AXIS Visitor Entry for Genetec

Informacje o oprogramowaniu AXIS Visitor Entry for Genetec

Mając zainstalowaną aplikację AXIS Visitor Entry, w środowisku systemu Genetec Security Center Synergis będzie można używać kodów QR Code® jako poświadczeń w celu udzielenia dostępu. Kod QR można łatwo rozpowszechnić do różnych posiadaczy kart lub gości na przykład za pomocą poczty e-mail. Następnie w celu otwarcia drzwi kod QR będzie sczytywany przez interkom Axis i kamerę z pomocą aplikacji AXIS Barcode Reader.

QR Code® to zastrzeżony znak towarowy należący do Denso Wave Incorporated w Japonii i w innych krajach.

Przegląd systemu

A: AXIS Visitor Entry for Genetec 

B: Kod QR

 1. Zarządzanie dostępem przy użyciu narzędzi Genetec Synergis i Cardholder Management

 2. Generowanie i wysyłanie kodów QR za pomocą AXIS Visitor Entry for Genetec

 3. Odbieranie kodów QR

 4. Skanowanie kodu QR za pomocą czytnika AXIS Barcode Reader osadzonego w obsługiwanych urządzeniach Axis:

  • Dowolny interkom Axis

  • Określone kompaktowe kamery Axis

  • Określone modułowe kamery Axis

 5. C: Urządzenia podłączone za pomocą sieci.
 6. D: Urządzenia połączone przez Wiegand.
 7. Urządzenia Axis są podłączone do:

  • E: AXIS A1601 network door controller

  • F: Kontrolery drzwi Genetec lub innych firm zewnętrznych

 8. Otwieranie drzwi

Zanim rozpoczniesz

 1. Upewnij się, że masz zainstalowane oprogramowanie Genetec Security Center 5.9

 2. Wymagane jest oprogramowanie Genetec Security Center Synergis w wersji 10.9.1037.0 lub nowszej

 3. Dodaj oprogramowanie AXIS Visitor Entry for Genetec autorstwa Axis Communications do licencji na oprogramowanie Genetec Security Center. Napisz na adres DAP@genetec.com i poproś o zaktualizowanie licencji za pomocą tego klucza: GSC-1SDK-AxisQRManager.

 4. Wymagany jest czytnik kodów kreskowych AXIS. Pobierz aplikację pobrać z jej strony produktu: axis.com/products/axis-barcode-reader#download-block.

 5. Korzystanie z kontrolera drzwi

  • Jeżeli jest używany kontroler drzwi Axis, istnieją dwie metody ustanowienia połączenia między aplikacją a kontrolerem:

   Używanie adresu IP. Na stronie produktu dla aplikacji można przeczytać więcej o kompatybilności kamery oraz o wersji aplikacji, którą należy pobrać.

   Używanie interfejsu OSDP/Wiegand. Ten typ połączenia jest obsługiwany w wideodomofonie sieciowym AXIS A8207-VE Mk II Network Video Door Station.

  • Jeżeli jest używany kontroler innej firmy, istnieje jedna metoda ustanawiania połączenia między aplikacją a kontrolerem:

   Używanie interfejsu OSDP/Wiegand. Kontroler drzwi innej firmy musi być obsługiwany przez oprogramowanie Genetec Security Center Synergis.

Instalacja i konfiguracja

Używanie adresu IP

 1. Na komputerze klienckim z oprogramowaniem Security Desk:

  1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie AXIS Visitor Entry for Genetec.

  2. Napisz na adres DAP@genetec.com i poproś o zaktualizowanie licencji za pomocą następującego klucza: GSC-1SDK-AxisQRManager.

 2. W interkomie Axis i kamerze:

  1. Na urządzeniu zainstaluj aplikację AXIS Barcode Reader.

  2. Otwórz aplikację AXIS Barcode Reader i przestaw przełącznik interfejsu OSDP/Wiegand do pozycji wyłączenia.

  3. Wpisz adres IP, nazwę użytkownika oraz hasło dla urządzenia.

  4. W ustawieniu Send credential type (Sposób wysyłania poświadczeń) zaznacz wartość Tylko dane karty.

  5. W polu Bit Count (Liczba bitów) wpisz wartość 32.

  6. W oknie ustawień VAPIX Door Controller (Kontroler drzwi VAPIX) wprowadź wartości odpowiadające konfiguracji używanego kontrolera drzwi.

 3. W oprogramowaniu Genetec Security Center w ustawieniach serwera poczty e-mail skonfiguruj automatyczne wysyłanie kodów QR.

