AXIS Camera Station Solution Troubleshooting Guide

Přehled

Tento průvodce se věnuje postupům odstraňování potíží s řešeními na platformě AXIS Camera Station. Jste-li systémový integrátor, dokážete díky němu v případě potřeby pomoci zákazníkům.

Odstraňování potíží je jedním z přístupů k řešení problémů. Stručně řečeno, postup začíná pokusem určit příznaky konkrétních potíží. Poté se izoluje část nebo části, které mohou potíže způsobovat. Při hledání řešení potíží se pak provádí zkoušky nastavení a různé změny, které se následně soustavně hodnotí. Někdy je řešení možné nalézt tak, že se potíže reprodukují.

AXIS Camera Station

Instalace

Instalace systému AXIS Camera Station selže s touto chybou:

Windows Media Player nebyl nalezen. Zkontrolujte, zda je nainstalována 64bitová verze.

Na serveru Windows jsou občas nezbytné doplňkové komponenty. Zkontrolujte, který operační systém používáte.

Program nepodporuje verzi systému Windows, kterou používáte na tomto počítači.

Nainstalovaná sada Windows Service pack není nejaktuálnější. Nainstalujte nejaktuálnější sadu „service pack“.

32bitové systémy Windows již nejsou podporovány

Na počítači je nainstalovaný 32bitový systém Windows. Ten už není podporován. Nainstalujte 64bitový systém Windows.

Službu není možné spustit nebo se často restartuje

Server není možné spustit

Postupte problém podpoře společnosti Axis. Viz Postup předání potíží.

Server se často restartuje

Server může být přetížený dlouhou frontou úkolů.

 • Zjistěte, zda běží další aplikace nebo služby, které mohly disk serveru přetížit (např. antivirus, správa disku atd.).

 • Pokud ne, postupte problém podpoře společnosti Axis. Viz Postup předání potíží.

Doporučení:

Obecně platí, že není dobré nahrávat na disk, na kterém se nachází operační systém. Disk můžete například rozdělit na dva oddíly, z nichž jeden použít pro operační systém a druhý pro nahrávání. Nejlepší ale je nahrávat na úplně jiný disk. Tím pomůžete udržovat všeobecnou stabilitu systému a docílíte vyššího výkonu. Zároveň se vyhnete fragmentaci a vzniku úzkých hrdel.

Klient se nemůže připojit k serveru

Klient se nedokáže připojit k serveru a zobrazuje se chybové hlášení.

 • Ověřte, zda je podporovaný operační systém.

  • Úplný seznam podporovaných operačních systémů naleznete v poznámkách k verzi systému AXIS Camera Station. Nebude fungovat například systém Home edition – nepodporuje totiž autentizaci Windows.

 • Přesvědčte se, že systém AXIS Camera Station běží.

  • Z nástroje Service Control spusťte server.

 • Ověřte, že klient i server jsou připojeny ke stejné síti.

  • Pokud ne, měl by klient používat externí IP adresu serveru.

 • Zkontrolujte, zda je mezi serverem a klientem proxy server.

  • Nastavte proxy server v nástroji Service Control.

 • Zkontrolujte, zda je mezi serverem a klientem proxy server.

  Nastavte proxy server pro klient.

  • V levém dolním rohu přihlašovací stránky zvolte možnost Změnit nastavení proxy.

  • Nastavení je možné provést i v nabídce Možnosti internetu v systému Windows. V nabídce Změnit nastavení proxy se pak vybere výchozí nastavení.

Zařízení není možné přidat

Pokud k systému AXIS Camera Station není možné přidat zařízení, zkuste zařízení přidat k systému AXIS Device Manager.

 • Není-li to možné, je třeba vyřešit potíže na straně kamery. Viz Kamera.

 • Je možné přidat jiný model zařízení?

  • Je-li zařízení novým produktem nebo má-li nově vydaný firmware, mohou nastat potíže s kompatibilitou. Vždy používejte nejnovější verzi systému AXIS Camera Station/AXIS Device Manager.

Ztráta spojení s kamerou

V nabídce Nastavení > Správa se stav kamery mění na Typ hesla: nešifrované.

 • Typ hesla kamery byl na webové stránce kamery změněn na pouze šifrované.

  • Po přidání do systému AXIS Camera Station už by se typ hesla neměl měnit. Pokud byste typ hesla změnili, server by s kamerou nedokázal komunikovat.

