AXIS Camera Station 5 - Průvodce odstraňováním potíží

O této příručce

Tato příručka je souborem problémů souvisejících se systémem AXIS Camera Station 5 a popisuje způsoby jejich řešení. Problémy jsme zařadili do souvisejících témat, abychom vám usnadnili nalezení toho, co hledáte. Tématem může být například zvuk nebo živé zobrazení. Pro každý problém existuje popsané řešení.

Více informací

Navštivte axis.com/support, kde najdete

 • Časté dotazy

 • Požadavky na hardware

 • Upgrady softwaru

 • Výukové a školicí materiály a další užitečné informace

Služba AXIS Camera Station 5

Služba AXIS Camera Station 5 se často restartuje

Server může být přetížený, což způsobuje dlouhou frontu úloh a může to způsobit také poškození databází.

 • Ve správě prostředků svého systému ověřte, zda AXIS Camera Station 5 nebo jiná aplikace nepoužívá velké množství prostředků.

 • Spusťte nástroj pro správu databáze, přejděte do části Údržba databáze v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

 • Spusťte nástroj pro správu databáze, přejděte do části Údržba databáze v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

Pokud nic z výše uvedeného nepomůže, obraťte se na podporu společnosti Axis. Přejděte na Postup předání potíží.

Zařízení v systému pro správu videa

Běžné problémy

Nelze kontaktovat kameru

VMS nemůže kontaktovat kameru. Uvedené kamery nebyly přidány.

 1. Zkontrolujte, zda je kamera připojena k síti, zda je napájena a zda je spuštěna.

 2. Přejděte do nabídky Configuration > Add devices (Konfigurace > Přidat zařízení) a pokuste se přidat kameru znovu.

Instalace byla zrušena

Uživatel instalaci zrušil. Uvedené kamery nebyly přidány.

Abyste mohli přidat kamery, přejděte do nabídky Configuration > Add devices (Konfigurace > Přidat).

Nepodařilo se nastavit heslo na kameře

Nelze nastavit heslo pro uvedené kamery.

 1. Jestliže chcete heslo nastavit ručně, přejděte do části Configuration > Devices > Management (Konfigurace > Zařízení > Správa).

 2. Klikněte pravým tlačítkem na kameru a vyberte možnost User Management > Set password (Správa uživatelů > Nastavit heslo).

Zařízení není možné přidat

Jestliže bylo zařízení před přidáním do systému AXIS Camera Station 5 použito v jiném systému:

 • Obnovte výchozí nastavení zařízení.

Pokud k systému pro správu videa není možné přidat zařízení, zkuste zařízení přidat k systému AXIS Device Manager.

Můžete přidat jiný model zařízení, než který chcete přidat:

 • Je-li zařízení novým produktem nebo má-li nově vydaný firmware, mohou nastat potíže s kompatibilitou. Vždy používejte nejnovější verzi softwaru AXIS Camera Station 5.

Pokud není možné přidat jiný model zařízení:

Nelze aktualizovat firmware zařízení prostřednictvím systému AXIS Camera Station 5

Kameru není možné aktualizovat z jejího webového rozhraní:

Nelze aktualizovat firmware žádného zařízení:

 • Zkontrolujte, zda je k dispozici síťové připojení.

 • Nejedná-li se o problém související se sítí, kontaktujte podporu společnosti Axis. Přejděte na Postup předání potíží.

Nelze aktualizovat firmware konkrétních modelů:

Nebyla nalezena žádná zařízení

Systém pro správu videa vyhledává v síti připojené kamery a video enkodéry, ale nenalezl žádné kamery.

 • Zkontrolujte, zda je kamera připojena k síti a zda je napájena.

 • Jestliže jsou klient, server nebo kamery umístěny v různých sítích, nakonfigurujte nastavení proxy a nastavení brány firewall.

  • Je-li mezi klientem a serverem umístěn proxy server, změňte nastavení proxy klienta. Přejděte k části Nastavení proxy klienta v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

  • Je-li mezi klientem a serverem umístěn proxy server, změňte nastavení proxy klienta. Přejděte k části Nastavení proxy klienta v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

  • Změňte NAT nebo systém zabezpečení, pokud klienta a server odděluje NAT nebo systém zabezpečení. Ujistěte se, že port HTTP, port TCP (Transmission Control Protocol) a port streamování uvedené v řízení služeb AXIS Camera Station mohou projít systémem zabezpečení nebo skrze NAT. Úplný seznam portů najdete v části Seznam portů v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

  • Změňte NAT nebo systém zabezpečení, pokud klienta a server odděluje NAT nebo systém zabezpečení. Ujistěte se, že port HTTP, port TCP (Transmission Control Protocol) a port streamování uvedené v řízení služeb AXIS Camera Station mohou projít systémem zabezpečení nebo skrze NAT. Úplný seznam portů najdete v části Seznam portů v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

  • Je-li mezi serverem a zařízeními umístěn proxy server, změňte nastavení proxy serveru. Přejděte do části Nastavení proxy v části Obecné řízení služeb v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

  • Je-li mezi serverem a zařízeními umístěn proxy server, změňte nastavení proxy serveru. Přejděte do části Nastavení proxy v části Obecné řízení služeb v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

 • Jestliže chcete přidat kamery ručně, přejděte do části Přidání zařízení v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

 • Jestliže chcete přidat kamery ručně, přejděte do části Přidání zařízení v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

Opakované hlášení „Nové připojení kamery do 15 sekund“

Možné problémy:

 • Přetížená síť.

 • Kamera není přístupná. Zkontrolujte, zda je kamera připojena k síti a zda je napájena.

 • Jsou přítomny problémy s grafickou kartou.

Možná řešení problémů s grafickou kartou:

 • Nainstalujte nejnovější ovladač grafické karty.

 • Upgradujte na grafickou kartu s větší pamětí videa a vyšším výkonem.

 • Použijte procesor k vykreslování videa.

 • Upravte nastavení videa a zvuku, například optimalizací nastavení profilu pro nízkou šířku pásma.

Záznamy

Viz Živé zobrazení pro další informace o možných problémech s výkonem ovlivňujících záznamy a přehrávání.

Běžné problémy

Nepřetržité zaznamenávání není aktivováno

Uvedené kamery nemají zapnutý souvislý záznam.

 1. K jeho aktivaci přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Konfigurace > Záznam a události > Metoda záznamu).

 2. Vyberte kameru a zapněte možnost Continuous (Nepřetržitý).

Nelze zaznamenávat na zadanou jednotku

Systém nemůže nakonfigurovat úložiště záznamů.

 1. Jestliže chcete použít jiné úložiště, přejděte do nabídky Configuration > Storage > management (Konfigurace > Úložiště > Správa).

