjaśniającego.
Do każdej kamery można zastosować indywidualny czas retencjiAby zarządzać terminami przechowywania obrazów wideo i postępować zgodnie z przepisami, można ustawić indywidualne czasy przechowywania zapisów dla każdej kamery.
Average bitrate (Średnia przepływność bitowa)Średnia przepływność bitowa to zaawansowana metoda kontrolowania przepływności. Jest w niej wykorzystywana kompresja wideo, tak aby zawsze były spełniane wymogi dotyczące czasu przechowywania.
Rejestracja w trybie zapisu awaryjnego dzięki dodaniu karty SD do kamery (automatyczne przesyłanie po wznowieniu połączenia).Umożliwia utworzenie nadmiarowego zapisu na karcie SD kamery w przypadku utraty połączenia z serwerem. Zapis zostanie przesłany na serwer po odzyskaniu połączenia.
Zweryfikowane rozwiązania pamięci masowej AxisAxis ma szeroki wachlarz sieciowych rejestratorów wideo. Są to na przykład urządzenia AXIS S22 z wbudowanym switchem PoE oraz seria zaawansowanych rejestratorów AXIS S11 z RAID i nadmiarowymi jednostkami PSU.

Aplikacja mobilna dla systemów iOS i Android

Uwaga

Funkcjonalność może się nieco różnić w zależności od systemu operacyjnego.

FunkcjeOpis
Podgląd obrazów na żywo i zarejestrowanego materiału wideoUmożliwia połączenie się z wybranym serwerem i zdalne przeglądanie obrazów wideo.
Szybki podgląd obrazuSzybki podgląd zarejestrowanego materiału wideo poprzez przeciąganie linii czasu do przodu lub do tyłu.
Szybkie odtwarzanie (do x8) i odtwarzanie w zwolnionym tempie (0,25x)Umożliwia szybką analizę materiału wideo i wyszukanie potrzebnych fragmentów.
Przeglądanie po klatceMożliwość analizowania szczegółów klatka po klatce do przodu i do tyłu.
Kolorowana oś czasu z filtremWyraźne kodowanie kolorami różnych rodzajów zapisów i wydarzeń oraz filtrowanie ułatwiają odnalezienie incydentów.
Wybór kalendarzaUmożliwia łatwe wyszukiwanie materiałów według daty i godziny.
Kodowanie wideoObsługa kodowania wideo w formacie H.264 i H.265.
Widok złożony podglądu na żywo z jednego serweraPrzeglądanie obrazu z wielu kamer w celu monitorowania lokalizacji.
Lista serwerówŁatwy podgląd wszystkich serwerów/lokalizacji w systemie.
Eksportowanie obrazów wideoNatychmiastowe udostępnianie obrazu wideo innej osobie.
Ujęcia stopklatkiNatychmiastowe udostępnianie stopklatek innej osobie.
Sterowanie PTZ, w tym prepozycjeSterowanie PTZ w celu śledzenia poruszających się obiektów.
Panoramiczne usuwanie zniekształceń obrazu 360Usuwanie zniekształceń obrazu panoramicznego 360 w podglądzie na żywo i zarejestrowanym materiale.
Audio (nasłuch)Umożliwia nasłuch scen w podglądzie na żywo.
Audio (rozmowa)Umożliwia rozmowę przez głośnik skojarzony z kamerą.
Integracja z Axis Door StationDwukierunkowa komunikacja audio i podgląd osób dzwoniących. Z poziomu aplikacji można również otworzyć drzwi podłączone do wideodomofonu.
Powiadomienia o alarmach na urządzenia mobilneOdbieranie powiadomień alarmowych na urządzeniach komórkowych. Funkcja powiadomień alarmowych musi mieć skonfigurowane reguły akcji pochodzące z serwera programu AXIS Camera Station oraz wymaga połączenia za pośrednictwem funkcji bezpiecznego dostępu zdalnego.
Przycisk działaniaPrzyciski działania wyświetlane w aplikacji służą do sterowania zewnętrznymi urządzeniami, takimi jak oświetlenie, wyzwalania komunikatów audio i podnoszenia lub opuszczania rolet lub szlabanów.
Axis Secure Remote AccessUłatwia dostęp do zdalnych systemów dozoru. Po włączeniu tej opcji nie trzeba ręcznie przesyłać portów ani konfigurować routerów. Technologia ta wykorzystuje wielopoziomowe uwierzytelnianie w celu ustanowienia bezpiecznej, zaszyfrowanej komunikacji między klientem a systemem dozoru.

