AXIS D2110-VE Security Radar

Informacje o rozwiązaniu

 1. Głośnik tubowy C1310-E
 2. Kontroler drzwi
 3. D2110–VE Security Radar
 4. Stałopozycyjna kamera kopułkowa
 5. Kamera PTZ
 6. Centrum monitoringu

Profile radaru

Uwaga

Do korzystania z profili radaru konieczne jest oprogramowanie sprzętowe w wersji 10.11 lub nowszej. Najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego można pobrać na axis.com.

W instrukcji obsługi znajdują się porady dotyczące dostosowywania konfiguracji do indywidualnych potrzeb. AXIS D2110-VE Security Radar ma dwa profile:

 • Profil dozorowania strefy, który służy do śledzenia małych i dużych obiektów poruszających się z prędkością poniżej 55 km/h

 • Profil dozorowania drogi, który służy do śledzenia pojazdów poruszających się z prędkością do 105 km/h

Jeśli przy informacjach podanych w tej instrukcji obsługi nie ma adnotacji, że dotyczą one Profilu dozorowania strefy lub Profilu dozorowania drogi oznacza to, że mają one zastosowanie do obu profili.

Gdzie montować produkt

 • Radar jest przeznaczony do dozoru otwartych obszarów. Każdy obiekt (taki jak ściana, ogrodzenie, drzewo lub duży krzew) w obszarze objętym zasięgiem powoduje utworzenie dodatkowego martwego puntu (cienia).

 • Radar należy zamontować na stabilnym słupie lub w takim miejscu na ścianie, w którego pobliżu nie ma innych obiektów ani instalacji. Na wydajność radaru mogą wpływać obiekty, które odbijają fale radiowe, znajdujące się w odległości 1 m po jego lewej i prawej stronie.

 • Obiekty metalowe w polu widzenia powodują odbicia wpływające na skuteczność funkcji klasyfikacji obiektów radaru.

 • Unikaj konfiguracji, w których więcej niż trzy radary są zwrócone do siebie nawzajem.

 • Jeśli więcej niż trzy radary zamontowano w pobliżu siebie, mogą one nawzajem zakłócać swoje działanie. Aby uniknąć zakłóceń powodowanych przez inne radary AXIS D2110-VE Security Radars, patrz Instalacja wielu radarów.

Instalacja wielu radarów

Fale radiowe wykraczają poza obszar detekcji i mogą zakłócać działanie innych radarów w odległości do 350 m (380 jardów).

 1. Radar
 2. Obszar detekcji
 3. Obszar współistnienia
Uwaga

Aby uniknąć zakłóceń przy jednoczesnym zamontowaniu więcej niż dwóch radarów w jednej strefie współwystępowania, przejdź do menu Settings > Radar > General (Ustawienia > Radar > Ogólne) i ustaw Number of neighboring radars (Liczbę sąsiadujących radarów) w opcji Coexistence (Współwystępowanie) jako 2.

Jeżeli radar znajduje się w pobliżu więcej niż dwóch sąsiadujących radarów w obszarze współistnienia, zmniejsza się jego wydajność. Zasięg detekcji jest krótszy, radar nie klasyfikuje obiektów poprawnie, a na skutek zakłóceń pomiędzy radarami występują fałszywe alarmy.

Prawdopodobieństwo i uciążliwość zakłóceń wzrasta wraz z liczbą radarów w jednym obszarze współistnienia. Zależy to również od środowiska i ustawienia radaru względem ogrodzeń, budynków oraz radarów znajdujących się w pobliżu.

W przypadku konieczności zainstalowania więcej niż dwóch radarów patrz Przykłady instalacji w strefie.

Pokrywany obszar

Model AXIS D2110–VE zapewnia pokrycie poziome 180°. Zakres detekcji odpowiada powierzchni 5600 m2 (61 000 ft2)w przypadku ludzi i 11 300 m2 (122 000 ft2) w przypadku pojazdów.

Uwaga

Aby uzyskać optymalny obszar detekcji, należy zamontować radar na wysokości 3,5–4 m. Wysokość montażowa ma wpływ na martwe pole pod radarem.

Profil dozorowania strefy

Profilu dozorowania strefy najlepiej sprawdza się w przypadku śledzenia obiektów poruszających się z prędkością do 55 km/h. Profil ten pozwala na kategoryzowanie obiektów jako ludzi pojazdy lub obiekty nieznane. Można ustawić regułę wyzwalającą zdarzenie po wykryciu któregoś z tych obiektów. Jeżeli chcesz śledzić tylko pojazdy, użyj ustawienia Profil dozorowania drogi.

Przykłady instalacji w strefie

Pokrycie obwodu

Aby utworzyć ogrodzenie wirtualne, można umieścić wiele radarów równoległych. Zalecamy umieszczenie ich w odstępach co 100 m.

Pokrycie obszaru wokół budynku

Aby pokryć obszar wokół budynku, umieść radary na ścianach budynku, tak aby były skierowane na zewnątrz. Radary mogą znajdować się blisko siebie nie powodując wzajemnych zakłóceń swojej pracy.

Jeśli zostaną zamontowane więcej niż trzy radary są skierowane w stronę budynku, będą one emitować fale radiowe naprzeciwko siebie, co zmniejsza wydajność pracy systemu.

Pokrycie obszaru

Aby pokryć duży otwarty obszar, użyj dwóch uchwytów do montażu na słupie, aby zamontować dwa radary tyłem do siebie.

Uwaga

Po zamontowaniu dwóch radarów tak blisko siebie, znajdą się one w jednej strefie współwystępowania.

Można użyć wyjścia PoE z jednego radaru do zasilania drugiego radaru, ale trzeciego radaru już nie można podłączyć w ten sposób.

Uwaga

Wyjście PoE radaru jest włączone, gdy radar jest zasilany zasilaczem midspan o mocy 60 W.

Zasięg detekcji w strefie

Zasięg detekcji jest maksymalną odległością, z jakiej jest możliwe śledzenie obiektu i wyzwalanie alarmu. Mierzy się ją od limitu bliskiej detekcji (na ile blisko urządzenia jest możliwa detekcja) do limitu dalekiej detekcji (na ile daleko od urządzenia jest możliwa detekcja).

Profil monitorowania strefy jest zoptymalizowany pod kątem wykrywania ludzi. Istnieje jednak możliwość wykrywania pojazdów oraz innych obiektów poruszających się z prędkością do 55 km/h (z dokładnością prędkości +/- 2 km/h).

W warunkach montażu na optymalnej wysokości instalacyjnej zasięgi detekcji są następujące:

 • 3–60 m podczas detekcji ludzi

 • 3–85 m podczas detekcji pojazdów

Uwaga
 • Jeżeli chcesz zamontować radar na innej wysokości, podczas jego kalibracji wprowadź rzeczywistą wysokość montażu na stronach internetowych produktu.
 • Scena ma wpływ na zakres detekcji.
 • Zasięg detekcji zależy od sąsiednich radarów.
 • Zakres detekcji zależy od typu obiektu.
 • Zakres detekcji był mierzony w tych warunkach:
 • Zasięg jest mierzony wzdłuż podłoża.

 • Obiektem była osoba o wzroście 170 cm.

 • Osoba ta przechodziła bezpośrednio przed radarem.

 • Wartości zostały zmierzone w momencie, kiedy osoba weszła do strefy detekcji.

 • Czułość radaru została ustawiona jako Medium (Średnia).

Poziom montażuPochylenie 0°Pochylenie 10°Pochylenie 20°

2,5 m
(8,2 stopy)

3,0–60 m
(9,8–197 stóp)

NiezalecaneNiezalecane

3,5 m
(11 stóp)

3,0–60 m
(9,8–197 stóp)

NiezalecaneNiezalecane

4,5 m
(15 stóp)

4,0–60 m
(13–197 stóp)

NiezalecaneNiezalecane

5,5 m
(18 stóp)

7,5–60 m
(25–197 stóp)

NiezalecaneNiezalecane

6,5 m
(21 stóp)

7,5–60 m
(25–197 stóp)

5,5–60 m
(18–197 stóp)

Niezalecane

8 m
(26 stóp)

Niezalecane

9–60 m
(30–197 stóp)

7,5–30 m
(25–98 stóp)

10 m
(33 stopy)

Niezalecane

15–60 m
(49–197 stóp)

9–35 m
(30–115 stóp)

12 m
(39 stóp)

Niezalecane

23–60 m
(75–197 stóp)

13–38 m
(43–125 stóp)

14 m
(36 stóp)

Niezalecane

27–60 m
(89–197 stóp)

17–35 m
(56–115 stóp)

16 m
(52 stopy)

NiezalecaneNiezalecane

25–50 m
(82–164 stopy)

Przypadki zastosowań do dozorowania stref

Pokrycie obszaru basenu

Dochodziło do licznych włamań na basen poza godzinami otwarcia. Ze względu na wymagania związane z zachowaniem prywatności właściciel nie mógł zamontować systemu dozoru wideo. Dlatego zdecydował się na zamocowanie radaru i ustawienie Profilu dozorowania strefy. Radar jest zamontowany na budynku; pokrywa cały basen i większość obszaru wokół niego. W przypadku wykrycia obecności człowieka poza godzinami otwarcia (między 20:00 a 06:00) radar wyzwala ostrzeżenie nadawane przez głośnik.

Pokrycie obszaru wokół budynku

Zakład produkujący środki chemiczne dodał do swojego systemu kolejną warstwę zabezpieczeń poprzez zastosowanie radarów do pokrycia stref wokół szczególnie wrażliwych budynków. W systemie dozoru są już kamery standardowe, termowizyjne i kontrolery drzwi. Radary mogą wyzwalać zdarzenia, które uruchamiają funkcje śledzenia intruza przez kamery, przybliżanie i nagrywanie jego działań. Następuje uruchomienie sygnałów świetlnych połączonych z sieciowymi kamerami termowizyjnymi, co informuje intruza o tym, że znalazł się w strefie chronionej. A kontrolery drzwi mogą zablokować dostęp. Radary umożliwiają systemowi ochrony reagowanie na długo, zanim intruz dotrze do wrażliwego budynku.

Pokrycie dużej otwartej strefy

Na parkingu przed małym centrum handlowym odnotowano wzrost liczby włamań do samochodów po godzinach pracy. Centrum jest monitorowane przez pracownika ochrony, ale zarząd uznał, że konieczne jest zwiększenie bezpieczeństwa w nocy bez dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem kolejnych pracowników. Zadecydowano się na zainstalowanie dwóch radarów w Profilu dozorowania strefy zamontowanych tyłem do siebie, tak aby pokrywały cały obszar parkingu. Zostały skonfigurowane w taki sposób, aby ostrzegały dyżurnego pracownika ochrony o podejrzanym zachowaniu, dzięki czemu może on zbadać miejsce zdarzenia. Do tego systemu można było dodać megafony, aby odtwarzały nagranie alarmowe odstraszające złodziei, gdy radary wykryją obecność ludzi w strefie.

Profil dozorowania drogi

Profil dozorowania drogi najlepiej sprawdza się w przypadku monitorowania pojazdów, które poruszają się z prędkością do 105 km/h w mieście, na obszarach zamkniętych i drogach podmiejskich. Tryb ten nie służy do wykrywania ludzi ani innych typów obiektów. W celu monitorowania obiektów innych niż pojazdy, należy używać radaru w Profil dozorowania strefy.

Przykłady instalacji przy drodze

Montaż na poboczu

Aby monitorować pojazdy poruszające się po drodze, można zamontować radar na poboczu. Radar pokryje odległość 10 m po przekątnej.

Montaż na środku

Ta opcja montażu wymaga stabilnego położenia. Radar można zamontować na słupie na środku drogi lub na bramownicy nad drogą. Radar będzie wtedy pokrywał obszar 10 m po bokach z obu stron. Radar obejmie większy obszar z boku, jeśli zostanie zainstalowany w centralnym położeniu.

Uwaga

Zalecana wysokość montażowa dla tego radaru wynosi od 38 m w przypadku Profilu dozorowania drogi.

Zasięg detekcji na drodze

Zasięg detekcji jest maksymalną odległością, z jakiej jest możliwe śledzenie obiektu i wyzwalanie alarmu. Mierzy się ją od limitu bliskiej detekcji (na ile blisko urządzenia jest możliwa detekcja) do limitu dalekiej detekcji (na ile daleko od urządzenia jest możliwa detekcja).

Ten profil jest zoptymalizowany pod kątem wykrywania pojazdów i zapewnia dokładność pomiaru prędkości rzędu +/- 2 km/h podczas monitorowania pojazdów poruszających się z prędkością do 105 km/h.

Zasięg detekcji po zamontowaniu radaru na optymalnej wysokości:

 • 25–70 m w przypadku pojazdów poruszających się z prędkością 60 km/h.

 • 30–60 m w przypadku pojazdów poruszających się z prędkością 105 km/h.

Uwaga

Jeśli maksymalna liczba radarów w tej samej strefie przekracza dwa, należy spodziewać się pogorszenia zasięgu o około 10% (bliska detekcja) i 20% (daleka detekcja).

Przypadki zastosowania w dozorowaniu drogi

Regulowanie ruchu pojazdów w strefach obowiązywania niskiej prędkości

W kompleksie przemysłowym z długą drogą między dwoma magazynami zainstalowano radar, który pomaga egzekwować ograniczenie prędkości do 60 km/h. W Profilu dozorowania drogi radar wykrywa przekroczenie prędkości przez pojazd znajdujący się w jego strefie detekcji. Następnie wyzwala zdarzenie wysyłające powiadomienia e-mail do kierowców i kierowników. Przypomnienie pomaga w przestrzeganiu ograniczeń prędkości.

Niepożądane pojazdy na zamkniętej drodze

Niewielka droga prowadząca do starego kamieniołomu została zamknięta, jednak doniesienia o poruszających się po niej pojazdach spowodowały, że władze zainstalowały na niej radar w Profilu dozorowania drogi. Radar jest zamontowany wzdłuż drogi i obejmuje całą jej szerokość. Za każdym razem, gdy pojazd wjeżdża do strefy detekcji, zostaje uruchomiony migający sygnalizator, który informuje kierowców o konieczności opuszczenia drogi. Jest też wysyłana wiadomość do zespołu ochrony, dzięki czemu w razie potrzeby możliwe jest wysłanie patrolu.

Informacje prędkości pojazdów poruszających się po drodze

Na drodze przebiegającej przez małe miasto odnotowano kilka przypadki przekroczenia prędkości. W celu egzekwowania ograniczenia prędkości do 70 km, kontrolerzy ruchu drogowego zdecydowali się na instalację radaru w Profilu dozorowania drogi, na wiadukcie przebiegającym nad drogą. Umożliwia to wykrywanie prędkości, z jaką poruszają się pojazdy, i monitorowanie, kiedy na drodze powinny znajdować się jednostki, które kontrolują ruch.

Bezpieczeństwo ludzi i pojazdów

Pracownicy szkoły zidentyfikowali dwa problemy związane z bezpieczeństwem, które postanowili wyeliminować. Zauważyli, że w ciągu dnia na terenie szkoły pojawiają się niepożądani goście, a kierowcy przejeżdżający obok szkoły nie stosują się do ograniczenia prędkości 20 km/h. Radar jest zamontowany na słupie obok chodnika. Wybrano ustawienie Profil dozorowania strefy, ponieważ dzięki temu radar może śledzić ludzi i pojazdy poruszające się z prędkością mniejszą niż 55 km/h. Dzięki temu pracownicy szkoły mogą śledzić osoby wchodzące i wychodzące w godzinach pracy szkoły, a także uruchamiać megafon ostrzegający pieszych, gdy przejeżdżający pojazd porusza się ze zbyt dużą prędkością.

Rozpoczynanie pracy

Wyszukiwanie urządzenia w sieci

Aby znaleźć urządzenia Axis w sieci i przydzielić im adresy IP w systemie Windows®, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager. Obie aplikacje są darmowe i można je pobrać ze strony axis.com/support.

Więcej informacji na temat wykrywania i przypisywania adresów IP znajduje się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia.

