AXIS M1125-E Network Camera

Informacje dotyczące tej instrukcji

W niniejszej instrukcji opisano różne produkty. Oznacza to, że może ona zawierać informacje, które nie dotyczą danego produktu.

Informacje ogólne o produkcie

 1. Górna pokrywa
 2. Przednia szybka
 3. Kamera sieciowa
 4. Śruba uchwytu (2x)
 5. Nawiercenia pod dodatkowe otwory na kable
 6. Uszczelka kabla
 7. Torebka ze środkiem osuszającym
 8. Przewód bezpieczeństwa
 1. Regulator zoomu
 2. Pierścień do ostrości
 3. Złącze zasilania
 4. Przycisk Control
 5. Złącze sieciowe
 6. Wskaźnik LED zasilania
 7. Wskaźnik LED stanu
 8. Wskaźnik LED sieci
 9. Gniazdo kart microSD
 10. Złącze przesłony
 11. Złącze I/O
 12. Mocowanie na śrubę ¼″

Instalacja

Film dotyczący instalacji produktu.

Wyszukiwanie urządzenia w sieci

Aby znaleźć urządzenia Axis w sieci i przydzielić im adresy IP w systemie Windows®, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager. Obie aplikacje są darmowe i można je pobrać ze strony axis.com/support.

Więcej informacji na temat wykrywania i przypisywania adresów IP znajduje się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia.

Obsługiwane przeglądarki

Urządzenie obsługuje następujące przeglądarki:

ChromeTM

Firefox®

EdgeTM

Safari®

Windows®

zalecane

zalecane

macOS®

zalecane

zalecane

Linux®

zalecane

zalecane

Inne systemy operacyjne

✓*

*Aby korzystać z interfejsu sieci Web AXIS OS w systemie iOS 15 lub iPadOS 15, przejdź do menu Ustawienia > Safari > Zaawansowane > Funkcje eksperymentalne i wyłącz NSURLSession Websocket.

Więcej informacji na temat zalecanych przeglądarek można znaleźć na stronie AXIS OS Portal.

Dostęp do urządzenia

 1. Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres IP lub nazwę hosta urządzenia Axis.

  Jeśli nie znasz adresu IP, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło. Jeżeli uzyskujesz dostęp do urządzenia po raz pierwszy, musisz ustawić hasło root. Patrz Ustawianie nowego hasła do konta root.

 3. W przeglądarce zostanie otwarta strona podglądu na żywo urządzenia.

Sprawdzanie braku zmian w oprogramowaniu sprzętowym

 1. Aby upewnić się, że w urządzeniu zainstalowano oryginalne oprogramowanie sprzętowe Axis lub aby odzyskać kontrolę nad urządzeniem w razie ataku:
 2. Przywróć domyślne ustawienia fabryczne. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

  Po zresetowaniu opcja bezpiecznego uruchamiania gwarantuje bezpieczeństwo urządzenia.

 3. Skonfiguruj i zainstaluj urządzenie.

Ustawianie nowego hasła do konta root

Ważne

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. W przypadku utraty hasła użytkownika root należy zresetować urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

Wskazówka dotycząca wsparcia technicznego: Potwierdzanie bezpieczeństwa hasła
 1. Wprowadź hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł. Patrz Bezpieczne hasła.

 2. Wprowadź ponownie hasło, aby sprawdzić, czy jest ono poprawnie zapisane.

 3. Kliknij przycisk Create login (Utwórz login). Hasło zostanie skonfigurowane.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Ustawienia dodatkowe

Wygląd strony internetowej

 1. Pasek sterowania podglądem na żywo
 2. Podgląd na żywo
 3. Nazwa produktu
 4. Informacje o użytkownikach, motywy kolorów i pomoc
 5. Pasek sterowania obrazem wideo
 6. Przełączanie ustawień
 1. Karty ustawień

Potrzebujesz więcej pomocy?

Dostęp do wbudowanej pomocy można uzyskać z poziomu strony WWW urządzenia. Pomoc zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat funkcji urządzenia i ich ustawień.

Jakość obrazu

Poziomowanie kamery

 1. Aby dostosować obszar obserwacji w zależności od obszaru odniesienia lub obiektu, należy użyć poziomicy oraz mechanicznie ustawić kamerę.
 2. Przejdź do menu Settings > System >(Ustawienia > System >) > Orientation (Orientacja) i kliknij .

 3. Wyreguluj kamerę tak, aby położenie obszaru odniesienia lub obiektu wyrównało się z poziomicą.

Wybór trybu ekspozycji

Kamera ma różne opcje trybów ekspozycji, które dostosowują aperturę, prędkość migawki oraz wzmocnienie, przez co zwiększają jakość obrazu w określonych scenach. Przejdź do menu Settings > Image > Exposure (Ustawienia > Obraz > Ekspozycja) i wybierz tryb ekspozycji:

  Korzystanie z oświetlenia w podczerwieni w warunkach słabego oświetlenia (tryb nocny)

  Kamera w ciągu dnia rejestruje kolorowe obrazy, korzystając ze światła dziennego. Ponieważ światło dzienne nie jest dostępne cały czas, można ustawić kamerę tak, by automatycznie przełączała się w tryb nocny, w którym używa światła otoczenia oraz podczerwieni (czarno-biały obraz). Ponieważ kamera wykorzystuje więcej dostępnego światła, może dostarczać bardziej szczegółowe i jaśniejsze obrazy.

  1. Przejdź do Settings > Image > Day and night (Ustawienia > Obraz > Dzień i noc) i upewnij się, że w opcji IR cut filter (Filtr odcinający promieniowanie podczerwone) ustawiono wartość Auto (Automatycznie).

  Redukcja szumu w warunkach słabego oświetlenia

  Aby zmniejszyć szum w warunkach słabego oświetlenia, można dostosować jedno lub więcej następujących ustawień:

  • Regulacja stosunku rozmycia ruchu do szumu. Przejdź do menu Settings > Image > Exposure (Ustawienia > Obraz > Ekspozycja) i przesuń suwak Blur-noise trade-off (Stosunek rozmycia do szumu) na Low noise (niski poziom szumu).

