F101-A XF P1367 Explosion-protected Camera

Informacje o rozwiązaniu

Informacje ogólne o produkcie

 1. Gniazdo kart microSD
 2. Wskaźnik LED stanu
 3. Wbudowany mikrofon
 4. Regulator zoomu
 5. Śruba samoblokująca pierścienia do ostrości
 6. Pierścień do ostrości
 7. Złącze zasilania (DC)
 8. Złącze I/O
 9. Złącze przesłony
 10. Złącze RS485/422
 11. Wskaźnik LED zasilania
 12. Wskaźnik LED sieci
 13. Przycisk Control
 14. Gniazdo bezpieczeństwa
 15. Wejście audio
 16. Wyjście audio
 17. Złącze sieciowe (PoE)

Wyszukiwanie urządzenia w sieci

Aby znaleźć urządzenia Axis w sieci i przydzielić im adresy IP w systemie Windows®, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager. Obie aplikacje są darmowe i można je pobrać ze strony axis.com/support.

Aby znaleźć urządzenia Axis w sieci i przydzielić im adresy IP w systemie Windows®, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager Extend. Obie aplikacje są darmowe i można je pobrać ze strony axis.com/support.

Więcej informacji na temat wykrywania i przypisywania adresów IP znajduje się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia.

Dostęp do urządzenia

Uwaga
 • Dostęp do urządzenia Axis można uzyskać za pośrednictwem dowolnego z trzech przypisanych do niego adresów IP.
 • Dla każdego z trzech kanałów wymagany jest osobny login.
 1. Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres IP lub nazwę hosta urządzenia Axis.

  Jeśli nie znasz adresu IP, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci.

  Jeśli nie znasz adresu IP, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci.

  Jeśli nie znasz adresu IP, użyj narzędzia AXIS IP Utility, aby zlokalizować urządzenie w sieci. Informacje dotyczące wykrywania i przypisywania adresów IP znajdują się w dokumencie . Informacje te znajdują się również na stronach wsparcia technicznego w witrynie axis.com/support.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło. Jeżeli uzyskujesz dostęp do urządzenia po raz pierwszy, musisz ustawić hasło root. Patrz Ustawianie nowego hasła do konta root.

 3. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło. Jeżeli uzyskujesz dostęp do urządzenia po raz pierwszy, musisz ustawić hasło root. Patrz .

 4. W przeglądarce zostanie otwarta strona podglądu na żywo urządzenia.

 5. W przeglądarce zostanie otwarta aplikacja AXIS Entry Manager. Jeśli korzystasz z komputera, zostanie wyświetlona strona Informacje ogólne. Jeśli używasz urządzenia przenośnego, zostanie otwarta strona początkowa dla urządzeń mobilnych.

 6. W przeglądarce zostanie otwarta strona internetowa urządzenia. Strona początkowa nosi nazwę Informacje ogólne.

 7. W przeglądarce zostanie otwarta aplikacja AXIS I/O Manager. Strona początkowa nosi nazwę Pulpit.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Ustawianie nowego hasła do konta root

Ważne

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. W przypadku utraty hasła użytkownika root należy zresetować urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. W przypadku utraty hasła użytkownika root należy zresetować urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych.

Wskazówka dotycząca wsparcia technicznego: Potwierdzanie bezpieczeństwa hasła
 1. Wprowadź hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł. Patrz Bezpieczne hasła.

 2. Wprowadź ponownie hasło, aby sprawdzić, czy jest ono poprawnie zapisane.

 3. Kliknij przycisk Create login (Utwórz login). Hasło zostanie skonfigurowane.

 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz). Hasło zostanie skonfigurowane.

Ustawienia dodatkowe

Potrzebujesz więcej pomocy?

Dostęp do wbudowanej pomocy można uzyskać z poziomu strony WWW urządzenia. Pomoc zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat funkcji urządzenia i ich ustawień.

Dostęp do wbudowanej pomocy można uzyskać z poziomu strony WWW kamery. Pomoc zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat funkcji produktu i ich ustawień.

Wymiana obiektywu

 1. Zatrzymaj zapisy i odłącz zasilanie produktu.

 2. Odłącz przewód obiektywu i zdemontuj standardowy obiektyw.

 3. Zamontuj nowy obiektyw i podłącz kabel.

 4. Podłącz zasilanie.

 5. Zaloguj się na stronie internetowej produktu, przejdź do karty Image (Obraz), a następnie wybierz zamontowany obiektyw P-Iris lens.

 6. Uwaga

  Jeżeli korzystasz z obiektywu DC Iris, wybierz opcję Generic DC Iris (Generyczny DC Iris).

 7. Uruchom ponownie urządzenie, by zastosować zmiany. Przejdź do menu System > Maintenance (System > Konserwacja) i kliknij opcję Restart (Uruchom ponownie).

 8. Ustaw zoom i ostrość.

Ukrywanie części obrazu za pomocą masek prywatności

Możesz utworzyć jedną lub kilka masek prywatności, aby ukryć fragmenty obrazu.

Tworzenie maski prywatności
 1. Przejdź do menu Settings > Privacy mask (Ustawienia > Maska prywatności).

 2. Kliknij opcję New (Nowa).

 3. Dostosuj rozmiar, kolor i nazwę maski prywatności zgodnie z potrzebami.

Zmiana wyglądu maski

Redukcja szumu w warunkach słabego oświetlenia

Uwaga

Dostosowanie obrazu do słabego oświetlenia jest dostępne tylko dla kanału optycznego.

Aby zmniejszyć szum w warunkach słabego oświetlenia, można dostosować jedno lub więcej następujących ustawień:

 • Regulacja stosunku rozmycia ruchu do szumu. Przejdź do menu Settings > Image > Exposure (Ustawienia > Obraz > Ekspozycja) i przesuń suwak Blur-noise trade-off (Stosunek rozmycia do szumu) na Low noise (niski poziom szumu).

 • Automatyczny tryb ekspozycji.

 • Uwaga

  Wysoka maksymalna wartość migawki może skutkować rozmyciem obiektów w ruchu.

 • Aby zmniejszyć prędkość migawki, ustaw wartość maksymalną na najwyższą.

 • Zmniejsz ostrość obrazu.

 • Uwaga

  Po zmniejszeniu maksymalnego wzmocnienia obraz może stać się ciemniejszy.

 • Ustaw maksymalne wzmocnienie na niższą wartość.

 • Otwórz aperturę.

Jeżeli powyższe ustawienia nie spowodują poprawy jakości obrazu w wystarczającym stopniu, zmień obiektyw na obiektyw o niższej liczbie f.

Wybór trybu ekspozycji

Uwaga

Tryby ekspozycji są dostępne tylko dla kanału optycznego.

Kamera ma różne opcje trybów ekspozycji, które dostosowują aperturę, prędkość migawki oraz wzmocnienie, przez co zwiększają jakość obrazu w określonych scenach. Przejdź do menu Settings > Image > Exposure (Ustawienia > Obraz > Ekspozycja) i wybierz tryb ekspozycji:

 1. Aby wybrać tryb ekspozycji, przejdź do i wybierz kamerę z listy.

 2. Kliknij , a następnie wybierz (lub kliknij kamerę prawym przyciskiem myszy).

 3. W oknie dialogowym Image settings (Ustawienia obrazu)przejdź do karty Exposure (Ekspozycja) i wybierz jeden z następujących trybów ekspozycji:

 • W przypadku większości przypadków użycia należy wybrać opcję Automatic (Automatyczna).

 • W przypadku szybko poruszających się obiektów, które wymagają szybkiego lub stałego czasu otwarcia migawki, wybierz opcję Automatic aperture (Apertura automatyczna).

 • Aby zapewnić dłuższą głębię ostrości lub zakres ostrości, wybierz opcję Automatic shutter (Migawka automatyczna).

 • W przypadku środowisk z niektórymi rodzajami sztucznego oświetlenia, na przykład jarzeniowego, wybierz opcję Flicker-free (Bez migotania).

  Wybierz taką samą częstotliwość, jaką ma linia zasilania.

 • W przypadku środowisk z niektórymi rodzajami sztucznego oświetlenia i jasnym oświetleniem, na przykład na zewnątrz pomieszczeń z oświetleniem jarzeniowym w nocy i światłem słonecznym w dzień, wybierz opcję Flicker-reduced (Zmniejszone migotanie).

  Wybierz taką samą częstotliwość, jaką ma linia zasilania.

 • Aby uzyskać pełną kontrolę nad wszystkimi parametrami, co jest przydatne w przypadku scen z niewielkimi wahaniami oświetlenia, wybierz opcję Manual (Ręcznie).

 • Opcja Hold current (Zachowaj bieżące) blokuje bieżące ustawienia ekspozycji.

Maksymalizacja szczegółów obrazu

Ważne

Po zmaksymalizowaniu szczegółów na obrazie prawdopodobnie wzrośnie przepływność bitowa, a poklatkowość obniży się.

 • Przejdź do menu Settings > Image > Capture mode (Ustawienia > Obraz > Tryb rejestracji) i wybierz tryb rejestracji o najwyższej rozdzielczości.

 • Przejdź do menu Settings > Stream (Ustawienia > Strumień) i ustaw jak najmniejszą kompresję.

 • Otwórz menu Live view settings > Video format (Ustawienia widoku na żywo > Format wideo, a następnie wybierz strumień MJPEG.

 • Przejdź do menu Settings > Stream (Ustawienia > Strumień) i wyłącz funkcję Zipstream.