Reguły akcji i integracja

Reguły akcji

FunkcjeOpis
Mechanizm reguł akcjiUmożliwia zdefiniowanie wyzwalaczy i akcji w celu utworzenia bardziej złożonych i dostosowanych do potrzeb rozwiązań. Na przykład aktywacja wirtualnego progu w aplikacji ACAP AXIS Fence Guard może powodować rejestrację obrazu wideo przez wybrane kamery, przesunięcie kamery PTZ do wybranej prepozycji, wyzwolenie nadawania komunikatu przez głośnik lub włączenie oświetlenia i powiadomienie operatora.
Różne wyzwalacze Wyzwalacze definiują, kiedy reguła powinna stać się aktywna. Dostępne są następujące wyzwalacze: AXIS Motion Detection, aktywny alarm przeciwsabotażowy, AXIS Cross Line Detection, zdarzenia i błędy systemowe, wejścia i wyjścia, zdarzenia dotyczące urządzeń (w tym alarmy generowane z aplikacji ACAP), przycisk działania, zdarzenie związane z kontrolą dostępu i zewnętrzny dostęp przez HTTPS.
Różne akcjeDo jednej reguły można przypisać wiele akcji. Po uaktywnieniu reguły wykonywane są wszystkie akcje. Dostępne są następujące akcje: nagrywanie, podnoszenie alarmów, wysyłanie wiadomości e-mail, podgląd na żywo, ustawianie wyjścia, wysyłanie powiadomień przez HTTP, wysyłanie powiadomień do urządzeń komórkowych i reakcja programu AXIS Entry Manager.

