AXIS P1455–LE-3 License Plate Verifier Kit

Informacje o produkcie

Zestaw AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit do weryfikacji tablic rejestracyjnych składa się z kamery sieciowej AXIS P1455-LE Network Camera oraz zainstalowanej aplikacji AXIS License Plate Verifier i służy do rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów poruszających się z niewielką prędkością, a także automatyzacji zarządzania wjazdem i wyjazdem pojazdów. Kamera AXIS P1455-LE-3 wykorzystuje czarne i białe listy do weryfikacji dostępu do stref zastrzeżonych, takich jak parkingi.

Rozpoczynanie pracy

Konfiguracja podstawowa

Zalecenia dotyczące montażu kamery

 • Po wybraniu miejsca montażu pamiętaj, że bezpośrednie światło słoneczne (na przykład podczas wschodu i zachodu słońca) może zniekształcić obraz.

 • Wysokość mocowania kamery w scenariuszu Access control (Kontroli dostępu)powinna być równa połowie odległości pomiędzy pojazdem a kamerą.

 • Wysokość mocowania kamery w scenariuszu Free flow (Swobodnego przepływu) (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów poruszających się z niewielką prędkością) powinna być mniejsza niż połowa odległości pomiędzy pojazdem a kamerą.

 • Odległość przechwytywania Access control (Kontroli dostępu): 2–7 m (6,6–23 ft). Przykład na podstawie zestawu AXIS P3245–LVE-3 License Plate Verifier do weryfikacji tablic rejestracyjnych.
 • Odległość przechwytywania: (x)Wysokość montażowa (y)
  2,0 m (6,6 ft)1,0 m (3,3 ft)
  3,0 m (9,8 ft)1,5 m (4,9 ft)
  4,0 m (13 ft)2,0 m (6,6 ft)
  5,0 m (16 ft)2,5 m (8,2 ft)
  7,0 m (23 ft)3,5 m (11 ft)
 • Odległość przechwytywania Free flow (Swobodnego przepływu): 7 – 20 m (23 – 65 ft). Przykład na podstawie zestawu AXIS P1455–LE-3 License Plate Verifier do weryfikacji tablic rejestracyjnych.
 • Odległość przechwytywania (x)Wysokość montażowa (y)
  7,0 m (23 ft)3,0 m (9,8 ft)
  10,0 m (33 ft)4,0 m (13 ft)
  15,0 m (49 ft)6,0 m (19,5 ft)
  20,0 m (65 ft)10,0 m (33 ft)
 • Kamerę należy zamontować pod kątem nie większym niż 30° w dowolnym kierunku.

 • Kąt montażowy z boku.
 • Kąt montażowy z góry.
 • Obraz tablicy rejestracyjnej nie powinien być nachylony o więcej niż 5° w poziomie. Jeśli obraz będzie nachylony o więcej niż 5°, zalecane jest ustawienie kamery w taki sposób, aby w strumieniu na żywo tablica rejestracyjna była wyświetlana poziomo.

 • Nachylenie w poziomie.

Przewodnik krok po kroku

Podczas uruchamiania aplikacji po raz pierwszy należy skonfigurować Free flow (Swobodny przepływ) lub Access control (Kontrolę dostępu), korzystając z przewodnika krok po kroku. Później można wprowadzić zmiany w karcie Settings (Ustawienia) w Kreatorze konfiguracji.

Swobodny przepływ

W swobodnym przepływie aplikacja może wykrywać i odczytywać tablice rejestracyjne pojazdów poruszających się z niewielką prędkością na dużych drogach dojazdowych, w centrach miejskich i terenach zamkniętych, takich jak kampusy, porty lub lotniska. Umożliwia to prace wyjaśniające i wyzwalanie zdarzeń w systemie VMS.

 1. Wybierz Free flow (Swobodny przepływ) i kliknij przycisk Next (Dalej).

 2. Wybierz obracanie obrazu odpowiadające sposobowi zamontowania kamery.

 3. Wybierz ilość obszarów zainteresowania. Jeden obszar może wykrywać tablice w obu kierunkach.

 4. Wybierz region, w którym znajduje się kamera.

 5. Wybierz typ rejestracji.

  • License plate crop (Przycinanie tablic rejestracyjnych) umożliwia zapisywanie wyłącznie tablic rejestracyjnych.

  • Vehicle crop (Przycinanie pojazdu) powoduje zapisanie całego przechwyconego pojazdu.

  • Frame downsized 480x270 (Klatka zredukowana do 480x270) powoduje zapisanie całego obrazu w rozdzielczości 480x270.

  • Full frame (Pełna klatka) powoduje zapisanie całego obrazu w pełnej rozdzielczości.

 6. Przeciągnij punkty kotwiczące, aby dostosować obszar zainteresowania. Patrz Dostosowywanie obszarów zainteresowania.

 7. Dostosuj kierunek obszaru zainteresowania. Kliknij strzałkę i obróć, aby ustawić kierunek. Kierunek określa w jaki sposób aplikacja rejestruje pojazdy wjeżdżające do lub wyjeżdżające z obszaru.

 8. Kliknij przycisk Next (Dalej)

 9. Z listy rozwijanej Protocol (Protokół) wybierz jeden z następujących protokołów:

  • TCP

  • HTTP POST

 10. W polu Server URL (Adres URL serwera) wpisz adres serwera i port w następującym formacie: 127.0.0.1:8080

 11. W polu Device ID (ID urządzenia) wpisz nazwę urządzenia lub pozostaw pole bez zmian.

 12. W polu Event types (Typy zdarzeń)wybierz jedną lub więcej następujących opcji:

  • New (Nowe) oznacza pierwsze wykrycie tablicy rejestracyjnej.

  • Update (Aktualizacja) jest poprawieniem znaków na wcześniej wykrytej tablicy rejestracyjnej lub po wykryciu kierunku przemieszczania się tablicy rejestracyjnej i śledzeniu jej na obrazie.

  • Lost (Utrata) to ostatnie monitorowane zdarzenie dotyczące tablicy rejestracyjnej, zanim opuści ona obszar obrazu. Zawiera również kierunek poruszania się tablic rejestracyjnych.

 13. Aby włączyć tę funkcję, wybierz opcję Send event data to server (Wysyłaj dane zdarzeń na serwer).

 14. Aby zmniejszyć przepustowość podczas korzystania z protokołu HTTP POST, można wybrać opcję Do not to send images through HTTP POST (Nie wysyłaj obrazów za pośrednictwem protokołu HTTP POST).

 15. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 16. Jeżeli masz już listę zapisanych tablic, wybierz opcję importowania jako blocklist (listę blokowanych) lub allowlist (listę dozwolonych).

 17. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Kontrola dostępu

Skorzystaj z kreatora konfiguracji do szybkiej i łatwej konfiguracji. Można wybrać opcję Skip (Pomiń), aby opuścić przewodnik w dowolnym momencie.