Monitorowanie długich i wąskich obszarów

Użyj formatu korytarzowego, aby lepiej używać pełnego pola widzenia w długich i wąskich obszarach, takich jak klatki schodowe, korytarze, drogi czy tunele.

 1. W zależności od urządzenia, obróć kamerę lub obiektyw trójosiowy Axis o 90° lub 270°.

 2. Uwaga

  Należy sprawdzić, czy oświetlenie w podczerwieni skierowane jest w przeciwną stronę od ścian lub osłon chroniących przed wpływem warunków atmosferycznych.

 3. Jeżeli urządzenie nie obraca widoku automatycznie, zaloguj się na stronie internetowej i przejdź do menu Settings > System > Orientation (Ustawienia > System > Orientacja).

 4. Kliknij .

 5. Obróć widok o 90° lub 270°.

Więcej informacji: axis.com/axis-corridor-format.

Sprawdzanie rozdzielczości pikseli

Aby sprawdzić, czy zdefiniowana część obrazu zawiera wystarczającą liczbę pikseli, aby na przykład rozpoznać twarz osoby, można użyć licznika pikseli.

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > System > Orientation (Orientacja).

 2. Kliknij .

 3. Dostosuj rozmiar i pozycję prostokąta w podglądzie na żywo kamery, na przykład tak, by obejmował miejsce, w którym mogą pojawić się twarze.

  Możesz zobaczyć liczbę pikseli każdej ze stron prostokąta (X i Y) i zdecydować, czy wartości są wystarczające dla Twoich potrzeb.

Obszar obserwacji

Obszar obserwacji to przycięty fragment pełnego widoku. Obszary obserwacji można przesyłać strumieniowo i zapisywać zamiast pełnego widoku, aby zminimalizować zapotrzebowanie na przepustowość i zasoby pamięci masowej. W przypadku włączenia PTZ w obszarze obserwacji można w obszarze używać funkcji PTZ. Za pomocą obszarów obserwacji można usuwać fragmenty pełnego widoku, na przykład niebo.

Obszar obserwacji to przycięty fragment pełnego widoku. Obszary obserwacji można przesyłać strumieniowo i zapisywać zamiast pełnego widoku, aby zminimalizować zapotrzebowanie na przepustowość i zasoby pamięci masowej. W przypadku włączenia PTZ w obszarze obserwacji można w obszarze używać funkcji PTZ. Za pomocą obszarów obserwacji można usuwać fragmenty pełnego widoku, na przykład niebo.

Podczas konfigurowania obszaru obserwacji zaleca się ustawienie rozdzielczości strumienia wideo o rozmiarze mniejszym lub większym niż rozmiar obszaru obserwacji. Jeżeli rozdzielczość strumienia wideo będzie większa niż rozmiar obszaru obserwacji, obraz wideo zostanie uznany za skalowany cyfrowo po przechwyceniu przez przetwornik, co wymaga większej przepustowości bez dodawania informacji o obrazie.

Rejestracja w scenach z jasnym podświetleniem

Zakres dynamiki to różnica w poziomie oświetlenia na obrazie. W niektórych przypadkach różnica pomiędzy najciemniejszymi a najjaśniejszymi obszarami może być bardzo duża. W wyniku tego otrzymujemy obraz, na którym nie widać ani jasnych, ani ciemnych obszarów. Szeroki zakres dynamiki (WDR) służy do wyświetlenia jasnych i ciemnych obszarów na obrazie.

Obraz bez WDR.
Obraz z WDR.
Uwaga
 • WDR może powodować występowanie artefaktów na obrazie.
 • Funkcja WDR może nie być dostępna dla wszystkich trybów rejestracji.
 1. Przejdź do Settings > Image > Wide dynamic range (Ustawienia > Obraz > Szeroki zakres dynamiki).

 2. Włącz WDR.

 3. Użyj suwaka Local contrast (Kontrast lokalny), aby dostosować poziom WDR.

 4. Użyj suwaka Tone mapping (Mapowanie tonalne), aby dostosować WDR.

 5. Aby ustawić wartość WDR, wybierz opcję Low (Nisk), Medium (Średni) lub High (Wysoki) z listy WDR level (Poziom WDR).

 6. Jeżeli nadal występują problemy, przejdź do menu Exposure (Ekspozycja) i ustaw Exposure zone (Strefę ekspozycji)tak, by pokrywała się z obszarem zainteresowania.

Więcej informacji o funkcji WDR i sposobie jej wykorzystania znajduje się na stronie axis.com/web-articles/wdr.

Uwaga

W przypadku korzystania z połączeń SIP do strumienia wideo nie są dołączane nakładki.

Uwaga

Nakładki w postaci tekstu i obrazu nie będą wyświetlane w strumieniu wideo transmitowanym przez HDMI.

Uwaga

Nakładki w postaci tekstu i obrazu nie będą wyświetlane w strumieniu wideo transmitowanym przez SDI.

Nakładki są nakładane na strumień wideo. Służą one do dostarczania dodatkowych informacji podczas instalacji i konfiguracji produktu lub podczas rejestracji obrazu (np. znacznik czasowy). Można dodać tekst lub obraz.

Wskaźnik strumieniowania obrazu wideo jest innym typem nakładki. Informuje on o tym, że strumień wideo transmitowany jest na żywo.

Wyświetlanie nałożenia tekstu w strumieniu wideo po wykryciu ruchu przez urządzenie

W poniższym przykładzie wyjaśniono sposób wyświetlania tekstu „Motion detected (Wykryto ruch), gdy urządzenie wykryje ruch.

Wyświetlanie nałożenia tekstu po wykryciu ruchu przez kamerę

Upewnij się, że aplikacja AXIS Video Motion Detection jest uruchomiona:

 1. Przejdź do menu Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje) > AXIS Video Motion Detection.

 2. Uruchom aplikację, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona.

 3. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana odpowiednio do potrzeb. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z instrukcją obsługi AXIS Video Motion Detection 4.

 4. Dodaj nałożenie tekstu:
 5. Przejdź do menu Settings > Overlay (Ustawienia > Nałożenie).

 6. Wybierz polecenie Create overlay (Utwórz nałożenie), a następnie wybierz nałożenie Text (Tekstowe).

 7. W polu tekstowym wprowadź#D.

 8. Wybierz rozmiar i wygląd tekstu.

 9. Aby ustawić nakładkę tekstową, wybierz ustawienie Custom (Użytkownika) lub jedno ze wstępnie zdefiniowanych ustawień.

 10. Utwórz regułę akcji:
 11. Przejdź do Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia) > Action rules (Reguły akcji).

 12. Utwórz regułę akcji, która jest wyzwalana przez AXIS Video Motion Detection.

 13. Z listy akcji wybierz opcję Overlay text (Nałóż tekst).

 14. Wpisz „Motion detected” (Wykryto ruch).

 15. Ustaw czas trwania.

 1. Przejdź do Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje) > AXIS Video Motion Detection.

 2. Uruchom aplikację, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona.

 3. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana odpowiednio do potrzeb.

 4. Dodaj nałożenie tekstu:
 5. Przejdź do menu Settings > Overlay (Ustawienia > Nałożenie).

 6. Kliknij polecenie Create overlay (Utwórz nałożenie).

 7. Wybierz opcję Text (Tekst) i kliknij polecenie Create (Utwórz).

 8. W polu tekstowym wprowadź#D.

 9. Wybierz rozmiar i wygląd tekstu.

 10. Aby ustawić nakładkę tekstową, wybierz ustawienie Custom (Użytkownika) lub jedno ze wstępnie zdefiniowanych ustawień.

 11. Utwórz regułę:
 12. Przejdź do menu System > Events > Rules (System > Zdarzenia > Reguły) i dodaj regułę.

 13. Wprowadź nazwę reguły.

 14. Wybierz z listy warunków opcję AXIS Video Motion Detection.

 15. Z listy akcji wybierz opcję Use overlay text (Użyj nakładki tekstowej).

 16. Wybierz opcję Camera 1 (Kamera 1).

 17. Wpisz „Motion detected” (Wykryto ruch).

 18. Ustaw czas trwania.

 19. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Uwaga

Aktualizacja nałożonego tekstu będzie automatycznie wprowadzana na wszystkich strumieniach wideo.

Bitrate control (Kontrola przepływności bitowej)

Dzięki kontroli przepływności bitowej można zarządzać zajętością pasma przez strumień wideo.

Variable bitrate (VBR) (Zmienna przepływność bitowa, VBR)
Przy zmiennej przepływności bitowej zajętość pasma zmienia się w zależności od natężenia aktywności w scenie. Przy większym natężeniu aktywności potrzebna jest większa przepustowość. Zmienna przepływność zapewnia stałą jakość obrazu, ale funkcja ta wymaga odpowiedniej ilości miejsca w zasobach pamięci.

Maximum bitrate (MBR) (Maksymalna przepływność bitowa, MBR)
Opcja ta umożliwia ustawienie docelowej przepływności bitowej, aby kontrolować zajętość pasma. Gdy bieżąca przepływność bitowa jest utrzymywana poniżej określonej szybkości, może wystąpić spadek jakości obrazu lub niższa poklatkowość. Jak priorytet można wybrać opcję ustawienia jakości obrazu lub poklatkowości. Zalecamy skonfigurowanie docelowej wartości przepływności bitowej na wartość większą niż oczekiwana. Dzięki temu można zachować margines, jeśli w scenie występuje wysoki poziom aktywności.

