AXIS V5938 PTZ Network Camera

Instalacja

Film dotyczący instalacji produktu.

Tryb podglądu

Tryb podglądu bardzo przyda się instalatorom podczas dostrajania widoku kamery w trakcie prac montażowych. W tym trybie można uzyskać dostęp do widoku kamery bez konieczności logowania. Tryb jest dostępny wyłącznie w urządzeniu mającym jeszcze ustawienia fabryczne i tylko przez krótki czas w trakcie włączania urządzenia.

W tym filmie pokazano, jak się posługiwać trybem podglądu.

Rozpoczynanie pracy

Wyszukiwanie urządzenia w sieci

Aby znaleźć urządzenia Axis w sieci i przydzielić im adresy IP w systemie Windows®, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager. Obie aplikacje są darmowe i można je pobrać ze strony axis.com/support.

Więcej informacji na temat wykrywania i przypisywania adresów IP znajduje się w dokumencie Jak przypisać adres IP i uzyskać dostęp do urządzenia.

Obsługiwane przeglądarki

Urządzenie obsługuje następujące przeglądarki:

ChromeTM

Firefox®

EdgeTM

Safari®

Windows®

zalecane

zalecane

macOS®

zalecane

zalecane

Linux®

zalecane

zalecane

Inne systemy operacyjne

✓*

*Aby korzystać z interfejsu sieci Web AXIS OS w systemie iOS 15 lub iPadOS 15, przejdź do menu Ustawienia > Safari > Zaawansowane > Funkcje eksperymentalne i wyłącz NSURLSession Websocket.

Więcej informacji na temat zalecanych przeglądarek można znaleźć na stronie AXIS OS Portal.

Otwórz interfejs WWW urządzenia

 1. Otwórz przeglądarkę i wpisz adres IP lub nazwę hosta urządzenia Axis.

  Jeśli nie znasz adresu IP, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci.

 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Jeżeli uzyskujesz dostęp do urządzenia po raz pierwszy, musisz ustawić hasło root. Patrz Ustawianie nowego hasła do konta root.

Ustawianie nowego hasła do konta root

Domyślna nazwa użytkownika dla administratora to root. Konto root nie ma domyślnego hasła. Trzeba je ustawić przy pierwszym logowaniu do urządzenia.

 1. Wprowadź hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł. Patrz Bezpieczne hasła.

 2. Wprowadź ponownie hasło, aby sprawdzić, czy jest ono poprawnie zapisane.

 3. Kliknij Add user (Dodaj użytkownika).

Ważne

Jeżeli zapomnisz hasła do konta root, przejdź do sekcji Przywróć domyślne ustawienia fabryczne i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Bezpieczne hasła

Ważne

Urządzenia Axis wysyłają wstępnie ustawione hasło przez sieć jako zwykły tekst. Aby chronić urządzenie po pierwszym zalogowaniu, skonfiguruj bezpieczne i szyfrowane połączenie HTTPS, a następnie zmień hasło.

Hasło urządzenia stanowi podstawową ochronę danych i usług. Urządzenia Axis nie narzucają zasad haseł, ponieważ mogą być one używane w różnych typach instalacji.

Aby chronić dane, zalecamy:

 • Używanie haseł o długości co najmniej ośmiu znaków, najlepiej utworzonych automatycznym generatorem haseł.

 • Nieujawnianie haseł.

 • Regularną zmianę haseł co najmniej raz na rok.

Omówienie interfejsu WWW

Ten film przybliża najważniejsze elementy i schemat działania interfejsu WWW urządzenia.

Interfejs WWW urządzenia Axis

Konfiguracja urządzenia

Ustawienia podstawowe

Ustawianie trybu rejestracji

 1. Przejdź do menu Video > Installation > Capture mode (Wideo > Instalacja > Tryb rejestracji).

 2. Kliknij Change (Zmień).

 3. Wybierz tryb rejestracji i kliknij Save and restart (Zapisz i uruchom ponownie).

  Patrz także .

Ustaw pozycję montażową

 1. Przejdź do menu Video > Installation > Mounting position (Wideo > Instalacja > Pozycja montażowa).

 2. Kliknij Change (Zmień).

 3. Wybierz pozycję montażową i kliknij Save and restart (Zapisz i uruchom ponownie).

Ustawianie częstotliwości zasilania

 1. Przejdź do menu Video > Installation > Power line frequency (Wideo > Instalacja > Częstotliwość zasilania).

 2. Kliknij Change (Zmień).

 3. Wybierz częstotliwość zasilania, a następnie kliknij przycisk Save and restart (Zapisz i uruchom ponownie).

Ustawianie orientacji

 1. Przejdź do menu Video > Installation > Rotate (Wideo > Instalacja > Obrót).

 2. Wybierz 0, 90, 180 lub 270 stopni.

  Patrz także .

Wymiana obiektywu

 1. Zatrzymaj zapisy i odłącz zasilanie urządzenia.

 2. Odłącz przewód obiektywu i zdemontuj standardowy obiektyw.

 3. Zamontuj nowy obiektyw i podłącz kabel.

 4. Podłącz zasilanie.

 5. Uruchom ponownie urządzenie, by zastosować zmiany. Przejdź do menu System > Maintenance (System > Konserwacja) i kliknij opcję Restart (Uruchom ponownie).

 6. Ustaw zoom i ostrość.

Regulowanie obrazu

W tej części znajdują się instrukcje dotyczące konfigurowania urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej na temat działania niektórych funkcji, przejdź do Dowiedz się więcej.

Poziomowanie kamery

 1. Aby dostosować obszar obserwacji w zależności od obszaru odniesienia lub obiektu, należy użyć siatki poziomu oraz mechanicznie ustawić kamerę.
 2. Przejdź do menu Video > Image > (Wideo > Obraz) i kliknij .

 3. Kliknij opcję , aby wyświetlać siatkę poziomu.

 4. Wyreguluj kamerę tak, aby położenie obszaru odniesienia lub obiektu wyrównało się z siatką poziomu.

Ustaw zoom i ostrość

Ustawianie ostrości

 • Ten produkt ma trzy tryby ustawiania ostrości:
 • Automatycznie: kamera automatycznie dostosowuje ostrość na podstawie całego obrazu.

 • Obszar: kamera automatycznie dostosowuje ostrość na wybranym obszarze obrazu.

 • Ręcznie: ostrość jest ustawiana ręcznie ze stałą odległością.

 1. Wyłączanie autofokusu i ręczne ustawianie ostrości:
 2. W oknie podglądu na żywo, jeżeli suwak Zoom jest widoczny, kliknij opcję Zoom i wybierz Focus (Ostrość).

 3. Kliknij przycisk i ustaw ostrość suwakiem.

Szybsze ustawianie ostrości dzięki obszarom przywracania ostrości

Aby zapisać ustawienia ostrości w określonym zakresie obrotu/pochylenia, dodaj obszar przywracania ostrości. Po każdym przesunięciu kamery do tego obszaru zostanie przywrócona wcześniej ustawiona ostrość. Wystarczy pokrycie połowy obszaru przywracania ostrości w widoku podglądu na żywo.

 • Funkcja przywracania ostrości jest zalecana w następujących sytuacjach:
 • Kiedy w podglądzie na żywo trzeba wykonać wiele czynności ręcznie, na przykład joystickiem.

 • Kiedy prepozycje PTZ z ręcznym ustawianiem ostrości są nieprzydatne, na przykład podczas ruchu, przy którym stale zmieniają się ustawienia ostrości.

 • W scenariuszach ze słabym oświetleniem, gdzie funkcja automatycznego ustawiania ostrości nie radzi sobie w danych warunkach.

Ważne
 • Funkcja przywracania ostrości nadpisuje automatyczne ustawianie ostrości kamery w określonym zakresie obrotu/pochylania.
 • Prepozycja nadpisuje ustawienia ostrości zapisane w obszarze przywracania ostrości.
 • Maksymalna liczba obszarów przywracania ostrości wynosi 20.
 1. Tworzenie obszaru przywracania ostrości
 2. Za pomocą PTZ ustaw kamerę w obszarze, w którym ma zostać ustawiona ostrość.

  Jeżeli na przycisku przywracania ostrości wyświetlany jest znak plusa , w tym położeniu można dodać obszar przywracania ostrości.

 3. Dostosuj ostrość.

 4. Kliknij przycisk przywracania ostrości.

 1. Usuwanie obszaru przywracania ostrości
 2. Za pomocą PTZ ustaw kamerę w obszarze przywracania ostrości, który chcesz usunąć.

  Na przycisku przywracania ostrości zostaje wyświetlony znak minus, co oznacza, że kamera wykryła obszar przywracania ostrości. .

 3. Kliknij przycisk przywracania ostrości.

Zmniejszanie czasu przetwarzania obrazu w trybie niskiego opóźnienia

Aby zoptymalizować czas przetwarzania obrazu w strumieniu na żywo, można włączyć tryb niskiego opóźnienia. Opóźnienie strumienia na żywo zmniejsza się do minimum.

 1. Przejdź do menu > System > Plain config (System > Zwykła konfiguracja).

 2. Wybierz ImageSource (Źródło obrazu) z listy rozwijanej.

 3. Przejdź do opcji ImageSource/I0/Sensor > Low latency mode (ŹródłoObrazu/I0/Czujnik > Tryb niskiego opóźnienia) i wybierz opcję On (Włącz).

 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Wybór trybu ekspozycji

Użyj trybów ekspozycji, jeśli chcesz poprawić jakość obrazu w określonych monitorowanych scenach. Tryby ekspozycji umożliwiają sterowanie aperturą, czasem otwarcia migawki i wzmocnieniem. Przejdź do menu Video > Image > Exposure (Wideo > Obraz > Ekspozycja) i wybierz tryb ekspozycji:

  Korzystanie z oświetlenia w podczerwieni w warunkach słabego oświetlenia (tryb nocny)

  Kamera w ciągu dnia rejestruje kolorowe obrazy, korzystając ze światła dziennego. Niemniej, wraz ze zmniejszaniem się ilości światła widzialnego obrazy kolorowe stają się mniej jasne i wyraźne. Jeżeli w takiej sytuacji zostanie aktywowany tryb nocny, kamera będzie wykorzystywać zarówno światło widzialne, jak i podczerwień, aby uzyskać jasne i szczegółowe obrazy w czerni i bieli. Istnieje możliwość ustawienia automatycznego przełączania na tryb nocny.

  1. Przejdź do Video > Image > Day-night mode (Wideo > Obraz > Tryb dzień/noc) i upewnij się, że w opcji IR cut filter (Filtr odcinający promieniowanie podczerwone) ustawiono wartość Auto (Automatycznie).

  2. Aby ustawić, przy jakim poziomie oświetlenia kamera ma się przełączać na tryb nocny, przesuń suwak Threshold (próg) w kierunku opcji Bright (Jasno) lub Dark (Ciemno).

  3. Uwaga

   W przypadku ustawienia przełączania w tryb nocny wtedy, gdy jest jaśniej, obraz pozostanie ostry, ponieważ będzie zawierał mniej szumu spowodowanego słabym oświetleniem. W przypadku ustawienia przełączania wtedy, gdy jest ciemniej, kolory zostaną zachowane przez dłuższy czas, ale wystąpi szum spowodowany słabym oświetleniem.

  Optymalizacja oświetlenia w podczerwieni

  W zależności od środowiska montażowego i warunków kamery, na przykład zewnętrznych źródeł światła w scenie, czasami można poprawić jakość obrazu po ręcznym dostosowaniu natężenia oświetlenia LED. Jeżeli występują problemy z odbiciami światła emitowanego przez diody LED, spróbuj zmniejszyć ich intensywność.

  1. Przejdź do menu Video (Wideo) > Image (Obraz) > Day-night mode (Tryb dzienny/nocny).

  2. Włącz opcję Allow illumination (Zezwalaj na oświetlenie).

  3. Kliknij w podglądzie na żywo i wybierz Manual (Ręcznie).

  4. Dostosuj intensywność.

  Redukcja szumu w warunkach słabego oświetlenia

  Aby zmniejszyć szum w warunkach słabego oświetlenia, można dostosować jedno lub więcej następujących ustawień:

  • Regulacja stosunku rozmycia ruchu do szumu. Przejdź do menu Video > Image > Exposure (Wideo > Obraz > Ekspozycja) i przesuń suwak Blur-noise trade-off (Stosunek rozmycia do szumu) na Low noise (niski poziom szumu).

  • Uwaga

   Wysoka maksymalna wartość migawki może skutkować rozmyciem obiektów w ruchu.

  • Aby zmniejszyć prędkość migawki, ustaw wartość maksymalną na najwyższą.

  • Uwaga

   Po zmniejszeniu maksymalnego wzmocnienia obraz może stać się ciemniejszy.

  • Ustaw maksymalne wzmocnienie na niższą wartość.

  • Jeżeli to możliwe, otwórz aperturę.

  • Zmniejsz ostrość obrazu, przechodząc do menu Video > Image > Appearance (Wideo > Obraz > Wygląd).

  Zmniejszanie rozmycia obiektów w ruchu w warunkach słabego oświetlenia

  • Aby zmniejszyć rozmycie obiektów w ruchu w warunkach słabego oświetlenia, można dostosować jedno lub więcej następujących ustawień w menu Video > Image > Exposure (Wideo > Obraz > Ekspozycja):
  • Przesuń suwak Blur-noise trade-off (Stosunek rozmycia do szumu) w stronę opcji Low motion blur (Małe rozmycie obiektów w ruchu).

  • Uwaga

   Szum zwiększy się w przypadku zwiększenia wzmocnienia.

  • Ustaw Max shutter (Maks. czas migawki) na niższą wartość, a Max gain (Maks. wzmocnienie) na wyższą wartość.

  • Jeżeli problemy z rozmyciem ruchu są nadal widoczne:
  • Zwiększ poziom oświetlenia w scenie.

  • Zamontuj kamerę tak, aby obiekty poruszały się w jej kierunku lub przeciwnie, ale nie w poprzek.

  Maksymalizacja szczegółów obrazu

  Ważne

  Po zmaksymalizowaniu szczegółów na obrazie prawdopodobnie wzrośnie przepływność bitowa, a poklatkowość obniży się.

  • Wybierz tryb rejestracji o najwyższej rozdzielczości.

  • Przejdź do okna Video > Stream > General (Wideo > Strumień > Ogólne) i ustaw jak najmniejszą kompresję.

  • Poniżej obrazu z podglądu na żywo kliknij przycisk , a następnie w ustawieniu Video format (Format wideo) zaznacz wartość MJPEG.

  • Przejdź do okna Video > Stream > H.264 and H.265 encoding > Zipstream (Wideo > Strumień > Kodowanie w formacie H.264 i H.265 > Zipstream) i wybierz opcję Off (Wył).

  Rejestracja w scenach z jasnym podświetleniem

  Zakres dynamiki to różnica w poziomie oświetlenia na obrazie. W niektórych przypadkach różnica pomiędzy najciemniejszymi a najjaśniejszymi obszarami może być bardzo duża. W wyniku tego otrzymujemy obraz, na którym nie widać ani jasnych, ani ciemnych obszarów. Szeroki zakres dynamiki (WDR) służy do wyświetlenia jasnych i ciemnych obszarów na obrazie.

  1. Przejdź do menu Video > Image > Wide dynamic range (Wideo > Obraz > Szeroki zakres dynamiki).

  2. Jeżeli nadal występują problemy, przejdź do menu Exposure (Ekspozycja) i ustaw Exposure zone (Strefę ekspozycji)tak, by pokrywała się z obszarem zainteresowania.

  Więcej informacji o funkcji WDR i sposobie jej wykorzystania znajduje się na stronie axis.com/web-articles/wdr.

  Stabilizacja obrazu za pomocą funkcji elektronicznej stabilizacji obrazu (EIS)

  Funkcja elektronicznej stabilizacji obrazu (EIS) jest przeznaczona do użycia w przypadku środowisk, w których produkt jest zamontowany na zewnątrz budynku i narażony na drgania, np. z powodu wiatru lub ruchu pojazdów.

  EIS sprawia, że obraz jest płynniejszy, stabilniejszy i mniej rozmazany. Zmniejsza ona również rozmiar pliku skompresowanego obrazu i obniża przepływność bitową strumienia wideo.

  Uwaga

  Po włączeniu EIS obraz zostanie nieznacznie przycięty, a maksymalna rozdzielczość ulega zmniejszeniu.

  1. Przejdź do menu Video > Installation > Image correction (Wideo > Instalacja > Korekta obrazu).

  2. Włącz Image stabilization (Stabilizacja obrazu).

  Sprawdzanie rozdzielczości pikseli

  Aby sprawdzić, czy zdefiniowana część obrazu zawiera wystarczającą liczbę pikseli, aby na przykład rozpoznać twarz osoby, można użyć licznika pikseli.

  1. Przejdź do menu Video > Image (Wideo > Obraz) i kliknij .

  2. Kliknij , aby wyświetlić Pixel counter (Licznik pikseli).

  3. Dostosuj rozmiar i pozycję prostokąta w podglądzie na żywo kamery, na przykład tak, by obejmował miejsce, w którym mogą pojawić się twarze.

   Możesz zobaczyć liczbę pikseli każdej ze stron prostokąta i zdecydować, czy wartości są wystarczające dla Twoich potrzeb.

  Ukrywanie części obrazu za pomocą masek prywatności

  Możesz utworzyć jedną lub kilka masek prywatności, aby ukryć fragmenty obrazu.

  1. Przejdź do okna Video > Privacy masks (Wideo > Maski prywatności).

  2. Kliknij .

  3. Kliknij nową maskę i nadaj jej nazwę.

  4. Dostosuj rozmiar i położenie maski prywatności zgodnie z potrzebami.

  5. Aby zmienić kolor wszystkich masek prywatności, kliknij Privacy masks (Maski prywatności) i wybierz jeden z kolorów.

  Patrz także

  Wyświetlanie nakładek na obrazie

  Możesz dodać obraz jako nałożenie do strumienia wideo.

  1. Wybierz kolejno opcje Video > Overlays (Wideo > Nakładki).

  2. Wybierz opcję Image (Obraz) i kliknij .

  3. Kliknij przycisk Images (Obrazy).

  4. Przeciągnij i upuść obraz.

  5. Kliknij przycisk Upload (Prześlij).

  6. Kliknij przycisk Manage overlay (Zarządzaj nałożeniem).

  7. Wybierz obraz i położenie. Aby zmienić położenie obrazu nakładki, można go również przeciągnąć w podglądzie na żywo.

  Wyświetlanie nakładki tekstu

  Możesz dodać pole tekstowe jako nakładkę strumienia wideo. Jest to przydatne na przykład do wyświetlania daty, godziny lub nazwy firmy w strumieniu wideo.

  1. Wybierz kolejno opcje Video > Overlays (Wideo > Nakładki).

  2. Wybierz opcję Text (Tekst) i kliknij .

  3. Wpisz tekst, który ma być wyświetlany w strumieniu wideo.

  4. Wybierz położenie. Aby zmienić położenie pola tekstowego nakładki, można je również przeciągnąć w podglądzie na żywo.

  Wyświetlanie położenie obrotu lub pochylenia jako nakładka tekstowa

  Położenie obrotu lub pochylenia można wyświetlić jako nakładkę na obrazie.

  1. Otwórz menu Video > Overlays (Wideo > Nakładki) i kliknij .

  2. W polu tekstowym wpisz #x, aby wyświetlić położenie obrotu.

   Wpisz #y, aby wyświetlić położenie pochylenia.

  3. Wybierz wygląd, rozmiar tekstu i wyrównanie.

  4. Bieżące pozycje obrotu i pochylenia będą widoczne w podglądzie na żywo i w zarejestrowanym materiale.

  Dostosowywanie widoku kamery (PTZ)

  Ograniczanie ruchu obrotu, pochylenia i zbliżenia

  Jeżeli w scenie znajdują się obszary, których kamera ma nie monitorować, możesz ograniczyć ruch PTZ. Przykładowo, może być konieczna ochrona prywatności mieszkańców budynku położonego blisko monitorowanego parkingu.

  Aby ograniczyć ruch:

  1. Przejdź do menu PTZ > Limits (PTZ > Limity).

  2. Ustaw odpowiednio limity.

  Tworzenie trasy strażnika z prepozycjami

  Trasa strażnika wyświetla strumień wideo z różnych prepozycji, po kolei albo w ustalonym lub losowym porządku i przez wybrany czas.

  1. Przejdź do PTZ > Guard tours (PTZ > Trasy strażnika).

  2. Kliknij opcję Guard tour (Trasa strażnika).

  3. Wybierz opcję Preset position (Prepozycja) i kliknij polecenie Create (Utwórz).

  4. W menu General settings (Ustawienia ogólne):

   • wprowadź nazwę trasy strażnika i podaj czas przerwy pomiędzy każdą trasą.

   • Jeżeli trasa strażnika ma przechodzić pomiędzy prepozycjami losowo, włącz opcję Play guard tour in random order (Odtwarzaj trasę strażnika w losowej kolejności).

  5. W obszarze Step settings (Ustawienia kroku):

   • ustaw czas trwania dla prepozycji.

   • Ustaw prędkość przejścia, która określa, jak szybko urządzenie przejdzie do kolejnej prepozycji.

  6. Przejdź do menu Preset positions (Prepozycje).

   1. Wybierz prepozycje, które chcesz zastosować do trasy strażnika.

   2. Przeciągnij je do obszaru View order (Wyświetl kolejność) i kliknij przycisk Done (Gotowe).

  7. Aby ustawić harmonogram trasy strażnika, przejdź do System > Events (System > Zdarzenia).

  Tworzenie zapisanej trasy strażnika

  1. Przejdź do PTZ > Guard tours (PTZ > Trasy strażnika).

  2. Kliknij opcję Guard tour (Trasa strażnika).

  3. Wybierz opcję Recorded (Nagrane) i kliknij polecenie Create (Utwórz).

  4. Wprowadź nazwę trasy strażnika i podaj czas przerwy pomiędzy każdą trasą.

  5. Kliknij polecenie Start recording tour (Zacznij nagrywać trasę), aby rozpocząć rejestrację ruchów PTZ.

  6. Po uzyskaniu odpowiednich rezultatów kliknij Stop recording tour (Zakończ nagrywanie trasy).

  7. Kliknij Done (Gotowe).

  8. Aby ustawić harmonogram trasy strażnika, przejdź do System > Events (System > Zdarzenia).

  Sterowanie kamerą za pomocą VISCA

  Istnieją dwa sposoby sterowania tą kamerą przy użyciu VISCA:

  VISCA przez IP –
  Wybierz tę opcję, aby komunikować się przez sieć Ethernet.
  VISCA przez magistralę szeregową –
  Wybierz tę opcję, aby komunikować się za pośrednictwem połączenia szeregowego.