 2. Přidejte úložiště a nakonfigurujte nastavení úložiště pro kamery.

Nepodařilo se nainstalovat aplikaci AXIS Video Content Stream

Toto chybové hlášení se zobrazí, když aplikaci není možné nainstalovat na kameru, která podporuje AXIS Video Content Stream.

 1. Chcete-li aplikaci nainstalovat ručně, přejděte do části Configuration > Devices > Management (Konfigurace > Zařízení > Správa).

 2. Vyberte kameru a klikněte na .

Záznam nelze spustit

Pokud se nahrávání nespustí nebo se po několika sekundách zastaví, znamená to, že je disk plný nebo že je na něm příliš mnoho nežádoucích dat.

 • V přehledu nastavení serveru v části Recording Storage (Úložiště záznamů) zkontrolujte, že je na něm volný prostor a neobsahuje žádná nežádoucí data.

 • Zvyšte limit úložiště systému pro správu videa.

 • Přiřaďte další úložiště do fondu úložiště. Přejděte do části Konfigurace úložiště v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

 • Přiřaďte další úložiště do fondu úložiště. Přejděte do části Konfigurace úložiště v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

Mezery v souvislém záznamu

Spolu s mezerami se zobrazují poplachy s označením Recording errors (Chyby zaznamenávání). Mezery se mohou v záznamu vyskytovat z několika příčin:

 • Přetížení serveru

 • Potíže se sítí

 • Přetížení kamery

 • Přetížení disku

Zkontrolujte, zda se mezery v záznamu vyskytují u všech kamer. Pokud se nevyskytují na všech kamerách, je možné, že došlo k přetížení kamery. Abyste zjistili příčinu, položte si tyto otázky:

 • Jak často se mezera vyskytuje? Každou hodinu nebo každý den?

 • Jak dlouhá je mezera? Trvá sekundy či hodiny?

 • V jakém čase se mezera vyskytuje?

Možná řešení:

 • Ve Správci úloh serveru zkontrolujte, zda systém využívá některý z hardwarových prostředků intenzivněji, než je obvyklé. Pokud disk vykazuje známky nadměrného používání, přidejte více disků a přesuňte několik kamer, aby nahrávaly na nové disky.

 • Snižte množství dat, které se na disk zaznamenává (nastavení videa, zip stream, sn./s, rozlišení). Pamatujte na propustnost odhadovanou v nástroji AXIS Site Designer, viz axis.com/support/tools/axis-site-designer.

Další informace naleznete zde: Výkon živého zobrazení a přehrávání.

Nelze přehrát exportované záznamy

Jestliže program Windows Media Player nepřehrává vaše exportované záznamy, zkontrolujte formát souborů. K přehrávání exportovaných záznamů použijte Windows Media Player (.asf) nebo AXIS File Player (.asf, .mp4, .mkv).

Další informace naleznete v části Přehrání a ověření exportovaných záznamů v uživatelské příručce k AXIS Camera Station 5.

Další informace naleznete v části Přehrání a ověření exportovaných záznamů v uživatelské příručce k AXIS Camera Station 5.

Poznámka

Přehrávač AXIS File Player automaticky otevře všechny záznamy, které jsou ve stejné složce jako přehrávač.

Záznamy mizí

Systém ukládá záznamy pouze po určený počet dnů. Jestliže chcete počet dnů změnit, přejděte do nabídky Configuration > Storage > Selection (Konfigurace > Úložiště > Volba).

Jestliže se úložiště zaplní, systém vymaže záznamy před stanoveným počtem dnů.
Abyste se vyhnuli naplnění úložiště, zkuste následující možnosti:

 • Navyšte kapacitu úložiště. Přejděte do nabídky Configuration > Storage > Management (Konfigurace > Úložiště > Správa). .

 • Změňte velikost úložného prostoru přiděleného systému AXIS Camera Station 5. Přejděte do nabídky Configuration > Storage > Management (Konfigurace > Úložiště > Správa). .

 • Zmenšete velikost zaznamenaných souborů např. změnou rozlišení nebo snímkové frekvence. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Stream profiles (Konfigurace > Zařízení > Profily streamu).

  • Pro nahrávání použijte formát videa H. 264. formát M-JPEG vyžaduje mnohem více úložného prostoru.

  • Použijte Zipstream k dalšímu zmenšení velikosti záznamů.

Potíže s nouzovým záznamem

Nouzový záznam se po obnovení připojení nezaznamenává na server.

PříčinaŘešení

Šířka pásma mezi kamerou a serverem není pro přenos záznamu dostačující.

Zlepšete šířku pásma

Během odpojení kamera záznam nenahrávala na SD kartu.

Čas na kameře se změnil nebo posunul od okamžiku odpojení.

 • Za účelem dalšího záznamu zajistěte správnou synchronizaci NTP.

 • Synchronizujte čas kamery se serverem nebo u kamery i u serveru nastavte totožný NTP server.

Nouzový záznam v systému AXIS Camera Station 5 nefunguje v následujících scénářích:

 • Řízená vypnutí serveru.

 • Krátká přerušení spojení kratší než 10 sekund.

Živé zobrazení

Výkon živého zobrazení a přehrávání

Tato část popisuje možná řešení, pokud dojde ke ztrátě snímků nebo grafickým problémům v rámci vašeho klienta AXIS Camera Station 5.

Hardware klienta

Ověřte aktuálnost ovladače grafické karty nebo síťového adaptéru

 1. Otevřete nástroj DirectX Diagnostic Tool (v počítači hledejte „dxdiag“).

 2. Přejděte na web výrobce a zkontrolujte, zda se jedná o nejnovější ovladač pro daný operační systém.

 3. Zkontrolujte, zda jsou klient a server spuštěny na stejném počítači.

 4. Zkuste rozběhnout klient na samostatném počítači.

Ověřte počet monitorů

Pokud používáte interní grafickou kartu, nedoporučujeme používat více než dva monitory na grafickou kartu.

 1. Otevřete nástroj DirectX Diagnostic Tool (v počítači hledejte „dxdiag“)

 2. Ujistěte se, že systém AXIS Camera Station 5 podporuje vyhrazenou grafickou kartu, viz axis.com/products/axis-camera-station/hardware-guidelines.

 3. Ujistěte se, že systém AXIS Camera Station 5 podporuje vyhrazenou grafickou kartu.

Poznámka

Klienta nelze spustit ve virtuálním počítači.

Připojená zařízení

Mnoho současně připojených klientů

Na základě běžného využití se ujistěte, že systém splňuje požadavky, a dodržujte pokyny pro hardware. Viz axis.com/products/axis-camera-station/hardware-guidelines.

Na základě běžného využití se ujistěte, že systém splňuje požadavky, a dodržujte pokyny pro hardware.

Kamera je připojena k jinému systému pro správu videa, než je AXIS Camera Station 5.

Odpojte kameru od jiného klienta a před připojením kamery k systému AXIS Camera Station 5 jí obnovte na výchozí nastavení.

