AXIS S3008 Mk II Recorder

O urządzeniu

AXIS S3008 Mk II Recorder to kompaktowy rejestrator wideo z wbudowanym przełącznikiem PoE umożliwiającym łatwą instalację. Urządzenie jest wyposażone w dysk twardy klasy systemów dozoru. Ponadto posiada port USB ułatwiający eksportowanie materiału wizyjnego. Dostępne są trzy modele rejestratora: z dyskami twardymi o pojemności 2 TB, 4 TB lub 8 TB.

Ile kamer można podłączyć do rejestratora?

Do przełącznika PoE można podłączyć do ośmiu urządzeń.

Ile energii rejestrator może zapewnić kamerom?

 • Istnieją ograniczenia dotyczące technologii Power over Ethernet (PoE):
 • Rejestrator może zasilać do ośmiu urządzeń za pomocą PoE.

 • Łączna ilość dostępnej energii wynosi 124 W.

 • Każdy port sieciowy obsługuje do 15,4 W (PoE Class 3) w porcie PoE (PSE) i 12,95 W po stronie kamery (PD).

 • Przełącznik przydziela zasilanie PoE w oparciu o klasę PoE połączonego urządzenia.

Obsługiwane przeglądarki

Windows®

 • ChromeTM (zalecana)

 • Firefox®

 • Edge®

OS X®

 • ChromeTM (zalecana)

 • Safari®

Inne

 • ChromeTM

 • Firefox®

Więcej informacji na temat korzystania z urządzenia znajduje się w podręczniku użytkownika dostępnym na stronie Documentation | Axis Communications (Dokumentacja | Axis Communications).
Więcej informacji na temat zalecanych przeglądarek znajduje się na stronie Axis OS browser support | Axis Communications (Pomoc do przeglądarki Axis OS | Axis Communications).

Instalacja

AXIS S3008 Recorder Mk II jest używany wraz z oprogramowaniem AXIS Companion w wersji 4 do zarządzania obrazem wizyjnym.

Rozpoczynanie pracy

Pierwsze kroki w aplikacji AXIS Companion

 1. Uwaga

  Podczas konfiguracji systemu wymagany jest dostęp do Internetu.

 2. Omówienie instalacji:
 3. Rejestrowanie konta My Axis

 4. Instalacja sprzętu

 5. Instalacja aplikacji na komputer

 6. Tworzenie lokalizacji

 7. Instalacja aplikacji mobilnej

Wynik instalacji systemu:

 • Oprogramowanie sprzętowe jest uaktualniane na wszystkich urządzeniach Axis.

 • Ustawiono hasło dla urządzeń.

 • Zapis jest włączony z ustawieniami domyślnymi.

 • Zdalny dostęp jest włączony.

Rejestrowanie konta My Axis

Zarejestruj konto My Axis na stronie axis.com/my-axis/login.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta My Axis, można aktywować uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA). MFA to system zabezpieczeń, który dodaje kolejną warstwę weryfikacji w celu zapewnienia ochrony tożsamości użytkownika.

 1. Aby włączyć uwierzytelnianie MFA:
 2. Przejdź do strony axis.com/my-axis/login.

 3. Zaloguj się, używając poświadczeń konta My Axis.

 4. Przejdź do strony i kliknij opcję Account settings (Ustawienia konta).

 5. Kliknij opcję Security settings (Ustawienia zabezpieczeń)

 6. Kliknij opcję Handle your 2-factor authentication (Obsługuj uwierzytelnianie dwuskładnikowe).

 7. Wprowadź poświadczenia dostępu do konta w serwisie My Axis.

 8. Wybierz metodę uwierzytelniania Authenticator App (TOTP) (Aplikacja uwierzytelniająca (TOTP)) lub Email (E-mail) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instalacja sprzętu

 1. Zainstaluj kamery.

 2. Połącz rejestrator z siecią za pośrednictwem portu LAN.

 3. Połącz kamery z wbudowanym przełącznikiem PoE rejestratora lub zewnętrznym przełącznikiem PoE.

 4. Połącz komputer z tą samą siecią, z którą jest połączony rejestrator.

 5. Podłącz zasilacz do rejestratora.

 6. Ważne

  Najpierw należy podłączyć przewód zasilający do rejestratora, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazdka.

 7. Zanim kontynuujesz, poczekaj kilka minut, aż rejestrator i kamery zostaną uruchomione.

UWAGA

Rejestrator powinien znajdować się w miejscu dobrze wentylowanym, w którym jest odpowiednio dużo wolnej przestrzeni wokół niego, aby zapobiec jego przegrzaniu.

Instalacja aplikacji na komputer

 1. Przejdź na stronę axis.com/products/axis-companion i kliknij pozycję Download (Pobierz) w celu pobrania aplikacji AXIS Companion w wersji 4 dla systemu Windows.

 2. Otwórz plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

 3. Zaloguj się przy użyciu konta My Axis.

Tworzenie lokalizacji

Lokalizacja to jeden punkt wejścia do systemu dozoru, na przykład dla wszystkich kamer w sklepie. Można śledzić kilka lokalizacji za pośrednictwem jednego konta My Axis.

Uwaga

Jeżeli korzystasz z wcześniejszej wersji aplikacji AXIS Companion, utworzone lokalizacje nie będą wyświetlane na liście lokalizacji w aplikacji AXIS Companion w wersji 4. Ponadto niektóre urządzenia mogą nie być obsługiwane. Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami, przeczytaj Migracja z klasycznej wersji AXIS Companion do wersji 4.