  • Systém VMS nedokáže s kamerou komunikovat ani v případě, že v systému AXIS Camera Station správně zadáte její heslo.

  • Je-li nutné zadat jiný typ hesla, musíte kameru ze systému AXIS Camera Station nejprve odebrat a poté ji do něj znovu přidat. Upozorňujeme, že dojde ke ztrátě veškerých záznamů z kamery.

Výkon při živém zobrazení

Hardware klienta

Otevřete nástroj DirextX Diagnostic Tool (v počítači hledejte „dxdiag“).

Ověřte aktuálnost ovladače grafické karty nebo síťového adaptéru.

 • Na webu výrobce zkontrolujte, zda se jedná o nejnovější ovladač pro daný operační systém.

Klient i server běží na stejném zařízení.

 • Zkuste rozběhnout klient na samostatném počítači.

Maximální počet monitorů

 • S interní grafickou kartou nedoporučujeme používat více než dva monitory na grafickou kartu.

 • V případě samostatné grafické karty: viz část Pokyny pro hardware.

U klienta není možná podpora virtuálního stroje.

Přetížení kamery

Mnoho současně připojených klientů.

 • Požádejte zákazníka o popis běžného využití.

Ke kameře je připojený jiný VMS klient než systém AXIS Camera Station.

 • Odpojte kameru od druhého klienta a restartujte ji.

Využívá se velké množství různých streamů z jedné kamery, především ve vysokém rozlišení.

 • To může představovat problém především pro některé kamery M-Line.

 • Streamujte se stejným profilem nebo s nižším rozlišením.

Přetížení serveru

Neobvykle vysoké využití CPU/RAM v době, ve které dojde k potížím.

 • Přesvědčte se, že v době výskytu potíží neběží žádná další aplikace náročná na CPU/RAM.

Potíže se sítí

Neobvykle vysoké využití šířky pásma v době, ve které dojde k potížím.

 • Přesvědčte se, že v době výskytu potíží neběží žádná další aplikace náročná na šířku pásma.

Dostatečná šířka pásma / Vzdálená nebo místní síť

 • Zkontrolujte topologii sítě.

 • Kontrola stavu jakéhokoli síťového zařízení (přepínač, router, síťový adaptér, kabel), které se nachází mezi kamerami, serverem a klientem.

Nelze aktualizovat firmware zařízení prostřednictvím systému AXIS Camera Station

Není-li možné aktualizovat kameru z jejích webových stránek:

 • Vyřešte potíže s kamerou. Viz Kamera.

Nelze aktualizovat firmware žádného zařízení:

 • Zkontrolujte síťové připojení.

 • Nejedná-li se o potíže se sítí, předejte podpoře společnosti AXIS. Viz Postup předání potíží.

Nelze aktualizovat firmware konkrétních modelů:

 • Může se stát u nových produktů a neobvyklého firmwaru.

 • Postupte problém podpoře společnosti AXIS. Viz Postup předání potíží.

Nefunguje video stream

V systému AXIS Camera Station není možné přehrát video stream, vše ostatní funguje.

 • Nejprve zkontrolujte toto:

 • Operační systém serveru Windows: ověřte, že je nainstalovaný program Desktop Experience.

  • Windows Server 2016: nainstalujte verzi s programem Desktop Experience.

  • Windows Server 2008 a 2012 – více informací naleznete v části Časté dotazy.

  • Windows Server 2003 – navrhněte zákazníkovi instalaci programu Windows Media Format SDK. Viz stránky Windows Media Downloads.

 • Funguje stream s nižším rozlišením?

 • Potíže se streamováním v H.264

  • Zkontrolujte úplnost instalace programu Windows Media Player.

   Zkuste v programu Windows Media Player otevřít video stream těmito způsoby. (Do každého příkazu je nutné zadat konkrétní IP kamery):

   Unicast přes RTP: axrtpu://<ip>/axis-media/media.amp

   Unicast přes RTSP: axrtsp://<ip>/axis-media/media.amp

   Unicast prostřednictvím RTSP, tunelováním přes HTTP: axrtsphttp://<ip>/axis-media/media.amp

   Program Windows Media Player se používá k ověření, zda jsou v počítači nainstalované všechny požadované komponenty využívané programem AXIS Camera Station.

Nepomůže-li ani jedno výše zmíněné řešení, postupte problém podpoře společnosti AXIS. Viz Postup předání potíží.