  Sterowanie kamerą z VISCA over IP

  Uwaga

  Użycie protokołu IP do sterowania PTZ zwiększa ryzyko nieuprawnionego dostępu. Powoduje to zastosowanie protokołu UDP w portach 52380 i 52381, dzięki czemu dowolny użytkownik w sieci może zmieniać ustawienia bez konieczności logowania się do kamery.

  1. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > System > Accessories (Akcesoria).

  2. Włącz opcję VISCA.

  3. Wybierz VISCA over IP (VISCA przez IP).

  Sterowanie kamerą z VISCA przez magistralę szeregową

  1. Podłącz przewód szeregowy do złącza RS232.

  2. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) > System > Accessories (Akcesoria).

  3. Włącz opcję VISCA.

  4. Wybierz VISCA over serial (VISCA przez magistralę szeregową).

  5. Wybierz Position in series (Pozycja w serii) dla kamery.

   • Wybierz tę opcję Point to point (Między punktami), jeśli urządzenie podłączone jest bezpośrednio do kontrolera VISCA.

   • Wybierz tę opcję Endpoint (Punkt końcowy), jeśli urządzenie jest ostatnim urządzeniem w łańcuchu.

   • Wybierz In-chain (daisy chain) (W łańcuchu), jeśli urządzenie znajduje się w środku łańcucha.

  6. Wybierz Baud rate (Prędkość transmisji).

  Przeglądanie i rejestracja obrazów wideo

  W tej części znajdują się instrukcje dotyczące konfigurowania urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o działaniu strumieniowania i pamięci masowej, przejdź do Strumieniowanie i pamięć masowa.

  Zmniejszanie zapotrzebowania na przepustowość i pamięć

  Ważne

  Zmniejszenie przepustowości może skutkować utratą wyrazistości szczegółów na obrazie.

  1. Wybierz kolejno opcje Video > Stream (Wideo > Strumień).

  2. W podglądzie na żywo kliknij przycisk .

  3. W ustawieniu Video format (Format wideo) wybierz wartość H.264.

  4. Przejdź do okna Video > Stream > General (Wideo > Strumień > Ogólne) i zwiększ wartość w polu Compression (Kompresja).

  5. Przejdź do okna Video > Stream > H.264 and H.265 encoding (Wideo > Strumień > Kodowanie w formacie H.264 i H.265) i wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

   • W ustawieniu Zipstream wybierz poziom, którego chcesz używać.

   • Uwaga

    Ustawienia Zipstream będą używane zarówno w kompresji H.264, jak i H.265.

   • Włącz opcję Dynamic FPS (Dynamiczna liczba klatek na sekundę).

   • Włącz opcję Dynamic GOP (Dynamiczna liczba klatek na sekundę) i dla długości GOP ustaw wysoką wartość parametru Upper limit (Górny limit).

  Uwaga

  Większość przeglądarek internetowych nie obsługuje kodowania H.265, dlatego urządzenie nie obsługuje go w swoim interfejsie WWW. Zamiast tego można użyć systemu zarządzania materiałem wizyjnym lub aplikacji obsługującej dekodowanie H.265.

  Wyświetlanie strumienia wideo na żywo na monitorze

  Kamera może przesyłać strumień wideo na żywo do monitora HDMI nawet bez połączenia sieciowego. Monitor może być wykorzystywany do celów dozoru lub do publicznego odtwarzania informacji, na przykład w sklepie.

  1. Podłącz monitor zewnętrzny za pomocą złącza HDMI.

  2. Przejdź do menu System > Video out (System > Wyjście wideo) i włącz HDMI.

  3. Wybierz Source (Źródło). W razie potrzeby obróć obraz.

  Konfiguracja zasobów sieciowej pamięci masowej

  1. Aby przechowywać zapisy w sieci, należy skonfigurować zasoby sieciowej pamięci masowej.
  2. Przejdź do System > Storage (Pamięć masowa).

  3. W obszarze Network storage (Sieciowa pamięć masowa) kliknij opcję Add network storage (Dodaj sieciową pamięć masową).

  4. Wpisz adres IP serwera hosta.

  5. W ustawieniu Network share (Udział sieciowy) podaj nazwę współdzielonego udziału na serwerze hosta.

  6. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

  7. Wybierz wersję protokołu SMB lub pozostaw wartość Auto (Automatycznie).

  8. Jeżeli występują tymczasowe problemy z połączeniem lub udział nie został jeszcze skonfigurowany, zaznacz opcję Add share even if connection fails (Dodaj udział nawet w razie awarii połączenia).

  9. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

  Rejestracja i odtwarzanie obrazu

  1. Nagrywanie obrazu wideo bezpośrednio z kamery
  2. Przejdź do menu Video > Image (Wideo > Obraz).

  3. Aby rozpocząć rejestrację, kliknij przycisk .

   Jeżeli jeszcze nie przygotowano żadnej pamięci masowej, kliknij oraz . Aby uzyskać instrukcje dotyczące konfigurowania zasobów sieciowej pamięci masowej, zobacz Konfiguracja zasobów sieciowej pamięci masowej

  4. Aby zatrzymać rejestrację, ponownie kliknij przycisk .

  1. Przeglądanie materiałów wideo
  2. Przejdź do menu Recordings (Zapisy).

  3. Obok swojego nagrania na liście kliknij przycisk .

  Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń

  Można utworzyć reguły sprawiające, że urządzenie będzie wykonywać konkretne akcje po wystąpieniu określonych zdarzeń. Reguła składa się z warunków i akcji. Warunki mogą służyć do wyzwalania akcji. Urządzenie może na przykład rozpocząć zapis lub wysłać wiadomość e-mail po wykryciu ruchu albo wyświetlić nałożony tekst podczas rejestracji.

  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

  Wyzwalanie akcji

  1. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę. Reguła określa, kiedy urządzenie wykona określone działania. Reguły można ustawić jako zaplanowane, cykliczne lub wyzwalane ręcznie.

  2. Wprowadź Name (Nazwę).

  3. Wybierz Condition (Warunek), który musi zostać spełniony w celu wyzwolenia akcji. Jeżeli w regule akcji zostanie określony więcej niż jeden warunek, wszystkie muszą zostać spełnione, aby wyzwolić akcję.

  4. Wybierz Action (Akcję), którą urządzenie ma wykonać po spełnieniu warunków.

  Uwaga

  Po dokonaniu zmian w aktywnej regule należy ją uruchomić ponownie, aby uwzględnić zmiany.

  Uwaga

  Jeżeli zmieniasz definicję profilu strumienia używanego w regule, musisz ponownie uruchomić wszystkie reguły korzystające z tego profilu strumienia.

  Rejestrowanie obrazu wideo w momencie wykrycia obiektu

  W tym przykładzie wyjaśniono, jak skonfigurować kamerę, aby rozpocząć zapis na karcie SD, kiedy kamera wykryje dany obiekt. Zapis obejmuje pięć sekund przed detekcją i minutę po zakończeniu detekcji.

  Przed uruchomieniem usługi:

  • Upewnij się, że karta SD została zainstalowana.

  1. Uruchom aplikację, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona.

  2. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana odpowiednio do potrzeb.

  1. Create a rule (Utwórz regułę):
  2. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

  3. Wprowadź nazwę reguły.

  4. Z listy akcji w obszarze Recordings (Zapisy) wybierz opcję Record video while the rule is active (Rejestruj wideo, gdy reguła jest aktywna).

  5. Z listy opcji pamięci masowej wybierz opcję SD_DISK.

  6. Wybierz kamerę i profil strumienia.

  7. Ustaw czas buforowania przed zdarzeniem na 5 sekund.

  8. Ustaw czas buforowania po zdarzeniu na 1 minutę.

  9. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

  Wyświetlanie nałożenia tekstu w strumieniu wideo, gdy urządzenie wykryje obiekt

  W poniższym przykładzie wyjaśniono sposób wyświetlania tekstu „Motion detected” (Wykryto ruch), gdy urządzenie wykryje obiekt.

  1. Uruchom aplikację, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona.

  2. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana odpowiednio do potrzeb.

  1. Dodaj nałożenie tekstu:
  2. Wybierz kolejno opcje Video > Overlays (Wideo > Nakładki).

  3. W obszarze Overlays (Nakładki) zaznacz opcję Text (Tekst) i kliknij przycisk .

  4. W polu tekstowym wprowadź#D.

  5. Wybierz rozmiar i wygląd tekstu.

  6. Aby umieścić nakładkę tekstową, kliknij przycisk i wybierz opcję.

  1. Create a rule (Utwórz regułę):
  2. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

  3. Wprowadź nazwę reguły.

  4. Na liście akcji w obszarze Overlay text (Nałożony tekst) wybierz opcję Use overlay text (Użyj nałożonego tekstu).

  5. Wybierz kanał wideo.

  6. W polu Text (Tekst) wpisz „Motion detected” (Wykryto ruch).

  7. Ustaw czas trwania.

  8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

  Rejestracja obrazu wideo po wykryciu ruchu przez czujnik PIR

  W tym przykładzie wyjaśniono, jak podłączyć czujnik PIR (NC) do urządzenia, aby rozpocząć zapis wideo, gdy czujnik wykryje ruch.

  • Wymagany sprzęt
  • Kabel 3-żyłowy (uziemienie, zasilanie, WE/WY)

  • Detektor PIR, NC

  POWIADOMIENIE

  Przed podłączeniem przewodów odłącz urządzenie od zasilania. Po zakończeniu podłączania doprowadź zasilanie.

  1. Podłącz przewody do złącza WE/WY urządzenia
  2. Uwaga

   Informacje na temat złącza WE/WY: Złącza.

  3. Podłącz przewód uziemienia do pinu 1 (GND/-).

  4. Podłącz przewód zasilający do pinu 2 (wyjście 12 V DC).

  5. Podłącz przewód I/O do pinu 3 (wejście I/O).

  1. Podłącz przewody do złącza I/O czujnika PIR
  2. Drugi koniec przewodu uziemienia podłącz do pinu 1 (GND/-).

  3. Drugi koniec przewodu zasilającego podłącz do pinu 2 (wejście DC/+).

  4. Drugi koniec przewodu I/O podłącz do pinu 3 (wyjście I/O).

  Skonfiguruj port WE/WY w interfejsie WWW urządzenia

  1. Przejdź do menu System > Accessories > I/O ports (System > Akcesoria > Porty we/wy).

  2. Kliknij , aby ustawić kierunek na wyjście dla portu 1.

  3. Nadaj modułowi wejścia nazwę opisową, na przykład "Czujnik PIR".

  4. Aby wyzwolić zdarzenie po każdym wykryciu ruchu przez detektor PIR, kliknij , aby ustawić stan normalny jako obwód zamknięty.

  1. Tworzenie reguły
  2. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

  3. Wprowadź nazwę reguły.

  4. Z listy warunków wybierz opcję PIR detector (Czujnik PIR).

  5. Z listy akcji w obszarze Recordings (Zapisy) wybierz opcję Record video while the rule is active (Rejestruj wideo, gdy reguła jest aktywna).

  6. Z listy opcji pamięci masowej wybierz opcję SD_DISK.

  7. Wybierz kamerę i profil strumienia.

  8. Ustaw czas buforowania przed zdarzeniem na 5 sekund.

  9. Ustaw czas buforowania po zdarzeniu na 1 minutę.

  10. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

  Kierowanie kamery do prepozycji po wykryciu ruchu

  W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfiguracji kamery w celu przejścia do prepozycji w momencie wykrycia ruchu na obrazie.

  1. Uruchom aplikację, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona.

  2. Upewnij się, że aplikacja została skonfigurowana odpowiednio do potrzeb.

  Dodaj prepozycję:

  Przejdź do menu PTZ i wybierz miejsce, w które ma być skierowana kamera, tworząc prepozycję.

  1. Create a rule (Utwórz regułę):
  2. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

  3. Wprowadź nazwę reguły.

  4. Na liście akcji wybierz opcję Go to preset position (Przejdź do prepozycji).

  5. Wybierz położenie, do którego ma zostać skierowana kamera.

  6. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

  Zapewnianie wizualnej sygnalizacji trwającego zdarzenia

  Dostępna jest możliwość podłączenia AXIS I/O Indication LED do kamery sieciowej. Wskaźnik LED można skonfigurować tak, aby włączał się zawsze po wystąpieniu pewnych zdarzeń w kamerze. Na przykład po to, aby poinformować, że trwa nagrywanie wideo.

  Wymagany sprzęt

  • AXIS I/O Indication LED

  • Sieciowa kamera wideo Axis

  • Uwaga

   AXIS I/O Indication LED powinien być połączony z portem wyjścia.

  • Uwaga

   Instrukcje podłączenia AXIS I/O Indication LED znaleźć można w instrukcji montażu dołączonej do produktu.

  Poniższy przykład ilustruje sposób konfigurowania reguły, która włącza AXIS I/O Indication LED, aby wskazać, że trwa nagrywanie.

  1. Przejdź do menu System > Accessories > I/O ports (System > Akcesoria > Porty we/wy).

  2. Upewnij się, że port, do którego podłączony jest AXIS I/O Indication LED, ustawiony jest na Output (Wyjście). Ustaw stan normalny jako Circuit open (Obwód otwarty).

  3. Przejdź do System > Events (System > Zdarzenia).

  4. Utwórz nową regułę.

  5. Wybierz Condition (Warunek), który musi zostać spełniony w celu rozpoczęcia nagrywania. Może to na przykład być harmonogram czasowy lub detekcja ruchu.

  6. Z listy akcji wybierz opcję Record video (Zarejestruj wideo). Wybierz pamięć masową. Wybierz profil strumienia lub utwórz nowy. Ustaw również Prebuffer (Bufor przed zdarzeniem) i Postbuffer (Bufor po zdarzeniu).

  7. Zapisz regułę.

  8. Utwórz drugą regułę i wybierz ten sam Condition (Warunek), co w pierwszej regule.

  9. Z listy akcji wybierz opcję Toggle I/O while the rule is active (Przełącz I/O, gdy reguła jest aktywna), a następnie wybierz port, do którego podłączony jest the AXIS I/O Indication LED. Ustaw stan na Active (Aktywny).

  10. Zapisz regułę.

  • Inne sytuacje, w których można wykorzystać AXIS I/O Indication LED, to na przykład:
  • Konfiguracja wskaźnika LED tak, by włączył się, gdy kamera zostaje uruchomiona, tak by wskazywać na jej obecność. Wybierz warunek System ready (System gotowy).

  • Konfiguracja wskaźnika LED tak, by włączył się, gdy aktywny jest strumień na żywo i by wskazywał, że osoba lub program uzyskali dostęp do strumienia z kamery. Wybierz opcję Live stream accessed (Dostęp do strumienia na żywo) jako warunek.

  Kierowanie kamery i otwieranie zamka bramy, gdy ktoś jest w pobliżu

  W tym przykładzie wyjaśniono sposób skierowania kamery i otwierania bramy, gdy ktoś chce wejść w ciągu dnia. Polega to na podłączeniu detektora PIR do portu wejścia produktu i przekaźnika przełącznika do portu wyjścia urządzenia.

  Wymagany sprzęt

  • Zainstalowany detektor PIR

  • Przekaźnik przełącznika podłączony jest do zamka bramy; w tym przypadku przełącznik jest normalnie zamknięty (NC)

  • Przewody łączące

  Połączenie fizyczne

  1. Podłącz przewody z detektora PIR do styku wejściowego, patrz Złącze I/O.

  2. Podłącz przewody z przełącznika do styku wyjściowego, patrz Złącze I/O

  Konfiguracja portów we/wy

  Konieczne jest podłączenie do kamery przekaźnika przełącznika w jej interfejsie WWW. Najpierw skonfiguruj porty WE/WY:

  Ustaw czujnik PIR na port wejścia

  1. Przejdź do menu System > Accessories > I/O ports (System > Akcesoria > Porty we/wy).

  2. Kliknij , aby ustawić kierunek na wyjście dla portu 1.

  3. Nadaj modułowi wejścia nazwę opisową, na przykład "Czujnik PIR".

  4. Aby wyzwolić zdarzenie po każdym wykryciu ruchu przez detektor PIR, kliknij , aby ustawić stan normalny jako obwód otwarty.

  Ustaw przekaźnik przełącznika na port wyjścia

  1. Kliknij , aby ustawić kierunek na wyjście dla portu 2.

  2. Nadaj modułowi wejścia nazwę opisową, na przykład "Zmiana bramy".

  3. Aby otwierać bramę za każdym razem po wyzwoleniu zdarzenia, kliknij , aby ustawić stan normalny jako obwód zamknięty.

  Utwórz prepozycję
  1. Przejdź do menu PTZ > Preset positions (PTZ > Prepozycje).

  2. Utwórz prepozycję, która obejmuje wjazd i nazwij ją na przykład „Brama – wejście”.

  Tworzenie reguł

  Aby kamera mogła otworzyć bramę, gdy czujnik PIR wykryje osobę znajdującą się w pobliżu, trzeba utworzyć regułę w kamerze:

  1. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

  2. Wpisz nazwę reguły, na przykład „Otwórz bramę”.

  3. Z listy warunków wybierz opcję PIR detector (Czujnik PIR).

  4. Z listy akcji wybierz opcję Toggle I/O once (Przełącz raz I/O).

  5. Z listy portów wybierz opcję Gate switch (Zmiana bramy).

  6. Ustaw stan jako Active (Aktywne).

  7. Ustaw czas trwania.

  8. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

  9. Utwórz inną regułę o nazwie "Skieruj kamerę na bramę".

  10. Wybierz ten sam sygnał wejściowy jak poprzednio, ale jako akcję wybierz wcześniej utworzoną prepozycję "Gate entrance" (Brama – wejście).

  11. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

  Rejestrowanie obrazu wideo w momencie wykrycia głośnych dźwięków przez kamerę

  W tym przykładzie wyjaśniono sposób konfiguracji kamery w celu rozpoczęcia zapisu na karcie SD w ciągu pięciu sekund przed wykryciem głośnego dźwięku i zakończenia rejestracji po dwóch minutach.

  Uwaga

  Zgodnie z poniższymi instrukcjami wymagane jest podłączenie mikrofonu do wejścia audio.

  1. Włącz dźwięk:
  2. Skonfiguruj profil strumienia, tak by włączyć opcję audio; patrz: Dodawanie dźwięku do zapisu.

  1. Włącz detekcję dźwięku:
  2. Przejdź do menu System > Detectors > Audio detection (System > Detektory > Detekcja dźwięku).

  3. Dostosuj poziom dźwięku w zależności od potrzeb.

  1. Create a rule (Utwórz regułę):
  2. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę.

  3. Wprowadź nazwę reguły.

  4. Z listy warunków w obszarze Audio (Dźwięk) wybierz opcję Audio Detection (Detekcja dźwięku).

  5. Z listy akcji w obszarze Recordings (Zapisy) wybierz opcję Record video (Rejestruj wideo).

  6. Z listy opcji pamięci masowej wybierz opcję SD_DISK.

  7. Wybierz profil strumienia, w którym włączono dźwięk.

  8. Ustaw czas buforowania przed zdarzeniem na 5 sekund.

  9. Ustaw czas buforowania po zdarzeniu na 2 minuty.

  10. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

  Dźwięk

  Dodawanie dźwięku do zapisu

  1. Włącz dźwięk:
  2. Przejdź do menu Video > Stream > Audio (Wideo > Strumień > Dźwięk) i włącz obsługę audio.

  3. Jeżeli urządzenie ma więcej niż jedno źródło sygnału wejściowego, wybierz właściwe w polu Source (Źródło).

  4. Wybierz kolejno opcje Audio > Device settings (Dźwięk > Ustawienia urządzenia) i włącz odpowiednie źródło sygnału wejściowego.

  5. Jeżeli wprowadzisz jakiekolwiek zmiany w źródle sygnału wejściowego, kliknij przycisk Apply changes (Aktywuj zmiany).

  6. Edytuj profil strumienia używany do rejestracji:
  7. Przejdź do okna System > Stream profiles (System > Profile strumienia) i wybierz profil strumienia.

  8. Kliknij opcję Include audio (Dołącz audio) i włącz ją.

  9. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

  Interfejs WWW

  Aby przejść do interfejsu WWW urządzenia, wpisz adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej.

  Uwaga

  Obsługa funkcji i ustawień opisanych w tym rozdziale różni się w zależności od urządzenia. Ta ikona wskazuje, że funkcja lub ustawienie jest dostępne tylko w niektórych urządzeniach.

  Wyświetl/ukryj menu główne.

  Uzyskaj dostęp do pomocy dotyczącej produktu.

  Zmień język.

  Ustaw jasny lub ciemny motyw.

  Menu użytkownika zawiera opcje:

  • Informacje o zalogowanym użytkowniku.

  • Change user (Zmień użytkownika): Ta opcja umożliwia wylogowanie bieżącego użytkownika i zalogowanie nowego użytkownika.

  • Log out (Wyloguj) : Ta opcja umożliwia wylogowanie bieżącego użytkownika.

  Menu kontekstowe zawiera opcje:

  • Analytics data (Dane analityczne): Zaakceptuj, aby udostępniać nie osobiste dane przeglądarki.

  • Feedback (Opinia): Ta opcja pozwala wystawiać opinie, by pomagać nam w poprawianiu funkcjonalności produktów i usług.

  • Legal (Informacje prawne): Wyświetl informacje o plikach cookie i licencjach.

  • About (Informacje): ta opcja pokazuje informacje o urządzeniu, w tym wersję oprogramowania sprzętowego i numer seryjny.

