AXIS Device Manager Extend

O programie

Rozwiązanie AXIS Device Manager Extend zapewnia administratorom systemów interfejs do wykrywania, konfigurowania i obsługi urządzeń Axis w sieciach ich organizacji.

Aplikacja komputerowa AXIS Device Manager Extend

Aplikacja komputerowa to program narzędziowy, który może być używany jako dostępny na żądanie lub przez cały czas interfejs użytkownika do zarządzania systemem. Można ją uruchomić na dedykowanym komputerze wraz z lokalnie zainstalowanym kontrolerem lokalizacji lub niezależnie od niego na zdalnie podłączonym laptopie. Klient przedstawia użytkownikowi ogólny stan systemu, dzięki czemu może on podjąć działania zarządcze.

Kontroler lokalizacji

Komponent kontrolera lokalizacji w aplikacji ADM Extend to zawsze dostępna lokalna usługa zarządzania, która jest odpowiedzialna za obsługę urządzeń lokalnych, takich jak kamery. Kontroler lokalizacji ADM Extend działa również jako łącze do usługi zdalnego zarządzania Axis, w przypadku której ta sama funkcjonalność API umożliwia zdalną administrację lokalizacjami za pośrednictwem platformy usług Axis.

Informacje o rozwiązaniu

ADM Extend z dostępem lokalnym i zdalnym
ADM Extend w konfiguracji wielostanowiskowej z wykorzystaniem lokalnego i zdalnego dostępu
Aplikacja komputerowa ADM Extend z dostępem lokalnym i zdalnym przez VPN
 1. Axis
 2. IAM (My Axis)
 3. Dane dotyczące organizacji
 4. Klient lokalny
 5. Kontroler lokalizacji
 6. Urządzenia
 7. VMS
 8. TURN
 9. Sygnalizowanie
 10. Klient zdalny
 11. Serwery zdalnego dostępu WebCRT
 12. Obiekt 1
 13. Obiekt 2
 14. Obiekt 3
PołączenieAdres URL i IPPortProtokółUwaga
Aprod.adm.connect.axis.com (52.224.128.152 or 40.127.155.231)443HTTPSWymagane
BWykrywanie HTTP (od klienta do kontrolerów lokalizacji)
Przesyłanie danych (pomiędzy klientem i kontrolerem lokalizacji)
Wykrywanie Multicast (od klienta do kontrolerów lokalizacji)
Wykrywanie Multicast (od kontrolerów lokalizacji do klienta)
37080
37443
6801
6801
HTTP
HTTPS
UDP
UDP
Wymagane do zainicjowania obsługi administracyjnej lokalizacji. Opcjonalne po zainicjowaniu obsługi administracyjnej.
CPrzesyłanie danych (pomiędzy kontrolerem lokalizacji a urządzeniami)
Wykrywanie Unicast
Wykrywanie Multicast
Wykrywanie HTTP
80 / port niestandardowy, 443
1900
1900, 5353
80,443
HTTP, HTTPS

SSDP, Bonjour
Wymagane
Dsignaling.prod.webrtc.connect.axis.com
*.turn.prod.webrtc.connect.axis.com
443
443, 5349
HTTPS
HTTPS, DTLS (UDT i TCP)
W oparciu o standard WebRTC
Opcjonalne i domyślnie ustawione jako wyłączone
EPeer-to-Peer (P2P)49152–65535DTLS (UDT i TCP)
 • Dodatkowym wymaganiem jest publiczny DNS, na przykład Google DNS: 8.8.8.8 / 8.8.4.4 lub Cloudflare DNS: 1.1.1.1

 • Do zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu AXIS Device Manager Extend potrzebne są oba połączenia — A i C.

 • Obecnie jesteśmy na etapie rozwoju aplikacji, dlatego zalecamy, aby zezwolić aplikacji ADM Extend i wszystkim kontrolerom lokalizacji na dostęp przez zaporę do wychodzących połączeń sieciowych.