 1. Włącz aplikację komputerową AXIS Companion.

 2. Zaloguj się przy użyciu konta My Axis.

 3. Kliknij przycisk Create new site (Utwórz nową lokalizację).

 4. Nazwij lokalizację i wprowadź nazwę firmy.

 5. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 6. Wybierz urządzenia, które chcesz dodać do lokalizacji.

 7. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 8. Wprowadź hasło.

  To hasło umożliwia dostęp do interfejsu WWW urządzeń lub trybu offline w aplikacji mobilnej AXIS Companion.

 9. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 10. Na stronie Ready to install (Gotowe do instalacji) opcje Offline mode (Tryb offline) i Upgrade firmware (Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe) są domyślnie wyłączone. Można je wyłączyć, jeśli nie chcesz używać trybu offline ani aktualizować urządzeń o najnowsze wersje oprogramowania sprzętowego.

 11. Kliknij przycisk Install (Instaluj) i poczekaj, aż aplikacja AXIS Companion skonfiguruje urządzenia.

  Konfiguracja może potrwać kilka minut.

Instalacja aplikacji mobilnej

Aplikacja mobilna AXIS Companion pozwala na dostęp do urządzenia i ustawień z dowolnego miejsca. Możesz również otrzymywać powiadomienia o wystąpieniu podejrzanych zdarzeń albo gdy ktoś dzwoni przez interkom.

System Android

Kliknij przycisk Download (Pobierz) lub zeskanuj poniższy kod QR.

System iOS

Kliknij przycisk Download (Pobierz) lub zeskanuj poniższy kod QR.

Otwórz aplikację AXIS Companion i zaloguj się, używając poświadczeń konta Axis.

Jeżeli nie masz konta My Axis, możesz je założyć, przechodząc na stronę axis.com/my-axis.

Interfejs WWW

Aby przejść do interfejsu WWW urządzenia, wpisz adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej.

Wyświetl/ukryj menu główne.

Wyświetl informacje o wersji.

Uzyskaj dostęp do pomocy dotyczącej produktu.

Zmień język.

Ustaw jasny lub ciemny motyw.

Menu użytkownika zawiera opcje:

 • Informacje o zalogowanym użytkowniku.

 • Change account (Zmień konto): Wyloguj się z bieżącego konta i zaloguj się na nowe konto.

 • Log out (Wyloguj) : Wyloguj się z bieżącego konta.

Menu kontekstowe zawiera opcje:

 • Analytics data (Dane analityczne): Zaakceptuj, aby udostępniać nie osobiste dane przeglądarki.

 • Feedback (Opinia): Ta opcja pozwala wystawiać opinie, by pomagać nam w poprawianiu funkcjonalności produktów i usług.

 • Legal (Informacje prawne): Wyświetl informacje o plikach cookie i licencjach.

 • About (Informacje): ta opcja pokazuje informacje o urządzeniu, w tym wersję oprogramowania sprzętowego i numer seryjny.

 • Interfejs starszego urządzenia: Zmień interfejs WWW urządzenia na starszą wersję.

Stan

Time sync status (Stan synchronizacji czasu)

Pokazuje informacje o synchronizacji z usługą NTP, w tym czy urządzenie jest zsynchronizowane z serwerem NTP oraz czas pozostały czas do następnej synchronizacji.

NTP settings (Ustawienia NTP): umożliwia wyświetlenie i zaktualizowanie ustawień NTP. Ta opcja pozwala przejść do strony Date and time (Data i godzina), gdzie można zmienić ustawienia usługi NTP.

Ongoing recordings (Trwające nagrania)

Ta opcja wyświetla trwające nagrania i zasób pamięci, w którym mają być zapisane.

Recordings (Nagrania): pozwala wyświetlić trwające i przefiltrowane nagrania oraz ich źródła. Więcej informacji:

Pokazuje lokalizację zapisu nagrania w zasobie.

Device info (Informacje o urządzeniu)

ta opcja pokazuje informacje o urządzeniu, w tym wersję oprogramowania sprzętowego i numer seryjny.

Upgrade firmware (Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe): umożliwia zaktualizowanie oprogramowania sprzętowego urządzenia. Ta opcja pozwala przejść do strony Maintenance (Konserwacja), gdzie można wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego.

Connected clients (Podłączone klienty)

Pokazuje liczbę połączeń i połączonych klientów.

View details (Wyświetl szczegóły): Wyświetla i aktualizuje listę połączonych klientów. Na liście widać adres IP, protokół, port, stan i PID/proces każdego połączenia.

Aplikacje

Add app (Dodaj aplikację): umożliwia zainstalowanie nowej aplikacji.

Find more apps (Znajdź więcej aplikacji): pozwala znaleźć więcej aplikacji do zainstalowania. Nastąpi przekierowanie na stronę z opisem aplikacji Axis.

Allow unsigned apps (Zezwalaj na niepodpisane aplikacje): włączenie tej opcji umożliwi instalowanie niepodpisanych aplikacji.

Allow root-privileged apps (Zezwalaj na aplikacje z uprawnieniami roota): włączenie tej opcji umożliwi aplikacjom z uprawnieniami roota pełny dostęp do urządzenia.

Wyświetl aktualizacje zabezpieczeń w aplikacjach AXIS OS i ACAP.

Uwaga

Korzystanie z kilku aplikacji jednocześnie może wpływać na wydajność urządzenia.

Aby włączyć lub wyłączyć aplikację, użyj przełącznika znajdującego się obok jej nazwy.