 1. Wybierz opcję Access control (Kontrola dostępu) i kliknij przycisk Next (Dalej).

 2. Wybierz typ kontroli dostępu:

 3. Z listy rozwijanej Barrier mode (Trybu szlabanu) pod opcją Open from lists (Otwórz z list) wybierz Allowlist (Listę dozwolonych).

 4. Z listy rozwijanej Vehicle direction (Kierunek jazdy) wybierz opcję out (wyjazd).

 5. Na liście rozwijanej ROI (Obszar zainteresowania) zaznacz obszar zainteresowania, którego chcesz użyć, lub wszystkie.

 6. Kliknij przycisk Next (Dalej).

Na stronie Image settings (Ustawienia obrazu):

 1. Wybierz ilość obszarów zainteresowania.

 2. Wybierz region, w którym znajduje się kamera.

 3. Wybierz typ rejestracji. Patrz Dostosowywanie ustawień przechwytywania obrazu.

 4. Przeciągnij punkty kotwiczące, aby dostosować obszar zainteresowania. Patrz Dostosowywanie obszarów zainteresowania.

 5. Dostosuj kierunek obszaru zainteresowania. Kierunek określa w jaki sposób aplikacja rejestruje pojazdy wjeżdżające do lub wyjeżdżające z obszaru.

 6. Kliknij przycisk Next (Dalej)

Na stronie Dane zdarzenia:

 1. Z listy rozwijanej Protocol (Protokół) wybierz jeden z następujących protokołów:

  • TCP

  • HTTP POST

 2. W polu Server URL (Adres URL serwera) wpisz adres serwera i port w następującym formacie: 127.0.0.1:8080.

 3. W polu Device ID (ID urządzenia) wpisz nazwę urządzenia lub pozostaw pole bez zmian.

 4. W polu Event types (Typy zdarzeń)wybierz jedną lub więcej następujących opcji:

  • New (Nowe) oznacza pierwsze wykrycie tablicy rejestracyjnej.

  • Update (Aktualizacja) jest poprawieniem znaków na wcześniej wykrytej tablicy rejestracyjnej lub po wykryciu kierunku przemieszczania się tablicy rejestracyjnej i śledzeniu jej na obrazie.

  • Lost (Utrata) to ostatnie monitorowane zdarzenie dotyczące tablicy rejestracyjnej, zanim opuści ona obszar obrazu. Zawiera również kierunek poruszania się tablic rejestracyjnych.

 5. Aby włączyć tę funkcję, wybierz opcję Send event data to server (Wysyłaj dane zdarzeń na serwer).

 6. Aby zmniejszyć przepustowość podczas korzystania z protokołu HTTP POST, można wybrać opcję Do not to send images through HTTP POST (Nie wysyłaj obrazów za pośrednictwem protokołu HTTP POST).

 7. Kliknij przycisk Next (Dalej)

 8. Na stronie Importuj listę z pliku .csv.:
 1. Jeżeli masz już listę zapisanych tablic, wybierz opcję importowania jako blocklist (listę blokowanych) lub allowlist (listę dozwolonych).

 2. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Uzyskiwanie dostępu do strony internetowej produktu

Jeśli nie znasz adresu IP swojego produktu, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować produkt w sieci. Obie aplikacje są darmowe i można je pobrać ze strony axis.com/support.

Zalecamy następujące przeglądarki:

 • ChromeTM

 • Firefox®

 1. Uruchom przeglądarkę internetową.

 2. Wprowadź adres IP lub nazwę hosta produktu Axis w polu adresu przeglądarki.

 3. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło. Jeśli uzyskujesz dostęp do produktu po raz pierwszy, najpierw skonfiguruj hasło użytkownika root.

 4. Jeśli uzyskujesz dostęp do produktu po raz pierwszy, otrzymasz komunikat o konieczności wstępnej konfiguracji niektórych ustawień. Kiedy skończysz, w przeglądarce zostanie otwarta strona podglądu na żywo produktu.

Więcej informacji dotyczących wykrywania i przypisywania adresów IP znajduje się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia na stronie produktu w witrynie axis.com

Ustawianie nowego hasła do konta root

Ważne

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. W przypadku utraty hasła użytkownika root należy zresetować urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

Wskazówka dotycząca wsparcia technicznego: Potwierdzanie bezpieczeństwa hasła
 1. Wprowadź hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł. Patrz Bezpieczne hasła.

 2. Wprowadź ponownie hasło, aby sprawdzić, czy jest ono poprawnie zapisane.

 3. Kliknij przycisk Create login (Utwórz login). Hasło zostanie skonfigurowane.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Uzyskiwanie dostępu do ustawień aplikacji

 1. Na stronie kamery przejdź do menu Apps (Aplikacje), uruchom aplikację i kliknij przycisk Open (Otwórz).

Dostosowywanie obszarów zainteresowania

Uwaga

Jeśli przeniesiesz obszar zainteresowania o więcej niż 60° lub jeśli umieścisz go poza podglądem na żywo, automatycznie powróci on do domyślnego położenia. Upewnij się, że po zapisaniu tych ustawień obszar zainteresowania pozostaje w tym samym miejscu.

 1. Przejdź do Settings (Ustawień).

 2. Kliknij Edit area of interest (Edytuj obszar zainteresowania).

 3. Aby dostosować obszar zainteresowania, kliknij w dowolnym miejscu w obszarze, a następnie przeciągnij punkty kotwiczące oznaczone na niebiesko.

 4. Aby uzyskać prawidłowe informacje zwrotne dotyczące kierunku w Event log (Dzienniku zdarzeń), skieruj strzałkę w kierunku jazdy. Kliknij poza obszarem zainteresowania, a następnie kliknij strzałkę i obróć, aby ustawić kierunek. Informacja zwrotna zostanie wyświetlona w kolumnie Direction (Kierunek). Jeden obszar może wykrywać tablice w obu kierunkach.

 • Aby dodać drugi obszar zainteresowania, wybierz 2 z menu rozwijanego Area of interest (Obszar zainteresowania).

Przykład z jednym obszarem zainteresowania.
Uwaga

Aby nie przeciążać kamery, postaraj się, by obszar zainteresowania był jak najmniejszy.

Wybór regionu

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Image (Obraz).

 2. Z listy rozwijanej Region wybierz region.

Dostosowywanie ustawień przechwytywania obrazu

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Image (Obraz).

 2. Aby zmienić rozdzielczość przechwytywanych obrazów, przejdź do opcji Resolution (Rozdzielczość)

 3. Aby zmienić obrót przechwytywanych obrazów, przejdź do opcji Image rotation (Obracanie obrazu)

 4. Aby zmienić sposób zapisywania przechwytywanych obrazów, przejdź do opcji Save full frame (Zapisz pełną klatkę):

  • License plate crop (Przycinanie tablic rejestracyjnych) umożliwia zapisywanie wyłącznie tablic rejestracyjnych.

  • Vehicle crop (Przycinanie pojazdu) powoduje zapisanie całego przechwyconego pojazdu.

  • Frame downsized 480x270 (Klatka zredukowana do 480x270) powoduje zapisanie całego obrazu w rozdzielczości 480x270.