Integracja z innymi produktami IP Axis

FunkcjeOpis
Usuwanie zniekształceń obrazu 360 w podglądzie na żywo i podczas eksportowania (modele AXIS XXXX-P)Umożliwia operatorom uzyskanie pełnego podglądu sceny bez martwych pól, nawet w wyeksportowanym pliku wideo w aplikacji AXIS File Player.
Łączenie obrazów z wielu przetworników Axis (AXIS P3807-pve)Umożliwia strumieniowanie obrazu z kilku przetworników jako jeden.
Kamery wielokierunkowe Axis z PTZ. (seria AXIS Q6000 i AXIS M5000-G)Te modele kamer stałopozycyjnych pokazują całościowy obraz sceny, a mechanizm PTZ pozwala uchwycić jeszcze więcej szczegółów. Urządzenia wyróżniają się prostotą obsługi, ponieważ operator może kliknąć w widoku kamery stałopozycyjnej, a mechanizm PTZ skieruje obiektyw we wskazane miejsce.
AXIS Q2901Kamery Axis monitorujące temperaturę umożliwiają zgłaszanie alarmów, gdy obiekt osiągnie maksymalną temperaturę.
Wideodomofony i interkomy wizyjne AXIS
(AXIS A8004 / A8501 / A8207 / I8016-LVE)
Zaakceptowanie / odrzucenie / ignorowanie połączenia, komunikacja audio i wideo, otwieranie drzwi. Funkcje obejmują:
- Okno podglądu z obrazem wideo osoby dzwoniącej.
- Kolejkowanie wielu połączeń.
- Po minimalizowaniu aplikacji AXIS Camera Station połączenia są nadal wyświetlane.
- Rejestracja audio i wideo wchodzących osób, w tym rejestracja przed i po wyjściu.
- Odbieranie połączeń i otwieranie drzwi za pomocą aplikacji mobilnej Axis.
- Można włączyć funkcję mówienia, która pozwoli na komunikowanie się z osobami przy wideodomofonie po zainicjowaniu połączenia.
Zintegrowana syrena i światło (AXIS D4100-E)Sterowanie inicjowaniem zintegrowanego urządzenia zawierającego syrenę i światło. Dodanie sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej o zdarzeniach generowanych w aplikacji AXIS Camera Station.
Wejścia i wyjścia (AXIS A9161 / A9188)Ściśle zintegrowane z silnikiem reguł akcji AXIS Camera Station w celu tworzenia spersonalizowanych rozwiązań.
- Łatwe podłączanie do systemu wejść, takich jak przyciski alarmowe oraz innych źródeł, np. czujników PIR, alarmów i styków drzwiowych.
- Wyjścia mogą służyć do sterowania innymi urządzeniami, takimi jak szlabany, rolety i oświetlenie.
Audio (AXIS C3003 / C1004 / C8033)Zwiększ możliwości systemu dozoru dzięki opcjom audio:
- Głośniki można skojarzyć z kamerą, aby umożliwić przekazywanie komunikatów na żywo.
- Wstępnie nagrane komunikaty, takie jak „nieprawidłowy kierunek”, „wykryto intruza” itd. mogą być wyzwalane przyciskami działań lub automatycznie, na podstawie alarmów i danych analitycznych.
Axis Decoder (AXIS T8705)Umożliwia wyświetlanie obrazów wideo i podzielonych obrazów na monitorach w całej sieci, tak by można było obserwować obszary przeznaczone dla klientów, obszary produkcyjne itp. bez potrzeby instalacji klienta.
Można również zaznaczyć wiele kamer lub widoków i wysłać je do dekodera podłączonego do serwera.
Wyświetlacz radarowy i wyzwalanie alarmów
(AXIS D2050-VE, D2110-VE)
Radar z podglądem na żywo, który pozwala zwizualizować trasę poruszania się intruza. Integracja poprzez silnik reguł akcji umożliwia skonfigurowanie bardziej zaawansowanych rozwiązań. W połączeniu z aplikacją AXIS Speed Monitor ACAP może również służyć do rejestrowania prędkości pojazdów.
Kontroler AXIS A1001 z aplikacją AXIS Entry Manager Możliwość dodania prostej funkcji kontroli dostępu:
- Wyzwalanie akcji w AXIS Camera Station, takich jak rejestracja osób wchodzących do budynku.
- Dzięki integracji z silnikiem reguł akcji można tworzyć zaawansowane alarmy, takie jak alarm wyważenia drzwi, przytrzymania otwartych drzwi czy alarm przeciwsabotażowy.
- Przyciski działania do blokowania i odblokowywania drzwi.
- Stronę www AXIS Entry Manager służącą do zarządzania drzwiami i właścicielami kart można również wyświetlać i obsługiwać z poziomu aplikacji AXIS Camera Station.
Kontroler AXIS A1601 z aplikacją AXIS Camera Station Secure EntryFunkcje ujednoliconej kontroli dostępu wykorzystujące aplikację AXIS Camera Station Secure Entry. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 15.
AXIS S22XX Network SwitchKonfiguracja switcha sieciowego AXIS S22XX i zarządzanie z poziomu konfiguracji AXIS Camera Station. Obejmuje to zarządzanie portami i PoE.
Rozwiązania nasobne AXISNagrania wideo dokonane w trudnych sytuacjach za pomocą urządzeń mobilnych noszonych przez strażników i pracowników można dołączać do systemu dozoru. Po wgraniu materiałów zachowują się one dokładnie tak samo, jak nagrania z trwale podłączonych kamer.
Aplikacja mobilna AXIS Body Worn AssistantNotatki i kategorie dodawane w aplikacji mobilnej AXIS Body Worn Assistant są wyświetlane na liście metadanych środowiska AXIS Body Worn w widoku nagrań w aplikacji AXIS Camera Station.
AXIS Object Analytics (Analiza obiektów)Określ, które obiekty mają być wykrywane — ludzie, pojazdy, lub rodzaje pojazdów, takie jak samochody osobowe, ciężarówki, autobusy i rowery, po czym zdefiniuj warunki behawioralne, takie jak czas przebywania w obszarze czy przekroczenie linii, które będą powodowały inicjowanie zdarzeń przez te obiekty.
AXIS License Plate Verifier ACAP Numery tablic rejestracyjnych uchwycone przez kamery za pomocą aplikacji AXIS License Plate Verifier ACAP można oglądać w aplikacji AXIS Camera Station na karcie Wyszukiwanie danych.
AXIS Autotracking 2.0 ACAP Kamery Axis PTZ z aplikacją Autotracking ACAP będą automatycznie podążać za wybranymi obiektami od momentu, gdy zostaną one zidentyfikowane albo znajdą się w predefiniowanej strefie.
AXIS Speed MonitorW połączeniu z radarem Axis może nakładać informację o prędkości pojazdu na obraz z kamery. Alarmy mogą być również generowane w reakcji na przekroczenie maksymalnej dozwolonej prędkości przez pojazd. Informacje o prędkości będą również dostępne w funkcji wyszukiwania danych i można je wykorzystywać do lokalnej oceny zachowania pojazdu, co ułatwi dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo.
Inne aplikacje ACAP zainstalowane w kamerzeAplikacje analityczne Axis działające na krawędzi systemu można dodać do kamer, by zwiększyć efektywność operatorów i spełnić określone wymogi, na przykład:
- Axis zapewnia takie aplikacje ACAPS, jak AXIS Guard Suite, AXIS Perimeter Defender, AXIS Live Privacy Shield i AXIS Object Analytics.
- Aplikacje ACAP są również dostępne u naszych partnerów, dzięki czemu można dodać wiele dodatkowych funkcji, takich jak analiza audio i wiele innych. Dzięki aplikacjom do analizy zainstalowanym w kamerze nie trzeba używać centralnego serwera, co ułatwia skalowalność.