Open (Otwórz): umożliwia uzyskanie dostępu do ustawień aplikacji. Dostępne ustawienia zależą od aplikacji. W niektórych aplikacjach nie ma żadnych ustawień.

Menu kontekstowe może zawierać jedną lub kilka z następujących opcji:

 • Open-source license (Licencja open source): pozwala wyświetlić informacje o licencjach open source używanych w aplikacji.

 • App log (Dziennik aplikacji): pozwala wyświetlić dziennik zdarzeń aplikacji. Dziennik jest pomocny podczas kontaktowania się z pomocą techniczną.

 • Activate license with a key (Aktywuj licencję kluczem): Jeżeli aplikacja wymaga licencji, konieczne jest jej aktywowanie. Z tej opcji należy korzystać, jeżeli urządzenie nie ma dostępu do Internetu.

  Jeśli nie masz klucza licencji, przejdź na stronę axis.com/products/analytics. Do wygenerowania klucza potrzebny będzie kod licencyjny oraz numer seryjny produktu Axis.

 • Activate license automatically (Aktywuj licencję automatycznie): Jeżeli aplikacja wymaga licencji, konieczne jest jej aktywowanie. Z tej opcji należy korzystać, jeżeli urządzenie ma dostęp do Internetu. Do aktywowania licencji konieczny jest kod.

 • Deactivate the license (Dezaktywuj licencję): Aby zastąpić obecną licencję inną licencją, np. w przypadku przejścia z wersji próbnej na pełną, musisz wyłączyć obecną licencję. Jeśli dezaktywujesz licencję, zostanie ona również usunięta z urządzenia.

 • Settings (Ustawienia): Ta opcja umożliwia konfigurowanie parametrów.

 • Delete (Usuń): Ta opcja powoduje trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia. Jeśli najpierw nie dezaktywujesz licencji, pozostanie ona aktywna.

System

Czas i lokalizacja

Data i godzina

Format czasu zależy od ustawień językowych przeglądarki internetowej.

Uwaga

Zalecamy zsynchronizowanie daty i godziny urządzenia z serwerem NTP.

Synchronization (Synchronizacja): pozwala wybrać opcję synchronizacji daty i godziny urządzenia.

 • Automatic date and time (Automatyczna data i godzina, ręczne serwery NTS KE): Synchronizacja z serwerami bezpiecznych kluczy NTP podłączonym do serwera DHCP.

  • Ręczne serwery NTS KE: Opcja ta umożliwia wprowadzenie adresu IP jednego lub dwóch serwerów NTP. W przypadku używania dwóch serwerów NTP urządzenie jest zsynchronizowane i dostosowuje czas według danych wejściowych z obu serwerów.

 • Automatyczna data i godzina (serwery NTP z protokołem DHCP): Synchronizacja z serwerami NTP podłączonymi do serwera DHCP.

  • Zapasowe serwery NTP: Wprowadź adres IP jednego lub dwóch serwerów zapasowych.

 • Automatyczna data i godzina (ręczne serwery NTP): Opcja ta umożliwia synchronizowanie z wybranymi serwerami NTP.

  • Ręczne serwery NTP: Opcja ta umożliwia wprowadzenie adresu IP jednego lub dwóch serwerów NTP. W przypadku używania dwóch serwerów NTP urządzenie jest zsynchronizowane i dostosowuje czas według danych wejściowych z obu serwerów.

 • Custom date and time (Niestandardowa data i godzina): Ustaw datę i godzinę ręcznie. Kliknij polecenie Get from system (Pobierz z systemu) w celu pobrania ustawień daty i godziny z komputera lub urządzenia przenośnego.

Time zone (Strefa czasowa): Wybierz strefę czasową. Godzina zostanie automatycznie dostosowana względem czasu letniego i standardowego.

 • DHCP: Stosuje strefę czasową serwera DHCP. Aby można było wybrać tę opcję, urządzenie musi być połączone z serwerem DHCP.

 • Manual (Manualnie): Wybierz strefę czasową z listy rozwijanej.

Uwaga

System używa ustawień daty i godziny we wszystkich nagraniach, dziennikach i ustawieniach systemowych.

Sieć

IPv4

Przypisz automatycznie IPv4: wybierz, aby router sieciowy automatycznie przypisywał adres IP do urządzenia. Zalecamy korzystanie z funkcji automatycznego przydzielania adresu IP (DHCP) dla większości sieci.

IP address (Adres IP): wprowadź unikatowy adres IP dla urządzenia. Statyczne adresy IP można przydzielać losowo w sieciach izolowanych, pod warunkiem że adresy są unikatowe. Aby uniknąć występowania konfliktów, zalecamy kontakt z administratorem sieci przed przypisaniem statycznego adresu IP.

Maska podsieci: Otwórz maskę podsieci, aby określić adresy w sieci lokalnej. Wszystkie adresy poza siecią lokalną przechodzą przez router.

Router: wprowadź adres IP domyślnego routera (bramki) używanego do łączenia z urządzeniami należącymi do innych sieci i segmentów sieci.

Fallback to static IP address if DHCP isn’t available (Jeśli DHCP jest niedostępny, zostanie ono skierowane do statycznego adresu IP): Wybierz, czy chcesz dodać statyczny adres IP, który ma być używany jako rezerwa, jeśli usługa DHCP jest niedostępna i nie można automatycznie przypisać adresu IP.

Uwaga

Jeśli protokół DHCP jest niedostępny, a urządzenie korzysta z adresu rezerwowego dla adresu statycznego, adres statyczny jest skonfigurowany w zakresie ograniczonym.