Wymogi wstępne

Zgodne systemy operacyjne:

 • Windows 10 Pro, Enterprise, Server 2016 i 2019 (system bazujący na architekturze x64).

 • W celu instalacji i wprowadzania zmian w konfiguracji wymagane jest uprawnienie administratora systemu.

Minimalne zalecenia dotyczące systemu:

 • Procesor: Intel Core i5

 • Pamięć RAM: 4 GB

 • Sieć: 100 Mb/s

Łączność internetowa

Uwaga

Aplikacja AXIS Device Manager Extend wymaga zapewnienia łączności z Internetem przy użyciu certyfikatów potwierdzających jej przynależność do organizacji, które zostały utworzone za pomocą konta MyAxis użytego podczas instalacji i skojarzone z tym kontem. Jednak w celu korzystania z niektórych funkcji, takich jak informacje o gwarancji i wsparcie dla wielu lokalizacji, wymagane jest połączenie z Internetem. Ponadto klient i/lub kontroler lokalizacji aktualizuje się automatycznie tylko w trybie online.

Zsynchronizowana godzina i data

Uwaga

Upewnij się, że wszystkie komponenty systemu są zsynchronizowane — w przeciwnym razie uwierzytelnienie certyfikatu pomiędzy kontrolerem lokalizacji a klientem lub zapleczem może się nie powieść. Zaleca się, aby wszystkie urządzenia-hosty były zsynchronizowane ze wspólnym sieciowym serwerem czasu, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Otwarte porty sieciowe:

W celu zapewnienia bezpiecznych połączeń z aplikacji komputerowej ADM Extend do kontrolera lokalizacji, usługi wykrywania kontrolera lokalizacji oraz usługi Axis Remote Service.

 1. Axis Service Platform
 2. Aplikacja komputerowa ADM Extend
 3. Kontroler lokalizacji
 4. Urządzenia
 5. HTTPS (port 443)
 6. HTTPS (port 443)
 7. HTTPS (port 37443), wykrywanie UDP Multicast (port 6801), wykrywanie HTTP (port 37080)
 8. Wykrywanie UDP Multicast (port 6801)
 9. HTTPS i HTTP (port 443 i 80), wykrywanie Multicast —SSDP (port 1900) — Bonjour (port 5353), wykrywanie Unicast (port 1900), wykrywanie HTTP (port 80 i 443)

Wychodzące połączenia sieciowe

Obecnie jesteśmy na etapie rozwoju aplikacji, dlatego zalecamy, aby zezwolić aplikacji ADM Extend i wszystkim kontrolerom lokalizacji na dostęp przez zaporę do wychodzących połączeń sieciowych.

Rozpoczynanie pracy

Instalacja oprogramowania, tworzenie organizacji i dodawanie urządzeń

Rejestrowanie konta My Axis

Zarejestruj konto My Axis na stronie axis.com/my-axis/login.

Możesz zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta My Axis, aktywując uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA). MFA to system zabezpieczeń, który dodaje kolejną warstwę weryfikacji w celu zapewnienia ochrony tożsamości użytkownika.

 1. Aktywowanie uwierzytelniania MFA:
 2. Zaloguj się, używając poświadczeń konta My Axis.

 3. Przejdź do strony i kliknij opcję Account settings (Ustawienia konta).

 4. Kliknij opcję Security settings (Ustawienia zabezpieczeń)

 5. Włącz opcję 2–Step verification (Weryfikacja dwuetapowa).

 6. Nastąpi przekierowanie na stronę logowania.
 7. Zaloguj się, używając poświadczeń konta My Axis.

 8. Uwierzytelnianie MFA jest teraz aktywne.
 1. Logowanie przy aktywnym uwierzytelnianiu MFA:
 2. Zaloguj się na swoje konto My Axis.

 3. Zostanie do Ciebie wysłana wiadomość e-mail.
 4. Otwórz wiadomość e-mail i kliknij opcję Authenticate (Uwierzytelnij).