Integracja produktów innych firm

FunkcjeOpis
ONVIFAXIS Camera Station obsługuje urządzenia innych firm zgodne z ONVIF Profile S zweryfikowane za pomocą AXIS Camera Station Device Compatibility Tool. AXIS Camera Station 5 oraz nowsze wersje obsługują urządzenia innych firm zgodnie z definicjami podanymi w normie IEC62676-2-3.
Uwaga: Jest wymagana jedna uniwersalna licencja na każdy strumień wideo.
Możliwość dodawania strumieni wideo RTSP i HTTPMożliwość dodawania strumieni wideo bezpośrednio do aplikacji AXIS Camera Station w celu wyświetlania podglądu na żywo i nagrywania.
Uwaga: Jest wymagana jedna uniwersalna licencja na każdy strumień wideo.
APIInterfejs AXIS Camera Station ma takie funkcje, jak informacje o systemie i konfiguracji oraz opcjach kamer, wykonywanie ujęć, podgląd na żywo, rejestracja z wybranych kamer, w wybranym okresie i zasięgu, odtwarzanie, PTZ, przyciski działania, pobieranie dzienników zdarzeń, transmisja audio i obsługa urządzeń innych firm.
Dokumentacja interfejsu API AXIS Camera Station jest dostępna na żądanie dla członków programu Axis ADP.
Dane zewnętrzneInterfejs API umożliwia zapisywanie i prezentowanie w aplikacji AXIS Camera Station danych z zewnętrznych systemów, na przykład narzędzi rozpoznawania tablic rejestracyjnych, elektronicznych punktów sprzedaży (kas) itd. Dane te można łączyć z nagraniami wideo i analizować przy użyciu funkcji wyszukiwania danych.
Dotyczy następujących produktów Axis: AXIS Camera Station Secure Entry, AXIS License Plate Verifier i AXIS Speed Monitor.
Wyszukiwanie danychMożliwość filtrowania elementów danych według daty i godziny oraz niesformatowanego tekstu pochodzącego z zewnętrznych źródeł danych.