IPv6

Przypisz IPv6 automatycznie: Włącz IPv6, aby router sieciowy automatycznie przypisywał adres IP do urządzenia.

Nazwa hosta

Przypisz automatycznie nazwę hosta: Wybierz, aby router sieciowy automatycznie przypisywał nazwę hosta do urządzenia.

Hostname (Nazwa hosta): Wprowadź ręcznie nazwę hosta, aby zapewnić alternatywny dostęp do urządzenia. W raporcie serwera i dzienniku systemowym jest używana nazwa hosta. Używaj tylko dozwolonych znaków: A-Z, a-z, 0-9 i -.

Serwery DNS

Assign DNS automatically (Przypisz automatycznie DNS): Wybierz ustawienie, aby serwer DHCP automatycznie przypisywał domeny wyszukiwania i adresy serwerów DNS do urządzenia. Zalecamy korzystanie z funkcji automatycznego przydzielania adresów DNS (DHCP) dla większości sieci.

Przeszukaj domeny: jeżeli używasz nazwy hosta, która nie jest w pełni kwalifikowana, kliknij Add search domain (Dodaj domenę wyszukiwania) i wprowadź domenę, w której ma być wyszukiwana nazwa hosta używana przez urządzenie.

DNS servers (Serwery DNS): kliknij polecenie Add DNS server (Dodaj serwer DNS) i wprowadź adres IP podstawowego serwera DNS. Powoduje to przełożenie nazw hostów na adresy IP w sieci.

Protokoły wykrywania sieci

Bonjour®: włącz, aby umożliwić automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci.

Bonjour name (Nazwa Bonjour): wprowadź przyjazną nazwę, która będzie widoczna w sieci. Nazwa domyślna składa się z nazwy urządzenia i jego adresu MAC.

UPnP®: włącz, aby umożliwić automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci.

UPnP name (Nazwa UPnP): wprowadź przyjazną nazwę, która będzie widoczna w sieci. Nazwa domyślna składa się z nazwy urządzenia i jego adresu MAC.

WS-Discovery: włącz, aby umożliwić automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci.

One-click cloud connection (Łączenie w chmurze jednym kliknięciem)

Usługa One-Click Cloud Connect (O3C) w połączeniu z systemem AVHS zapewnia łatwe i bezpieczne połączenie z internetem w celu uzyskania dostępu do obrazów wideo w czasie rzeczywistym oraz zarejestrowanych obrazów z dowolnej lokalizacji. Więcej informacji: axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services.

Allow O3C (Zezwalaj na O3C):

 • One-click (Jednym kliknięciem): Jest to domyślne ustawienie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control na urządzeniu, aby połączyć się z usługą O3C przez Internet. Urządzenie należy zarejestrować w serwisie O3C w ciągu 24 godzin od naciśnięcia przycisku kontrolnego. W przeciwnym razie urządzenie zakończy połączenie z usługą O3C. Po zarejestrowaniu urządzenia opcja Always (Zawsze) jest włączona, a urządzenie zostaje połączone z usługą O3C.

 • Always (Zawsze): Urządzenie stale próbuje połączyć się z usługą O3C przez Internet. Po zarejestrowaniu urządzenie zostaje połączone z usługą O3C. Opcji tej należy używać wtedy, gdy przycisk Control na urządzeniu jest niedostępny.

 • No (Nie): wyłącza usługę O3C.

Proxy settings (Ustawienia proxy): W razie potrzeby należy wprowadzić ustawienia proxy, aby połączyć się z serwerem proxy.

Host: Wprowadź adres serwera proxy.

Port: wprowadź numer portu służącego do uzyskania dostępu.

Login i Hasło: W razie potrzeby wprowadź nazwę użytkownika i hasło do serwera proxy.

Metoda uwierzytelniania:

 • Zwykła: Ta metoda jest najbardziej zgodnym schematem uwierzytelniania HTTP. Jest ona mniej bezpieczna niż metoda Digest (Szyfrowanie), ponieważ nazwa użytkownika i hasło są wysyłane do serwera w postaci niezaszyfrowanej.

 • Digest (Szyfrowanie): ta metoda jest bezpieczniejsza, ponieważ zawsze przesyła hasło w sieci w formie zaszyfrowanej.

 • Auto (Automatycznie): ta opcja umożliwia urządzeniu wybór metody uwierzytelniania w zależności od obsługiwanych metod. Priorytet ma metoda Digest (Szyfrowanie); w dalszej kolejności stosowana jest metoda Basic (Zwykła).

Owner authentication key (OAK) (Klucz uwierzytelniania właściciela (OAK)): kliknij polecenie Get key (Pobierz klucz), aby pobrać klucz uwierzytelniania właściciela. Warunkiem jest podłączone urządzenia do Internetu bez użycia zapory lub serwera proxy.

Porty sieciowe

Power over Ethernet

 • Przydzielona moc: Liczba aktualnie przydzielonych watów (W).

 • Łączny pobór PoE: Liczba zużytych watów (W).

 • PoE aktywne podczas ponownego uruchomienia rejestratora: Włącz, aby zapewnić zasilanie podłączonych urządzeń podczas ponownego uruchamiania rejestratora.

Kliknij tę opcję, aby wyświetlić lub ukryć obraz portów.

 • Kliknij port na obrazie, aby wyświetlić jego dane na liście portów.

Lista portów

 • Port: Numer portu.

 • PoE: Umożliwia włączanie i wyłączanie PoE dla portu.

 • Network (Sieć): Umożliwia włączanie i wyłączanie sieci dla portu.

