AXIS A8207-VE Network Video Door Station

Informacje o rozwiązaniu

 1. Wideodomofon
 2. Wideodomofon i AXIS A9801
 3. Wideodomofon i AXIS A9161
 4. Wideodomofon z systemem kontroli dostępu, na przykład AXIS A1001 lub AXIS A1601

Informacje ogólne o produkcie

 1. Głośnik
 2. Kamera
 3. Ikony wskaźników połączenia
 4. Pasek wskaźnika czytnika kart
 5. Klawiatura numeryczna
 6. Przycisk połączenia
 7. Ikona czytnika kart
 8. Mikrofon
 9. Czujnik PIR
 10. Ikona pętli indukcyjnej

Instalacja

Film dotyczący instalacji czytnika A8207-VE.
Film dotyczący instalacji przekaźnika A8207-VE.

Rozpoczynanie pracy

Wyszukiwanie urządzenia w sieci

Aby znaleźć urządzenia Axis w sieci i przydzielić im adresy IP w systemie Windows®, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager. Obie aplikacje są darmowe i można je pobrać ze strony axis.com/support.

Więcej informacji na temat wykrywania i przypisywania adresów IP znajduje się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia.

Dostęp do urządzenia

 1. Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres IP lub nazwę hosta urządzenia Axis.

  Jeśli nie znasz adresu IP, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło. Jeżeli uzyskujesz dostęp do urządzenia po raz pierwszy, musisz ustawić hasło root. Patrz Ustawianie nowego hasła do konta root.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Ustawianie nowego hasła do konta root

Ważne

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. W przypadku utraty hasła użytkownika root należy zresetować urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

Wskazówka dotycząca wsparcia technicznego: Potwierdzanie bezpieczeństwa hasła
 1. Wprowadź hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł. Patrz Bezpieczne hasła.

 2. Wprowadź ponownie hasło, aby sprawdzić, czy jest ono poprawnie zapisane.

 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz). Hasło zostanie skonfigurowane.

Ustawienia dodatkowe

W tej części opisano wszystkie ważne konfiguracje, które musi przeprowadzić instalator, aby uruchomić produkt po zakończeniu montażu sprzętu.

Zmiana hasła root

 1. Zaloguj się na stronie internetowej produktu i przejdź do menu System > Users (System > Użytkownicy).

 2. Kliknij opcję Edit (Edytuj) w menu użytkownika root.

 3. Wprowadź nowe hasło i zapisz je.

Konfiguracja bezpośredniego połączenia SIP (P2P)

VoIP (Voice over IP) to grupa technologii, która umożliwia komunikację głosową i multimedialną w sieciach IP. Więcej informacji: Voice over IP (VoIP).

W tym produkcie komunikację VoIP umożliwia protokół SIP. Więcej informacji dotyczących SIP: Protokół inicjacji sieci (Session Initiation Protocol, SIP).

Istnieją dwa rodzaje konfiguracji SIP. Jedną z nich jest konfiguracja peer-to-peer SIP. Konfiguracji P2P należy używać wtedy, gdy komunikacja odbywa się pomiędzy niewielką liczbą agentów użytkownika w tej samej sieci IP i nie ma potrzeby zapewniania dodatkowych funkcji serwera PBX. Informacje na temat konfiguracji: Peer-to-peer SIP (P2PSIP).

 1. Przejdź do menu VoIP > Ustawienia SIP i wybierz opcję Włącz SIP.

 2. Ustaw maksymalny czas połączenia w przypadku braku odpowiedzi w opcji Limit czasu nawiązywania połączenia.

 3. Aby zezwolić urządzeniu na odbieranie połączeń, wybierz opcję Zezwalaj na połączenia przychodzące.

 4. POWIADOMIENIE

  Po zezwoleniu na połączenia przychodzące urządzenie akceptuje połączenia z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci. Zalecamy wyłączanie połączeń przychodzących w przypadku produktów dostępnych z sieci publicznych lub Internetu.

 5. Ustaw liczbę sekund przed upływem limitu dla połączeń przychodzących.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

 7. W opcji Ustawienia portu wprowadź numerPortu SIPPortu SIP TLS.

 8. Uwaga
  • Port SIP – dla sesji SIP. Ruch sygnalizacyjny przez ten port nie jest szyfrowany. Domyślny numer portu to 5060.
  • Port SIP TLS – dla sesji SIPS i sesji SIP zabezpieczonych protokołem TLS. Ruch sygnalizacyjny za pośrednictwem tego portu jest szyfrowany przy użyciu Transport Layer Security (TLS). Domyślny numer portu to 5061.
  • Port początkowy RTP – wprowadź port używany do pierwszego strumienia mediów RTP w wywołaniu SIP. Domyślny port początkowy dla transmisji mediów to 4000. Niektóre zapory mogą blokować ruch RTP na niektórych numerach portów. Numer portu musi należeć do przedziału od 1024 do 65535.
 9. Kliknij przycisk Zapisz.