Funkcja integratora

Konfiguracja urządzenia

FunkcjeOpis
Projektowanie i specyfikacja rozwiązania opartego na AXIS Camera Station za pomocą AXIS Site DesignerNarzędzie to zawiera selektory kamer, akcesoriów i rejestratorów oraz ma opcję obliczania pamięci masowej. Narzędzie umożliwia również tworzenie zestawienia materiałów, dodawanie uwag dotyczących montażu, ofert z cenami oraz pliku automatycznej konfiguracji.
Automatyczna konfiguracja w AXIS Site DesignerZaoszczędź czas podczas instalacji i wyeliminuj błędy, eksportując konfiguracje z AXIS Site Designer do AXIS Camera Station (konfigurację z AXIS Site Designer można wysłać mailem lub zgrać na dysk USB).
Informacje dotyczące instalacji z AXIS Site DesignerZaoszczędź czas podczas instalacji i wyeliminuj błędy, eksportując informacje z AXIS Site Designer (plik PDF można wysłać mailem lub zgrać na dysk USB).
Automatyczne wykrywanie urządzeńAutomatyczne wykrywanie urządzeń podłączonych do sieci (nawet bez konfiguracji adresów IP).
Automatyczne generowanie certyfikatu głównegoCertyfikat główny może służyć do podpisywania innych certyfikatów podczas używania protokołu HTTPS lub IEEE.
Automatyczne tworzenie widokuPo dodaniu kamer zostaną automatycznie utworzone widoki w celu usprawnienia nawigacji. Można je następnie dostosować do wymagań klientów.
Jednoczesna konfiguracja wielu ustawień kamery z wielu serwerówUłatwia konfigurację podczas instalacji kilku kamer o tym samych ustawieniach, na przykład profilu nagrywania.
Konfiguracja obrazuDostosowywanie obrazu z kamery, w tym jasności, koloru, WDR, obrotu i odbicia lustrzanego.
Można dodać i zapisać prepozycje PTZ.Umożliwia szybki ruch PTZ w obrębie konkretnego obszaru zainteresowania, na przykład wjazdu do garażu w celu łatwego rejestrowania tablic rejestracyjnych.
Kamery i inne urządzenia Axis, na przykład audio, I/O, wideodomofony itp., można dodać do systemu System można łatwo rozszerzyć o dodatkowe funkcje przy użyciu różnych urządzeń, aby spełnić wymogi klientów.
Zewnętrzne źródła danychZ widokiem kamery można powiązać zewnętrzne źródła danych (np. informacji o aktywności przy drzwiach). W ten sposób nagranie będzie skojarzone z danymi podczas używania karty Wyszukiwanie danych.
Zdalny dostęp do stron www urządzeń (wersja beta) Dostęp do wszystkich funkcji podłączonych urządzeń za pośrednictwem internetowych interfejsów tych urządzeń. Zapewnia to dostęp do zaawansowanych funkcji oraz umożliwia sprawne konfigurowanie przy zdalnym dostępie.

Zarządzanie urządzeniami

FunkcjeOpis
Przypisywanie adresów IP (stały/DHCP)Umożliwia automatyczne przydzielanie adresów IP przez serwer DHCP lub z zakresu adresów IP.
Dodawania użytkowników i ustawianie hasełObsługa usługi Active Directory Microsoft Windows umożliwia łatwe dodawanie użytkowników w systemie.
Generowanie losowych hasełAutomatyczne generowanie bezpiecznych haseł do urządzeń. Hasło jest generowane z maksymalną długością obsługiwaną przez wybrane urządzenia.
Aktualizacje oprogramowania sprzętowegoSystem może sprawdzać dostępność nowych aktualizacji oprogramowania sprzętowego; oprogramowanie sprzętowe można aktualizować jednocześnie we wszystkich urządzeniach lub w sekwencji.
Informowanie administratora o nowym oprogramowaniu sprzętowym przy uruchamianiu klientaUmożliwia administratorom decydowanie o konieczności aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Instalowanie aplikacji do kamery (ACAP)Aplikacja do kamery jest oprogramowaniem, które można wczytać i zainstalować w produktach Axis w celu dodania funkcji takich jak detekcja, rozpoznawanie, śledzenie lub zliczanie. Aplikacje ACAP można zainstalować bezpośrednio z poziomu AXIS Camera Station lub pobrać ze stron internetowych firmy Axis lub producentów.
Zapisywanie pliku konfiguracjiMożna skonfigurować wiele urządzeń jednocześnie, kopiując ustawienia lub stosując plik konfiguracji.
Ustawianie daty i godzinyUstawienia daty i godziny urządzeń Axis można synchronizować z serwerem pełniącym rolę źródła dla protokołu NTP (Network Time Protocol). W oknie jest wyświetlane przesunięcie między czasem serwera i urządzeń, co pozwala łatwo wychwycić wszelkie ewentualne problemy z synchronizacją czasu w całym systemie.
Ponowne uruchamianie urządzenia i przywracanie ustawień fabrycznychOpcja ponownego uruchamiania urządzenia lub przywracania ustawień, aby zresetować większość ustawień, w tym hasła, do fabrycznych wartości domyślnych. Nie ma to wpływu na następujące ustawienia: protokół uruchamiania (DHCP lub statyczny), statyczny adres IP, domyślny router, maskę podsieci ani czas systemowy.
Zarządzanie wieloma urządzeniamiMożliwość wykonywania jednoczesnej aktualizacji i konfiguracji wielu podłączonych urządzeń.
Zarządzanie urządzeniami z wielu serwerówMożliwość wykonywania jednoczesnej aktualizacji i konfiguracji wielu podłączonych urządzeń z różnych serwerów.
HTTPSBezpieczne łączenie się z urządzeniami za pośrednictwem protokołu HTTPS. W AXIS Camera Station można również skonfigurować jednostkę certyfikującą.