Jedna kamera využívá mnoho různých streamů, zejména ve vysokém rozlišení.

To může představovat problém především pro některé kamery M-Line.

 • Změňte stream na stejný profil streamování nebo nižší rozlišení. Viz část Profily streamování v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

 • Změňte stream na stejný profil streamování nebo nižší rozlišení. Viz část Profily streamování v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

Přetížení serveru

Neobvykle vysoké využití CPU/RAM v době, ve které dojde k potížím.

Přesvědčte se, že v době výskytu potíží neběží žádná další aplikace náročná na CPU/RAM.

Potíže se sítí

Neobvykle vysoké využití šířky pásma v době, ve které dojde k potížím.

Přesvědčte se, že v době výskytu potíží neběží žádná další aplikace náročná na šířku pásma.

Dostatečná šířka pásma / Vzdálená nebo místní síť

 • Zkontrolujte topologii sítě.

 • Zkontrolujte stav jakéhokoli síťového zařízení, jako je přepínač, router, síťový adaptér a kabel, které se nachází mezi kamerami, serverem a klientem.

V živém zobrazení není žádné video

V živém zobrazení se nezobrazuje video ze známé kamery.

 • Vypněte hardwarové dekódování. Hardwarové dekódování je ve výchozím nastavení zapnuto, přejděte k části Hardwarové dekódování v části Streamování v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

 • Vypněte hardwarové dekódování. Hardwarové dekódování je ve výchozím nastavení zapnuto, přejděte k části Hardwarové dekódování v části Streamování v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

Jiná možná řešení:

 • Pokud nemůžete zobrazit živé zobrazení prostřednictvím webového interface nebo pokud webový interface nefunguje, vyřešte potíže s kamerou. Přejděte na stránku axis.com/support/troubleshooting.

 • Vytvořte zprávu serveru kamery – přejděte na axis.com/support/troubleshooting.

 • Pokud je nainstalován antivirový software, je možné, že blokuje živé streamy.

 • Povolte složky a procesy systému AXIS Camera Station 5, viz Časté dotazy.

 • Ujistěte se, že brána firewall neblokuje připojení k určitým portům, viz část Obecné řízení služeb v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

 • Ujistěte se, že brána firewall neblokuje připojení k určitým portům, viz část Obecné řízení služeb v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

 • Ujistěte se, že byl nainstalován program Desktop Experience pro podporované verze OS Windows Server. Viz část Plánovaný export v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

 • Ujistěte se, že byl nainstalován program Desktop Experience pro podporované verze OS Windows Server. Viz část Plánovaný export v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

 • Ujistěte se, že stream funguje s nižším rozlišením.

Nepomůže-li ani jeden z výše uvedených kroků, kontaktujte podporu společnosti Axis a přejděte k části Postup předání potíží.

Úložiště

Síťové úložiště je nepřístupné

Pokud k přihlášení do řízení služeb AXIS Camera Station 5 používáte účet místního systému, nebudete moci přidat síťové úložiště, které odkazuje na sdílené složky v jiných počítačích.

Jestliže chcete změnit účet pro přihlášení ke službě:

 1. Otevřete Ovládací panel Windows.

 2. Vyhledejte „Služby“.

 3. Klikněte na View local services (Zobrazit místní služby).

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na AXIS Camera Station 5 a možnost Properties (Vlastnosti).

 5. Přejděte na kartu Log on (Přihlášení).

 6. Přepněte z nastavení Local System account (Účet místního systému) na This account (Tento účet).

 7. Zvolte uživatele s přístupem k Windows Active Directory.

Síťové úložiště není k dispozici

Ujistěte se, že počítač a server, na kterých je spuštěn software pro správu videa, jsou součástí stejné domény jako dané síťové úložiště.

Nelze se znovu připojit k síťovému úložišti pomocí nového uživatelského jména a hesla

Pokud síťové úložiště vyžaduje ověření, je třeba u takového síťového úložiště sítě zrušit všechna aktivní připojení a až potom změnit uživatelské jméno a heslo.

Jak změnit uživatelské jméno a heslo pro síťové úložiště a provést jeho opětovné připojení:

 1. Ukončete všechna aktivní připojení daného síťového úložiště.

 2. Změňte uživatelské jméno a heslo.

 3. Přejděte do nabídky Configuration > Storage > Management (Konfigurace > Úložiště > Správa) a znovu připojte síťové úložiště pomocí nového uživatelského jména a hesla.

Detekce pohybu

Běžné problémy

Aplikaci AXIS Video Motion Detection se nepodařilo nainstalovat

Nelze nainstalovat aplikaci AXIS Video Motion Detection 2 nebo 4. Kamera používá k zaznamenávání při pohybu integrovanou detekci pohybu.

Jestliže chcete aplikaci nainstalovat ručně, přejděte do části Instalace aplikace kamery v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

Jestliže chcete aplikaci nainstalovat ručně, přejděte do části Instalace aplikace kamery v uživatelské příručce k systémuAXIS Camera Station 5.

Nepodařilo se vyvolat aktuální detekci pohybu

Systém pro správu videa nemůže z kamery načíst parametry detekce pohybu. Pro zaznamenávání při pohybu kamera používá integrovanou detekci pohybu.

Jestliže chcete aplikaci nainstalovat ručně, přejděte do části Instalace aplikace kamery v uživatelské příručce k systémuAXIS Camera Station 5.

Jestliže chcete aplikaci nainstalovat ručně, přejděte do části Instalace aplikace kamery v uživatelské příručce k systémuAXIS Camera Station 5.

Detekce pohybu není nastavena

Detekci pohybu není možné v uvedených kamerách nakonfigurovat.

 1. Aby bylo možné nakonfigurovat detekci pohybu ručně, přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Konfigurace > Záznam a události > Metoda záznamu).

 2. Vyberte kameru a klikněte na možnost Motion settings (Nastavení pohybu) pro nastavení detekce pohybu.

Detekce pohybu není aktivována

U uvedených kamer není zapnuto zaznamenávání při pohybu.

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu).

 2. Vyberte kameru a povolením možnosti Motion detection (Detekce pohybu) zapněte funkci záznamu na základě detekce pohybu.

Detekce pohybu detekuje příliš mnoho nebo příliš málo pohybujících se objektů

Tato část popisuje možná řešení v případě, že ve svých záznamech souvisejících s video detekcí pohybu máte více nebo méně detekcí.

Seřízení nastavení pohybu

Výběrem nastavení pohybu můžete upravit oblast, ve které se detekují pohybující se objekty.

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu).