  • Full frame (Pełna klatka) powoduje zapisanie całego obrazu w pełnej rozdzielczości.

Konfiguracja przechowywania zdarzeń

Zdarzenie składa się z przechwyconego obrazu, tablicy rejestracyjnej, numeru obszaru zainteresowania, kierunku ruchu pojazdu, dostępu oraz daty i czasu.

W tym przykładzie opisano sposób przechowywania zdarzeń numerów rejestracyjnych z listy dozwolonych przez 30 days (30 dni).

 • Wymagania:
 • Kamera jest zamontowana i podłączona do sieci.

 • Aplikacja AXIS License Plate Verifier działa w kamerze.

 • Pamięć wewnętrzna lub karta SD zainstalowane w kamerze.

 1. Przejdź do opcji Settings (Ustawienia) > Events (Zdarzenia).

 2. W menu Save events (Zapisz zdarzenia) wybierz polecenie Allowlisted (Lista dozwolonych).

 3. W menu Delete events after (Usuń zdarzenia po) wybierz opcję 30 days (30 dni).

 4. Uwaga

  Aby wykryć włożoną kartę SD, gdy aplikacja jest uruchomiona, trzeba ją zrestartować. Jeśli w kamerze jest zainstalowana karta SD, aplikacja automatycznie wybierze ją jako domyślne urządzenie pamięci masowej.
  AXIS License Plate Verifier może zapisać do 1000 zdarzeń w pamięci wewnętrznej kamery, używając tablic rejestracyjnych jako ramki. Skonfigurowanie większych ramek spowoduje zmianę liczby wydarzeń, które można zapisać.
  Aby zmienić ustawienia przechwytywania obrazu, przejdź do Settings > Image (Ustawienia > Obraz). Na karcie SD można zapisać do 100 000 zdarzeń z użyciem dowolnego typu ramki.

Ustawienia dodatkowe

Dodawanie wykrytej tablicy rejestracyjnej do listy

Tablicę rejestracyjną można dodać do listy bezpośrednio po wykryciu jej przez aplikację.

 1. Kliknij kartę Event log (Dziennik zdarzeń).

 2. Przejdź do Latest Event (Ostatniego zdarzenia).

 3. Kliknij przycisk Add to list (Dodaj do listy) znajdujący się obok tablicy rejestracyjnej, którą chcesz dodać.

 4. Z menu rozwijanego wybierz listę, do której chcesz dodać tablicę rejestracyjną.

 5. Kliknij Append (Dodaj).

Dostosowywanie nazw list

Można zmienić nazwy dowolnych list, aby dopasowywać je do konkretnych zastosowań.

 1. Przejdź do List management (Zarządzania listami).

 2. Przejdź do menu listy, którą chcesz zmienić.

 3. Wybierz opcję Rename (Zmień nazwę).

 4. Wpisz nazwę listy.

Nowa nazwa listy zostanie zaktualizowana we wszystkich istniejących konfiguracjach.

Importowanie numerów rejestracyjnych z listy dozwolonych

Można zaimportować numery rejestracyjne z listy dozwolonych z pliku .csv na komputerze. Oprócz numeru tablic rejestracyjnych można również dodać komentarze dla każdego numeru tablicy rejestracyjnej w pliku .csv.

Struktura pliku .csv musi wyglądać następująco: numer tablicy rejestracyjnej, komentarz

Example

AXIS123, Recepcja1

AXIS345, Recepcja2

AXIS456, Recepcja3

 1. Przejdź do List management (Zarządzania listami)

 2. Przejdź do menu kontekstowego znajdującego się obok Allowlist (Listy dozwolonych) i wybierz opcję Import from file (Importuj z pliku).

 3. Przejdź do pliku .csv na komputerze, aby go wybrać.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Sprawdź, czy zaimportowane numery rejestracyjne wyświetlane są w polu Allowlist (Lista dozwolonych).

Udostępnianie listy tablic rejestracyjnych innym kamerom

Listę tablic rejestracyjnych można udostępniać innym kamerom w sieci. Synchronizacja zastąpi wszystkie bieżące listy tablic rejestracyjnych w innych kamerach.

 1. Przejdź do List management (Zarządzania listami).

 2. W polu Camera synchronization (Synchronizacja kamery) wpisz adres IP, nazwę użytkownika i hasło.

 3. Kliknij +.

 4. Kliknij Camera synchronization (Synchronizacja kamery).

 5. Sprawdź, czy data i godzina w polu Last sync (Ostatnia synchronizacja) zostały zaktualizowane.

Konfiguracja nakładki tekstowej

Nakładka tekstowa przedstawia następujące informacje o zdarzeniach w podglądzie na żywo: dzień tygodnia, miesiąc, godzina, rok, numer rejestracyjny.

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Image (Obraz).

 2. Aktywuj Text overlay (Nałożenie tekstu).

 3. Ustaw Overlay duration (Czas nałożenia) na wartość od 1 do 9 sekund.

 4. Wybierz opcję data, godzina i tablica rejestracyjna (DateTime + LP) lub samą tablicę rejestracyjną (LP).

 5. Sprawdź, czy nakładka jest widoczna w podglądzie na żywo.

Detekcja tablic rejestracyjnych przy słabym oświetleniu

Algorytm przypisuje każdej dokonanej detekcji ocenę, zwaną poziomem czułości (parametr ufności). Detekcje o ocenie poniżej wartości wybranego poziomu nie są wyświetlane na liście zdarzeń.

W scenach o słabym oświetleniu można obniżyć poziom czułości.

 1. Przejdź do opcji Settings (Ustawienia) > Detection Parameters (Parametry detekcji).

 2. Dostosuj suwak pod Sensitivity level (Poziomem czułości). Aby uniknąć fałszywych detekcji, zalecamy obniżanie wartości progowej co 0,05.

 3. Sprawdź, czy algorytm właściwie wykrywa tablice rejestracyjne.

Dopuszczanie mniejszej liczby znaków na tablicach rejestracyjnych

Aplikacja ma domyślną minimalną liczbę znaków, jaka może zostać wykryta przez tablicę rejestracyjną. Domyślna minimalna liczba znaków wynosi pięć. Aplikację można skonfigurować tak, aby nie wykrywała tablic rejestracyjnych o mniejszej liczbie znaków.

 1. Przejdź do opcji Settings (Ustawienia) > Detection Parameters (Parametry detekcji).

 2. W polu Minimum number of characters (Minimalna liczba znaków) wpisz minimalną dozwoloną liczbę znaków.

 3. Sprawdź, czy aplikacja właściwie rozpoznaje tablice rejestracyjne.

Zezwalanie na różnicę więcej niż jednego znaku podczas dopasowywania tablic rejestracyjnych

Algorytm dopasowywania automatycznie zezwala na różnice jednego znaku podczas dopasowywania wykrytej tablicy rejestracyjnej do listy dozwolonych lub listy blokowanych. Możliwe jest zezwalanie na różnicę więcej niż jednego znaku.