Záznam nelze spustit

Záznamy se nedaří spustit, případně se po několika sekundách zastaví.

 • Může se tak dít kvůli plnému disku nebo kvůli velkému množství narušených dat.

  • V přehledu nastavení serveru zkontrolujte „Úložiště záznamů kamery“ a přesvědčte se, že na něm je volný prostor a neobsahuje žádná narušená data.

  • Zvyšte limit úložiště pro stanici AXIS Camera Station.

  • Posilte úložný prostor instalace.

Mezery v souvislém záznamu

Systém AXIS Camera Station zobrazuje spolu s mezerami i alarm s „chybami zaznamenávání“.

Mezery se mohou v záznamu vyskytovat z několika příčin:

 • Přetížení serveru

 • Potíže se sítí

 • Přetížení kamery

 • Přetížení disku

Viz Výkon při živém zobrazení.

Pokud disk představuje úzké místo, přidejte více disků a rozdělte zaznamenávání kamer mezi ně. Můžete také snížit množství dat, které se na disk zaznamenává (nastavení videa, sn./s, rozlišení, H.264…)

Obecně se doporučuje nenahrávat na fyzický disk záznam z více než 10 kamer v rozlišení 1080p a formátu H.264. Doporučení má pouze orientační charakter. Úzké místo většinou vzniká kvůli hardwaru úložiště, ale nezapomínejte ani na propustnost odhadovanou nástrojem AXIS Site Designer Tool.

Dochází k tomu u všech kamer?

 • Pokud ne, zkontrolujte, není-li přetížená Kamera.

Otázky, které vám pomohou přemýšlet:

 • Jak často se mezera vyskytuje? Každou hodinu nebo každý den?

 • Jak dlouhá je mezera? Trvá sekundy či hodiny?

 • V jakém čase se mezera vyskytuje?

Potíže s nouzovým záznamem

Po obnově spojení neprobíhá přehrání nouzovéhozáznamu na server.

Možné příčiny:

 • Šířka pásma mezi kamerou a serverem není pro přenos záznamu dostačující.

 • Během odpojení kamera záznam nenahrávala na SD kartu.

  • Zkontrolujte zprávu ze serveru kamery. Viz Kamera. Přesvědčte se, že SD karta funguje bezchybně a je na ní záznam.

 • Čas na kameře se po době odpojení změnil/posunul.

  • Za účelem dalšího záznamu zajistěte správnou synchronizaci NTP. Synchronizujte čas kamery se serverem nebo u kamery i u serveru nastavte totožný NTP server.

Nouzový záznam implementovaný do systému AXIS Camera Station není navržený tak, aby zvládal tyto situace:

 • Řízená vypnutí serveru

 • Došlo ke krátkým přerušením spojení (kratším než 10 sekund)

Antivirový software

Zakázání nebo přidání systému AXIS Camera Station na seznam výjimek v antivirovém softwaru: více informací naleznete v části Časté dotazy.

Přítomnost jakéhokoli běžícího antiviru zjistíte otevřením souboru AllServices.txt, který naleznete v systémové zprávě systému AXIS Camera Station. Hledejte podle názvů běžného antivirového softwaru: Avira, AVAST, AVG, ESET security, Kaspersky, McAfee, NOD32, Norton, Panda, Trend Micro, Sophos atd.

Poznámka

Zákazníci si často myslí, že antivirový software zakázali. V Ovládacích panelech Windows se přesvědčte, že je antivir vypnutý a ve Správci úloh Windows ukončete jeho proces.

Brána firewall

Zkontrolujte, zda podle systémové zprávy AXIS Camera Station neběží v AllServices.txt nějaký firewall.

Přesvědčte se, že porty 55752 (HTTP) a 55754 (TCP), které používá systém AXIS Camera Station, jsou na serveru (i routeru, používáte-li), více informací v části Časté dotazy.

Případně v nastavení firewallu udělte výjimku všemu, co souvisí se značkou Axis. Zvolíte-li tuto možnost v průvodci instalací, dokáže si systém AXIS Camera Station 5 ve firewallu systému Windows automaticky udělit výjimku.

Potíže s databází

Pokud se server soustavně restartuje nebo jej není možné spustit, může to mít příčinu v poškozené databázi.

Postupte problém podpoře společnosti Axis. Viz Postup předání potíží.

Poznámka

Do systémové zprávy nezapomeňte přidat soubory databáze.