  • Interfejs starszego urządzenia: Zmień interfejs WWW urządzenia na starszą wersję.

  Stan

  Device info (Informacje o urządzeniu)

  ta opcja pokazuje informacje o urządzeniu, w tym wersję oprogramowania sprzętowego i numer seryjny.

  Upgrade firmware (Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe): umożliwia zaktualizowanie oprogramowania sprzętowego urządzenia. Ta opcja pozwala przejść do strony Maintenance (Konserwacja), gdzie można wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego.

  Time sync status (Stan synchronizacji czasu)

  Pokazuje informacje o synchronizacji z usługą NTP, w tym czy urządzenie jest zsynchronizowane z serwerem NTP oraz czas pozostały czas do następnej synchronizacji.

  NTP settings (Ustawienia NTP): umożliwia wyświetlenie i zaktualizowanie ustawień NTP. Ta opcja pozwala przejść do strony Date and time (Data i godzina), gdzie można zmienić ustawienia usługi NTP.

  Zabezpieczenia

  Pokazuje, jakiego rodzaju dostęp do urządzenia jest aktywny oraz które protokoły szyfrowania są używane. Zalecane ustawienia bazują na przewodniku po zabezpieczeniach systemu operacyjnego AXIS.

  Hardening guide (Przewodnik po zabezpieczeniach): Kliknięcie spowoduje przejście do przewodnika po zabezpieczeniach systemu operacyjnego AXIS OS, gdzie można się dowiedzieć więcej o stosowaniu najlepszych praktyk cyberbezpieczeństwa.

  Wejście wideo

  Pokazuje informacje o wejściu wideo, w tym czy wejście wideo zostało skonfigurowane oraz szczegółowe informacje o każdym kanale.

  Ustawienia wejścia wideo: Kliknięcie spowoduje przejście do strony Video input (Wejście wideo), na której można zmienić ustawienia wejścia wideo.

  PTZ

  Służy do wyświetlania stanu PTZ.

  Test (Testuj): kliknij tę opcję, aby przetestować mechanikę ruchu PTZ. Podczas testu nie będą dostępne strumienie wideo. Po zakończeniu testu urządzenie przywróci do pozycji domowej.

  Connected clients (Podłączone klienty)

  View details (Wyświetl szczegóły): kliknij, aby wyświetlić wszystkie klienty podłączone do urządzenia.

  Wideo

  Kliknij i przeciągnij celownik, aby pochylać i obracać kamerę w podglądzie na żywo.

  Zoom Użyj suwaka, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

  Focus (Ostrość) Ustawienie to służy do regulacji ostrości na widocznym obszarze. Dostępne tryby ustawiania ostrości zależą od urządzenia.

  • Auto (Automatycznie): kamera automatycznie dostosowuje ostrość na podstawie całego obrazu.

  • Manual (Ręcznie): Ostrość jest ustawiana ręcznie na stałą odległość.

  • Area (Obszar): kamera automatycznie dostosowuje ostrość na wybranym obszarze obrazu.

  • Spot (Punktowe): kamera automatycznie dostosowuje ostrość na środek obrazu.

  Brightness (Jasność) Ustawienie to służy do regulacji jasności obrazu, np. w celu zwiększenia widoczności obiektów. Ustawienie jasności jest stosowane po rejestracji obrazu i nie wpływa na zawarte w nim informacje. Aby uzyskać lepszą widoczność szczegółów na ciemnym obszarze, lepiej jest czasem spróbować zwiększyć wzmocnienie lub czas ekspozycji.

  Kliknij, aby odtworzyć strumień wideo na żywo.

  Kliknij, aby zatrzymać odtwarzanie strumienia wideo na żywo.

  Kliknij, aby zapisać zrzut ekranu ze strumienia wideo na żywo. Plik jest zapisywany w folderze „Pobrane” na komputerze. Nazwa pliku to [snapshot_YYYY_MM_DD_HH_MM_SS.jpg]. Rozmiar pliku zależy od kompresji zastosowanej w przeglądarce internetowej, do której przysyłane jest ujęcie, więc może on różnić się od wartości ustawienia kompresji w urządzeniu.

  Kliknij, aby wyświetlić porty wyjścia we/wy. Użyj przełącznika, aby otworzyć lub zamknąć obwód portu, na przykład w celu przetestowania urządzeń zewnętrznych.

  Kliknij, aby ręcznie włączyć lub wyłączyć oświetlenie w podczerwieni.

  Kliknij, aby ręcznie włączyć lub wyłączyć oświetlanie białym światłem.

  Kliknij, aby uzyskać dostęp do ekranowych elementów sterowania:

  • Predefined controls (Wstępnie zdefiniowane elementy sterowania): Włącz, aby używać dostępnych ekranowych elementów sterowania.

  • Custom controls (Niestandardowe elementy sterowania): Kliknij przycisk Add custom control (Dodaj niestandardowy element sterowania), aby dodać ekranowy element sterujący.

  Służy do uruchomienia myjki. Po rozpoczęciu sekwencji mycia kamera przemieszcza się do skonfigurowanej pozycji, gdzie jest spryskiwana. Po całej zakończeniu sekwencji mycia kamera powraca do poprzedniej pozycji. Ikona jest widoczna tylko po podłączeniu i skonfigurowaniu myjki.

  Służy do uruchomienia wycieraczki.

  Kliknij i wybierz prepozycję, aby do niej przejść w widoku na żywo. Można też kliknąć przycisk Setup (Ustawienia) i przejść do strony prepozycji.

  Dodawanie lub usuwanie obszaru przywracania ostrości. Po dodaniu obszaru przywracania ostrości kamera zapisuje ustawienia ostrości w danym zakresie obrotu/pochylenia. Po ustawieniu obszaru przywracania ostrości kamera będzie odtwarzać uprzednio zapisaną ostrość wtedy, gdy znajdzie się w tym obszarze w podglądzie na żywo. Wystarczy pokrycie połowy obszaru, aby kamera przywróciła ostrość.

  Kliknij, aby wybrać trasę strażnika, a następnie kliknij przycisk Start (Rozpocznij), aby odtworzyć trasę strażnika. Alternatywnie kliknij przycisk Setup (Ustawienia) i przejdź do strony tras strażników.

  Kliknij, aby ręcznie włączyć grzejnik na określony czas.

  Kliknij, aby rozpocząć ciągłą rejestrację strumienia wideo na żywo. Kliknij przycisk ponownie, aby zatrzymać rejestrację. Jeżeli rejestrowanie jest w toku, po ponownym uruchomieniu kamery zostanie wznowione automatycznie.

  Kliknij, aby wyświetlić pamięć masową skonfigurowaną dla urządzenia. Aby skonfigurować pamięć masową, należy zalogować się jako administrator.

  Kliknij, aby wyświetlić więcej ustawień:

  • Video format (Format wideo): Wybierz format kodowania, który ma być zastosowany w podglądzie na żywo.

  • Client stream information (Dane strumienia klienta): Włącz, aby wyświetlać dynamiczne informacje o strumieniu wideo na żywo odtwarzanym w przeglądarce. Informacje o przepływności różnią się od informacji podanych w nakładce tekstowej, ponieważ pochodzą one z różnych źródeł. Przepływność w informacjach o strumieniu na urządzeniu klienckim dotyczy ostatniej sekundy i pochodzi ze sterownika kodowania w urządzeniu. Przepływność w nakładce tekstowej to średnia z ostatnich 5 sekund i pochodzi z przeglądarki. Obie wartości obejmują tylko nieprzetworzony strumień wideo, a nie dodatkową przepustowość generowaną w trakcie przesyłania przez sieć przy użyciu protokołu UDP/TCP/HTTP.

  • Adaptive stream (Strumień adaptacyjny): Włącz, aby dostosować rozdzielczość obrazu do rzeczywistej rozdzielczości wyświetlania w kliencie, co poprawi jakość odbioru i zapobiegnie przeciążeniu sprzętu klienta. Strumień adaptacyjny jest stosowany tylko podczas oglądania strumienia wideo na żywo w interfejsie WWW za pomocą przeglądarki internetowej. Po włączeniu funkcji strumienia adaptacyjnego maksymalna poklatkowość wynosi 30 kl./s. Wykonanie zrzutu ekranu przy włączonej funkcji strumienia adaptacyjnego spowoduje, że zrzut użyje rozdzielczości obrazu wybranej w strumieniu adaptacyjnym.

  • Level grid (Siatka poziomu): Kliknij opcję , aby wyświetlać siatkę poziomu. Siatka pomaga stwierdzić, czy obraz jest wyrównany w poziomie. Kliknij opcję , aby ukryć siatkę.

  • Licznik pikseli: Kliknij przycisk , aby wyświetlić licznik pikseli. Przeciągnij ten obszar i zmień jego rozmiar, aby objąć nim obszar zainteresowania. W polach Width (Szerokość) i Height (Wysokość) można również zdefiniować liczbę pikseli określającą rozmiar obszaru.

  • Refresh (Odśwież): Kliknij opcję , aby odświeżyć nieruchomy obraz w widoku na żywo.

  • PTZ controls (Sterowanie PTZ): Włączenie opcji spowoduje wyświetlenie elementów sterowania parametrami PTZ w widoku na żywo.

  Kliknij, aby wyświetlać podgląd na żywo w pełnej rozdzielczości. Jeśli pełna rozdzielczość jest większa niż rozmiar ekranu, do nawigowania po obrazie użyj mniejszej rozdzielczości.

  Kliknij, aby wyświetlać strumień wideo na żywo na pełnym ekranie. Naciśnij Esc aby wyjść z trybu pełnoekranowego.

  Instalacja

  Capture mode (Tryb rejestracji): Tryb rejestracji to predefiniowana konfiguracja, która określa sposób zapisywania obrazów przez kamerę. Zmiana trybu rejestracji może wpłynąć na inne ustawienia, takie jak obszary obserwacji i maski prywatności.

  Mounting position (Pozycja montażowa): Orientacja obrazu może się zmieniać w zależności od sposobu zamontowania kamery.

  Power line frequency (Częstotliwość zasilania): Wybierz częstotliwość używaną w miejscu użytkowania instalacji, aby zminimalizować migotanie obrazu. W Ameryce z reguły używa się częstotliwości 60 Hz. W pozostałej części świata przeważają sieci o częstotliwości 50 Hz. Jeżeli nie wiesz, z której częstotliwości korzysta sieć w Twoim regionie, zapytaj lokalne władze.

  Reset PTR (Resetuj PTR): Opcji Reset PTR (Resetuj PTR) należy użyć w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu ustawienia Pan (Panoramowanie), Tilt (Pochylenie) i Roll (Przesunięcie) nie działają w oczekiwany sposób. W nowej kamerze silniczki układu PTR są zawsze skalibrowane. Jednak kalibracja może zostać utracona, na przykład w razie odcięcia zasilania kamery lub ręcznego przestawienia kamery w którymś kierunku. Po zresetowaniu ustawień PTR kamera jest ponownie kalibrowana i wraca do położenia fabrycznego.

  Pan (Panoramowanie): Obracanie kamery w poziomie.

  Tilt (Pochylenie): obracanie kamery w pionie.

  Roll (Przesunięcie): obracanie obrazu.

  Rotate (Obróć): Wybierz preferowaną orientację obrazu.

  P-Iris lens (Obiektyw z przysłoną P-iris): Wybierz zamontowany obsługiwany obiektyw. Aby zmiany zaczęły obowiązywać, uruchom ponownie kamerę.

  Zoom: Użyj suwaka, aby dostosować stopień powiększenia.

  Focus (Ostrość): Użyj suwaka, aby ustawić ostrość ręcznie.

  AF: Kliknij, aby włączyć samoczynne ustawianie ostrości na wybranym obszarze. Jeżeli nie wybrano obszaru autofokusu, kamera ustawia ostrość dla całej sceny.

  Autofocus area (Obszar autofokusu): Kliknij opcję , a zostanie wyświetlony obszar automatycznego regulowania ostrości. Ten obszar powinien obejmować obszar zainteresowania.

  Reset focus (Resetuj ostrość): Kliknij, aby przywrócić poprzednie umiejscowienie obszaru ostrości.

  Korekcja obrazu

  Ważne

  Zalecamy, aby nie używać wielu funkcji korekcji obrazu jednocześnie, ponieważ może to powodować problemy z wydajnością.

  Barrel distortion correction (BDC) (Korekcja dystorsji beczkowatej (BDC)): Włącz tę opcję, aby uzyskać bardziej wyprostowany obraz, jeżeli ulega temu zniekształceniu. Dystorsja beczkowata to zniekształcenie obrazu polegające na jego zakrzywieniu i wygięciu na zewnątrz. Jest ona bardziej widoczna w przypadku obrazów z małym zoomem.

  Crop (Przytnij): Użyj suwaka, aby dostosować poziom korekcji. Niższy poziom oznacza zachowanie szerokości obrazu kosztem wysokości i rozdzielczości. Wyższy poziom oznacza zachowanie wysokości i rozdzielczości obrazu kosztem szerokości.

  Remove distortion (Usuń zniekształcenia): Użyj suwaka, aby dostosować poziom korekcji. Opcja Pucker (Ściągnij) spowoduje zachowanie szerokości obrazu kosztem wysokości i rozdzielczości. Opcja Bloat (Rozciągnij) pozwala na zachowanie wysokości i rozdzielczości obrazu kosztem szerokości.

  Image stabilization (Stabilizacja obrazu): Włącz tę opcję, aby uzyskać płynniejszy i stabilniejszy obraz z mniejszym rozmyciem. Zalecamy używanie funkcji stabilizacji obrazu w środowiskach, w których produkt jest zamontowany na zewnątrz budynku i narażony na drgania, np. z powodu wiatru lub ruchu pojazdów.

  Focal length (Długość ogniskowej): Użyj suwaka, aby dostosować długość ogniskowej. Wyższa wartość powoduje większe powiększenie i węższy kąt widzenia; krótsza długość ogniskowej oznacza z kolei mniejsze powiększenie i szerszy kąt widzenia.

  Stabilizer margin (Margines stabilizacji): Użyj suwaka, aby dostosować wielkość marginesu stabilizacji, co spowoduje ustalenie poziomu drgań do ustabilizowania. Jeżeli produkt zamontowano w miejscu, w którym występują znaczne drgania, przesuń suwak w kierunku pozycji Max (Maks.). W rezultacie zostanie uchwycona scena o mniejszych wymiarach. Jeżeli produkt zamontowano w miejscu, w którym występuje mniej drgań, przesuń suwak w stronę pozycji Min.

  Straighten image (Wyprostuj obraz): Włącz tę opcję, a następnie za pomocą suwaka wyprostuj obraz w poziomie dzięki cyfrowemu obrotowi i kadrowaniu. Funkcja jest przydatna wtedy, gdy nie można idealnie wypoziomować kamery. Najlepiej prostować obraz podczas montażu kamery.

  : Kliknij, aby wyświetlać siatkę pomocniczą na obrazie.

  : Kliknij, aby ukryć siatkę.

  Obraz sprzed wyprostowania i po wyprostowaniu.

  Obraz

  Appearance (Wygląd)

  Scene profile (Profil sceny): Wybierz profil sceny pasujący do scenariusza dozoru. Profil sceny optymalizuje ustawienia obrazu, w tym poziom koloru, jasność, ostrość, kontrast i kontrast lokalny, dla określonego środowisku lub przeznaczenia.

  • Forensic (Do celów dochodzenia): Nadaje się na potrzeby dozoru.

  • Indoor (Wewnątrz pomieszczeń): Nadaje się do wnętrz budynków.

  • Outdoor (Na zewnątrz pomieszczeń): Nadaje się do miejsc poza budynkami.

  • Vivid (Żywe kolory): Nadaje się do prezentacji.

  • Podgląd ruchu drogowego: Nadaje się do monitorowania ruchu pojazdów.

  Saturation (Nasycenie): Użyj suwaka, aby dostosować intensywność kolorów. Można na przykład uzyskać obraz w odcieniach szarości.

  Contrast (Kontrast): Suwak służy do regulacji różnicy między jasnymi a ciemnymi fragmentami obrazu.

  Brightness (Jasność): Użyj suwaka, aby dostosować intensywność światła. Może to poprawić widoczność obiektów. Ustawienie jasności jest stosowane po rejestracji obrazu i nie wpływa na zawarte w nim informacje. Aby uzyskać lepszą widoczność szczegółów na ciemnym obszarze, zazwyczaj lepiej jest zwiększyć wzmocnienie lub czas ekspozycji.

  Sharpness (Ostrość): Aby zwiększyć wyrazistość obiektów na obrazie, należy za pomocą suwaka wyregulować kontrast krawędzi. Zwiększenie ostrości może spowodować wzrost przepływności bitowej i efekcie zapotrzebowania na pamięć masową.

  Szeroki zakres dynamiki

  WDR: Włącz tę funkcję, aby wyświetlić zarówno ciemne, jak i jasne obszary na obrazie.

  Local contrast (Lokalny kontrast): Za pomocą suwaka wyreguluj kontrast obrazu. Wyższa wartość zwiększa kontrast pomiędzy ciemnymi i jasnymi obszarami.

  Tone mapping (Mapowanie tonowe): Suwak ten służy do zmiany wartości mapowania tonalnego zastosowanego na obrazie. Jeżeli wartość ta wynosi zero, to stosowana jest tylko standardowa korekcja gamma; wyższa wartość zwiększa widoczność najjaśniejszych i najciemniejszych fragmentów obrazu.

  Balans bieli

  Kiedy kamera wykryje temperaturę barwową docierającego do niej światła, może ona dostosować obraz w celu zwiększenia naturalności kolorów. Jeśli to nie wystarczy, można wybrać odpowiednie źródło światła z listy.

  Automatyczne ustawienie balansu bieli zmniejsza ryzyko migotania dzięki stopniowemu dostosowywaniu się do zmian. W przypadku zmiany oświetlenia lub podczas pierwszego uruchomienia kamery dostosowanie się do nowego źródła światła może zająć maksymalnie 30 sekund. Jeżeli w scenie znajduje się więcej niż jeden typ źródła światła, tj. różnią się one temperaturą barwową, to algorytm automatycznego balansu bieli bierze pod uwagę dominujące źródło światła. Można to obejść poprzez wybranie stałego balansu bieli, który dostosowuje się do referencyjnego źródła światła.

  Light environment (Środowisko oświetlenia):

  • Automatic (Automatycznie): Automatyczna identyfikacja i kompensacja względem koloru źródła światła. Jest to zalecane ustawienie, które można wykorzystać w większości sytuacji.

  • Automatic – outdoors (Automatyczny — zewnętrzny): Automatyczna identyfikacja i kompensacja względem koloru źródła światła. Jest to zalecane ustawienie, które można wykorzystać w większości sytuacji dla dozoru na zewnątrz pomieszczeń.

  • Custom – indoors (Niestandardowe — wewnętrzne): Stałe dostosowanie koloru dla pomieszczenia z oświetleniem innym niż jarzeniowe, odpowiednie dla zwykłej temperatury barwowej około 2800 K.

  • Custom – outdoors (Niestandardowe — zewnętrzne): Stałe dostosowanie koloru dla słonecznej pogody z temperaturą barwową około 5500 K.

  • Fixed – fluorescent 1 (Stały — fluorescencyjny 1): Stałe dostosowanie koloru dla oświetlenia jarzeniowego z temperaturą barwową około 4000 K.

  • Fixed – fluorescent 2 (Stały — fluorescencyjny 2): Stałe dostosowanie koloru dla oświetlenia jarzeniowego z temperaturą barwową około 3000 K.

  • Fixed – indoors (Stały — wewnętrzny): Stałe dostosowanie koloru dla pomieszczenia z oświetleniem innym niż jarzeniowe, odpowiednie dla zwykłej temperatury barwowej około 2800 K.

  • Fixed – outdoors 1 (Stały — zewnętrzny 1): Stałe dostosowanie koloru dla słonecznej pogody z temperaturą barwową około 5500 K.

  • Fixed – outdoors 2 (Stały — zewnętrzny 2): Stałe dostosowanie koloru dla pochmurnej pogody z temperaturą barwową około 6500 K.

  • Street light – mercury (Światło uliczne — rtęciowe): Stałe dostosowanie koloru dla typowej emisji rtęciowego oświetlenia ulicznego.

  • Street light – sodium (Światło uliczne — sodowe): Stałe dostosowanie koloru, z kompensacją względem typowego pomarańczowego oświetlenia ulicznego.

  • Hold current (Zachowaj bieżący): Zachowuje bieżące ustawienia bez kompensacji względem zmian oświetlenia.

  • Manual (Ręcznie): Umożliwia ustalenie balansu bieli na podstawie białego obiektu. Przeciągnij okrąg na obiekt, który ma być interpretowany jako biały w podglądzie na żywo. Użyj suwaków Red balance (Balans czerwieni) i Blue balance (Balans niebieskiego), aby ręcznie dostosować balans bieli.

  Day-night mode (Tryb dzień/noc)

  IR-cut filter (Filtr odcinający promieniowanie IR):

  • Auto (Automatycznie): Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne włączanie i wyłączanie filtr odcinającego promieniowanie podczerwone. W trybie dziennym filtr odcinający promieniowanie IR jest włączony i blokuje promieniowanie podczerwone; w trybie nocnym jest on wyłączany, co powoduje zwiększenie światłoczułości kamery.

  • On (Wł.): Zaznacz tę opcję, aby włączyć filtr odcinający promieniowanie podczerwone. Obraz jest kolorowy, ale przy znacznie ograniczonej światłoczułości.

  • Off (Wyłączona): Zaznacz tę opcję, aby wyłączyć filtr odcinający promieniowanie podczerwone. Obraz jest czarno-biały w celu zwiększenia światłoczułości.

  Threshold (Próg nocy): Użyj suwaka, aby ustawić próg oświetlenia, przy którym tryb kamery zmienia się z dziennego na nocny.

  • Aby obniżyć próg dla filtra odcinającego promieniowanie podczerwone, przesuń suwak w kierunku wartości Bright (Jasno). Kamera przełączy się na tryb nocny wcześniej.

  • Aby zwiększyć próg dla filtra odcinającego promieniowanie podczerwone, przesuń suwak w kierunku wartości Dark (Ciemno). Kamera przełączy się na tryb nocny później.