Obsługiwane przeglądarki

Urządzenie obsługuje następujące przeglądarki:

ChromeTM

Firefox®

EdgeTM

Safari®

Windows®

zalecane

zalecane

macOS®

zalecane

zalecane

Linux®

zalecane

zalecane

Inne systemy operacyjne

✓*

*Aby korzystać z interfejsu sieci Web AXIS OS w systemie iOS 15 lub iPadOS 15, przejdź do menu Ustawienia > Safari > Zaawansowane > Funkcje eksperymentalne i wyłącz NSURLSession Websocket.

Otwórz stronę WWW urządzenia.

 1. Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres IP lub nazwę hosta urządzenia Axis.

  Jeśli nie znasz adresu IP, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło. Jeżeli uzyskujesz dostęp do urządzenia po raz pierwszy, musisz ustawić hasło root. Patrz Ustawianie nowego hasła do konta root.

Ustawianie nowego hasła do konta root

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. Konto root nie ma domyślnego hasła. Trzeba je ustawić przy pierwszym logowaniu do urządzenia.

 1. Wprowadź hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł. Patrz Bezpieczne hasła.

 2. Wprowadź ponownie hasło, aby sprawdzić, czy jest ono poprawnie zapisane.

 3. Kliknij Add user (Dodaj użytkownika).

Ważne

Jeżeli zapomnisz hasła do konta root, przejdź do sekcji Przywróć domyślne ustawienia fabryczne i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Wygląd strony internetowej

Ten film przybliża najważniejsze elementy i schemat działania interfejsu urządzenia.

Interfejs WWW urządzenia Axis

Konfiguracja urządzenia

Kalibracja radaru

Radar jest gotowy do użycia zaraz po zainstalowaniu. Domyślny widok podglądu na żywo będzie przedstawiał zasięg radaru i wykryty ruch; można też od razu dodać strefy i reguły wykrywania.

Jeżeli radar jest zamontowany 3,5 m (11 stóp) nad ziemią, nie trzeba wykonywać żadnych innych czynności. Jeżeli radar jest zamontowany na innej wysokości, należy go skalibrować, aby skompensować wysokość mocowania.

Aby łatwiej sprawdzić, w którą stronę poruszają się obiekty, można wczytać mapę referencyjną, na przykład mapę terenu lub zdjęcie z lotu ptaka, które pokazuje obszar pokryty radarem.

 • Wymogi dotyczące obrazów:
 • Obsługiwane formaty to JPEG i PNG.

 • Obraz można przycinać w radarze.

 • Obraz można obracać w zakresie ±35° w radarze.

 • Orientacja nie jest ważna, ponieważ kształt obszaru objętego radarem zostanie podczas kalibracji przesunięty tak, aby dopasować się do obrazu.

Po wczytaniu mapy referencyjnej należy skalibrować mapę referencyjną tak, aby rzeczywiste pokrycie obszaru pasowało do położenia, kierunku i skali mapy referencyjnej.

Kalibracja jest przeprowadzana w interfejsie www poprzez kliknięcie mapy referencyjnej. Nie potrzebujesz mieć fizycznego dostępu do lokalizacji.

Kalibracja radaru

 1. Aby skonfigurować radar, przejdź do menu Settings > Radar > Calibration (Ustawienia > Radar > Kalibracja), kliknij przycisk Start i postępuj zgodnie z instrukcjami przewodnika krok po kroku.

Informacje o strefach detekcji

Aby określić, gdzie ma być wykrywany ruch, można dodać wiele stref. W celu wyzwalania różnych akcji można użyć różnych stref.

 • Istnieją dwa rodzaje stref:
 • Include zone (Strefa detekcji) to obszar, w którym poruszające się obiekty wyzwalają reguły. Domyślna strefa detekcji to cały obszar zasięgu radaru.

 • Exclude zone (Strefa wykluczenia) to obszar, w którym poruszające się obiekty są ignorowane. Użyj stref wykluczenia, jeśli w strefie detekcji znajdują się miejsca, w których wyzwalane są częste niechciane alarmy.

Usuwanie niepożądanych odbić

Obiekty odblaskowe, na przykład metalowe dachy, ogrodzenia, pojazdy, a nawet ściany z cegieł mogą zakłócać działanie radaru. Mogą one generować odbicia interpretowane jako pozorne detekcje trudne do odróżnienia od rzeczywistych detekcji.

 1. Rzeczywista detekcja
 2. Detekcja z odbicia
 1. Aby uniknąć niepożądanych detekcji, skonfiguruj strefę wykluczenia.

Dodawanie strefy detekcji

 1. Przejdź do menu Settings > RMD zones (Ustawienia > Strefy RMD) i kliknij .

 2. Wybierz opcję Include zone (Strefa detekcji).

 3. Wybierz , by zmodyfikować ustawienia strefy. Więcej informacji znajduje się we wbudowanej pomocy produktu.

 4. Modyfikacja kształtu strefy detekcji:Modyfikowanie strefy detekcji.

Modyfikacja strefy detekcji

Wybierz , aby zmodyfikować strefę detekcji.

 • Aby ustawić zakres prędkości, na którym chcesz wyzwalać strefę detekcji:

  • W opcji Trigger (Wyzwalacz) ustaw suwak między dwoma skrajnymi położeniami, aby ustawić zakres prędkości. Urządzenie rozpoczyna działanie, gdy obiekt porusza się w wybranym zakresie prędkości.

   • Kliknij przycisk Invert (Odwróć), jeśli chcesz ustawić wyzwalanie w momencie poruszania się obiektu poniżej lub powyżej określonej prędkości.

 • Aby zobaczyć wynik modyfikacji w strefie detekcji:

  • Kliknij Test alarm (Testuj alarm).

Dodawanie strefy wykluczenia

 1. Przejdź do menu Settings > RMD zones (Ustawienia > Strefy RMD) i kliknij .

 2. Wybierz opcję Exclude zone (Strefa wykluczenia).

 3. Modyfikacja kształtu strefy wykluczenia:Modyfikowanie strefy detekcji.

Modyfikowanie strefy detekcji

 • Użyj myszki, aby zmienić kształt i położenie strefy, tak aby obejmowała tylko pożądaną część mapy referencyjnej.
 • Aby dodać nowy narożnik, kliknij krawędź strefy. Przeciągnij narożnik w żądane położenie.

 • Aby usunąć narożnik, kliknij go prawym przyciskiem myszy.

 • Aby przesunąć narożnik, kliknij i przeciągnij go w nowe położenie.

 • Aby przesunąć strefę, umieść wskaźnik myszy wewnątrz strefy i przeciągnij ją w nowe położenie.

Dodaj detekcję przecięcia linii

 1. Przejdź do menu Settings > RMD zones (Ustawienia > Strefy RMD) i kliknij .

 2. Wybierz Crossline detection (Detekcja przecięcia linii).

 3. Modyfikuj linię:

  • aby przesunąć linię, kliknij ją i przeciągnij.

  • Aby przesunąć punkt, kliknij i przeciągnij go.

  • Aby dodać punkt, kliknij linię.

  • Aby usunąć punkt, kliknij go prawym przyciskiem myszy.

 4. Aby zmienić kierunek detekcji i edytować inne ustawienia, kliknij .

Więcej informacji znajduje się we wbudowanej pomocy produktu.

Przeglądanie i rejestracja obrazów wideo

W tej części znajdują się instrukcje dotyczące konfigurowania urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o działaniu strumieniowania i pamięci masowej, przejdź do .

Zmniejszanie zapotrzebowania na przepustowość i pamięć

Ważne

Zmniejszenie przepustowości może skutkować utratą wyrazistości szczegółów na obrazie.

 1. Wybierz kolejno opcje Video > Stream (Wideo > Strumień).

 2. W podglądzie na żywo kliknij przycisk .

 3. W ustawieniu Video format (Format wideo) wybierz wartość H.264.

 4. Przejdź do okna Video > Stream > General (Wideo > Strumień > Ogólne) i zwiększ wartość w polu Compression (Kompresja).

 5. Przejdź do okna Video > Stream > H.264 and H.265 encoding (Wideo > Strumień > Kodowanie w formacie H.264 i H.265) i wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • W ustawieniu Zipstream wybierz poziom, którego chcesz używać.

  • Włącz opcję Dynamic FPS (Dynamiczna liczba klatek na sekundę).

  • Włącz opcję Dynamic GOP (Dynamiczna liczba klatek na sekundę) i dla długości GOP ustaw wysoką wartość parametru Upper limit (Górny limit).

Konfiguracja zasobów sieciowej pamięci masowej

 1. Aby przechowywać zapisy w sieci, należy skonfigurować zasoby sieciowej pamięci masowej.
 2. Przejdź do System > Storage (Pamięć masowa).

 3. W obszarze Network storage (Sieciowa pamięć masowa) kliknij opcję Add network storage (Dodaj sieciową pamięć masową).

 4. Wpisz adres IP serwera hosta.

 5. W ustawieniu Network share (Udział sieciowy) podaj nazwę współdzielonego udziału na serwerze hosta.

 6. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

 7. Wybierz wersję protokołu SMB lub pozostaw wartość Auto (Automatycznie).

 8. Jeżeli występują tymczasowe problemy z połączeniem lub udział nie został jeszcze skonfigurowany, zaznacz opcję Add share even if connection fails (Dodaj udział nawet w razie awarii połączenia).

 9. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

Rejestracja i odtwarzanie obrazu

 1. Nagrywanie obrazu wideo bezpośrednio z kamery
 2. Przejdź do menu Video > Image (Wideo > Obraz).

 3. Aby rozpocząć rejestrację, kliknij przycisk .

  Jeżeli jeszcze nie przygotowano żadnej pamięci masowej, kliknij oraz . Aby uzyskać instrukcje dotyczące konfigurowania zasobów sieciowej pamięci masowej, zobacz Konfiguracja zasobów sieciowej pamięci masowej

 4. Aby zatrzymać rejestrację, ponownie kliknij przycisk .

 1. Przeglądanie materiałów wideo
 2. Przejdź do menu Recordings (Zapisy).

 3. Obok swojego nagrania na liście kliknij przycisk .

Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

Wyzwalanie akcji

 1. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę. Reguła określa, kiedy urządzenie wykona określone działania. Reguły można ustawić jako zaplanowane, cykliczne lub wyzwalane ręcznie.

 2. Wprowadź Name (Nazwę).

 3. Wybierz Condition (Warunek), który musi zostać spełniony w celu wyzwolenia akcji. Jeżeli w regule akcji zostanie określony więcej niż jeden warunek, wszystkie muszą zostać spełnione, aby wyzwolić akcję.

 4. Wybierz Action (Akcję), którą urządzenie ma wykonać po spełnieniu warunków.

Uwaga

Po dokonaniu zmian w aktywnej regule należy ją uruchomić ponownie, aby uwzględnić zmiany.

Wyzwalanie alarmu, gdy ktoś otwiera obudowę

W tym przykładzie pokazano, jak wyzwalać alarm, gdy ktoś otwiera obudowę.

 1. Dodaj odbiorcę:
 2. Przejdź do System (System) > Events (Zdarzenia) > Recipients (Odbiorcy) i kliknij Add recipient (Dodaj odbiorcę).

 3. Wprowadź nazwę odbiorcy.

 4. Wybierz adresE-mail.

 5. Wprowadź adres e-mail odbiorcy.

 6. Kamera nie ma dedykowanego serwera poczty e-mail, więc należy się zalogować na inny serwer, aby wysyłać wiadomości e-mail. Podaj pozostałe informacje wymagane przez dostawcę poczty e-mail.

 7. Kliknij przycisk Test, aby wysłać testową wiadomość e-mail.

 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 9. Utwórz regułę:
 10. Przejdź do menu System > Events > Rules (System > Zdarzenia > Reguły) i dodaj regułę.

 11. Wprowadź nazwę reguły.

 12. Z listy warunków wybierz opcję Casing open (Otwarcie obudowy).

 13. Z listy akcji wybierz opcję Send notification to email (Wyślij powiadomienie emailem).

 14. Wybierz odbiorcę z listy.

 15. Wpisz temat i treść wiadomości e-mail.

 16. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Instrukcje

Rejestrowanie danych radaru po wykryciu ruchu

W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfiguracji radaru w celu rozpoczęcia rejestracji na karcie SD w ciągu pięciu sekund przed wykryciem ruchu i zakończenia rejestracji po minucie.

Zapis będzie zawierał mapę referencyjną ze ścieżką poruszającego się obiektu.

 1. Create a rule (Utwórz regułę):
 2. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 3. Wprowadź nazwę reguły.

 4. Z listy warunków wybierz strefę detekcji w obszarze Radar motion (Ruch radaru) . Konfiguracja stref detekcji: Dodawanie strefy detekcji.

 5. Z listy akcji wybierz opcję Record video (Zarejestruj wideo).

 6. Ustaw czas buforowania przed akcją na 5 sekund.

 7. Ustaw czas buforowania po akcji na 60 sekund.

 8. Z listy opcji pamięci masowej wybierz opcję SD card (Karta SD).

 9. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Rejestrowanie obrazu wideo z kamery po wykryciu ruchu

W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfigurowania radaru i kamery, tak aby kamera rozpoczynała rejestrację na karcie SD pięć sekund przed wykryciem ruchu przez radar i kończyła ją minutę po wykryciu ruchu.

 1. Podłącz urządzenia:
 2. Podłącz przewód z wyjścia I/O radaru do wejścia I/O kamery.

 3. Skonfiguruj port I/O radaru:
 4. Przejdź do Settings > System > I/O ports (Ustawienia > System > Porty I/O), skonfiguruj port I/O jako wyjście i wybierz stan normalny.

 5. Utwórz regułę w radarze:
 6. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 7. Wprowadź nazwę reguły.

 8. Z listy warunków wybierz strefę detekcji w obszarze Radar motion (Ruch radaru) . Konfiguracja stref detekcji: Dodawanie strefy detekcji.

 9. Z listy akcji wybierz opcję Toggle I/O while the rule is active (Przełącz I/O, gdy reguła jest aktywna), a następnie wybierz port podłączony do kamery.

 10. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 11. Skonfiguruj port I/O kamery:
 12. Przejdź do Settings > System > I/O ports (Ustawienia > System > Porty I/O), skonfiguruj port I/O jako wejście i wybierz stan normalny.

 13. Utwórz regułę w kamerze:
 14. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 15. Wprowadź nazwę reguły.

 16. Z listy warunków wybierz Digital Input (Wejście cyfrowe), a następnie wybierz port, który ma wyzwalać regułę.

 17. Z listy akcji wybierz opcję Record video (Zarejestruj wideo).

 18. Wybierz istniejący profil strumienia lub utwórz nowy.

 19. Ustaw czas buforowania przed zdarzeniem na 5 sekund.

 20. Ustaw czas buforowania po akcji na 60 sekund.

 21. Z listy opcji pamięci masowej wybierz opcję SD card (Karta SD).

 22. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Włączanie światła po wykryciu ruchu

Włączenie światła po wejściu intruza w obszar detekcji może zapobiegać przestępstwom, a także poprawić jakość obrazu w przypadku kamery optycznej, która rejestruje wtargnięcie.

W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfigurowania radaru i oświetlenia, tak aby oświetlacz włączył się po wykryciu ruchu przez radar, a następnie wyłączył po minucie.

 1. Podłącz urządzenia:
 2. Podłącz przewód oświetlacza do zasilania za pośrednictwem portu przekaźnika radaru. Podłącz drugi przewód bezpośrednio od zasilacza do oświetlacza.

 3. Skonfiguruj port przekaźnika radaru:
 4. Przejdź do Settings > System > I/O ports (Ustawienia > System > Porty I/O) i wybierz stan normalny w opcji Open circuit (Obwód otwarty).

 5. Utwórz regułę w radarze:
 6. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

 7. Wprowadź nazwę reguły.

 8. Z listy wyzwalaczy wybierz strefę detekcji w obszarze Radar motion (Ruch radaru) . Konfiguracja stref detekcji: Dodawanie strefy detekcji.