 10. Wybierz protokoły, które chcesz włączyć dla funkcji NAT traversal.

 11. Uwaga

  Użyj opcji NAT traversal, gdy urządzenie jest podłączone do sieci za routerem NAT lub znajduje się za zaporą. Więcej informacji: .

Konfiguracja SIP przez serwer (PBX)

VoIP (Voice over IP) to grupa technologii, która umożliwia komunikację głosową i multimedialną w sieciach IP. Więcej informacji: Voice over IP (VoIP).

W tym produkcie komunikację VoIP umożliwia protokół SIP. Więcej informacji dotyczących SIP: Protokół inicjacji sieci (Session Initiation Protocol, SIP).

Istnieją dwa rodzaje konfiguracji SIP. Jedną z nich jest konfiguracja z serwerem PBX. Konfiguracji PBX należy używać wtedy, gdy komunikacja odbywa się pomiędzy nieograniczoną liczbą agentów użytkownika w tej samej sieci IP i poza nią. W zależności od dostawcy usługi PBX można dodać dodatkowe funkcje. Więcej informacji: Private Branch Exchange (PBX) – centrala abonencka.

 1. Od dostawcy PBX należy uzyskać następujące informacje:

  • ID użytkownika

  • Domena

  • Hasło

  • ID uwierzytelniania

  • ID rozmówcy

  • Rejestrator

  • Port początkowy RTP

 2. Przejdź do menu VoIP > Konta SIP > Utwórz konto.

 3. Wprowadź Nazwę konta.

 4. Wybierz opcję Rejestrator.

 5. Wybierz tryb transmisji.

 6. Podaj dane konta uzyskane od dostawcy serwera PBX.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

 8. Skonfiguruj ustawienia SIP w taki samo sposób, jak peer-to-peer. Więcej informacji: Konfiguracja bezpośredniego połączenia SIP (P2P).

Tworzenie organizacji

Uwaga

Każdy kontakt w liście kontaktów musi należeć do organizacji.

 1. Przejdź do VoIP > Lista kontaktów > Kontakty.

 2. Kliknij opcję Nowa.

 3. Wprowadź nazwę i opis organizacji.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie kontaktu

 • W tym przykładzie wyjaśniono sposób tworzenia nowego kontaktu w liście kontaktów. Ten kontakt:
 • ma adres SIP;

 • należy do organizacji;

 • należy do działu.

 • Zanim rozpoczniesz
 • Utwórz organizację w liście kontaktów. Aby dowiedzieć się, jak ją utworzyć, przejdź do Tworzenie organizacji.

 • Włącz SIP w menu VoIP > Ustawienia SIP.

 1. Przejdź do VoIP > Lista kontaktów > Kontakty.

 2. Kliknij przycisk Edytuj obok nazwy organizacji, do której należy kontakt.

 3. Kliknij opcję Nowy.

 4. Wprowadź imię i nazwisko kontaktu.

 5. Wprowadź dostępny numer szybkiego wybierania.

 6. Uwaga

  Numer szybkiego wybierania służy do łączenia się z kontaktem przez wideodomofon. W przypadku wprowadzenia numeru szybkiego wybierania przypisanego do innego kontaktu zostanie wyświetlony komunikat i nie można będzie zapisać kontaktu.

 7. W polu Dział wybierz opcję Nowy i wprowadź nazwę działu.

 8. W obszarze Informacje o połączeniu wybierz opcję Adres SIP.

 9. Wprowadź adres SIP kontaktu.

 10. Uwaga

  Więcej informacji dotyczących adresów SIP: Protokół inicjacji sieci (Session Initiation Protocol, SIP).

 11. Wybierz konto SIP do wykonania połączenia.

 12. W obszarze Przekierowanie wybierz opcję Brak.

 13. Uwaga

  Jest to kontakt, do którego przekierowywane jest połączenie w razie nieodebrania.

 14. Kliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja przycisku połączenia

Przycisk połączenia jest domyślnie skonfigurowany tak, aby nawiązywać połączenia przez VMS (Video Management System). Aby zachować taką konfigurację, wystarczy dodać do systemu VMS wideodomofon Axis.

 1. W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfigurowania systemu tak, by po na ciśnięciu przycisku połączenia przez gościa wykonywane było połączenie na numer kontaktu z listy kontaktów.
 2. Przejdź do menu VoIP > Lista kontaktów > Przycisk połączenia i kliknij opcję Dodaj.