Używanie interfejsu OSDP/Wiegand

 1. Na komputerze klienckim z oprogramowaniem Security Desk:

  1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie AXIS Visitor Entry for Genetec.

  2. Napisz na adres DAP@genetec.com i poproś o zaktualizowanie licencji za pomocą następującego klucza: GSC-1SDK-AxisQRManager.

 2. Podłącz kontroler drzwi do interkomu Axis za pośrednictwem interfejsu OSDP/Wiegand.

 3. W kamerze Axis:

  1. W ustawieniu Reader/Output format (Czytnik/Format wyjściowy) zaznacz wartość Raw (Nieprzetworzone).

  2. Na urządzeniu zainstaluj aplikację AXIS Barcode Reader.

  3. Otwórz aplikację AXIS Barcode Reader i przestaw przełącznik interfejsu OSDP/Wiegand do pozycji włączenia.

 4. W oprogramowaniu Genetec Security Center w ustawieniach serwera poczty e-mail skonfiguruj automatyczne wysyłanie kodów QR.

Dzienne wykorzystanie

Po zainstalowaniu oprogramowania AXIS Visitor Entry for Genetec będziesz widzieć przycisk Add QR Credential (Dodaj poświadczenie QR) w oknie Cardholder/Visitor (Posiadacz karty/osoba odwiedzająca) w programie Security Desk.

Tworzenie kodu QR

 1. W programie Security Desk kliknij przycisk Add QR Credential (Dodaj poświadczenie QR).

  Zostanie wygenerowany nowy kod QR i pojawi się w wyskakującym oknie.

 2. Kliknij przycisk OK. Na zarejestrowany adres posiadacza karty/osoby odwiedzającej zostanie wysłana wiadomość e-mail. Można również skopiować kod QR do schowka i wysłać go przy użyciu innej metody.

  • Utworzone poświadczenie będzie miało następujące atrybuty:

   • Nazwa: „QR_poświadczenie [nazwa klienta]”

   • Typ: „Karta”

   • Format: „CSN32”

  • Dla każdego posiadacza karty/osoby odwiedzającej można utworzyć tylko jedno poświadczenia QR. Jeżeli spróbujesz dodać nowe poświadczenie QR, gdy już istnieje inne poświadczenie, na ekranie zobaczysz to istniejące poświadczenie.

Wyświetlanie poświadczenia bezpośrednio po utworzeniu nowego kodu QR

Aby wyświetlić poświadczenie bezpośrednio po utworzeniu nowego kodu QR, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij okno Cardholder/Visitor (Posiadacz karty/osoba odwiedzająca).

 2. Ponownie otwórz okno Cardholder/Visitor (Posiadacz karty/osoba odwiedzająca), aby je odświeżyć.

Generowanie nowego kodu QR w sytuacji, gdy poświadczenie już istnieje

Aby wygenerować nowy kod QR w sytuacji, gdy poświadczenie już istnieje, wykonaj następujące czynności:

 1. Usuń istniejące poświadczenie.

 2. Ponownie kliknij polecenie Add QR Credential (Dodaj poświadczenie QR).

Konfigurowanie opcji

Jeżeli masz uprawnienia administratora, możesz skonfigurować następujące opcje w oknie Options > AXIS Visitor Entry (Opcje > AXIS Visitor Entry):

 • Subject (Temat): Temat wiadomości e-mail

 • CC (DW): Wysłanie kopii na określony adres

 • BCC (UDW): Po włączeniu tej opcji odbiorca kopii będzie niewidoczny dla odbiorcy wiadomości e-mail.

 • Text (Tekst): Domyślna treść wiadomości e-mail. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby do wiadomości e-mail dodać określone makra, na przykład Name (Nazwa).

 • Send e-mail when closed (Wyślij e-mail po zamknięciu): Gdy ta opcja jest włączona, wiadomość e-mail zostanie wysyłana automatycznie po zamknięciu wyskakującego okna z kodem QR.

Rozwiązywanie problemów

 • Jeżeli po użyciu kodu QR drzwi się nie otwierają:

  Sprawdź za pomocą klawiatury lub karty, czy drzwi się otwierają. Jeśli tak, będzie wiadomo, że jednostka sterująca i interkom są prawidłowo skonfigurowane w oprogramowaniu Genetec Security Center i Genetec Security Center Synergis.

 • Dzienniki debugowania znajdują się w ścieżce C:\ProgramData\Axis Communications\Components\DebugLogs\QRManager.log.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Kontakt z pomocą techniczną

Aby uzyskać pomoc, przejdź na stronę axis.com/support.