 9. Z listy warunków wybierz opcję Toggle I/O once (Przełącz raz I/O), a następnie wybierz port przekaźnika.

 10. Wybierz opcję Active (Aktywna).

 11. Ustaw czas trwania w opcji Duration (Czas trwania).

 12. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Sterowanie kamera PTZ za pomocą radaru

Można użyć informacji o położeniu obiektów z radaru, aby przesłać do kamery PTZ polecenie śledzenia obiektu.

 • Można to zrobić na dwa sposoby:
 • Użyj wbudowanej opcji Radar autotracking (Automatyczne śledzenie radaru). Opcji tej należy użyć w przypadku jednej kamery PTZ i jednego radaru zamontowanych bardzo blisko siebie. Opcja ta umożliwia utworzenie rozwiązania od krawędzi do krawędzi systemu (edge-to-edge), w którym radar kontroluje kamerę bezpośrednio.

  1. Przejdź do menu Settings > System > Radar autotracking (Ustawienia > System > Automatyczne śledzenie radaru).

  2. Wpisz adres IP, nazwę użytkownika oraz hasło do kamery PTZ.

  3. Kliknij przycisk Connect (Połącz) i postępuj zgodnie z instrukcjami.

 • Uwaga

  Kamera musi być zamontowana bezpośrednio nad lub pod radarem.

  Aplikacja nie używa stref detekcji na potrzeby radaru. Do wykrywania ruchu wykorzystywana jest cała strefa zasięgu radaru, poza strefami wykluczenia.

 • Aplikacja AXIS Radar Autotracking for PTZ na system Windows® umożliwia używanie wielu kamer i radarów. Przejdź do witryny axis.com, pobierz aplikację AXIS Radar Autotracking for PTZ i postępuj zgodnie z wyświetlanymi a niej instrukcjami, aby zainstalować ją na serwerze VMS (lub innym komputerze mającym dostęp zarówno do kamery, jak i radaru).

  Jest to rozwiązanie oparte na serwerze, które może obsługiwać różne konfiguracje:

  • Sterowanie kilkoma kamerami PTZ za pomocą jednego radaru.

  • Sterowanie jedną kamerą PTZ za pomocą kilku radarów.

  • Sterowanie kilkoma kamerami PTZ za pomocą kilku radarów.

  • Sterowanie jedną kamerą PTZ za pomocą jednego radaru po zamontowaniu ich w różnych położeniach na tym samym obserwowanym obszarze.

Jak zminimalizować liczbę fałszywych alarmów

Jeżeli zauważysz nadmiar fałszywych alarmów, możesz odfiltrować niektóre rodzaje ruchu lub obiekty, zmienić zasięg albo dostosować czułość detekcji. Sprawdź, które ustawienia najlepiej sprawdzą się w danych warunkach.

 • Dostosuj czułość detekcji:

  Przejdź do Settings > Radar > Detection (Ustawienia > Radar > Detekcja) i zmniejsz opcję Detection sensitivity (Czułość detekcji). Zmniejsza to ryzyko fałszywych alarmów, ale może również sprawić, że radar przeoczy jakiś ruch. Ustawienie czułości dotyczy wszystkich stref.

  • Low (Niski): Tej wartości czułości należy użyć w przypadku wielu metalowych obiektów lub dużych pojazdów na obszarze. Śledzenie i klasyfikowanie obiektów przez radar potrwa dłużej. Może to zmniejszyć zakres detekcji, zwłaszcza w przypadku szybko poruszających się obiektów.

  • High (Profil High): Tej wartości czułości należy użyć w przypadku otwartej przestrzeni bez metalowych obiektów znajdujących się przed radarem. Zwiększy to zakres detekcji dla ludzi.

 • Zmodyfikuj strefy detekcji i wykluczenia:

  Jeżeli strefa detekcji zawiera twarde powierzchnie, takie jak metalowa ściana, mogą w niej pojawiać się odbicia, które powodują wiele detekcji jednego obiektu. W takim przypadku należy zmodyfikować strefę detekcji (Modyfikowanie strefy detekcji) lub dodać strefę wykluczenia, która zamaskuje wszystko za powierzchnią (Dodawanie strefy wykluczenia).

 • Filtrowanie przy ruchu:

  Przejdź do Settings > Radar > Detection (Ustawienia > Radar >Detekcja) i wybierz opcję Ignore swaying objects (Ignoruj kołyszące się obiekty). Ustawienie to służy do zmniejszania liczby fałszywych alarmów wywołanych ruchem drzew, krzewów i masztów w strefie obserwacji.

 • Filtrowanie według czasu:

  Przejdź do Settings > RMD zones (Ustawienia > Strefy RMD) i wybierz strefę, aby zmodyfikować jej ustawienia.

  Włącz opcję Short-lived object (Obiekt krótkotrwały) i ustaw czasu opóźnienia po rozpoczęciu śledzenia obiektu przez radar do wyzwolenia alarmu. Odliczanie rozpoczyna się od pierwszego wykrycia obiektu przez radar, a nie pojawienia się obiektu w strefie detekcji.

 • Filtrowanie według typu obiektów:

  Radar będzie klasyfikować obiekty na podstawie generowanego przez nie echa radaru. Nierozpoznany obiekt zostanie sklasyfikowany jako Unknown (Nieznany).

  Przejdź do Settings > RMD zones (Ustawienia > Strefy RMD) i wybierz strefę, aby zmodyfikować jej ustawienia.

  Jeśli nie chcesz wyzwalać alarmu po wykryciu konkretnych typów obiektów, włącz filtr i wybierz typy obiektów, które nie mają wyzwalać alarmu w danej strefie.

Sprawdzanie poprawności instalacji

Sprawdzanie poprawności instalacji radaru

Uwaga

Wykonując ten test, można sprawdzić poprawność instalacji w obecnych warunkach. Wydajność instalacji może zależeć od zmian w scenie.

Radar jest gotowy do pracy od razu po zainstalowaniu, ale zalecamy, aby przed przystąpieniem do jego użytkowania sprawdzić, czy działa on prawidłowo. Może to zwiększyć dokładność radaru, pomagając w identyfikacji wszelkich problemów z instalacją lub zarządzaniu obiektami (takimi jak drzewa i powierzchnie odbijające światło) w scenie.

Przed przystąpieniem do sprawdzenia poprawności działania konieczne jest Kalibracja radaru.

Sprawdzenie poprawności działania radu warto wykonywać za każdym razem, gdy:

 • W scenie znajdują się obiekty, które należy wykluczyć, aby strefy mogły zawierać określone obiekty, takie jak roślinność lub powierzchnie metalowe.

 • Radar zostanie sparowany z kamerą PTZ i chcesz skonfigurować funkcję Radar autotracking (Automatyczne śledzenie radaru).

 • Nastąpi zmiana wysokości montażowej radaru.

Sprawdzanie poprawności działania radaru

Sprawdź, czy nie ma fałszywych detekcji

 1. Sprawdź, czy strefa detekcji radaru jest wolna od działalności ludzi.

 2. Odczekaj kilka minut, upewniając się, że radar nie wykrywa żadnych statycznych obiektów w uwzględnionych strefach RMD (radarowej detekcji ruchu).

 3. Jeśli radar nie wykryje żadnych niepożądanych zjawisk, pomiń krok 4.

 4. W przypadku niepożądanych detekcji dowiedz się, jak odfiltrować określone typy ruchu lub obiektów, zmienić pokrycie lub ustawić czułość detekcji. W tym celu zapoznaj się z informacjami podanymi w części Jak zminimalizować liczbę fałszywych alarmów.

Sprawdź, czy symbol i kierunek przemieszczania są prawidłowe przy zbliżaniu się do radaru od przodu

 1. Przejdź do interfejsu WWW radaru i wybierz zapis sesji. Pomoc można znaleźć w części Rejestracja i odtwarzanie obrazu.

 2. Stań w odległości 60 m naprzeciwko radaru i idź bezpośrednio w jego kierunku.

 3. Obejrzyj sesję w interfejsie WWW radaru. Jeśli radar Cię wykryje, powinien być widoczny symbol klasyfikacji ludzi.

 4. Sprawdź, czy w interfejsie WWW radaru jest widoczny prawidłowy kierunek ruchu.

Sprawdź, czy są widoczne prawidłowy symbol i kierunek ruchu po przekroczeniu radaru

 1. Przejdź do interfejsu WWW radaru i wybierz zapis sesji. Pomoc można znaleźć w części Rejestracja i odtwarzanie obrazu.

 2. Stań w odległości 60 m od radaru, a następnie idź bezpośrednio w jego kierunku.

 3. Sprawdź, czy w interfejsie WWW radaru zostanie wyświetlony symbol klasyfikacji ludzi.

 4. Sprawdź, czy w interfejsie WWW radaru jest widoczny prawidłowy kierunek ruchu.

Utwórz tabelę podobną do poniższej, aby ułatwić sobie zapisywanie danych z procesu sprawdzania poprawności działania radaru.

TestPass/Fail (Powodzenie/Niepowodzenie)Komentarz
1. Sprawdź, czy w pustym obszarze nie występują żadne niepożądane detekcje
2a. Sprawdź, czy do wykrytego obiektu jest przypisany odpowiedni symbol człowieka, gdy idziesz w kierunku radaru z naprzeciwka
2b. Sprawdź, czy kierunek ruchu jest prawidłowy, gdy idąc z naprzeciwka zbliżasz się do radaru
3a. Sprawdź, czy wykryty obiekt został oznaczony prawidłowym symbolem człowieka po przekroczeniu radaru
3b. Sprawdź, czy kierunek ruchu jest prawidłowy po przekroczeniu radaru

Zakończenie sprawdzania poprawności

Po pomyślnym wykonaniu pierwszej części procedury należy wykonać następujące testy w celu dokończenia procesu sprawdzania poprawności.

 1. Upewnij się, że radar został skonfigurowany według przedstawionych instrukcji.

 2. Aby przeprowadzić bardziej szczegółowe sprawdzanie poprawności, Kalibracja radaru.

 3. Ustaw strefę detekcji radaru, która będzie wyzwalana po wykryciu odpowiedniego obiektu. Domyślnie bufor przed zdarzeniem jest określony jako 2 s, ale w razie potrzeby można go zmienić to ustawienie w interfejsie WWW.

 4. Ustaw w radarze Rejestrowanie danych radaru po wykryciu ruchu po wykryciu odpowiedniego obiektu.

 5. Ustaw trwanie śladu na 1 godz., tak aby w bezpieczny sposób przekraczał on czas potrzebny na opuszczenie miejsca, obejście obszaru dozoru i powrót na swoje miejsce. Wybrany czas trwania śladu spowoduje kontynuowanie śledzenia w podglądzie na żywo radaru przez ustawiony czas, a po zakończeniu sprawdzania poprawności można go wyłączyć.

 6. Przejdź wzdłuż granicy strefy zasięgu radaru i upewnij się, że trasa w systemie pokrywa się z trasą przebytą przez Ciebie.

 7. Jeżeli wyniki sprawdzania poprawności nie spełnią Twoich oczekiwań, skalibruj od nowa mapę referencyjną i powtórz procedurę sprawdzania poprawności.

Interfejs urządzenia

Aby przejść do interfejsu urządzenia, wpisz adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej.

Uwaga

Obsługa funkcji i ustawień opisanych w tym rozdziale różni się w zależności od urządzenia.

Wyświetl/ukryj menu główne.

Uzyskaj dostęp do pomocy dotyczącej produktu.

Zmień język.

Ustaw jasny lub ciemny motyw.

Menu użytkownika zawiera opcje:

 • Informacje o zalogowanym użytkowniku.

 • Change user (Zmień użytkownika): Ta opcja umożliwia wylogowanie bieżącego użytkownika i zalogowanie nowego użytkownika.

 • Log out (Wyloguj) : Ta opcja umożliwia wylogowanie bieżącego użytkownika.

Menu kontekstowe zawiera opcje:

 • Analytics data (Dane analityczne): Zaakceptuj, aby udostępniać nie osobiste dane przeglądarki.

 • Feedback (Opinia): Ta opcja pozwala wystawiać opinie, by pomagać nam w poprawianiu funkcjonalności produktów i usług.

 • Legal (Informacje prawne): Wyświetl informacje o plikach cookie i licencjach.

 • About (Informacje): Tutaj znajdziesz informacje o urządzeniu, w tym wersję oprogramowania sprzętowego i numer seryjny.

 • Interfejs starszego urządzenia: Zmień interfejs urządzenia na starszą wersję.

Stan

NTP sync (Synchronizacja NTP)

Pokazuje informacje o synchronizacji z usługą NTP, w tym czy urządzenie jest zsynchronizowane z serwerem NTP oraz czas pozostały czas do następnej synchronizacji.

NTP settings (Ustawienia NTP): Kliknij, aby przejść do strony Date and time (Data i godzina), gdzie można zmienić ustawienia usługi NTP.

Device info (Informacje o urządzeniu)

Tutaj znajdziesz informacje o urządzeniu, w tym wersję oprogramowania sprzętowego i numer seryjny.

Upgrade firmware (Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe): Kliknij, aby przejść do strony Maintenance (Konserwacja), gdzie można wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego.

Wideo

Kliknij, aby odtworzyć strumień wideo na żywo.

Kliknij, aby zatrzymać odtwarzanie strumienia wideo na żywo.

Kliknij, aby zapisać zrzut ekranu ze strumienia wideo na żywo. Plik jest zapisywany w folderze „Pobrane” na komputerze. Nazwa pliku to [snapshot_YYYY_MM_DD_HH_MM_SS.jpg]. Rozmiar pliku zależy od kompresji zastosowanej w przeglądarce internetowej, do której przysyłane jest ujęcie, więc może on różnić się od wartości ustawienia kompresji w urządzeniu.

Kliknij, aby wyświetlić porty wyjścia we/wy. Użyj przełącznika, aby otworzyć lub zamknąć obwód portu, na przykład w celu przetestowania urządzeń zewnętrznych.

Kliknij, aby ręcznie włączyć lub wyłączyć oświetlenie w podczerwieni.

Kliknij, aby uzyskać dostęp do ekranowych elementów sterowania:

 • Wstępnie zdefiniowane elementy sterowania: Włącz, aby używać dostępnych ekranowych elementów sterowania.

 • Niestandardowe elementy sterowania: Kliknij przycisk Add custom control (Dodaj niestandardowy element sterowania), aby dodać ekranowy element sterujący.

Kliknij, aby ręcznie włączyć grzejnik na określony czas.

Kliknij, aby rozpocząć ciągłą rejestrację strumienia wideo na żywo. Kliknij przycisk ponownie, aby zatrzymać rejestrację. Jeżeli rejestrowanie jest w toku, po ponownym uruchomieniu kamery zostanie wznowione automatycznie.

Kliknij, aby wyświetlić pamięć masową skonfigurowaną dla urządzenia. Aby skonfigurować pamięć masową, należy zalogować się jako administrator.

Kliknij, aby wyświetlić więcej ustawień:

 • Video format (Format wideo): Wybierz format kodowania, który ma być zastosowany w podglądzie na żywo. Wybór formatu z kompresją wideo spowoduje zwiększone wykorzystanie procesora i pamięci.

 • Client stream information (Dane strumienia klienta): Włącz, aby wyświetlać dynamiczne informacje o strumieniu wideo na żywo odtwarzanym w przeglądarce. Informacje o przepływności różnią się od informacji podanych w nakładce tekstowej, ponieważ pochodzą one z różnych źródeł. Przepływność w informacjach o strumieniu na urządzeniu klienckim dotyczy ostatniej sekundy i pochodzi ze sterownika kodowania w urządzeniu. Przepływność w nakładce tekstowej to średnia z ostatnich 5 sekund i pochodzi z przeglądarki. Obie wartości obejmują tylko nieprzetworzony strumień wideo, a nie dodatkową przepustowość generowaną w trakcie przesyłania przez sieć przy użyciu protokołu UDP/TCP/HTTP.