 3. Wybierz kontakt i kliknij polecenie Dodaj.

 4. Odznacz pole Połączenie VMS.

 5. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

 1. Dezaktywacja przycisku połączenia:
 2. Nie dodawaj odbiorców ani nie usuwaj wcześniej dodanych odbiorców.

 3. Odznacz pole Połączenie VMS.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja w trybie czytnika kart – sieciowa

Aby użyć wideodomofonu jako czytnika kart należy go podłączyć do kontrolera drzwi. Kontroler drzwi przechowuje wszystkie poświadczenia i zapisuje informacje dotyczące osób upoważnionych do wejścia. W tym przykładzie urządzenia podłączymy w sieci. Zmodyfikujemy również dozwolone typy kart.

Ważne

Połączenie sieciowe działa wyłącznie z kontrolerami drzwi Axis. Aby połączyć się z kontrolerem drzwi firmy innej niż Axis, należy podłączyć urządzenia przewodowo. Patrz Konfiguracja w trybie czytnika kart – przewodowa.

Zanim rozpoczniesz

Skonfiguruj kontroler drzwi, używając protokołu Wiegand dla czytnika. Instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi kontrolera drzwi.

 1. Konfiguracja wideodomofonu jako czytnika kart
 2. Przejdź do menu Sprzęt > Czytnik > Protokół czytnika > Protokół i wybierz opcję Czytnik VAPIX.

 3. Kliknij polecenie Połącz z kontrolerem drzwi Axis.

 4. W wyskakującym oknie wybierz protokół komunikacji z kontrolerem drzwi.

 5. Wprowadź adres IP i poświadczenia dla kontrolera drzwi.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

 7. W obszarze Wybrany czytnik wybierz czytnik.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

 9. Na karcie Typy kart wybierz dozwolone typy kart.

 10. Uwaga

  W zależności od potrzeb można zachować domyślny zestaw typów kart lub zmodyfikować listę.

 11. Kliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja w trybie czytnika kart – przewodowa

Aby użyć wideodomofonu jako czytnika kart należy go podłączyć do kontrolera drzwi. Kontroler drzwi przechowuje wszystkie poświadczenia i zapisuje informacje dotyczące osób upoważnionych do wejścia. W tym przykładzie podłączymy urządzenia przewodowo, korzystając z protokołu Wiegand, aktywujemy sygnał dźwiękowy i użyjemy jednego portu I\O na potrzeby wskaźnika LED. Zmodyfikujemy również dozwolone typy kart.

Ważne

Użyj portów I/O, które nie są jeszcze używane. Jeżeli użyjesz portów I/O będących w użyciu, zdarzenia utworzone dla tych portów przestaną być aktywne.

 • Zanim rozpoczniesz
 • Podłączyć wideodomofon fizycznie do kontrolera drzwi. Użyj schematów dostępnych na stronie axis.com/products/axis-a8207-ve

 • Skonfiguruj kontroler drzwi, używając protokołu Wiegand dla czytnika. Instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi kontrolera drzwi.

 1. Konfiguracja wideodomofonu jako czytnika kart
 2. Przejdź do menu Sprzęt > Czytnik > Protokół czytnika > Protokół i wybierz opcję Wiegand.

 3. W obszarze Sygnał dźwiękowy wybierz opcję Aktywuj sygnał dźwiękowy.

 4. W obszarze Wejście sygnału dźwiękowego wybierz opcję I3.

 5. W obszarze Wejścia sterowania LED wybierz 1.

 6. W obszarze Wejście LED1 wybierz I1.

 7. Wybierz kolory dla każdego stanu.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

 9. Na karcie Typy kart wybierz dozwolone typy kart.

 10. Uwaga

  W zależności od potrzeb można zachować domyślny zestaw typów kart lub zmodyfikować listę.

 11. Kliknij przycisk Zapisz.

Korzystanie z DTMF do otwierania drzwi

Kiedy gość dzwoni wideodomofonem, osoba, która odbierze połączenie, może wykorzystać sygnał (DTMF) urządzenia SIP do odblokowania drzwi. Kontroler drzwi odblokowuje i blokuje drzwi.

 • W tym przykładzie wyjaśniono, jak:
 • zdefiniować sygnał DTMF w wideodomofonie;

 • skonfigurować wideodomofon, aby:

  • żądać odblokowania drzwi, lub

  • otwierać drzwi przy użyciu przekaźnika wewnętrznego.

 • Wszystkie ustawienia należy wprowadzić na stronie internetowej wideodomofonu.
 1. Definiowanie sygnału DTMF w wideodomofonie
 2. Przejdź do menu VoIP > DTMF.

 3. Kliknij ikonę ołówka obok konta SIP.

 4. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

 5. W polu Nazwa wprowadź „Odblokuj drzwi”.

 6. W polu Sekwencja wprowadź „1”.

 7. Kliknij polecenie Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

 1. Konfiguracja wideodomofonu w celu zażądania odblokowania drzwi przez kontroler drzwi
 2. Przejdź do menu Events (Zdarzenia) > Management (Zarządzanie) > Action rules (Zdarzenia > Zarządzanie > Reguły akcji) i kliknij polecenie Add (Dodaj).