 1. Przejdź do opcji Settings (Ustawienia) > Detection Parameters (Parametry detekcji).

 2. W polu Allowed character deviation (Dozwolone różne znaki) wybierz ile znaków, może się różnić.

 3. Sprawdź, czy aplikacja właściwie dopasowuje tablice rejestracyjne.

Konfiguracja bezpiecznych połączeń

Aby chronić komunikację i dane przesyłane między urządzeniami, na przykład pomiędzy kamerą a kontrolerem drzwi, skonfiguruj bezpieczne połączenie przez protokół HTTPS za pomocą certyfikatów.

 1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > Security (Zabezpieczenia).

 2. W obszarze HTTPS, Enable HTTPS (Włącz HTTPS).

 3. Wybierz opcję Self-signed (Z własnym podpisem) lub CA-signed (Z podpisem CA).

Uwaga

Więcej informacji na temat protokołu HTTPS i jego zastosowań: axis.com/files/whitepaper/wp_hardening_guide_en_2006.pdf.

Scenariusz wjazdu i wyjazdu pojazdów

W scenariuszu wjazdu i wyjazdu pojazdów aplikacja odczytuje tablicę rejestracyjną zarejestrowaną przez kamerę i weryfikuje ją na podstawie listy autoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych zapisanej w kamerze.

Ten scenariusz wymaga aplikacji zainstalowanej w kamerze z obsługą I/O lub podłączonego modułu przekaźnika I/O w celu otwierania i zamykania szlabanu.

Dwie przykładowe konfiguracje dla scenariusza wjazdu i wyjazdu.
 1. Kamera Axis z aplikacją AXIS License Plate Verifier
 2. Komunikacja I/O
 3. Szlaban
 4. Moduł przekaźnikowe I/O Axis
 5. Komunikacja IP

Otwieranie szlabanów dla znanych pojazdów przy użyciu modułu przekaźnikowego

Poniższy przykład ilustruje sposób konfiguracji weryfikatora tablic rejestracyjnych AXIS License Plate Verifier z modułem przekaźnikowym w celu otwierania szlabanu dla znanych pojazdów w określonym obszarze zainteresowania, na przykład na parkingu.

 • Wymagania:
 • Kamera jest zamontowana i podłączona do sieci.

 • Aplikacja AXIS License Plate Verifier działa w kamerze.

 • Kable połączone ze szlabanem i modułem przekaźnikowym.

 • Konfiguracja podstawowa. Patrz Konfiguracja podstawowa.

 1. Przejdź na stronę internetową kamery, wybierz opcję Settings (Ustawienia) i otwórz aplikację AXIS License Plate Verifier.

 2. Przejdź na stronę internetową modułu przekaźnikowego i upewnij się, że port przekaźnika jest podłączony do portu I/O kamery.

 3. Skopiuj adres IP modułu przekaźnikowego.

 4. Wróć do AXIS License Plate Verifier.

 5. Przejdź do menu Settings (Ustawienia)>Access Control (Kontrola dostępu)

 6. Przejdź do Type (Typ) i z listy rozwijanej wybierz opcję Relay (Przekaźnik).

 7. Z listy rozwijanej I/O output (Wyjście I/O) wybierz port I/O podłączony do szlabanu.

 8. Z listy rozwijanej Barrier mode (Trybu szlabanu) wybierz opcję Open from lists (Otwórz z list), a następnie zaznacz Allowlist (Listę dozwolonych).

 9. Z listy rozwijanej Vehicle direction (Kierunek jazdy) wybierz opcję in (wjazd).

 10. Z listy rozwijanej ROI (Obszar zainteresowania) wybierz obszar zainteresowania obejmujący pas ruchu.

 11. Wprowadź następujące informacje:

  • adres IP modułu przekaźnikowego w formacie 192.168.0.0;

  • nazwa użytkownika dla modułu przekaźnikowego;

  • hasło dla modułu przekaźnikowego.

 12. Aby upewnić się, że połączenie działa poprawnie, kliknij przycisk Connect (Połącz).

 13. Aby aktywować połączenie, kliknij opcję Turn on integration (Włącz integrację).

 14. Przejdź do karty List management (Zarządzanie listami)

 15. Wprowadź numer tablicy rejestracyjnej w polu Allowlist (Lista dozwolonych).

 16. Uwaga

  Porty wejść fizycznych 1–8 na module przekaźnikowym odpowiadają portom 1–8 na liście rozwijanej. Jednak porty wejść przekaźnika 1–8 na module przekaźnikowym odpowiadają portom 9–16 na liście rozwijanej. Ma to zastosowanie również w przypadku, gdy moduł przekaźnikowy ma tylko 8 portów.

 17. Sprawdź, czy aplikacja rozpoznaje numer tablicy rejestracyjnej z listy dozwolonych jako tablicę znanego pojazdu, i czy szlaban otwiera się zgodnie z oczekiwaniami.

Otwieranie szlabanów dla znanych pojazdów przy użyciu interfejsu I/O kamery

Ten przykład wyjaśnia, jak ustawić aplikację AXIS License Plate Verifier i port I/O kamery, aby otworzyć szlaban dla znanego pojazdu, na przykład wjeżdżającego na parking.

 • Wymagania:
 • Kamera jest zamontowana i podłączona do sieci.

 • Aplikacja AXIS License Plate Verifier działa w kamerze.

 • Kable połączone ze szlabanem i portem I/O kamery.

 • Konfiguracja podstawowa. Patrz Konfiguracja podstawowa.

Otwieranie szlabanów dla znanych pojazdów przy użyciu interfejsu I/O kamery
 1. Przejdź do strony internetowej aplikacji i wybierz kartę Event log (Dziennik zdarzeń) i dodaj wykryte tablice rejestracyjne do listy. Patrz Dodawanie wykrytej tablicy rejestracyjnej do listy

 2. Aby bezpośrednio edytować listę, przejdź do karty List management (Zarządzanie listami).

 3. Wprowadź autoryzowany numer tablicy rejestracyjnej w polu Allowlist (Lista dozwolonych).

 4. Przejdź do karty Settings (Ustawienia).

 5. W obszarze Access control (Kontrola dostępu) z listy rozwijanej wybierz Type (Typ), a następnie Internal I/O (Wewnętrzne I/O).

 6. Wybierz I/O output # (Numer wyjścia I/O).

 7. Z listy rozwijanej Barrier mode (Trybu szlabanu) wybierz opcję Open from lists (Otwórz z list), a następnie zaznacz Allowlist (Listę dozwolonych).

 8. Z listy rozwijanej Vehicle direction (Kierunek jazdy) wybierz opcję in (wjazd).

 9. Na liście rozwijanej ROI (Obszar zainteresowania) zaznacz obszar zainteresowania, którego chcesz użyć, lub wszystkie.

 10. Sprawdź, czy aplikacja rozpoznaje numer tablicy rejestracyjnej z listy dozwolonych jako tablicę znanego pojazdu, i czy szlaban otwiera się zgodnie z oczekiwaniami.

Uwaga

Można zmienić nazwy dowolnych list, aby dopasowywać je do konkretnych zastosowań.