 2. Zvolte kameru a klikněte na tlačítko Motion Settings (Nastavení pohybu).

 3. Zvolte nastavení podle firmwaru kamery.

AXIS Video Motion Detection 2 a 4

Můžete nakonfigurovat oblast zájmu. Viz část Editování aplikace AXIS Video Motion Detection 2 a 4 v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

Můžete nakonfigurovat oblast zájmu. Viz část Editování aplikace AXIS Video Motion Detection 2 a 4 v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

Zabudovaná detekce pohybu

Můžete nakonfigurovat zahrnutá a vyloučená okna. Viz část Editování zabudované detekce pohybu v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

Můžete nakonfigurovat zahrnutá a vyloučená okna. Viz část Editování zabudované detekce pohybu v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

Seřízení intervalu spouštěče

Interval spouštěče je interval mezi dvěma po sobě jdoucími spouštěči. Toto nastavení se používá ke snížení počtu po sobě jdoucích záznamů. Jestliže během tohoto intervalu dojde k dalšímu spuštění, zaznamenávání bude pokračovat. Jestliže dojde k dalšímu spuštění, začne interval spouštěče běžet znovu od tohoto časového okamžiku.

Jestliže chcete interval spouštěče změnit:

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu).

 2. Zvolte kameru.

 3. V části Advanced (Pokročilé) nastavte Trigger period (Interval spouštěče) v sekundách.

Zvuk

V živém zobrazení není žádný zvuk

Jestliže v živém zobrazení není žádné audio, proveďte následující:

 • Ujistěte se, že je kamera vybavena audio možnostmi.

 • Ujistěte se, že má počítač audio kartu, a zda se tato karta používá.

 • Ujistěte se, že používaný profil je nakonfigurován na audio.

 • Ujistěte se, že má uživatel k audiu přístupová práva.

Konfigurace profilů pro audio

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Stream profiles (Konfigurace > Zařízení > Profily streamu).

 2. Zvolte kameru.

 3. V nastaveních video profilu v nabídce Format (Formát) zvolte MPEG-4 nebo H.264.

 4. V části Audio (Zvuk) vyberte mikrofon v rozbalovacím menu Microphone (Mikrofon).

 5. V rozbalovacím menu Use microphone for (Použít mikrofon pro) vyberte, kdy se má mikrofon použít.

 6. V rozbalovacím menu Speaker (Reproduktor) případně vyberte reproduktor.

 7. Klikněte na OK.

Kontrola a změna přístupových práv uživatelů

Poznámka

Abyste mohli provádět tyto kroky, musíte mít oprávnění správce systému AXIS Camera Station 5.

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Security > User permissions (Konfigurace > Zabezpečení > Uživatelská oprávnění).

 2. Vyberte uživatele nebo skupinu.

 3. Vyberte možnost Audio listen (Poslech zvuku) nebo Audio speak (Reproduktory) pro specifické zařízení.

 4. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

Žádné audio v sekvencích

Zvuk můžete zapnout nebo vypnout v profilech streamu. Další informace naleznete v části Profily streamu v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

Zvuk můžete zapnout nebo vypnout v profilech streamu. Další informace naleznete v části Profily streamu v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

Žádné audio při přehrávání

Audio je k dispozici při přehrávání, jestliže bylo aktivováno v profilu použitém pro zaznamenávání.

Poznámka

Audio nelze používat s videem M-JPEG. Zvolte jiný formát videa.

Jestliže chcete používat audio v záznamech:

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Stream profiles (Konfigurace > Zařízení > Profily streamu) a u profilu videa nastavte formát videa, který chcete použít.

 2. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu).

 3. Zvolte kameru.

 4. V rozbalovacím menu Profile (Profil) vyberte profil, který jste nakonfigurovali.

 5. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

Zaznamenávání spouštěné pravidlem

Jestliže chcete aktivovat audio ve stávajícím pravidle:

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Konfigurace > Záznam a události > Pravidla akcí).

 2. Zvolte pravidlo a klikněte na Editovat.

 3. Kliknutím na tlačítko Next (Další) přejděte do části Actions (Akce).

 4. Vyberte akci Record (Záznam) a klikněte na Edit (Upravit).

 5. Vyberte profil, který používá zvuk.

 6. Proveďte uložení kliknutím na Dokončit.

Přihlášení

Není možné se přihlásit nebo připojit k serveru

Tato část popisuje problémy týkající se přihlášení a připojení, ke kterým dochází při připojení k jednotlivému serveru. Při přihlášení k více serverům se spustí klient a stav připojení se bude zobrazovat na stavové liště. Další informace o stavu připojení naleznete v části Stav připojení v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

Tato část popisuje problémy týkající se přihlášení a připojení, ke kterým dochází při připojení k jednotlivému serveru. Při přihlášení k více serverům se spustí klient a stav připojení se bude zobrazovat na stavové liště. Další informace o stavu připojení naleznete v části Stav připojení v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné

Daná kombinace uživatelského jména a hesla není pro přihlášení na stanoveném serveru platná.

 • Zkontrolujte správnost nebo použijte odlišný účet.

 • Ujistěte se, že uživatel má oprávnění přístupu k serveru AXIS Camera Station 5.

 • Hodiny na serveru AXIS Camera Station 5 a v klientovi musí být synchronizovány. U uživatelů domény musí být hodiny serveru domény synchronizovány se serverem a klientem.

 • Uživatel, který nebyl přidán k serveru, ale je členem místní skupiny správců serveru, musí spustit klienta jako správce.

 • Informace o uživatelských přístupových právech naleznete v části Configure user permissions (Konfigurace uživatelských oprávnění) v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

 • Informace o uživatelských přístupových právech naleznete v části Configure user permissions (Konfigurace uživatelských oprávnění) v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

Uživatel není oprávněn k přihlášení na server

Uživatel nemůže používat systém AXIS Camera Station 5 na zadaném serveru.

V dialogu povolení uživatele přidejte uživatele.

Nebylo možné ověřit bezpečnost zprávy

Při navazování bezpečného spojení se serverem došlo k chybě, která je s největší pravděpodobností způsobena tím, že čas klienta nebo serveru není synchronizován.

Časy serveru a UTC klienta musí být přiměřeně synchronizovány. Seřiďte čas klienta a serveru tak, aby byly navzájem vůči sobě v rozsahu 3 hodiny.

Žádný kontakt se serverem

Klient není schopen navázat jakýkoliv druh spojení se serverem.

 • Zkontrolujte, zda se počítač může připojit k síti.

 • Zkontrolujte, zda počítač serveru běží.

 • Zkontrolujte, zda byla správně nakonfigurována brána firewall.

 • Zkontrolujte správnost adresy serveru.

 • Zkontrolujte zástupná nastavení klienta.

Žádná odezva ze serveru

Klient může kontaktovat počítač serveru, ale žádný server AXIS Camera Station 5 neběží.

Zkontrolujte, zda se připojujete ke správnému počítači a zda server AXIS Camera Station 5 běží.

Klient se nemůže připojit k serveru

Klient se nemůže připojit k serveru a zobrazuje se chybové hlášení.

Zkontrolujte, zda vaše síť byla správně nakonfigurována:

 • Ověřte, zda je podporovaný operační systém. Úplný seznam podporovaných operačních systémů naleznete v poznámkách k verzi.