 3. W polu Nazwa wprowadź „Odblokuj drzwi przez DTMF”.

 4. Z listy wyzwalaczy wybierz Połączenie, DTMFOdblokuj drzwi.

 5. Wybierz z listy akcji opcję Axis Door Control.

 6. Kliknij przycisk Nowy odbiorca.

 7. Wprowadź dane kontrolera drzwi i kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij polecenie Retrieve doors (Pobierz drzwi) i wybierz drzwi z listy.

 9. W obszarze Door actions (Akcje drzwi) wybierz opcję AcessDoor (Drzwi wejściowe).

 10. Kliknij przycisk OK.

 1. Skonfiguruj wideodomofon do otwierania drzwi za pomocą przekaźnika wewnętrznego
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Definiowanie sygnału DTMF w wideodomofonie

 3. Przejdź do menu Events (Zdarzenia) > Management (Zarządzanie) > Action rules (Zdarzenia > Zarządzanie > Reguły akcji) i kliknij polecenie Add (Dodaj).

 4. W polu Name (Nazwa) wprowadź „Odblokuj drzwi przez DTMF”.

 5. Z listy wyzwalaczy wybierz Call (Połączenie), DTMFUnlock door (Odblokuj drzwi).

 6. Z listy akcji wybierz Output Port (Port wyjścia).

 7. Z listy portów wybierz Relay 1 (Port 4) (Przekaźnik 1 [Port 4]).

 8. Wybierz Duration (Czas trwania).

 9. Wybierz opcję Go to opposite state after (Przejdź do przeciwnego stanu po) i ustaw 7 sekund, co oznacza, że drzwi są otwarte przez 7 sekund.

 10. Kliknij przycisk OK.

Przesyłanie wideo do monitora

Urządzenie może przesyłać strumień wideo na żywo do monitora HDMI bez połączenia sieciowego. Użyj monitora, aby sprawdzić, kto stoi przed drzwiami.

 1. Podłącz monitor zewnętrzny za pomocą złącza HDMI.

 2. Dostosuj ustawienia HDMI w menu System > HDMI.

Dowiedz się więcej

Lista kontaktów

Lista kontaktów obejmuje:

 • Organizacje – firmy lub organizacje znajdujące się w budynku, w którym zamontowano wideodomofon.

 • Kontakty – osoby będące pracownikami firmy, czasami również pracownicy działu. Do każdego kontaktu można przypisać numer szybkiego wybierania. Do każdego kontaktu można przypisać kontakt dodatkowy, czyli osobę, do której przekierowywane jest nieodebrane połączenie.

 • Działy – kontakt może należeć do działu. Dział tworzy się podczas tworzenia kontaktu.

 • Grupy połączeń – składają się z kilku kontaktów lub adresów SIP. Można zadzwonić do wszystkich odbiorców jednocześnie, a połączenie może odebrać dowolny z nich.

Listę kontaktów można wydrukować i umieścić obok wideodomofonu.

W liście kontaktów można również skonfigurować przycisk połączenia, określający wybór odbiorcy po naciśnięciu tego przycisku.

Voice over IP (VoIP)

Voice over IP (VoIP) to grupa technologii, która umożliwia komunikację głosową i sesje multimedialne w sieciach IP, na przykład przez internet. Podczas tradycyjnych połączeń telefonicznych sygnały analogowe przesyłane są obwodami przez publiczną komutowaną sieć telefoniczną – Public Switched Telephone Network (PSTN). Podczas połączeń VoIP sygnały analogowe są konwertowane na sygnały cyfrowe, tak aby możne je było przesyłać jako pakiety danych przez lokalne sieci IP lub Internet.

W produkcie Axis protokół VoIP jest włączany za pośrednictwem sygnalizacji Session Initiation Protocol (SIP) i Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF).

Example

Po naciśnięciu przycisku nawiązywania połączenia na wideodomofonie Axis wykonywane jest połączenie do jednego ze wstępnie zdefiniowanych odbiorców. Po odebraniu połączenia rozpoczyna się rozmowa. Obraz i dźwięk są transmitowane za pomocą technologii VoIP.

Protokół inicjacji sieci (Session Initiation Protocol, SIP)

Protokół inicjacji sieci (SIP) jest stosowany do konfiguracji, utrzymywania i kończenia połączeń VoIP. Połączenia można wykonywać pomiędzy dwoma rozmówcami lub większą ich liczbą (tzw. agentami użytkowników SIP). Aby wykonać połączenie SIP, można skorzystać na przykład z telefonów SIP, softphone'ów lub urządzeń Axis obsługujących SIP.

