Troubleshooting guide for pan and tilt cameras

Masz problem z obracającymi się i pochylającymi kamerami?

Nie przejmuj się! Przeczytaj ten przewodnik i dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z obracającymi się i pochylającymi kamerami.

Najczęstszymi powodami problemów z mechanizmem obracania i pochylania są wibracje i wstrząsy. Zjawiska te występują często w miejscach, gdzie wieją silne wiatry, przejeżdżają ciężkie pojazdy albo słupy/uchwyty są niestabilne.

Niestabilny obraz

Problem

Widać drganie i poważne zniekształcenia obrazu i ten efekt nasila się wraz z powiększaniem.

Możliwe rozwiązanie

 • W tym przypadku najważniejsze jest stabilne zainstalowanie urządzenia. Powinno być ono solidnie przymocowane do słupa lub uchwytu.

 • Jeśli urządzenie jest wyposażone w funkcję elektronicznej stabilizacji obrazu (EIS), włącz ją. Tutaj dowiesz się więcej o elektronicznej stabilizacji obrazu.

 • Symulacje obrazów.
  Po lewej stronie: zbliżenie bez elektronicznej stabilizacji obrazu, z widocznym rozmyciem obrazu w poziomie i w pionie.
  Po prawej stronie: zdjęcie z drgającej kamery z elektroniczną stabilizacją obrazu.

Falowanie obrazu

Problem

Występuje efekt falowania obrazu, szczególnie przy wyższych poziomach powiększenia. Jest to spowodowane przez migawkę postępową obecną w urządzeniach z czujnikami CMOS.

Powstawanie zniekształceń powodowanych przez migawkę postępową. Linie obrazu są odczytywane z przetwornika od góry do dołu. Gdy drgania powodują lekkie przesunięcie kamery w lewo podczas odczytywania linii, wynikiem jest zniekształcony obraz.

Możliwe rozwiązanie

 • Zniekształceń powodowanych przez migawkę postępową można uniknąć poprzez stabilizację optyczną, która natychmiast kompensuje ruch. Urządzenie powinno być solidnie przymocowane do słupa lub uchwytu.
 • Elektroniczne metody stabilizacji nieco gorzej nadają się do zastosowania w takim przypadku. Aby przetwarzanie cyfrowe stabilizujące obraz w ogóle mogło się rozpocząć, migawka postępowa musi najpierw przeskanować co najmniej jedną linię. Jednak ta metoda działa bardzo dobrze, a technologia bardzo szybko się rozwija.

Więcej informacji na temat stabilizacji obrazu i migawki postępowej można znaleźć w tematach poświęconych stabilizacji obrazu w naszym portalu z oficjalnymi dokumentami.

Dokładność ustawiania

Dokładność ustawiania to zdolność kamery do przemieszczania się do wcześniej zapisanej lub żądanej pozycji w określonym zakresie dokładności ustawiania. Przy dużych poziomach zoomu zakres dokładności jest łatwo zauważalny. Dokładność ustawiania wpływa na wstępnie zapisane pozycje, takie jak pozycje zaprogramowane, strefy przywoływania ostrości i maski prywatności.

Zakres dokładności można znaleźć w arkuszu danych urządzenia.

Przesuwający się obraz

Problem

Obraz przesuwa się.

Example
W tym przykładzie widać oryginalną scenę i przesunięcie obrazu, do jakiego doszło po pewnym czasie.

Możliwe rozwiązanie

 • Jeśli przesunięcie obrazu jest spowodowane drganiami, sprawdź, czy uchwyt jest prawidłowo zainstalowany. Jeżeli przyczyną drgań jest nieprawidłowo zamocowany uchwyt, ustabilizuj instalację i odtwórz wstępnie zapisane pozycje.

 • Na dokładność pozycji może wpływać przesuwanie się mechanizmów w kamerze, co jest zwykle korygowane automatycznie. Jeżeli tak się dzieje, wypróbuj następujące rozwiązania:

  • Wyzwól ręczną kalibrację PTZ. W trakcje kalibracji w podglądzie na żywo jest widoczne ostrzeżenie. Po zakończeniu kalibracji urządzenie wraca do pozycji domowej.