  • Uwaga

   Wysoka maksymalna wartość migawki może skutkować rozmyciem obiektów w ruchu.

  • Aby zmniejszyć prędkość migawki, ustaw wartość maksymalną na najwyższą.

  • Zmniejsz ostrość obrazu.

  • Otwórz aperturę.

  Zmniejszanie rozmycia obiektów w ruchu w warunkach słabego oświetlenia

  • Aby zmniejszyć rozmycie obiektów w ruchu w warunkach słabego oświetlenia, można dostosować jedno lub więcej następujących ustawień w menu Settings > Image > Exposure (Ustawienia > Obraz > Ekspozycja):
  • Przesuń suwak Blur-noise trade-off (Stosunek rozmycia do szumu) w stronę opcji Low motion blur (Małe rozmycie obiektów w ruchu).

  • Uwaga

   Szum zwiększy się w przypadku zwiększenia wzmocnienia.

  • Ustaw Max shutter (Maks. czas migawki) na niższą wartość, a Max gain (Maks. wzmocnienie) na wyższą wartość.

  • Jeżeli problemy z rozmyciem ruchu są nadal widoczne:
  • Zwiększ poziom oświetlenia w scenie.

  • Zamontuj kamerę tak, aby obiekty poruszały się w jej kierunku lub przeciwnie, ale nie w poprzek.

  Rejestracja w scenach z jasnym podświetleniem

  Zakres dynamiki to różnica w poziomie oświetlenia na obrazie. W niektórych przypadkach różnica pomiędzy najciemniejszymi a najjaśniejszymi obszarami może być bardzo duża. W wyniku tego otrzymujemy obraz, na którym nie widać ani jasnych, ani ciemnych obszarów. Szeroki zakres dynamiki (WDR) służy do wyświetlenia jasnych i ciemnych obszarów na obrazie.

  Obraz bez WDR.
  Obraz z WDR.
  Uwaga
  • WDR może powodować występowanie artefaktów na obrazie.
  • Funkcja WDR może nie być dostępna dla wszystkich trybów rejestracji.
  1. Przejdź do Settings > Image > Wide dynamic range (Ustawienia > Obraz > Szeroki zakres dynamiki).

  2. Włącz WDR.

  3. Użyj suwaka Local contrast (Kontrast lokalny), aby dostosować poziom WDR.

  4. Jeżeli nadal występują problemy, przejdź do menu Exposure (Ekspozycja) i ustaw Exposure zone (Strefę ekspozycji)tak, by pokrywała się z obszarem zainteresowania.

  Więcej informacji o funkcji WDR i sposobie jej wykorzystania znajduje się na stronie axis.com/web-articles/wdr.

  Monitorowanie długich i wąskich obszarów

  Użyj formatu korytarzowego, aby lepiej używać pełnego pola widzenia w długich i wąskich obszarach, takich jak klatki schodowe, korytarze, drogi czy tunele.

  1. W zależności od urządzenia, obróć kamerę lub obiektyw trójosiowy Axis o 90° lub 270°.

  2. Jeżeli urządzenie nie obraca widoku automatycznie, zaloguj się na stronie internetowej i przejdź do menu Settings > System > Orientation (Ustawienia > System > Orientacja).

  3. Kliknij .

  4. Obróć widok o 90° lub 270°.

  Więcej informacji: axis.com/axis-corridor-format.

  Sprawdzanie rozdzielczości pikseli

  Aby sprawdzić, czy zdefiniowana część obrazu zawiera wystarczającą liczbę pikseli, aby na przykład rozpoznać twarz osoby, można użyć licznika pikseli.

  1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > System > Orientation (Orientacja).

  2. Kliknij .

  3. Dostosuj rozmiar i pozycję prostokąta w podglądzie na żywo kamery, na przykład tak, by obejmował miejsce, w którym mogą pojawić się twarze.

   Możesz zobaczyć liczbę pikseli każdej ze stron prostokąta (X i Y) i zdecydować, czy wartości są wystarczające dla Twoich potrzeb.

  Sprawdzanie rozdzielczości pikseli

  Aby sprawdzić, czy zdefiniowana część obrazu zawiera wystarczającą liczbę pikseli w celu na przykład rozpoznawania twarzy osób, można użyć licznika pikseli.

  1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > System > Orientation (Orientacja).

  2. Kliknij .

  3. Dostosuj rozmiar i pozycję prostokąta w podglądzie na żywo kamery, na przykład tak, aby w obszarze zainteresowania obejmował miejsce, w którym mogą pojawić się tablice rejestracyjne samochodów.

   Możesz zobaczyć liczbę pikseli każdej ze stron prostokąta (X i Y) i zdecydować, czy wartości są wystarczające dla Twoich potrzeb.

  Obszar obserwacji

  Obszar obserwacji to przycięty fragment pełnego widoku. Obszary obserwacji można przesyłać strumieniowo i zapisywać zamiast pełnego widoku, aby zminimalizować zapotrzebowanie na przepustowość i zasoby pamięci masowej. W przypadku włączenia PTZ w obszarze obserwacji można w obszarze używać funkcji PTZ. Za pomocą obszarów obserwacji można usuwać fragmenty pełnego widoku, na przykład niebo.

  Podczas konfigurowania obszaru obserwacji zaleca się ustawienie rozdzielczości strumienia wideo o rozmiarze mniejszym lub większym niż rozmiar obszaru obserwacji. Jeżeli rozdzielczość strumienia wideo będzie większa niż rozmiar obszaru obserwacji, obraz wideo zostanie uznany za skalowany cyfrowo po przechwyceniu przez przetwornik, co wymaga większej przepustowości bez dodawania informacji o obrazie.

  Maski prywatności

  Maska prywatności to obszar zdefiniowany przez użytkownika, który uniemożliwia podgląd części monitorowanego obszaru. Maski prywatności wyświetlane są jako nieprzezroczyste elementy lub rozmazane obszary na strumieniu wideo.