Sygnał audio i wideo jest wymieniany pomiędzy agentami użytkowników SIP z użyciem protokołu transmisji, takiego jak RTP (Real-Time Transport Protocol).

W sieci lokalnej można nawiązywać połączenia w konfiguracji peer-to-peer, a pomiędzy sieciami – za pomocą PBX.

Peer-to-peer SIP (P2PSIP)

Podstawowa komunikacja SIP odbywa się bezpośrednio pomiędzy dwoma lub większą liczba agentów użytkowników SIP. Połączenie takie nazywane jest peer-to-peer SIP (P2PSIP). Jest ono wykonywane w sieci lokalnej i wymaga jedynie adresów SIP agentów użytkowników. Adres SIP to zazwyczaj sip:<lokalny adres ip>.

Example
 1. Agent użytkownika A — wideodomofon. Adres SIP: sip:192.168.1.101
 2. Agent użytkownika B — telefon z włączonym SIP. Adres SIP: sip:192.168.1.100

Można skonfigurować wideodomofon Axis tak, by łączył się z telefonem SIP w tej samej sieci za pomocą peer-to-peer SIP.

Private Branch Exchange (PBX) – centrala abonencka

Podczas wykonywania połączeń SIP poza lokalną sieć IP PBX może służyć za centralkę. Głównym elementem PBX jest serwer SIP, zwany również serwerem proxy SIP lub rejestratorem. PBX działa jak tradycyjna centralka telefoniczna, wyświetla bieżący status klienta i umożliwia na przykład przekazywanie połączeń, rejestrację wiadomości głosowym i przekierowania.

Serwer SIP PBX można skonfigurować lokalnie lub zdalnie. Można go umieścić w intranecie lub u zewnętrznego dostawcy usług serwerowych. Podczas wykonywania połączeń SIP pomiędzy sieciami połączenia są przekazywane przez zestaw PBX, które wysyłają zapytania o lokalizację docelowego adresu SIP.

Każdy agent użytkownika SIP jest rejestrowany w PBX; mogą łączyć się z innymi poprzez wybranie właściwego numeru wewnętrznego. W takim przypadku adres SIP to zazwyczaj sip:<użytkownik>@<domena> lub sip:<użytkownik>@<IP rejestratora>. Adres SIP jest niezależny od adresu SIP, a PBX udostępnia urządzenie przez cały czas, kiedy jest ono zarejestrowane.

Example
 1. sip:mydoor@company.com
 2. sip:myspeaker@company.com
 3. PBX sip.company.com
 4. sip:office@company.com

Po naciśnięciu przycisku wykonywania połączenia na wideodomofonie Axis połączenie jest przekazywane przez jedną lub więcej centralek PBX do adresu SIP w lokalnej sieci IP lub przez internet.

Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń

Można utworzyć reguły sprawiające, że urządzenie będzie wykonywać konkretne akcje po wystąpieniu określonych zdarzeń. Reguła składa się z warunków i akcji. Warunki mogą służyć do wyzwalania akcji. Urządzenie może na przykład rozpocząć zapis lub wysłać wiadomość e-mail po wykryciu ruchu albo wyświetlić nałożony tekst podczas rejestracji.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

Aplikacje

AXIS Camera Application Platform (ACAP) to otwarta platforma umożliwiająca podmiotom zewnętrznym opracowywanie funkcji analizy i innych aplikacji dla produktów Axis. Więcej informacji o dostępnych aplikacjach, oprogramowaniu do pobrania, wersjach próbnych i licencjach znajduje się na stronie axis.com/applications.

Podręczniki użytkownika do aplikacji Axis można znaleźć na stronie help.axis.com.

Dzienne wykorzystanie

Używanie klawiatury

Chcę...Działanie
Połączyć się z osobą, która wpuści mnie do budynku.Naciśnij .
Połączyć się z osobą znajdującą się w budynku.Wprowadź numer szybkiego wybierania danej osoby i naciśnij .
Otworzyć drzwi, używając mojej karty i numeru PIN.Wybierz kartę i wprowadź PIN.
Otworzyć drzwi, używając mojego numeru PIN.Wprowadź PIN i naciśnij #.
Otworzyć drzwi, używając mojej karty.Wybierz kartę.

Rozwiązywanie problemów

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

Ważne

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych należy stosować rozważnie. Opcja resetowania do domyślnych ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych produktu, włącznie z adresem IP.

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych produktu:

 1. Odłącz zasilanie produktu.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control i włącz zasilanie. Patrz Informacje ogólne o produkcie.

 3. Przytrzymuj przycisk Control przez 15–30 sekund, aż wskaźnik LED stanu zacznie migać na bursztynowo.

 4. Zwolnij przycisk Control. Proces zostanie zakończony, gdy wskaźnik LED stanu zmieni kolor na zielony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90.