 5. Jeżeli nie otrzymano wiadomości e-mail, sprawdź, czy nie trafiła ona do folderu ze spamem. Jeżeli jej tam nie ma, skontaktuj się z działem pomocy IT.

Instalowanie kontrolera lokalizacji

Kontroler lokalizacji i klient komputerowy wchodzą w skład instalatora AXIS Device Manager Extend. Zalecamy zainstalowanie kontrolera lokalizacji na serwerze znajdującym się jak najbliżej urządzeń.

 1. Wybierz serwer, na którym chcesz zainstalować kontroler lokalizacji.

 2. Uruchom instalator na serwerze i wybierz instalację tylko kontrolera lokalizacji.

Instalowanie klienta i aktywowanie konta

Przejdź na stronę produktu w witrynie axis.com i pobierz instalator aplikacji AXIS Device Manager Extend.

 1. Odszukaj miejsce, w którym została zapisana aplikacja, a następnie kliknij ją i wybierz opcję instalacji.

 2. Wybierz klienta i kliknij opcję Install (Zainstaluj).

 3. Zaloguj się na swoje konto MyAxis.

 4. Potwierdź swój adres e-mail, aby ukończyć aktywację.

 5. Utwórz organizację lub dołącz do istniejącej organizacji, do której należy lokalizacja.

Przypisywanie kontrolera lokalizacji

Aby utworzyć bezpieczne połączenie z urządzeniami z poziomu aplikacji komputerowej ADM Extend, należy najpierw przypisać kontroler lokalizacji do organizacji.

 1. Kliknij kontroler lokalizacji, przy którym widoczny jest status Unclaimed site (Nieprzypisana lokalizacja).

  1. Kliknij opcję Add new site (Dodaj nową lokalizację), jeśli na liście nie znajduje się żaden kontroler lokalizacji.

  2. Wpisz adres IP miejsca, w którym znajduje się kontroler lokalizacji.

 2. Wpisz nazwę lokalizacji.

 3. Dodaj opcjonalny opis (zalecane).

 4. Kliknij opcję Claim site controller (Przypisz kontroler lokalizacji).

Dodawanie lokalizacji za pomocą adresu IP i włączanie dostępu zdalnego

Zarządzaj urządzeniami

Dodawanie wykrytych urządzeń do lokalizacji

 1. Kliknij opcję Sites (Lokalizacje).

 2. Przejdź do menu Devices > Discovered devices (Urządzenia > Wykryte urządzenia).

 3. Wybierz urządzenia, które chcesz dodać, lub wybierz wszystkie urządzenia, zaznaczając pole u góry kolumny wyboru.

 4. Kliknij opcję Add devices (Dodaj urządzenia), aby dodać urządzenia do lokalizacji.

Dodawanie urządzenia do lokalizacji w systemie AXIS Device Manager Extend

Dodawanie urządzeń z adresów IP

Można dodawać urządzenia, które nie są automatycznie wykrywane z podsieci, indywidualnych adresów IP lub zakresu adresów IP.