 • Adaptive stream (Strumień adaptacyjny): Włącz, aby dostosować rozdzielczość obrazu do rzeczywistej rozdzielczości wyświetlania w kliencie, co poprawi jakość odbioru i zapobiegnie przeciążeniu sprzętu klienta. Strumień adaptacyjny jest stosowany tylko podczas oglądania strumienia wideo na żywo w interfejsie WWW za pomocą przeglądarki internetowej. Po włączeniu funkcji strumienia adaptacyjnego maksymalna poklatkowość wynosi 30 kl./s. Wykonanie zrzutu ekranu przy włączonej funkcji strumienia adaptacyjnego spowoduje, że zrzut użyje rozdzielczości obrazu wybranej w strumieniu adaptacyjnym.

 • Level grid (Siatka poziomu): Kliknij opcję , aby wyświetlać siatkę poziomu. Siatka pomaga stwierdzić, czy obraz jest wyrównany w poziomie. Kliknij opcję , aby ukryć siatkę.

 • Licznik pikseli: Kliknij przycisk , aby wyświetlić licznik pikseli. Przeciągnij ten obszar i zmień jego rozmiar, aby objąć nim obszar zainteresowania. W polach Width (Szerokość) i Height (Wysokość) można również zdefiniować liczbę pikseli określającą rozmiar obszaru.

 • Refresh (Odśwież): Kliknij opcję , aby odświeżyć nieruchomy obraz w widoku na żywo.

Kliknij, aby wyświetlać podgląd na żywo w pełnej rozdzielczości. Jeśli pełna rozdzielczość jest większa niż rozmiar ekranu, do nawigowania po obrazie użyj mniejszej rozdzielczości.

Kliknij, aby wyświetlać strumień wideo na żywo na pełnym ekranie. Naciśnij Esc aby wyjść z trybu pełnoekranowego.

Instalacja

Capture mode (Tryb rejestracji): Tryb rejestracji to predefiniowana konfiguracja, która określa sposób zapisywania obrazów przez kamerę. Zmiana trybu rejestracji może wpłynąć na inne ustawienia, takie jak obszary obserwacji i maski prywatności.

Mounting position (Pozycja montażowa): Orientacja obrazu może się zmieniać w zależności od sposobu zamontowania kamery.

Power line frequency (Częstotliwość zasilania): Wybierz częstotliwość używaną w miejscu użytkowania instalacji, aby zminimalizować migotanie obrazu. W Ameryce z reguły używa się częstotliwości 60 Hz. W pozostałej części świata przeważają sieci o częstotliwości 50 Hz. Jeżeli nie wiesz, z której częstotliwości korzysta sieć w Twoim regionie, zapytaj lokalne władze.

Nakładki

: Kliknij, aby dodać nakładkę. Wybierz typ nakładki z listy rozwijanej:

 • Text (Tekst): Wybierz, aby wyświetlać tekst zintegrowany z obrazem podglądu na żywo oraz widoczny we wszystkich widokach, nagraniach i zrzutach ekranu. Można wprowadzić własny tekst oraz dołączyć wstępnie skonfigurowane modyfikatory, które automatycznie pokazują na przykład godzinę, datę czy liczbę klatek na sekundę.

  • : Kliknij, aby dodać modyfikator daty %F powodujący wyświetlanie daty w formacie rrrr-mm-dd.

  • : Kliknij, aby dodać modyfikator czasu %X powodujący wyświetlanie czasu w formacie gg:mm:ss (zegar 24-godzinny).

  • Modifiers (Modyfikatory): Kliknij, aby wybrać dowolny skonfigurowany wstępnie modyfikator widoczny na liście w celu dodania go do pola tekstowego. Na przykład modyfikator %a powoduje wyświetlanie dnia tygodnia.

  • Size (Rozmiar): Wybierz rozmiar czcionki.

  • Appearance (Wygląd): Umożliwia wybór koloru tekstu i tła, np. białego tekstu na czarnym tle (ustawienie domyślne).

  • : Wybierz położenie nakładki na obrazie.

 • Image (Obraz): Wybierz, aby wyświetlać statyczny obraz nałożony na strumień wideo. Można użyć plików .bmp, .png, .jpeg lub .svg.

  Aby przesłać obraz, kliknij opcję Images (Obrazy). Przed wysłaniem obrazu można użyć następujących opcji:

  • Scale with resolution (Skaluj z rozdzielczością): Wybierz, aby automatycznie przeskalować obraz nałożenia i dopasować go do rozdzielczości obrazu wideo.

  • Use transparency (Użyj przezroczystości): Wybierz i wprowadź wartość szesnastkową RGB dla danego koloru. Użyj formatu RRGGBB. Przykłady wartości szesnastkowych: FFFFFF (biały), 000000 (czarny), FF00000 (czerwony), 6633FF (niebieski), 669900 (zielony). Tylko dla obrazów .bmp.

 • Streaming indicator (Wskaźnik strumieniowania): Wybierz, aby wyświetlać animację nałożoną na strumień wideo. Animacja wskazuje, że strumień wideo jest przesyłany na żywo, nawet jeśli w scenie nie ma ruchu.

  • Appearance (Wygląd): Wybierz kolor tekstu i tła animacji, np. czerwoną animację na przezroczystym tle (ustawienie domyślne).

  • Size (Rozmiar): Wybierz rozmiar czcionki.

  • : Wybierz położenie nakładki na obrazie.

Zapisy

Kliknij, aby wyfiltrować zapisy.

From (Od): Pokazuje nagrania wykonane po określonym momencie w czasie.

To (Do): Pokazuje nagrania wykonane przed określonym momentem w czasie.

Source (Źródło): Pokazuje nagrania z podziałem na źródła.

Event (Zdarzenie): Pokazuje nagrania z podziałem na zdarzenia.

Storage (Pamięć masowa): Pokazuje nagrania z podziałem na typy pamięci masowej.

Trwające zapisy: Pokaż wszystkie trwające zapisy na kamerach.

Wybierz, aby rozpocząć zapis na kamerze.

Wybierz docelowe urządzenie pamięci masowej.

Wybierz, aby zatrzymać zapis na kamerze.

Uruchomione zapisy zostaną zakończone zarówno po zatrzymaniu ręcznym, jak i po zamknięciu kamery.

Zapis ciągły będzie kontynuowane do momentu zatrzymania ręcznego. Jeśli kamera zostanie zamknięta, zapis będzie kontynuowany po ponownym uruchomieniu kamery.

Kliknij, aby odtworzyć nagranie.

Kliknij, aby zatrzymać rejestrację.

Kliknij, aby wyświetlić więcej informacji i opcji dla nagrania.

Set export range (Ustaw zakres eksportu): Jeżeli chcesz wyeksportować tylko część nagrania, określ początek i koniec przedziału czasu.

Kliknij, aby usunąć nagranie.

Export (Eksportuj): Kliknij, aby wyeksportować nagranie lub jego część.

Aplikacje

Add app (Dodaj aplikację): Kliknij tę opcję, aby zainstalować nową aplikację.

Find more apps (Znajdź więcej aplikacji): Kliknij tę opcje, aby przejść na stronę informacji o aplikacjach Axis.

Menu kontekstowe zawiera opcje:

 • App log (Dziennik aplikacji): Kliknij tę opcję, aby wyświetlić dziennik zdarzeń aplikacji. Dziennik jest pomocny podczas kontaktowania się z pomocą techniczną.

 • Activate license with a key (Aktywuj licencję kluczem): Jeżeli aplikacja wymaga licencji, konieczne jest jej aktywowanie. Z tej opcji należy korzystać, jeżeli urządzenie nie ma dostępu do Internetu.

  Jeśli nie masz klucza licencji, przejdź na stronę axis.com/applications. Do wygenerowania klucza potrzebny będzie kod licencyjny oraz numer seryjny produktu Axis.

 • Activate license automatically (Aktywuj licencję automatycznie): Jeżeli aplikacja wymaga licencji, konieczne jest jej aktywowanie. Z tej opcji należy korzystać, jeżeli urządzenie ma dostęp do Internetu. Do aktywowania licencji konieczny jest kod.

 • Deactivate the license (Dezaktywuj licencję): Dezaktywuj licencję, aby korzystać z niej w innym urządzeniu. Jeśli dezaktywujesz licencję, zostanie ona również usunięta z urządzenia. Do dezaktywowania licencji konieczne jest połączenie internetowe.

 • Settings (Ustawienia): Ta opcja umożliwia konfigurowanie parametrów.

 • Delete (Usuń): Ta opcja powoduje trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia. Jeśli najpierw nie dezaktywujesz licencji, pozostanie ona aktywna.

Uwaga

Korzystanie z kilku aplikacji jednocześnie może wpływać na wydajność urządzenia.

Start (Rozpocznij): Umożliwia uruchomienie lub wyłączenie aplikacji.

Open (Otwórz): Kliknij, aby otworzyć ustawienia aplikacji. Dostępne ustawienia zależą od aplikacji. W niektórych aplikacjach nie ma żadnych ustawień.

System

Data i godzina

Format czasu zależy od ustawień językowych przeglądarki internetowej.

Uwaga

Zalecamy zsynchronizowanie daty i godziny urządzenia z serwerem NTP.

Synchronization (Synchronizacja): Wybierz opcję synchronizacji daty i godziny na urządzeniu.

 • Automatyczna data i godzina (ręczne serwery NTS KE): Synchronizacja z serwerami bezpiecznych kluczy NTP podłączonym do serwera DHCP.

  • Ręczne serwery NTS KE: Opcja ta umożliwia wprowadzenie adresu IP jednego lub dwóch serwerów NTP. W przypadku używania dwóch serwerów NTP urządzenie jest zsynchronizowane i dostosowuje czas według danych wejściowych z obu serwerów.

 • Automatyczna data i godzina (serwery NTP z protokołem DHCP): Synchronizacja z serwerami NTP podłączonymi do serwera DHCP.

  • Zapasowe serwery NTP: Wprowadź adres IP jednego lub dwóch serwerów zapasowych.

 • Automatyczna data i godzina (ręczne serwery NTP): Opcja ta umożliwia synchronizowanie z wybranymi serwerami NTP.

  • Ręczne serwery NTP: Opcja ta umożliwia wprowadzenie adresu IP jednego lub dwóch serwerów NTP. W przypadku używania dwóch serwerów NTP urządzenie jest zsynchronizowane i dostosowuje czas według danych wejściowych z obu serwerów.

 • Custom date and time (Niestandardowa data i godzina): Ustaw datę i godzinę ręcznie. Kliknij polecenie Get from system (Pobierz z systemu) w celu pobrania ustawień daty i godziny z komputera lub urządzenia przenośnego.

 • Time zone (Strefa czasowa): Wybierz strefę czasową. Godzina zostanie automatycznie dostosowana względem czasu letniego i standardowego.
Uwaga

System używa ustawień daty i godziny we wszystkich zapisach, dziennikach i ustawieniach systemowych.

Sieć

IPv4

Przypisz automatycznie IPv4: wybierz, aby router sieciowy automatycznie przypisywał adres IP do urządzenia. Zalecamy korzystanie z funkcji automatycznego przydzielania adresu IP (DHCP) dla większości sieci.

IP address (Adres IP): wprowadź unikatowy adres IP dla urządzenia. Statyczne adresy IP można przydzielać losowo w sieciach izolowanych, pod warunkiem że adresy są unikatowe. Aby uniknąć występowania konfliktów, zalecamy kontakt z administratorem sieci przed przypisaniem statycznego adresu IP.

Maska podsieci: Otwórz maskę podsieci, aby określić adresy w sieci lokalnej. Wszystkie adresy poza siecią lokalną przechodzą przez router.

Router: wprowadź adres IP domyślnego routera (bramki) używanego do łączenia z urządzeniami należącymi do innych sieci i segmentów sieci.

IPv6

Przypisz IPv6 automatycznie: Włącz IPv6, aby router sieciowy automatycznie przypisywał adres IP do urządzenia.

Nazwa hosta

Przypisz automatycznie nazwę hosta: Wybierz, aby router sieciowy automatycznie przypisywał nazwę hosta do urządzenia.

Hostname (Nazwa hosta): Wprowadź ręcznie nazwę hosta, aby zapewnić alternatywny dostęp do urządzenia. Nazwa hosta jest wykorzystywana w raportach serwera oraz w logach systemowych. Używaj tylko dozwolonych znaków: A-Z, a-z, 0-9 i -.

Serwery DNS

Przypisz automatycznie DNS: Wybierz ustawienie, aby router sieciowy automatycznie przypisywał domeny wyszukiwania i adresy serwerów DNS do urządzenia. Zalecamy korzystanie z funkcji automatycznego przydzielania adresów DNS (DHCP) dla większości sieci.

Przeszukaj domeny: jeżeli używasz nazwy hosta, która nie jest w pełni kwalifikowana, kliknij Add search domain (Dodaj domenę wyszukiwania) i wprowadź domenę, w której ma być wyszukiwana nazwa hosta używana przez urządzenie.

Serwery DNS: kliknij polecenie Add DNS server (Dodaj serwer DNS) i wprowadź adres IP podstawowego serwera DNS. Powoduje to przełożenie nazw hostów na adresy IP w sieci.

HTTP i HTTPS

Zezwalaj na dostęp przez: wybierz, czy użytkownik może połączyć się z urządzeniem za pośrednictwem protokołów HTTP, HTTPS lub obu.

HTTPS to protokół umożliwiający szyfrowanie żądań stron wysyłanych przez użytkowników oraz stron zwracanych przez serwer sieci Web. Zaszyfrowana wymiana informacji opiera się na użyciu certyfikatu HTTPS, który gwarantuje autentyczność serwera.

Warunkiem używania protokołu HTTPS w urządzeniu jest zainstalowanie certyfikatu HTTPS. Przejdź do menu System > Security (System > Zabezpieczenia), aby utworzyć i zainstalować certyfikaty.

Uwaga

W przypadku przeglądania zaszyfrowanych stron internetowych za pośrednictwem protokołu HTTPS może wystąpić spadek wydajności, zwłaszcza przy pierwszym żądaniu strony.

HTTP port (Port HTTP): wprowadź wykorzystywany port HTTP. Dozwolony jest port 80 lub dowolny port z zakresu 1024–65535. Jeżeli zalogujesz się jako administrator, możesz również wprowadzić dowolny port z zakresu 1–1023. Jeśli użyjesz portu z tego zakresu, otrzymasz ostrzeżenie.

HTTPS port (Port HTTPS): wprowadź wykorzystywany port HTTPS. Dozwolony jest port 443 lub dowolny port z zakresu 1024–65535. Jeżeli zalogujesz się jako administrator, możesz również wprowadzić dowolny port z zakresu 1–1023. Jeśli użyjesz portu z tego zakresu, otrzymasz ostrzeżenie.

Certificate (Certyfikat): wybierz certyfikat, aby włączyć obsługę protokołu HTTPS w tym urządzeniu.

Przyjazna nazwa

Bonjour®: włącz, aby umożliwić automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci.

Bonjour name (Nazwa Bonjour): wprowadź przyjazną nazwę, która będzie widoczna w sieci. Nazwa domyślna składa się z nazwy urządzenia i jego adresu MAC.

Use UPnP (Użyj protokołu UPnP)®: włącz, aby umożliwić automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci.

UPnP name (Nazwa UPnP): wprowadź przyjazną nazwę, która będzie widoczna w sieci. Nazwa domyślna składa się z nazwy urządzenia i jego adresu MAC.

One-click cloud connection (Łączenie w chmurze jednym kliknięciem)

Usługa One-Click Cloud Connect (O3C) w połączeniu z systemem AVHS zapewnia łatwe i bezpieczne połączenie z internetem w celu uzyskania dostępu do obrazów wideo w czasie rzeczywistym oraz zarejestrowanych obrazów z dowolnej lokalizacji. Więcej informacji: axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services.

Allow O3C (Zezwalaj na O3C):

 • One-click (Jednym kliknięciem): Ustawienie domyślne. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control na urządzeniu, aby połączyć się z usługą O3C przez Internet. Urządzenie należy zarejestrować w serwisie O3C w ciągu 24 godzin od naciśnięcia przycisku kontrolnego. W przeciwnym razie urządzenie zakończy połączenie z usługą O3C. Po zarejestrowaniu urządzenia opcja Always (Zawsze) jest włączona, a urządzenie zostaje połączone z usługą O3C.