 1. Docelowa przepływność bitowa

Average bitrate (ABR) (Średnia przepływność bitowa, ABR)
Średnia przepływność bitowa jest dostosowywana automatycznie w dłuższym okresie. Dzięki temu można uzyskać docelową przepływność bitową i zapewnić jak najlepszą jakość obrazu wideo przy dostępnych zasobach pamięci masowej. Przepływność bitowa jest wyższa w scenach z dużą aktywnością w porównaniu ze scenami statycznymi. Korzystanie z opcji średniej przepływności zwiększa szanse uzyskania lepszej jakości obrazu w scenach o wysokim poziomie aktywności. Można zdefiniować łączną ilość pamięci masowej wymaganą do przechowywania strumienia wideo przez określony czas (czas retencji) po dostosowaniu jakości obrazu tak, by odpowiadała określonej przepływności bitowej. Określ średnią wartość przepływności bitowej w jeden z następujących sposobów:

 • Aby obliczyć przybliżone zapotrzebowanie na zasoby pamięci masowej, należy ustawić wartość docelową przepływności bitowej i czas retencji.

 • Użyj kalkulatora przepływności bitowej, aby obliczyć średnią przepływność bitową w zależności od dostępnego miejsca w zasobach pamięci i czasu retencji.

  1. Docelowa przepływność bitowa
  2. Rzeczywista średnia przepływność bitowa
 • Można również włączyć maksymalną przepływność bitową i określić przepływność bitową w ramach średniej przepływności bitowej.
  1. Docelowa przepływność bitowa
  2. Rzeczywista średnia przepływność bitowa

Formaty kompresji wideo

O tym, która metoda kompresji ma być używana, należy zdecydować w zależności od wymagań dotyczących przeglądania i właściwości sieci. Dostępne są następujące opcje:

Motion JPEG

Uwaga

Aby zapewnić obsługę kodeka audio Opus, strumień MJPEG jest zawsze przesyłany przez RTP.

Motion JPEG (MJPEG), to cyfrowa sekwencja wideo składająca się z szeregu indywidualnych obrazów JPEG. Obrazy te są następnie wyświetlane i aktualizowane z szybkością odpowiednią do utworzenia strumienia pokazującego ciągle zaktualizowany ruch. Aby odbiorca miał wrażenie oglądania obrazu wideo, szybkość musi wynosić co najmniej 16 klatek obrazu na sekundę. Obraz jest odbierany jako ruchomy obraz wideo przy 30 (NTSC) lub 25 (PAL) klatkach na sekundę.

Strumień MJPEG wykorzystuje przepustowość w dużym stopniu, ale zapewnia doskonałą jakość obrazu i dostęp do wszystkich obrazów zawartych w strumieniu.

H.264 lub MPEG-4 Part 10/AVC

Uwaga

Kompresja H. 264 to licencjonowana technologia. W produkcie Axis znajduje się jedna licencja klienta do przeglądania obrazów w kompresji H.264. Nie wolno instalować dodatkowych kopii klienta bez licencji. Aby zakupić dodatkowe licencje, skontaktuj się z dystrybutorem Axis.

Dzięki kompresji H.264 można, bez uszczerbku na jakości, zmniejszyć rozmiar cyfrowego pliku wideo o ponad 80% w porównaniu z formatem MJPEG i nawet 50% w porównaniu ze starszymi formatami MPEG. Oznacza to, że w przypadku pliku wideo wymagana jest mniejsza przepustowość i mniej zasobów pamięci masowej. Inaczej mówiąc, dla danej przepływności bitowej można uzyskać obraz o wyższej jakości.

H.265 lub MPEG-H Part 2/HEVC

Dzięki kompresji H.265 można, bez uszczerbku na jakości, zmniejszyć rozmiar cyfrowego pliku wideo o ponad 25% w porównaniu z kompresją H.264.

Uwaga
 • Kompresja H.265 to licencjonowana technologia. W produkcie Axis znajduje się jedna licencja klienta do przeglądania obrazów w kompresji H.265. Nie wolno instalować dodatkowych kopii klienta bez licencji. Aby zakupić dodatkowe licencje, skontaktuj się z dystrybutorem Axis.
 • Większość przeglądarek internetowych nie obsługuje dekodowania H.265 i dlatego kamera nie ma dla niego opcji w swoim interfejsie internetowym. Zamiast tego można użyć systemu zarządzania materiałem wizyjnym lub aplikacji obsługującej dekodowanie H.265.

Zmniejszanie zapotrzebowania na przepustowość i pamięć

Ważne

Zmniejszenie przepustowości może skutkować utratą wyrazistości szczegółów na obrazie.

 1. Przejdź do podglądu na żywo i wybierz opcję H.264.

 2. Przejdź do menu Settings > Stream (Ustawienia > Strumień).

 3. Użyj jednego z poniższych rozwiązań:

  • Włącz funkcję Zipstream i wybierz żądany poziom.

  • Uwaga

   Ustawienia Zipstream będą używane zarówno w kompresji H.264, jak i H.265.

  • Włącz funkcję GOP (Grupa obrazów) i ustaw wysoką wartość długości GOP.

  • Zwiększ wartość kompresji.

  • Włącz dynamiczną poklatkowość.

Uwaga

Przeglądarki internetowe nie obsługują dekodowania H.265. Użyj systemu zarządzania materiałem wizyjnym lub aplikacji obsługującej dekodowanie H.265.

Konfiguracja zasobów sieciowej pamięci masowej

 1. Aby przechowywać zapisy w sieci, należy skonfigurować zasoby sieciowej pamięci masowej.
 2. Przejdź do menu Settings > System (Ustawienia > System) > Storage (Pamięć masowa).

 3. Kliknij przycisk Setup (Ustaw) w obszarze Network storage (Sieciowa pamięć masowa).

 4. Wprowadź adres IP serwera hosta.

 5. Podaj nazwę współdzielonego udziału na serwerze hosta.

 6. Jeżeli dany udział wymaga logowania, przesuń przełącznik i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło.

 7. Kliknij przycisk Connect (Połącz).

Dodawanie dźwięku do zapisu

Uwaga

Aby podłączyć urządzenie audio, konieczny będzie kabel wielofunkcyjny.

 1. Włącz dźwięk:
 2. Przejdź do menu Settings > Audio (Ustawienia > Audio) i włącz opcję Allow audio (Zezwalaj na dźwięk).

 3. Przejdź do menu Input > Type (Wejście > Typ) i wybierz źródło dźwięku.

 4. Edytuj profil strumienia używany do rejestracji:
 5. Przejdź do menu Settings > Stream (Ustawienia > Strumień) i kliknij opcję Stream profiles (Profile strumienia).

 6. Wybierz profil strumienia i kliknij opcję Audio.

 7. Zaznacz pole wyboru i wybierz opcję Dodaj.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

 9. Kliknij przycisk Zamknij.

Rejestracja i odtwarzanie obrazu

Aby rejestrować obrazy wideo, należy najpierw skonfigurować zasoby pamięci sieciowej (patrz Konfiguracja zasobów sieciowej pamięci masowej) lub zamontować kartę SD.

 1. Rejestracja obrazów wideo
 2. Przejdź na stronę podglądu na żywo.

 3. Aby rozpocząć rejestrację, kliknij przycisk Record (Rejestruj). Kliknij przycisk ponownie, aby zatrzymać rejestrację.

 1. Przeglądanie materiałów wideo
 2. Kliknij Storage > Go to recordings (Pamięć masowa > Przejdź do zapisów).

 3. Wybierz z listy zapis – zostanie on odtworzony automatycznie.

Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń

Można utworzyć reguły sprawiające, że urządzenie będzie wykonywać konkretne akcje po wystąpieniu określonych zdarzeń. Reguła składa się z warunków i akcji. Warunki mogą służyć do wyzwalania akcji. Urządzenie może na przykład rozpocząć zapis lub wysłać wiadomość e-mail po wykryciu ruchu albo wyświetlić nałożony tekst podczas rejestracji.

Można utworzyć reguły sprawiające, że urządzenie będzie wykonywać konkretne akcje po wystąpieniu określonych zdarzeń. Reguła składa się z warunków i akcji. Warunki mogą służyć do wyzwalania akcji. Urządzenie może na przykład odtworzyć plik dźwiękowy według harmonogramu lub po odebraniu połączenia albo wysłać wiadomość e-mail, jeśli zmieni się adres IP.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

Wyzwalanie akcji

 1. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia), by utworzyć regułę akcji. Reguła akcji określa, kiedy urządzenie wykona określone działania. Reguły akcji można skonfigurować jako zaplanowane, powtarzające się lub na przykład wyzwalane detekcją ruchu.

  Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia), by skonfigurować regułę. Reguła określa, kiedy urządzenie wykona określone działania. Reguły można skonfigurować jako zaplanowane, powtarzające się lub na przykład wyzwalane detekcją ruchu.

 2. Wybierz Trigger (Wyzwalacz) do wyzwolenia akcji. Jeżeli w regule akcji zostanie określony więcej niż jeden wyzwalacz, wszystkie muszą zostać spełnione, aby wyzwolić akcję.

  Wybierz Condition (Warunek), który musi zostać spełniony w celu wyzwolenia akcji. Jeżeli w regule akcji zostanie określony więcej niż jeden warunek, wszystkie muszą zostać spełnione, aby wyzwolić akcję.

 3. Wybierz Action (Akcję), którą urządzenie ma wykonać po spełnieniu warunków.

Uwaga

Po dokonaniu zmian w aktywnej regule akcji regułę należy uruchomić ponownie, aby zastosować te zmiany.