Powiadomienia dotyczące nieautoryzowanych pojazdów

W tym przykładzie wyjaśniono, jak skonfigurować aplikację, aby utworzyć w kamerze zdarzenie wyzwalające wysłanie powiadomienia.

 1. Przejdź do List management (Zarządzania listami).

 2. Wprowadź numer tablicy rejestracyjnej w polu Blocklist (Lista blokowanych).

 3. Przejdź na stronę internetową kamery.

 4. Przejdź do Settings (Ustawienia) > Events (Zdarzenia) i skonfiguruj regułę akcji, w której warunkiem jest aplikacja, a akcją — powiadomienie.

 5. Sprawdź, czy aplikacja rozpoznaje dodany numer tablicy rejestracyjnej jako tablicę nieautoryzowanego pojazdu, i czy reguła akcji działa zgodnie z oczekiwaniami.

Scenariusz kontroli dostępu pojazdów

W scenariuszu kontroli dostępu pojazdów aplikacja może być połączona z sieciowym kontrolerem drzwi Axis w celu konfiguracji reguł dostępu, utworzenia rozkładów godzin dostępu i zarządzania dostępem pojazdów nie tylko pracowników, ale też na przykład gości i dostawców.

W celu dodatkowego zabezpieczenia użyj systemu dostępu obejmującego kontrolery drzwi i czytniki kart. Aby skonfigurować kontrolery drzwi i czytniki kart, zapoznaj się z dokumentacją użytkownika na stronie axis.com

 1. Kamera Axis z aplikacją AXIS License Plate Verifier
 2. Komunikacja IP
 3. Sieciowy kontroler drzwi Axis z czytnikiem kart
 4. Komunikacja I/O
 5. Szlaban
 6. Opcjonalne oprogramowanie innych firm

Podłączanie do kontrolera drzwi

W tym przykładzie podłączymy kamerę do sieciowego kontrolera drzwi, co oznacza, że kamera będzie pełnić funkcję czujnika. Kamera przekazuje dane do kontrolera, który z kolei je analizuje i wyzwala zdarzenia.

Uwaga

Przełączając pomiędzy aplikacjami AXIS License Plate Verifier i AXIS Entry Manager należy dopilnować odświeżenia stron, aby uzyskać dostęp do wszystkich parametrów.

 • Wymagania:
 • Kamera i kontroler drzwi zamontowane i podłączone do sieci.

 • Aplikacja AXIS License Plate Verifier działa w kamerze.

 • Konfiguracja podstawowa. Patrz Konfiguracja podstawowa.

Konfigurowanie aplikacji pod kątem współpracy z kontrolerem AXIS A1001 Door Controller.
 1. Konfiguracja sprzętowa w aplikacji AXIS Entry Manager
 2. Przejdź do aplikacji AXIS Entry Manager i rozpocznij nową konfigurację sprzętową w menu Setup (Konfiguracja).

 3. W konfiguracji sprzętowej zmień nazwę sieciowego kontrolera drzwi na „Gate controller (Kontroler bramy)”.

 4. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 5. W opcji Configure locks connected to this controller (Skonfiguruj zamki podłączone do tego kontrolera) usuń opcję Door monitor (Monitor drzwi).

 6. Kliknij przycisk Next (Dalej).

 7. W opcji Configure readers connected to this controller (Skonfiguruj czytniki podłączone do tego kontrolera) usuń opcję Exit reader (Czytnik wyjścia).

 8. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

 1. Konfiguracja w aplikacji AXIS License Plate Verifier
 2. Przejdź do strony internetowej aplikacji AXIS License Plate Verifier.

 3. Przejdź do menu Settings (Ustawienia)>Access Control (Kontrola dostępu)

 4. Przejdź do Type (Typ) i z listy rozwijanej wybierz opcję Controller (Kontroler).

 5. Wprowadź następujące informacje:

  • adres IP kontrolera w formacie 192.168.0.0;

  • nazwa użytkownika dla kontrolera;

  • hasło dla kontrolera.

 6. Kliknij przycisk Connect (Połącz).

 7. Jeśli połączenie zostanie nawiązane, na liście rozwijanej Network Door Controller name (Nazwa sieciowego kontrolera drzwi) pojawi się „Gatecontroller (Kontroler bramy)”. Wybierz „Gatecontroller (Kontroler bramy)”.

 8. Z listy rozwijanej Reader name (Nazwa czytnika) wybierz czytnik podłączony do drzwi „Gatecontroller (Kontroler bramy)”, na przykład „Reader entrance (Czytnik wejścia)”. Nazwy te można zmienić w aplikacji AXIS Entry Manager.

 9. Aby aktywować połączenie, wybierz opcję Turn on integration (Włącz integrację).

 10. Wprowadź jeden z numerów tablic rejestracyjnych użytkownika w polu testowym i kliknij przycisk Test integration (Testowanie integracji). Sprawdź, czy test się powiódł.

 1. Konfiguracja użytkowników, grup, drzwi i harmonogramów w aplikacji AXIS Entry Manager
 2. Przejdź do aplikacji AXIS Entry Manager.

 3. Przejdź do opcji Access Management (Zarządzanie dostępem).

 4. Przejdź do menu Doors (Drzwi) > Add identification type (Dodaj typ identyfikacji).

 5. Z listy rozwijanej Credentials needed (Wymagane poświadczenia) wybierz License plate only (Tylko tablica rejestracyjna).

 6. Aby nałożyć ograniczenia czasowe na możliwość korzystania z danego typu identyfikacji, przeciągnij i upuść Schedule (Harmonogram) na drzwi.

 7. Dodaj użytkowników i dla każdego użytkownika dodaj poświadczenie License plate (Tablica rejestracyjna).

 8. Kliknij opcję Add credential (Dodaj poświadczenie) ponownie i wprowadź dane tablicy rejestracyjnej.

 9. Kliknij opcję Add new group (Dodaj nową grupę) i wprowadź dane.

 10. Aby przydzielić użytkowników do grupy, przeciągnij i upuść Users (Użytkowników) do grupy użytkowników.

 11. Aby przydzielić użytkownikom dostęp, przeciągnij i upuść Door (Drzwi) do grupy użytkowników.

 12. Aby ograniczyć czas dostępu, przeciągnij i upuść Schedule (Harmonogram) do grupy użytkowników.

 13. Ogólne informacje o interfejsie użytkownika aplikacji AXIS Entry Manager.
  1. Użytkownicy
  2. Drzwi
  3. Harmonogramy
  4. Grupy użytkowników

Integracja

Komunikat typu push o zdarzeniu przesyłany do oprogramowania innych firm

Uwaga

Aplikacja wysyła informacje o zdarzeniach w formacie JSON. Aby uzyskać więcej informacji, zaloguj się przy użyciu konta MyAxis, przejdź do biblioteki AXIS VAPIX i wybierz AXIS License Plate Verifier

Dzięki tej funkcji można zintegrować oprogramowanie innych firm, przesyłając dane zdarzeń za pośrednictwem protokołu TCP lub HTTP POST jako komunikat typu push.