 5. Użyj narzędzi do instalacji i zarządzania, aby przypisać adres IP, ustawić hasło i uzyskać dostęp do produktu.

  Narzędzia do instalacji i zarządzania są dostępne na stronach pomocy technicznej axis.com/support.

Parametry można również zresetować do domyślnych ustawień fabrycznych przez interfejs WWW. Przejdź do menu Konserwacja > Działania konserwacyjne i kliknij opcję Przywróć, by przywrócić domyślne wartości fabryczne, lecz zachować adres IP lub opcję Domyślne, by zresetować wszystkie wartości, w tym adres IP.

Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego

Oprogramowanie sprzętowe określa dostępne funkcje urządzeń sieciowych. Podczas rozwiązywanie problemów należy zawsze najpierw sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego. Najnowsza wersja może zawierać poprawki, które rozwiążą problem.

Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego:

 1. Na stronie urządzenia przejdź do menu Informacje ogólne.

 2. Sprawdź Wersję oprogramowania sprzętowego.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Ważne

Wstępnie skonfigurowane i spersonalizowane ustawienia są zapisywane podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego (pod warunkiem, że funkcje te są dostępne w nowym oprogramowaniu sprzętowym), choć Axis Communications AB tego nie gwarantuje.

Ważne

Upewnij się, że podczas całego procesu aktualizacji urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.

Uwaga

Aktualizacja urządzenia do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego umożliwia uaktualnienie go o najnowsze funkcje. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego zawsze należy przeczytać instrukcje dotyczące aktualizacji oraz informacje o wersji dostępne z każdą nową wersją. Przejdź do strony axis.com/support/firmware, aby znaleźć najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego oraz informacje o wersji.

 1. Pobierz na komputer najnowszy plik oprogramowania sprzętowego dostępny bezpłatnie na stronie axis.com/support/firmware

 2. Zaloguj się do urządzenia jako administrator.

 3. Przejdź do menu System > Konserwacja > Aktualizacja oprogramowania sprzętowego i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, przejdź na stronę poświęconą rozwiązywaniu problemów: axis.com/support.

Problemy z aktualizacją oprogramowania sprzętowego

Niepowodzenie podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończy się niepowodzeniem, urządzenie załaduje ponownie poprzednią wersję oprogramowania sprzętowego. Najczęstszą przyczyną tego jest wczytanie niewłaściwego oprogramowania sprzętowego. Upewnij się, że nazwa pliku oprogramowania sprzętowego odpowiada danemu urządzeniu i spróbuj ponownie.

Problemy z ustawieniem adresu IP

Urządzenie należy do innej podsieci

Jeśli adres IP przeznaczony dla danego urządzenia oraz adres IP komputera używanego do uzyskania dostępu do urządzenia należą do różnych podsieci, ustawienie adresu IP jest niemożliwe. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać adres IP.

Adres IP jest używany przez inne urządzenie

Odłącz urządzenie Axis od sieci. Uruchom polecenie Ping (w oknie polecenia/DOS wpisz ping oraz adres IP urządzenia):

 • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Reply from <adres IP>: bytes=32; time=10..., oznacza to, że ten adres IP może już być używany przez inne urządzenie w sieci. Poproś administratora sieci o nowy adres IP i zainstaluj ponownie urządzenie.

 • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Request timed out, oznacza to, że ten adres IP jest dostępny do wykorzystania przez urządzenie Axis. Sprawdź całe okablowanie i zainstaluj urządzenie ponownie.

Możliwy konflikt adresów IP z innym urządzeniem w tej samej podsieci

Zanim serwer DHCP ustawi adres dynamiczny, używany jest statyczny adres IP urządzenia Axis. Oznacza to, że jeśli ten sam domyślny statyczny adres IP jest używany także przez inne urządzenie, mogą wystąpić problemy podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia.

Nie można uzyskać dostępu do urządzenia przez przeglądarkę

Nie można się zalogować

Jeśli protokół HTTPS jest włączony, trzeba upewnić się, że podczas logowania używany jest właściwy protokół (HTTP lub HTTPS). Może zajść konieczność ręcznego wpisania http lub https w polu adresu przeglądarki.

W razie utraty hasła dla użytkownika root należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

Serwer DHCP zmienił adres IP

Adresy IP otrzymane z serwera DHCP są dynamiczne i mogą się zmieniać. Jeśli adres IP został zmieniony, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci. Znajdź urządzenie przy użyciu nazwy modelu lub numeru seryjnego bądź nazwy DNS (jeśli skonfigurowano tę nazwę).

Dostęp do urządzenia można uzyskać lokalnie, ale nie z zewnątrz

Aby uzyskać dostęp do urządzenia z zewnątrz, zalecamy skorzystanie z jednej z następujących aplikacji dla systemu Windows®:

 • AXIS Companion: darmowa aplikacja idealna do małych systemów o niewielkich wymaganiach w zakresie dozoru.