Dodawanie niewykrytych urządzeń do lokalizacji

Dodaj urządzenia z zakresu IP

 1. Przejdź do lokalizacji przypisanej do Twojej organizacji.

 2. Przejdź do menu Settings > Device discovery options (Ustawienia > Opcje wykrywania urządzeń).

 3. Kliknij opcję Add subnet or IP address (Dodaj podsieć lub adres IP).

 4. Kliknij opcję Import from file (Importuj z pliku)

 5. Wpisz zakres adresów IP

 6. Kliknij przycisk Add IP addresses (Dodaj adresy IP)

 7. Wybierz opcję Sites (Lokalizacje)

 8. Przejdź do menu Devices > Discovered devices (Urządzenia > Wykryte urządzenia).

 9. Wybierz urządzenia, które chcesz dodać, lub wybierz wszystkie urządzenia, zaznaczając pole u góry kolumny wyboru.

 10. Kliknij opcję Add devices (Dodaj urządzenia), aby dodać urządzenia do lokalizacji.

Dodawanie urządzeń z pliku

 1. Przejdź do lokalizacji przypisanej do Twojej organizacji.

 2. Przejdź do menu Settings > Device discovery options (Ustawienia > Opcje wykrywania urządzeń).

 3. Kliknij opcję Add subnet or IP address (Dodaj podsieć lub adres IP).

 4. Kliknij opcję Import from file (Importuj z pliku).

 5. Wybierz plik o wartościach rozdzielanych przecinkami (.CSV) zawierający adresy IP

 6. Kliknij przycisk Import (Importuj)

 7. Wybierz opcję Sites (Lokalizacje)

 8. Przejdź do menu Devices > Discovered devices (Urządzenia > Wykryte urządzenia).

 9. Wybierz urządzenia, które chcesz dodać, lub wybierz wszystkie urządzenia, zaznaczając pole u góry kolumny wyboru.

 10. Kliknij opcję Add devices (Dodaj urządzenia), aby dodać urządzenia do lokalizacji.

Uwaga

Plik powinien zawierać:
Nagłówek kolumny adresów IP
Pojedynczą kolumnę
Maksymalnie 25 600 adresów IP

Usuń urządzenia

Usuwanie urządzeń z lokalizacji
 1. Kliknij opcję Sites (Lokalizacje).

 2. Wybierz lokalizację.

 3. Przejdź do opcji Devices (Urządzenia)

 4. Wybierz urządzenia, które chcesz usunąć, lub wybierz wszystkie urządzenia, zaznaczając pole u góry kolumny wyboru.

 5. W menu kliknij ikonę Remove devices from site (Usuń urządzenia z lokalizacji).

 6. Kliknij przycisk Remove (Usuń).

Logowanie do urządzeń

 1. Kliknij opcję Sites (Lokalizacje).

 2. Wybierz lokalizację.

 3. Przejdź do menu Devices > Site devices (Urządzenia > Urządzenia w lokalizacji).

 4. Wybierz urządzenia, do których chcesz uzyskać dostęp, lub wybierz wszystkie urządzenia, zaznaczając pole u góry kolumny wyboru.

 5. Kliknij opcję Add credentials (Dodaj poświadczenia), aby automatycznie zalogować się na wielu urządzeniach.

 6. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

 7. Kliknij opcję Use (Użyj).

Uwaga

Jeżeli nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe, przy pozycji Device status (Status urządzenia) będzie widoczny komunikat Reachable (Osiągalne).

Konfiguracja

Aktywowanie dostępu zdalnego

Jeśli ustawienia zapory blokują połączenia wychodzące, może być konieczne wprowadzenie połączenia proxy w celu uzyskania zdalnego dostępu do lokalizacji.

 1. Wybierz lokalizację, dla której chcesz uaktywnić funkcję zdalnego dostępu.

 2. Wybierz kolejno opcje Settings > Site controller connections (Ustawienia > Połączenia kontrolera lokalizacji).

 3. Włącz Allow remote access to site (Zezwalaj na zdalny dostęp do lokalizacji).

 4. W razie konieczności wprowadzenia adresu serwera proxy w celu połączenia z Internetem, wpisz odpowiedni adres w polu Proxy address (Adres serwera proxy).

Po aktywowaniu połączenia zostanie wyświetlone powiadomienie.

Uwaga

Aby umożliwić połączenie z kontrolerami lokalizacji w innych sieciach, może być konieczne dodanie poniższej konfiguracji do listy dozwolonych elementów zapory sieciowej: Endpoint Port Protocol signaling.prod.webrtc.connect.axis.com 443 HTTPS *.turn.prod.webrtc.connect.axis.com 443 HTTPS webRTC (włącz obsługę protokołu P2P) 5349, 49152 - 65535 DTLS (UDP i TCP)

Usuwanie lokalizacji

Zanim usuniesz lokalizację z organizacji, trzeba Usuń urządzenia należące do lokalizacji. Następnie urządzenia można odszukać w obszarze Discovered devices (Wykryte urządzenia).