 • Status (Stan): Wskazuje, do danego portu jest podłączone urządzenie.

 • Friendly name (Przyjazna nazwa): Przyjazną nazwę można ustawić w zakładce Network settings (Ustawienia sieci). Domyślna nazwa to połączenie modelu i adresu sterownika multimedialnego MAC (Media Access Control) podłączonego urządzenia.

 • Pobór energii: Liczba watów (W) faktycznie zużywanych i przydzielanych przez podłączone urządzenie.

Zasilanie przez sieć Ethernet

Przydzielona moc: Liczba aktualnie przydzielonych watów (W).

Łączny pobór PoE: Liczba zużytych watów (W).

PoE aktywne podczas ponownego uruchomienia rejestratora: Włącz, aby zapewnić zasilanie podłączonych urządzeń podczas ponownego uruchamiania rejestratora.

Zajęte miejsce: Procentowa ilość zajętego miejsca.

Wolne miejsce: Procent miejsca dostępnego na zapisy.

Wolne miejsce: Dostępne miejsce na dysku wyświetlane w MB (megabajtach), GB (gigabajtach) lub TB (terabajtach).

Stan dysku: Bieżący stan dysku.

Temperatura dysku: Bieżąca temperatura dysku.

PoE: Umożliwia włączanie i wyłączanie PoE dla poszczególnych portów. Po podłączeniu urządzenia zostaną wyświetlone następujące informacje:

 • Przyjazna nazwa: Przyjazną nazwę można ustawić w zakładce Ustawienia sieci. Domyślna nazwa to połączenie modelu i adresu sterownika multimedialnego MAC (Media Access Control) podłączonego urządzenia.

 • Pobór energii: Liczba aktualnie pobieranych i przydzielonych watów (W).

Zabezpieczenia

Certyfikaty

Certyfikaty służą do uwierzytelniania urządzeń w sieci. Urządzenie obsługuje dwa typy certyfikatów:

 • Certyfikaty serwera/klienta

  Certyfikat serwera/klienta potwierdza numer urządzenia i może mieć własny podpis lub podpis jednostki certyfikującej (CA). Certyfikaty z własnym podpisem oferują ograniczoną ochronę i można je wykorzystywać do momentu uzyskania certyfikatu CA.

 • Certyfikaty CA

  Certyfikaty CA mogą służyć do uwierzytelniania innych certyfikatów, na przykład tożsamości serwera uwierzytelniającego w przypadku połączenia urządzenia z siecią zabezpieczoną za pomocą IEEE 802.1X. Urządzenie ma kilka zainstalowanych wstępnie certyfikatów CA.

Obsługiwane są następujące formaty:

 • Formaty certyfikatów: .PEM, .CER i .PFX

 • Formaty kluczy prywatnych: PKCS#1 i PKCS#12

Ważne

W przypadku przywrócenia na urządzeniu ustawień fabrycznych wszystkie certyfikaty są usuwane. Wstępnie zainstalowane certyfikaty CA są instalowane ponownie.

Add certificate (Dodaj certyfikat): Kliknij, aby dodać certyfikat.

 • More... (Więcej...): Wyświetlanie dodatkowych pól do wypełnienia lub wybrania.

 • Secure keystore (Bezpieczny magazyn kluczy): Wybierz tę opcję, aby używać funkcji Secure element (Zabezpieczony element) lub Trusted Platform Module 2.0 (Moduł TPM 2.0) do bezpiecznego przechowywania klucza prywatnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznego magazynu kluczy, odwiedź stronę help.axis.com/en-us/axis-os#cryptographic-support.

 • Key type (Typ klucza): Aby zabezpieczyć certyfikat, wybierz domyślny algorytm szyfrowania lub inny z listy rozwijanej.

Menu kontekstowe zawiera opcje:

 • Certificate information (Dane certyfikatu): Wyświetl właściwości zainstalowanego certyfikatu.

 • Delete certificate (Usuń certyfikat): Umożliwia usunięcie certyfikatu.

 • Create certificate signing request (Utwórz żądanie podpisania certyfikatu): Umożliwia utworzenie żądanie podpisania certyfikatu w celu przekazania go do urzędu rejestracyjnego i złożenia wniosku o wydanie certyfikatu tożsamości cyfrowej.

Bezpieczny magazyn kluczy:

 • Bezpieczny element (CC EAL6+): Wybierz, aby używać bezpiecznego elementu do bezpiecznego magazynu kluczy.

 • Moduł TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 poziom 2): Wybierz, aby używać modułu TPM 2.0 do bezpiecznego magazynu kluczy.

IEEE 802.1x oraz IEEE 802.1AE MACsec

IEEE 802.1x to standard IEEE dla kontroli dostępu sieciowego opartej na portach, zapewniający bezpieczne uwierzytelnianie przewodowych i bezprzewodowych urządzeń sieciowych. IEEE 802.1x jest oparty na protokole EAP (Extensible Authentication Protocol).

Aby uzyskać dostęp do sieci zabezpieczonej IEEE 802.1x, urządzenia sieciowe muszą dokonać uwierzytelnienia. Do uwierzytelnienia służy serwer, zazwyczaj RADIUS, taki jak FreeRADIUS i Microsoft Internet Authentication Server.

Certyfikaty

W przypadku konfiguracji bez certyfikatu CA, sprawdzanie poprawności certyfikatów serwera jest wyłączone, a urządzenie próbuje uwierzytelnić się niezależnie od tego, do jakiej sieci jest podłączone.