 • AXIS Camera Station: 30-dniowa darmowa wersja próbna, idealna do małych i średnich systemów.

Instrukcje i plik do pobrania znajdują się na stronie axis.com/vms.

Kwestie wydajności

Podczas konfigurowania systemu należy wziąć pod uwagę wpływ różnych ustawień i sytuacji na wydajność. Niektóre czynniki wpływają na wymaganą przepustowość, a inne mogą wpływać na liczbę klatek na sekundę; niektóre z nich wpływają na oba te parametry. Jeśli obciążenie procesora osiągnie maksimum, wpłynie to również na liczbę klatek na sekundę.

Najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

 • Wysoka rozdzielczość obrazu lub niższe poziomy kompresji zapewniają obrazy zawierające więcej danych, co z kolei wpływa na przepustowość.

 • Dostęp do dużej liczby klientów MJPEG lub H.264 unicast wpływa na przepustowość.

 • Jednoczesne oglądanie różnych strumieni (rozdzielczość, kompresja) za pomocą różnych klientów wpływa zarówno na liczbę klatek na sekundę, jak i na przepustowość.

  W miarę możliwości używaj identycznych strumieni, aby utrzymać wysoką liczbę klatek na sekundę. Aby upewnić się, że strumienie są identyczne, możesz użyć profili strumieni.

 • Jednoczesny dostęp do strumieni wideo MJPEG i H.264 wpływa na liczbę klatek na sekundę i przepustowość.

 • Intensywne korzystanie z ustawień zdarzeń wpływa na obciążenie procesora, co z kolei wpływa na liczbę klatek na sekundę.

 • Korzystanie z protokołu HTTPS może zmniejszać liczbę klatek na sekundę, szczególnie w przypadku przesyłania strumieniowego obrazów wideo w formacie MJPEG.

 • Znaczące obciążenie sieci ze względu na słabą infrastrukturę wpływa na przepustowość.

 • Wyświetlanie obrazu z użyciem komputerów klienckich o niewystarczających parametrach obniża subiektywnie obserwowaną wydajność i wpływa na liczbę klatek na sekundę.

 • Jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji AXIS Camera Application Platform (ACAP) może mieć wpływ na liczbę klatek na sekundę i ogólną wydajność.

Specyfikacje

Wskaźniki i elementy sterowania na panelu przednim

Po podłączeniu produktu do zasilania ikona wskaźnika i pasek wskaźnika zaświecą się na kilka sekund.

Ikony wskaźników połączenia

IkonaWskazanie

Stałe niebieskie światło po zainicjowaniu połączenia wychodzącego.

Miga na niebiesko po zainicjowaniu połączenia przychodzącego.

Stałe bursztynowe światło podczas trwającego połączenia.

Stałe zielone światło po otwarciu drzwi.

Pasek wskaźnika czytnika kart

Pasek wskazuje informacje zwrotne z czytnika.

Przycisk połączenia

Aby podświetlić twarze gości, można użyć wbudowanego oświetlenia dookoła przycisku.

Wskaźniki LED

Wskaźnik LED stanuWskazanie
Zielony

Stałe zielone światło przy normalnym działaniu.

Gniazdo karty SD

POWIADOMIENIE
 • Ryzyko uszkodzenia karty SD. Nie używaj ostrych narzędzi, metalowych przedmiotów ani nadmiernej siły podczas wkładania i wyjmowania karty SD. Wkładaj i wyjmuj kartę palcami.
 • Ryzyko utraty danych i uszkodzenia nagrań. Nie wyjmuj karty SD w trakcie działania produktu. Odłącz kartę SD na stronie produktu przed jej wyjęciem.

Produkt obsługuje karty microSD/microSDHC/microSDXC.

Zalecenia dotyczące kart SD można znaleźć w witrynie axis.com.

Logo microSD, microSDHC i microSDXC stanowią znaki towarowe firmy SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy SD-3C, LLC w Stanach Zjednoczonych, innych krajach lub w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Przyciski

Przycisk Control

Złącza

Złącze HDMI

Użyj złącza microHDMITM, aby podłączyć wyświetlacz lub monitor dostępne publicznie.

Złącze sieciowe

Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet Plus (PoE+).

Złącze audio

4-pinowy blok złączy wejść i wyjść audio.

FunkcjaStykUwagi
Wejście liniowe1Wejście liniowe (mono)
GND2Uziemienie audio
Wyjście liniowe3Wyjście liniowe
GND4Uziemienie audio

Złącze przekaźnikowe

8-stykowy blok złączy przekaźników półprzewodnikowych, które można wykorzystać w następujący sposób:

 • Jako standardowe przekaźniki otwierające i zamykające obwody pomocnicze.

 • Do bezpośredniego sterowania zamkiem.