Nejaktuálnější systém AXIS Camera Station

Před aktualizací zálohujte soubory ACS.FDB, ACS_LOGS.FDB, a ACS_RECORDINGS.FDB umístěné na serveru C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station a zkopírujte je na jiné místo.

Systémová zpráva

Systémovou zprávu AXIS Camera Station je třeba vytvořit okamžitě po výskytu potíží.

Zajistěte, aby se systémová zpráva vytvořila u klienta či u serveru, kde došlo k reprodukci potíží.

Všimněte si, že vytvoří-li se systémová zpráva prostřednictvím vzdálené plochy, vyhledají se informace o hardwaru toho počítače, na kterém se vzdálená plocha používá. Vzdálenou plochu pokud možno nepoužívejte.

Soubory databáze přidávejte jen v případě potřeby, zkrátí se tím čas nahrávání.

Není-li možné spustit klient nebo server AXIS Camera Station, můžete vytvořit neúplnou systémovou zprávu tak, že otevřete nástroj AXIS Camera Station Service Control a na kartě Nástroje zvolíte v nabídce Systémová zpráva možnost Vytvořit.

Všechny zprávy serverů kamery se do systémové zprávy AXIS Camera Station přidávají automaticky. Systémová zpráva však musí být k dispozici nebo přístupná serverem AXIS Camera Station.

Mobilní aplikace AXIS Camera Station – Android a iOS

Více informací naleznete v části Časté dotazy.

Mobilní aplikace se nemůže přihlásit k serveru stanice AXIS Camera Station

Mobilní aplikace zobrazuje následující chybové zprávy:

 • Nesprávný certifikát: Certifikát serveru se změnil a my nevíme, zda s ním komunikujete.

 • Vaše údaje jsou v ohrožení. Chcete k tomuto serveru připojit?

Zkontrolujte následující:

 • Funguje uživatelské jméno a účet?

  • Pro používání mobilní aplikace je lepší vytvořit samostatný vyhrazený uživatelský účet Windows a přidat jej do systému AXIS Camera Station.

  • Tyto Pokyny jak na to popisují, jak vytvořit uživatelský profil Windows.

  • Videonávod na povolení uživatele v systému AXIS Camera Station.

 • Vyzkoušejte účet s klientem AXIS Camera Station, který se ke stejnému serveru AXIS Camera Station připojuje prostřednictvím stejné sítě. Ověřte s klientem na jiném počítači, nikoli s tím, který je nainstalovaný na stejném počítači jako server stanice AXIS Camera Station.
 • Funguje síťové připojení k serveru?

 • Server stanice AXIS Camera Station běží bez problémů?

 • Pokud se nepoužívá zabezpečený vzdálený přístup Axis Secure Remote Access, probíhá přesměrování portů správně? Podrobné pokyny naleznete v této příručce.

Nepomůže-li ani jedno výše zmíněné řešení, předejte potíž podpoře společnosti AXIS. Viz Postup předání potíží.

Licence AXIS Camera Station

Více informací naleznete v části Časté dotazy.

Postup předání potíží

Postupte problém Online podpoře Axis. Připojte potřebné informace.

Potřebné informace

 • Srozumitelný postup, jak potíže reprodukovat, případně popis okolností, za nichž k potížím došlo.

 • ČAS, kdy k potížím došlo, a název či IP adresa kamery, o kterou se jedná.

 • Systémová zpráva AXIS Camera Station vytvořená okamžitě po výskytu potíží.

 • Zajistěte, aby se systémová zpráva vytvořila u klienta či u serveru, kde došlo k reprodukci potíží.

 • Pokud se jedná o živé zobrazení: V dialogovém okně Vytvořit systémovou zprávu povolte u všech monitorů možnost Zahrnout snímky obrazovky.

 • Soubory databáze přidávejte jen v případě potřeby. Jejich vynecháním se zrychlí nahrávání.

Doplňkové informace na vyžádání

Protokoly ladění

Někdy kvůli získání více informací musíme spustit protokolování ladění. Stává se tak pouze na žádost produktových specialistů společnosti Axis. Pokyny naleznete v části Časté dotazy.

Sledování sítě

Na žádost produktového specialisty je třeba současně s vytvořením systémové zprávy AXIS Camera Station získat také následující informace.

Potíže s jednou konkrétní kamerou:

 • Je vhodné, aby byl čas kamery synchronizovaný s časem serveru. Podpora společnosti Axis tak může problém snadněji identifikovat.