  IR light (Promieniowanie IR)

  Jeżeli urządzenie nie ma wbudowanego oświetlenia, te elementy sterowania dostępne będą wyłącznie po podłączeniu akcesorium Axis.

  Allow illumination (Zezwalaj na oświetlenie): Włącz tę opcję, aby umożliwić kamerze używanie wbudowanego oświetlenia w trybie nocnym.

  Synchronize illumination (Synchronizuj oświetlenie): Włączenie tej opcji spowoduje automatyczne synchronizowanie oświetlenia z natężeniem światła w otoczeniu. Synchronizacja pomiędzy dniem i nocą działa tylko wtedy, gdy filtr odcinający promieniowanie IR ustawiono na Auto (Automatyczne) lub Off (Wył.).

  Automatic illumination angle (Automatyczny kąt oświetlenia): Włącz tę opcję, aby używać automatycznego kąta oświetlenia.

  Illumination angle (Kąt oświetlenia): Za pomocą suwaka ręcznie ustaw kąt oświetlenia, na przykład wtedy, gdy musi on być inny niż kąt widzenia kamery. Jeżeli kamera ma szeroki kąt widzenia, kąt oświetlenia można ustawić na węższy, jak dla teleobiektywu. Spowoduje to jednak powstanie ciemnych narożników na obrazie.

  IR wavelength (Długość fali IR): Wybierz żądaną długość fali światła podczerwonego.

  White light (Światło białe)

  Allow illumination (Zezwalaj na oświetlenie): Włącz tę opcję, aby w trybie nocnym kamera używała światła białego.

  Synchronize illumination (Synchronizuj oświetlenie): Włączenie tej opcji spowoduje automatyczne synchronizowanie białego światła z natężeniem światła w otoczeniu.

  Exposure (Ekspozycja)

  Wybierz tryb naświetlania, aby ograniczyć na obrazie szybkozmienne, nieregularne efekty, np. migotania wywoływanego przez różne źródła światła. Zalecamy używanie trybu ekspozycji Automatycznie lub częstotliwości identycznej ze stosowaną w lokalnej sieci elektrycznej.

  Exposure mode (Tryb ekspozycji):

  • Automatic (Automatycznie): kamera automatycznie dostosowuje wartości apertury, wzmocnienia i migawki.

  • Automatic aperture (Apertura automatyczna): kamera automatycznie dostosowuje wartości apertury i wzmocnienia. Wartość migawki jest stała.

  • Automatic shutter (Migawka automatyczna): Kamera automatycznie dostosowuje wartości migawki i wzmocnienia. Wartość apertury jest stała.

  • Hold current (Zachowaj bieżący): Blokuje bieżące ustawienia ekspozycji.

  • Flicker-free (Bez migotania): Kamera automatycznie dostosowuje wartości apertury i wzmocnienia oraz używa tylko poniższych prędkości migawki: 1/50 s (50 Hz) i 1/60 s (60 Hz).

  • Flicker-free 50 Hz (Bez migotania 50 Hz): Kamera automatycznie dostosowuje wartości apertury i wzmocnienia; prędkość migawki wynosi 1/50 s.

  • Flicker-free 60 Hz (Bez migotania 60 Hz): Kamera automatycznie dostosowuje wartości apertury i wzmocnienia; prędkość migawki wynosi 1/60 s.

  • Flicker-reduced (Zredukowane migotanie): Podobnie jak „Bez migotania”, ale kamera może wykorzystać prędkość migawki wyższą od 1/100 s (50 Hz) i 1/120 s (60 Hz) dla jaśniejszych scen.

  • Flicker-reduced 50 Hz (Zredukowane migotanie 50 Hz): Działa tak samo jak „Bez migotania”, ale kamera może wykorzystać prędkość migawki wyższą od 1/100 s dla jaśniejszych scen.

  • Flicker-reduced 60 Hz (Zredukowane migotanie 60 Hz): Działa tak samo jak „Bez migotania”, ale kamera może wykorzystać prędkość migawki wyższą od 1/120 s dla jaśniejszych scen.

  • Manual (Ręcznie): wartości apertury, wzmocnienia i migawki są stałe.

  Exposure zone (Strefa ekspozycji): Strefy ekspozycji umożliwiają optymalizowanie ekspozycji w wybranej części sceny, na przykład w obszarze przed drzwiami wejściowymi.

  Uwaga

  Strefy ekspozycji są związane z oryginalnym obrazem (nieobróconym), a nazwy stref mają zastosowanie do oryginalnego obrazu. Oznacza to, że jeśli na przykład strumień wideo jest obrócony o 90°, to strefa Upper (Górne) będzie w strumieniu strefą Right (Prawe), a strefa Left (Lewe) strefą Lower (Dolne).

  • Automatic (Automatycznie): Nadaje się do większości sytuacji.

  • Center (Wyśrodkuj): Wykorzystuje ustalony obszar na środku obrazu w celu obliczenia ekspozycji. Obszar ma stały rozmiar i położenie w podglądzie na żywo.

  • Full (Pełny): Wykorzystuje cały obszar podglądu na żywo w celu obliczenia ekspozycji.

  • Upper (Górne): Wykorzystuje obszar o stałym rozmiarze i położeniu w górnej części obrazu w celu obliczenia ekspozycji.

  • Lower (Dolne): Wykorzystuje obszar o stałym rozmiarze i położeniu w dolnej części obrazu w celu obliczenia ekspozycji.

  • Left (Lewe): Wykorzystuje obszar o stałym rozmiarze i położeniu w lewej części obrazu w celu obliczenia ekspozycji.

  • Right (Prawe): Wykorzystuje obszar o stałym rozmiarze i położeniu w prawej części obrazu w celu obliczenia ekspozycji.

  • Spot (Punktowe): Wykorzystuje obszar o stałym rozmiarze i położeniu w podglądzie na żywo w celu obliczenia ekspozycji.

  • Custom (Niestandardowe): Wykorzystuje obszar w podglądzie na żywo w celu obliczenia ekspozycji. Można dostosowywać rozmiar i położenie obszaru.

  Max shutter (Maksymalny czas otwarcia migawki): Wybierz prędkość migawki zapewniającą najlepszy obraz. Zbyt niska prędkość migawki (dłuższa ekspozycja) może powodować rozmycie wszystkich ruchomych obiektów, a zbyt wysoka — pogarszać ogólną jakość obrazu. Najlepsze efekty działania tego ustawienia uzyskuje się w powiązaniu z maksymalnym wzmocnieniem.

  Max gain (Maksymalne wzmocnienie): Wybierz odpowiednią maksymalną wartość wzmocnienia. Zwiększenie wartości maksymalnego wzmocnienia zwiększa poziom szczegółów w ciemnych obrazach, ale jednocześnie zwiększa też poziom szumów. Więcej szumu może powodować większe wykorzystanie przepustowości i pamięci. Jeżeli wartość maksymalnego wzmocnienia jest wysoka, to w przypadku znacząco różnych warunków oświetleniowych w dzień i w nocy obrazy mogą bardzo się różnić. Najlepsze efekty działania tego ustawienia uzyskuje się w powiązaniu z maksymalnym czasem migawki.

  Motion-adaptive exposure (Ekspozycja adaptacyjna): Wybierz, aby zmniejszać rozmycie obiektów w ruchu w warunkach słabego oświetlenia.

  Blur-noise trade-off (Stosunek rozmycia do szumu): Za pomocą suwaka wyreguluj priorytet między szumem a rozmyciem obiektów w ruchu. Jeśli preferowana jest niska przepustowość i mniej szumu na niekorzyść rejestracji szczegółów poruszających się obiektów, należy przesunąć suwak w kierunku ustawienia Low noise (Niski poziom szumu). Jeśli preferowana jest rejestracja szczegółów poruszających się obiektów (na niekorzyść przepustowości i szumu), należy przesunąć suwak w kierunku ustawienia Low motion blur (Niski poziom rozmycia obiektów w ruchu).

  Uwaga

  Poziom ekspozycji można zmienić za pomocą zmiany wartości czasu ekspozycji lub regulacji wzmocnienia. Wydłużenie czasu ekspozycji spowoduje większe rozmycie obiektów w ruchu, a większe wzmocnienie spowoduje większy szum. Przesunięcie suwaka Blur-noise trade-off (Stosunek rozmycia do szumu) w kierunku ustawienia Low noise (Niski poziom szumu) spowoduje, że funkcja automatycznej ekspozycji będzie nadawać priorytet dłuższym czasom ekspozycji, a nie wzmocnieniu, natomiast przesunięcie w kierunku ustawienia Low motion blur (Niski poziom rozmycia obiektów w ruchu) przyniesie odwrotny efekt. Przy słabym oświetleniu wartości wzmocnienia i czasu ekspozycji osiągną wartość minimalną niezależnie od nadanego priorytetu.

  Lock aperture (Zablokuj aperturę): Włącz tę opcję, aby pozostawić rozmiar apertury ustawiony za pomocą suwaka Aperture (Apertura). Wyłączenie opcji umożliwia automatyczne dostosowanie rozmiaru apertury przez kamerę. Można np. zablokować aperturę w przypadku scen ze stałymi warunkami oświetlenia.

  Aperture (Apertura): Suwak służy do regulacji rozmiaru apertury, to znaczy ilości światła przedostającego się do obiektywu. Aby do przetwornika dostawała się większa ilość światła i w ten sposób w słabych warunkach oświetleniowych udało się uzyskać jaśniejszy obraz, przesuń suwak w kierunku wartości Open (Otwarta). Otwarta apertura zmniejsza również głębię ostrości, co oznacza, że obiekty znajdujące się blisko lub daleko od kamery mogą wydawać się nieostre. Aby większe obszary obrazu były ostre, przesuń suwak w stronę wartości Closed (Zamknięta).

  Exposure level (Poziom ekspozycji): Użyj suwaka, aby dostosować naświetlenie obrazu.

  Defog (Redukcja zamglenia): Włącz tę opcję, aby kamera wykrywała wpływ mgły na obraz i automatycznie ją usuwała w celu uzyskania bardziej czytelnego obrazu.

  Uwaga

  Zalecamy, aby nie włączać opcji Defog (Redukcji zamglenia) w scenach o słabym kontraście, dużej zmienności poziomu oświetlenia lub złym ustawieniu ostrości. Może to wpłynąć na jakość obrazu, na przykład poprzez zwiększenie kontrastu. Zbyt duża jasność może też negatywnie wpłynąć na jakość obrazu przy włączonej redukcji zamglenia.

  Optics (Optyka)

  Kompensacja temperaturowa: Włącz, jeśli pozycja ostrości ma być korygowana na podstawie temperatury w układzie optycznym.

  Kompensacja podczerwieni: Włącz, jeśli pozycja ostrości ma być korygowana przy wyłączonym filtrze odcinającym promieniowanie IR, gdy występuje promieniowanie IR.

  Kalibruj powiększenie i ostrość: Kliknij, przywrócić domyślne ustawienia fabryczne układu optycznego, powiększenia i ostrości. Trzeba to zrobić, jeśli podczas transportu układ optyczny się rozkalibrował albo urządzenie było narażone na bardzo silne drgania.

  Ogólne

  Name (Nazwa): Wprowadź nazwę wybranej kamery.

  Strumień

  Ogólne

  Resolution (Rozdzielczość): Wybierz rozdzielczość obrazu odpowiednią dla monitorowanej sceny. Wyższa rozdzielczość wymaga większej przepustowości i pojemności pamięci.

  Frame rate (Liczba klatek na sekundę): Aby uniknąć problemów z przepustowością w sieci lub zmniejszyć zapotrzebowanie na zasoby pamięci, można ograniczyć poklatkowość do stałej liczby klatek na sekundę. Jeżeli liczba klatek na sekundę wynosi zero, utrzymywana jest najwyższa poklatkowość możliwa w danych warunkach. Większa liczba klatek na sekundę wymaga większej przepustowości i pojemności pamięci.

  Compression (Kompresja): Użyj suwaka, aby dostosować kompresję obrazu. Wysoka wartość kompresji powoduje mniejszą przepływność bitową i niższą jakość obrazu. Niska kompresja poprawia jakość obrazu, ale zwiększa zapotrzebowanie na przepustowość i zasoby pamięci podczas nagrywania.

  Signed video (Podpisane wideo): Włącz, aby do sygnału wizyjnego dodawać podpis. Podpisywanie sygnału wizyjnego chroni go przed sabotażem, ponieważ zostaje on opatrzony zaszyfrowanym podpisem.

  Zipstream

  Zipstream to technologia zmniejszania przepływności bitowej zoptymalizowana pod kątem dozoru wizyjnego; umożliwia ona zmniejszenie średniej przepływności bitowej w strumieniu H.264 lub H.265 w czasie rzeczywistym. Axis Zipstream stosuje wysoką przepływność bitową w scenach z wieloma obszarami zainteresowanie, na przykład scenach zawierających poruszające się obiekty. Kiedy scena jest bardziej statyczna, funkcja Zipstream używa niższej przepływności bitowej, zmniejszając zapotrzebowanie na zasoby pamięci. Więcej informacji znajduje się w części Zmniejszanie zajętości pasma transmisji przy użyciu technologii Axis Zipstream.

  • W ustawieniu Strength (Stopień redukcji) wybierz zakres redukcji przepływności bitowej:
  • Off (Wyłączona): Brak redukcji przepływności bitowej.

  • Low (Niski): Brak widocznego spadku jakości w większości scen. Jest to opcja domyślna i można jej używać we wszystkich typach scen w celu zmniejszenia przepływności.

  • Medium (Średni): Efekty widoczne w niektórych scenach poprzez zmniejszenie ilości zakłóceń (szumu) oraz nieco mniejszą szczegółowość w obszarach mniejszego zainteresowania, np. tam, gdzie brak ruchu.

  • High (Profil High): Efekty widoczne w niektórych scenach poprzez zmniejszenie ilości zakłóceń (szumu) oraz mniejszą szczegółowość w obszarach mniejszego zainteresowania, np. tam, gdzie brak ruchu. Zalecamy ten poziom dla urządzeń połączonych z chmurą oraz wykorzystujących lokalną pamięć masową.

  • Higher (Wyższe): Efekty widoczne w niektórych scenach poprzez zmniejszenie ilości zakłóceń (szumu) oraz mniejszą szczegółowość w obszarach mniejszego zainteresowania, np. tam, gdzie brak ruchu.

  • Extreme (Niezwykle wysoki): Efekty widoczne w większości scen. Przepływność jest zoptymalizowana pod kątem jak najmniejszego obciążania pamięci masowej.

  Optimize for storage (Optymalizacja pod kątem zasobu): Włączenie tej opcji pozwala zminimalizować przepływność bez uszczerbku dla jakości. Optymalizacja nie ma zastosowania do strumienia wyświetlanego w kliencie sieciowym. Włączenie Optymalizacji pod kątem zasobu powoduje także aktywację funkcji Dynamic GOP (Dynamicznej grupy obrazów).

  Dynamic FPS (Dynamiczna liczba klatek na sekundę): Włączenie tej funkcji umożliwia różnicowanie przepustowości w zależności od poziomu aktywności w scenie. Większa aktywność wymaga większej przepustowości.

  Lower limit (Dolny limit): Wprowadź wartość, która ustawi poklatkowość między minimalną liczbą klatek na sekundę a domyślną liczną klatek na sekundę w strumieniu na podstawie ruchu w scenie. Zalecamy stosowanie niższego limitu w scenach z bardzo małą ilością ruchu, gdzie liczba klatek na sekundę może spadać do 1, a nawet niżej.

  Dynamic GOP (Dynamiczna grupa obrazów): Włącz, aby dynamicznie dostosowywać odstęp czasu między klatkami I w oparciu o stopień aktywności w scenie.

  Upper limit (Górny limit): Wprowadź maksymalną długość grupy obrazów, tzn. maksymalną liczbę klatek P między dwiema klatkami I. Ramka kluczowa to autonomiczna ramka obrazu niezależna od innych ramek.

  P-frames (Klatki P): Ramka P to obraz przewidywany, na którym widać tylko zmiany w obrazie w stosunku do poprzedniej ramki. Wprowadź żądaną liczbę ramek P. Im wyższa wartość, tym mniejsza wymagana przepustowość. Jeżeli jednak w sieci występuje duży ruch, jakość obrazu wideo może widocznie spaść.

  Bitrate control (Kontrola przepływności bitowej)

  • Average (Średnia): Wybierz, aby automatycznie dostosowywać przepływność w dłuższym okresie i zapewnić najlepszą możliwą jakość obrazu w oparciu o dostępną pamięć masową.

   • Kliknij, aby obliczyć docelową przepływność w zależności od dostępnego pamięci masowej, czasu przechowywania i limitu przepływności.

   • Target bitrate (Docelowa przepływność): Wprowadź żądaną szybkość transmisji.

   • Retention time (Czas przechowywania): Wprowadź liczbę dni, przez jaką należy przechowywać nagrania.

   • Storage (Zasób): Wyświetla szacowaną ilość pamięci do wykorzystania na potrzeby strumienia.

   • Maximum bitrate (Maks. przepływność bitowa): Włącz, aby ustawić limit przepływności.

   • Bitrate limit (Ograniczenie przepływności): Wprowadź wartość limitu przepływności bitowej powyżej docelowej.

  • Maximum (Maksymalna): Wybranie tej opcji powoduje ustawienie maksymalnej natychmiastowej przepływności bitowej strumienia na podstawie przepustowości sieci.

   • Maximum (Maksymalna): Wprowadź maksymalną przepływność.

  • Variable (Zmienna): Wybierz, aby umożliwić różnicowanie przepływności w zależności od poziomu aktywności w scenie. Większa aktywność wymaga większej przepustowości. Zalecamy tę opcję do większości sytuacji.

  Orientation (Orientacja)

  Mirror (Odbicie lustrzane): Włącz, aby zastosować lustrzane odbicie obrazu.

  Audio (Dźwięk)

  Include (Dołącz): Włącz, aby używać dźwięku w strumieniu wideo.

  Source (Źródło): Wybierz źródło dźwięku, którego chcesz używać.

  Stereo: Włącz, aby używać dźwięku wewnętrznego oraz dźwięku z zewnętrznego mikrofonu.

  Nakładki

  : Kliknij, aby dodać nakładkę. Wybierz typ nakładki z listy rozwijanej:

  • Text (Tekst): Wybierz, aby wyświetlać tekst zintegrowany z obrazem podglądu na żywo oraz widoczny we wszystkich widokach, nagraniach i zrzutach ekranu. Można wprowadzić własny tekst oraz dołączyć wstępnie skonfigurowane modyfikatory, które automatycznie pokazują na przykład godzinę, datę i poklatkowość.

   • : Kliknij, aby dodać modyfikator daty %F powodujący wyświetlanie daty w formacie rrrr-mm-dd.

   • : Kliknij, aby dodać modyfikator czasu %X powodujący wyświetlanie czasu w formacie gg:mm:ss (zegar 24-godzinny).

   • Modifiers (Modyfikatory): Kliknij, aby wybrać dowolny skonfigurowany wstępnie modyfikator widoczny na liście w celu dodania go do pola tekstowego. Na przykład modyfikator %a powoduje wyświetlanie dnia tygodnia.

   • Size (Rozmiar): Wybierz rozmiar czcionki.

   • Appearance (Wygląd): Umożliwia wybór koloru tekstu i tła, np. białego tekstu na czarnym tle (ustawienie domyślne).

   • : Wybierz położenie nakładki na obrazie.

  • Image (Obraz): Wybierz, aby wyświetlać statyczny obraz nałożony na strumień wideo. Można użyć plików .bmp, .png, .jpeg lub .svg.

   Aby przesłać obraz, kliknij opcję Images (Obrazy). Przed wysłaniem obrazu można użyć następujących opcji:

   • Scale with resolution (Skaluj z rozdzielczością): Wybierz, aby automatycznie przeskalować obraz nałożenia i dopasować go do rozdzielczości obrazu wideo.

   • Use transparency (Użyj przezroczystości): Wybierz i wprowadź wartość szesnastkową RGB dla danego koloru. Użyj formatu RRGGBB. Przykłady wartości szesnastkowych: FFFFFF (biały), 000000 (czarny), FF0000 (czerwony), 6633FF (niebieski), 669900 (zielony). Tylko dla obrazów .bmp.

  • Streaming indicator (Wskaźnik strumieniowania): Wybierz, aby wyświetlać animację nałożoną na strumień wideo. Animacja wskazuje, że strumień wideo jest przesyłany na żywo, nawet jeśli w scenie nie ma ruchu.

   • Appearance (Wygląd): Wybierz kolor tekstu i tła animacji, np. czerwoną animację na przezroczystym tle (ustawienie domyślne).

   • Size (Rozmiar): Wybierz rozmiar czcionki.

   • : Wybierz położenie nakładki na obrazie.

  Obszary obserwacji

  : Kliknij, aby utworzyć obszar obserwacji.

  Kliknij obszar obserwacji, aby przejść do ustawień.

  Name (Nazwa): Wprowadź nazwę obszaru obserwacji. Maksymalna długość wynosi 64 znaki.

  Aspect ratio (Współczynnik proporcji): Wybierz żądany współczynnik proporcji. Rozdzielczość dostosuje się automatycznie.

  PTZ: Włącz, aby używać funkcji obrotu, pochylenia i zbliżenia.

  Maski prywatności

  : Kliknij, aby utworzyć nową maskę prywatności.

  Privacy masks (Maski prywatności): Kliknij, aby zmienić kolor wszystkich masek prywatności albo trwale usunąć wszystkie maski prywatności.

  Mask x (Maska x): Kliknij, aby zmienić nazwę maski, wyłączyć ją lub trwale usunąć.

  PTZ

  Prepozycje

  Preset positions (Prepozycje)

  Prepozycja to zapisany widok kamery służący do szybkiego przejścia kamery do rejestracji określonego widoku. Zapisane prepozycje są dostępne w podglądzie na żywo.

  Create preset position (Utwórz prepozycję): kliknij tę opcję w celu utworzenia prepozycji.

  • Thumbnail (Miniatura): włączenie tej funkcji pozwala korzystać z miniatur prepozycji.