Usuwanie lokalizacji
 1. Kliknij opcję Sites (Lokalizacje).

 2. Wybierz lokalizację przy użyciu przycisków strzałek lub umieść nad nią wskaźnik myszy

 3. Kliknij pozycję ... i z rozwijalnego menu wybierz opcję Remove site (Usuń lokalizację)

 4. Zaznacz pole wyboru I’m aware of the risks (Mam świadomość zagrożeń).

 5. Kliknij przycisk Remove (Usuń).

Dodawanie użytkowników do organizacji

Jak zaprosić użytkowników i jak użytkownicy mogą dołączać.
 1. Kliknij nazwę organizacji, aby uzyskać dostęp do jej rozwijalnego menu.

 2. Wybierz organizację, w której chcesz skonfigurować ustawienia użytkownika.

 3. Przejdź do obszaru Organization (Organizacja) i kliknij opcję Users (Użytkownicy).

 4. Kliknij opcję Invite to organization (Zaproś do organizacji).

 5. Wpisz adres e-mail użytkownika, którego chcesz zaprosić do swojej organizacji.

 6. Kliknij opcję Send invite (Wyślij zaproszenie).

Uwaga

Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem, którą może wykorzystać do zalogowania się do AXIS Device Manager Extend. Jeśli użytkownik nie ma konta My Axis, musi użyć tej wiadomości e-mail do zarejestrowania się w celu uzyskania dostępu do organizacji. Zaproszenia można cofnąć podczas oczekiwania na ich przyjęcie.

Podnoszenie roli użytkownika

 1. Kliknij nazwę organizacji, aby uzyskać dostęp do jej rozwijalnego menu.

 2. Wybierz organizację, w której chcesz skonfigurować ustawienia użytkownika.

 3. Przejdź do obszaru Organization (Organizacja) i kliknij opcję Users (Użytkownicy).

 4. Przejdź do pozycji Role (Rola) powiązanej z użytkownikiem, którego rolę chcesz podnieść.

 5. Kliknij rozwijalne menu i wybierz nową rolę.

Uwaga

Rola zostanie zmieniona bezpośrednio po jej wybraniu. Ze względów bezpieczeństwa zaproszenia są ograniczone do roli dozorcy.

Usuwanie użytkowników

 1. Kliknij nazwę organizacji, aby uzyskać dostęp do jej rozwijalnego menu.

 2. Wybierz organizację, w której chcesz skonfigurować ustawienia użytkownika.

 3. Przejdź do obszaru Organization (Organizacja) i kliknij opcję Users (Użytkownicy).

 4. Po najechaniu kursorem myszy na pasek użytkownika, którego chcesz usunąć, zostanie wyświetlone nowe menu opcji: ...

 5. Kliknij pozycję ... i wybierz opcję Remove member (Usuń członka) z rozwijalnego menu.

Zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym

W systemie AXIS Device Manager Extend można zarządzać oprogramowaniem sprzętowym wielu urządzeń w lokalizacjach każdej organizacji.

Lista aktualizacji oprogramowania sprzętowego dostępnych dla każdego urządzenia w organizacji, pogrupowanych według modelu, znajduje się w oknie Home > Firmware inventory (Strona główna > Spis oprogramowania sprzętowego). Aby zapoznać się z listą aktualizacji oprogramowania sprzętowego dostępnych w określonej lokalizacji, zaznacz lokalizację i kliknij opcję Firmware inventory (Spis oprogramowania sprzętowego).