Podczas korzystania z certyfikatu w instalacjach firmy Axis urządzenie i serwer uwierzytelniający używają do uwierzytelniania certyfikatów cyfrowych z użyciem EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol - Transport Layer Security).

Aby zezwolić urządzeniu na dostęp do sieci chronionej za pomocą certyfikatów, w urządzeniu musi być zainstalowany podpisany certyfikat klienta.

Authentication method (Metoda uwierzytelniania): Wybierz typ protokołu EAP na potrzeby uwierzytelniania. Domyślnie jest to EAP-TLS. Bezpieczniejszą opcją jest EAP-PEAP/MSCHAPv2.

Client certificate (Certyfikat klienta): wybierz certyfikat klienta, aby użyć IEEE 802.1x. Serwer uwierzytelniania używa certyfikatu do weryfikacji tożsamości klienta.

CA certificate (Certyfikat CA): wybierz certyfikaty CA w celu potwierdzania tożsamości serwera uwierzytelniającego. Jeśli nie wybrano żadnego certyfikatu, urządzenie próbuje uwierzytelnić się niezależnie od tego, do jakiej sieci jest podłączone.

EAP identity (Tożsamość EAP): wprowadź tożsamość użytkownika powiązaną z certyfikatem klienta.

EAPOL version (Wersja protokołu EAPOL): wybierz wersję EAPOL używaną w switchu sieciowym.

Use IEEE 802.1x (Użyj IEEE 802.1x): wybierz, aby użyć protokołu IEEE 802.1 x.

IEEE 802.1AE MACsec

IEEE 802.1AE MACsec jest standardem IEEE dotyczącym adresu MAC, który definiuje bezpołączeniową poufność i integralność danych dla protokołów niezależnych od dostępu do nośników.

Te ustawienia są dostępne wyłącznie w przypadku korzystania z uwierzytelniania za pomocą EAP-TLS:

Tryb

 • Dynamic CAK / EAP-TLS (Dynamiczne CAK/EAP-TLS): Opcja domyślna. Po nawiązaniu zabezpieczonego połączenia urządzenie będzie sprawdzać dostępność adresów MAC w sieci.

 • Static CAK / pre-shared key (PSK) (Statyczny CAK/PSK): Ta opcja pozwala ustawić nazwę i wartość klucza niezbędną do połączenia z siecią.

Te ustawienia są dostępne wyłącznie w przypadku korzystania z uwierzytelniania za pomocą EAP-PEAP/MSCHAPv2:

 • Password (Hasło): Wprowadź hasło do tożsamości użytkownika.

 • Peap version (Wersja Peap): wybierz wersję Peap używaną w switchu sieciowym.

 • Label (Etykieta): 1 pozwala używać szyfrowania EAP klienta; 2 pozwala używać szyfrowania PEAP klienta. Wybierz etykietę używaną przez przełącznik sieciowy podczas korzystania z wersji 1 protokołu Peap.

Certyfikat oprogramowania sprzętowego z niestandardowym podpisem

Do zainstalowania w urządzeniu testowego oprogramowania sprzętowego lub innego niestandardowego oprogramowania Axis konieczny jest niestandardowy certyfikat producenta. Certyfikat służy do sprawdzenia, czy oprogramowanie sprzętowe jest zatwierdzone zarówno przez właściciela urządzenia, jak i przez firmę Axis. Oprogramowanie sprzętowe działa tylko na określonym urządzeniu z niepowtarzalnym numerem seryjnym i identyfikatorem procesora. Niestandardowe certyfikaty oprogramowania sprzętowego mogą być tworzone tylko przez firmę Axis, ponieważ Axis posiada klucze do ich podpisywania.

Zainstaluj: Kliknij przycisk Install (Instaluj), aby zainstalować certyfikat. Certyfikat musi zostać zainstalowany przed zainstalowaniem oprogramowania sprzętowego.

Menu kontekstowe zawiera opcje:

 • Delete certificate (Usuń certyfikat): Umożliwia usunięcie certyfikatu.

Konta

Pamięć masowa

Pamięć pokładowa

 • Dysk twardy
 • Free (Wolne): Ilość wolnego miejsca na dysku.

 • Status (Stan): Czy dysk jest zainstalowany.

 • File system (System plików): System plików używany przez dysk.

 • Encrypted (Zaszyfrowane): Czy dysk jest zaszyfrowany.

 • Temperatura: Bieżąca temperatura sprzętu.

 • Ogólny test stanu: Wynik kontroli kondycji dysku.

 • Tools (Narzędzia)
 • Check (Sprawdź): Sprawdza, czy urządzenie pamięci masowej jest wolne od błędów, i spróbuje je naprawić automatycznie.

 • Repair (Napraw): Naprawia urządzenie pamięci masowej. Podczas naprawy zostaną wstrzymane aktywne nagrania. Naprawa urządzenia pamięci masowej może spowodować utratę danych.

 • Format (Formatuj): Usuń wszystkie zapisy i sformatuj urządzenie zasobu. Wybierz system plików.

 • Encrypt (Szyfruj): Aktywuje szyfrowanie przechowywanych danych.

 • Decrypt (Odszyfruj): Aktywuje deszyfrowanie przechowywanych danych. System wykasuje wszystkie pliki w urządzeniu zasobu.

 • Change password (Zmień hasło): Zmień hasło szyfrowania dysków. Zmiana hasła nie zakłóca nagrywania.

 • Użyj narzędzia: Kliknij, aby uruchomić wybrane narzędzie

Unmount (Wymontuj): Kliknij przed odłączeniem urządzenia od systemu. Spowoduje to zatrzymanie wszystkich nagrań w toku.