Po dokonaniu zmian w aktywnej regule należy ją uruchomić ponownie, aby zastosować te zmiany.

Uwaga

Jeżeli zmienia się definicję profilu strumienia używanego w regule, należy ponownie uruchomić wszystkie reguły korzystające z tego profilu strumienia.

Rejestrowanie obrazu wideo w momencie wykrycia ruchu przez kamerę

W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfiguracji kamery w celu rozpoczęcia zapisu na karcie SD w ciągu pięciu sekund przed wykryciem ruchu i zakończenia zapisu po jednej minucie.

Sposób zapisywania strumienia wideo w przypadku wykrycia ruchu przez kamerę
 1. Upewnij się, że aplikacja AXIS Video Motion Detection jest uruchomiona:
 2. Przejdź do menu Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje) > AXIS Video Motion Detection.

 3. Uruchom aplikację, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona.

 4. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana odpowiednio do potrzeb. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z instrukcją obsługi AXIS Video Motion Detection 4.

 1. Utwórz regułę akcji:
 2. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia) i dodaj regułę akcji.

 3. Wprowadź nazwę reguły akcji.

 4. Z listy wyzwalaczy wybierz Applications (Aplikacje), a następnie wybierz AXIS Video Motion Detection (VMD).

 5. Z listy akcji wybierz opcję Record video (Zarejestruj wideo).

 6. Wybierz istniejący profil strumienia lub utwórz nowy.

 7. Włącz i ustaw czas przed wyzwoleniem na 5 sekund.

 8. Włącz opcję While the rule is active (Kiedy reguła jest aktywna).

 9. Włącz i ustaw czas po wyzwoleniu na 60 sekund.

 10. Z listy opcji pamięci masowej wybierz opcję SD card (Karta SD).

 11. Kliknij przycisk OK.

 1. Create a rule (Utwórz regułę):
 2. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 3. Wprowadź nazwę reguły.

 4. Z listy warunków w obszarze Application (Zastosowanie) wybierz AXIS Video Motion Detection (VMD) (Detekcja ruchu AXIS Video).

 5. Z listy akcji w obszarze Recordings (Zapisy) wybierz opcję Record video while the rule is active (Rejestruj wideo, gdy reguła jest aktywna).

 6. Wybierz istniejący profil strumienia lub utwórz nowy.

 7. Ustaw czas buforowania przed zdarzeniem na 5 sekund.

 8. Ustaw czas buforowania po akcji na 60 sekund.

 9. Z listy opcji pamięci masowej wybierz opcję SD card (Karta SD).

 10. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Aplikacje

Aplikacje pozwalają lepiej wykorzystać potencjał urządzeń Axis. AXIS Camera Application Platform (ACAP) to otwarta platforma umożliwiająca podmiotom zewnętrznym opracowywanie funkcji analizy i innych aplikacji dla urządzeń Axis. Aplikacje mogą być fabrycznie zainstalowane na urządzeniu, dostępne do pobrania za darmo lub oferowane za opłatą licencyjną.

Podręczniki użytkownika do aplikacji Axis można znaleźć na stronie help.axis.com.

Uwaga
 • Zalecamy uruchamianie jednej aplikacji na raz.
 • Kilka aplikacji może być uruchomionych w tym samym czasie, ale niektóre z nich mogą ze sobą nie współpracować. Niektóre zestawy aplikacji mogą wymagać zbyt wiele mocy obliczeniowej lub pamięci przy jednoczesnym ich uruchomieniu. Przed uruchomieniem aplikacji należy sprawdzić, czy mogą one być uruchomione jednocześnie.
 • Unikaj uruchamiania aplikacji, gdy wbudowana funkcja detekcji ruchu jest aktywna.
 • Aplikacje są obsługiwane na kanale 1.
Ważne

AXIS 3D People Counter to aplikacja osadzona w urządzeniu. Nie zalecamy uruchamiania innych aplikacji w tym urządzeniu, ponieważ może to wpłynąć na wydajność AXIS 3D People Counter.

Rozwiązywanie problemów

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

OSTRZEŻENIE

Ten produkt emituje promieniowanie podczerwone . Nie patrz na pracującą lampę.

Ważne

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych należy stosować rozważnie. Opcja resetowania do domyślnych ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych produktu, włącznie z adresem IP.

Uwaga

Aplikacja AXIS License Plate Verifier jest wstępnie skonfigurowana w kamerze. Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych trzeba ponownie zainstalować klucz licencyjny. Patrz .

Uwaga

W przypadku produktów z wieloma adresami IP kanał 1 będzie miał adres 192.168.0.90, kanał 2 będzie miał adres 192.168.0.91, i tak dalej.

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych produktu:

 1. Odłącz zasilanie produktu.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control i włącz zasilanie. Patrz Informacje ogólne o produkcie.

 3. Przytrzymuj przycisk Control przez 15–30 sekund, aż wskaźnik LED stanu zacznie migać na bursztynowo.

 4. Zwolnij przycisk Control. Proces zostanie zakończony, gdy wskaźnik LED stanu zmieni kolor na zielony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90.

 5. Użyj narzędzi do instalacji i zarządzania, aby przypisać adres IP, ustawić hasło i uzyskać dostęp do strumienia wideo.

  Narzędzia do instalacji i zarządzania są dostępne na stronach pomocy technicznej axis.com/support.

 6. Ponownie ustaw ostrość produktu.

 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Control i przycisk ponownego uruchamiania.

 2. Zwolnij przycisk ponownego uruchamiania, ale przytrzymuj przycisk Control przez 15–30 sekund, aż wskaźnik LED stanu zacznie migać na bursztynowo.

 3. Zwolnij przycisk Control. Proces zostanie zakończony, gdy wskaźnik LED stanu zmieni kolor na zielony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90.

 4. Użyj narzędzi do instalacji i zarządzania, aby przypisać adres IP, ustawić hasło i uzyskać dostęp do strumienia wideo.

 5. Zwolnij przycisk ponownego uruchamiania i przytrzymaj przycisk Control.

 6. Przytrzymuj przycisk Control, aż wskaźnik LED zasilania zaświeci się na zielono, a cztery wskaźniki LED stanu zmienią kolor na bursztynowy (może to potrwać do 15 sekund).

 7. Przytrzymuj przycisk Control, aż wskaźnik LED zasilania zaświeci się na zielono, a sześć wskaźników LED stanu zmieni kolor na bursztynowy (może to potrwać do 15 sekund).

 8. Zwolnij przycisk Control. Gdy wskaźniki LED stanu zaświecą się na zielono (co może potrwać do 1 minuty) proces resetowania jednostki zostanie zakończony.

 9. Proces został zakończony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90-93.

 10. Proces został zakończony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90-95.

 11. Użyj narzędzi do instalacji i zarządzania, aby przypisać adresy IP, ustawić hasło i uzyskać dostęp do strumienia wideo.

Uwaga

Aby zresetować pojedynczy kanał do oryginalnych ustawień fabrycznych, zaloguj się na stronie internetowej produktu i użyj przycisku.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control i przycisk zasilania przez 15–30 sekund, aż wskaźnik LED stanu zacznie migać na bursztynowo. Patrz Informacje ogólne o produkcie.

 2. Zwolnij przycisk Control, ale przytrzymuj przycisk zasilania, aż wskaźnik LED stanu zmieni kolor na zielony.

 3. Zwolnij przycisk zasilania i zmontuj produkt.

 4. Proces został zakończony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90.

 5. Użyj narzędzi do instalacji i zarządzania, aby przypisać adres IP, ustawić hasło i uzyskać dostęp do strumienia wideo.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control i przycisk zasilania. Patrz Informacje ogólne o produkcie.

 2. Zwolnij przycisk zasilania, ale przytrzymuj przycisk Control przez 15–30 sekund, aż wskaźnik LED stanu zacznie migać na bursztynowo.

 3. Zwolnij przycisk Control.

 4. Proces został zakończony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90.

 5. Użyj narzędzi do instalacji i zarządzania, aby przypisać adres IP, ustawić hasło i uzyskać dostęp do strumienia wideo.

 1. Odłącz zasilanie produktu.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control i włącz zasilanie. Patrz Informacje ogólne o produkcie.

 3. Przytrzymuj przycisk Control przez 25 sekund, aż wskaźnik LED stanu ponownie zmieni kolor na bursztynowy.

 4. Zwolnij przycisk Control. Proces zostanie zakończony, gdy wskaźnik LED stanu zmieni kolor na zielony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90.

 5. Użyj narzędzi do instalacji i zarządzania, aby przypisać adres IP, ustawić hasło i uzyskać dostęp do produktu.

 1. Odłącz zasilanie produktu.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control i włącz zasilanie. Patrz Informacje ogólne o produkcie.

 3. Przytrzymuj przycisk Control przez 10 sekund, aż wskaźnik LED stanu ponownie zmieni kolor na bursztynowy.

 4. Zwolnij przycisk Control. Proces zostanie zakończony, gdy wskaźnik LED stanu zmieni kolor na zielony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90.

 5. Użyj narzędzi do instalacji i zarządzania, aby przypisać adres IP, ustawić hasło i uzyskać dostęp do produktu.

Parametry można również zresetować do domyślnych ustawień fabrycznych przez interfejs WWW. Wybierz kolejno Settings > System > Maintenance (Ustawienia > System > Konserwacja)Preferences > Additional Device Configuration > System Options > Maintenance (Preferencje > Dodatkowa konfiguracja urządzenia > Opcje systemu > Konserwacja)Setup > Additional Controller Configuration > Setup > System Options > Maintenance (Ustawienia > Konfiguracja dodatkowego sterownika > Konfiguracja > Opcje systemu > Konserwacja) i kliknij opcję Default (Domyślne).

Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego

Oprogramowanie sprzętowe określa dostępne funkcje urządzeń sieciowych. Podczas rozwiązywanie problemów należy zawsze najpierw sprawdzić bieżącą wersję oprogramowani sprzętowego. Najnowsza wersja może zawierać poprawki, które rozwiążą problem.

Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego:

 1. Przejdź do strony internetowej produktu.

 2. Kliknij menu pomocy .

 3. Kliknij opcję About (O produkcie).

 • Przejdź do obszaru Overview (Informacje ogólne).

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Ważne

Wstępnie skonfigurowane i spersonalizowane ustawienia są zapisywane podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego (pod warunkiem że funkcje te są dostępne w nowym oprogramowaniu sprzętowym), choć Axis Communications AB tego nie gwarantuje.

Ważne

Aby instalacja się powiodła, upewnij się, że podczas aktualizacji osłona jest zamocowana.

Ważne

Upewnij się, że podczas całego procesu aktualizacji produkt jest podłączony do źródła zasilania.

Uwaga

Aktualizacja produktu Axis do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania sprzętowego umożliwia uaktualnienie produktu o najnowsze funkcje. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego zawsze należy przeczytać instrukcje dotyczące aktualizacji oraz informacje o wersji dostępne z każdą nową wersją. Przejdź do strony axis.com/support/firmware, aby znaleźć najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego oraz informacje o wersji.

Uwaga

Pierwsze uruchomienie może potrwać kilka minut, ponieważ po aktualizacji oprogramowania sprzętowego następuje uaktualnienie bazy danych zawierającej użytkowników, grupy, poświadczenia i inne dane. Wymagany czas zależy od ilości danych.

Aplikacji AXIS Device Manager można używać do aktualizacji wielu produktów. Dowiedz się więcej na stronie axis.com/products/axis-device-manager.

Jak dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego
 1. Pobierz na komputer plik oprogramowania sprzętowego dostępny bezpłatnie na stronie axis.com/support/firmware.

 2. Zaloguj się do urządzenia jako administrator.

 3. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > System > Maintenance (Konserwacja). Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie. Po zakończeniu aktualizacji produkt automatycznie uruchomi się ponownie.

 4. Przejdź do menu Maintenance (Konserwacja) > Firmware upgrade (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego). Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie. Po zakończeniu aktualizacji produkt automatycznie uruchomi się ponownie.

 5. Gdy produkt zostanie uruchomiony ponownie, należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej.

Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, przejdź na stronę poświęconą rozwiązywaniu problemów: axis.com/support.

Problemy z aktualizacją oprogramowania sprzętowego

Niepowodzenie podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończy się niepowodzeniem, urządzenie załaduje ponownie poprzednią wersję oprogramowania sprzętowego. Najczęstszą przyczyną tego jest wczytanie niewłaściwego oprogramowania sprzętowego. Upewnij się, że nazwa pliku oprogramowania sprzętowego odpowiada danemu urządzeniu i spróbuj ponownie.

Problemy po aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Jeśli wystąpią problemy po aktualizacji oprogramowania sprzętowego, przejdź do strony Konserwacja i przywróć poprzednio zainstalowaną wersję.

Problemy z ustawieniem adresu IP

Urządzenie należy do innej podsieci

Jeśli adres IP przeznaczony dla danego urządzenia oraz adres IP komputera używanego do uzyskania dostępu do urządzenia należą do różnych podsieci, ustawienie adresu IP jest niemożliwe. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać adres IP.

Adres IP jest używany przez inne urządzenie

Odłącz urządzenie Axis od sieci. Uruchom polecenie Ping (w oknie polecenia/DOS wpisz ping oraz adres IP urządzenia):

 • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Reply from <adres IP>: bytes=32; time=10..., oznacza to, że ten adres IP może już być używany przez inne urządzenie w sieci. Poproś administratora sieci o nowy adres IP i zainstaluj ponownie urządzenie.

 • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Request timed out, oznacza to, że ten adres IP jest dostępny do wykorzystania przez urządzenie Axis. Sprawdź całe okablowanie i zainstaluj urządzenie ponownie.

Możliwy konflikt adresów IP z innym urządzeniem w tej samej podsieci

Zanim serwer DHCP ustawi adres dynamiczny, używany jest statyczny adres IP urządzenia Axis. Oznacza to, że jeśli ten sam domyślny statyczny adres IP jest używany także przez inne urządzenie, mogą wystąpić problemy podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia.

Nie można uzyskać dostępu do urządzenia przez przeglądarkę

Nie można się zalogować

Jeśli protokół HTTPS jest włączony, trzeba upewnić się, że podczas logowania używany jest właściwy protokół (HTTP lub HTTPS). Może zajść konieczność ręcznego wpisania http lub https w polu adresu przeglądarki.

W razie utraty hasła dla użytkownika root należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

Serwer DHCP zmienił adres IP

Adresy IP otrzymane z serwera DHCP są dynamiczne i mogą się zmieniać. Jeśli adres IP został zmieniony, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci. Znajdź urządzenie przy użyciu nazwy modelu lub numeru seryjnego bądź nazwy DNS (jeśli skonfigurowano tę nazwę).

Adresy IP otrzymane z serwera DHCP są dynamiczne i mogą się zmieniać. Jeśli adres IP został zmieniony, użyj narzędzia AXIS IP Utility, aby zlokalizować urządzenie w sieci. Znajdź urządzenie przy użyciu nazwy modelu lub numeru seryjnego bądź nazwy DNS (jeśli skonfigurowano tę nazwę).

W razie potrzeby można przydzielić samodzielnie statyczny adres IP. Instrukcje można znaleźć na stronie axis.com/support.

W razie potrzeby można przydzielić samodzielnie statyczny adres IP. Sprawdź sekcję z najczęściej zadawanymi pytaniami na stronie axis.com/support.

Błąd certyfikatu podczas korzystania ze standardu IEEE 802.1X

Aby uwierzytelnianie działało prawidłowo, ustawienia daty i godziny w urządzeniu Axis muszą być zsynchronizowane z serwerem NTP. Przejdź do menu Settings > System > Date and time (Ustawienia > System > Data i godzina).

Przeglądarka nie jest obsługiwana

Na stronie znajduje się lista zalecanych przeglądarek.

Dostęp do urządzenia można uzyskać lokalnie, ale nie z zewnątrz

Aby uzyskać dostęp do urządzenia z zewnątrz, zalecamy skorzystanie z jednej z następujących aplikacji dla systemu Windows®:

 • AXIS Companion: darmowa aplikacja idealna do małych systemów o niewielkich wymaganiach w zakresie dozoru.

 • AXIS Camera Station: 30-dniowa darmowa wersja próbna, idealna do małych i średnich systemów.

Instrukcje i plik do pobrania znajdują się na stronie axis.com/vms.

Problemy z przesyłaniem strumieniowym

Strumień multicast w kodowaniu H.264 jest dostępny wyłącznie dla lokalnych klientów

Sprawdź, czy router obsługuje technologię multicasting lub czy ustawienia routera w kliencie i urządzeniu wymagają konfiguracji. Być może trzeba zwiększyć wartość TTL (Time To Live), czyli czasu do rejestracji na żywo.

W kliencie nie można wyświetlić strumienia multicast w kodowaniu H.264

Poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy adresy strumienia multicast używane przez urządzenie Axis są prawidłowe dla danej sieci.

Poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy zapora nie powoduje blokowania strumienia.

Niedostateczne renderowanie obrazów w kompresji H.264

Sprawdź, czy karta graficzna ma zainstalowany najnowszy sterownik. Najnowsze sterowniki można zazwyczaj pobrać z witryny internetowej producenta.

Strumienie H.264 i MJPEG mają różną saturację barw

Zmień ustawienia karty graficznej. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji karty.

Liczba klatek na sekundę jest mniejsza od oczekiwanej

 • Patrz Kwestie wydajności.

 • Zmniejsz liczbę aplikacji uruchomionych na komputerze klienta.

 • Ogranicz liczbę dozorców mogących oglądać obraz jednocześnie.

 • Poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy dostępna jest wystarczająca przepustowość.

 • Zmniejsz rozdzielczość obrazu.

 • Zaloguj się na stronie internetowej urządzenia i ustaw tryb rejestracji, w którym liczba klatek na sekundę ma priorytet. Zmiana trybu rejestracji, aby nadawał priorytet liczbie klatek na sekundę, może obniżyć rozdzielczość w zależności od używanego urządzenia i dostępnych trybów rejestracji.

 • Maksymalna liczba klatek na sekundę zależy od częstotliwości roboczej (60/50 Hz) urządzenia Axis.

Nie można wybrać kodowania H.265 w podglądzie na żywo

Przeglądarki internetowe nie obsługują dekodowania H.265. Użyj systemu zarządzania materiałem wizyjnym lub aplikacji obsługującej dekodowanie H.265.