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w systemie AXIS Device Manager Extend

Zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym z podziałem na modele urządzeń

Aby zarządzać oprogramowaniem sprzętowym w lokalizacji dla poszczególnych modeli urządzeń:

 1. Wybierz opcję Sites (Lokalizacje)

 2. Kliknij lokalizację, do której chcesz uzyskać dostęp.

 3. W oknie Site overview (Ogólny widok lokalizacji) kliknij opcję Firmware inventory (Spis oprogramowania sprzętowego)

 4. Zaznacz modele, którymi chcesz zarządzać.

 5. W kolumnie Recommended (Zalecane) kliknij żądaną wersję oprogramowania sprzętowego.

 6. Najnowsze istniejące oprogramowanie sprzętowe będzie wstępnie zaznaczone. Zaznacz urządzenia na liście i kliknij przycisk Upgrade (Aktualizuj). Jeżeli chcesz zmienić zaznaczone oprogramowanie sprzętowe, kliknij sugerowane oprogramowanie, a zobaczysz, jakie inne opcje są dostępne.

Indywidualne zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym urządzeń w lokalizacji

Aby zarządzać oprogramowaniem sprzętowym niektórych lub wszystkich urządzeń w lokalizacji:

 1. Wybierz opcję Sites (Lokalizacje)

 2. Kliknij lokalizację, do której chcesz uzyskać dostęp.

 3. Przejdź do opcji Devices (Urządzenia)

 4. Zaznacz wszystkie urządzenia lub tylko te, którymi chcesz zarządzać.

 5. W menu Action (Akcja) kliknij ikonę Firmware upgrade options (Opcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego).

 6. Najnowsze istniejące oprogramowanie sprzętowe będzie wstępnie zaznaczone. Zaznacz wszystkie lub tylko wybrane urządzenia na liście, a następnie kliknij przycisk Upgrade (Aktualizuj). Jeżeli chcesz zmienić zaznaczone oprogramowanie sprzętowe, kliknij sugerowane oprogramowanie, a zobaczysz, jakie inne opcje są dostępne dla każdego urządzenia.

Wyświetlanie trwających i zakończonych aktualizacji oprogramowania sprzętowego

 1. Aby zobaczyć ukończone aktualizacje oprogramowania sprzętowego:
 2. Wybierz opcję Sites (Lokalizacje).

 3. Kliknij lokalizację, do której chcesz uzyskać dostęp.

 4. Wybierz opcję Tasks (Zadania)

 5. Aby zobaczyć trwające aktualizacje oprogramowania sprzętowego:
 6. Wybierz opcję Sites (Lokalizacje).

 7. Kliknij lokalizację, do której chcesz uzyskać dostęp.

 8. Wybierz kolejno opcje Tasks > Ongoing tasks (Zadania > Trwające zadania)

Policies (Polityki)

Zasady służą do automatycznego zarządzania urządzeniami. Tworząc zasady, można sprawnie zarządzać cyberbezpieczeństwem w całej lokalizacji. Można również skonfigurować zasadę powodującą automatyczne instalowanie i aktualizowanie aplikacji na urządzeniach.

Tworzenie i stosowanie zasady zabezpieczeń

 1. Wybierz opcję Sites (Lokalizacje)

 2. Kliknij lokalizację, do której chcesz uzyskać dostęp.

 3. Wybierz opcję Policies (Zasady)

 4. Zaznacz opcję Basic security (Podstawowe zabezpieczenia) i kliknij przycisk Continue (Kontynuuj)

 5. Nazwij zasadę

 6. Zaznacz ustawienia spełniające potrzeby Twojej firmy w zakresie bezpieczeństwa. Aby używać zalecanego poziomu bezpieczeństwa, pozostaw domyślne ustawienie.

  • Aby zmienić hasło główne dla wybranych urządzeń, kliknij przycisk Device root password (Główne hasło urządzenia) i wpisz nowe hasło główne.