  Maska prywatności znajduje się na wszystkich zrzutach ekranu, zarejestrowanych obrazach i strumieniach podglądu na żywo.

  Aby ukryć maskę prywatności, można użyć interfejsu VAPIX® Application Programming Interface (API).

  Ważne

  Dodanie wielu masek prywatności może wpłynąć na pracę urządzenia.

  Można utworzyć kilka masek prywatności. Każda maska może mieć od 3 do 10 punktów kotwiczenia.

  Ukrywanie części obrazu za pomocą masek prywatności

  Możesz utworzyć jedną lub kilka masek prywatności, aby ukryć fragmenty obrazu.

  Tworzenie maski prywatności
  1. Przejdź do menu Settings > Privacy mask (Ustawienia > Maska prywatności).

  2. Kliknij opcję New (Nowa).

  3. Dostosuj rozmiar, kolor i nazwę maski prywatności zgodnie z potrzebami.

  Zmiana wyglądu maski

  Nakładki

  Nakładki są nakładane na strumień wideo. Służą one do dostarczania dodatkowych informacji podczas instalacji i konfiguracji produktu lub podczas rejestracji obrazu (np. znacznik czasowy). Można dodać tekst lub obraz.

  Wyświetlanie nałożenia tekstu w strumieniu wideo po wykryciu ruchu przez urządzenie

  W poniższym przykładzie wyjaśniono sposób wyświetlania tekstu „Motion detected (Wykryto ruch), gdy urządzenie wykryje ruch.

  Wyświetlanie nałożenia tekstu po wykryciu ruchu przez kamerę

  Upewnij się, że aplikacja AXIS Video Motion Detection jest uruchomiona:

  1. Przejdź do Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje) > AXIS Video Motion Detection.

  2. Uruchom aplikację, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona.

  3. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana odpowiednio do potrzeb.

  4. Dodaj nałożenie tekstu:
  5. Przejdź do menu Settings > Overlay (Ustawienia > Nałożenie).

  6. W polu tekstowym wprowadź#D.

  7. Wybierz rozmiar i wygląd tekstu.

  8. Utwórz regułę:
  9. Przejdź do menu System > Events > Rules (System > Zdarzenia > Reguły) i dodaj regułę.

  10. Wprowadź nazwę reguły.

  11. Wybierz z listy warunków opcję AXIS Video Motion Detection.

  12. Z listy akcji wybierz opcję Use overlay text (Użyj nakładki tekstowej).

  13. Wybierz opcję Camera 1 (Kamera 1).

  14. Wpisz „Motion detected” (Wykryto ruch).

  15. Ustaw czas trwania.

  16. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

  Obrót, pochylenie i zbliżenie (PTZ)

  Ograniczanie ruchu obrotu, pochylenia i zbliżenia

  Jeżeli w scenie znajdują się obszary, których kamera ma nie monitorować, możesz ograniczyć ruch PTZ. Przykładowo, może być konieczna ochrona prywatności mieszkańców budynku położonego blisko monitorowanego parkingu. Aby ograniczyć ruch, przejdź do menu Settings > PTZ > Limits (Ustawienia > PTZ > Limity).

  Widok powyżej horyzontu

  W niektórych przypadkach może być konieczne przekroczenie domyślnej granicy wychylenia w górę, by zarejestrować widok ponad horyzontem.

  1. Przejdź do menu Settings > PTZ > Limits (Ustawienia > PTZ > Limity)

  2. Ustaw górny limit na wartość maksymalną i kliknij Save (Zapisz).

  Trasy strażnika

  Trasa strażnika wyświetla strumień wideo z różnych prepozycji, po kolei albo w ustalonym lub losowym porządku i przez wybrany czas. Po uruchomieniu trasa strażnika odtwarzana jest do momentu jej zatrzymania, nawet jeżeli nie ma klientów (przeglądarek) odbierających obrazy.

  Tworzenie trasy strażnika z prepozycjami

  Trasa strażnika wyświetla strumień wideo z różnych prepozycji, po kolei albo w ustalonym lub losowym porządku i przez wybrany czas.

  1. Przejdź do Settings > PTZ > Guard tours (Ustawienia > PTZ > Trasy strażnika).

  2. Kliknij .

  3. Aby edytować właściwości trasy strażnika, kliknij .

  4. Wprowadź nazwę trasy strażnika i podaj czas pomiędzy każdą trasą (w minutach).

  5. Jeżeli trasa strażnika ma przechodzić pomiędzy prepozycjami losowo, włącz opcję Losowo.

  6. Kliknij Gotowe.

  7. Kliknij Dodaj, aby dodać żądane prepozycje do trasy strażnika.

  8. Kliknij Done (Gotowe), aby wyjść z ustawień trasy strażnika.

  9. Aby ustawić harmonogram trasy strażnika, przejdź do System > Events (System > Zdarzenia).

  Strumieniowanie i pamięć masowa

  Formaty kompresji wideo

  O tym, która metoda kompresji ma być używana, należy zdecydować w zależności od wymagań dotyczących przeglądania i właściwości sieci. Dostępne są następujące opcje:

  Motion JPEG

  Motion JPEG (MJPEG), to cyfrowa sekwencja wideo składająca się z szeregu indywidualnych obrazów JPEG. Obrazy te są następnie wyświetlane i aktualizowane z szybkością odpowiednią do utworzenia strumienia pokazującego ciągle zaktualizowany ruch. Aby odbiorca miał wrażenie oglądania obrazu wideo, szybkość musi wynosić co najmniej 16 klatek obrazu na sekundę. Obraz jest odbierany jako ruchomy obraz wideo przy 30 (NTSC) lub 25 (PAL) klatkach na sekundę.

  Strumień MJPEG wykorzystuje przepustowość w dużym stopniu, ale zapewnia doskonałą jakość obrazu i dostęp do wszystkich obrazów zawartych w strumieniu.