  • Name (Nazwa): wprowadź nazwę nowej prepozycji.

  • Home position (Pozycja domowa): włączenie tej opcji spowoduje zapisanie pozycji jako domowej. Pozycja domowa jest oznaczona . Pozycja domowa jest wymaga i można ustawić tylko jedną pozycję domową.

  Settings (Ustawienia)

  • Return to home position when inactive (Wróć do pozycji domowej w stanie bezczynności): jeśli włączysz tę funkcję, kamera będzie wracać do pozycji domowej po określonym czasie braku aktywności funkcji PTZ.

  • Use thumbnails (Użyj miniatur): włączenie tej opcji spowoduje automatyczną aktywację miniatury po dodaniu prepozycji.

  Menu kontekstowe zawiera opcje:

  • Create thumbnails (Utwórz miniatury): kliknij tę opcję, aby utworzyć miniatury dla wszystkich prepozycji.

  • Refresh thumbnails (Odśwież miniatury): kliknięcie tej opcji pozwala wybrać prepozycje do odświeżenia.

  • Delete all preset positions (Usuń wszystkie prepozycje): kliknięcie tej opcji spowoduje usunięcie wszystkich prepozycji. Jeśli usuniesz wszystkie prepozycje, zostanie automatycznie utworzona nowa pozycja domowa.

  Trasy strażnika

  Guard tour (Trasa strażnika): kliknięcie tej opcji umożliwia utworzenie trasy strażnika.

  • Preset position (Prepozycja): wybranie tej opcji pozwoli utworzyć trasę strażnika z prepozycjami.

  • Recorded (Zapisane): wybranie tej opcji umożliwi utworzenie zapisu trasy strażnika.

  Prepozycja

  Trasa strażnika z zaprogramowanymi pozycjami wyświetla strumień wideo z różnych prepozycji, w predefiniowanej lub losowej kolejności przez określony czas. Po uruchomieniu trasa strażnika odtwarzana jest do momentu jej zatrzymania, nawet jeżeli nie ma klientów (przeglądarek) odbierających obrazy.

  Settings (Ustawienia)

  • General settings (Ustawienia ogólne)

   • Name (Nazwa): wprowadź nazwę trasy strażnika.

   • Play guard tour in random order (Odtwarzaj trasę strażnika w losowej kolejności): włącz tę opcję, jeśli trasa strażnika ma przechodzić pomiędzy prepozycjami losowo.

   • Pause between runs (Wstrzymaj pomiędzy seriami): określ długość pauzy między uruchomieniami trasy strażnika. Można ustawić wartości od 0 minut do 2 godzin i 45 minut.

  • Step settings (Ustawienia kroku)

   • Duration (Czas trwania): umożliwia określenie czasu trwania wszystkich kroków trasy strażnika. Wartość domyślna to 10 sekund, natomiast maksymalną dopuszczalną wartością jest 60 minut.

   • Move speed (Prędkość poruszania się): umożliwia ustawienie prędkości przejścia, która określa, jak szybko strażnik przejdzie do kolejnej prepozycji. Wartość domyślna to 70, a dopuszczalne wartości to od 1 do 100.

  Preset positions (Prepozycje): aby wybrać wiele prepozycji, naciśnij klawisz SHIFT podczas zaznaczania prepozycji. Kliknij i przeciągnij prepozycje do obszaru View order (Wyświetl kolejność).

  View order (Wyświetl kolejność): wyświetla prepozycje uwzględnione w trasie strażnika.

  • Import all preset positions (Zaimportuj wszystkie prepozycje): kliknij tę opcję, aby dodać wszystkie prepozycje do trasy strażnika. Prepozycje są importowane w kolejności, w jakiej zostały utworzone.

  • : Kliknięcie tej opcji umożliwia odtworzenie trasy strażnika.

  Zapisane

  Zapisana trasa to odtworzenie zarejestrowanej sekwencji PTZ, w tym różnych prędkości i długości.

  General settings (Ustawienia ogólne)

  • Name (Nazwa): wprowadź nazwę trasy strażnika.

  • Pause between runs (Wstrzymaj pomiędzy seriami): określ długość pauzy między uruchomieniami trasy strażnika. Można ustawić wartości od 0 minut do 2 godzin i 45 minut.

  Recorded tour (Zapis trasy)

  • Start recording tour (Rozpocznij zapis trasy): kliknij tę opcję, aby rozpocząć zapis ruchów PTZ.

  • Stop recording tour (Zatrzymaj zapisywanie trasy): kliknij tę opcję, aby zatrzymać rejestrację ruchów PTZ.

  • Re-record (Dokonaj ponownego zapisu): kliknij tę opcję, aby rozpocząć od nowa rejestrację ruchów PTZ. Nowy zapis trasy zastąpi wcześniejszy zapis.

  • Kliknij, aby odtworzyć zapis trasy.

  • Kliknij, aby wstrzymać zapis trasy.

  • Kliknij, aby zatrzymać odtwarzanie zapisu trasy.

  Limity

  Aby zawęzić obszar objęty systemem dozoru, można ograniczyć ruch PTZ.

  Save as Pan 0 (Zapisz jako Obrót 0)ᐤ: kliknij tę opcję, aby ustawić bieżącą pozycję jako punkt zerowy dla współrzędnych obrotu.

  Set pan-tilt limits (Ustaw limity obrotu i pochylania): włącz tę opcję, aby ustawić ograniczenia obrotu i pochylania w możliwych ruchach PTZ. Jeśli ustawisz limity obrotu i pochylenia, kamera będzie używała współrzędnych środka obrazu.

  • Left pan limit (Limit obrotu w lewo): kliknij tę opcję, aby ograniczyć obrót kamery w lewo. Kliknij ponownie, aby usunąć limit.

  • Right pan limit (Limit obrotu w prawo): kliknij tę opcję, aby ograniczyć obrót kamery w prawo. Kliknij ponownie, aby usunąć limit.

  • Top tilt limit (Limit pochylenia do góry): kliknij tę opcję, aby ograniczyć pochylanie kamery do góry. Kliknij ponownie, aby usunąć limit.

  • Bottom tilt limit (Limit pochylenia w dół): kliknij tę opcję, aby ograniczyć pochylanie kamery do dołu. Kliknij ponownie, aby usunąć limit.

  • Auto-flip: umożliwia natychmiastowy obrót głowicy kamery o 360° i kontynuowanie obrotu poza limit mechaniczny.

  • E-flip: automatycznie koryguje obraz, przerzucając o 180° w momencie pochylenia kamery poza kąt –90°.

  • Nadir-flip: umożliwia obrót kamery o 180° w momencie pochylenia poza kąt –90°, a następnie kontynuowanie ruchu do góry.

  Zoom limit (Limit zoomu): wybierz wartość, aby ograniczyć maksymalny poziom zoomu kamery. Można wybrać wartości dla zoomu optycznego lub cyfrowego (np. 480x D). Podczas korzystania z joysticka do ustawienia limitu zoomu można użyć wyłącznie poziomów zoomu cyfrowego.

  Near focus limit (Limit bliskiej ostrości): wybierz wartość, aby zapobiegać automatycznemu ustawianiu ostrości kamery na obiektach znajdujących się blisko obiektywu. Umożliwia to ignorowanie przez kamerę takich obiektów, jak przewody prowadzone napowietrznie, lampy uliczne czy inne obiekty w pobliżu. Aby kamera ustawiała ostrość na obszarach zainteresowania, limit bliskiej ostrości należy ustawić na wartość większą niż odległość, w jakiej zazwyczaj pojawiają się takie obiekty.

  Ruch

  Proportional speed (Prędkość proporcjonalna): Włączenie tej opcji powoduje ustawienie maksymalnej prędkości proporcjonalnej.

  • Max proportional speed (Maks. prędkość proporcjonalna): Ustaw wartość od 1 do 1000, aby ograniczyć prędkość obrotu i pochylenia. Maksymalna prędkość proporcjonalna jest zdefiniowana jako wartość procentowa, gdzie wartość 1000 odpowiada 1000%.

   Jest to przydatne, gdy joystick jest całkowicie wysunięty. Na przykład jeśli obraz ma około 44 stopni szerokości po całkowitym oddaleniu, a maksymalną prędkość proporcjonalną ustawiono na 100 (100%), to maksymalna prędkość wynosi około 44 stopni/sekundę. Po przybliżeniu obrazu z szerokości 44 do 10 stopni, maksymalna prędkość wynosi około 10 stopni/sekundę, czyli prawdopodobnie zbyt dużo, jak na podgląd. Aby ograniczyć prędkość, ustaw maksymalną prędkość proporcjonalną na 50 (50%). W ten sposób maksymalna prędkość wyniesie jedynie 50% maksymalnej prędkości dla wybranego poziomu zoomu. Oznacza to, że jeśli obraz ma szerokość 44 stopni, to największa możliwa prędkość jest ograniczona do około 22 stopni/sekundę, a przy przybliżeniu widoku do 10 stopni — do około 5 stopni/sekundę.

  Adjustable zoom speed (Regulowana prędkość zoomu): Włączenie tej opcji umożliwia używanie zmiennych prędkości podczas sterowania zoomem za pomocą joysticka lub kółka myszy. Prędkość zoomu jest ustawiana automatycznie poleceniem continuouszoommove w API VAPIX®. Wyłącz tę funkcję, aby użyć najwyższej prędkości zoomu, czyli prędkości używanej podczas przechodzenia do prepozycji.

  Freeze image on PTZ (Zatrzymaj obraz w PTZ)

  • Off (Wyłączona): Obraz nigdy nie jest zatrzymywany.

  • All movements (Wszystkie ruchy): zatrzymuje obraz podczas ruchu kamery. Po osiągnięciu nowego położenia przez kamerę wyświetlany jest obraz z tego położenia.

  • Preset positions (Prepozycje): powoduje zatrzymanie obrazu tylko wtedy, gdy kamera porusza się pomiędzy prepozycjami.

  Pan-tilt speed (Prędkość obrotu i pochylania): służy do ustawiania prędkości obrotu i pochylania kamery.

  Strefy OSDI

  Ekranowy wskaźnik kierunku (OSDI) pokazuje w nakładce tekstu informacje o kierunku, w którym skierowana jest kamera. Kamera wykorzystuje współrzędne środka obrazu, gdy skonfigurowany jest lewy dolny i prawy górny obszar strefy.

  Create OSDI zone (Utwórz strefę OSDI): kliknięcie tej opcji umożliwia utworzenie strefy OSDI.

  • Name (Nazwa): wprowadź nazwę strefy.

  • Active (Aktywne): włącz tę opcję, aby wyświetlić strefę w podglądzie na żywo.

  • Zone limits (Limity stref)

   • : Przejdź do żądanej pozycji i kliknij ikonę, aby ustawić lewy dolny punkt strefy. Kliknij ponownie, aby usunąć ustawienie lewego dolnego punktu.

   • : Przejdź do żądanej pozycji i kliknij ikonę, aby ustawić prawy górny punkt strefy. Kliknij ponownie, aby usunąć ustawienie prawego górnego punktu.

   • Go to (Przejdź do). kliknij te opcję, aby przejść do lewego dolnego lub prawego górnego punktu strefy.

  Menu kontekstowe zawiera opcje:

  • Create multiple zones (Utwórz wiele stref): kliknij tę opcję, aby utworzyć wiele stref. Wprowadź nazwę strefy i określ współrzędne lewego dolnego oraz prawego górnego punktu strefy.

   • Add zone coordinates (Dodaj współrzędne strefy): kliknij tę opcję w celu określenia parametrów dla innej strefy.

  • Delete all zones (Usuń wszystkie strefy): kliknięcie tej opcji spowoduje usunięcie wszystkich stref.

  Narzędzie do orientacji

  Orientation aid (Narzędzie do orientacji): włączenie tej opcji umożliwia stosowanie nakładek zdefiniowanych przez użytkownika punktów zainteresowania we właściwej orientacji i kompasem 2D zsynchronizowanym z ruchami kamery, w tym w polu widzenia.

  Kierunek

  • Set north (Wyznacz północ): skieruj kamerę na północ, a następnie kliknij opcję Set north (Wyznacz północ).

  Preset positions (Prepozycje): Wybierz prepozycje, które będą pomagały w orientacji.

  • Aby wybrać konkretną prepozycję, kliknij ją.

  • Aby wybrać wszystkie prepozycje, kliknij .

  Funkcja strażnika

  Funkcja strażnika służy do monitorowania takich obszarów, jak brama wejściowa. Po wykryciu ruchu w monitorowanym obszarze funkcja ta powoduje przesunięcie kamery do wybranej prepozycji. Wykorzystanie prepozycji z zoomem może na przykład umożliwić odczytanie tablicy rejestracyjnej lub identyfikację osoby. Kiedy kamera nie wykrywa już ruchu, powraca do pozycji domowej po ustalonym czasie.

  Kolejka sterowania

  User control queue (Kolejka sterowania użytkownikami)

  • PTZ control queue (Kolejka sterowania PTZ): włącz tę funkcję, aby umieścić żądania sterowania PTZ w kolejce. Spowoduje to wyświetlenie statusu użytkownika i pozycji w kolejce. wyłącz to ustawienie, jeśli chcesz używać funkcji sterowania PTZ w AXIS Camera Station.

   • Enter queue (Wejdź do kolejki): kliknij tę opcję, aby dodać żądanie sterowania PTZ do kolejki.

   • Release control (Zwolnij sterowanie): kliknij tę opcję, aby zwolnić sterowanie PTZ.

  • Grupy użytkowników są wymienione w kolejności od najwyższego priorytetu. Aby zmienić priorytet grupy użytkowników, kliknij i przeciągnij wybraną grupę użytkowników do góry lub do dołu.

   Dla każdej grupy użytkowników:

   • Timeout duration (Długość limitu czasu): ustawiony czas oczekiwania przed wygaśnięciem limitu czasu. Wartość domyślna to 1 minuta, a dopuszczalne wartości to od 1 sekundy do 60 minut.

   • Timeout type (Typ limitu czasu)

    • Timespan (Okres czasu): limit czasu po osiągnięciu ustawionego czasu trwania.

    • Activity (Aktywność): limit czasu po osiągnięciu ustawionego czasu od ostatniej aktywności.

    • Infinity (Nieskończoność): brak limitu czasu; aktywność jest kontynuowana, aż użytkownik o wyższym priorytecie przejmie sterowanie.

  Settings (Ustawienia)

  • Limit number of users in queue (Ogranicz liczbę użytkowników w kolejce): ta opcja umożliwia ustawienie limitu użytkowników w kolejce. Wartość domyślna to 20, a dopuszczalne wartości to od 1 do 100.

  • Control queue poll time (Czas zapytania kolejki sterowania): ta opcja umożliwia ustawienie częstotliwości sprawdzania kamery w celu aktualizowania miejsca użytkowników lub grup użytkowników w kolejce. Wartość domyślna to 20 sekund, a dopuszczalne wartości to od 5 sekund do 60 minut.

  Audio (Dźwięk)

  Informacje ogólne

  Locate device (Znajdź urządzenie): Kliknij, aby odtworzyć dźwięk pomagający zidentyfikować głośnik. Na niektórych urządzeniach miga dioda LED.

  Calibrate (Kalibruj): Kliknij, aby skalibrować głośnik.

  Launch AXIS Audio Manager Edge (Uruchom AXIS Audio Manager Edge): Kliknij, aby uruchomić aplikację.

  Ustawienia urządzenia

  Input (Wejście): Włączanie lub wyłączanie wejścia audio. Pokazuje typ urządzenia wejściowego.

  Allow stream extraction (Zezwalaj na pobieranie strumienia): włącz, aby zezwolić na wyodrębnianie strumienia.

  Input type (Typ danych wejściowych): wybierz typ źródła sygnału wejściowego, na przykład wewnętrzny mikrofon lub wejście liniowe.

  Power type (Rodzaj zasilania): wybierz typ zasilania źródła sygnału wejściowego.

  Apply changes (Zastosuj zmiany): powoduje zastosowanie wybranych ustawień.

  Separate gain controls (Oddzielna regulacja wzmocnienia): Włącz, aby regulować wzmocnienie osobno dla poszczególnych źródeł sygnału wejściowego.

  Automatic gain control (Automatyczna regulacja wzmocnienia): Włącz, aby dynamicznie dostosować wzmocnienie do zmian dźwięku.

  Gain (Wzmocnienie): Za pomocą suwaka zmień wartość wzmocnienia. Kliknij ikonę mikrofonu, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie.

  Output (Wyjście): Pokazuje typ urządzenia wyjściowego.

  Gain (Wzmocnienie): Za pomocą suwaka zmień wartość wzmocnienia. Kliknij ikonę głośnika, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie.

  Strumień

  Encoding (Kodowanie): Wybierz kodowanie, które ma być stosowane do strumieniowego przesyłania ze źródła wejściowego. Kodowanie można wybrać tylko wtedy, gdy wejście audio jest włączone. Jeżeli wejście audio jest wyłączone, kliknij opcję Enable audio input (Włącz wejście audio), aby je włączyć.

  Echo cancellation (Usuwanie efektu echa): Włącz, aby usuwać echo podczas komunikacji dwukierunkowej.

  Klipy audio

  Add clip (Dodaj klip): umożliwia dodanie nowego klipu audio. Obsługiwane formaty plików: .au, .mp3, .opus, .vorbis, .wav.

  Rozpoczynanie odtwarzania klipu audio.

  Zatrzymywanie odtwarzania klipu audio.

  Menu kontekstowe zawiera opcje:

  • Rename (Zmień nazwę): umożliwia zmienienie nazwy klipu audio.

  • Create link (Utwórz łącze): pozwala utworzyć adres URL, którego użycie będzie powodowało odtwarzanie klipu audio w urządzeniu. Ustaw głośność i liczbę powtórzeń klipu.

  • Download (Pobierz): Pobieranie klipu audio do komputera.

  • Delete (Usuń): Usuwanie klipu audio z urządzenia.

  Nasłuchuj i nagrywaj

  Kliknij, aby słyszeć.

  Kliknij, aby rozpocząć ciągłą rejestrację strumienia audio na żywo. Kliknij przycisk ponownie, aby zatrzymać rejestrację. Jeżeli rejestrowanie jest w toku, po ponownym uruchomieniu kamery zostanie wznowione automatycznie.

  Uwaga

  Słuchanie i nagrywanie jest możliwe tylko wtedy, gdy w urządzeniu włączono wejście. Wybierz kolejno opcje Audio > Device settings (Dźwięk > Ustawienia urządzenia) i sprawdź, czy wejście jest włączone.

  Kliknij, aby wyświetlić pamięć masową skonfigurowaną dla urządzenia. Aby skonfigurować pamięć masową, należy zalogować się jako administrator.

  Wzmocnienie dźwięku

  Input (Wejście)

  Ten Band Graphic Audio Equalizer (Dziesięciopasmowy graficzny korektor audio): Włącz tę opcję, aby regulować poziomy różnych zakresów częstotliwości sygnału audio. Ta funkcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników mających doświadczenie w konfigurowaniu ustawień dźwięku.

  Talkback range (Zasięg urządzenia Talkback): Wybierz zakres operacyjny zbierania materiału dźwiękowego. Zwiększenie zakresu operacyjnego ogranicza możliwości w zakresie jednoczesnej komunikacji dwukierunkowej.

  Wzmocnienie głosu: Włącz tę opcję, aby wzmocnić głośność komunikatów głosowych w odniesieniu do innych dźwięków.

  Zabezpieczenie lokalizacji audio

  CA certificate (Certyfikat CA): Wybierz certyfikat, który ma być używany podczas dodawania urządzeń do lokalizacji audio, gdy w aplikacji AXIS Audio Manager Edge jest włączone uwierzytelnianie TLS.

  Save (Zapisz): Kliknij, aby uaktywnić i zapisać wybór.

  Test głośnika

  Za pomocą testu głośnika można z odległości sprawdzić, czy głośnik działa w oczekiwany sposób.

  Calibrate (Kalibruj): Kliknij, aby skalibrować głośnik przed pierwszym przetestowaniem głośnika. Podczas kalibracji głośnik odtwarza serię dźwięków testowych, które są rejestrowane przez wbudowany mikrofon. Po skalibrowaniu głośnika należy go zamontować w jego docelowym położeniu. Jeśli później głośnik zostanie przesunięty lub jego lokalne otoczenie ulegnie zmianie, na przykład wskutek zbudowania lub usunięcia ściany, głośnik należy ponownie skalibrować.

  Run the test (Uruchom test): Kliknij, aby odtworzyć tę samą serię tonów testowych jak podczas kalibracji oraz porównać je z wartościami zarejestrowanymi z kalibracji.

  Nagrania

  Ongoing recordings (Trwające nagrania): Pokaż wszystkie trwające nagrania na kamerze.

  Wybierz, aby rozpocząć nagrywanie na kamerze.

  Wybierz docelowe urządzenie zasobu, w którym chcesz zapisać materiał.

  Wybierz, aby zatrzymać nagrywanie w kamerze.

  Uruchomione nagrania zostaną zakończone zarówno po zatrzymaniu ręcznym, jak i po zamknięciu kamery.

  Nagrywanie ciągłe będzie kontynuowane do momentu zatrzymania ręcznego. Jeśli kamera zostanie zamknięta, nagrywanie będzie kontynuowane po jej ponownym uruchomieniu.

  Odtwórz nagranie.

  Zatrzymaj odtwarzanie nagrania.

  Wyświetl lub ukryj informacje i opcje nagrania.

  Set export range (Ustaw zakres eksportu): Jeżeli chcesz wyeksportować tylko część nagrania, określ zakres czasu.

  Encrypt (Szyfruj): ta opcja pozwala skonfigurować hasło do eksportowanych nagrań. Podanie ustawionego hasła będzie konieczne do otworzenia eksportowanego pliku.

  Kliknij, aby usunąć nagranie.

  Export (Eksportuj): pozwala wyeksportować całe nagranie lub jego fragment.

  Kliknij, aby filtrować nagrania.

  From (Od): Pokazuje nagrania wykonane po określonym momencie w czasie.

  To (Do): Pokazuje nagrania wykonane przed określonym momentem w czasie.

  Source (Źródło): Pokazuje nagrania z podziałem na źródła. Źródło odnosi się do czujnika.