Raporty i weryfikacja

FunkcjeOpis
Axis Installation Verifier (testuje integralność systemu i dostarcza raporty dotyczące serwisu i wdrożenia).Ta wyjątkowa funkcja służy do testowania systemu i informowania o problemach. Narzędzie automatycznie dostarcza integratorom użyteczną dokumentację, którą można wykorzystać do dokumentacji serwisu i wdrożenia.
Arkusze konfiguracji klienta i serwera (dokumentowanie wszystkich ustawień klienta i serwera).Możliwość automatycznego utworzenia dokumentacji wdrożenia, zawierającej wszystkie konfiguracje systemów.
Raport systemowyMożna go użyć podczas komunikacji z działem wsparcia technicznego, aby ułatwić rozwiązywanie problemów.
System Health MonitoringPokazuje całościowy obraz systemu, w tym urządzeń nagrywających. Znajdują się tu również informacje o pamięci masowej, w tym szczegóły okresów przechowywania. Jeżeli urządzenie lub system przejdzie do trybu offline, ale istnieje możliwość wysyłania wiadomości e-mail, będą generowane powiadomienia. Monitorowaniem można objąć wiele produktów istniejących w sieci i ten sposób sprawdzać poprawność działania całego systemu.

Wyszukiwanie danych

FunkcjeOpis
Filtrowanie według daty i godziny oraz niesformatowanego tekstu powiązanego z materiałem wizyjnymMożliwość filtrowania danych wygenerowanych przez aplikację AXIS Secure Entry (zdarzenia kontroli dostępu), aplikację AXIS Licence Plate Verifier (tablice rejestracyjne) i inne źródła danych (zintegrowane z interfejsem API). Wyniki te są łączone z nagraniami wideo.
Dalsze filtrowanie przy użyciu znaczników zdarzeń I / LUBFiltrowanie wyników przy użyciu operatorów DODAJ i LUB oraz nawiasów w celu ograniczenia liczby zwracanych rezultatów.
Wyświetlanie „danych na żywo”Możliwość wyświetlania danych na żywo, takich jak numery tablic rejestracyjnych i dane kontroli dostępu. Można to połączyć z filtrem w celu wyświetlania tylko wybranych zdarzeń na żywo, takich jak odmowa dostępu czy refundacja.
Wyświetlanie obrazówPodczas wyświetlania wyników wyszukiwania na żywo lub z odtworzenia mogą być dodatkowo wyświetlane obrazy powiązane z danymi, takie jak zdjęcia robione przy kontroli dostępu.
Znaczniki zdarzeńNa osi czasu nagrywania są wyświetlane znaczniki zdarzeń pomagające w analizowaniu.
Eksport danychEksportowanie danych z wyników wyszukiwania do pliku tekstowego.

Ujednolicona kontrola dostępu

AXIS Camera Station Secure Entry to element oprogramowania AXIS Camera Station, który stanowi ujednolicone rozwiązanie łączące funkcje dozoru i kontroli dostępu. Nie są potrzebne żadne dodatkowe moduły oprogramowania. Wystarczy po prostu dodać do systemu sieciowe kontrolery drzwi AXIS A1601 Network Door Controller (każdy kontroler wymaga osobnej licencji Core), a wszystkie funkcje staną się automatycznie dostępne.