  H.264 lub MPEG-4 Part 10/AVC

  Uwaga

  Kompresja H. 264 to licencjonowana technologia. W produkcie Axis znajduje się jedna licencja klienta do przeglądania obrazów w kompresji H.264. Nie wolno instalować dodatkowych kopii klienta bez licencji. Aby zakupić dodatkowe licencje, skontaktuj się z dystrybutorem Axis.

  Dzięki kompresji H.264 można, bez uszczerbku na jakości, zmniejszyć rozmiar cyfrowego pliku wideo o ponad 80% w porównaniu z formatem MJPEG i nawet 50% w porównaniu ze starszymi formatami MPEG. Oznacza to, że w przypadku pliku wideo wymagana jest mniejsza przepustowość i mniej zasobów pamięci masowej. Inaczej mówiąc, dla danej przepływności bitowej można uzyskać obraz o wyższej jakości.

  Zmniejszanie zapotrzebowania na przepustowość i pamięć

  Ważne

  Zmniejszenie przepustowości może skutkować utratą wyrazistości szczegółów na obrazie.

  1. Przejdź do podglądu na żywo i wybierz opcję H.264.

  2. Przejdź do menu Settings > Stream (Ustawienia > Strumień).

  3. Użyj jednego z poniższych rozwiązań:

   • Włącz funkcję Zipstream i wybierz żądany poziom.

   • Włącz funkcję GOP (Grupa obrazów) i ustaw wysoką wartość długości GOP.

   • Zwiększ wartość kompresji.

   • Włącz dynamiczną poklatkowość.

  Bitrate control (Kontrola przepływności bitowej)

  Dzięki kontroli przepływności bitowej można zarządzać zajętością pasma przez strumień wideo.

  Variable bitrate (VBR) (Zmienna przepływność bitowa, VBR)Przy zmiennej przepływności bitowej zajętość pasma zmienia się w zależności od natężenia aktywności w scenie. Przy większym natężeniu aktywności potrzebna jest większa przepustowość. Zmienna przepływność zapewnia stałą jakość obrazu, ale funkcja ta wymaga odpowiedniej ilości miejsca w zasobach pamięci.

  Maximum bitrate (MBR) (Maksymalna przepływność bitowa, MBR)Opcja ta umożliwia ustawienie docelowej przepływności bitowej, aby kontrolować zajętość pasma. Gdy bieżąca przepływność bitowa jest utrzymywana poniżej określonej szybkości, może wystąpić spadek jakości obrazu lub niższa poklatkowość. Jak priorytet można wybrać opcję ustawienia jakości obrazu lub poklatkowości. Zalecamy skonfigurowanie docelowej wartości przepływności bitowej na wartość większą niż oczekiwana. Dzięki temu można zachować margines, jeśli w scenie występuje wysoki poziom aktywności.

  1. Docelowa przepływność bitowa

  Average bitrate (ABR) (Średnia przepływność bitowa, ABR)Średnia przepływność bitowa jest dostosowywana automatycznie w dłuższym okresie. Dzięki temu można uzyskać docelową przepływność bitową i zapewnić jak najlepszą jakość obrazu wideo przy dostępnych zasobach pamięci masowej. Przepływność bitowa jest wyższa w scenach z dużą aktywnością w porównaniu ze scenami statycznymi. Korzystanie z opcji średniej przepływności zwiększa szanse uzyskania lepszej jakości obrazu w scenach o wysokim poziomie aktywności. Można zdefiniować łączną ilość pamięci masowej wymaganą do przechowywania strumienia wideo przez określony czas (czas retencji) po dostosowaniu jakości obrazu tak, by odpowiadała określonej przepływności bitowej. Określ średnią wartość przepływności bitowej w jeden z następujących sposobów:

  • Aby obliczyć przybliżone zapotrzebowanie na zasoby pamięci masowej, należy ustawić wartość docelową przepływności bitowej i czas retencji.

  • Użyj kalkulatora przepływności bitowej, aby obliczyć średnią przepływność bitową w zależności od dostępnego miejsca w zasobach pamięci i czasu retencji.

   1. Docelowa przepływność bitowa
   2. Rzeczywista średnia przepływność bitowa
  • Można również włączyć maksymalną przepływność bitową i określić przepływność bitową w ramach średniej przepływności bitowej.
   1. Docelowa przepływność bitowa
   2. Rzeczywista średnia przepływność bitowa

  Konfiguracja zasobów sieciowej pamięci masowej

  1. Aby przechowywać zapisy w sieci, należy skonfigurować zasoby sieciowej pamięci masowej.
  2. Przejdź do menu Settings > System (Ustawienia > System) > Storage (Pamięć masowa).

  3. Kliknij przycisk Setup (Ustaw) w obszarze Network storage (Sieciowa pamięć masowa).

  4. Wprowadź adres IP serwera hosta.

  5. Podaj nazwę współdzielonego udziału na serwerze hosta.

  6. Jeżeli dany udział wymaga logowania, przesuń przełącznik i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło.

  7. Kliknij przycisk Connect (Połącz).

  W jaki sposób ustawienia obrazu, strumienia i profilu strumienia mogą na siebie wpływać?

  Karta Obraz zawiera ustawienia kamery, które wpływają na wszystkie strumienie wideo przesyłane z produktu. Jeśli zmienisz parametry na tej karcie, natychmiast wpłynie to na wszystkie strumienie wideo i zapisy.

  Karta Strumień zawiera ustawienia strumieni wideo. Te ustawienia są stosowane, gdy żądasz strumienia wideo z produktu, ale nie podasz na przykład rozdzielczości lub poklatkowości. Zmiana ustawień na karcie Strumień nie wpływa na bieżące strumienie, ale będzie wprowadzona po rozpoczęciu nowego strumienia.

  Ustawienia w opcji Profile strumienia nadpisują ustawienia z karty Strumień. Jeśli zażądasz strumienia z określonym profilem, to strumień będzie mieć ustawienia tego profilu. Jeśli zażądasz strumienia bez określania profilu lub zażądasz profilu strumienia, który nie został zdefiniowany w produkcie, strumień będzie mieć ustawienia z karty Strumień.