 • Always (Zawsze): Urządzenie stale próbuje połączyć się z usługą O3C przez Internet. Po zarejestrowaniu urządzenie zostaje połączone z usługą O3C. Opcji tej należy używać wtedy, gdy przycisk Control na urządzeniu jest niedostępny.

 • No (Nie): wyłącza usługę O3C.

Proxy settings (Ustawienia proxy): W razie potrzeby należy wprowadzić ustawienia proxy, aby połączyć się z serwerem HTTP.

Host: Wprowadź adres serwera proxy.

Port: wprowadź numer portu służącego do uzyskania dostępu.

Login i Hasło: W razie potrzeby wprowadź nazwę użytkownika i hasło do serwera proxy.

Metoda uwierzytelniania:

 • Zwykła: Ta metoda jest najbardziej zgodnym schematem uwierzytelniania HTTP. Jest ona mniej bezpieczna niż metoda Digest (Szyfrowanie), ponieważ nazwa użytkownika i hasło są wysyłane do serwera w postaci niezaszyfrowanej.

 • Digest (Szyfrowanie): ta metoda jest bezpieczniejsza, ponieważ zawsze przesyła hasło w sieci w formie zaszyfrowanej.

 • Auto (Automatycznie): ta opcja umożliwia urządzeniu wybór metody uwierzytelniania w zależności od obsługiwanych metod. Priorytet ma metoda Digest (Szyfrowanie); w dalszej kolejności stosowana jest metoda Basic (Zwykła).

Owner authentication key (OAK) (Klucz uwierzytelniania właściciela (OAK)): kliknij polecenie Get key (Pobierz klucz), aby pobrać klucz uwierzytelniania właściciela. Warunkiem jest podłączone urządzenia do Internetu bez użycia zapory lub serwera proxy.

SNMP

Protokół zarządzania urządzeniami sieciowymi Simple Network Management Protocol (SNMP) umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami sieciowymi.

SNMP: wybierz wersję SNMP.

 • v1 and v2c (v1 i v2c):

  • Read community (Społeczność odczytu): wprowadź nazwę społeczności, która ma dostęp tylko do odczytu do wszystkich obsługiwanych obiektów SNMP. Wartość domyślna to public (publiczna).

  • Write community (Społeczność zapisu): wprowadź nazwę społeczności, która ma dostęp do odczytu/zapisu do wszystkich obsługiwanych obiektów SNMP (poza obiektami tylko do odczytu). Wartość domyślna to write (zapis).

  • Activate traps (Uaktywnij pułapki): włącz, aby uaktywnić raportowanie pułapek. Urządzenie wykorzystuje pułapki do wysyłania do systemu zarządzania komunikatów o ważnych zdarzeniach lub zmianach stanu. W interfejsie urządzenia można skonfigurować pułapki dla SNMP v1 i v2c. Pułapki są automatycznie wyłączane w przypadku przejścia na SNMP v3 lub wyłączenia SNMP. Jeśli używasz SNMP v3, możesz skonfigurować pułapki za pomocą aplikacji do zarządzania SNMP v3.

  • Trap address (Adres pułapki): Wprowadzić adres IP lub nazwę hosta serwera zarządzania.

  • Trap community (Społeczność pułapki): Wprowadź nazwę społeczności używanej, gdy urządzenie wysyła komunikat pułapki do systemu zarządzającego.

  • Traps (Pułapki):

   • Cold start (Zimny rozruch): wysyła komunikat pułapkę po uruchomieniu urządzenia.

   • Warm start (Ciepły rozruch): wysyła komunikat pułapkę w przypadku zmiany ustawienia SNMP.

   • Link up (Łącze w górę): wysyła komunikat pułapkę po zmianie łącza w górę.

   • Authentication failed (Niepowodzenie uwierzytelniania): wysyła komunikat pułapkę po niepowodzeniu próby uwierzytelnienia.

Uwaga

Wszystkie pułapki Axis Video MIB są włączone po włączeniu pułapek SNMP v1 i v2c. Więcej informacji: AXIS OS Portal > SNMP.

 • v3: SNMP v3 to bezpieczniejsza wersja, zapewniająca szyfrowanie i bezpieczne hasła. Aby używać SNMP v3, zalecane jest włączenie protokołu HTTPS, który posłuży do przesłania hasła. Zapobiega to również dostępowi osób nieupoważnionych do niezaszyfrowanych pułapek SNMP v1 i v2c. Jeśli używasz SNMP v3, możesz skonfigurować pułapki za pomocą aplikacji do zarządzania SNMP v3.

  • Password for the account “initial” (Hasło do konta „wstępnego”): wprowadź hasło SNMP dla konta o nazwie „initial” (wstępne). Chociaż hasło może być wysłane bez aktywacji HTTPS, nie zalecamy tego. Hasło SNMP v3 można ustawić tylko raz i najlepiej tylko po aktywacji HTTPS. Po ustawieniu hasła pole hasła nie jest już wyświetlane. Aby zresetować hasło, należy zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych.

Connected clients (Podłączone klienty)

Na liście wyświetlane są wszystkie klienty podłączone do urządzenia.

Update (Aktualizuj): kliknij, aby odświeżyć listę.

Zabezpieczenia

Certyfikaty

Certyfikaty służą do uwierzytelniania urządzeń w sieci. Urządzenie obsługuje dwa typy certyfikatów:

 • Certyfikaty serwera/klienta

  Certyfikat serwera/klienta potwierdza numer urządzenia i może mieć własny podpis lub podpis jednostki certyfikującej (CA). Certyfikaty z własnym podpisem oferują ograniczoną ochronę i można je wykorzystywać do momentu uzyskania certyfikatu CA.

 • Certyfikaty CA

  Certyfikaty CA mogą służyć do uwierzytelniania innych certyfikatów, na przykład tożsamości serwera uwierzytelniającego w przypadku połączenia urządzenia z siecią zabezpieczoną za pomocą IEEE 802.1X. Urządzenie ma kilka zainstalowanych wstępnie certyfikatów CA.

Obsługiwane są następujące formaty:

 • Formaty certyfikatów: .PEM, .CER i .PFX

 • Formaty kluczy prywatnych: PKCS#1 i PKCS#12

Ważne

W przypadku przywrócenia na urządzeniu ustawień fabrycznych wszystkie certyfikaty są usuwane. Wstępnie zainstalowane certyfikaty CA są instalowane ponownie.

Filtrowanie certyfikatów na liście.

Add certificate (Dodaj certyfikat): Kliknij, aby dodać certyfikat.

Menu kontekstowe zawiera opcje:

 • Certificate information (Dane certyfikatu): Wyświetl właściwości zainstalowanego certyfikatu.

 • Delete certificate (Usuń certyfikat): Umożliwia usunięcie certyfikatu.

 • Create certificate signing request (Utwórz żądanie podpisania certyfikatu): Umożliwia utworzenie żądanie podpisania certyfikatu w celu przekazania go do urzędu rejestracyjnego i złożenia wniosku o wydanie certyfikatu tożsamości cyfrowej.

IEEE 802.1x

IEEE 802.1x to standard IEEE dla kontroli dostępu sieciowego opartej na portach, zapewniający bezpieczne uwierzytelnianie przewodowych i bezprzewodowych urządzeń sieciowych. IEEE 802.1x jest oparty na protokole EAP (Extensible Authentication Protocol).

Aby uzyskać dostęp do sieci zabezpieczonej IEEE 802.1x, urządzenia sieciowe muszą dokonać uwierzytelnienia. Do uwierzytelnienia służy serwer, zazwyczaj RADIUS, taki jak FreeRADIUS i Microsoft Internet Authentication Server.

Certyfikaty

W przypadku konfiguracji bez certyfikatu CA, sprawdzanie poprawności certyfikatów serwera jest wyłączone, a urządzenie próbuje uwierzytelnić się niezależnie od tego, do jakiej sieci jest podłączone.

Podczas korzystania z certyfikatu w instalacjach firmy Axis urządzenie i serwer uwierzytelniający używają do uwierzytelniania certyfikatów cyfrowych z użyciem EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol - Transport Layer Security).

Aby zezwolić urządzeniu na dostęp do sieci chronionej za pomocą certyfikatów, w urządzeniu musi być zainstalowany podpisany certyfikat klienta.

Client certificate (Certyfikat klienta): wybierz certyfikat klienta, aby użyć IEEE 802.1x. Serwer uwierzytelniania używa certyfikatu do weryfikacji tożsamości klienta.

CA certificate (Certyfikat CA): wybierz certyfikat CA w celu potwierdzania tożsamości serwera uwierzytelniającego. Jeśli nie wybrano żadnego certyfikatu, urządzenie próbuje uwierzytelnić się niezależnie od tego, do jakiej sieci jest podłączone.

EAP identity (Tożsamość EAP): wprowadź tożsamość użytkownika powiązaną z certyfikatem klienta.

EAPOL version (Wersja protokołu EAPOL): wybierz wersję EAPOL używaną w switchu sieciowym.

Use IEEE 802.1x (Użyj IEEE 802.1x): wybierz, aby użyć protokołu IEEE 802.1 x.

Prevent brute-force attacks (Zapobiegaj atakom typu brute force)

Blocking (Blokowanie): włącz, aby blokować ataki typu brute force Ataki typu brute-force wykorzystują metodę prób i błędów do odgadnięcia danych logowania lub kluczy szyfrowania.

Blocking period (Okres blokowania): Wprowadź liczbę sekund, w ciągu których ataki typu brute-force mają być blokowane.

Blocking conditions (Warunki blokowania): wprowadź dopuszczalną liczbę nieudanych prób uwierzytelnienia na sekundę przed rozpoczęciem blokowania. Liczbę dopuszczalnych niepowodzeń można ustawić zarówno na stronie, jak i w urządzeniu.

IP address filter (Filtr adresów IP)

Use filter (Użyj filtra): wybierz, aby filtrować adresy IP, które mogą uzyskiwać dostęp do urządzenia.

Policy (Zasada): Wybierz opcje Allow (Zezwalaj) lub Deny (Nie zezwalaj) na dostęp do określonych adresów IP.

Addresses (Adresy): Wprowadź adresy IP, które mają lub nie mają dostępu do urządzeń. Możesz również użyć formatu CIDR.

Certyfikat oprogramowania sprzętowego z niestandardowym podpisem

Do zainstalowania w urządzeniu testowego oprogramowania sprzętowego lub innego niestandardowego oprogramowania Axis konieczny jest niestandardowy certyfikat producenta. Certyfikat służy do sprawdzenia, czy oprogramowanie sprzętowe jest zatwierdzone zarówno przez właściciela urządzenia, jak i przez firmę Axis. Oprogramowanie sprzętowe działa tylko na określonym urządzeniu z niepowtarzalnym numerem seryjnym i identyfikatorem procesora. Niestandardowe certyfikaty oprogramowania sprzętowego mogą być tworzone wyłącznie przez firmę Axis, ponieważ Axis posiada klucze do ich podpisywania.

Kliknij przycisk Install (Instaluj), aby zainstalować certyfikat. Certyfikat musi zostać zainstalowany przed zainstalowaniem oprogramowania sprzętowego.

Użytkownicy

Add user (Dodaj użytkownika): Kliknij w celu dodania nowego użytkownika. Można dodać do 100 użytkowników.

Username (Nazwa użytkownika): Wprowadź unikatową nazwę użytkownika.

New password (Nowe hasło): Wprowadź hasło dla użytkownika. Hasło musi mieć 1–64 znaki. Dozwolone są tylko drukowalne znaki ASCII (kod od 32 do 126), na przykład litery, cyfry, znaki interpunkcyjne i niektóre symbole.

Repeat password (Powtórz hasło): Wprowadź ponownie to samo hasło.

Role (Rola):

 • Administrator: Ma nieograniczony dostęp do wszystkich ustawień. Administrator może tez dodawać, aktualizować i usuwać innych użytkowników.

 • Operator: Ma dostęp do wszystkich ustawień poza:

  • Wszystkie ustawienia System.

  • Dodawanie aplikacji.

 • Viewer (Dozorca): Nie może zmieniać ustawień.

Menu kontekstowe zawiera opcje:

Aktualizuj użytkownika: Pozwala edytować właściwości użytkownika.

Delete user (Usuń użytkownika): Umożliwia usunięcie użytkownika. Nie można usunąć użytkownika głównego.

Anonymous users (Anonimowi użytkownicy)

Allow anonymous viewers (Zezwalaj na anonimowych dozorców): Włączenie tej opcji pozwala wszystkim osobom uzyskać dostęp do urządzenia jako dozorca bez logowania się za pomocą konta użytkownika.

Allow anonymous PTZ operators (Zezwalaj na anonimowych operatorów PTZ): Jeśli włączysz tę opcję, anonimowi użytkownicy będą mogli obracać, przechylać i powiększać/zmniejszać obraz.

Zdarzenia

Reguły

Reguła określa warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby urządzenie wykonało dane działanie. Na liście znajdują się wszystkie reguły skonfigurowane w produkcie.

Uwaga

Można utworzyć maksymalnie 256 reguł akcji.

Add a rule (Dodaj regułę): Kliknij, aby utworzyć regułę.

Name (Nazwa): Wprowadź nazwę reguły.

Wait between actions (Poczekaj między działaniami): Wprowadź minimalny czas (w formacie gg:mm:ss), jaki musi upłynąć między aktywacjami reguły. Ustawienie to jest przydatne, gdy reguła jest aktywowana na przykład warunkami trybów dziennego i nocnego, ponieważ zapobiega niepożądanemu uruchamianiu reguły przez niewielkie zmiany natężenia światła podczas wschodu i zachodu słońca.

Condition (Warunek): Wybierz warunek z listy. Dopiero po spełnieniu tego warunku urządzenie wykona akcję. Jeśli określono wiele warunków, to do wyzwolenia akcji konieczne jest spełnienie wszystkich z nich. Informacje na temat konkretnych warunków można znaleźć w części Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

Użyj tego warunku jako wyzwalacza: Zaznacz tę opcję, aby ten pierwszy warunek działał tylko jako wyzwalacz początkowy. Oznacza to, że po aktywacji reguła pozostanie czynna przez cały czas, gdy są spełniane wszystkie pozostałe warunki, bez względu na stan pierwszego warunku. Jeżeli nie zaznaczysz tej opcji, reguła będzie aktywna po spełnieniu wszystkich warunków.

Invert this condition (Odwróć ten warunek): Zaznacz tę opcję, jeśli warunek ma być przeciwieństwem dokonanego przez Ciebie wyboru.

Add a condition (Dodaj warunek): Kliknij, aby dodać kolejny warunek.

Action (Akcja): Wybierz akcję z listy i wprowadź jej wymagane informacje. Informacje na temat konkretnych akcji można znaleźć w części Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

Odbiorcy

W urządzeniu można skonfigurować powiadamianie odbiorców o zdarzeniach lub wysyłanie plików. Na liście wyświetlani są wszyscy odbiorcy skonfigurowani dla produktu, a także informacje dotyczące ich konfiguracji.

Uwaga

Można utworzyć maksymalnie 20 odbiorców.

Add a recipient (Dodaj odbiorcę): Kliknij, aby dodać odbiorcę.

Name (Nazwa): Wprowadź nazwę odbiorcy.

Type (Typ): Wybierz z listy:

 • FTP

  • Host: Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera. W przypadku wprowadzenia nazwy hosta upewnij się, że w ustawieniu System > Network > IPv4 and IPv6 (System > Sieć > IPv4 i IPv6) podano serwer DNS.

  • Port: Wprowadź numer portu wykorzystywanego przez serwer FTP. Domyślny port to 21.

  • Folder: Wprowadź ścieżkę dostępu do katalogu, w którym mają być przechowywane pliki. Jeśli nie ma takiego katalogu na serwerze FTP, podczas wczytywania plików zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

  • Username (Nazwa użytkownika): Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie używana przy logowaniu.

  • Password (Hasło): Wprowadź hasło logowania.

  • Use temporary file name (Użyj tymczasowej nazwy pliku): Wybierz tę opcję, aby wczytywać pliki z tymczasowymi, automatycznie generowanymi nazwami plików. Po zakończeniu wczytywania nazwy plików zostaną zmienione na docelowe. W przypadku przerwania/wstrzymania wczytywania plików nie zostaną one uszkodzone. Pliki tymczasowe nadal pozostaną na dysku. W ten sposób będzie wiadomo, że wszystkie pliki o danej nazwie są prawidłowe.

