Device-to-cloud integration for Azure Cognitive Service for Vision

Informacje

Z tego przewodnika dowiesz się, jak połączyć urządzenie Axis z aplikacją Azure Cognitive Services.

Kompatybilne kamery

Integracja aplikacji Azure Cognitive Services jest obecnie możliwa w przypadku kamer z układem SoC (system-on-chip) ARTPEC-8 lub CV25. Aby kupić kamerę, skontaktuj się z pobliskim partnerem firmy Axis. Aby znaleźć partnera, przejdź na stronę Znajdź partnera w witrynie axis.com.

System-on-chip (SoC)

Selektor produktów (link głęboki)

ARTPEC-8Kamery ARTPEC-8
CV25Kamery CV25
Uwaga

Wczytywanie tych list może potrwać kilka sekund.

Logowanie

Aby kontynuować, potrzebujesz konta w witrynie internetowej Axis Communications. Kliknij to łącze w celu zalogowania się lub założenia konta My Axis:

My Axis

Tworzenie organizacji

Organizacja to miejsce, w którym można łączyć urządzenia i nimi zarządzać oraz uzyskiwać do nich dostęp w strukturze hierarchicznej. Organizacja steruje też połączeniem z aplikacjami, takimi jak Azure Cognitive Service.

Aby utworzyć organizację, wykonaj proste instrukcje podane poniżej:

 1. Otwórz stronę https://microsoft.provisioning.connect.axis.com/.

 2. Wpisz nazwę organizacji. Zalecamy podanie nazwy klienta lub partnera jako nazwy organizacji.

 3. Wstępnie ustawioną aplikacją dostępną do połączenia jest Azure Cognitive Service.
 4. Przeczytaj umowę EULA, a następnie kliknij przycisk, aby potwierdzić, że rozumiesz i akceptujesz jej postanowienia.

 5. Kliknij przycisk Next (Dalej)

Rejestracja urządzenia

Aplikacja AXIS Installer umożliwia przypisywanie urządzeń do organizacji. Aby pobrać aplikację, przejdź do sklepu Apple Store w przypadku systemu iOS lub Google Play w przypadku systemu Android.

Po instalacji wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom aplikację AXIS Installer.

 2. Zaloguj się na swoje konto My Axis.

 3. Wybierz utworzoną właśnie organizację.

 4. Za pomocą aplikacji zeskanuj OAK (klucz uwierzytelniania właściciela) urządzenia, które chcesz zarejestrować. Klucz można znaleźć w opakowaniu kupionego urządzenia.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 6. Aby zarejestrować kolejne urządzenia, powtarzaj kroki 4 i 5.
Uwaga

W przypadku zgubienia OAK (klucza uwierzytelniania właściciela) można go odzyskać poprzez zalogowanie się do kamery. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi tutaj: https://help.axis.com/en-us/axis-os#one-click-cloud-connection

Dostęp do kamer

Aby uzyskać dostęp do kamer z poziomu Azure Cognitive Services for Vision, zaloguj się na konto My Axis i przyznaj Vision Studio uprawnienie dostępu do kamer.

 • Przejdź do Vision Studio na platformie Azure.

 • Utwórz New video source (Nowe źródło wideo)

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.