  Rejestracja i odtwarzanie obrazu

  Aby rejestrować obrazy wideo, należy najpierw skonfigurować zasoby pamięci sieciowej (patrz Konfiguracja zasobów sieciowej pamięci masowej) lub zamontować kartę SD.

  1. Rejestracja obrazów wideo
  2. Przejdź na stronę podglądu na żywo.

  3. Aby rozpocząć rejestrację, kliknij przycisk Record (Rejestruj). Kliknij przycisk ponownie, aby zatrzymać rejestrację.

  1. Przeglądanie materiałów wideo
  2. Kliknij Storage > Go to recordings (Pamięć masowa > Przejdź do zapisów).

  3. Wybierz z listy zapis – zostanie on odtworzony automatycznie.

  Zdarzenia

  Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń

  Można utworzyć reguły sprawiające, że urządzenie będzie wykonywać konkretne akcje po wystąpieniu określonych zdarzeń. Reguła składa się z warunków i akcji. Warunki mogą służyć do wyzwalania akcji. Urządzenie może na przykład rozpocząć zapis lub wysłać wiadomość e-mail po wykryciu ruchu albo wyświetlić nałożony tekst podczas rejestracji.

  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

  Wyzwalanie akcji

  1. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia), by skonfigurować regułę. Reguła określa, kiedy urządzenie wykona określone działania. Reguły można skonfigurować jako zaplanowane, powtarzające się lub na przykład wyzwalane detekcją ruchu.

  2. Wybierz Condition (Warunek), który musi zostać spełniony w celu wyzwolenia akcji. Jeżeli w regule akcji zostanie określony więcej niż jeden warunek, wszystkie muszą zostać spełnione, aby wyzwolić akcję.

  3. Wybierz Action (Akcję), którą urządzenie ma wykonać po spełnieniu warunków.

  Uwaga

  Po dokonaniu zmian w aktywnej regule należy ją uruchomić ponownie, aby zastosować te zmiany.

  Rejestrowanie obrazu wideo w momencie wykrycia ruchu przez kamerę

  W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfiguracji kamery w celu rozpoczęcia zapisu na karcie SD w ciągu pięciu sekund przed wykryciem ruchu i zakończenia zapisu po jednej minucie.

  Sposób zapisywania strumienia wideo w przypadku wykrycia ruchu przez kamerę
  1. Upewnij się, że aplikacja AXIS Video Motion Detection jest uruchomiona:
  2. Przejdź do menu Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje) > AXIS Video Motion Detection.

  3. Uruchom aplikację, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona.

  4. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana odpowiednio do potrzeb. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z instrukcją obsługi AXIS Video Motion Detection 4.

  1. Create a rule (Utwórz regułę):
  2. Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

  3. Wprowadź nazwę reguły.

  4. Z listy warunków w obszarze Application (Zastosowanie) wybierz AXIS Video Motion Detection (VMD) (Detekcja ruchu AXIS Video).

  5. Z listy akcji w obszarze Recordings (Zapisy) wybierz opcję Record video while the rule is active (Rejestruj wideo, gdy reguła jest aktywna).

  6. Wybierz istniejący profil strumienia lub utwórz nowy.

  7. Ustaw czas buforowania przed zdarzeniem na 5 sekund.

  8. Ustaw czas buforowania po akcji na 60 sekund.

  9. Z listy opcji pamięci masowej wybierz opcję SD card (Karta SD).

  10. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

  Rejestracja obrazu wideo po wykryciu ruchu przez czujnik PIR

  W tym przykładzie wyjaśniono, jak podłączyć czujnik PIR Axis do kamery i skonfigurować kamerę, aby rozpocząć rejestrację, gdy czujnik wykryje ruch.

  • Wymagany sprzęt
  • Kabel 3-żyłowy (uziemienie, zasilanie, I/O)

  • Czujnik PIR Axis

  POWIADOMIENIE

  Przed podłączeniem przewodów odłącz kamerę od zasilania. Po zakończeniu podłączania doprowadź zasilanie.

  1. Podłącz przewody do złącza I/O kamery
  2. Uwaga

   Informacje na temat złącza I/O: Złącza.

  3. Podłącz przewód uziemienia do pinu 1 (GND/-).

  4. Podłącz przewód zasilający do pinu 2 (wyjście 12 V DC).

  5. Podłącz przewód I/O do pinu 3 (wejście I/O).

  1. Podłącz przewody do złącza I/O czujnika PIR
  2. Drugi koniec przewodu uziemienia podłącz do pinu 1 (GND/-).

  3. Drugi koniec przewodu zasilającego podłącz do pinu 2 (wejście DC/+).

  4. Drugi koniec przewodu I/O podłącz do pinu 3 (wyjście I/O).

  1. Skonfiguruj port I/O na stronie internetowej kamery
  2. Przejdź do menu Settings > System (Ustawienia > System) > I/O ports (Porty I/O).

  3. Nadaj modułowi wejścia nazwę opisową.

  4. Aby czujnik PIR wysyłał sygnał do kamery po wykryciu ruchu, wybierz z listy rozwijanej opcję Obwód zamknięty.

  Aby kamera rozpoczynała rejestrację po odebraniu sygnału z czujnika PIR, należy utworzyć regułę na stronie internetowej kamery.

  Kierowanie kamery do prepozycji po wykryciu ruchu

  W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfiguracji kamery w celu przejścia do prepozycji w momencie wykrycia ruchu na obrazie.

  1. Upewnij się, że aplikacja AXIS Video Motion Detection jest uruchomiona:
  2. Przejdź do Settings > Apps (Ustawienia > Aplikacje) > AXIS Video Motion Detection.

  3. Uruchom aplikację, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona.

  4. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana odpowiednio do potrzeb. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z instrukcją obsługi AXIS Video Motion Detection 4.

  Dodaj prepozycję:

  Przejdź do Settings > PTZ (Ustawienia > PTZ) i wybierz miejsce, w które ma być skierowana kamera.