  • W interfejsie WWW urządzenia przejdź do menu Status > PTZ i kliknij polecenie Test.
  • Jeśli kalibracja nie skorygowała przesunięcia, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wraz z informacją, że konieczne jest ponowne skalibrowanie urządzenia. Kalibracja może nie skorygować przesunięcia z następujących powodów:

   • Drgania lub wstrząsy miały wpływ na kalibrację.

   • mechanizm obrotu i pochylania jest uszkodzony.

Przesuwające się maski prywatności

Problem

Maski prywatności są zależne od dokładności położenia urządzenia. Przesunięcie prepozycji może powodować także przesuwanie się masek prywatności.

Example
Oryginalna maska prywatności i sposób, w jaki się przesunęła po pewnym czasie.

Możliwe rozwiązanie

 • Ustabilizuj instalację, tak aby się nie poruszała.

 • Wyzwól ręczną kalibrację PTZ. W trakcje kalibracji w podglądzie na żywo jest widoczne ostrzeżenie. Po zakończeniu kalibracji urządzenie wraca do pozycji domowej.

 • W interfejsie WWW urządzenia przejdź do menu Status > PTZ i kliknij polecenie Test.
 • Zaplanuj regularne kalibracje PTZ.

Przesuwające się maski prywatności podczas ruchów PTZ

Problem

Aby zachować ten sam zasięg podczas ruchów obrotowych, pochylania lub przybliżania kamery, maska prywatności może zmieniać rozmiar w zależności od jej kształtu. Na przykład w przypadku przybliżenia maska się powiększy.

Example
Początkowa maska prywatności i powiększona maska po przybliżeniu.

Możliwe rozwiązanie

Podziel maskę prywatności na kilka masek prywatności.

Obraz z kilkoma maskami prywatności.

Zgłaszanie zapotrzebowania na pomoc techniczną

Mogą wystąpić problemy, których rozwiązania nie ma w tym przewodniku. W takim przypadku można zgłosić zapotrzebowanie na pomoc techniczną.

Dane i informacje dotyczące zgłoszenia do pomocy technicznej

Uwaga
 • W miarę możliwości przetestuj posiadane urządzenia z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem sprzętowym na LTS lub Active Track. Najnowsze oprogramowanie sprzętowe znajdziesz na naszej stronie Firmware. Przeczytaj więcej o ścieżkach TLS w portalu systemu AXIS OS.
 • Każde zgłoszenie do pomocy technicznej powinno zawierać raport serwera urządzenia. Tutaj można obejrzeć samouczek wideo na YouTube z informacjami o pobieraniu raportu serwera z interfejsu WWW urządzenia.

Pobieranie raportu z serwera

 1. Przejdź do interfejsu WWW urządzenia i dodaj następujący tekst nakładki: Preset #P (Prepozycja #P), Pan:#x (Obrót #x), Tilt:#y (Pochylenie #y), Zoom:#z (Powiększenie #z), Factor:#Z (Czynnik #Z), %F, %X, a także datę i godzinę.

 2. Ilustracja pokazuje wymagane nakładki tekstu.
 3. Pobierz raporty serwera zawierające obrazy następujących scen:

  • Z prepozycją w początkowym położeniu lub maską prywatności zdefiniowaną w prepozycji z powrotem we wstępnie zdefiniowanym położeniu.

  • Z przesuniętą prepozycją lub przesuniętą maską prywatności zdefiniowaną w prepozycji.

  • Po kalibracji PTZ z prepozycją ustawioną z powrotem na lepszą pozycję lub gdy maska prywatności zdefiniowana w prepozycji wróci do wcześniej zdefiniowanej pozycji.

 4. Upewnij się, że obrazy pochodzą ze wstępnie zdefiniowanych scen, takich jak prepozycje. Używanie tej samej sceny ułatwia rozwiązanie problemów.

Uwaga końcowa

Urządzenia Axis działają zgodnie z przeznaczeniem, o ile zostały zainstalowane zgodnie z instrukcją.

Firma Axis nie ponosi odpowiedzialności za wpływ konfiguracji urządzenia opisanej w tej instrukcji na funkcjonowanie systemu. Jeśli wskutek wprowadzonych zmian urządzenie lub system ulegną awarii albo będą działać w sposób niezgodny z oczekiwaniami, najlepiej przywrócić w urządzeniu ustawienia domyślne.

W tym przewodniku opisaliśmy problemy często zgłaszane w naszym dziale pomocy technicznej. Dział pomocy technicznej Axis jest zawsze dostępny dla klientów firmy Axis.