 • Sledování sítě v průběhu výskytu potíží (jsou-li reprodukovatelné). To zahrnuje:

  • Sledování sítě po dobu 60 se zaměřením na kameru (platí pouze pro kamery s firmwarem 5.20 a vyšším)

   Použijte tento příkaz VAPIX: Je-li třeba změňte přihlašovací údaje, IP adresu a dobu trvání (v sekundách):

   http://root:pass@192.168.0.90/axis-cgi/debug/debug.tgz?cmd=pcapdump&duration=60

  • Sledování sítě po dobu 10–30 sekund se zaměřením na server a se zobrazením komunikace mezi serverem a kamerou. Tento dokument obsahuje podrobné pokyny, které je možné odeslat přímo zákazníkům.

Soubory databáze

Pro případy, kdy potřebujeme prozkoumat či manuálně opravit databázi. Před vytvořením systémové zprávy zvolte možnost Do zprávy zahrnout i databázi.

Snímky obrazovky

Jedná-li se o potíže se živým zobrazením (související s uživatelským rozhraním), tzn. časová osa pro záznamy nebo obtížně popsatelné.

Záznamy obrazovky

Je-li obtížné popsat potíže slovy, tzn. pokud je k reprodukci potíží zapotřebí provést mnoho interakcí s uživatelským rozhraním.

Velké soubory

Poznámka

Je-li soubor větší než 100 MB, např. sledování sítě či soubor databáze, odešlete soubor přes službu Axis webshare či přes https://axis.wetransfer.com.

Tipy a triky

Živé zobrazení – informace o ladění

Stiskněte Ctrl a ia v živém zobrazení se zobrazí informace o ladění.

Přehled nastavení serveru

Přehled nastavení serveru obsahuje spoustu informací o systému, například:

 • Údaje o systému a o serveru

 • Nastavení kamery

 • Nastavení záznamu kamery

 • Video & audio nastavení

 • Nastavení metadat kamery

 • Pravidla akcí

 • Rozvrhy

 • Úložiště pro záznamy

 • Pomocná zařízení

 • Licence

Kanál serveru YouTube pro systém AXIS Camera Station

Technická podpora a videa s popisem prvků a vlastností jsou k dispozici na youtube.com

Častější dotazy na axis.com

Na stránkách axis.com jsme shromáždili spoustu informací.

AXIS Camera Station Network Video Recorder

AXIS S11 a S22 – časté dotazy: Časté dotazy.

AXIS Camera Station S11 Recorder Series a AXIS Camera Station S90 Desktop Terminal Series

Pokyny podpory

Tento dokument obsahuje následující informace:

 • Koho požádat o podporu

 • Nabídka úrovně služeb pro každý produkt

 • Podpora do příštího pracovního dne

 • Vyslání podpory přímo na místo

Sada pro obnovu

Pokyny jak vytvořit systémovou sadu Axis USB Recovery vám sdělí Online podpora Axis.

Kamera

Funguje domácí stránka kamery bezchybně? Pokud ne, vyřešte potíže s kamerou.

O Řešení potíží se více dovíte na adrese axis.com.

Návod k vytvoření zprávy serveru kamery naleznete na tomto odkazu na axis.com

Doporučujeme používat nejnovější oficiální firmware kamery.

Záruka a RMA

Postupujte podle těchto kroků, dokud potíže nevyřešíte:

 1. Prohledejte Databázi častých dotazů.

 2. Pokud jednotka stále nefunguje podle očekávání, obraťte se na Online podporu Axis, která vám zajistí asistenci pracovníka technické podpory Axis.

 3. Pokud jednotka stále nefunguje podle očekávání, označte ji autorizovaným číslem případu a vraťte ji svému partnerovi RMA schválenému společností Axis nebo místnímu prodejci (dle pokynů v každém konkrétním případu podpory).

 4. Partner RMA schválený společností Axis jednotku opraví či vymění a zašle vám ji zpět. Místní prodejce jednotku odešle svému distributorovi, který ji přepošle do společnosti Axis výměnou za opravenou či zrenovovanou jednotku. Zpět obdržíte plně funkční jednotku.

Více informací naleznete na https://www.axis.com/global/en/support/warranty-and-rma

Potřebujete další pomoc?

Kontaktovat podporu

Kontaktujte podporu na adrese axis.com/support.