  1. Utwórz regułę:
  2. Przejdź do menu Settings > System (Ustawienia > System ) > Events > Rules (Zdarzenia > Reguły) i dodaj regułę.

  3. Wprowadź nazwę reguły.

  4. Z listy warunków w obszarze Application (Zastosowanie) wybierz warunek wizyjnej detekcji ruchu

  5. Z listy akcji wybierz opcję Go to preset position (Przejdź do prepozycji).

  6. Wybierz położenie, do którego ma zostać skierowana kamera.

  7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

  Automatyczne przesyłanie wiadomości e-mail w przypadku zamalowania obiektywu farbą w sprayu

  Automatyczne przesyłanie wiadomości e-mail w przypadku zamalowania obiektywu farbą w sprayu
  1. Przejdź do menu Settings > System > Detectors (Ustawienia > System > Detektory).

  2. Włącz opcję Trigger on dark images (Wyzwalaj przy ciemnych obrazach). Spowoduje to wyzwolenie alarmu w przypadku, gdy obiektyw straci znacząco ostrość lub zostanie zamalowany albo zakryty.

  3. Ustaw czas Trigger after (Wyzwalaj po). Wartość ta wskazuje czas, jaki musi upłynąć przed wysłaniem wiadomości e-mail.

  1. Utwórz regułę:
  2. Przejdź do menu Settings > System > Events > Rules (Ustawienia > System > Zdarzenia > Reguły) i dodaj regułę.

  3. Wprowadź nazwę reguły.

  4. Z listy warunków wybierz opcję Tampering (Sabotaż).

  5. Z listy akcji wybierz opcję Send notification to email (Wyślij powiadomienie w wiadomości e-mail).

  6. Wybierz odbiorcę z listy lub przejdź do opcji Recipients (Odbiorcy), aby utworzyć nowego odbiorcę.

   Aby utworzyć nowego odbiorcę, kliknij . Aby skopiować istniejącego odbiorcę, kliknij .

  7. Wpisz temat i treść wiadomości e-mail.

  8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

  Zastosowania

  Aplikacje

  Aplikacje pozwalają lepiej wykorzystać potencjał urządzeń Axis. AXIS Camera Application Platform (ACAP) to otwarta platforma umożliwiająca podmiotom zewnętrznym opracowywanie funkcji analizy i innych aplikacji dla urządzeń Axis. Aplikacje mogą być fabrycznie zainstalowane na urządzeniu, dostępne do pobrania za darmo lub oferowane za opłatą licencyjną.

  Podręczniki użytkownika do aplikacji Axis można znaleźć na stronie help.axis.com.

  Uwaga
  • Kilka aplikacji może być uruchomionych w tym samym czasie, ale niektóre z nich mogą ze sobą nie współpracować. Niektóre zestawy aplikacji mogą wymagać zbyt wiele mocy obliczeniowej lub pamięci przy jednoczesnym ich uruchomieniu. Przed uruchomieniem aplikacji należy sprawdzić, czy mogą one być uruchomione jednocześnie.

  Rozwiązywanie problemów

  Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

  Ważne

  Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych należy stosować rozważnie. Opcja resetowania do domyślnych ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych produktu, włącznie z adresem IP.

  Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych produktu:

  1. Odłącz zasilanie produktu.

  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control i włącz zasilanie. Patrz Informacje ogólne o produkcie.

  3. Przytrzymuj przycisk Control przez 15–30 sekund, aż wskaźnik LED stanu zacznie migać na bursztynowo.

  4. Zwolnij przycisk Control. Proces zostanie zakończony, gdy wskaźnik LED stanu zmieni kolor na zielony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90.

  5. Użyj narzędzi do instalacji i zarządzania, aby przypisać adres IP, ustawić hasło i uzyskać dostęp do strumienia wideo.

   Narzędzia do instalacji i zarządzania są dostępne na stronach pomocy technicznej axis.com/support.

  Parametry można również zresetować do domyślnych ustawień fabrycznych przez interfejs WWW. Wybierz kolejno Settings > System > Maintenance (Ustawienia > System > Konserwacja) i kliknij opcję Default (Domyślne).

  Opcje oprogramowania sprzętowego

  Axis oferuje zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym w formie zarządzania aktywnego lub długoterminowego wsparcia (LTS). Zarządzanie aktywne oznacza stały dostęp do najnowszych funkcji produktu, a opcja LTS to stała platforma z okresowymi wydaniami wersji zawierającymi głównie poprawki i aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa.

  Aby uzyskać dostęp do najnowszych funkcji lub w razie korzystania z kompleksowych systemów Axis, należy użyć oprogramowania sprzętowego w opcji aktywnego zarządzania. Opcja LTS zalecana jest w przypadku integracji z urządzeniami innych producentów, które nie są na bieżąco weryfikowane z najnowszymi aktywnymi wersjami. Urządzenie dzięki LTS może utrzymywać odpowiedni stopień cyberbezpieczeństwa bez konieczności wprowadzania zmian w funkcjonowaniu ani ingerowania w istniejący system. Szczegółowe informacje dotyczące strategii oprogramowania sprzętowego Axis znajdują się na stronie axis.com/support/device-software.

  Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego

  Oprogramowanie sprzętowe określa dostępne funkcje urządzeń sieciowych. Podczas rozwiązywanie problemów należy zawsze najpierw sprawdzić bieżącą wersję oprogramowani sprzętowego. Najnowsza wersja może zawierać poprawki, które rozwiążą problem.

  Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego:

  1. Przejdź do strony internetowej produktu.

  2. Kliknij menu pomocy .

  3. Kliknij opcję About (O produkcie).

  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

  Ważne

  Wstępnie skonfigurowane i spersonalizowane ustawienia są zapisywane podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego (pod warunkiem że funkcje te są dostępne w nowym oprogramowaniu sprzętowym), choć Axis Communications AB tego nie gwarantuje.

  Ważne

  Upewnij się, że podczas całego procesu aktualizacji produkt jest podłączony do źródła zasilania.