 • Przed uruchomieniem usługi:
 • Kamera musi być zamontowana i podłączona do sieci.

 • Aplikacja AXIS License Plate Verifier musi być uruchomiona w kamerze.

 1. Przejdź do opcji Integration (Integracja) > Push events (Zdarzenia typu push).

 2. Z listy rozwijanej Protocol (Protokół) wybierz jeden z następujących protokołów:

  • TCP

  • HTTP POST

 3. W polu Server URL (Adres URL serwera) wpisz adres serwera i port w następującym formacie: 127.0.0.1:8080

 4. W polu Device ID (ID urządzenia) wpisz nazwę urządzenia lub pozostaw pole bez zmian.

 5. W polu Event types (Typy zdarzeń)wybierz jedną lub więcej następujących opcji:

  • New (Nowe) oznacza pierwsze wykrycie tablicy rejestracyjnej.

  • Update (Aktualizacja) jest poprawieniem znaków na wcześniej wykrytej tablicy rejestracyjnej lub po wykryciu kierunku przemieszczania się tablicy rejestracyjnej i śledzeniu jej na obrazie.

  • Lost (Utrata) to ostatnie monitorowane zdarzenie dotyczące tablicy rejestracyjnej, zanim opuści ona obszar obrazu. Zawiera również kierunek poruszania się tablic rejestracyjnych.

 6. Aby włączyć tę funkcję, wybierz opcję Send event data to server (Wysyłaj dane zdarzeń na serwer).

 7. Aby zmniejszyć przepustowość podczas korzystania z protokołu HTTP POST, można wybrać opcję Do not to send images through HTTP POST (Nie wysyłaj obrazów za pośrednictwem protokołu HTTP POST).

 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Wysłanie obrazu z tablic rejestracyjnych do serwera

Funkcja ta pozwala przesyłać obrazy tablic rejestracyjnych do serwera przy użyciu protokołu FTP.

 • Przed uruchomieniem usługi:
 • Kamera musi być zamontowana i podłączona do sieci.

 • Aplikacja AXIS License Plate Verifier musi być uruchomiona w kamerze.

 1. Przejdź do opcji Integration (Integracja) > Push events (Zdarzenia typu push).

 2. Na liście rozwijanej Protocol (Protokół) wybierz FTP

 3. W polu Server URL (Adres URL serwera) wpisz adres serwera w następującym formacie: ftp://10.21.65.77/LPR

 4. W polu Device ID (ID urządzenia) wpisz nazwę urządzenia. Zostanie utworzony folder o tej nazwie przeznaczony do przechowywania obrazów. Obrazy są tworzone przy użyciu następującego formatu: timestamp_area of interest_direction_carID_license plate text_country.jpg

 5. Wpisz nazwę użytkownika i hasło serwera FTP.

 6. W polu Event types (Typy zdarzeń)wybierz jedną lub więcej następujących opcji:

  • New (Nowe) oznacza pierwsze wykrycie tablicy rejestracyjnej.

  • Update (Aktualizacja) jest poprawieniem znaków na wcześniej wykrytej tablicy rejestracyjnej lub po wykryciu kierunku przemieszczania się tablicy rejestracyjnej i śledzeniu jej na obrazie.

  • Lost (Utrata) to ostatnie monitorowane zdarzenie dotyczące tablicy rejestracyjnej, zanim opuści ona obszar obrazu. Zawiera również kierunek poruszania się tablic rejestracyjnych.

  • Uwaga

   Kierunek jest uwzględniany w nazwie pliku tylko w przypadku wybrania opcji Lost (Utrata) lub Update (Aktualizacja).

 7. Aby włączyć tę funkcję, wybierz opcję Send event data to server (Wysyłaj dane zdarzeń na serwer).

 8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Uwaga

Uwaga: obraz może się różnić w zależności od wybranego trybu rejestracji. Patrz Dostosowywanie ustawień przechwytywania obrazu

Bezpośrednia integracja z 2N

W tym przykładzie opisano bezpośrednią integrację z urządzeniem 2N IP

 1. Skonfiguruj konto w urządzeniu 2N:
 2. Przejdź do 2N IP Verso

 3. Przejdź do menu Services (Usługi) > HTTP API > Account 1 (Konto 1).

 4. Wybierz opcję Enable account (Aktywuj konto).

 5. Wybierz opcję Camera access (Dostęp do kamery).

 6. Wybierz pozycję License plate recognition (Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych).

 7. Skopiuj adres IP.

 8. W aplikacji AXIS License Plate Verifier:
 1. Przejdź do menu Integration (Integracja) > Direct integration (Bezpośrednia integracja)

 2. Dodaj adres IP lub URL w urządzeniu 2N.

 3. Wybierz Connection type (Typ połączenia).

 4. Wybierz, Barrier is used for (do czego będzie używana ten szlaban).

 5. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.

 6. Kliknij przycisk Enable integration (Włącz integrację).

 7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Aby sprawdzić, czy integracja działa:

 1. Przejdź do 2N IP Verso

 2. Przejdź do menu Status > Events (Zdarzenia)

Rozwiązywanie problemów

Nieznane pojazdy są oznaczone jako zaakceptowane

Jeśli aplikacja akceptuje pojazdy z tablicami rejestracyjnymi, które nie znajdują się na liście dozwolonych, to najprawdopodobniej oznacza to, że algorytm porównania zezwala na różnicę jednego znaku.
Przykład: tablica AXI S1234 znajduje się na liście dozwolonych, a aplikacja akceptuje tablicę AXI SI234.
Podobnie, jeśli AXIS 1234 znajduje się na liście dozwolonych, to aplikacja akceptuje AXI 1234.

Połączenie między aplikacją a kontrolerem lub modułem przekaźnikowym nie działa

Upewnij się, że kontroler lub moduł przekaźnikowy zezwala na przesyłanie danych przez HTTP. Aby dowiedzieć się, jak zmienić to ustawienie, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia.

Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, przejdź na stronę poświęconą rozwiązywaniu problemów: axis.com/support.

Problemy z aktualizacją oprogramowania sprzętowego

Niepowodzenie podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończy się niepowodzeniem, urządzenie załaduje ponownie poprzednią wersję oprogramowania sprzętowego. Najczęstszą przyczyną tego jest wczytanie niewłaściwego oprogramowania sprzętowego. Upewnij się, że nazwa pliku oprogramowania sprzętowego odpowiada danemu urządzeniu i spróbuj ponownie.

Problemy po aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Jeśli wystąpią problemy po aktualizacji oprogramowania sprzętowego, przejdź do strony Konserwacja i przywróć poprzednio zainstalowaną wersję.

Problemy z ustawieniem adresu IP

Urządzenie należy do innej podsieci

Jeśli adres IP przeznaczony dla danego urządzenia oraz adres IP komputera używanego do uzyskania dostępu do urządzenia należą do różnych podsieci, ustawienie adresu IP jest niemożliwe. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać adres IP.

