AXIS Camera Station 5

Přehled

AXIS Camera Station je systém pro dohled a záznam optimalizovaný tak, aby dokázal plně využít funkce dohledu a záznamu síťových kamer a videoenkodérů Axis.

Instalační soubor obsahuje klientskou aplikaci AXIS Camera Station a software pro server AXIS Camera Station. Klientská aplikace AXIS Cameras Station umožňuje přístup k záznamům a k živému videu. Server AXIS Camera Station řídí veškerou komunikaci s kamerami, videoenkodéry a pomocnými zařízeními v systému.

Klientskou aplikaci AXIS Camera Station lze instalovat na stejném počítači jako server, ale lze ji též instalovat odděleně na jiných počítačích. V zájmu co nejlepšího výkonu a stability doporučujeme server AXIS Camera Station nainstalovat na počítač vyhrazený pro tento účel.

Instalace systému AXIS Camera Station

Při stažení AXIS Camera Station si můžete vybrat ze tří různých instalačních programů:

 • Soubor EXE pro plnou instalaci serveru a klienta. Instalační asistent vám umožní zvolit si server, klienta nebo obojí.

 • Soubor MSI pro plnou instalaci serveru a klienta.

 • Soubor MSI pouze pro instalaci klienta.

Poznámka
 • Ujistěte se, že na počítači, na němž chcete nainstalovat systém AXIS Camera Station, máte úplná práva správce.
 • Při aktualizaci systému AXIS Camera Station na novější verzi bude služba na pozadí ukončena a během aktualizace nebude pořízen žádný záznam. Služba na pozadí bude po dokončení aktualizace spuštěna automaticky.
 1. Na stránce https://www.axis.com/products/axis-camera-station/overview se přihlaste pomocí účtu MyAxis a stáhněte si preferovaný instalační program pro nejnovější verzi softwaru AXIS Camera Station.

 2. Klikněte dvakrát na stažený soubor a výběrem možnosti Ano potvrďte, že může software provádět změny vašeho zařízení.

 3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce instalačního asistenta.

Upgradování systému AXIS Camera Station

Poznámka
 • Je-li aktuální verze starší než 4.31.018, musíte nejprve upgradovat na verzi 5.24, protože databáze je upgradována po verzi 5.24. Poté můžete provést upgrade na nejnovější verzi.
 • Je-li současná verze 4.31.018 nebo novější, můžete upgradovat přímo na nejnovější verzi.
 • Podpora původní sady SDK je zcela odebrána od verze 5.45. Pro integrace pomocí staré sady SDK se obraťte na svého poskytovatele integrace, aby vám poskytl upgradovanou integraci.
 1. V nástroji AXIS Camera Station Service Control klikněte na možnost Stop (Zastavit) a službu zastavte.

 2. Přejděte na adresu https://www.axis.com/axis-camera-station/download/list a stáhněte si verzi, na kterou chcete upgradovat.

 3. Instalace systému AXIS Camera Station. V případě, že neinstalujete nejnovější verzi, vyberte možnost Install current version (Instalovat aktuální verzi).

Více informací najdete v těchto souborech:

Přesunutí systému AXIS Camera Station

Po instalaci můžete systém AXIS Camera Station přesunout na jiný server a současně upgradovat na novější verzi.

Když přesouváte instalaci systému AXIS Camera Station, zkontrolujte, zda na novém serveru používáte stejné nastavení nástroje Service Control včetně názvu serveru, nastavení proxy, záložní složky databáze a portů. Pokud potřebujete certifikáty, nezapomeňte je na novém serveru povolit.

 1. Instalujte systém AXIS Camera Station na nový server. Viz Instalace systému AXIS Camera Station.

  • Je-li verze na starém serveru starší než 4.31.018, můžete na nový server instalovat pouze stejnou verzi nebo verzi 5.24 a novější. Databázi je nejprve třeba upgradovat na verzi 5.24, pak můžete teprve upgradovat na nejnovější verzi.

  • Je-li na starém serveru verze 4.31.018 nebo novější, můžete na nový server instalovat stejnou nebo novější verzi.

 2. Na obou serverech přejděte do nástroje AXIS Camera Station Service Control a kliknutím na možnost Stop (Zastavit) službu zastavte.

 3. Přesuňte hlavní soubory databáze ve složce C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera Station Server do stejného umístění na novém serveru. Viz Soubory databáze.

 4. Pokud používáte produkt AXIS Camera Station Secure Entry, přesuňte soubor SecureEntry.db ve složce C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\Axis Secure Entry do stejného umístění na novém serveru.

 5. Přesuňte záznamy z příslušného umístění ve složce Configuration > Storage > Management (Nastavení > Úložiště > Správa) do stejného umístění na novém serveru.

 6. Na novém serveru:

  1. Spusťte službu AXIS Camera Station.

  2. Spusťte klienta AXIS Camera Station.

  3. Přihlaste se k serveru prostřednictvím aktuálního uživatele nebo jiného uživatele systému Windows.

  4. Zadejte heslo pro zařízení v části Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

 7. Zaregistrujte nové licence z portálu AXIS License Portal. Viz Přesunutí licencí mezi systémy.

Potřebujete další pomoc?

Kontaktovat podporu

Pokud potřebujete další pomoc, přejděte na axis.com/support.