  Event (Zdarzenie): Pokazuje nagrania z podziałem na zdarzenia.

  Storage (Zasób): Pokazuje nagrania z podziałem na typy zasobów.

  Aplikacje

  Add app (Dodaj aplikację): umożliwia zainstalowanie nowej aplikacji.

  Find more apps (Znajdź więcej aplikacji): pozwala znaleźć więcej aplikacji do zainstalowania. Nastąpi przekierowanie na stronę z opisem aplikacji Axis.

  Allow unsigned apps (Zezwalaj na niepodpisane aplikacje): włączenie tej opcji umożliwi instalowanie niepodpisanych aplikacji.

  Allow root-privileged apps (Zezwalaj na aplikacje z uprawnieniami roota): włączenie tej opcji umożliwi aplikacjom z uprawnieniami roota pełny dostęp do urządzenia.

  Uwaga

  Korzystanie z kilku aplikacji jednocześnie może wpływać na wydajność urządzenia.

  Aby włączyć lub wyłączyć aplikację, użyj przełącznika znajdującego się obok jej nazwy.

  Open (Otwórz): umożliwia uzyskanie dostępu do ustawień aplikacji. Dostępne ustawienia zależą od aplikacji. W niektórych aplikacjach nie ma żadnych ustawień.

  Menu kontekstowe może zawierać jedną lub kilka z następujących opcji:

  • Open-source license (Licencja open source): pozwala wyświetlić informacje o licencjach open source używanych w aplikacji.

  • App log (Dziennik aplikacji): pozwala wyświetlić dziennik zdarzeń aplikacji. Dziennik jest pomocny podczas kontaktowania się z pomocą techniczną.

  • Activate license with a key (Aktywuj licencję kluczem): Jeżeli aplikacja wymaga licencji, konieczne jest jej aktywowanie. Z tej opcji należy korzystać, jeżeli urządzenie nie ma dostępu do Internetu.

   Jeśli nie masz klucza licencji, przejdź na stronę axis.com/products/analytics. Do wygenerowania klucza potrzebny będzie kod licencyjny oraz numer seryjny produktu Axis.

  • Activate license automatically (Aktywuj licencję automatycznie): Jeżeli aplikacja wymaga licencji, konieczne jest jej aktywowanie. Z tej opcji należy korzystać, jeżeli urządzenie ma dostęp do Internetu. Do aktywowania licencji konieczny jest kod.

  • Deactivate the license (Dezaktywuj licencję): Dezaktywuj licencję, aby korzystać z niej w innym urządzeniu. Jeśli dezaktywujesz licencję, zostanie ona również usunięta z urządzenia. Do dezaktywowania licencji konieczne jest połączenie internetowe.

  • Settings (Ustawienia): Ta opcja umożliwia konfigurowanie parametrów.

  • Delete (Usuń): Ta opcja powoduje trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia. Jeśli najpierw nie dezaktywujesz licencji, pozostanie ona aktywna.

  System

  Data i godzina

  Format czasu zależy od ustawień językowych przeglądarki internetowej.

  Uwaga

  Zalecamy zsynchronizowanie daty i godziny urządzenia z serwerem NTP.

  Synchronization (Synchronizacja): pozwala wybrać opcję synchronizacji daty i godziny urządzenia.

  • Automatic date and time (Automatyczna data i godzina, ręczne serwery NTS KE): Synchronizacja z serwerami bezpiecznych kluczy NTP podłączonym do serwera DHCP.

   • Ręczne serwery NTS KE: Opcja ta umożliwia wprowadzenie adresu IP jednego lub dwóch serwerów NTP. W przypadku używania dwóch serwerów NTP urządzenie jest zsynchronizowane i dostosowuje czas według danych wejściowych z obu serwerów.

  • Automatyczna data i godzina (serwery NTP z protokołem DHCP): Synchronizacja z serwerami NTP podłączonymi do serwera DHCP.

   • Zapasowe serwery NTP: Wprowadź adres IP jednego lub dwóch serwerów zapasowych.

  • Automatyczna data i godzina (ręczne serwery NTP): Opcja ta umożliwia synchronizowanie z wybranymi serwerami NTP.

   • Ręczne serwery NTP: Opcja ta umożliwia wprowadzenie adresu IP jednego lub dwóch serwerów NTP. W przypadku używania dwóch serwerów NTP urządzenie jest zsynchronizowane i dostosowuje czas według danych wejściowych z obu serwerów.

  • Custom date and time (Niestandardowa data i godzina): Ustaw datę i godzinę ręcznie. Kliknij polecenie Get from system (Pobierz z systemu) w celu pobrania ustawień daty i godziny z komputera lub urządzenia przenośnego.

  • Time zone (Strefa czasowa): Wybierz strefę czasową. Godzina zostanie automatycznie dostosowana względem czasu letniego i standardowego.
  Uwaga

  System używa ustawień daty i godziny we wszystkich zapisach, dziennikach i ustawieniach systemowych.

  Regional settings (Ustawienia regionalne)

  Ustaw system jednostek, który ma być stosowany we wszystkich ustawieniach systemu.

  Metryczny (m, km/h): Wybierz pomiar odległości w metrach i pomiar prędkości w kilometrach na godzinę.

  U.S. customary (ft, mph) (Zwyczajowy USA (ft, mph)): Wybierz pomiar odległości w stopach i pomiar prędkości w milach na godzinę.

  WLAN

  Adapter bezprzewodowy USB pozwala podłączyć urządzenie do sieci bezprzewodowej.

  Add network (Dodaj sieć): Kliknij, aby dodać sieć bezprzewodową, która nie rozgłasza swojego SSID (nazwy). Wprowadź SSID i wszystkie wymagane ustawienia sieci. Aby uzyskać wymagane ustawienia, skontaktuj się z administratorem.

  Refresh (Odśwież): Kliknij, aby zaktualizować listę dostępnych sieci bezprzewodowych.

  Menu kontekstowe zawiera opcje:

  • Info (Informacje): Kliknij, aby wyświetlić siłę sygnału, kanał oraz typ zabezpieczenia sieci.

  • Configure (Skonfiguruj): Kliknij, aby zmienić ustawienia sieci.

  Test konfiguracji

  Klikaj przyciski na obrazie, aby zobaczyć, jaka będzie reakcja na naciskanie przycisków. Pozwala to na przetestowanie konfiguracji lub rozwiązywanie problemów ze sprzętem bez fizycznego dostępu do urządzenia.

  Sieć

  IPv4

  Przypisz automatycznie IPv4: wybierz, aby router sieciowy automatycznie przypisywał adres IP do urządzenia. Zalecamy korzystanie z funkcji automatycznego przydzielania adresu IP (DHCP) dla większości sieci.

  IP address (Adres IP): wprowadź unikatowy adres IP dla urządzenia. Statyczne adresy IP można przydzielać losowo w sieciach izolowanych, pod warunkiem że adresy są unikatowe. Aby uniknąć występowania konfliktów, zalecamy kontakt z administratorem sieci przed przypisaniem statycznego adresu IP.

  Maska podsieci: Otwórz maskę podsieci, aby określić adresy w sieci lokalnej. Wszystkie adresy poza siecią lokalną przechodzą przez router.

  Router: wprowadź adres IP domyślnego routera (bramki) używanego do łączenia z urządzeniami należącymi do innych sieci i segmentów sieci.

  Fallback to static IP address if DHCP isn’t available (Jeśli DHCP jest niedostępny, zostanie ono skierowane do statycznego adresu IP): Wybierz, czy chcesz dodać statyczny adres IP, który ma być używany jako rezerwa, jeśli usługa DHCP jest niedostępna i nie można automatycznie przypisać adresu IP.

  IPv6

  Assign IPv6 automatically (Przypisz IPv6 automatycznie): Włącz IPv6, aby router sieciowy automatycznie przypisywał adres IP do urządzenia.

  Nazwa hosta

  Przypisz automatycznie nazwę hosta: Wybierz, aby router sieciowy automatycznie przypisywał nazwę hosta do urządzenia.

  Hostname (Nazwa hosta): Wprowadź ręcznie nazwę hosta, aby zapewnić alternatywny dostęp do urządzenia. W raporcie serwera i dzienniku systemowym jest używana nazwa hosta. Używaj tylko dozwolonych znaków: A-Z, a-z, 0-9 i -.

  Serwery DNS

  Assign DNS automatically (Przypisz automatycznie DNS): Wybierz ustawienie, aby serwer DHCP automatycznie przypisywał domeny wyszukiwania i adresy serwerów DNS do urządzenia. Zalecamy korzystanie z funkcji automatycznego przydzielania adresów DNS (DHCP) dla większości sieci.

  Przeszukaj domeny: jeżeli używasz nazwy hosta, która nie jest w pełni kwalifikowana, kliknij Add search domain (Dodaj domenę wyszukiwania) i wprowadź domenę, w której ma być wyszukiwana nazwa hosta używana przez urządzenie.

  DNS servers (Serwery DNS): kliknij polecenie Add DNS server (Dodaj serwer DNS) i wprowadź adres IP podstawowego serwera DNS. Powoduje to przełożenie nazw hostów na adresy IP w sieci.

  HTTP i HTTPS

  HTTPS to protokół umożliwiający szyfrowanie żądań stron wysyłanych przez użytkowników oraz stron zwracanych przez serwer sieci Web. Zaszyfrowana wymiana informacji opiera się na użyciu certyfikatu HTTPS, który gwarantuje autentyczność serwera.

  Warunkiem używania protokołu HTTPS w urządzeniu jest zainstalowanie certyfikatu HTTPS. Przejdź do menu System > Security (System > Zabezpieczenia), aby utworzyć i zainstalować certyfikaty.

  Allow access through (Zezwalaj na dostęp przez): wybierz, czy użytkownik może połączyć się z urządzeniem za pośrednictwem protokołów HTTP, HTTPS lub obu.

  Uwaga

  W przypadku przeglądania zaszyfrowanych stron internetowych za pośrednictwem protokołu HTTPS może wystąpić spadek wydajności, zwłaszcza przy pierwszym żądaniu strony.

  HTTP port (Port HTTP): wprowadź wykorzystywany port HTTP. urządzenie pozwala na korzystanie z portu 80 lub innego portu z zakresu 1024–65535. Jeżeli zalogujesz się jako administrator, możesz również wprowadzić dowolny port z zakresu 1–1023. Jeśli użyjesz portu z tego zakresu, otrzymasz ostrzeżenie.

  HTTPS port (Port HTTPS): wprowadź wykorzystywany port HTTPS. urządzenie pozwala na korzystanie z portu 443 lub innego portu z zakresu 1024–65535. Jeżeli zalogujesz się jako administrator, możesz również wprowadzić dowolny port z zakresu 1–1023. Jeśli użyjesz portu z tego zakresu, otrzymasz ostrzeżenie.

  Certificate (Certyfikat): wybierz certyfikat, aby włączyć obsługę protokołu HTTPS w tym urządzeniu.

  Protokoły wykrywania sieci

  Bonjour®: włącz, aby umożliwić automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci.

  Bonjour name (Nazwa Bonjour): wprowadź przyjazną nazwę, która będzie widoczna w sieci. Nazwa domyślna składa się z nazwy urządzenia i jego adresu MAC.

  UPnP®: włącz, aby umożliwić automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci.

  UPnP name (Nazwa UPnP): wprowadź przyjazną nazwę, która będzie widoczna w sieci. Nazwa domyślna składa się z nazwy urządzenia i jego adresu MAC.

  WS-Discovery: włącz, aby umożliwić automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci.

  One-click cloud connection (Łączenie w chmurze jednym kliknięciem)

  Usługa One-Click Cloud Connect (O3C) w połączeniu z systemem AVHS zapewnia łatwe i bezpieczne połączenie z internetem w celu uzyskania dostępu do obrazów wideo w czasie rzeczywistym oraz zarejestrowanych obrazów z dowolnej lokalizacji. Więcej informacji: axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services.

  Allow O3C (Zezwalaj na O3C):

  • One-click (Jednym kliknięciem): Jest to domyślne ustawienie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control na urządzeniu, aby połączyć się z usługą O3C przez Internet. Urządzenie należy zarejestrować w serwisie O3C w ciągu 24 godzin od naciśnięcia przycisku kontrolnego. W przeciwnym razie urządzenie zakończy połączenie z usługą O3C. Po zarejestrowaniu urządzenia opcja Always (Zawsze) jest włączona, a urządzenie zostaje połączone z usługą O3C.

  • Always (Zawsze): Urządzenie stale próbuje połączyć się z usługą O3C przez Internet. Po zarejestrowaniu urządzenie zostaje połączone z usługą O3C. Opcji tej należy używać wtedy, gdy przycisk Control na urządzeniu jest niedostępny.

  • No (Nie): wyłącza usługę O3C.

  Proxy settings (Ustawienia proxy): W razie potrzeby należy wprowadzić ustawienia proxy, aby połączyć się z serwerem proxy.

  Host: Wprowadź adres serwera proxy.

  Port: wprowadź numer portu służącego do uzyskania dostępu.

  Login i Hasło: W razie potrzeby wprowadź nazwę użytkownika i hasło do serwera proxy.

  Metoda uwierzytelniania:

  • Zwykła: Ta metoda jest najbardziej zgodnym schematem uwierzytelniania HTTP. Jest ona mniej bezpieczna niż metoda Digest (Szyfrowanie), ponieważ nazwa użytkownika i hasło są wysyłane do serwera w postaci niezaszyfrowanej.

  • Digest (Szyfrowanie): ta metoda jest bezpieczniejsza, ponieważ zawsze przesyła hasło w sieci w formie zaszyfrowanej.

  • Auto (Automatycznie): ta opcja umożliwia urządzeniu wybór metody uwierzytelniania w zależności od obsługiwanych metod. Priorytet ma metoda Digest (Szyfrowanie); w dalszej kolejności stosowana jest metoda Basic (Zwykła).

  Owner authentication key (OAK) (Klucz uwierzytelniania właściciela (OAK)): kliknij polecenie Get key (Pobierz klucz), aby pobrać klucz uwierzytelniania właściciela. Warunkiem jest podłączone urządzenia do Internetu bez użycia zapory lub serwera proxy.

  SNMP

  Protokół zarządzania urządzeniami sieciowymi Simple Network Management Protocol (SNMP) umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami sieciowymi.

  SNMP: wybierz wersję SNMP.

  • v1 and v2c (v1 i v2c):

   • Read community (Społeczność odczytu): wprowadź nazwę społeczności, która ma dostęp tylko do odczytu do wszystkich obsługiwanych obiektów SNMP. Wartość domyślna to public (publiczna).

   • Write community (Społeczność zapisu): wprowadź nazwę społeczności, która ma dostęp do odczytu/zapisu do wszystkich obsługiwanych obiektów SNMP (poza obiektami tylko do odczytu). Wartość domyślna to write (zapis).

   • Activate traps (Uaktywnij pułapki): włącz, aby uaktywnić raportowanie pułapek. Urządzenie wykorzystuje pułapki do wysyłania do systemu zarządzania komunikatów o ważnych zdarzeniach lub zmianach stanu. W interfejsie WWW urządzenia można skonfigurować pułapki dla SNMP v1 i v2c. Pułapki są automatycznie wyłączane w przypadku przejścia na SNMP v3 lub wyłączenia SNMP. Jeśli używasz SNMP v3, możesz skonfigurować pułapki za pomocą aplikacji do zarządzania SNMP v3.

   • Trap address (Adres pułapki): Wprowadzić adres IP lub nazwę hosta serwera zarządzania.

   • Trap community (Społeczność pułapki): Wprowadź nazwę społeczności używanej, gdy urządzenie wysyła komunikat pułapki do systemu zarządzającego.

   • Traps (Pułapki):

    • Cold start (Zimny rozruch): wysyła komunikat pułapkę po uruchomieniu urządzenia.

    • Warm start (Ciepły rozruch): wysyła komunikat pułapkę w przypadku zmiany ustawienia SNMP.

    • Link up (Łącze w górę): wysyła komunikat pułapkę po zmianie łącza w górę.

    • Authentication failed (Niepowodzenie uwierzytelniania): wysyła komunikat pułapkę po niepowodzeniu próby uwierzytelnienia.

  Uwaga

  Wszystkie pułapki Axis Video MIB są włączone po włączeniu pułapek SNMP v1 i v2c. Więcej informacji: AXIS OS Portal > SNMP.

  • v3: SNMP v3 to bezpieczniejsza wersja, zapewniająca szyfrowanie i bezpieczne hasła. Aby używać SNMP v3, zalecane jest włączenie protokołu HTTPS, który posłuży do przesłania hasła. Zapobiega to również dostępowi osób nieupoważnionych do niezaszyfrowanych pułapek SNMP v1 i v2c. Jeśli używasz SNMP v3, możesz skonfigurować pułapki za pomocą aplikacji do zarządzania SNMP v3.

   • Password for the account “initial” (Hasło do konta „wstępnego”): wprowadź hasło SNMP dla konta o nazwie „initial” (wstępne). Chociaż hasło może być wysłane bez aktywacji HTTPS, nie zalecamy tego. Hasło SNMP v3 można ustawić tylko raz i najlepiej tylko po aktywacji HTTPS. Po ustawieniu hasła pole hasła nie jest już wyświetlane. Aby zresetować hasło, należy zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych.

  Zabezpieczenia

  Certyfikaty

  Certyfikaty służą do uwierzytelniania urządzeń w sieci. Urządzenie obsługuje dwa typy certyfikatów:

  • Certyfikaty serwera/klienta

   Certyfikat serwera/klienta potwierdza numer urządzenia i może mieć własny podpis lub podpis jednostki certyfikującej (CA). Certyfikaty z własnym podpisem oferują ograniczoną ochronę i można je wykorzystywać do momentu uzyskania certyfikatu CA.

  • Certyfikaty CA

   Certyfikaty CA mogą służyć do uwierzytelniania innych certyfikatów, na przykład tożsamości serwera uwierzytelniającego w przypadku połączenia urządzenia z siecią zabezpieczoną za pomocą IEEE 802.1X. Urządzenie ma kilka zainstalowanych wstępnie certyfikatów CA.

  Obsługiwane są następujące formaty:

  • Formaty certyfikatów: .PEM, .CER i .PFX

  • Formaty kluczy prywatnych: PKCS#1 i PKCS#12

  Ważne

  W przypadku przywrócenia na urządzeniu ustawień fabrycznych wszystkie certyfikaty są usuwane. Wstępnie zainstalowane certyfikaty CA są instalowane ponownie.

  Filtrowanie certyfikatów na liście.

  Add certificate (Dodaj certyfikat): Kliknij, aby dodać certyfikat.

  Menu kontekstowe zawiera opcje:

  • Certificate information (Dane certyfikatu): Wyświetl właściwości zainstalowanego certyfikatu.

  • Delete certificate (Usuń certyfikat): Umożliwia usunięcie certyfikatu.

  • Create certificate signing request (Utwórz żądanie podpisania certyfikatu): Umożliwia utworzenie żądanie podpisania certyfikatu w celu przekazania go do urzędu rejestracyjnego i złożenia wniosku o wydanie certyfikatu tożsamości cyfrowej.

  IEEE 802.1x

  IEEE 802.1x to standard IEEE dla kontroli dostępu sieciowego opartej na portach, zapewniający bezpieczne uwierzytelnianie przewodowych i bezprzewodowych urządzeń sieciowych. IEEE 802.1x jest oparty na protokole EAP (Extensible Authentication Protocol).

  Aby uzyskać dostęp do sieci zabezpieczonej IEEE 802.1x, urządzenia sieciowe muszą dokonać uwierzytelnienia. Do uwierzytelnienia służy serwer, zazwyczaj RADIUS, taki jak FreeRADIUS i Microsoft Internet Authentication Server.

  Certyfikaty

  W przypadku konfiguracji bez certyfikatu CA, sprawdzanie poprawności certyfikatów serwera jest wyłączone, a urządzenie próbuje uwierzytelnić się niezależnie od tego, do jakiej sieci jest podłączone.

  Podczas korzystania z certyfikatu w instalacjach firmy Axis urządzenie i serwer uwierzytelniający używają do uwierzytelniania certyfikatów cyfrowych z użyciem EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol - Transport Layer Security).

  Aby zezwolić urządzeniu na dostęp do sieci chronionej za pomocą certyfikatów, w urządzeniu musi być zainstalowany podpisany certyfikat klienta.

  Client certificate (Certyfikat klienta): wybierz certyfikat klienta, aby użyć IEEE 802.1x. Serwer uwierzytelniania używa certyfikatu do weryfikacji tożsamości klienta.

  CA certificate (Certyfikat CA): wybierz certyfikat CA w celu potwierdzania tożsamości serwera uwierzytelniającego. Jeśli nie wybrano żadnego certyfikatu, urządzenie próbuje uwierzytelnić się niezależnie od tego, do jakiej sieci jest podłączone.

  EAP identity (Tożsamość EAP): wprowadź tożsamość użytkownika powiązaną z certyfikatem klienta.

  EAPOL version (Wersja protokołu EAPOL): wybierz wersję EAPOL używaną w switchu sieciowym.

  Use IEEE 802.1x (Użyj IEEE 802.1x): wybierz, aby użyć protokołu IEEE 802.1 x.

  Prevent brute-force attacks (Zapobiegaj atakom typu brute force)

  Blocking (Blokowanie): włącz, aby blokować ataki typu brute force Ataki typu brute-force wykorzystują metodę prób i błędów do odgadnięcia danych logowania lub kluczy szyfrowania.

  Blocking period (Okres blokowania): Wprowadź liczbę sekund, w ciągu których ataki typu brute-force mają być blokowane.

  Blocking conditions (Warunki blokowania): wprowadź dopuszczalną liczbę nieudanych prób uwierzytelnienia na sekundę przed rozpoczęciem blokowania. Liczbę dopuszczalnych niepowodzeń można ustawić zarówno na stronie, jak i w urządzeniu.

  IP address filter (Filtr adresów IP)

  Use filter (Użyj filtra): wybierz, aby filtrować adresy IP, które mogą uzyskiwać dostęp do urządzenia.