Adres IP jest używany przez inne urządzenie

Odłącz urządzenie Axis od sieci. Uruchom polecenie Ping (w oknie polecenia/DOS wpisz ping oraz adres IP urządzenia):

 • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Reply from <adres IP>: bytes=32; time=10..., oznacza to, że ten adres IP może już być używany przez inne urządzenie w sieci. Poproś administratora sieci o nowy adres IP i zainstaluj ponownie urządzenie.

 • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Request timed out, oznacza to, że ten adres IP jest dostępny do wykorzystania przez urządzenie Axis. Sprawdź całe okablowanie i zainstaluj urządzenie ponownie.

Możliwy konflikt adresów IP z innym urządzeniem w tej samej podsieci

Zanim serwer DHCP ustawi adres dynamiczny, używany jest statyczny adres IP urządzenia Axis. Oznacza to, że jeśli ten sam domyślny statyczny adres IP jest używany także przez inne urządzenie, mogą wystąpić problemy podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia.

Nie można uzyskać dostępu do urządzenia przez przeglądarkę

Nie można się zalogować

Jeśli protokół HTTPS jest włączony, trzeba upewnić się, że podczas logowania używany jest właściwy protokół (HTTP lub HTTPS). Może zajść konieczność ręcznego wpisania http lub https w polu adresu przeglądarki.

W razie utraty hasła dla użytkownika root należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

Serwer DHCP zmienił adres IP

Adresy IP otrzymane z serwera DHCP są dynamiczne i mogą się zmieniać. Jeśli adres IP został zmieniony, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci. Znajdź urządzenie przy użyciu nazwy modelu lub numeru seryjnego bądź nazwy DNS (jeśli skonfigurowano tę nazwę).

W razie potrzeby można przydzielić samodzielnie statyczny adres IP. Instrukcje można znaleźć na stronie axis.com/support.

Błąd certyfikatu podczas korzystania ze standardu IEEE 802.1X

Aby uwierzytelnianie działało prawidłowo, ustawienia daty i godziny w urządzeniu Axis muszą być zsynchronizowane z serwerem NTP. Przejdź do menu Settings > System > Date and time (Ustawienia > System > Data i godzina).

Dostęp do urządzenia można uzyskać lokalnie, ale nie z zewnątrz

Aby uzyskać dostęp do urządzenia z zewnątrz, zalecamy skorzystanie z jednej z następujących aplikacji dla systemu Windows®:

 • AXIS Companion: darmowa aplikacja idealna do małych systemów o niewielkich wymaganiach w zakresie dozoru.

 • AXIS Camera Station: 30-dniowa darmowa wersja próbna, idealna do małych i średnich systemów.

Instrukcje i plik do pobrania znajdują się na stronie axis.com/vms.

Problemy z przesyłaniem strumieniowym

Strumień multicast w kodowaniu H.264 jest dostępny wyłącznie dla lokalnych klientów

Sprawdź, czy router obsługuje technologię multicasting lub czy ustawienia routera w kliencie i urządzeniu wymagają konfiguracji. Być może trzeba zwiększyć wartość TTL (Time To Live), czyli czasu do rejestracji na żywo.

W kliencie nie można wyświetlić strumienia multicast w kodowaniu H.264

Poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy adresy strumienia multicast używane przez urządzenie Axis są prawidłowe dla danej sieci.

Poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy zapora nie powoduje blokowania strumienia.

Niedostateczne renderowanie obrazów w kompresji H.264

Sprawdź, czy karta graficzna ma zainstalowany najnowszy sterownik. Najnowsze sterowniki można zazwyczaj pobrać z witryny internetowej producenta.

Strumienie H.264 i MJPEG mają różną saturację barw

Zmień ustawienia karty graficznej. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji karty.

Liczba klatek na sekundę jest mniejsza od oczekiwanej

 • Patrz Kwestie wydajności.

 • Zmniejsz liczbę aplikacji uruchomionych na komputerze klienta.

 • Ogranicz liczbę dozorców mogących oglądać obraz jednocześnie.

 • Poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy dostępna jest wystarczająca przepustowość.

 • Zmniejsz rozdzielczość obrazu.

 • Zaloguj się na stronie internetowej urządzenia i ustaw tryb rejestracji, w którym liczba klatek na sekundę ma priorytet. Zmiana trybu rejestracji, aby nadawał priorytet liczbie klatek na sekundę, może obniżyć rozdzielczość w zależności od używanego urządzenia i dostępnych trybów rejestracji.

 • Maksymalna liczba klatek na sekundę zależy od częstotliwości roboczej (60/50 Hz) urządzenia Axis.

Nie można wybrać kodowania H.265 w podglądzie na żywo

Przeglądarki internetowe nie obsługują dekodowania H.265. Użyj systemu zarządzania materiałem wizyjnym lub aplikacji obsługującej dekodowanie H.265.

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

OSTRZEŻENIE

Ten produkt emituje promieniowanie podczerwone . Nie patrz na pracującą lampę.

Ważne

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych należy stosować rozważnie. Opcja resetowania do domyślnych ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych produktu, włącznie z adresem IP.

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych produktu:

 1. Odłącz zasilanie produktu.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control i włącz zasilanie. Patrz Informacje ogólne o produkcie.

 3. Przytrzymuj przycisk Control przez 15–30 sekund, aż wskaźnik LED stanu zacznie migać na bursztynowo.

 4. Zwolnij przycisk Control. Proces zostanie zakończony, gdy wskaźnik LED stanu zmieni kolor na zielony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90.

 5. Użyj narzędzi do instalacji i zarządzania, aby przypisać adres IP, ustawić hasło i uzyskać dostęp do strumienia wideo.

  Narzędzia do instalacji i zarządzania są dostępne na stronach pomocy technicznej axis.com/support.

Parametry można również zresetować do domyślnych ustawień fabrycznych przez interfejs WWW. Wybierz kolejno Settings > System > Maintenance (Ustawienia > System > Konserwacja) i kliknij opcję Default (Domyślne).

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Ważne

Wstępnie skonfigurowane i spersonalizowane ustawienia są zapisywane podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego (pod warunkiem że funkcje te są dostępne w nowym oprogramowaniu sprzętowym), choć Axis Communications AB tego nie gwarantuje.

Ważne

Upewnij się, że podczas całego procesu aktualizacji produkt jest podłączony do źródła zasilania.

Uwaga

Aktualizacja produktu Axis do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania sprzętowego umożliwia uaktualnienie produktu o najnowsze funkcje. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego zawsze należy przeczytać instrukcje dotyczące aktualizacji oraz informacje o wersji dostępne z każdą nową wersją. Przejdź do strony axis.com/support/firmware, aby znaleźć najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego oraz informacje o wersji.

Aplikacji AXIS Device Manager można używać do aktualizacji wielu produktów. Dowiedz się więcej na stronie axis.com/products/axis-device-manager.

Jak dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego
 1. Pobierz na komputer plik oprogramowania sprzętowego dostępny bezpłatnie na stronie axis.com/support/firmware.