Konfiguracja kontroli dostępu

FunkcjeOpis
Szyfrowanie między kontrolerem i czytnikiemObsługa bezpiecznego kanału OSDP umożliwia szyfrowanie danych przesyłanych między czytnikami AXIS A4020-E i AXIS A4120-E a kontrolerem AXIS A1601.
Konfiguracja drzwi i strefTa funkcja pozwala skonfigurować instalację drzwiową w aplikacji AXIS Camera Station, która powiąże aplikację z odpowiednimi urządzeniami peryferyjnymi oraz połączy drzwi w strefy.
Czytnik IPDo systemu można dodać urządzenie AXIS A8207-VE (interkom wizyjny i czytnik kontroli dostępu) w roli czytnika IP.
Schemat styków skonfigurowanego urządzenia AXIS A1601Po skonfigurowaniu drzwi można wyświetlić i wydrukować kolorowy schemat styków, który będzie pomagał instalatorom podczas montażu sprzętu na miejscu.
Profile identyfikacji drzwi w systemieProfile identyfikacji określają wymagany sposób identyfikowania drzwi. Można je łączyć z harmonogramami. Na przykład nocą może być konieczne użycie karty i numeru PIN, a w ciągu dnia tylko karty.
Konfigurowalna długość kodu PINUstaw liczbę cyfr (1-24), jaką w systemie muszą mieć kody PIN (osobiste numery identyfikacyjne) używane razem z kartami do weryfikowania posiadaczy kart.
Formatowanie kartDodano możliwość definiowania formatów kart w systemie, co ułatwia przekształcanie danych odebranych z dowolnego czytnika danych na dane weryfikowane przez system kontroli dostępu. Tę funkcjonalność można wdrożyć w całym systemie lub tylko dla wybranych czytników.
Kopiowanie wstępnie zdefiniowanych konfiguracji drzwiMożna skopiować konfigurację kontrolera drzwi i zastosować ją do innego kontrolera. Pozwala to oszczędzić czas i wyeliminować błędy konfiguracji.
Konfiguracja z wieloma serweramiMożliwość utworzenia konfiguracji zawierającej serwer główny i serwery podrzędne. Wtedy można rozpowszechnić posiadaczy kart i ich grupy do wszystkich skonfigurowanych serwerów.

Zarządzanie kontrolą dostępu

FunkcjeOpis
Zarządzanie posiadaczami kartNa karcie Zarządzanie dostępem można tworzyć posiadaczy kart, przypisywać im wiele poświadczeń (maksymalnie 5), np. karty i kody PIN, oraz dodawać zdjęcia. Profil posiadacza karty zawiera niestandardowe pola, w których można wprowadzać dodatkowe informacje.
Globalne zarządzanie posiadaczami kartMożliwość utworzenia globalnego posiadacza karty lub globalnej grypy posiadaczy kart oraz jej rozpowszechnienie na wszystkich serwerach kontroli dostępu istniejących w konfiguracji wieloserwerowej.
Rozprowadzanie poświadczeń QR Code® i wiadomości e-mail pozwalające sprawnie zarządzać gośćmi

QRCode to zastrzeżony znak towarowy należący do Denso Wave Incorporated w Japonii i w innych krajach.