  Uwaga

  Aktualizacja produktu Axis do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania sprzętowego umożliwia uaktualnienie produktu o najnowsze funkcje. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego zawsze należy przeczytać instrukcje dotyczące aktualizacji oraz informacje o wersji dostępne z każdą nową wersją. Przejdź do strony axis.com/support/firmware, aby znaleźć najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego oraz informacje o wersji.

  Aplikacji AXIS Device Manager można używać do aktualizacji wielu produktów. Dowiedz się więcej na stronie axis.com/products/axis-device-manager.

  Jak dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego
  1. Pobierz na komputer plik oprogramowania sprzętowego dostępny bezpłatnie na stronie axis.com/support/firmware.

  2. Zaloguj się do urządzenia jako administrator.

  3. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > System > Maintenance (Konserwacja). Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie. Po zakończeniu aktualizacji produkt automatycznie uruchomi się ponownie.

  Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

  Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, przejdź na stronę poświęconą rozwiązywaniu problemów: axis.com/support.

  Problemy z aktualizacją oprogramowania sprzętowego

  Niepowodzenie podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego

  Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończy się niepowodzeniem, urządzenie załaduje ponownie poprzednią wersję oprogramowania sprzętowego. Najczęstszą przyczyną tego jest wczytanie niewłaściwego oprogramowania sprzętowego. Upewnij się, że nazwa pliku oprogramowania sprzętowego odpowiada danemu urządzeniu i spróbuj ponownie.

  Problemy z ustawieniem adresu IP

  Urządzenie należy do innej podsieci

  Jeśli adres IP przeznaczony dla danego urządzenia oraz adres IP komputera używanego do uzyskania dostępu do urządzenia należą do różnych podsieci, ustawienie adresu IP jest niemożliwe. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać adres IP.

  Adres IP jest używany przez inne urządzenie

  Odłącz urządzenie Axis od sieci. Uruchom polecenie Ping (w oknie polecenia/DOS wpisz ping oraz adres IP urządzenia):

  • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Reply from <adres IP>: bytes=32; time=10..., oznacza to, że ten adres IP może już być używany przez inne urządzenie w sieci. Poproś administratora sieci o nowy adres IP i zainstaluj ponownie urządzenie.

  • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Request timed out, oznacza to, że ten adres IP jest dostępny do wykorzystania przez urządzenie Axis. Sprawdź całe okablowanie i zainstaluj urządzenie ponownie.

  Możliwy konflikt adresów IP z innym urządzeniem w tej samej podsieci

  Zanim serwer DHCP ustawi adres dynamiczny, używany jest statyczny adres IP urządzenia Axis. Oznacza to, że jeśli ten sam domyślny statyczny adres IP jest używany także przez inne urządzenie, mogą wystąpić problemy podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia.

  Nie można uzyskać dostępu do urządzenia przez przeglądarkę

  Nie można się zalogować

  Jeśli protokół HTTPS jest włączony, trzeba upewnić się, że podczas logowania używany jest właściwy protokół (HTTP lub HTTPS). Może zajść konieczność ręcznego wpisania http lub https w polu adresu przeglądarki.

  W razie utraty hasła dla użytkownika root należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

  Serwer DHCP zmienił adres IP

  Adresy IP otrzymane z serwera DHCP są dynamiczne i mogą się zmieniać. Jeśli adres IP został zmieniony, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci. Znajdź urządzenie przy użyciu nazwy modelu lub numeru seryjnego bądź nazwy DNS (jeśli skonfigurowano tę nazwę).

  W razie potrzeby można przydzielić samodzielnie statyczny adres IP. Instrukcje można znaleźć na stronie axis.com/support.

  Błąd certyfikatu podczas korzystania ze standardu IEEE 802.1X

  Aby uwierzytelnianie działało prawidłowo, ustawienia daty i godziny w urządzeniu Axis muszą być zsynchronizowane z serwerem NTP. Przejdź do menu Settings > System > Date and time (Ustawienia > System > Data i godzina).

  Dostęp do urządzenia można uzyskać lokalnie, ale nie z zewnątrz

  Aby uzyskać dostęp do urządzenia z zewnątrz, zalecamy skorzystanie z jednej z następujących aplikacji dla systemu Windows®:

  • AXIS Companion: darmowa aplikacja idealna do małych systemów o niewielkich wymaganiach w zakresie dozoru.

  • AXIS Camera Station: 30-dniowa darmowa wersja próbna, idealna do małych i średnich systemów.

  Instrukcje i plik do pobrania znajdują się na stronie axis.com/vms.

  Problemy z przesyłaniem strumieniowym

  Strumień multicast w kodowaniu H.264 jest dostępny wyłącznie dla lokalnych klientów

  Sprawdź, czy router obsługuje technologię multicasting lub czy ustawienia routera w kliencie i urządzeniu wymagają konfiguracji. Być może trzeba zwiększyć wartość TTL (Time To Live), czyli czasu do rejestracji na żywo.

  W kliencie nie można wyświetlić strumienia multicast w kodowaniu H.264

  Poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy adresy strumienia multicast używane przez urządzenie Axis są prawidłowe dla danej sieci.

  Poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy zapora nie powoduje blokowania strumienia.

  Niedostateczne renderowanie obrazów w kompresji H.264

  Sprawdź, czy karta graficzna ma zainstalowany najnowszy sterownik. Najnowsze sterowniki można zazwyczaj pobrać z witryny internetowej producenta.

  Strumienie H.264 i MJPEG mają różną saturację barw

  Zmień ustawienia karty graficznej. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji karty.

  Liczba klatek na sekundę jest mniejsza od oczekiwanej

  • Patrz Kwestie wydajności.

  • Zmniejsz liczbę aplikacji uruchomionych na komputerze klienta.

  • Ogranicz liczbę dozorców mogących oglądać obraz jednocześnie.

  • Poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy dostępna jest wystarczająca przepustowość.

  • Zmniejsz rozdzielczość obrazu.

  • Maksymalna liczba klatek na sekundę zależy od częstotliwości roboczej (60/50 Hz) urządzenia Axis.