Problemy z pobieraniem dodatkowych strumieni wideo

System wyświetlił „Błąd wideo” w AXIS Companion lub

„Strumień: Błąd. Wystąpił błąd. Prawdopodobnie jest zbyt wielu dozorców.” w przeglądarce Chrome/Firefox, lub

błąd „503 Usługa niedostępna” w aplikacji Quick Time, lub

„Kamera jest niedostępna” w AXIS Camera Station, lub

komunikat „Błąd podczas odczytywania strumienia wideo” w przeglądarce korzystającej z apletu Java

Ta kamera może dostarczać obraz w maksymalnie czterech różnych strumieniach. Jeśli użytkownik zażąda piątego strumienia, kamera nie będzie mogła go dostarczyć i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. To, który komunikat o błędzie zostanie wyświetlony, zależy od sposobu żądania strumienia. Strumienie wykorzystywane są na zasadzie pierwszeństwa. Oto przykłady wykorzystywania strumieni:

 • Podgląd na żywo w przeglądarce internetowej lub innej aplikacji

 • Podgląd w trakcie nagrywania — rejestracja ciągła lub wyzwalana ruchem

 • Zdarzenie wykorzystujące obrazy z kamery, np. zdarzenie wysyłające co godzinę wiadomość e-mail z obrazem

 • Zainstalowana i uruchomiona aplikacja, taka jak AXIS Video Motion Detection, będzie zawsze zajmować strumień wideo niezależnie od tego, czy jest używana czy nie. Zatrzymane aplikacje nie zajmują strumienia wideo.

Kamera może dostarczać jednocześnie więcej niż cztery strumienie, jeśli konfiguracja dodatkowych strumieni jest taka sama, jak konfiguracja dowolnego z pierwszych czterech strumieni. Taka sama konfiguracja oznacza dokładnie taką samą rozdzielczość, liczbę klatek na sekundę, kompresję, format wideo, obrót itd. Więcej informacji można znaleźć w białej księdze „Max number of unique video stream configurations” (Maksymalna liczba unikalnych konfiguracji strumieni wideo) dostępnej pod adresem axis.com.

Wystąpiły problemy z plikami dźwiękowymi

Nie można przesłać klipu multimedialnego

 • Obsługiwane są następujące formaty klipów:
 • format pliku au, zakodowany przy użyciu μ-law z próbkowaniem 8 lub 16 kHz.

 • format pliku wav, zakodowany w formacie audio PCM. Obsługa kodowania w formacie 8 lub 16-bitowym mono lub stereo z częstością próbkowania 8 do 48 kHz.

 • format plików mp3, mono lub stereo z przepływnością 64 kb/s do 320 kb/s, z częstością próbkowania 8 do 48 kHz.

Klipy multimedialne są odtwarzane z różna głośnością

Plik dźwiękowy jest rejestrowany ze pewnym wzmocnieniem. Jeżeli utworzono klipy audio z różnym wzmocnieniem, będą one odtwarzane z różną głośnością. Upewnij się, że korzystasz z klipów, które mają takie samo wzmocnienie.

Kwestie wydajności

Podczas konfigurowania systemu należy wziąć pod uwagę wpływ różnych ustawień i sytuacji na wydajność. Niektóre czynniki wpływają na wymaganą przepustowość, a inne mogą wpływać na liczbę klatek na sekundę; niektóre z nich wpływają na oba te parametry. Jeśli obciążenie procesora osiągnie maksimum, wpłynie to również na liczbę klatek na sekundę.

Podczas konfiguracji systemu należy wziąć pod uwagę wpływ różnych ustawień i sytuacji na zapotrzebowanie na przepustowość (przepływność bitową).

Najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

 • Wysoka rozdzielczość obrazu lub niższe poziomy kompresji zapewniają obrazy zawierające więcej danych, co z kolei wpływa na przepustowość.

 • Obracanie obrazu w graficznym interfejsie użytkownika zwiększy obciążenie procesora produktu.

 • Zdjęcie lub założenie osłony spowoduje ponowne uruchomienie kamery.

 • Dostęp do dużej liczby klientów MJPEG lub H.264 unicast wpływa na przepustowość.

 • Dostęp do dużej liczby klientów MJPEG lub H.265 unicast wpływa na przepustowość.

 • Jednoczesne oglądanie różnych strumieni (rozdzielczość, kompresja) za pomocą różnych klientów wpływa zarówno na liczbę klatek na sekundę, jak i na przepustowość.

  W miarę możliwości używaj identycznych strumieni, aby utrzymać wysoką liczbę klatek na sekundę. Aby upewnić się, że strumienie są identyczne, możesz użyć profili strumieni.

 • Jednoczesny dostęp do strumieni wideo MJPEG i H.264 wpływa na liczbę klatek na sekundę i przepustowość.

 • Jednoczesny dostęp do strumieni wideo MJPEG i H.265 wpływa na liczbę klatek na sekundę i przepustowość.

 • Intensywne korzystanie z ustawień zdarzeń wpływa na obciążenie procesora, co z kolei wpływa na liczbę klatek na sekundę.

 • Korzystanie z protokołu HTTPS może zmniejszać liczbę klatek na sekundę, szczególnie w przypadku przesyłania strumieniowego obrazów wideo w formacie MJPEG.

 • Znaczące obciążenie sieci ze względu na słabą infrastrukturę wpływa na przepustowość.

 • Wyświetlanie obrazu z użyciem komputerów klienckich o niewystarczających parametrach obniża subiektywnie obserwowaną wydajność i wpływa na liczbę klatek na sekundę.

 • Jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji AXIS Camera Application Platform (ACAP) może mieć wpływ na liczbę klatek na sekundę i ogólną wydajność.

 • Jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji AXIS Camera Application Platform (ACAP) może mieć wpływ na liczbę klatek na sekundę i ogólną wydajność.

 • Używanie palet kolorów wpływa na obciążenie procesora, co z kolei wpływa na liczbę klatek na sekundę.

 • Jednoczesne stosowanie wielu aplikacji AXIS Camera Application Platform (ACAP) w kanałach optycznym i termowizyjnym może wpływać na liczbę klatek na sekundę i ogólną wydajność.

Specyfikacje

Wskaźniki LED

Uwaga
 • Wskaźnik LED stanu można skonfigurować tak, by podczas normalnego działania pozostawał zgaszony. Aby skonfigurować to ustawienie, przejdź do menu Settings > System > Plain config (Ustawienia > System > Zwykła konfiguracja).
 • Wskaźnik LED stanu można skonfigurować tak, by podczas aktywnego zdarzenia migał.
 • Wskaźnik LED stanu można skonfigurować tak, by migał po rozpoznaniu jednostki. Przejdź do menu Settings > System > Plain config (Ustawienia > System > Zwykła konfiguracja).
 • Wskaźniki LED wyłączają się po zamknięciu obudowy.
Wskaźnik LED stanuWskazanie
ZgaszonyZgaszony przy normalnym działaniu.
Zgaszony

Połączenie i normalne działanie.

Zielony

Połączenie i normalne działanie.

Stałe zielone światło przez 10 sekund przy normalnym działaniu po zakończeniu uruchamiania.

Zielone migające światło podczas parowania sieci bezprzewodowej.

Stałe zielone światło przy normalnym działaniu.

Stałe zielone światło przy normalnym działaniu.

Miga przed uruchomieniem, jeśli temperatura spadła poniżej -20°C i wymagane jest ogrzewanie. Produkt uruchamia się po osiągnięciu temperatury roboczej.

Stałe zielone światło przy normalnym działaniu.

BursztynowyStałe światło podczas uruchamiania i odtwarzania ustawień.
Bursztynowy Stałe światło podczas uruchamiania, przywracania domyślnych ustawień fabrycznych lub odtwarzania ustawień.
Bursztynowy

Stałe światło podczas uruchamiania. Miga podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub przywracania domyślnych ustawień fabrycznych.

Stałe światło podczas uruchamiania. Miga podczas odtwarzania ustawień.

Bursztynowy/czerwony

Miga na bursztynowo/czerwono, gdy połączenie sieciowe jest niedostępne lub przerwane.

Czerwony

Stałe światło w przypadku wystąpienia błędu sprzętowego na odpowiednim kanale.

Zielony/czerwony

Miga do celów identyfikacyjnych. Aby skonfigurować to ustawienie, przejdź do menu Settings > System > Plain config (Ustawienia > System > Zwykła konfiguracja).

CzerwonyPowolne miganie w przypadku niepowodzenia aktualizacji.
Czerwony

Niepowodzenie podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Czerwony/zielony

Szybkie miganie na zmianę na czerwono i zielono, gdy wybrana jest identyfikacja urządzenia audio.

FioletowyStałe światło przez ponad 10 sekund oznacza awarię sprzętu.
Uwaga

Wskaźnik LED sieci można wyłączyć, tak by nie migał w przypadku wystąpienia ruchu w sieci. Aby skonfigurować to ustawienie, przejdź do menu Settings > System > Plain config (Ustawienia > System > Zwykła konfiguracja).

Wskaźnik LED sieciWskazanie
Zielony

Stałe światło przy podłączeniu do sieci 100 Mbit/s. Miga w przypadku wystąpienia aktywności sieciowej.

Stałe światło przy podłączeniu do sieci 1 Gbit/s. Miga w przypadku wystąpienia aktywności sieciowej.

Bursztynowy

Stałe światło przy podłączeniu do sieci 10 Mbit/s. Miga w przypadku wystąpienia aktywności sieciowej.

Stałe światło przy podłączeniu do sieci 10/100 Mbit/s. Miga w przypadku wystąpienia aktywności sieciowej.

ZgaszonyBrak połączenia z siecią.
Uwaga

Wskaźnik LED zasilania można skonfigurować tak, by podczas normalnego działania pozostawał zgaszony. Aby skonfigurować to ustawienie, przejdź do menu Settings > System > Plain config (Ustawienia > System > Zwykła konfiguracja).