 2. Zaloguj się do urządzenia jako administrator.

 3. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > System > Maintenance (Konserwacja). Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie. Po zakończeniu aktualizacji produkt automatycznie uruchomi się ponownie.

Kwestie wydajności

Podczas konfigurowania systemu należy wziąć pod uwagę wpływ różnych ustawień i sytuacji na wydajność. Niektóre czynniki wpływają na wymaganą przepustowość, a inne mogą wpływać na liczbę klatek na sekundę; niektóre z nich wpływają na oba te parametry. Jeśli obciążenie procesora osiągnie maksimum, wpłynie to również na liczbę klatek na sekundę.

Najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

 • Wysoka rozdzielczość obrazu lub niższe poziomy kompresji zapewniają obrazy zawierające więcej danych, co z kolei wpływa na przepustowość.

 • Obracanie obrazu w graficznym interfejsie użytkownika zwiększy obciążenie procesora produktu.

 • Dostęp do dużej liczby klientów MJPEG lub H.264 unicast wpływa na przepustowość.

 • Jednoczesne oglądanie różnych strumieni (rozdzielczość, kompresja) za pomocą różnych klientów wpływa zarówno na liczbę klatek na sekundę, jak i na przepustowość.

  W miarę możliwości używaj identycznych strumieni, aby utrzymać wysoką liczbę klatek na sekundę. Aby upewnić się, że strumienie są identyczne, możesz użyć profili strumieni.

 • Jednoczesny dostęp do strumieni wideo MJPEG i H.264 wpływa na liczbę klatek na sekundę i przepustowość.

 • Intensywne korzystanie z ustawień zdarzeń wpływa na obciążenie procesora, co z kolei wpływa na liczbę klatek na sekundę.

 • Korzystanie z protokołu HTTPS może zmniejszać liczbę klatek na sekundę, szczególnie w przypadku przesyłania strumieniowego obrazów wideo w formacie MJPEG.

 • Znaczące obciążenie sieci ze względu na słabą infrastrukturę wpływa na przepustowość.

 • Wyświetlanie obrazu z użyciem komputerów klienckich o niewystarczających parametrach obniża subiektywnie obserwowaną wydajność i wpływa na liczbę klatek na sekundę.

 • Jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji AXIS Camera Application Platform (ACAP) może mieć wpływ na liczbę klatek na sekundę i ogólną wydajność.

Specyfikacje

Informacje ogólne o produkcie

AXIS P1455-LE 9 mm

 1. Złącze audio
 2. Złącze I/O
 3. Gniazdo kart microSD
 4. Złącze sieciowe
 5. Wskaźnik LED stanu
 6. Numer części (P/N) i numer seryjny (S/N)
 7. przycisku kontrolnego

Wskaźniki LED

Wskaźnik LED stanuWskazanie
Zgaszony

Połączenie i normalne działanie.

Zielony

Stałe zielone światło przez 10 sekund przy normalnym działaniu po zakończeniu uruchamiania.

Bursztynowy

Stałe światło podczas uruchamiania. Miga podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub przywracania domyślnych ustawień fabrycznych.

Bursztynowy/czerwony

Miga na bursztynowo/czerwono, gdy połączenie sieciowe jest niedostępne lub przerwane.

Czerwony

Niepowodzenie podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Gniazdo karty SD

POWIADOMIENIE
 • Ryzyko uszkodzenia karty SD. Nie używaj ostrych narzędzi, metalowych przedmiotów ani nadmiernej siły podczas wkładania i wyjmowania karty SD. Wkładaj i wyjmuj kartę palcami.
 • Ryzyko utraty danych i uszkodzenia nagrań. Nie wyjmuj karty SD w trakcie działania produktu. Odłącz kartę SD na stronie produktu przed jej wyjęciem.

Produkt obsługuje karty microSD/microSDHC/microSDXC.

Zalecenia dotyczące kart SD można znaleźć w witrynie axis.com.

Logo microSD, microSDHC i microSDXC stanowią znaki towarowe firmy SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy SD-3C, LLC w Stanach Zjednoczonych, innych krajach lub w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Przyciski

Przycisk Control

 • Przycisk ten służy do:
 • Przywracania domyślnych ustawień fabrycznych produktu. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

 • Łączenia się z usługą AXIS Video Hosting System. Aby połączyć się z usługą, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około trzy sekundy, aż dioda LED stanu zacznie migać na zielono.

Złącza

Złącze sieciowe

Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet (PoE).

Złącze audio

 • Wejście audio – wejście 3,5 mm dla mikrofonu mono lub liniowego sygnału mono (w przypadku wejścia audio z sygnału stereofonicznego używany jest kanał lewy).

 • Wejście audio – wejście 3,5 mm dla mikrofonu cyfrowego, analogowego mikrofonu mono lub liniowego sygnału mono (w przypadku wejścia audio z sygnału stereofonicznego używany jest kanał lewy).

Wejście audio

1 Końcówka2 Pierścień3 Kołnierz

Niezbalansowany mikrofon (z zasilaniem elektretowym lub bez) lub wejście liniowe

Zasilanie elektretowe po wybraniu

Masa

Sygnał cyfrowy

Zasilanie z obwodu pierścieniowego po wybraniu

Masa

W przypadku wejścia audio z sygnału stereofonicznego używany jest kanał lewy.

Złącze I/O

Złącze I/O służy do obsługi urządzeń zewnętrznych w kombinacji przykładowo z wykrywaniem ruchu, wyzwalaniem zdarzeń i powiadomieniami o alarmach. Oprócz punktu odniesienia 0 V DC i zasilania (wyjście stałoprądowe) złącze I/O zapewnia interfejs do:

Wejścia cyfrowego –
Do podłączenia urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okiennych lub drzwiowych oraz czujników wykrywania zbicia szyby.
Wyjścia cyfrowego –
Do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączonymi urządzeniami można zarządzać poprzez API VAPIX®, zdarzenie lub stronę internetową produktu.

4-pinowy blok złączy

FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
Masa DC10 V DC
Wyjście DC2Może być wykorzystywane do zasilania dodatkowego sprzętu.
Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wyjście zasilania.
12 V DC
Maks. obciążenie = 25 mA
Wejście cyfrowe lub wejście nadzorowane3Podłącz do styku 1, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować. Aby móc korzystać z nadzorowanych wejść, zamontuj rezystory końca linii. Patrz diagram połączeń, aby uzyskać informacje na temat podłączania rezystorów.Od 0 do maks. 30 V DC
Wyjście cyfrowe4Podłączone wewnętrznie do styku 1 (masa DC), gdy aktywne i niepodłączone, gdy nieaktywne. W przypadku stosowania z obciążeniem indukcyjnym, np. przekaźnikiem, konieczne jest szeregowe podłączenie diody w celu zabezpieczenia przed stanami przejściowymi napięcia.Od 0 do maks. 30 V DC, otwarty dren maks. 100 mA
Example
 1. Masa DC
 2. Wyjście DC 12 V, maks. 25 mA
 3. Nadzorowane wejście
 4. Wyjście cyfrowe