  • Use passive FTP (Użyj pasywnego FTP): W normalnych warunkach produkt po prostu wysyła żądanie otwarcia połączenia do serwera FTP. Urządzenie inicjuje przesyłanie danych na serwer docelowy i kontrolę serwera FTP. Jest to zazwyczaj konieczne w przypadku zapory ogniowej pomiędzy urządzeniem a serwerem FTP.

 • HTTP

  • URL: Wprowadź adres sieciowy serwera HTTP oraz skrypt obsługujący żądanie. Na przykład: http://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi.

  • Username (Nazwa użytkownika): Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie używana przy logowaniu.

  • Password (Hasło): Wprowadź hasło logowania.

  • Proxy: Włącz tę opcję i wpisz wymagane informacje, jeżeli konieczne jest dodanie serwera proxy w celu połączenia w serwerem HTTP.

 • HTTPS

  • URL: Wprowadź adres sieciowy serwera HTTPS oraz skrypt obsługujący żądanie. Na przykład: https://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi.

  • Validate server certificate (Potwierdź certyfikat serwera): Zaznacz tę opcję, aby sprawdzić certyfikat utworzony przez serwer HTTPS.

  • Username (Nazwa użytkownika): Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie używana przy logowaniu.

  • Password (Hasło): Wprowadź hasło logowania.

  • Proxy: Włącz tę opcję i wpisz wymagane informacje, jeżeli konieczne jest dodanie serwera proxy w celu połączenia w serwerem HTTPS.

 • Network storage (Sieciowa pamięć masowa)

  Umożliwia dodanie takiego udziału sieciowego, jak NAS (sieciowy zasób dyskowy), i wykorzystywanie go jako odbiorcy plików. Pliki zapisywane są w formacie Matroska (MKV).

  • Host: Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera pamięci sieciowej.

  • Share (Udział): Podaj nazwę współdzielonego udziału na serwerze hosta.

  • Folder: Wprowadź ścieżkę dostępu do katalogu, w którym mają być przechowywane pliki.

  • Username (Nazwa użytkownika): Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie używana przy logowaniu.

  • Password (Hasło): Wprowadź hasło logowania.

 • SFTP

  • Host: Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera. W przypadku wprowadzenia nazwy hosta upewnij się, że w ustawieniu System > Network > IPv4 and IPv6 (System > Sieć > IPv4 i IPv6) podano serwer DNS.

  • Port: Wprowadź numer portu wykorzystywanego przez serwer SFTP. Domyślny port to 22.

  • Folder: Wprowadź ścieżkę dostępu do katalogu, w którym mają być przechowywane pliki. Jeśli nie ma takiego katalogu na serwerze SFTP, podczas wczytywania plików zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

  • Username (Nazwa użytkownika): Należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie używana przy logowaniu.

  • Password (Hasło): Wprowadź hasło logowania.

  • SSH host public key type (Typ klucza publicznego hosta SSH) (MD5): Wprowadź odcisk cyfrowy klucza publicznego zdalnego hosta (ciąg 32 cyfr w szesnastkowym systemie liczbowym). Klient SFTP obsługuje serwery SFTP stosujące SSH-2 i typy klucza hosta RSA, DSA, ECDSA i ED25519. RSA jest preferowaną metodą podczas negocjacji; następnie wykorzystywane są metody ECDSA, ED25519 i DSA. Upewnij się, że wprowadzono prawidłowy klucz hosta MD5 używany przez serwer SFTP. Urządzenie Axis obsługuje klucze szyfrowania MD5 i SHA-256, ale my zalecamy używanie klucza SHA-256, ponieważ jest bezpieczniejszy niż MD5. Więcej informacji o konfigurowaniu serwera SFTP dla urządzenia Axis można znaleźć w portalu poświęconym systemowi AXIS OS.

  • SSH host public key type (Typ klucza publicznego hosta SSH) (SHA256): Wprowadź odcisk cyfrowy klucza publicznego zdalnego hosta (ciąg 43 cyfr w systemie kodowania Base64). Klient SFTP obsługuje serwery SFTP stosujące SSH-2 i typy klucza hosta RSA, DSA, ECDSA i ED25519. RSA jest preferowaną metodą podczas negocjacji; następnie wykorzystywane są metody ECDSA, ED25519 i DSA. Upewnij się, że wprowadzono prawidłowy klucz hosta MD5 używany przez serwer SFTP. Urządzenie Axis obsługuje klucze szyfrowania MD5 i SHA-256, ale my zalecamy używanie klucza SHA-256, ponieważ jest bezpieczniejszy niż MD5. Więcej informacji o konfigurowaniu serwera SFTP dla urządzenia Axis można znaleźć w portalu poświęconym systemowi AXIS OS.

  • Use temporary file name (Użyj tymczasowej nazwy pliku): Wybierz tę opcję, aby wczytywać pliki z tymczasowymi, automatycznie generowanymi nazwami plików. Po zakończeniu wczytywania nazwy plików zostaną zmienione na docelowe. W przypadku przerwania/wstrzymania wczytywania plików nie zostaną one uszkodzone. Pliki tymczasowe nadal pozostaną na dysku. W ten sposób będzie wiadomo, że wszystkie pliki o danej nazwie są prawidłowe.

 • SIP:

  • From SIP account (Z konta SIP): Wybierz z listy.

  • To SIP address (Na adres SIP): Wprowadź adres SIP.

 • Wiadomość e-mail

  • Wyślij wiadomość e-mail do: Wprowadź adresy odbiorców. Aby wprowadzić wiele adresów e-mail, oddziel je przecinkami.

  • Send email from (Wyślij e-mail przez): Wprowadź adres serwera nadawcy.

  • Username (Nazwa użytkownika): Wprowadź nazwę użytkownika serwera poczty. Jeżeli serwer nie wymaga uwierzytelnienia, nie wypełniaj tego pola.

  • Password (Hasło): Wprowadź hasło dostępu do serwera poczty. Jeżeli serwer nie wymaga uwierzytelnienia, nie wypełniaj tego pola.

  • Email server (SMTP) (Serwer poczty e-mail (SMTP)): Wprowadź nazwę serwera SMTP, na przykład smtp.gmail.com, smtp.mail.yahoo.com.

  • Port: wprowadź numer portu serwera SMTP, używając wartości z zakresu 0–65535. Wartość domyślna to 587.

  • Encryption (Szyfrowanie): Aby używać szyfrowania, wybierz opcję SSL lub TLS.

  • Validate server certificate (Potwierdź certyfikat serwera): Jeżeli używasz szyfrowania, zaznacz tę opcję, aby weryfikować tożsamość urządzenia. Certyfikat może mieć własny podpis lub podpis jednostki certyfikującej (CA).

  • POP authentication (Uwierzytelnianie POP): Włącz tę opcję i wprowadź nazwę serwera POP, na przykład pop.gmail.com.

  • Uwaga

   Niektórzy dostawcy usług poczty elektronicznej stosują filtry bezpieczeństwa, uniemożliwiające odbiór lub przeglądanie dużej liczby załączników, odbieranie wiadomości cyklicznych itp. Aby zapobiec zablokowaniu konta lub usunięciu wiadomości, należy sprawdzić regulamin zabezpieczeń dostawcy usług.

 • TCP

  • Host: Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera. W przypadku wprowadzenia nazwy hosta upewnij się, że w ustawieniu System > Network > IPv4 and IPv6 (System > Sieć > IPv4 i IPv6) podano serwer DNS.

  • Port: Wprowadź numer portu dostępowego serwera.

Test (Testuj): Kliknij, aby przetestować konfigurację.

Menu kontekstowe zawiera opcje:

View recipient (Pokaż odbiorcę): Kliknij, aby wyświetlić wszystkie dane odbiorcy.

Copy recipient (Kopiuj odbiorcę): Kliknij, aby skopiować odbiorcę. Po skopiowaniu odbiorcy można wprowadzić zmiany w nowym wpisie odbiorcy.

Delete recipient (Usuń odbiorcę): Kliknij, aby trwale usunąć odbiorcę.

Harmonogramy

Harmonogramów i zdarzeń jednorazowych można użyć jako warunków reguł. Na liście wyświetlane są wszystkie harmonogramy i zdarzenia jednorazowe skonfigurowane dla produktu, a także informacje dotyczące ich konfiguracji.

Add schedule (Dodaj harmonogram): Kliknij, aby utworzyć harmonogram lub impuls.

Wyzwalacz ręczny

Wyzwalacz ręczny służy do ręcznego wyzwalania reguły. Wyzwalacza ręcznego można na przykład użyć do walidacji akcji podczas instalacji i konfiguracji produktu.

MQTT

MQTT (przesyłanie telemetryczne usługi kolejkowania wiadomości) to standardowy protokół do obsługi komunikacji w Internecie rzeczy (IoT). Został on zaprojektowany z myślą o uproszczeniu integracji IoT i jest wykorzystywany w wielu branżach do podłączania urządzeń zdalnych przy jednoczesnej minimalizacji kodu i przepustowości. Klient MQTT w oprogramowaniu sprzętowym urządzeń Axis może ułatwiać integrację danych i zdarzeń generowanych w urządzeniu z systemami, które nie są systemami zarządzania materiałem wizyjnym (VMS).

Konfiguracja urządzenia jako klienta MQTT. Komunikacja MQTT oparta jest na dwóch jednostkach, klientach i brokerze. Klienci mogą wysyłać i odbierać wiadomości. Broker odpowiedzialny jest za rozsyłanie wiadomości między klientami.

Więcej informacji o protokole MQTT znajdziesz w portalu poświęconym systemowi AXIS OS.

MQTT client (Klient MQTT)

Connect (Połącz): włącz lub wyłącz klienta MQTT.

Status (Stan): pokazuje bieżący status klienta MQTT.

Broker

Host: wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera MQTT.

Protocol (Protokół): wybór protokołu, który ma być używany.

Port: wprowadź numer portu.

 • 1883 to wartość domyślna dla MQTT przez TCP

 • 8883 to wartość domyślna dla MQTT przez SSL

 • 80 to wartość domyślna dla MQTT przez WebSocket

 • 443 to wartość domyślna dla MQTT przez WebSocket Secure

Username (Nazwa użytkownika): należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie umożliwiać klientowi dostęp do serwera.

Password (Hasło): wprowadzić hasło dla nazwy użytkownika.

Client ID (Identyfikator klienta): wprowadź identyfikator klienta. Identyfikator klienta jest wysyłany do serwera w momencie połączenia klienta.

Clean session (Czysta sesja): steruje zachowaniem w czasie połączenia i czasie rozłączenia. Po wybraniu tej opcji Informacje o stanie są odrzucane podczas podłączania i rozłączania.

Keep alive interval (Przedział czasowy KeepAlive) przedział czasowy KeepAlive umożliwia klientowi wykrywanie, kiedy serwer przestaje być dostępny, bez konieczności oczekiwania na długi limit czasu TCP/IP.

Timeout (Przekroczenie limitu czasu): interwał czasowy (w sekundach) pozwalający na zakończenie połączenia. Wartość domyślna: 60

Prefiks tematu urządzenia: Używany w domyślnych wartościach tematu w komunikacie łączenia i komunikacie LWT na karcie MQTT client (Klient MQTT) oraz w warunkach publikowania na karcie MQTT publication (Publikacja MQTT).

Reconnect automatically (Ponowne połączenie automatyczne): określa, czy klient powinien ponownie połączyć się automatycznie po rozłączeniu.

Connect message (Komunikat łączenia)

określa, czy podczas ustanawiania połączenia ma być wysyłany komunikat.

Send message (Wysłanie wiadomości): włącz, aby wysyłać wiadomości.

Use default (Użyj domyślnych): wyłącz, aby wprowadzić własną wiadomość domyślną.

Topic (Temat): wprowadź temat wiadomości domyślnej.

Payload (Próbka): wprowadź treść wiadomości domyślnej.

Retain (Zachowaj): wybierz, aby zachować stan klienta w tym Topic (Temacie)

QoS: zmiana warstwy QoS dla przepływu pakietów.

Last Will and Testament message (Wiadomość Ostatnia Wola i Testament)

Funkcja Last Will Testament (LWT) zapewnia klientowi dostarczenie informacji wraz z poświadczeniami w momencie łączenia się z brokerem. Jeżeli klient nie rozłączy się w pewnym momencie w późniejszym terminie (może to być spowodowane brakiem źródła zasilania), może umożliwić brokerowi dostarczenie komunikatów do innych klientów. Ten komunikat LWT ma taką samą postać jak zwykła wiadomość i jest kierowany przez tę samą mechanikę.

Send message (Wysłanie wiadomości): włącz, aby wysyłać wiadomości.

Use default (Użyj domyślnych): wyłącz, aby wprowadzić własną wiadomość domyślną.

Topic (Temat): wprowadź temat wiadomości domyślnej.

Payload (Próbka): wprowadź treść wiadomości domyślnej.

Retain (Zachowaj): wybierz, aby zachować stan klienta w tym Topic (Temacie)

QoS: zmiana warstwy QoS dla przepływu pakietów.

MQTT publication (Publikacja MQTT)

Użyj domyślnego prefiksu: Wybierz ustawienie, aby używać domyślnego prefiksu zdefiniowanego za pomocą prefiksu urządzenia w zakładce MQTT client (Klient MQTT).

Dołącz nazwę tematu: Wybierz, aby do tematu MQTT dołączać tematy opisujące warunek.

Dołącz nazwy przestrzenne tematu: Wybierz, aby do tematu MQTT dołączać przestrzenie nazw tematów ONVIF.

Include serial number (Uwzględnij numer seryjny): Wybierz, aby w danych właściwych usługi MQTT umieszczać numer seryjny urządzenia.

Add condition (Dodaj warunek): Kliknij, aby dodać warunek.

Retain (Zachowaj): Definiuje, które komunikaty MQTT mają być wysyłane jako zachowywane.

 • None (Brak): Wysyłanie wszystkich komunikatów jako niezachowywanych.

 • Property (Właściwość): Wysyłanie tylko komunikatów ze stanem jako zachowywanych.

 • All (Wszystkie): Wysyłanie komunikatów ze stanem i bez stanu jako zachowywanych.

QoS: Wybierz żądany poziom publikacji MQTT.

MQTT subscriptions (Subskrypcje MQTT)

Add subscription (Dodaj subskrypcję): Kliknij, aby dodać nową subskrypcję usługi MQTT.

Subscription filter (Filtr subskrypcyjny): Wprowadź temat MQTT, który chcesz subskrybować.

Use device topic prefix (Użyj prefiksu tematu urządzenia): Dodaj filtr subskrypcji jako prefiks do tematu MQTT.

Subscription type (Typ subskrypcji):

 • Stateless (Bez stanu): Wybierz, aby przekształcać komunikaty MQTT na komunikaty bezstanowe.

 • Stateful (Ze stanem): Wybierz, aby przekształcać komunikaty MQTT na warunek. Dane właściwe będą służyły do określania stanu.

QoS: Wybierz żądany poziom subskrypcji MQTT.

Pamięć masowa

Sieciowa pamięć masowa

Add network storage (Dodaj sieciową pamięć masową): Kliknij tę opcję w celu dodania udziału sieciowego, w którym będziesz zapisywać nagrania.

 • Address (Adres): Wprowadź adres IP lub nazwę serwera hosta. Zazwyczaj jest nim NAS (sieciowy zasób dyskowy). Zalecamy skonfigurowanie hosta tak, aby używał stałego adresu IP (nie DHCP, ponieważ dynamiczne adresy IP mogą się zmienić) albo używanie DNS. Nazwy Windows SMB/CIFS nie są obsługiwane.

 • Network share (Udział sieciowy): Podaj nazwę współdzielonego udziału na serwerze hosta. Z jednego udziału sieciowego może korzystać kilka urządzeń Axis, ponieważ każde z nich ma swój folder.