Wskaźnik LED zasilaniaWskazanie
ZielonyNormalne działanie.
BursztynowyMiga na zielono/bursztynowo podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Wskaźnik LED zasilania mikrofonuWskazanie
ZgaszonyZasilanie fantomowe wyłączone.
Niebieski

Zasilanie fantomowe włączone.

Stałe światło, gdy zasilanie fantomowe jest włączone, a mikrofon jest podłączony.

Miga, gdy zasilanie fantomowe jest włączone, a mikrofon jest odłączony.

Wskaźnik LED komunikacji bezprzewodowejWskazanie
ZgaszonyTryb przewodowy.
ZielonyStałe światło przy podłączeniu do sieci bezprzewodowej. Miga w przypadku wystąpienia aktywności sieciowej.
CzerwonyStałe światło w przypadku braku łączności z siecią bezprzewodową. Miga podczas wyszukiwania sieci bezprzewodowych.
BursztynowyStałe lub migające światło podczas parowania sieci bezprzewodowej.
Uwaga
 • Wskaźnik LED można skonfigurować tak, by podczas normalnego działania pozostawał zapalony lub zgaszony. Aby skonfigurować to ustawienie, przejdź do menu Settings > System > Plain config (Ustawienia > System > Zwykła konfiguracja).
 • Wskaźnik LED wskazuje tylko na transmisję sieciową. Jeśli strumień wideo lub audio jest transmitowany tylko przez złącze HDMI lub SDI, wskaźnik LED pozostanie zgaszony.
Wskaźnik LED tallyWskazanie
ZgaszonyKamera w stanie oczekiwania.
CzerwonyAktywna transmisja sieciowa lub nagranie.
SPK LEDWskazanie
ZielonyStałe zielone światło przy normalnym działaniu.
Miga (dwa krótkie mignięcia w kolorze zielonym i jedna długa przerwa), jeśli nie skalibrowano impedancji.
CzerwonyMiga na czerwono, kiedy włączy się zabezpieczenie ponadprądowe.

Wskaźnik LED – asystent ostrości

Uwaga

Dostępny tylko w przypadku opcjonalnych obiektywów P-iris, DC-iris lub manual iris.

Wskaźnik LED miga, gdy asystent ostrości jest aktywny.

KolorWskazanie
CzerwonyObraz nieostry.
Wyreguluj obiektyw.
BursztynowyObraz nie jest do końca ostry.
Dokładniej wyreguluj obiektyw.
ZielonyObraz jest ostry.

Gniazdo karty SD

UWAGA

Ruchome części. Ryzyko obrażeń ciała. W trakcie działania produktu nie zbliżaj się do niego. Przed instalacją lub rozpoczęciem prac konserwacyjnych odłącz produkt od zasilania.

UWAGA

Gorąca powierzchnia. Ryzyko obrażeń ciała. Nie dotykaj produktu w trakcie działania. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych przy produkcie, odłączyć zasilanie i poczekać, aż produkt ostygnie.

POWIADOMIENIE
 • Ryzyko uszkodzenia karty SD. Nie używaj ostrych narzędzi, metalowych przedmiotów ani nadmiernej siły podczas wkładania i wyjmowania karty SD. Wkładaj i wyjmuj kartę palcami.
 • Ryzyko utraty danych i uszkodzenia nagrań. Odłącz kartę SD od interfejsu WWW urządzenia, zanim ją wyjmiesz. Nie wyjmuj karty SD w trakcie działania produktu.

Urządzenie obsługuje karty SD/SDHC/SDXC.

Urządzenie obsługuje karty microSD/microSDHC/microSDXC.

Urządzenie obsługuje karty microSD/microSDHC/microSDXC (niedołączone). Informacje na temat ograniczeń i aktualizacji można znaleźć w informacjach o wersji urządzenia.

Zalecenia dotyczące kart SD można znaleźć w witrynie axis.com.

Zalecenia dotyczące kart SD można znaleźć w witrynie axiscompanion.com.

Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi SD-3C LLC. SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC w Stanach Zjednoczonych, innych krajach lub w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Logo microSD, microSDHC i microSDXC stanowią znaki towarowe firmy SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy SD-3C, LLC w Stanach Zjednoczonych, innych krajach lub w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Przyciski

Przycisk Control

 • Przycisk ten służy do:
 • Włączania opcji asystenta ostrości. Naciśnij i szybko zwolnij przycisk Control.

 • Kalibracji testu głośnika. Naciśnij i zwolnij przycisk Control; zostanie odtworzony sygnał testowy.

 • Przywracania domyślnych ustawień fabrycznych produktu. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

 • Sprawdzanie, czy kamera jest zamontowana poziomo. Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez nie więcej niż dwie sekundy, aby uruchomić asystenta poziomowania; naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć asystenta. Dioda LED stanu i sygnał brzęczyka (patrz ) pomagają w poziomowaniu kamery. Kamera jest zamontowana poziomo, kiedy sygnał brzęczyka nie wyłącza się.

 • Sprawdzanie, czy kamera jest zamontowana poziomo. Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez nie więcej niż dwie sekundy, aby uruchomić asystenta poziomowania; naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć asystenta. Sygnał brzęczyka (patrz Brzęczyk asystenta poziomowania) ułatwiający poziomowanie kamery. Kamera jest zamontowana poziomo, kiedy sygnał brzęczyka nie wyłącza się.

 • Przywracania domyślnych ustawień fabrycznych produktu. Patrz lub

 • Łączenia się z usługą AXIS Video Hosting System. Aby połączyć się z usługą, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około trzy sekundy, aż dioda LED stanu zacznie migać na zielono.

 • Nawiązywanie połączenia przez Internet z usługą łączenia w chmurze jednym kliknięciem (O3C). Aby połączyć się z usługą, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około trzy sekundy, aż dioda LED stanu zacznie migać na zielono.

Złącza

Złącze sieciowe

Produkt Axis dostępny jest w dwóch wersjach z różnymi złączami sieciowymi:

Złącze RJ45 Ethernet.

Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet (PoE).

Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet Plus (PoE+).

RJ45 z zasilaniem High Power over Ethernet (High PoE).

Złącze RJ45 typu push-pull (IP66) z zasilaniem High Power over Ethernet (High PoE).

Port usługi Ethernet RJ45.

Złączka M12 z kodowaniem D z zasilaniem Power over Ethernet (PoE).

 1. TX+
 2. RX+
 3. TX-
 4. RX-

Złącze SFP.

Wejście: Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet (PoE).

Wyjście: Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet (PoE).

POWIADOMIENIE

Używaj dołączonego zasilacza midspan.

POWIADOMIENIE

W związku z lokalnymi przepisami lub warunkami otoczenia czy ze stanem instalacji elektrycznej w miejscu, w którym produkt będzie wykorzystywany, może być zalecane lub wymagane użycie sieciowego kabla ekranowanego (STP). W przypadkach, gdy kable łączące produkt z siecią poprowadzone na zewnątrz lub warunki pod względem elektryczności w danym miejscu są trudne, użyj okablowania dostosowanego do warunków. Upewnij się, że urządzenia sieciowe zainstalowane są zgodnie z zaleceniami producenta. Informacje dotyczące wymogów regulacyjnych: .

POWIADOMIENIE

Ten produkt musi zostać podłączony przy pomocy kabla ekranowanego (STP). Wszystkie kable łączące produkt z siecią powinny być używane zgodnie z przeznaczeniem. Upewnij się, że urządzenia sieciowe zainstalowane są zgodnie z zaleceniami producenta. Informacje dotyczące wymogów regulacyjnych: .

POWIADOMIENIE

Ten produkt musi zostać podłączony przy pomocy kabla ekranowanego (STP) lub kabla światłowodowego. Wszystkie kable łączące produkt z siecią powinny być używane zgodnie z przeznaczeniem. Upewnij się, że urządzenia sieciowe zainstalowane są zgodnie z zaleceniami producenta. Informacje dotyczące wymogów regulacyjnych: .

POWIADOMIENIE

Aby zapewnić zgodność z kamerą o klasie ochrony IP66 i zachować ochronę w klasie IP66, należy użyć dołączonego złącza RJ45 typu push-pull (IP66). Można również użyć kabla RJ45 o klasie ochrony IP66 z zamontowanym złączem dostępnym u resellera firmy Axis. Nie usuwaj plastikowej osłonki złącza sieciowego kamery.

POWIADOMIENIE

Ten produkt musi zostać podłączony przy pomocy kabla ekranowanego (STP). Wszystkie kable łączące produkt z siecią powinny być używane zgodnie z przeznaczeniem. Upewnij się, że urządzenia sieciowe zainstalowane są zgodnie z zaleceniami producenta. Informacje dotyczące wymogów regulacyjnych znajdują się w instrukcji instalacji kamery dostępnej w witrynie www.axis.com.

Złącze audio

Złącze 3,5 mm

 • Wejście audio – wejście 3,5 mm dla mikrofonu mono lub liniowego sygnału mono (w przypadku wejścia audio z sygnału stereofonicznego używany jest kanał lewy).

 • Wejście audio – wejście 3,5 mm dla mikrofonu cyfrowego, analogowego mikrofonu mono lub liniowego sygnału mono (w przypadku wejścia audio z sygnału stereofonicznego używany jest kanał lewy).

 • Wejście audio – wejście 3,5 mm dla dwóch mikrofonów mono lub dwóch liniowych sygnałów mono (za pomocą dołączonej przejściówki stereo-mono).