 • V řízení služeb zkontrolujte, že server AXIS Camera Station 5 běží, případně ho spusťte.

 • Ověřte, že klient i server jsou připojeny ke stejné síti.

  • Pokud ne, měl by klient používat externí IP adresu serveru.

 • Zjistěte, zda je mezi serverem a klientem proxy server.

  • Nastavte proxy server v nástroji řízení služeb.

  • Na přihlašovací stránce nakonfigurujte nastavení proxy klienta a vyberte možnost Change proxy settings (Změnit nastavení proxy).

  • Proveďte nastavení klientského proxy serveru v nabídce Možnosti internetu v systému Windows. V nabídce Change Proxy settings (Změnit nastavení proxy) zvolte použití výchozích nastavení.

Nebylo možné se připojit k serveru

Při připojování k serveru došlo k neznámé chybě.

 • Zkontrolujte správnost adresy a portu serveru AXIS Camera Station 5.

 • Zkontrolujte, zda připojení k serveru neblokuje NAT, brána firewall nebo antivirový software.

 • Pomocí řízení služeb AXIS Camera Station 5 zkontrolujte, že server běží.

  • Otevřete řízení služeb AXIS Camera Station 5, viz část Řízení služeb AXIS Camera Station v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

  • Otevřete řízení služeb AXIS Camera Station 5, viz část Řízení služeb AXIS Camera Station v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

  • Zkontrolujte stav serveru na kartě General (Obecné). Jestliže je stav Stopped (Zastaven), spusťte server kliknutím na Start (Spustit).

Server nebylo možné najít

Klient nedokáže zadanou adresu přeložit na adresu IP.

 • Zkontrolujte, zda se počítač může připojit k síti.

 • Zkontrolujte správnost adresy a portu serveru AXIS Camera Station 5.

 • Zkontrolujte, zda připojení k serveru neblokuje NAT, brána firewall nebo antivirový software.

Verze serveru a klienta se liší

Klient používá novější verzi systému AXIS Camera Station 5 než server.

Upgradujte server tak, aby používal stejnou verzi jako klient.

Server používá novější verzi systému AXIS Camera Station 5 než klient.

Upgradujte klienta tak, aby používal stejnou verzi jako server.

Nebylo možné se připojit k serveru. Server je příliš zaneprázdněný.

Server nemůže reagovat kvůli problémům s výkonem.

Zkontrolujte, zda počítač serveru a síť nejsou přetížené.

Místní server AXIS Camera Station 5 neběží

Připojili jste se pomocí možnosti This computer (Tento počítač), nainstalovaný server AXIS Camera Station 5 však neběží.

Pomocí řízení služeb spusťte systém AXIS Camera Station 5 nebo zvolte vzdálený server, ke kterému se chcete přihlásit.

Na tomto počítači není nainstalován server AXIS Camera Station 5.

Připojili jste se pomocí možnosti This computer (Tento počítač), ale na tomto počítači není nainstalovaný žádný server.

Nainstalujte server AXIS Camera Station 5 nebo zvolte jiný server.

Zvolený seznam serverů je prázdný

Seznam serverů zvolený pro přihlášení byl prázdný.

Chcete-li přidat servery k seznamu serverů, klikněte na možnost Edit (Editovat) vedle volby seznamu serverů.

Licence

Problémy s registrací licence

Jestliže se automatická registrace nezdaří, vyzkoušejte následující:

 • Zkontrolujte, zda byl licenční klíč zadán správně.

 • Změňte nastavení proxy klienta tak, aby měl systém AXIS Camera Station 5 přístup na internet.

 • Zaregistrujte svou licenci offline, viz část Licence pro systém offline v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

 • Zaregistrujte svou licenci offline, viz část Licence pro systém offline v uživatelské příručce k systému AXIS Camera Station 5.

 • Poznamenejte si ID serveru a aktivujte licenci systému AXIS Camera Station 5axis.com/licenses/systems.

 • Ujistěte se, že je čas serveru aktuální.

Pro další informace viz axis.com/products/axis-camera-station/license.

Uživatelé

Nelze najít uživatele domény

Jestliže se nepodaří vyhledat uživatele domény, změňte přihlašovací účet služby:

 1. Otevřete Ovládací panel Windows.

 2. Vyhledejte „Služby“.

 3. Klikněte na View local services (Zobrazit místní služby).

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na AXIS Camera Station 5 a možnost Properties (Vlastnosti).

 5. Klikněte na kartu Log on (Přihlásit).

 6. Přepněte z nastavení Local System account (Účet místního systému) na This account (Tento účet).

 7. Zvolte uživatele s přístupem k Windows Active Directory.

Chyby certifikátu

Systém AXIS Camera Station 5 nedokáže komunikovat se zařízením, dokud nebude chyba certifikátu vyřešena.

Možné chyby

Certifikát nenalezen

Jestliže byl certifikát zařízení odstraněn.

Pokud znáte důvod, klikněte na Repair (Opravit). Pokud máte podezření na neoprávněný přístup, před obnovením certifikátu záležitost vyšetřete. Jestliže chcete zobrazit podrobnosti certifikátu, klikněte na Advanced (Pokročilé). Možné důvody pro odstranění certifikátu:

 • Zařízení bylo resetováno na výrobní výchozí hodnoty.

 • Byla deaktivována zabezpečená komunikace HTTPS.

 • Došlo k přístupu neoprávněné osoby, která změnila zařízení.

Nedůvěryhodný certifikát

Certifikát zařízení byl změněn mimo systém AXIS Camera Station 5. Toto může znamenat, že došlo k přístupu neoprávněné osoby, která změnila zařízení.

Pokud znáte důvod, klikněte na Trust This Device (Důvěřovat tomuto zařízení). Pokud ho neznáte, nejprve záležitost vyšetřete. Jestliže chcete zobrazit podrobnosti certifikátu, klikněte na Advanced (Pokročilé).

Chybí heslo certifikační autority

Máte-li v AXIS Camera Station 5 certifikační autoritu bez uloženého hesla, zobrazí se následující poplach.

You need to provide a passphrase for the Certificate Authority certificate. Více informací najdete v uživatelské příručce.

Tento problém můžete vyřešit třemi různými způsoby:

 • Zapnutí HTTPS na zařízení

 • Importování existující certifikační autority

 • Generování nové certifikační autority

Zapnutí HTTPS na zařízení:

 1. Přejděte do Configuration > Devices > Management (Konfigurace > Zařízení > Správa).

 2. V seznamu klikněte pravým tlačítkem na zařízení a přejděte k možnosti Security > HTTPS > Enable/Update (Zabezpečení > HTTPS > Povolit/aktualizovat).