 • User (Użytkownik): Jeżeli serwer wymaga logowania, wprowadź nazwę użytkownika. W celu zalogowania się do konkretnego serwera domeny wprowadź domenę\nazwę użytkownika.

 • Password (Hasło): Jeżeli serwer wymaga logowania, podaj hasło.

 • SMB version (Wersja SMB): Wybierz wersję protokołu pamięci masowej SMB, który będzie używany do łączenia z sieciowym zasobem dyskowym. Jeżeli wybierzesz opcję Auto (Automatycznie), urządzenie będzie próbowało użyć jednej z bezpiecznych wersji protokołu SMB: 3.02, 3.0 lub 2.1. Wybierz opcję 1.0 lub 2.0, aby łączyć ze starszymi sieciowymi zasobami dyskowymi, które nie obsługują wyższych wersji. Więcej informacji o obsłudze protokołu SMB w urządzeniach Axis znajdziesz tutaj.

 • Add share even if connection test fails (Dodaj udział nawet wtedy, gdy test połączenia zakończy się niepowodzeniem): Wybierz tę opcję, aby dodać udział sieciowy, nawet jeżeli podczas testu połączenia zostanie wykryty błąd. Błąd może wynikać na przykład z niepodania hasła, podczas gdy serwer go wymaga.

Remove network storage (Usuń sieciową pamięć masową): Kliknij tę opcję w celu usunięcia połączenia z udziałem sieciowym. Spowoduje to usunięcie wszystkich ustawień udziału sieciowego.

Write protect (Zabezpieczenie przed zapisem): Włącz tę opcję, aby uniemożliwić zapis w udziale sieciowym i zabezpieczyć nagrania przed usunięciem. Nie można formatować udziału sieciowego zabezpieczonego przed zapisem.

Ignore (Ignoruj): Włącz tę opcję, aby zaprzestać przechowywania nagrań w udziale sieciowym.

Retention time (Czas przechowywania): Wybierz, jak długo nagrania mają być przechowywane, aby ograniczyć liczbę starych nagrań lub ze względu na zachowanie zgodności z regulacjami w sprawie przechowywania danych. Zapełnienie sieciowej pamięci masowej spowoduje usunięcie starych nagrań przed upływem wybranego czasu.

Tools (Narzędzia)

 • Test connection (Test połączenia): Opcja ta służy do sprawdzenia połączenia z udziałem sieciowym.

 • Format (Formatuj): Polecenie to umożliwia sformatowanie udziału sieciowego, na przykład w razie potrzeby szybkiego usunięcia wszystkich danych. Dostępna opcja dla systemu plików to cifs.

 • Kliknij polecenie Use tool (Użyj narzędzia), aby aktywować zaznaczone narzędzie.

Onboard storage (Pamięć pokładowa)

Ważne

Ryzyko utraty danych i uszkodzenia nagrań. Nie wyjmuj karty SD, gdy urządzenie działa. Odłącz kartę SD przed jej usunięciem.

Unmount (Wymontuj): Kliknij w celu bezpiecznego usunięcia karty SD.

Write protect (Zabezpieczenie przed zapisem): Włącz, aby uniemożliwić zapis na karcie SD i zabezpieczyć zapisy przed usunięciem. Nie można formatować kart SD zabezpieczonych przed zapisem.

Autoformat (Automatyczne formatowanie): Włącz, aby automatycznie formatować nowo włożoną kartę SD. Powoduje to formatowanie systemu plików do ext4.

Ignore (Ignoruj): Włączenie tej opcji powoduje zaprzestanie przechowywania nagrań na karcie SD. Jeżeli zignorujesz kartę SD, urządzenie nie będzie jej rozpoznawać. Z tego ustawienia mogą korzystać tylko administratorzy.

Retention time (Czas przechowywania): Wybierz, jak długo nagrania mają być przechowywane, aby ograniczyć liczbę starych nagrań lub ze względu na zachowanie zgodności z regulacjami w sprawie przechowywania danych. Zapełnienie karty SD spowoduje usunięcie starych nagrań przed upływem wybranego czasu.

Tools (Narzędzia)

 • Check (Sprawdź): Opcja ta umożliwia wykrycie błędów na karcie SD. Działa tylko w systemie plików ext4.

 • Repair (Napraw): Opcja ta umożliwia naprawę błędów w systemie plików ext4. Aby naprawić kartę SD z systemem plików VFAT, należy wysunąć kartę SD, umieścić ją w czytniku kart komputera i przeprowadzić naprawę dysku.

 • Format (Formatuj): W razie potrzeby można sformatować kartę SD, aby zmienić system plików lub szybko usunąć wszystkie dane. Dostępne opcje systemu plików to VFAT i ext4. Zalecanym formatem jest ext4, ze względu na odporność na utratę danych w przypadku wysunięcia karty lub utraty zasilania. Niemniej w celu uzyskania dostępu do danych na karcie z systemu Windows® należy zainstalować sterownik lub aplikację ext4 innego producenta.

 • Szyfruj: To narzędzie umożliwia sformatowanie karty SD i włączenie szyfrowania. Polecenie Encrypt (Szyfruj) powoduje usunięcie wszystkich danych znajdujących się na karcie SD. Po użyciu polecenia Encrypt (Szyfruj) dane przechowywane na karcie SD są chronione poprzez zaszyfrowanie.

 • Odszyfruj: To narzędzie pozwala sformatować kartę SD bez szyfrowania. Polecenie Decrypt (Odszyfruj) powoduje usunięcie wszystkich danych znajdujących się na karcie SD. Po użyciu polecenia Decrypt (Szyfruj) dane przechowywane na karcie SD nie są chronione poprzez zaszyfrowanie.

 • Change password (Zmień hasło): Umożliwia zmianę hasła wymaganego do szyfrowania karty SD.

 • Kliknij polecenie Use tool (Użyj narzędzia), aby aktywować zaznaczone narzędzie.

Wear trigger (Wyzwalacz reakcji na zużycie): Ustaw wartość poziomu zużycia karty SD, przy którym ma być wyzwalana akcja. Poziom zużycia może się mieścić w przedziale od 0 do 200%. Nowa karta SD, która nigdy nie była używana, ma poziom zużycia równy 0%. Poziom zużycia w 100% wskazuje, że kończy się przewidywany okres przydatności użytkowej karty. Gdy poziom zużycia osiągnie 200%, istnieje wysokie ryzyko nieprawidłowego działania karty SD. Zalecamy ustawienie wartości wyzwalacza zużycia w zakresie od 80 do 90%. Zapewni to czas na pobranie wszystkich potrzebnych nagrań i wymianę karty, zanim zużyje się ona w nadmiernym stopniu. Funkcja wyzwalacza zużycia pozwala skonfigurować zdarzenie, a następnie otrzymać powiadomienie, że karta zużyła się w określonym stopniu.

Profile strumienia

Kliknij przycisk , aby utworzyć i zapisać grupy ustawień strumienia wideo. Ustawień można używać w różnych sytuacjach, na przykład podczas ciągłego nagrywania albo nagrywania przy użyciu reguł akcji.

ONVIF

Użytkownicy ONVIF

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) to międzynarodowy standard interfejsu, który ułatwia użytkownikom końcowym, integratorom, konsultantom i producentom wykorzystanie możliwości oferowanych przez technologie sieciowe. ONVIF zapewnia zgodność operacyjną między urządzeniami różnych producentów, zwiększa elastyczność systemu, zmniejsza jego koszty i upraszcza obsługę.

Add user (Dodaj użytkownika): Kliknij, aby dodać nowego użytkownika ONVIF.

Username (Nazwa użytkownika): Wprowadź unikatową nazwę użytkownika.

New password (Nowe hasło): Wprowadź hasło dla użytkownika. Hasło musi mieć 1–64 znaki. Dozwolone są tylko drukowalne znaki ASCII (kod od 32 do 126), na przykład litery, cyfry, znaki interpunkcyjne i niektóre symbole.

Repeat password (Powtórz hasło): Wprowadź ponownie to samo hasło.

Role (Rola):

 • Administrator: Ma nieograniczony dostęp do wszystkich ustawień. Administrator może tez dodawać, aktualizować i usuwać innych użytkowników.

 • Operator: Ma dostęp do wszystkich ustawień poza:

  • Wszystkie ustawienia System.

  • Dodawanie aplikacji.

 • Media user (Użytkownik mediów): Dostęp wyłącznie do strumienia wideo.

Menu kontekstowe zawiera opcje:

Update user (Aktualizuj użytkownika): Pozwala edytować właściwości użytkownika.

Delete user (Usuń użytkownika): Umożliwia usunięcie użytkownika. Nie można usunąć użytkownika głównego.

Utworzenie użytkownika ONVIF powoduje automatyczne włączenie komunikacji ONVIF. Nazwy użytkownika i hasła należy używać podczas komunikacji ONVIF z urządzeniem. Więcej informacji znajduje się na stronach dla programistów Axis Developer Community w witrynie axis.com.

Profile mediów ONVIF

Profil mediów ONVIF składa się z zestawu konfiguracji, które można wykorzystać do zmiany ustawień strumienia mediów.

Add media profile (Dodaj profil mediów): Kliknij, aby dodać nowy profil ONVIF.

profile_x (profil_x): Kliknij profil, aby go zmodyfikować.

Metadane analityczne

Producenci metadanych

Na liście Metadata producers (Producentów metadanych) jest widoczna lista kanałów używanych przez aplikacje oraz metadane przesyłane strumieniowo z urządzenia.

Producent: Aplikacja generująca metadane.

Kanał: Kanał używany przez aplikację. Należy zaznaczyć to pole, aby włączyć strumień metadanych. Należy usunąć to zaznaczenie, aby wyłączyć strumień w celu zarządzania zgodnością lub zasobami.

Detektory

Shock detection (Wykrywanie wstrząsów)

Shock detector (Detektor wstrząsów): Włącz, aby generować alarm, jeśli urządzenie zostanie uderzone przez przedmiot lub ktoś będzie przy nim manipulował.

Sensitivity level (Poziom czułości): Przesuń suwak, aby wyregulować poziom czułości, przy którym urządzenie powinno generować alarm. Niska wartość sprawi, że urządzenie będzie generować alarm tylko po mocnym uderzeniu. Przy wysokiej wartości urządzenie będzie generować alarm nawet w reakcji na delikatne manipulowanie.

Akcesoria

Parowanie głośników sieciowych

Parowanie głośników sieciowych umożliwia korzystanie z kompatybilnego głośnika Axis tak, jakby był podłączony bezpośrednio do kamery. Po sparowaniu głośnik działa jako urządzenie audio, które umożliwia odtwarzanie klipów audio i przesyłanie dźwięku za pośrednictwem kamery.

Ważne

Aby ta funkcja mogła współpracować z oprogramowaniem do zarządzania materiałem wizyjnym (VMS), trzeba najpierw sparować kamerę z głośnikiem sieciowym, a następnie dodać kamerę do systemu VMS.

Adres: Wprowadź nazwę hosta lub adres IP głośnika sieciowego.

Nazwa użytkownika: Wprowadź nazwę użytkownika.

Password (Hasło): Wprowadź hasło dla użytkownika.

Wyczyść pola: Kliknij, aby usunąć zawartość wszystkich pól.

Connect (Połącz): Kliknij tę opcję w celu nawiązania połączenia z głośnikiem sieciowym.

I/O ports (Porty I/O)

Użyj wejścia cyfrowego do podłączenia zewnętrznych urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okien lub drzwi oraz czujników wykrywania zbicia szyby.

Użyj wyjścia cyfrowego do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączone urządzenia można aktywować poprzez interfejs programowania aplikacji VAPIX® lub w interfejsie urządzenia.

Port

Name (Nazwa): edytuj tekst, aby zmienić nazwę portu.

Direction (Kierunek): wskazuje, że port jest portem wejściowym. wskazuje, że jest to port wyjściowy. Jeśli port jest konfigurowalny, można kliknąć ikony, aby przełączać się między wejściem a wyjściem.

Normal state (Stan normalny): Kliknij opcję w przypadku obwodu otwartego i w przypadku obwodu zamkniętego.

Current state (Bieżący stan): wyświetla bieżący stan portu. Wejście lub wyjście jest aktywowane w momencie zmiany bieżącego stanu na inny niż stan normalny. Obwód wejścia urządzenia jest otwarty po odłączeniu lub doprowadzeniu napięcia powyżej 1 V DC.

Uwaga

Podczas ponownego uruchomienia obwód pozostaje otwarty. Po ponownym uruchomieniu obwód powraca do pozycji normalnej. Po zmianie ustawień na tej stronie obwody wyjść powracają do normalnych pozycji, niezależnie od aktywnych wyzwalaczy.

Supervised (Nadzorowane): włącz, aby umożliwić wykrywanie i wyzwalanie działań, jeśli ktoś manipuluje przy połączeniu z cyfrowymi urządzeniami We/Wy. Oprócz wykrywania, czy wejście jest otwarte lub zamknięte, można również wykryć, czy ktoś przy nim manipulował (tzn. przeciął lub doprowadził do zwarcia). Nadzorowanie połączenia wymaga dodatkowego sprzętu (rezystorów końcowych) w zewnętrznej pętli We./Wy.

Dzienniki

Raporty i dzienniki

Reports (Raporty)

 • Wyświetl raport serwera o urządzeniu: kliknij, aby wyświetlić status produktu w oknie wyskakującym. W raporcie o serwerze automatycznie umieszczany jest dziennik dostępu.

 • Download the device server report (Pobierz raport serwera o urządzeniu): Kliknij i pobierz raport serwera. Opcja ta powoduje utworzenie pliku ZIP, który zawiera pełny raport serwera w pliku tekstowym w formacie UTF–8 oraz migawkę bieżącego podglądu na żywo. Podczas kontaktowania się z pomocą techniczną zawsze dodawaj plik zip raportu serwera.

 • Download the crash report (Pobierz raport o awarii): Kliknij w celu pobrania archiwum ze szczegółowymi informacjami o stanie serwera. Raport o awarii zawiera informacje znajdujące się w raporcie o serwerze oraz szczegółowe dane pomocne w usuwaniu błędów. W raporcie tym mogą się znajdować informacje poufne, np. ślady sieciowe. Wygenerowanie raportu może potrwać kilka minut.

Dzienniki

 • View the system log (Wyświetl dziennik systemu): Kliknij tutaj, aby wyświetlić informacje o zdarzeniach systemowych, takich jak uruchamianie urządzenia, ostrzeżenia i komunikaty krytyczne.

 • View the access log (Wyświetl dziennik dostępu): Kliknij tutaj, by wyświetlić wszystkie nieudane próby uzyskania dostępu do urządzenia, na przykład gdy użyto nieprawidłowego hasła logowania.

Ślad sieciowy

Ważne

Plik śladu sieciowego może zawierać dane poufne, takie jak certyfikaty lub hasła.

Plik śladu sieciowego, rejestrujący aktywność w sieci, może pomóc w rozwiązywaniu problemów. Wybierz czas trwania śledzenia w sekundach lub minutach i kliknij przycisk Download (Pobierz).

Zdalny dziennik systemu

Dziennik systemowy to standard rejestracji komunikatów. Umożliwia on oddzielenie oprogramowania, które generuje komunikaty, systemu przechowującego je i oprogramowania, które je raportuje i analizuje. Każdy komunikat jest oznaczany etykietą z kodem obiektu wskazującym typ oprogramowania, które wygenerowało komunikat, oraz przypisany poziom ważności.

Server (Serwer): Kliknij, aby dodać nowy serwer.

Host: Wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera.

Format (Formatuj): Wybierz format komunikatu dziennika systemowego, który ma być używany.

  • RFC 3164

  • RFC 5424

  Protocol (Protokół): Wybierz protokół i port, które mają być używane:

  • UDP (port domyślny to 514)

  • TCP (port domyślny to 601)

  • TLS (port domyślny to 6514)

  Severity (Ciężkość): Zdecyduj, które komunikaty będą wysyłane po wyzwoleniu.

  CA certificate set (Certyfikat CA ustawiony): Umożliwia wyświetlenie aktualnych ustawień lub dodanie certyfikatu.