Write protect (Zabezpieczenie przed zapisem): Pozwala włączyć zabezpieczenie urządzenia zasobu przed nadpisaniem.

Autoformat (Automatyczne formatowanie): Dysk zostanie automatycznie sformatowany przy użyciu systemu plików ext4.

Dzienniki

Serwer SSH

Zabezpiecz powłokę (SSH): Włącz, aby umożliwić użytkownikom bezpieczne logowanie się i korzystanie z usług w sieci.

Konserwacja

Restart (Uruchom ponownie): Uruchom ponownie urządzenie. Nie wpłynie to na żadne bieżące ustawienia. Uruchomione aplikacje zostaną ponownie uruchomione automatycznie.

Restore (Przywróć): Opcja ta umożliwia przywrócenie większości domyślnych ustawień fabrycznych. Następnie konieczne jest ponowne skonfigurowanie urządzeń i aplikacji, zainstalowanie aplikacji, które nie zostały wstępnie zainstalowane, a także ponowne utworzenie wszystkich zdarzeń i wstępnych ustawień.

Ważne

Operacja przywrócenia spowoduje, że będą zapisane tylko następujące ustawienia:

 • protokół uruchamiania (DHCP lub stały adres),
 • Statyczny adres IP
 • Router domyślny
 • Maska podsieci
 • Ustawienia 802.1X
 • Ustawienia O3C
 • Adres IP serwera DNS

Factory default (Ustawienia fabryczne): Przywróć wszystkie ustawienia do domyślnych wartości fabrycznych. Po zakończeniu tej operacji konieczne będzie zresetowanie adresu IP w celu uzyskania dostępu do urządzenia.

Uwaga

Wszystkie składniki oprogramowania sprzętowego firmy Axis posiadają podpisy cyfrowe zapewniające, że na urządzeniu będzie instalowane wyłącznie zweryfikowane oprogramowanie sprzętowe. To dodatkowo zwiększa minimalny ogólny poziom cyberbezpieczeństwa urządzeń Axis. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z oficjalnym dokumentem „Signed firmware, secure boot, and security of private keys” („Podpisane oprogramowanie sprzętowe, bezpieczne uruchamianie i bezpieczeństwo kluczy prywatnych”) na stronie axis.com.

Firmware upgrade (Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego): Umożliwia uaktualnienie do nowej wersji oprogramowania sprzętowego. Nowe wersje oprogramowania sprzętowego mogą zawierać udoskonalenia działania i poprawki błędów oraz zupełnie nowe funkcje. Zalecamy, aby zawsze korzystać z najnowszej wersji. Aby pobrać najnowsza wersję, odwiedź stronę axis.com/support.

 • Po uaktualnieniu masz do wyboru trzy opcje:
 • Standard upgrade (Aktualizacja standardowa): Umożliwia uaktualnienie do nowej wersji oprogramowania sprzętowego.

 • Factory default (Ustawienia fabryczne): Umożliwia uaktualnienie i przywrócenie ustawień do domyślnych wartości fabrycznych. Jeżeli wybierzesz tę opcję, po uaktualnieniu nie będzie możliwości przywrócenia poprzedniej wersji oprogramowania sprzętowego.

 • Autorollback (Automatyczne przywrócenie wersji): Uaktualnij i potwierdź uaktualnienie w ustawionym czasie. Jeżeli nie potwierdzisz, w urządzeniu zostanie przywrócona poprzednia wersja oprogramowania sprzętowego.

Firmware rollback (Przywracanie poprzedniej wersji oprogramowania sprzętowego): Przywróć poprzednio zainstalowaną wersję oprogramowania sprzętowego.

Informacje ogólne o produkcie

 1. Dysk twardy
 2. Brzęczyk alarmu
 3. Port USB
 4. Wskaźnik LED stanu
 5. Przycisk zasilania
 6. Wskaźnik LED dysku twardego
 7. Uziemienie
 8. Port LAN
 9. Port PoE (8x)
 10. Przycisk kontrolny
 11. Wejście zasilania

Przycisk zasilania

 • Aby wyłączyć rejestrator, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj, aż brzęczyk wyemituje krótki dźwięk.

 • Aby wyciszyć brzęczyk, naciśnij i zwolnij przycisk zasilania.

Przycisk kontrolny

 • Przycisk kontrolny służy do:
 • Przywracania domyślnych ustawień fabrycznych produktu. Patrz Twarde resetowanie rejestratora.

 • Nawiązywanie połączenia przez Internet z usługą łączenia w chmurze jednym kliknięciem (O3C). Aby połączyć się z usługą, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około trzy sekundy, aż dioda LED stanu zacznie migać na zielono.

Rozwiązywanie problemów

Wskaźnik LED stanu dostarcza następujących informacji:

Wskaźnik LED stanuWskazanie
ZielonyRejestrator jest włączony, a stan to OK.
PomarańczowyRejestrator jest uruchamiany lub trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Zaczekaj, aż dioda LED zaświeci się na zielono.
Czerwony

Może to oznaczać, że budżet PoE został przekroczony. Jeśli urządzenie zostało dopiero połączone z rejestratorem, spróbuj je ponownie usunąć. Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach PoE, zobacz .

Wskaźnik LED dysku twardego dostarcza następujących informacji:

Wskaźnik LED dysku twardegoWskazanie
ZielonyDioda LED miga na zielono podczas zapisywania danych na dysku twardym.
CzerwonyPodczas zapisywania wystąpiło zakłócenie. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony System > Storage (Pamięć masowa).