 3. Potvrďte kliknutím na tlačítko Yes (Ano).

 4. Zadejte heslo certifikační autority.

 5. Klikněte na OK.

Importování existující certifikační autority:

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Security > Certificates > (Konfigurace > Zabezpečení > Certifikáty > HTTPS).

 2. Zapněte Temporarily ignore certificate validation (Dočasné ignorování ověřování certifikátu).

 3. V části Certificate authority (Certifikační autorita) klikněte na Import.

 4. Zadejte své heslo a klikněte na OK.

 5. Zvolte počet dnů, po které budou podepsané klientské/serverové certifikáty platit.

 6. Přejděte do Configuration > Devices > Management (Konfigurace > Zařízení > Správa).

 7. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a zvolte Security > HTTPS > Enable/Update (Zabezpečení > HTTPS > Povolit/Aktualizovat.

 8. Přejděte na Configuration > Security > Certificates > HTTPS (Konfigurace > Zabezpečení > Certifikáty > HTTPS a vypněte Temporarily ignore certificate validation (dočasně ignorovat ověření certifikátu.

 9. Poznámka

  AXIS Camera Station 5 ztratí připojení k zařízením a některé součásti systému se restartují.

Vygenerování nové certifikační autority v AXIS Camera Station 5:

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Security > Certificates > (Konfigurace > Zabezpečení > Certifikáty > HTTPS).

 2. Zapněte Temporarily ignore certificate validation (Dočasné ignorování ověřování certifikátu).

 3. V části Certificate authority (Certifikační autorita) klikněte na Generate (Vytvořit).

 4. Zadejte své heslo a klikněte na OK.

 5. Zvolte počet dnů, po které budou podepsané klientské/serverové certifikáty platit.

 6. Přejděte do Configuration > Devices > Management (Konfigurace > Zařízení > Správa).

 7. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a zvolte Security > HTTPS > Enable/Update (Zabezpečení > HTTPS > Povolit/Aktualizovat.

 8. Přejděte na Configuration > Security > Certificates > HTTPS (Konfigurace > Zabezpečení > Certifikáty > HTTPS a vypněte Temporarily ignore certificate validation (dočasně ignorovat ověření certifikátu.

 9. Poznámka

  AXIS Camera Station 5 ztratí připojení k zařízením a některé součásti systému se restartují.

Synchronizace času

Služba Windows Time neběží

Služba Windows Time a NTP server nejsou synchronizovány. To může být způsobeno tím, že služba Windows Time nedokáže kontaktovat NTP server.

 • Ujistěte se, že je NTP server online.

 • Ujistěte se, že jsou nastavení brány firewall správná.

 • Ujistěte se, že je zařízení umístěno v síti, která se může k NTP serveru připojit.

Se žádostí o pomoc se obraťte na správce systému.

Byl zjištěn časový rozdíl {čas} v {Zařízení}

Zařízení není synchronizováno s časem serveru. Záznam je označen časovým razítkem s časem, kdy ho server přijal, a nikoli časem, kdy ho zařízení zaznamenalo.

 1. Přejděte do části Configuration > Devices > Time synchronization (Konfigurace > Zařízení > Synchronizace času) a zkontrolujte časový posun serveru.

 2. Je-li časový posun serveru delší než 2 sekundy:

  1. Zvolte možnost Enable time synchronization (Povolit synchronizaci času).

  2. Ujistěte se, že se zařízení může připojit k zadanému NTP serveru.

  3. Znovu načtěte zařízení pod položkou Configuration > Devices > Management (Konfigurace > Zařízení > Správa).

 3. Je-li časový posun serveru kratší než 2 sekundy, zařízení pravděpodobně neposílá dostatek dat pro synchronizaci času.

  1. Vymažte možnost Send alarm when the time difference between server and device is larger than 2 seconds (Odeslat poplach, překročí-li časový rozdíl mezi serverem a zařízením 2 sekundy), abyste zakázali poplachy.

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte podporu společnosti Axis.

Technická podpora

Technická podpora je k dispozici pro zákazníky s licencovanou verzí systému AXIS Camera Station 5. Oddělení technické podpory můžete kontaktovat z nabídky > Help > Online Support (> Nápověda > Podpora online) nebo na adrese axis.com/support

Doporučujeme, abyste ke svému případu pro technickou podporu připojili systémovou zprávu a snímky obrazovek.

Pokud chcete vytvořit systémovou zprávu, přejděte do nabídky > Help > System report (> Nápověda > Systémová zpráva).

Postup předání potíží

Pokud zaznamenáte problémy, které pomocí této příručky nelze vyřešit, předejte problém online podpoře společnosti Axis. Aby náš tým podpory porozuměl vašemu problému a mohl ho vyřešit, musíte uvést následující informace:

 • Srozumitelný postup, jak potíže reprodukovat, případně popis okolností, za nichž k potížím došlo.

 • Čas a název nebo IP adresu příslušné kamery, u které k problému došlo.

 • Systémová zpráva AXIS Camera Station 5 vytvořená okamžitě po výskytu potíží. Systémová zpráva musí být vygenerována z klienta nebo serveru, kde byl problém reprodukován.

 • Volitelně snímky nebo záznamy obrazovky ze všech monitorů, na kterých je problém vidět. Při pořizování snímků obrazovky nebo záznamů povolte funkci překrytí ladění.

 • V případě potřeby přiložte databázové soubory. Vyloučením těchto souborů zrychlíte odesílání.

Některé potíže vyžadují další informace, které si tým podpory v případě potřeby vyžádá.

Poznámka

Je-li soubor větší než 100 MB (například sledování sítě nebo soubor databáze), odešlete soubor pomocí bezpečné služby pro sdílení souborů, které důvěřujete.

Další informace

Protokoly úrovně ladění

Někdy kvůli získání více informací používáme protokolování ladění. To lze provést pouze na žádost technika podpory společnosti Axis. Pokyny najdete na online podpoře společnosti AXIS.

Překrytí ladění živého zobrazení

Někdy je užitečné poskytnout snímky obrazovky překryvných informací nebo video zobrazující změnu hodnot v relevantním čase. Jestliže chcete přidat překryvné informace, postupujte následovně:

 • Stiskněte klávesu Ctrl + i jednou pro zobrazení překryvných informací v živém zobrazení.

 • Stiskněte klávesu Ctrl + i dvakrát pro přidání informací o ladění.

 • Stiskněte klávesu Ctrl + i třikrát pro skrytí překrytí.

Sledování sítě

Na žádost technika podpory vygenerujte při vytváření systémové zprávy sledování sítě. Sledování sítě proveďte v průběhu výskytu potíží (jsou-li reprodukovatelné). To zahrnuje:

 • Sledování sítě po dobu 60 sekund se zaměřením na kameru (platí pouze pro kamery s firmwarem 5.20 a novějším).