Kody QR (statyczne i dynamiczne) można tworzyć z przeznaczeniem do używania w roli poświadczeń w aplikacji AXIS Barcode Reader ACAP zainstalowanej w interkomie drzwiowym. Można również definiować czas dozwolonego dostępu, np. w godzinach 9.00–11.00.
Poświadczenia w postaci kodu QR można również wysyłać pocztą elektroniczną, uzyskując w ten sposób sprawny i tani system zarządzania gośćmi.
Poświadczenie w postaci dynamicznego kodu QRW celu zwiększenia bezpieczniejszego tymczasowego dostępu można wygenerować tymczasowy kod QR. Dostęp przy użyciu dynamicznego kodu QR wymaga posiadania aplikacji AXIS Mobile Credential.
PIN na wypadek zagrożeniaPosiadaczowi karty można przypisać numer PIN używany na wypadek zagrożenia. Po wpisaniu tego numeru PIN drzwi zostaną otwarte, ale system wygeneruje dodatkowy alarm i wyśle go operatorom.
Robienie zdjęcia posiadaczowi kartyMożna nie tylko zaimportować zdjęcie w celu powiązania go z posiadaczem karty, ale również zrobić zdjęcie za pomocą kamery internetowej podłączonej do komputera.
Grupy posiadaczy kartPosiadaczy kart można łączyć w grupy, np. pracowników liniowych, kierowników lub osób sprzątających, tak aby łatwo i skalowalnie nimi zarządzać.
Reguły dostępuReguła dostępu określa, kto i kiedy ma dostęp do konkretnych elementów infrastruktury. Łączą one harmonogram z posiadaczem karty lub grupą posiadaczy kart oraz drzwiami i/lub strefami.
Harmonogramy odblokowywania i flaga Pierwsza osoba wewnątrzZastosowanie harmonogramu odblokowania do drzwi umożliwia ich odblokowywanie w czasie, gdy harmonogram jest aktywny. Dodanie flagi Pierwsza osoba wewnątrz spowoduje aktywację harmonogramu odblokowania dopiero wtedy, gdy ktoś najpierw wszedł przez drzwi.
Ręczne sterowanie drzwiami i strefamiRęczne akcje sterowania drzwiami, takie jak Dostęp, Odblokuj, Blokada i Blokada ogólna, można wysyłać do jednych lub wielu stref i drzwi.
Importowanie i eksportowanie informacji o posiadaczach kartInformacje o posiadaczach kart z istniejącej bazy danych kontroli dostępu można importować za pomocą pliku CSV. Upraszcza to migrację między systemami.
Można również przywrócić od punktu w czasie, w którym po raz ostatni utworzono plik eksportu.
Raporty o konfiguracjiMożliwość włączenia funkcji eksportowania raportów o konfiguracji w formacie CSV.

Pulpit nawigacyjny drzwi

Pulpit nawigacyjny drzwi przekazuje informacje na żywo oraz umożliwia sterowanie powiązanymi drzwiami. Można go używać w widokach podzielonych w aplikacji AXIS Camera Station dokładnie tak samo, jak kamer.

FunkcjeOpis
Wzrokowa weryfikacja aktywności przy drzwiach na żywoAktywność przy drzwiach jest wyświetlana razem ze zdjęciem odnośnego posiadacza karty, co pozwala łatwo potwierdzić autentyczność na żywo. Ostatnie zdarzenie jest wyświetlane cały czas.
Stan drzwi na żywoWyświetlanie bieżących statusów monitora i zamka drzwi.
W razie potrzeby w czasie rzeczywistym będą wyświetlane alarmy Drzwi wyważone i Przekroczony czas otwarcia drzwi.
Transakcje z zakładkamiOperator może dodawać poszczególne wejścia do zakładek, co ułatwi późniejszą analizę.
Ręczne sterowanie drzwiami i strefami Ręczne akcje sterowania drzwiami, takie jak Dostęp, Odblokuj, Blokada i Blokada ogólna, można wysyłać do powiązanych drzwi.

Informacje o sprzęcie (sieciowy kontroler drzwi AXIS A1601 Network Door Controller)

Aplikacja AXIS Camera Station Secure Entry współpracuje tylko z sieciowym kontrolerem drzwi with AXIS A1601 Network Door Controller.

Więcej informacji o sprzęcie można znaleźć w arkuszu danych.

FunkcjeOpis
Ścieżka aktualizacji Secure Entry FirmwareUjednolicone oprogramowanie obsługuje tylko kontrolery A1601 Network Door Controller, których oprogramowanie sprzętowe jest aktualizowane za pomocą procesu Secure Entry Firmware.
Autonomiczna konfiguracjaKontrolery są konfigurowane autonomicznie, tak aby mogły pracować nawet po wyłączeniu serwera programu AXIS Camera Station.
Liczba drzwiKażdy sieciowy kontroler drzwi AXIS A1601 Network Door Controller może sterować maksymalnie dwojgiem drzwi.
Cały system może zawierać maksymalnie 128 drzwi, o ile pozwala na to sprzęt serwera programu AXIS Camera Station.
CzytnikiMaksymalnie dwa czytniki, RS485 (OSDP)/Wiegand

Informacje dodatkowe