Dźwięki brzęczyka:

 • Przekroczono budżet PoE. Jeśli urządzenie zostało dopiero połączone z rejestratorem, spróbuj je ponownie usunąć. Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach PoE, zobacz

 • Uwaga

  Aby wyłączyć brzęczyk, naciśnij krótko przycisk zasilania.

Rejestrator wyłącza się:

 • Rejestrator jest poważnie przegrzany.

Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

ProblemRozwiązanie

Moje zapisy są niedostępne.

Przejdź do Rozwiązywanie typowych problemów.

Nie mogę połączyć się z kamerami.

Przejdź do Rozwiązywanie typowych problemów.

Otrzymuję powiadomienie o błędzie: „Brak kontaktu”.

Przejdź do Rozwiązywanie typowych problemów.

Moje lokalizacje nie są widoczne w aplikacji mobilnej.

Upewnij się, że masz wersję 4 aplikacji mobilnej AXIS Companion.

Rozwiązywanie typowych problemów

Zalecamy zapisanie raportu systemowego przed ponownym uruchomieniem, skonfigurowaniem lub zresetowaniem urządzeń.

Patrz Zapisywanie raportu systemowego.

 1. Sprawdź, czy kamery i rejestrator są podłączone do zasilania.

 2. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem.

 3. Sprawdź, czy sieć działa prawidłowo.

 4. Sprawdź, czy kamery są podłączone do tej samej sieci, w której znajduje się komputer, chyba że korzystasz z łączności zdalnej.

 5. Nadal coś nie działa?
 6. Upewnij się, że kamery, rejestrator i aplikacja komputerowa AXIS Companion mają zainstalowane najnowsze aktualizacje oprogramowania sprzętowego i oprogramowania.

  Zobacz Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe.

 7. Uruchom ponownie aplikację komputerową AXIS Companion.

 8. Uruchom ponownie kamery i rejestrator.

 9. Nadal coś nie działa?
 10. Wykonaj twardy reset kamer i rejestratora, aby przywrócić w nich ustawienia fabryczne.

  Patrz Twarde resetowanie rejestratora.

 11. Ponownie dodaj zresetowane kamery do lokalizacji.

 12. Nadal coś nie działa?
 13. Zaktualizuj kartę graficzną przy użyciu najnowszych sterowników.

 14. Nadal coś nie działa?
 15. Zapisz raport systemowy i skontaktuj się z działem wsparcia technicznego Axis.

  Patrz Zapisywanie raportu systemowego.

Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe

Nowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego zawierają najnowsze, ulepszone opcje, funkcje i zabezpieczenia.

 1. Przejdź do interfejsu WWW urządzenia wiodącego.

 2. Wybierz kolejno opcje Maintenance > Firmware upgrade (Konserwacja > Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) > Upgrade (Aktualizuj).

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Twarde resetowanie rejestratora

Ważne

Gdy rejestrator jest włączony, należy go przesuwać bardzo ostrożnie. Gwałtowne ruchy lub wstrząsy mogą uszkodzić dysk twardy.

Uwaga
 • Twardy reset spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień, w tym adresu IP.
 • Twardy reset nie powoduje usunięcia nagrań.
 1. Wyłącz rejestrator:

  Naciśnij przycisk zasilania znajdujący się z przodu rejestratora i przytrzymaj przez 4–5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

 2. Poczekaj na wyłączenie rejestratora, a następnie obróć go, aby uzyskać dostęp do przycisku kontrolnego.

 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk kontrolny. Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania, aby uruchomić rejestrator. Zwolnij przycisk kontrolny po 15–30 sekundach, kiedy wskaźnik LED zacznie migać na bursztynowo.

 4. Ostrożnie odłóż rejestrator na miejsce.

 5. Proces zostanie zakończony, gdy wskaźnik LED stanu zmieni kolor na zielony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90.

 6. Zresetuj urządzenia podłączone do rejestratora.

 7. Jeżeli dysk twardy jest zaszyfrowany, należy go zamontować ręcznie po zresetowaniu rejestratora:

  1. Przejdź do interfejsu WWW urządzenia.

  2. Przejdź do menu System > Storage (Zasób) i kliknij przycisk Mount (Montaż).

  3. Wprowadź hasło użyte podczas szyfrowania dysku twardego.

Nie mogę zalogować się w interfejsie WWW produktu

W przypadku ustawienia hasła dla produktu podczas konfiguracji, a następnie dodania tego produktu do lokalizacji, nie można zalogować się w interfejsie WWW produktu przy użyciu hasła, które zostało ustawione. Dzieje się tak dlatego, że oprogramowanie AXIS Companion zmienia hasła wszystkich urządzeń w lokalizacji.

Aby zalogować się do urządzenia w lokalizacji, wpisz nazwę użytkownika root i hasło dostępu do lokalizacji.

Jak usunąć wszystkie nagrania

 1. W interfejsie WWW urządzenia przejdź do menu System > Storage (Zasób).

 2. Wybierz Format i kliknij Use tool (Użyj narzędzia).

 3. Uwaga

  Spowoduje to usunięcie wszystkich nagrań z dysku twardego, ale konfiguracja rejestratora i lokalizacji nie ulega zmianie.

Zapisywanie raportu systemowego

 1. W aplikacji AXIS Companion przejdź do > Save system report (Zapisz raport systemowy).

 2. W przypadku rejestracji nowego przypadku na stronie wsparcia technicznego Axis dołącz raport systemowy.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Kontakt z pomocą techniczną

Aby uzyskać pomoc, przejdź na stronę axis.com/support.