  Následujícím příkazem VAPIX můžete v případě potřeby změnit přihlašovací jméno, IP adresu a dobu trvání (v sekundách):

  http://root:pass@192.168.0.90/axis-cgi/debug/debug.tgz?cmd=pcapdump&duration=60

 • Sledování sítě po dobu 10–30 sekund se zaměřením na server a se zobrazením komunikace mezi serverem a kamerou.

Soubory databáze

Pro případy, kdy potřebujeme prozkoumat či manuálně opravit databázi. Před vytvořením systémové zprávy zvolte možnost Include database in the report (Do zprávy zahrnout i databázi).

Snímky obrazovky

Jestliže se jedná o problém živého zobrazení související s uživatelským rozhraním, použijte snímky obrazovky. Například když chcete zobrazit časovou osu záznamů nebo je-li obtížné problém popsat.

Záznamy obrazovky

Použijte záznamy obrazovky, je-li obtížné popsat potíže slovy, např. pokud je k reprodukci potíží zapotřebí provést mnoho interakcí s uživatelským rozhraním.

Časté dotazy

Nakonfigurujte firewall tak, aby umožňoval přístup k AXIS Secure Remote Access

AXIS Secure Remote Access nepodporuje proxy server, který vyžaduje ověření. Řešením by mohlo být umožnit kamerám (AXIS Companion) a serveru AXIS Camera Station (AXIS Camera Station) obejít ověřování.

Pokaždé, když klient nebo kamera naváže odchozí spojení přes směrovač, přidělí směrovač tomuto spojení náhodný vnější port, který se použije pro děrování. Nelze předvídat, který port bude použit.

AXIS Companion Classic a AXIS Camera Station

 • Aby zabezpečený vzdálený přístup fungoval, musí síť povolit odchozí přenosy na portech 80 a 443.

 • Zprostředkovatelské servery používají dynamické IP adresy. Adresy URL zprostředkovatelského serveru jsou následující:

  • accws01.accws.axis.com

  • accws02.accws.axis.com

  • accws03.accws.axis.com

  • us-us.accws.axis.com

  • usaccws01.accws.axis.com

  • usaccws02.accws.axis.com

  • us-sra-oauth.axis.com

  • se-eu.accws.axis.com

  • se-sra-oauth.axis.com

  • se-ap.accws.axis.com

  • acsapi.axis.com

  • gateway.api.axis.com

Peer-to-peer (P2P):

Na straně serveru –
Kamery (AXIS Companion)/server (AXIS Camera Station) musí mít přístup na port 80 a 443 (odchozí).
Síť na straně klienta –
odchozí 80 a 443
Připojení pomocí webového proxy/4G –
P2P nebude fungovat a komunikace se bude přenášet přes zprostředkovatelské servery.

Použití dynamických portů může zabránit děrování/P2P

 • Pro země se speciálními firewally (např. Dubaj a Čína) nebude bezpečný vzdálený přístup fungovat, protože se nemohou dostat na turn servery (kde ISP omezují internetový provoz s omezeným internetem)

 • Některé servery se nacházejí ve Švédsku a mohou vyžadovat určité změny při použití brány firewall typu Geolocation.

 • Některé proxy servery mohou blokovat určité protokoly, vyžadovat certifikáty nebo po určité době přerušit připojení a nemusí fungovat se službou AXIS Secure Remote Access.

AXIS Companion (verze 4)

Následující adresy URL používá komunikační agent, který je nainstalován na všech kamerách/záznamových zařízeních AXIS Companion 4:

 • https://*.axis.com/*

 • wss://*.axis.com/*

 • https://*.axis.cloud/*

V některých případech:

 • aiuktg4ql1eax-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com 

 • cdn.appdynamics.com:443 by měl být ve firewallu označen za důvěryhodný. AppDynamics se používá k získání přehledu o výkonu naší aplikace. AppDynamics je aplikace pro monitorování výkonu aplikací (APM). Pomáhá nám monitorovat, analyzovat a optimalizovat naše aplikace, což nám umožňuje proaktivně identifikovat a řešit případná úzká místa nebo problémy s výkonem.

Použité odchozí porty

Pro požadavky cloudové služby:

 • 443 (HTTPS)

Pro P2P:

 • 34500 (UDP)

 • 80 (TCP)

Rozšířené nastavení serveru

1. Rozšířené nastavení serveru (pouze na straně serveru)

V případě systému AXIS Camera Station 5 je nejjednodušší označit pole „Enable server-side debug logging“ (Povolit protokolování ladění na straně serveru) v nabídce „Server > Configuration > Settings > Advanced“ (Server > Konfigurace > Nastavení > Rozšířené).

Protokolování ladění se použije okamžitě a nevyžaduje restart. Znovu vyvolejte chybu, vygenerujte systémovou zprávu a odešlete ji podpoře AXIS.

Poznámka: tento proces nastaví pouze protokolování ladění v rámci serverových protokolů, nikoli u protokolů klienta. Pokud protokolování ladění vyžadujete také na úrovni klienta, na klientském počítači použijte následující kroky s pomocí souboru log4net.config.

 2. Používání souboru (na straně serveru a/nebo klienta)

V následujících případech je nezbytné povolit protokolování ladění (dle uvedeného postupu):

 • Přihlášení pro ladění na straně klienta v systému AXIS Camera Station 5

 • Rozšířené protokolování ladění v systému AXIS Camera Station 5, které vyžaduje specifickou konfiguraci

Pokud budete chtít povolit protokolování ladění, postupujte následovně:

 • Na hlavním panelu Windows zastavte službu AXIS Camera Station (klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovládání služby AXIS Camera Station > Zastavit službu). Ukončete také klientský software.

 • Otevřete Průzkumníka Windows a přejděte do adresáře %ProgramData% ve složce AXIS Camera Station 5. Obvyklé umístění je „C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station“. Adresář můžete vyhledat pomocí příkazu “%ProgramData%” zadaného do adresového řádku Průzkumníka Windows nebo zobrazením skrytých složek. 

 • Do výše uvedeného adresáře stáhněte a rozbalte následující soubor ZIP. Ujistěte se, že jste soubor log4net.config rozbalili přímo do uvedeného umístění a nikoli do podsložky.

 • AXIS Camera Station verze 4.20 a 5 a AXIS Device Manager: enable_debug_level_acs_4.20_and_5.zip

 • Příklad souboru log4net.config po rozbalení do odpovídající složky:
 • Složka ProgramData
 • Na hlavním panelu Windows a z klientského softwaru spusťte službu AXIS Camera Station.

 • Znovu vyvolejte problém a poznamenejte si datum a čas.

 • Vytvořte systémovou zprávu AXIS Camera Station.

 • Systémovou zprávu AXIS Camera Station odešlete podpoře Axis a doplňte také datum a čas reprodukování problému.

 • Obnovení původní úrovně protokolování (zákaz ladění):
 • 1. Zastavte službu AXIS Camera Station.
 • 2. Odstraňte soubor log4net.config.
 • 3. Znovu spusťte službu AXIS Camera Station.
 • Vlastnosti

Co je to nástroj k ověření kompatibility se systémem AXIS Camera Station a k čemu slouží?