  Zwykła konfiguracja

  Opcja zwykłej konfiguracji przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników, którzy mają doświadczenie w konfigurowaniu urządzeń Axis. Na stronie tej można skonfigurować i edytować większość parametrów.

  Konserwacja

  Restart (Uruchom ponownie): Uruchom ponownie urządzenie. Nie wpłynie to na żadne bieżące ustawienia. Uruchomione aplikacje zostaną ponownie uruchomione automatycznie.

  Restore (Przywróć): Opcja ta umożliwia przywrócenie większości domyślnych ustawień fabrycznych. Następnie konieczne jest ponowne skonfigurowanie urządzeń i aplikacji, zainstalowanie aplikacji, które nie zostały wstępnie zainstalowane, a także ponowne utworzenie wszystkich zdarzeń i wstępnych ustawień PTZ.

  Ważne

  Operacja przywrócenia spowoduje, że będą zapisane tylko następujące ustawienia:

  • protokół uruchamiania (DHCP lub stały adres),
  • Statyczny adres IP
  • Router domyślny
  • Maska podsieci
  • Ustawienia 802.1X
  • Ustawienia O3C

  Factory default (Ustawienia fabryczne): Przywróć wszystkie ustawienia do domyślnych wartości fabrycznych. Po zakończeniu tej operacji konieczne będzie zresetowanie adresu IP w celu uzyskania dostępu do urządzenia.

  Uwaga

  Wszystkie składniki oprogramowania sprzętowego firmy Axis posiadają podpisy cyfrowe zapewniające, że na urządzeniu będzie instalowane wyłącznie zweryfikowane oprogramowanie sprzętowe. To dodatkowo zwiększa minimalny ogólny poziom cyberbezpieczeństwa urządzeń Axis. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z oficjalnym dokumentem „Signed firmware, secure boot, and security of private keys” („Podpisane oprogramowanie sprzętowe, bezpieczne uruchamianie i bezpieczeństwo kluczy prywatnych”) na stronie axis.com.

  Firmware upgrade (Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego): Umożliwia uaktualnienie do nowej wersji oprogramowania sprzętowego. Nowe wersje oprogramowania sprzętowego mogą zawierać udoskonalenia działania i poprawki błędów oraz zupełnie nowe funkcje. Zalecamy, aby zawsze korzystać z najnowszej wersji. Aby pobrać najnowsza wersję, odwiedź stronę axis.com/support.

  • Po uaktualnieniu masz do wyboru trzy opcje:
  • Standard upgrade (Aktualizacja standardowa): Umożliwia uaktualnienie do nowej wersji oprogramowania sprzętowego.

  • Factory default (Ustawienia fabryczne): Umożliwia uaktualnienie i przywrócenie ustawień do domyślnych wartości fabrycznych. Jeżeli wybierzesz tę opcję, po uaktualnieniu nie będzie możliwości przywrócenia poprzedniej wersji oprogramowania sprzętowego.

  • Autorollback (Automatyczne przywrócenie wersji): Uaktualnij i potwierdź uaktualnienie w ustawionym czasie. Jeżeli nie potwierdzisz, w urządzeniu zostanie przywrócona poprzednia wersja oprogramowania sprzętowego.

  Firmware rollback (Przywracanie poprzedniej wersji oprogramowania sprzętowego): Przywróć poprzednio zainstalowaną wersję oprogramowania sprzętowego.

  Rozwiązywanie problemów

  Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

  Ważne

  Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych należy stosować rozważnie. Opcja resetowania do domyślnych ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych produktu, włącznie z adresem IP.

  Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych produktu:

  1. Odłącz zasilanie produktu.

  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control i włącz zasilanie. Patrz Informacje ogólne o produkcie.

  3. Przytrzymuj przycisk Control przez 15–30 sekund, aż wskaźnik LED stanu zacznie migać na bursztynowo.

  4. Zwolnij przycisk Control. Proces zostanie zakończony, gdy wskaźnik LED stanu zmieni kolor na zielony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90.

  5. Użyj narzędzi do instalacji i zarządzania, aby przypisać adres IP, ustawić hasło i uzyskać dostęp do urządzenia.

   Narzędzia do instalacji i zarządzania są dostępne na stronach pomocy technicznej axis.com/support.

  Fabryczne wartości parametrów można również przywrócić za pośrednictwem strony internetowej urządzenia. Wybierz kolejno opcje Maintenance (Konserwacja) > Factory default (Ustawienia fabryczne) > Default (Domyślne).

  Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego

  Oprogramowanie sprzętowe określa dostępne funkcje urządzeń sieciowych. Podczas rozwiązywania problemów zalecamy rozpoczęcie od sprawdzenia aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsza wersja może zawierać poprawki, które rozwiążą problem.

  Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego:

  1. Przejdź do interfejsu urządzenia i wybierz opcję Status.

  2. Przejdź do menu Device info (Informacje o urządzeniu) i sprawdź nr wersji oprogramowania sprzętowego.

  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

  Ważne

  Wstępnie skonfigurowane i spersonalizowane ustawienia są zapisywane podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego (pod warunkiem, że funkcje te są dostępne w nowym oprogramowaniu sprzętowym), choć Axis Communications AB tego nie gwarantuje.

  Ważne

  Upewnij się, że podczas całego procesu aktualizacji urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.

  Uwaga

  Aktualizacja urządzenia Axis do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania sprzętowego umożliwia uaktualnienie produktu o najnowsze funkcje. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego zawsze należy przeczytać instrukcje dotyczące aktualizacji oraz informacje o wersji dostępne z każdą nową wersją. Przejdź do strony axis.com/support/firmware, aby znaleźć najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego oraz informacje o wersji.

  1. Pobierz na komputer plik oprogramowania sprzętowego dostępny bezpłatnie na stronie axis.com/support/firmware.

  2. Zaloguj się do urządzenia jako administrator.

  3. Wybierz kolejno opcje Maintenance > Firmware upgrade (Konserwacja > Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) > Upgrade (Aktualizuj).

  4. Po zakończeniu aktualizacji produkt automatycznie uruchomi się ponownie.

  Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

  Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, przejdź na stronę poświęconą rozwiązywaniu problemów: axis.com/support.

  Problemy z aktualizacją oprogramowania sprzętowego

  Niepowodzenie podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego

  Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończy się niepowodzeniem, urządzenie załaduje ponownie poprzednią wersję oprogramowania sprzętowego. Najczęstszą przyczyną tego jest wczytanie niewłaściwego oprogramowania sprzętowego. Upewnij się, że nazwa pliku oprogramowania sprzętowego odpowiada danemu urządzeniu i spróbuj ponownie.

  Problemy po aktualizacji oprogramowania sprzętowego

  Jeśli wystąpią problemy po aktualizacji oprogramowania sprzętowego, przejdź do strony Konserwacja i przywróć poprzednio zainstalowaną wersję.

  Problemy z ustawieniem adresu IP

  Urządzenie należy do innej podsieci

  Jeśli adres IP przeznaczony dla danego urządzenia oraz adres IP komputera używanego do uzyskania dostępu do urządzenia należą do różnych podsieci, ustawienie adresu IP jest niemożliwe. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać adres IP.

  Adres IP jest używany przez inne urządzenie

  Odłącz urządzenie Axis od sieci. Uruchom polecenie Ping (w oknie polecenia/DOS wpisz ping oraz adres IP urządzenia):

  • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Reply from <adres IP>: bytes=32; time=10..., oznacza to, że ten adres IP może już być używany przez inne urządzenie w sieci. Poproś administratora sieci o nowy adres IP i zainstaluj ponownie urządzenie.

  • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Request timed out, oznacza to, że ten adres IP jest dostępny do wykorzystania przez urządzenie Axis. Sprawdź całe okablowanie i zainstaluj urządzenie ponownie.

  Możliwy konflikt adresów IP z innym urządzeniem w tej samej podsieci

  Zanim serwer DHCP ustawi adres dynamiczny, używany jest statyczny adres IP urządzenia Axis. Oznacza to, że jeśli ten sam domyślny statyczny adres IP jest używany także przez inne urządzenie, mogą wystąpić problemy podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia.

  Nie można uzyskać dostępu do urządzenia przez przeglądarkę

  Nie można zalogować

  Jeśli protokół HTTPS jest włączony, trzeba upewnić się, że podczas logowania używany jest właściwy protokół (HTTP lub HTTPS). Może zajść konieczność ręcznego wpisania http lub https w polu adresu przeglądarki.

  W razie utraty hasła dla użytkownika root należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

  Serwer DHCP zmienił adres IP

  Adresy IP otrzymane z serwera DHCP są dynamiczne i mogą się zmieniać. Jeśli adres IP został zmieniony, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci. Znajdź urządzenie przy użyciu nazwy modelu lub numeru seryjnego bądź nazwy DNS (jeśli skonfigurowano tę nazwę).

  W razie potrzeby można przydzielić samodzielnie statyczny adres IP. Instrukcje można znaleźć na stronie axis.com/support.

  Błąd certyfikatu podczas korzystania ze standardu IEEE 802.1X

  Aby uwierzytelnianie działało prawidłowo, ustawienia daty i godziny w urządzeniu Axis muszą być zsynchronizowane z serwerem NTP. Wybierz kolejno opcje System > Date and time (System > Data i godzina).

  Dostęp do urządzenia można uzyskać lokalnie, ale nie z zewnątrz

  Aby uzyskać dostęp do urządzenia z zewnątrz, zalecamy skorzystanie z jednej z następujących aplikacji dla systemu Windows®:

  • AXIS Companion: darmowa aplikacja idealna do małych systemów o niewielkich wymaganiach w zakresie dozoru.

  • AXIS Camera Station: 30-dniowa darmowa wersja próbna, idealna do małych i średnich systemów.

  Instrukcje i plik do pobrania znajdują się na stronie axis.com/vms.

  Kwestie wydajności

  Najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

  • Znaczące obciążenie sieci ze względu na słabą infrastrukturę wpływa na przepustowość.

  Zalecenia dotyczące czyszczenia

  Jeśli urządzenie zabrudzi się lub pojawią się na nim tłuste plamy, można je wyczyścić łagodnym detergentem lub mydłem bez rozpuszczalników.

  POWIADOMIENIE

  Nie używać silnie działających detergentów, na przykład benzyny, benzenu lub acetonu.

  1. Można użyć sprężonego powietrza, aby usunąć pył lub nieprzylegający brud z urządzenia.

  2. Urządzenie czyścić miękką ściereczką zwilżoną letnią wodą z łagodnym detergentem.

  3. Starannie wytrzeć suchą ściereczką.

  Uwaga

  Unikać czyszczenia przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych lub w wysokiej temperaturze otoczenia, ponieważ może to powodować postawanie plam po wyschnięciu wody.

  Specyfikacje

  Informacje ogólne o produkcie

  1. Przycisk Control
  2. Wskaźnik LED sieci
  3. Wskaźnik LED stanu
  4. Wskaźnik LED zasilania
  5. Wskaźnik LED wyjścia PoE
  6. Gniazdo kart microSD
  7. Złącze zasilania (DC)
  8. Złącze I/O
  9. Złącze przekaźnikowe
  10. Śruba uziemienia
  11. Złącze sieciowe (PoE IN)
  12. Złącze sieciowe (PoE OUT)
  13. Czujnik alarmu wtargnięć

  Specyfikacja techniczna: Specyfikacje.

  Wskaźniki LED

  Wskaźnik LED stanuWskazanie
  Zielony

  Stałe zielone światło przy normalnym działaniu.

  Wskaźnik LED sieciWskazanie
  Zielony

  Stałe światło przy podłączeniu do sieci 100 Mbit/s. Miga w przypadku wystąpienia aktywności sieciowej.

  Bursztynowy

  Stałe światło przy podłączeniu do sieci 10 Mbit/s. Miga w przypadku wystąpienia aktywności sieciowej.

  ZgaszonyBrak połączenia z siecią.
  Wskaźnik LED zasilaniaWskazanie
  ZielonyNormalne działanie.
  Wskaźnik LED wyjścia PoEWskazanie
  ZgaszonyPoE wyłączone
  ZielonyPoE włączone

  Gniazdo karty SD

  Zalecenia dotyczące kart SD można znaleźć w witrynie axis.com.

  Logo microSD, microSDHC i microSDXC stanowią znaki towarowe firmy SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy SD-3C, LLC w Stanach Zjednoczonych, innych krajach lub w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

  Przyciski

  Przycisk Control

  • Lokalizacja przycisku Control: Informacje ogólne o produkcie.
  • Przycisk ten służy do:
  • Przywracania domyślnych ustawień fabrycznych produktu. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

  • Łączenia się z usługą AXIS Video Hosting System. Patrz . Aby połączyć się z usługą, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około trzy sekundy, aż dioda LED stanu zacznie migać na zielono.

  Złącza

  Złącze sieciowe

  Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet Plus (PoE+).

  UWAGA

  Ryzyko zniszczenia urządzenia. Urządzenie nie może być zasilane jednocześnie ze źródeł PoE i DC.

  Złącze sieciowe (PoE OUT)

  Power over Ethernet IEEE 802.3 typu 2, maks. 30 W

  Złącze to służy do zasilania innego urządzenia PoE, np. kamery, głośnika lub drugiego radaru.

  Uwaga

  Wyjście PoE jest włączone, gdy radar jest zasilany zasilaczem midspan o mocy 60 W (Power over Ethernet IEEE 802.3bt, typu 3).

  Uwaga

  Jeżeli radar jest zasilany przez 30-woltowy zasilacz midspan lub prąd stały, wyjście PoE OUT jest wyłączone.

  Uwaga

  Maksymalna długość kabla Ethernet to łącznie 100 m w przypadku połączenia PoE OUT i PoE IN. Można ją zwiększyć za pomocą przedłużacza PoE.

  Złącze I/O

  Złącze I/O służy do obsługi urządzeń zewnętrznych w kombinacji przykładowo z wyzwalaniem zdarzeń i powiadomieniami o alarmach. Oprócz punktu odniesienia 0 V DC i zasilania (wyjście stałoprądowe) złącze I/O zapewnia interfejs do:

  Wejścia cyfrowego –
  Do podłączenia urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okiennych lub drzwiowych oraz czujników wykrywania zbicia szyby.
  Wyjścia cyfrowego –
  Do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączonymi urządzeniami można zarządzać poprzez API VAPIX®, zdarzenie lub stronę internetową produktu.

  6-pinowy blok złączy

  FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
  Masa DC10 V DC
  Wyjście DC2Może być wykorzystywane do zasilania dodatkowego sprzętu.
  Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wyjście zasilania.
  12 V DC
  Maks. obciążenie = 50 mA
  Konfigurowalne (wejście lub wyjście)3–6Wejście cyfrowe — podłącz do styku 1, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować.Od 0 do maks. 30 V DC
  Wyjście cyfrowe — podłączone wewnętrznie do styku 1 (masa DC), gdy aktywne i niepodłączone, gdy nieaktywne. W przypadku stosowania z obciążeniem indukcyjnym, np. przekaźnikiem, konieczne jest szeregowe podłączenie diody w celu zabezpieczenia przed stanami przejściowymi napięcia.Od 0 do maks. 30 V DC, otwarty dren maks. 100 mA
  Example
  1. Masa DC
  2. Wyjście DC 12 V, maks. 50 mA
  3. I/O skonfigurowane jako wejście
  4. I/O skonfigurowane jako wyjście
  5. Konfigurowalne I/O
  6. Konfigurowalne I/O

  Złącze zasilania

  2-pinowy blok złączy na wejście zasilania DC. Używaj urządzenia LPS zgodnego z SELV z nominalną mocą wyjściową ograniczoną do ≤100 W lub nominalnym prądem ograniczonym do ≤5 A.

  UWAGA

  Ryzyko zniszczenia urządzenia. Urządzenie nie może być zasilane jednocześnie ze źródeł PoE i DC.

  Złącze przekaźnikowe

  UWAGA

  W złączu przekaźnikowym należy używać przewodów jednodrutowych.

  FunkcjaSpecyfikacje
  TypNormalnie otwarte
  Zasilanie

  24 V DC/5 A

  Izolacja od innych obwodów2,5 kV