  Policy (Zasada): wybierz opcję Allow (Zezwalaj) lub Deny (Nie zezwalaj) na dostęp do określonych adresów IP.

  Addresses (Adresy): Wprowadź adresy IP, które mają lub nie mają dostępu do urządzeń. Możesz również użyć formatu CIDR.

  Certyfikat oprogramowania sprzętowego z niestandardowym podpisem

  Do zainstalowania w urządzeniu testowego oprogramowania sprzętowego lub innego niestandardowego oprogramowania Axis konieczny jest niestandardowy certyfikat producenta. Certyfikat służy do sprawdzenia, czy oprogramowanie sprzętowe jest zatwierdzone zarówno przez właściciela urządzenia, jak i przez firmę Axis. Oprogramowanie sprzętowe działa tylko na określonym urządzeniu z niepowtarzalnym numerem seryjnym i identyfikatorem procesora. Niestandardowe certyfikaty oprogramowania sprzętowego mogą być tworzone wyłącznie przez firmę Axis, ponieważ Axis posiada klucze do ich podpisywania.

  Kliknij przycisk Install (Instaluj), aby zainstalować certyfikat. Certyfikat musi zostać zainstalowany przed zainstalowaniem oprogramowania sprzętowego.

  Użytkownicy

  Użytkownicy

  Add user (Dodaj użytkownika): Kliknij w celu dodania nowego użytkownika. Można dodać do 100 użytkowników.

  Username (Nazwa użytkownika): Wprowadź unikatową nazwę użytkownika.

  New password (Nowe hasło): Wprowadź hasło dla użytkownika. Hasło musi mieć 1–64 znaki. Dozwolone są tylko drukowalne znaki ASCII (kod od 32 do 126), na przykład litery, cyfry, znaki interpunkcyjne i niektóre symbole.

  Repeat password (Powtórz hasło): Wprowadź ponownie to samo hasło.

  Role (Rola):

  • Administrator: Ma nieograniczony dostęp do wszystkich ustawień. Administrator może tez dodawać, aktualizować i usuwać innych użytkowników.

  • Operator: Ma dostęp do wszystkich ustawień poza:

   • Wszystkie ustawienia System.

   • Dodawanie aplikacji.

  • Viewer (Dozorca): Może:

   • Oglądać strumienie wideo i robić z nich zrzuty ekranu.

   • Oglądać i eksportować nagrania.

   • Dostęp użytkownika PTZ umożliwia: obracanie, przechylanie i powiększanie/zmniejszanie.

  Menu kontekstowe zawiera opcje:

  Aktualizuj użytkownika: Pozwala edytować właściwości użytkownika.

  Delete user (Usuń użytkownika): Umożliwia usunięcie użytkownika. Nie można usunąć użytkownika głównego.

  Anonymous users (Anonimowi użytkownicy)

  Allow anonymous viewers (Zezwalaj na anonimowych dozorców): Włączenie tej opcji pozwala wszystkim osobom uzyskać dostęp do urządzenia jako dozorca bez logowania się za pomocą konta użytkownika.

  Allow anonymous PTZ operators (Zezwalaj na anonimowych operatorów PTZ): Jeśli włączysz tę opcję, anonimowi użytkownicy będą mogli obracać, przechylać i powiększać/zmniejszać obraz.

  Zdarzenia

  Reguły

  Reguła określa warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby urządzenie wykonało dane działanie. Na liście znajdują się wszystkie reguły skonfigurowane w produkcie.

  Uwaga

  Można utworzyć maksymalnie 256 reguł akcji.

  Add a rule (Dodaj regułę): Kliknij, aby utworzyć regułę.

  Name (Nazwa): Wprowadź nazwę reguły.

  Wait between actions (Poczekaj między działaniami): Wprowadź minimalny czas (w formacie gg:mm:ss), jaki musi upłynąć między aktywacjami reguły. Ustawienie to jest przydatne, gdy reguła jest aktywowana na przykład warunkami trybów dziennego i nocnego, ponieważ zapobiega niepożądanemu uruchamianiu reguły przez niewielkie zmiany natężenia światła podczas wschodu i zachodu słońca.

  Condition (Warunek): Wybierz warunek z listy. Dopiero po spełnieniu tego warunku urządzenie wykona akcję. Jeśli określono wiele warunków, to do wyzwolenia akcji konieczne jest spełnienie wszystkich z nich. Informacje na temat konkretnych warunków można znaleźć w części Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

  Użyj tego warunku jako wyzwalacza: Zaznacz tę opcję, aby ten pierwszy warunek działał tylko jako wyzwalacz początkowy. Oznacza to, że po aktywacji reguła pozostanie czynna przez cały czas, gdy są spełniane wszystkie pozostałe warunki, bez względu na stan pierwszego warunku. Jeżeli nie zaznaczysz tej opcji, reguła będzie aktywna po spełnieniu wszystkich warunków.

  Invert this condition (Odwróć ten warunek): Zaznacz tę opcję, jeśli warunek ma być przeciwieństwem dokonanego przez Ciebie wyboru.

  Add a condition (Dodaj warunek): Kliknij, aby dodać kolejny warunek.

  Action (Akcja): Wybierz akcję z listy i wprowadź jej wymagane informacje. Informacje na temat konkretnych akcji można znaleźć w części Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

  MQTT

  MQTT (przesyłanie telemetryczne usługi kolejkowania wiadomości) to standardowy protokół do obsługi komunikacji w Internecie rzeczy (IoT). Został on zaprojektowany z myślą o uproszczeniu integracji IoT i jest wykorzystywany w wielu branżach do podłączania urządzeń zdalnych przy jednoczesnej minimalizacji kodu i przepustowości. Klient MQTT w oprogramowaniu sprzętowym urządzeń Axis może ułatwiać integrację danych i zdarzeń generowanych w urządzeniu z systemami, które nie są oprogramowaniem do zarządzania materiałem wizyjnym (VMS).

  Konfiguracja urządzenia jako klienta MQTT. Komunikacja MQTT oparta jest na dwóch jednostkach, klientach i brokerze. Klienci mogą wysyłać i odbierać wiadomości. Broker odpowiedzialny jest za rozsyłanie wiadomości między klientami.

  Więcej informacji o protokole MQTT znajdziesz w portalu poświęconym systemowi AXIS OS.

  ALPN

  ALPN to rozszerzenie TLS/SSL umożliwiające wybranie protokołu aplikacji na etapie uzgadniania połączenia między klientem a serwerem. Służy do włączania ruchu MQTT przez port używany przez inne protokoły, takie jak HTTP. Czasami może nie być dedykowanego portu otwartego dla komunikacji MQTT. W takich przypadkach pomocne może być korzystanie z ALPN do negocjowania użycia MQTT jako protokołu aplikacji na standardowym porcie akceptowanym przez zapory sieciowe.

  MQTT client (Klient MQTT)

  Connect (Połącz): włącz lub wyłącz klienta MQTT.

  Status (Stan): pokazuje bieżący status klienta MQTT.

  Broker

  Host: wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera MQTT.

  Protocol (Protokół): wybór protokołu, który ma być używany.

  Port: wprowadź numer portu.

  • 1883 to wartość domyślna dla MQTT przez TCP

  • 8883 to wartość domyślna dla MQTT przez SSL

  • 80 to wartość domyślna dla MQTT przez WebSocket

  • 443 to wartość domyślna dla MQTT przez WebSocket Secure

  ALPN protocol (Protokół ALPN): Wprowadź nazwę protokołu ALPN dostarczoną przez dostawcę brokera MQTT. Dotyczy to tylko ustawień MQTT przez SSL i MQTT przez WebSocket Secure.

  Username (Nazwa użytkownika): należy tu wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie umożliwiać klientowi dostęp do serwera.

  Password (Hasło): wprowadzić hasło dla nazwy użytkownika.

  Client ID (Identyfikator klienta): wprowadź identyfikator klienta. Identyfikator klienta jest wysyłany do serwera w momencie połączenia klienta.

  Clean session (Czysta sesja): steruje zachowaniem w czasie połączenia i czasie rozłączenia. Po wybraniu tej opcji Informacje o stanie są odrzucane podczas podłączania i rozłączania.

  Keep alive interval (Przedział czasowy KeepAlive) przedział czasowy KeepAlive umożliwia klientowi wykrywanie, kiedy serwer przestaje być dostępny, bez konieczności oczekiwania na długi limit czasu TCP/IP.

  Timeout (Przekroczenie limitu czasu): interwał czasowy (w sekundach) pozwalający na zakończenie połączenia. Wartość domyślna: 60

  Prefiks tematu urządzenia: Używany w domyślnych wartościach tematu w komunikacie łączenia i komunikacie LWT na karcie MQTT client (Klient MQTT) oraz w warunkach publikowania na karcie MQTT publication (Publikacja MQTT).

  Reconnect automatically (Ponowne połączenie automatyczne): określa, czy klient powinien ponownie połączyć się automatycznie po rozłączeniu.

  Connect message (Komunikat łączenia)

  określa, czy podczas ustanawiania połączenia ma być wysyłany komunikat.

  Send message (Wysłanie wiadomości): włącz, aby wysyłać wiadomości.

  Use default (Użyj domyślnych): wyłącz, aby wprowadzić własną wiadomość domyślną.

  Topic (Temat): wprowadź temat wiadomości domyślnej.

  Payload (Próbka): wprowadź treść wiadomości domyślnej.

  Retain (Zachowaj): wybierz, aby zachować stan klienta w tym Topic (Temacie)

  QoS: zmiana warstwy QoS dla przepływu pakietów.

  Last Will and Testament message (Wiadomość Ostatnia Wola i Testament)

  Funkcja Last Will Testament (LWT) zapewnia klientowi dostarczenie informacji wraz z poświadczeniami w momencie łączenia się z brokerem. Jeżeli klient nie rozłączy się w pewnym momencie w późniejszym terminie (może to być spowodowane brakiem źródła zasilania), może umożliwić brokerowi dostarczenie komunikatów do innych klientów. Ten komunikat LWT ma taką samą postać jak zwykła wiadomość i jest kierowany przez tę samą mechanikę.

  Send message (Wysłanie wiadomości): włącz, aby wysyłać wiadomości.

  Use default (Użyj domyślnych): wyłącz, aby wprowadzić własną wiadomość domyślną.

  Topic (Temat): wprowadź temat wiadomości domyślnej.

  Payload (Próbka): wprowadź treść wiadomości domyślnej.

  Retain (Zachowaj): wybierz, aby zachować stan klienta w tym Topic (Temacie)

  QoS: zmiana warstwy QoS dla przepływu pakietów.

  MQTT publication (Publikacja MQTT)

  Użyj domyślnego prefiksu: Wybierz ustawienie, aby używać domyślnego prefiksu zdefiniowanego za pomocą prefiksu urządzenia w zakładce MQTT client (Klient MQTT).

  Dołącz nazwę tematu: Wybierz, aby do tematu MQTT dołączać tematy opisujące warunek.

  Dołącz nazwy przestrzenne tematu: Wybierz, aby do tematu MQTT dołączać przestrzenie nazw tematów ONVIF.

  Include serial number (Uwzględnij numer seryjny): Wybierz, aby w danych właściwych usługi MQTT umieszczać numer seryjny urządzenia.

  Add condition (Dodaj warunek): Kliknij, aby dodać warunek.

  Retain (Zachowaj): Definiuje, które komunikaty MQTT mają być wysyłane jako zachowywane.

  • None (Brak): Wysyłanie wszystkich komunikatów jako niezachowywanych.

  • Property (Właściwość): Wysyłanie tylko komunikatów ze stanem jako zachowywanych.

  • All (Wszystkie): Wysyłanie komunikatów ze stanem i bez stanu jako zachowywanych.

  QoS: Wybierz żądany poziom publikacji MQTT.

  MQTT subscriptions (Subskrypcje MQTT)

  Add subscription (Dodaj subskrypcję): Kliknij, aby dodać nową subskrypcję usługi MQTT.

  Subscription filter (Filtr subskrypcyjny): Wprowadź temat MQTT, który chcesz subskrybować.

  Use device topic prefix (Użyj prefiksu tematu urządzenia): Dodaj filtr subskrypcji jako prefiks do tematu MQTT.

  Subscription type (Typ subskrypcji):

  • Stateless (Bez stanu): Wybierz, aby przekształcać komunikaty MQTT na komunikaty bezstanowe.

  • Stateful (Ze stanem): Wybierz, aby przekształcać komunikaty MQTT na warunek. Dane właściwe będą służyły do określania stanu.

  QoS: Wybierz żądany poziom subskrypcji MQTT.

  MQTT overlays (Nakładki MQTT)

  Uwaga

  Zanim będzie można dodawać modyfikatory nakładek MQTT, należy ustanowić połączenie z brokerem MQTT.

  Add overlay modifier (Dodaj modyfikator nakładek): Kliknij, aby dodać nowy modyfikator nakładki.

  Topic filter (Filtr tematów): Dodaj temat MQTT zawierający dane, które mają być pokazywane w nakładce.

  Data field (Pole danych): Wprowadź klucz danych właściwych komunikatu, które mają być wyświetlane w nakładce, zakładając, że komunikat jest w formacie JSON.

  • Modifier (Modyfikator): Używanie utworzonego modyfikatora podczas tworzenia nakładki.
  • Modyfikatory rozpoczynające się ciągiem znaków #XMP pokazują wszystkie dane otrzymane z tematu.

  • Modyfikatory rozpoczynające się ciągiem znaków #XMD pokazują dane wprowadzone w polu danych.

  SIP

  Settings (Ustawienia)

  Protokół SIP (Session Initiation Protocol) służy do prowadzenia sesji komunikacji interaktywnej pomiędzy użytkownikami. Sesje mogą zawierać audio i wideo.

  Enable SIP (Włącz SIP): Zaznacz tę opcję, aby umożliwić inicjowanie i odbieranie połączeń SIP.

  Allow incoming calls (Zezwalaj na połączenia przychodzące): Zaznacz tę opcję, aby zezwalać na połączenia przychodzące z innych urządzeń SIP.

  • Call handling (Obsługa połączeń)
  • Calling timeout (Limit czasu wywołania): ta opcja pozwala ustawić maksymalny czas prób nawiązania połączenia, gdy nikt nie odbiera.

  • Incoming call duration (Czas trwania rozmowy przychodzącej): ustaw maksymalny czas trwania połączenia przychodzącego (maks. 10 min).

  • End calls after (Zakończ połączenie po): ustaw maksymalny czas trwania połączenia (maks. 60 min). Zaznacz opcję Infinite call duration (Nieskończony czas trwania połączenia), jeśli nie chcesz ograniczać długości połączenia.

  • Ports (Porty)
  • Numer portu musi należeć do przedziału od 1024 do 65535.
  • SIP port (Port SIP): Port sieciowy wykorzystywany zazwyczaj do komunikacji SIP. Ruch sygnalizacyjny przez ten port nie jest szyfrowany. Domyślny numer portu to 5060. W razie potrzeby wprowadź inny numer portu.

  • Port TLS: Port sieciowy wykorzystywany do szyfrowanej komunikacji SIP. Ruch sygnalizacyjny za pośrednictwem tego portu jest szyfrowany przy użyciu Transport Layer Security (TLS). Domyślny numer portu to 5061. W razie potrzeby wprowadź inny numer portu.

  • Port początkowy RTP: Port sieciowy wykorzystywany do pierwszego przesłania strumienia mediów RTP w połączeniu SIP. Domyślny numer portu to 4000. Niektóre zapory blokują ruch RTP na niektórych numerach portów.

  • NAT Traversal
  • Użyj NAT (Network Address Translation), gdy urządzenie znajduje się w prywatnej sieci (LAN) i chcesz je udostępnić spoza tej sieci.
  • Uwaga

   Router musi obsługiwać NAT Traversal, aby można było włączyć te opcję. Router musi również obsługiwać protokół UPnP®.

  • Każdy protokół NAT Traversal może być używany oddzielnie lub w różnych kombinacjach w zależności od środowiska sieciowego.
  • ICE: Protokół ICE (Interactive Connectivity Establishment) zwiększa szanse na wyszukanie najlepszej ścieżki komunikacji między urządzeniami typu peer. Szanse na wykorzystanie protokołu ICE można zwiększyć po włączeniu STUN i TURN.

  • STUN: STUN (Session Traversal Utilities for NAT) to protokół sieciowy klient-serwer umożliwiający urządzeniom określenie, czy znajduje się on za NAT lub zaporą, a następnie uzyskanie zmapowanego publicznego adresu IP i numeru portu przypisanego do połączeń ze zdalnymi hostami. Wprowadź adres serwera STUN, na przykład adres IP.

  • TURN: TURN (Traversal Using Relays around NAT) to protokół umożliwiający urządzeniem za routerem NAT lub zaporą otrzymywanie danych z innych hostów (poprzez TCP lub UDP). Wprowadź adres serwera TURN i dane logowania.

  • Audio i wideo
  • Audio codec priority (Priorytet kodeka audio): Wybierz co najmniej jeden kodek audio z żądaną jakością dźwięku na potrzeby połączeń SIP. W celu zmiany kolejności priorytetów przeciągnij i upuść w inne miejsca.

  • Uwaga

   Wybrane kodeki muszą być takie same, jak kodeki odbiorcy, ponieważ to one decydują o jakości połączenia.

  • Kierunek dźwięku: Wybierz dozwolone kierunki dźwięku.

  • H.264 packetization mode (Tryb pakietyzacji H.264): Wybierz tryb pakietyzacji, który ma być używany.

   • Auto (Automatycznie): (Zalecany) Urządzenie decyduje o wyborze trybu pakietyzacji.

   • None (Brak): Nie jest określony żaden konkretny tryb pakietyzacji. To ustawienie często jest interpretowane jako tryb 0.

   • 0: Tryb bez przeplotu.

   • 1: Tryb pojedynczej jednostki NAL.

  • Kierunek obrazu wideo: Wybierz dozwolone kierunki obrazu filmowego.

  • Dodatkowe
  • UDP-to-TCP switching (Przełączanie UDP–TCP): Wybierz, aby umożliwić tymczasowe przełączenie protokołu transmisji z UDP (User Datagram Protocol) na TCP (Transmission Control Protocol). Przełączanie przydaje się w celu uniknięcia fragmentacji; przełączenie jest możliwe w zakresie 200 bajtów MTU lub więcej niż 1300 bajtów MTU.

  • Allow via rewrite (Umożliwiaj przepisanie): Wybierz, aby wysyłać lokalny adres IP zamiast publicznego adresu IP routera.

  • Allow contact rewrite (Umożliwiaj przepisanie przy kontakcie): Wybierz, aby wysyłać lokalny adres IP zamiast publicznego adresu IP routera.

  • Register with server every (Rejestruj na serwerze co): Ustaw częstotliwość rejestrowania się urządzenia na serwerze SIP dla istniejących kont SIP.

  • DTMF payload type (Typ próbki DTMF): Zmienia domyślny typ próbki na DTMF.

  Konta

  Wszystkie bieżące konta SIP znajdują się na karcie SIP accounts (Konta SIP). Zarejestrowane konta oznaczone są kolorowymi okręgami statusu.

  • Konto zostało zarejestrowane na serwerze SIP.
  • Wystąpił problem z kontem. Możliwe przyczyny: błąd autoryzacji, nieprawidłowe dane uwierzytelniające konta lub brak konta SIP wyszukiwanego przez serwer.

  Konto peer to peer (domyślne) jest kontem tworzonym automatycznie. Można je usunąć po utworzeniu co najmniej jednego innego konta i ustawieniu go jako domyślne. Konto domyślne zawsze będzie wykorzystywane do nawiązania połączenia VAPIX ® Application Programming Interface (API) w przypadku, gdy nie zostanie określone, z którego konta SIP ma być wykonane połączenie.

  • Account (Konto): Kliknij, aby utworzyć nowe konto SIP.
  • Active (Aktywne): wybierz tę opcję, aby użyć tego konta.

  • Make default (Ustaw jako domyślne): zaznacz tę opcję, aby ustawić konto jako domyślne. Konto domyślne jest wymagane; można ustawić tylko jedno konto jako domyślne.

  • Answer automatically (Odbierz automatycznie): wybierz tę opcję, aby automatycznie odbierać połączenia.

  • Prioritize IPv6 over IPv4 (Faworyzowanie IPv6 względem IPv4): po wybraniu tej opcji adresy IPv6 są traktowane nadrzędnie względem IPv4. Ta funkcja przydaje się podczas łączenia z kontami P2P lub nazwami domen rozpoznawanymi zarówno w adresach IPv4, jak i IPv6. Priorytet IPv6 można nadać tylko tym nazwom domen, które są mapowane na adresy IPv6.

  • Name (Nazwa): Wprowadź opisową nazwę. Może to być na przykład imię i nazwisko, rola lub lokalizacja. Nazwa nie musi być unikalna.

  • User ID (ID użytkownika): Wprowadź numer wewnętrzny lub numer telefonu przypisany do urządzenia.

  • Peer-to-peer: służy do wykonywania bezpośrednich połączeń z innym urządzeniem SIP w sieci lokalnej.

  • Zarejestrowane: służy do wykonywania połączeń z urządzeniami SIP spoza sieci lokalnej (przez serwer SIP).

  • Domain (Domena): Jeśli to możliwe, wprowadź nazwę publicznej domeny. Będzie ona wyświetlana jako część adresu SIP podczas wywoływania innych kont.

  • Password (Hasło): wprowadź hasło powiązane z kontem SIP, aby uwierzytelnić się na serwerze SIP.

  • Authentication ID (ID uwierzytelniania): wprowadź identyfikator uwierzytelnienia używany do uwierzytelniania na serwerze SIP. Jeśli jest on taki sam, jak identyfikator użytkownika, nie trzeba go wprowadzać.

  • Caller ID (ID rozmówcy): nazwa wyświetlana odbiorcom połączeń przychodzących z urządzenia.

  • Registrar (Rejestrator): wprowadź adres IP rejestratora.

  • Transport mode (Tryb transmisji): Wybierz tryb transmisji SIP dla konta: UPD, TCP lub TLS. Po wybraniu trybu TLS dostępna będzie opcja szyfrowania mediów.