 • Wejście audio – wejście 3,5 mm dla mikrofonu stereo lub liniowego sygnału stereo.

 • Wyjście audio – wyjście audio 3,5 mm (poziom linii), które można podłączyć do systemu nagłośnienia (PA) lub aktywnego głośnika z wbudowanym wzmacniaczem. Do wyjścia audio musi być użyte złącze stereo.

 • Wyjście audio — wyjście audio 3,5 mm (poziom linii), które można podłączyć do systemu nagłośnienia (PA) lub aktywnego głośnika ze zbalansowanym wejściem i wbudowanym wzmacniaczem. Do wyjścia audio musi być użyte zbalansowane złącze.

 • Wyjście audio – wyjście audio 3,5 mm (poziom linii), które można podłączyć do systemu nagłośnienia (PA) lub aktywnego głośnika z wbudowanym wzmacniaczem. Można do niego również podłączyć słuchawki. Do wyjścia audio musi być użyte złącze stereo.

Wejście audio

1 Końcówka2 Pierścień3 Kołnierz

Niezbalansowany mikrofon (z zasilaniem elektretowym lub bez) lub wejście liniowe

Zasilanie elektretowe po wybraniu

Masa

Zbalansowany mikrofon (z zasilaniem fantomowym lub bez) lub wejście linowe, sygnał „gorący”

Zbalansowany mikrofon (z zasilaniem fantomowym lub bez) lub wejście linowe, sygnał „zimny”

Masa

Sygnał cyfrowy

Zasilanie z obwodu pierścieniowego po wybraniu

Masa

Niezbalansowany mikrofon stereo (z zasilaniem elektretowym lub bez) lub wejście liniowe, „lewy”

Niezbalansowany mikrofon stereo (z zasilaniem elektretowym lub bez) lub wejście liniowe, „prawy”

Masa

Wyjście audio

1 Końcówka2 Pierścień3 Kołnierz

Kanał 1, wejście liniowe niezbalansowane, mono

Kanał 1, wejście liniowe niezbalansowane, mono

Masa

Wejście liniowe zbalansowane, sygnał „gorący”

Wejście liniowe zbalansowane, sygnał „zimny”

Masa

Wejście liniowe stereo niezbalansowane, „lewy”

Wejście liniowe stereo niezbalansowane, „prawy”

Masa

Kanał 1, wejście liniowe niezbalansowane

Kanał 2, wejście liniowe niezbalansowane

Masa

4-pinowy blok złączy wejść i wyjść audio.

FunkcjeStykUwagi
GND1Masa
Zasilanie obwodem pierścieniowym212 V dla źródła zewnętrznego
Wejście mikrofonu/liniowe3Wejście mikrofonu (analogowego lub cyfrowego) lub wejście liniowe (mono). Dostępne jest zasilanie bias mikrofonu 5 V.
Wyjście liniowe4Wyjście audio na poziomie linii (mono). Można je podłączyć do systemu nagłośnienia (PA) lub aktywnego głośnika z wbudowanym wzmacniaczem.

2-pinowy blok złączy wyjścia liniowego.

FunkcjaStykUwagi
Wyjście liniowe (+)1Wyjście liniowe audio
0 V DC (-)2

Domyślnie używany jest wewnętrzny mikrofon; mikrofon zewnętrzny używany jest po podłączeniu. Mikrofon wewnętrzny można wyłączyć, podłączając wtyczkę do wejścia mikrofonu.

Mikrofon zewnętrzny jest używany, jeżeli został podłączony.

Złącze XLR

 • Lewe – 3-pinowe złącze XLR dla zbalansowane wejścia audio. Lewe złącze używane jest dla sygnału mono.

 • Prawe – 3-pinowe złącze XLR dla zbalansowane wejścia audio.

Styk123
FunkcjaMasaZbalansowany mikrofon sygnał „gorący” (+) – wejścieZbalansowany mikrofon sygnał „zimny” (-) – wejście

Złącze I/O

Złącze WE/WY służy do obsługi urządzeń zewnętrznych w kombinacji przykładowo z wykrywaniem ruchu, wyzwalaniem zdarzeń i powiadomieniami o alarmach. Oprócz punktu odniesienia 0 V DC i zasilania (wyjście stałoprądowe 12 V) złącze WE/WY zapewnia interfejs do:

Złącze WE/WY służy do obsługi urządzeń zewnętrznych w kombinacji przykładowo z wyzwalaniem zdarzeń i powiadomieniami o alarmach. Oprócz punktu odniesienia 0 V DC i zasilania (wyjście stałoprądowe) złącze I/O zapewnia interfejs do:

Wejścia cyfrowego
Do podłączenia urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okiennych lub drzwiowych oraz czujników wykrywania zbicia szyby.
Nadzorowanego wejścia
Umożliwia wykrywanie sabotażu wejścia cyfrowego.
Wyjścia cyfrowego
Do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączonymi urządzeniami można zarządzać poprzez API VAPIX®, zdarzenie lub interfejs WWW urządzenia.
Cyfrowy czujnik światła
Pobiera wartość intensywności światła w otoczeniu z zewnętrznego czujnika światła. Służy to do sterowania trybem pracy urządzenia dzień/noc.
Uwaga

Złącze WE/WY podłączone jest do obudowy (wentylatora/nagrzewnicy) dostarczanego urządzenia. W przypadku błędu wentylatora lub grzejnika w kamerze zostanie wyzwolony sygnał wejściowy. Ustaw regułę akcji w kamerze w celu skonfigurowania akcji, które sygnał powinien wyzwalać.

Złącze I/O podłączone jest do obudowy (wentylatora/nagrzewnicy) dostarczanego urządzenia. W przypadku błędu wentylatora lub grzejnika w kamerze zostanie wyzwolony sygnał wejściowy. Ustaw regułę akcji w kamerze w celu skonfigurowania akcji, które sygnał powinien wyzwalać. Informacje dotyczące wydarzeń i reguł akcji podano w podręczniku użytkownika dostępnym w witrynie axis.com.

4-pinowy blok złączy

6-pinowy blok złączy

Przykład

 1. Masa DC
 2. Wyjście DC 12 V, maks. 25 mA
 3. Wejście cyfrowe
 4. Wyjście cyfrowe
 1. Masa DC
 2. Wyjście DC 12 V, maks. 50 mA
 3. I/O skonfigurowane jako wejście
 4. I/O skonfigurowane jako wyjście
 1. Masa DC
 2. Wyjście DC 12 V, maks. 50 mA
 3. I/O skonfigurowane jako wejście
 4. I/O skonfigurowane jako wyjście
 5. Konfigurowalne I/O
 6. Konfigurowalne I/O

Złącze zasilania

Złącze służące do podłączenia zasilania AC/DC.

Złącze DC. Należy użyć dołączonego zasilacza.

To złącze microUSB typu B służy wyłącznie do podłączania zasilania. Zalecamy stosowanie zasilacza Axis microUSB.

Złącze AC/DC. Należy użyć dołączonego zasilacza.

2-pinowy blok złączy na wejście zasilania DC. Używaj urządzenia LPS zgodnego z SELV z nominalną mocą wyjściową ograniczoną do ≤100 W lub nominalnym prądem ograniczonym do ≤5 A.

2-pinowy blok złączy na wejście zasilania AC/DC. Używaj urządzenia LPS zgodnego z SELV z nominalną mocą wyjściową ograniczoną do ≤100 W lub nominalnym prądem ograniczonym do ≤5 A.

3-pinowy blok złączy na wejście zasilania. Używaj urządzenia LPS zgodnego z SELV z nominalną mocą wyjściową ograniczoną do ≤100 W lub nominalnym prądem ograniczonym do ≤5 A.

Wejście zasilania DC:

Wejście zasilania AC:

Złącze wejścia zasilania AC. Używaj dołączonego kabla.

2-pinowy blok złączy na wyjście zasilania DC.

4-pinowy blok złączy na wejście zasilania.

Wejście zasilania DC:

5-pinowe złącze DC

StykFunkcja
1, 2+24 V
3, 4GND
5ZERO

Złącze RS485/RS422

Dwa 2-stykowe bloki złączy interfejsu szeregowego RS485/RS422

Port szeregowy można skonfigurować do obsługi następujących funkcji:

 • RS485 half duplex (dwużyłowy)

 • RS485 full duplex (czterożyłowy)

 • Dwuprzewodowy RS422 simplex

 • Czteroprzewodowy RS422 full duplex do komunikacji P2P

Funkcje

Uwagi

RS485/RS422 TX(A)

Para TX do RS422 i 4-przewodowego RS485

RS485/RS422 TX(B)

RS485A alt RS485/422 RX(A)

Para RX dla wszystkich trybów (połączone RX/TX dla 2-przewodowego RS485)

RS485B alt RS485/422 RX(B)

Warunki robocze

Produkt Axis jest przeznaczony do użytku we wnętrzach.

ProduktTemperaturaWilgotność
AXIS P1367od 0°C do 50°C
(od 32°F do 122°F)
10–85%RH (bez kondensacji)

Pobór energii

POWIADOMIENIE

Używaj urządzenia LPS z nominalną mocą wyjściową ograniczoną do ≤100 W lub nominalnym prądem ograniczonym do ≤5 A.

ProduktPower over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 3DC, 8–28 V DC
AXIS P1367 Maks. 8,9 W
Typowo 5,0 W
Maks. 8,8 W
Typowo 5,0 W