 • Do sterowania zamkiem przez przekaźnik bezpieczeństwa. Korzystanie z przekaźnika bezpieczeństwa po bezpiecznej stronie drzwi zapobiega podłączeniu zewnętrznych przewodów.

FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
NO/NZ1Normalnie otwarte/normalnie zamknięte
Do podłączania urządzeń przekaźnikowych.
Obwód przekaźnika jest odizolowany galwanicznie od pozostałych obwodów.
Maks. prąd 1 A
Maks. napięcie 30 V DC
COM2Wspólny
24 V DC3Do zasilania urządzeń dodatkowych.
Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wyjście zasilania.
Napięcie wyjściowe 24 V DC
Maks. prąd 50 mA(1)
Maks. prąd 350 mA(2)
Masa DC40 V DC
NO/NZ5Normalnie otwarte/normalnie zamknięte
Do podłączania urządzeń przekaźnikowych.
Obwód przekaźnika jest odizolowany galwanicznie od pozostałych obwodów.
Maks. prąd 1 A
Maks. napięcie 30 V DC
COM6Wspólny
12 V DC7Do zasilania urządzeń dodatkowych.
Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wyjście zasilania.
Napięcie wyjściowe 12 V DC
Maks. prąd 100 mA(3)
Maks. prąd 700 mA(4)
Masa DC80 V DC
 1. Zasilanie Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 3.
 2. Zasilanie Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at typ 2 klasa 4 lub zasilanie DC.
 3. Zasilanie Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 3.
 4. Zasilanie Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at typ 2 klasa 4 lub zasilanie DC.

Złącze czytnika

4-pinowy blok złączy umożliwiający podłączenie czytnika zewnętrznego.

FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
Masa DC10 V DC
12 V DC2Do zasilania urządzeń dodatkowych.
Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wyjście zasilania.
Napięcie wyjściowe 12 V DC
D0/A+3Wiegand: wyjście DATA0
RS485: A+
D1/B-4Wiegand: wyjście DATA1
RS485: B-

Złącze I/O

Złącze I/O służy do obsługi urządzeń zewnętrznych w kombinacji przykładowo z wykrywaniem ruchu, wyzwalaniem zdarzeń i powiadomieniami o alarmach. Oprócz punktu odniesienia 0 V DC i zasilania (wyjście stałoprądowe) złącze I/O zapewnia interfejs do:

Wejścia cyfrowego –
Do podłączenia urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okiennych lub drzwiowych oraz czujników wykrywania zbicia szyby.
Wyjścia cyfrowego –
Do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączonymi urządzeniami można zarządzać poprzez API VAPIX®, zdarzenie lub stronę internetową produktu.
FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
Masa DC10 V DC
Wyjście DC2Może być wykorzystywane do zasilania dodatkowego sprzętu.
Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wyjście zasilania.
12 V DC
Maks. obciążenie = 50 mA
Konfigurowalne (wejście lub wyjście)3–6Wejście cyfrowe — podłącz do styku 1, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować.Od 0 do maks. 30 V DC
Wyjście cyfrowe — podłączone wewnętrznie do styku 1 (masa DC), gdy aktywne i niepodłączone, gdy nieaktywne. W przypadku stosowania z obciążeniem indukcyjnym, np. przekaźnikiem, konieczne jest szeregowe podłączenie diody w celu zabezpieczenia przed stanami przejściowymi napięcia.Od 0 do maks. 30 V DC, otwarty dren maks. 100 mA
Example
 1. Masa DC
 2. Wyjście DC 12 V, maks. 50 mA
 3. I/O skonfigurowane jako wejście
 4. I/O skonfigurowane jako wyjście
 5. Konfigurowalne I/O
 6. Konfigurowalne I/O

Złącze zasilania

2-pinowy blok złączy na wejście zasilania DC. Używaj urządzenia LPS zgodnego z SELV z nominalną mocą wyjściową ograniczoną do ≤100 W lub nominalnym prądem ograniczonym do ≤5 A.

FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
Masa DC10 V DC
Wejście DC2Do zasilania kontrolera, gdy nie jest używane zasilanie Power over Ethernet.
Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wejście zasilania.
8–28 V DC, maks. 22 W
Maks. obciążenie wyjść 9 W

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Poziomy zagrożenia

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazuje zagrożenie, które spowoduje zgon lub ciężkie obrażenia.

OSTRZEŻENIE

Wskazuje zagrożenie, które może spowodować zgon lub ciężkie obrażenia.

UWAGA

Wskazuje zagrożenie, które może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

POWIADOMIENIE

Wskazuje zagrożenie, które może spowodować uszkodzenie mienia.

Inne poziomy komunikatów

Ważne

Wskazuje istotne informacje niezbędne do poprawnego działania produktu.

Uwaga

Wskazuje przydatne informacje, które ułatwiają wykorzystanie możliwości produktu.