Výsledky testu jsou uváděny pro každý dílčí test. Každý z dílčích testů může poskytnout tři různé výsledky:

Jaký je význam výsledků testu?

 • Splněno: Tato funkce bude v systému AXIS Camera Station pravděpodobně fungovat.

 • Nezdařilo se: Tato funkce v systému AXIS Camera Station pravděpodobně fungovat nebude.

 • Neuplatňuje se: Zařízení touto funkcí nedisponuje.

Další informace o výsledku najdete v dokumentu Výsledek testu.

Je možné zařízení používat v systému AXIS Camera Station v případě, že splní jen některé testy?

Zařízení musí přinejmenším splnit všechny základní testy komunikace. V opačném případě ho nebude možné do systému AXIS Camera Station přidat.

Pokud zařízení v případě některých testů streamování selže, ale ne ve všech, zařízení bude možné i nadále používat v systému AXIS Camera Station za předpokladu, že nastavení profilu streamu používá ty, které byly v testech úspěšné. Pokud například H.264 neprojde testem, ale M-JPEG ano, jednoduše změňte profil streamu v nastavení Devices > Streaming profiles (Zařízení > Profily streamování) v systému AXIS Camera Station z H.264 (výchozí nastavení) na M-JPEG.

Jak postupovat v případě neúspěšných testů?

Existuje několik dostupných postupů:

 • Ujistěte se, že firmware v zařízení byl schválen a odpovídá profilu S ONVIF. Poznámka: Odpovídající instrukce vám sdělí výrobce zařízení.

 • Pokud zařízení nefunguje správně, může vám pomoci obnovení výchozího nastavení.

 • Ujistěte se, že připojení zařízení v síti je během testování stabilní.

 • Ujistěte se, že během probíhajícího testu ze zařízení nestreamuje žádná jiná aplikace.

 • Test spusťte znovu. Některá zařízení nemusí být spolehlivá a fungují jen někdy.

Pokud jste vyzkoušeli veškeré výše uvedené kroky, ale některé testy selhávají opakovaně, zařízení není systémem AXIS Camera Station podporováno.

Jak postupovat v případě, že test nelze dokončit?

Zkontrolujte následující:

 • Je zařízení třetí strany kompatibilní s profilem S ONVIF?

 • Je správná IP adresa?

 • Jsou správné uživatelské přihlašovací údaje ONVIF? 

 • Ověřte, zda je čas zařízení synchronizován se serverem NTP nebo počítačem, na kterém je nainstalován server Axis Camera Station. V opačném případě mohou některé kamery kvůli ochraně před útokem spojeným s opakovaným přehráváním odmítnout veškeré požadavky na připojení. Pro tyto případy můžete použít správce zařízení ONVIF.

 • Funguje kamera správně ve správci zařízení ONVIF? Pokud ne, můžete zkusit provést upgrade na nejnovější firmware nebo obnovit výchozí nastavení. V opačném případě se obraťte na výrobce zařízení.

Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, zařízení není systémem AXIS Camera Station podporováno.

Jak postupovat, pokud zařízení splní testy, ale nebude fungovat v nástroji AXIS Camera Station

Pokud zařízení splní všechny testy (tj. podle nástroje k ověření kompatibility se systémem AXIS Camera Station je plně kompatibilní), ale v systému AXIS Camera Station přesto nefunguje, postupujte následovně: Jaké informace jsou nezbytné pro kontaktování podpory Axis ve věci kompatibility zařízení třetí strany v systému AXIS Camera Station?

Jak postupovat, pokud zařízení splní testy, ale nebude fungovat v nástroji AXIS Camera Station:

Pokud zařízení splní všechny testy, tj. bude plně kompatibilní dle požadavků nástroje k ověření kompatibility se systémem AXIS Camera Station, ale v nástroji AXIS Camera Station fungovat nebude, doporučujeme kontaktovat podporu Axis. Postupujte následovně:

 1. V počítači, ve kterém budete spouštět testy, nainstalujte Wireshark.

 2. Spusťte znovu testy pomocí nástroje k ověření kompatibility se systémem AXIS Camera Station. Nástroj shromažďuje podrobné informace nezbytné k odstranění problémů, jako je i trasování Wireshare. POZNÁMKA: není nutné generovat další trasování pomocí Wireshare.

Pokud budete odesílat žádost o podporu na online podporu Axis, uveďte následující:

 • Pokud je k dispozici, dodejte zprávu o ověření kompatibility. Při odesílání žádosti o podporu připojte úplný archiv *.zip. Jeho standardní umístění je „C:\Users\xxx\Documents\CompatibilityResult.zip“.

 • Pokud nebylo možné testy úspěšně dokončit a úplnou zprávu o výsledcích testu kompatibility nemáte k dispozici, vyhledejte soubor s protokolem „C:\ProgramData\Axis Communications\AcsCompatibilityTestTool\Application.log“ a připojte ho k žádosti o podporu.

Jak používat zabezpečený vzdálený přístup, pokud mám v síti proxy servery

Pokud síť, ve které se nachází server a/nebo klient Axis Camera Station, používá k připojení k internetu proxy server, je třeba před aktivací zabezpečeného vzdáleného přístupu nakonfigurovat nastavení proxy serveru a/nebo klienta.

Nastavení proxy na serveru

 1. Otevřete na serveru nástroj „AXIS Camera Station Service Control“.

 2. Vyberte možnost Modify settings (Upravit nastavení).

 3. Vyberte možnost Use manual proxy settings (Použít manuální nastavení proxy).

 4. Zadejte adresu/port proxy serveru a další související nastavení.

 5. Save (Uložit)

 6. Nyní je třeba restartovat server, aby se konfigurace projevila.

Nastavení proxy na klientovi

Pokud je nastavení proxy serveru nakonfigurováno prostřednictvím nabídky „Možnosti Internetu“ (v prohlížeči Internet Explorer), automaticky se uplatní na klienta (výchozí nastavení).

Nastavení proxy serveru lze nakonfigurovat také pouze pro klienta. Spusťte klienta AXIS Camera Station.

 1. Před přihlášením k serveru vyberte vpravo dole možnost Change client proxy settings (Změnit nastavení proxy u klienta).

 2. V dialogovém okně Client Proxy Settings (Nastavení proxy u klienta) zvolte možnost Use manual proxy settings (Použít manuální nastavení proxy).

 3. Zadejte adresu/port proxy serveru a další související nastavení.

 4. OK

Další zdroje

Kromě tohoto průvodce řešením potíží a uživatelské příručky můžete navštívit kanál YouTube pro AXIS Camera Station, kde naleznete videa týkající se technické podpory a funkcí. Video jsou k dispozici na webu youtube.com.