  Kwestie wydajności

  Podczas konfigurowania systemu należy wziąć pod uwagę wpływ różnych ustawień i sytuacji na wydajność. Niektóre czynniki wpływają na wymaganą przepustowość, a inne mogą wpływać na liczbę klatek na sekundę; niektóre z nich wpływają na oba te parametry. Jeśli obciążenie procesora osiągnie maksimum, wpłynie to również na liczbę klatek na sekundę.

  Najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

  • Wysoka rozdzielczość obrazu lub niższe poziomy kompresji zapewniają obrazy zawierające więcej danych, co z kolei wpływa na przepustowość.

  • Obracanie obrazu w graficznym interfejsie użytkownika zwiększy obciążenie procesora produktu.

  • Dostęp do dużej liczby klientów MJPEG lub H.264 unicast wpływa na przepustowość.

  • Jednoczesne oglądanie różnych strumieni (rozdzielczość, kompresja) za pomocą różnych klientów wpływa zarówno na liczbę klatek na sekundę, jak i na przepustowość.

   W miarę możliwości używaj identycznych strumieni, aby utrzymać wysoką liczbę klatek na sekundę. Aby upewnić się, że strumienie są identyczne, możesz użyć profili strumieni.

  • Jednoczesny dostęp do strumieni wideo MJPEG i H.264 wpływa na liczbę klatek na sekundę i przepustowość.

  • Intensywne korzystanie z ustawień zdarzeń wpływa na obciążenie procesora, co z kolei wpływa na liczbę klatek na sekundę.

  • Korzystanie z protokołu HTTPS może zmniejszać liczbę klatek na sekundę, szczególnie w przypadku przesyłania strumieniowego obrazów wideo w formacie MJPEG.

  • Znaczące obciążenie sieci ze względu na słabą infrastrukturę wpływa na przepustowość.

  • Wyświetlanie obrazu z użyciem komputerów klienckich o niewystarczających parametrach obniża subiektywnie obserwowaną wydajność i wpływa na liczbę klatek na sekundę.

  • Jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji AXIS Camera Application Platform (ACAP) może mieć wpływ na liczbę klatek na sekundę i ogólną wydajność.

  Specyfikacje

  Wskaźniki LED

  Uwaga
  • Wskaźnik LED stanu można skonfigurować tak, by podczas aktywnego zdarzenia migał.
  Wskaźnik LED stanuWskazanie
  Zielony

  Stałe zielone światło przy normalnym działaniu.

  Bursztynowy

  Stałe światło podczas uruchamiania. Miga podczas odtwarzania ustawień.

  Wskaźnik LED sieciWskazanie
  Zielony

  Stałe światło przy podłączeniu do sieci 100 Mbit/s. Miga w przypadku wystąpienia aktywności sieciowej.

  Bursztynowy

  Stałe światło przy podłączeniu do sieci 10 Mbit/s. Miga w przypadku wystąpienia aktywności sieciowej.

  ZgaszonyBrak połączenia z siecią.
  Wskaźnik LED zasilaniaWskazanie
  ZielonyNormalne działanie.
  BursztynowyMiga na zielono/bursztynowo podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

  Gniazdo karty SD

  POWIADOMIENIE
  • Ryzyko uszkodzenia karty SD. Nie używaj ostrych narzędzi, metalowych przedmiotów ani nadmiernej siły podczas wkładania i wyjmowania karty SD. Wkładaj i wyjmuj kartę palcami.
  • Ryzyko utraty danych i uszkodzenia nagrań. Odłącz kartę SD od interfejsu WWW urządzenia, zanim ją wyjmiesz. Nie wyjmuj karty SD w trakcie działania produktu.

  Urządzenie obsługuje karty microSD/microSDHC/microSDXC.

  Zalecenia dotyczące kart SD można znaleźć w witrynie axis.com.

  Logo microSD, microSDHC i microSDXC stanowią znaki towarowe firmy SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy SD-3C, LLC w Stanach Zjednoczonych, innych krajach lub w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

  Przyciski

  Przycisk Control

  Złącza

  Złącze sieciowe

  Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet (PoE).

  Złącze I/O

  Złącze WE/WY służy do obsługi urządzeń zewnętrznych w kombinacji przykładowo z wykrywaniem ruchu, wyzwalaniem zdarzeń i powiadomieniami o alarmach. Oprócz punktu odniesienia 0 V DC i zasilania (wyjście stałoprądowe 12 V) złącze WE/WY zapewnia interfejs do:

  Wejścia cyfrowego –
  Do podłączenia urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okiennych lub drzwiowych oraz czujników wykrywania zbicia szyby.
  Wyjścia cyfrowego –
  Do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączonymi urządzeniami można zarządzać poprzez API VAPIX®, zdarzenie lub interfejs WWW urządzenia.

  4-pinowy blok złączy

  FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
  Masa DC10 V DC
  Wyjście DC2Może być wykorzystywane do zasilania dodatkowego sprzętu.
  Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wyjście zasilania.
  12 V DC
  Maks. obciążenie = 25 mA
  Wejście cyfrowe3Podłącz do styku 1, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować.Od 0 do maks. 30 V DC
  Wyjście cyfrowe4Podłączone wewnętrznie do styku 1 (masa DC), gdy aktywne i niepodłączone, gdy nieaktywne. W przypadku stosowania z obciążeniem indukcyjnym, np. przekaźnikiem, konieczne jest szeregowe podłączenie diody w celu zabezpieczenia przed stanami przejściowymi napięcia.Od 0 do maks. 30 V DC, otwarty dren maks. 100 mA
  Example
  1. Masa DC
  2. Wyjście DC 12 V, maks. 25 mA
  3. Wejście cyfrowe
  4. Wyjście cyfrowe

  Złącze zasilania

  2-pinowy blok złączy na wejście zasilania DC. Używaj urządzenia LPS zgodnego z SELV z nominalną mocą wyjściową ograniczoną do ≤100 W lub nominalnym prądem ograniczonym do ≤5 A.