 7. Kliknij polecenie Create (Utwórz).

 8. Aby zastosować zasadę, kliknij opcję Devices (Urządzenia).

 9. Zaznacz urządzenia, do których chcesz zastosować zasadę.

 10. W menu Action (Akcja) przejdź do ustawienia Policy options (Opcje zasad)

 11. Zaznacz zasadę zabezpieczeń i kliknij przycisk Save (Zapisz)

Tworzenie i stosowanie zasady dotyczącej aplikacji

 1. Wybierz opcję Sites (Lokalizacje)

 2. Kliknij lokalizację, do której chcesz uzyskać dostęp.

 3. Wybierz opcję Policies (Zasady)

 4. Zaznacz opcję Apps (Aplikacje) i kliknij przycisk Continue (Kontynuuj)

 5. Nazwij zasadę

 6. Zaznacz aplikacje, które chcesz zainstalować i zaktualizować na urządzeniach.

 7. W menu rozwijanym kliknij okno aktualizacji.

 8. Kliknij polecenie Create (Utwórz).

 9. Aby zastosować zasadę, wybierz opcję Devices (Urządzenia).

 10. Zaznacz urządzenia, do których chcesz zastosować zasadę.

 11. W menu Action (Akcja) przejdź do ustawienia Policy options (Opcje zasad)

 12. Zaznacz zasadę dotyczącą aplikacji, którą chcesz zastosować.

 13. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Uwaga

Zaznaczone aplikacje w razie usunięcia zostaną automatycznie ponownie zainstalowane.

Edytowanie zasady

 • Aby edytować istniejącą zasadę:
 • Wybierz opcję Sites (Lokalizacje)

 • Kliknij lokalizację, do której chcesz uzyskać dostęp.

 • Wybierz opcję Policies (Zasady)

 • Kliknij przycisk ... obok zasady, którą chcesz edytować, a następnie z menu rozwijanego wybierz polecenie Edit policy (Edytuj zasadę).

 • Kliknij przycisk Save (Zapisz)

Usuwanie zasady

 • Aby usunąć istniejącą zasadę:
 • Wybierz opcję Sites (Lokalizacje)

 • Kliknij lokalizację, do której chcesz uzyskać dostęp.

 • Wybierz opcję Policies (Zasady)

 • Kliknij przycisk ... obok zasady, którą chcesz edytować, a następnie z menu rozwijanego wybierz polecenie Delete policy (Usuń zasadę).

 • Kliknij przycisk Delete (Usuń)

Uwaga

Wszystkie urządzenia, do których ta zasada została zastosowana, zachowują ustawienia zasady, ale ustawienia te nie będą już nadrzędne.

Rozwiązywanie problemów

Konfigurowanie ustawień zapory

Aby klient i kontroler lokalizacji AXIS Device Manager Extend mógł komunikować się z usługą Axis, należy dodać następujące adresy IP i/lub nazwy domen do listy dozwolonych przez zaporę organizacji:

Adres URL prod.adm.connect.axis.com to prosty wpis DNS, który jest rozpoznawany jako adres IP 52.224.128.152 lub 40.127.155.231. Te adresy IP hostują pojedynczą bramę aplikacji, która przekazuje żądania do odpowiedniego (w zależności od ścieżki przychodzącego żądania) hosta zaplecza.

Klient i kontroler lokalizacji AXIS Device Manager Extend używają nazwy domeny w przypadku wszystkich żądań.

Aby ta funkcja działała, sieć musi korzystać z publicznego serwera DNS (lub np. zapisać nazwę domeny w pamięci podręcznej lokalnego serwera DNS). Dlatego oprócz adresu IP bramy aplikacji do listy dozwolonych należy dodać również adres IP publicznego serwera DNS.

Na przykład: Publiczny serwer DNS firmy Google, który jest dostępny pod adresami IP: 8.8.8.8 i 8.8.4.4.

Przekazywanie opinii

Aby przesłać nam opinię dotyczącą aplikacji:

 1. Kliknij ikonę menu głównego w prawym górnym rogu.

 2. Wybierz opcję Provide feedback (Przekaż opinię).

 3. Opisz swoje wrażenia i przemyślenia dotyczące ulepszeń.

 4. Wprowadź swój adres e-mail (opcjonalnie).

 5. Kliknij opcję Send feedback (Wyślij opinię).

Uwaga

Lokalni przedstawiciele obsługi klienta Axis nie oferują pełnego wsparcia. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie axis.com/support.