  • Media encryption (Szyfrowanie mediów) (tylko w trybie TLS): wybierz rodzaj szyfrowania mediów (audio i wideo) w połączeniach SIP.

  • Certificate (Certyfikat) (tylko w trybie TLS): wybierz certyfikat.

  • Verify server certificate (Potwierdź certyfikat serwera) (tylko w trybie TLS): zaznacz, aby potwierdzać certyfikat serwera.

  • Secondary SIP server (Dodatkowy serwer SIP): Włącz, aby w razie niepowodzenia rejestracji na głównym serwerze SIP urządzenie podjęło próbę rejestracji na serwerze dodatkowym.

  • SIP secure (Bezpieczny SIP): wybierz tę opcję, aby użyć protokołu Secure Session Initiation Protocol (SIPS). Protokół SIPD wykorzystuje tryb transmisji TLS do szyfrowania ruchu.

  • Proxies (Serwery proxy)

   • Proxy: Kliknij, aby dodać serwer proxy.

   • Prioritize (Nadaj priorytet): Po dodaniu dwóch lub więcej serwerów proxy kliknij, aby określić ich priorytet.

   • Server address (Adres serwera): Tu należy wprowadzić adres IP serwera proxy SIP.

   • Username (Nazwa użytkownika): wprowadź nazwę użytkownika serwera proxy SIP, jeśli to konieczne.

   • Password (Hasło): wprowadź hasło do serwera proxy SIP, jeśli to konieczne.

  • Wideo

   • View area (Obszar obserwacji): wybierz obszar obserwacji połączeń wideo. Jeśli nie zostanie wybrany obszar obserwacji, zostanie użyty widok natywny.

   • Resolution (Rozdzielczość): wybierz rozdzielczość połączeń wideo. Rozdzielczość wpływa na wymagane zapotrzebowanie na przepustowość.

   • Frame rate (Liczba klatek na sekundę): wybierz liczbę klatek na sekundę w połączeniach wideo. Poklatkowość wpływa na wymagane zapotrzebowanie na przepustowość.

   • H.264 profile (Profil H.264): Wybierz profil połączeń wideo.

  • DTMF

   • Use RTP (RFC2833) (Użyj RTP (RFC2833)): wybierz tę opcję, aby zezwalać na sygnały DTMF, inne sygnały i zdarzenia telefoniczne w pakietach RTP.

   • Użyj SIP INFO (RFC2976): wybierz tę opcję, aby dołączyć metodę INFO do protokołu SIP. Metoda INFO służy do dodania opcjonalnych informacji o warstwie, zazwyczaj powiązanych z sesją.

   • DTMF sequence (Sekwencja DTMF): Kliknij, aby dodać regułę akcji wyzwalaną przez sygnał wybierania. Regułę akcji należy aktywować na karcie Events (Zdarzenia).

   • Sequence (Sekwencja): Wprowadź znaki wyzwalające regułę akcji. Dozwolone znaki: 0–9, A–D, # oraz *.

   • Description (Opis): Wprowadź opis akcji, która zostanie wyzwolona.

  Połączenie testowe

  SIP account (Konto SIP): Wybierz konto, z którego ma zostać wykonane połączenie testowe.

  SIP address (Adres SIP): Wprowadź adres SIP i kliknij polecenie , aby zweryfikować działanie konta.

  Zasób

  Network storage (Sieciowa pamięć masowa)

  Ignore (Ignoruj): włączenie tej opcji będzie powodowało ignorowanie zasobów pamięci sieciowej.

  Add network storage (Dodaj sieciową pamięć masową): Kliknij tę opcję w celu dodania udziału sieciowego, w którym będziesz zapisywać nagrania.

  • Address (Adres): Wprowadź adres IP lub nazwę serwera hosta. Zazwyczaj jest nim NAS (sieciowy zasób dyskowy). Zalecamy skonfigurowanie hosta tak, aby używał stałego adresu IP (nie DHCP, ponieważ dynamiczne adresy IP mogą się zmienić) albo używanie DNS. Nazwy Windows SMB/CIFS nie są obsługiwane.

  • Network share (Udział sieciowy): Podaj nazwę współdzielonego udziału na serwerze hosta. Z jednego udziału sieciowego może korzystać kilka urządzeń Axis, ponieważ każde z nich ma swój folder.

  • User (Użytkownik): Jeżeli serwer wymaga logowania, wprowadź nazwę użytkownika. W celu zalogowania się do konkretnego serwera domeny wprowadź domenę\nazwę użytkownika.

  • Password (Hasło): Jeżeli serwer wymaga logowania, podaj hasło.

  • SMB version (Wersja SMB): Wybierz wersję protokołu pamięci masowej SMB, który będzie używany do łączenia z sieciowym zasobem dyskowym. Jeżeli wybierzesz opcję Auto (Automatycznie), urządzenie będzie próbowało użyć jednej z bezpiecznych wersji protokołu SMB: 3.02, 3.0 lub 2.1. Wybierz opcję 1.0 lub 2.0, aby łączyć ze starszymi sieciowymi zasobami dyskowymi, które nie obsługują wyższych wersji. Więcej informacji o obsłudze protokołu SMB w urządzeniach Axis znajdziesz tutaj.

  • Add share even if connection test fails (Dodaj udział nawet wtedy, gdy test połączenia zakończy się niepowodzeniem): Wybierz tę opcję, aby dodać udział sieciowy, nawet jeżeli podczas testu połączenia zostanie wykryty błąd. Błąd może wynikać na przykład z niepodania hasła, podczas gdy serwer go wymaga.

  Remove network storage (Usuń sieciową pamięć masową): Kliknij tę opcję w celu odinstalowania, odpięcia i usunięcia połączenia z udziałem sieciowym. Spowoduje to usunięcie wszystkich ustawień udziału sieciowego.

  Unbind (Odepnij): kliknięcie tej opcji spowoduje odpięcie i odłączenie udziału sieciowego.
  Bind (Powiąż): kliknięcie tej opcji spowoduje powiązanie i połączenie udziału sieciowego.

  Unmount (Wymontuj): kliknięcie tej opcji spowoduje odmontowanie udziału sieciowego.
  Mount (Zamontuj): kliknięcie tej opcji spowoduje zamontowanie udziału sieciowego.

  Write protect (Zabezpieczenie przed zapisem): Włącz tę opcję, aby uniemożliwić zapis w udziale sieciowym i zabezpieczyć nagrania przed usunięciem. Nie można formatować udziału sieciowego zabezpieczonego przed zapisem.

  Retention time (Czas przechowywania): Wybierz, jak długo nagrania mają być przechowywane, aby ograniczyć liczbę starych nagrań lub ze względu na zachowanie zgodności z regulacjami w sprawie przechowywania danych. Zapełnienie sieciowej pamięci masowej spowoduje usunięcie starych nagrań przed upływem wybranego czasu.

  Tools (Narzędzia)

  • Test connection (Test połączenia): Opcja ta służy do sprawdzenia połączenia z udziałem sieciowym.

  • Format (Formatuj): Istnieje możliwość sformatowania udziału sieciowego, np., gdy chcesz szybko usunąć wszystkie dane. CIFS jest dostępną opcją systemu plików.

  • Kliknij polecenie Use tool (Użyj narzędzia), aby aktywować zaznaczone narzędzie.

  Onboard storage (Pamięć pokładowa)

  Ważne

  Ryzyko utraty danych i uszkodzenia nagrań. Nie wyjmuj karty SD, gdy urządzenie działa. Odłącz kartę SD przed jej usunięciem.

  Unmount (Wymontuj): Kliknij w celu bezpiecznego usunięcia karty SD.

  Write protect (Zabezpieczenie przed zapisem): Włącz, aby uniemożliwić zapis na karcie SD i zabezpieczyć nagrania przed usunięciem. Nie można formatować kart SD zabezpieczonych przed zapisem.

  Autoformat (Automatyczne formatowanie): Włącz, aby automatycznie formatować nowo włożoną kartę SD. Powoduje to formatowanie systemu plików do ext4.

  Ignore (Ignoruj): Włączenie tej opcji powoduje zaprzestanie przechowywania nagrań na karcie SD. Jeżeli zignorujesz kartę SD, urządzenie nie będzie jej rozpoznawać. Z tego ustawienia mogą korzystać tylko administratorzy.

  Retention time (Czas przechowywania): Wybierz, jak długo nagrania mają być przechowywane, aby ograniczyć liczbę starych nagrań lub ze względu na zachowanie zgodności z regulacjami w sprawie przechowywania danych. Zapełnienie karty SD spowoduje usunięcie starych nagrań przed upływem wybranego czasu.

  Tools (Narzędzia)

  • Check (Sprawdź): Opcja ta umożliwia wykrycie błędów na karcie SD. Działa tylko w systemie plików ext4.

  • Repair (Napraw): Opcja ta umożliwia naprawę błędów w systemie plików ext4. Aby naprawić kartę SD z systemem plików VFAT, należy wysunąć kartę SD, umieścić ją w czytniku kart komputera i przeprowadzić naprawę dysku.

  • Format (Formatuj): W razie potrzeby można sformatować kartę SD, aby zmienić system plików lub szybko usunąć wszystkie dane. Dostępne opcje systemu plików to VFAT i ext4. Zalecanym formatem jest ext4, ze względu na odporność na utratę danych w przypadku wysunięcia karty lub utraty zasilania. Niemniej w celu uzyskania dostępu do danych na karcie z systemu Windows® należy zainstalować sterownik lub aplikację ext4 innego producenta.

  • Encrypt (Szyfruj): To narzędzie umożliwia sformatowanie karty SD i włączenie szyfrowania. Polecenie Encrypt (Szyfruj) powoduje usunięcie wszystkich danych znajdujących się na karcie SD. Po użyciu polecenia Encrypt (Szyfruj) dane przechowywane na karcie SD są chronione poprzez zaszyfrowanie.

  • Odszyfruj: To narzędzie pozwala sformatować kartę SD bez szyfrowania. Polecenie Decrypt (Odszyfruj) powoduje usunięcie wszystkich danych znajdujących się na karcie SD. Po użyciu polecenia Decrypt (Szyfruj) dane przechowywane na karcie SD nie są chronione poprzez zaszyfrowanie.

  • Change password (Zmień hasło): Umożliwia zmianę hasła wymaganego do szyfrowania karty SD.

  • Kliknij polecenie Use tool (Użyj narzędzia), aby aktywować zaznaczone narzędzie.

  Wear trigger (Wyzwalacz reakcji na zużycie): Ustaw wartość poziomu zużycia karty SD, przy którym ma być wyzwalana akcja. Poziom zużycia może się mieścić w przedziale od 0 do 200%. Nowa karta SD, która nigdy nie była używana, ma poziom zużycia równy 0%. Poziom zużycia w 100% wskazuje, że kończy się przewidywany okres przydatności użytkowej karty. Gdy poziom zużycia osiągnie 200%, istnieje wysokie ryzyko nieprawidłowego działania karty SD. Zalecamy ustawienie wartości wyzwalacza zużycia w zakresie od 80 do 90%. Zapewni to czas na pobranie wszystkich potrzebnych nagrań i wymianę karty, zanim zużyje się ona w nadmiernym stopniu. Funkcja wyzwalacza zużycia pozwala skonfigurować zdarzenie, a następnie otrzymać powiadomienie, że karta zużyła się w określonym stopniu.

  Profile strumienia

  Profil strumienia to grupa ustawień wpływających na strumień wideo. Profili strumieni można używać w różnych sytuacjach, na przykład podczas tworzenia zdarzeń oraz rejestrowania za pomocą reguł.

  Kliknij przycisk w celu utworzenia nowego profilu strumienia.

  Preview (Podgląd): Podgląd strumienia wideo z wybranymi ustawieniami profilu strumienia. Zmiana ustawień na stronie powoduje aktualizowanie podglądu. Jeśli urządzenie ma różne obszary obserwacji, aktywny obszar obserwacji można zmienić w menu rozwijanym w lewym dolnym rogu obrazu.

  Name (Nazwa): Nadaj profilowi nazwę.

  Description (Opis): Dodaj opis profilu.

  Video codec (Kodek wideo): Wybierz kodek wideo, który ma być stosowany w profilu.

  Resolution (Rozdzielczość): Opis tego ustawienia znajduje się w temacie Strumień.

  Frame rate (Liczba klatek na sekundę): Opis tego ustawienia znajduje się w temacie Strumień.

  Compression (Kompresja): Opis tego ustawienia znajduje się w temacie Strumień.

  Zipstream: Opis tego ustawienia znajduje się w temacie Strumień.

  Optimize for storage (Optymalizacja pod kątem zasobu): Opis tego ustawienia znajduje się w temacie Strumień.

  Dynamic FPS (Dynamiczna liczba klatek na sekundę): Opis tego ustawienia znajduje się w temacie Strumień.

  Dynamic GOP (Dynamiczna liczba klatek na sekundę): Opis tego ustawienia znajduje się w temacie Strumień.

  Mirror (Odbicie lustrzane): Opis tego ustawienia znajduje się w temacie Strumień.

  GOP length (Długość grupy obrazów): Opis tego ustawienia znajduje się w temacie Strumień.

  Bitrate control (Kontrola przepływności bitowej): Opis tego ustawienia znajduje się w temacie Strumień.

  Include overlays (Dołącz nałożenia): Wybierz typ nakładek, jakie mają być dołączane. Informacje o dodawaniu nakładek znajdują się w temacie Nakładki.

  Include audio (Dołącz audio): Opis tego ustawienia znajduje się w temacie Strumień.

  ONVIF

  Użytkownicy ONVIF

  ONVIF (Open Network Video Interface Forum) to międzynarodowy standard interfejsu, który ułatwia użytkownikom końcowym, integratorom, konsultantom i producentom wykorzystanie możliwości oferowanych przez technologie sieciowe. ONVIF zapewnia zgodność operacyjną między urządzeniami różnych producentów, zwiększa elastyczność systemu, zmniejsza jego koszty i upraszcza obsługę.

  Utworzenie użytkownika ONVIF powoduje automatyczne włączenie komunikacji ONVIF. Nazwy użytkownika i hasła należy używać podczas komunikacji ONVIF z urządzeniem. Więcej informacji znajduje się na stronach dla programistów Axis Developer Community w witrynie axis.com.

  Add user (Dodaj użytkownika): Kliknij, aby dodać nowego użytkownika ONVIF.

  Username (Nazwa użytkownika): Wprowadź unikatową nazwę użytkownika.

  New password (Nowe hasło): Wprowadź hasło dla użytkownika. Hasło musi mieć 1–64 znaki. Dozwolone są tylko drukowalne znaki ASCII (kod od 32 do 126), na przykład litery, cyfry, znaki interpunkcyjne i niektóre symbole.

  Repeat password (Powtórz hasło): Wprowadź ponownie to samo hasło.

  Role (Rola):

  • Administrator: Ma nieograniczony dostęp do wszystkich ustawień. Administrator może tez dodawać, aktualizować i usuwać innych użytkowników.

  • Operator: Ma dostęp do wszystkich ustawień poza:

   • Wszystkie ustawienia System.

   • Dodawanie aplikacji.

  • Media user (Użytkownik mediów): Dostęp wyłącznie do strumienia wideo.

  Menu kontekstowe zawiera opcje:

  Update user (Aktualizuj użytkownika): Pozwala edytować właściwości użytkownika.

  Delete user (Usuń użytkownika): Umożliwia usunięcie użytkownika. Nie można usunąć użytkownika głównego.

  Profile mediów ONVIF

  Profil mediów ONVIF składa się z zestawu konfiguracji, które można wykorzystać do zmiany ustawień strumienia mediów.

  Add media profile (Dodaj profil mediów): Kliknij, aby dodać nowy profil ONVIF.

  profile_x (profil_x): Kliknij profil, aby go zmodyfikować.

  Metadane analityczne

  Producenci metadanych

  Na liście Metadata producers (Producentów metadanych) jest widoczna lista kanałów używanych przez aplikacje oraz metadane przesyłane strumieniowo z urządzenia.

  Producent: Aplikacja generująca metadane.

  Kanał: Kanał używany przez aplikację. Należy zaznaczyć to pole, aby włączyć strumień metadanych. Należy usunąć to zaznaczenie, aby wyłączyć strumień w celu zarządzania zgodnością lub zasobami.

  Detektory

  Camera tampering (Sabotaż kamery)

  Gdy scena ulegnie zmianie, na przykład z powodu zasłonięcia obiektywu, spryskania go farbą lub znaczącego rozregulowania ostrości, to po upływie czasu określonego w ustawieniu Trigger delay (Opóźnienie wyzwalacza) detektor sabotażu kamery wygeneruje alarm. Detektor sabotażu aktywuje się tylko w razie braku ruchu kamery przez 10 sekund. W tym czasie detektor ustawia model sceny, którego używa do porównania w celu wykrycia sabotażu w rejestrowanych obrazach. Aby model sceny został prawidłowo skonfigurowany, obraz musi być ostry, warunki oświetlenia prawidłowe, a kamera nie może być skierowana w miejsce bez konturów, takie jak gładka ściana. Funkcji wykrywania sabotażu kamery można użyć jako warunku wyzwalania akcji.

  Trigger delay (Opóźnienie wyzwalacza): Wprowadź minimalny czas, przez jaki muszą być aktywne warunki sabotażu, zanim nastąpi wyzwolenie alarmu. Pozwoli to zapobiec fałszywym alarmom wywoływanym przez znane warunki wpływające na obraz.

  Trigger on dark images (Wyzwól przy ciemnym obrazie): Po spryskaniu obiektywu farbą trudno jest wywołać alarm, ponieważ nie można odróżnić tej sytuacji od innych, podczas których występuje ten sam efekt zaciemnienia obrazu, na przykład kiedy warunki oświetlenia ulegają zmianie. Po włączeniu tego parametru alarmy będą generowane we wszystkich przypadkach, w których obraz ulegnie zaciemnieniu. Gdy funkcja jest wyłączona, urządzenie nie będzie generować alarmów w razie zaciemnienia obrazu.

  Uwaga

  Do wykrywania prób sabotażu w scenach statycznych i zawierających niewiele obiektów.

  Audio detection (Detekcja dźwięku)

  Ustawienia te są dostępne dla każdego wejścia audio.

  Sound level (Poziom dźwięku): Wyreguluj poziom dźwięku w zakresie od 0 do 100, gdzie 0 oznacza największą czułość, a 100 — najmniejszą. Podczas ustawiania poziomu dźwięku można skorzystać ze wskaźnika aktywności. Podczas tworzenia zdarzeń można używać poziomu dźwięku jako warunku. Użytkownik określa, czy działanie będzie inicjowane wtedy, gdy poziom dźwięku wzrośnie powyżej, spadnie poniżej lub przekroczy ustawioną wartość.

  PIR sensor (Czujnik PIR)

  Czujnik PIR mierzy natężenie promieniowania IR emitowanego przez obiekty znajdujące się jego polu widzenia.

  Sensitivity level (Poziom czułości): Wyreguluj poziom w zakresie od 0 do 100, gdzie 0 oznacza najmniejszą czułość, a 100 — największą.

  Shock detection (Wykrywanie wstrząsów)

  Shock detector (Detektor wstrząsów): Włącz, aby generować alarm, jeśli urządzenie zostanie uderzone przez przedmiot lub ktoś będzie przy nim manipulował.

  Sensitivity level (Poziom czułości): Przesuń suwak, aby wyregulować poziom czułości, przy którym urządzenie powinno generować alarm. Niska wartość sprawi, że urządzenie będzie generować alarm tylko po mocnym uderzeniu. Przy wysokiej wartości urządzenie będzie generować alarm nawet w reakcji na delikatne manipulowanie.

  Wejście wideo

  Każde wejście wideo jest zakańczane złączem koncentrycznym/BNC oraz wyświetlane jako ponumerowany kanał.

  Podłącz kabel koncentryczny wideo 75 Ohm; zalecana maksymalna długość wynosi 250 m (800 stóp).

  Automatic (Automatycznie): Ustawienie domyślne. Enkoder automatycznie wykrywa standard i rozdzielczość materiału wizyjnego.

  Ręcznie: W kanale można sztywno ustawić określony standard i rozdzielczość materiału wizyjnego.

  Załaduj ponownie: Kliknięcie przywraca bieżące ustawienia enkodera.

  Oznacz jako skonfigurowane: Kliknięcie potwierdza ustawienia wejścia wideo. Na stronie Status (Stan) wejście wideo jest wyświetlane jako skonfigurowane.

  Save changes & restart (Zapisz zmiany i uruchom ponownie): Kliknięcie spowoduje zapisanie zmian i ponowne uruchomienie urządzenia. Ponowne uruchomienie urządzenia wpłynie na trwające nagrania.

  Wyjście wideo

  HDMI

  Zewnętrznego monitora nie można podłączyć do urządzenia za pomocą kabla HDMI.

  Single source (Pojedyncze źródło)

  Strumień z jednej kamery jest wyświetlany na monitorze zewnętrznym.

  • Source (Źródło): Wybierz tylko jedną kamerę.

  • Rotate image 180° (Obróć obraz o 180°): Kliknij, aby obrócić obraz.

  • Mirror image (Odbij obraz): Kliknij, aby odwrócić obraz.

  • Dynamic overlays (Nakładki dynamiczne): Kliknij, aby nałożyć.

  Widok poczwórny

  Przeglądaj strumienie z czterech osobnych kamer jednocześnie na monitorze zewnętrznym.

  • Sources (Źródła): Wybierz cztery różne kamery z czterech list rozwijanych. Obraz znajdujący się obok źródła pokazuje, gdzie na ekranie będzie wyświetlany obraz wideo z danej kamery.

  • Rotate image 180° (Obróć obraz o 180°): Kliknij, aby obrócić wszystkie obrazy.

  Lista odtwarzania

  Pojedyncze strumienie z wielu kamer są wyświetlane naprzemiennie na monitorze zewnętrznym.

  • Rotate image 180° (Obróć obraz o 180°): Kliknij, aby obrócić obraz ze wszystkich źródeł.

  • : Kliknij, aby dodać kamerę do listy odtwarzania.

  • Source (Źródło): Wybierz żądaną kamerę.

  • Duration (Czas trwania): Ustaw czas (w mm:ss) strumieniowania danych przez listę odtwarzania z danej kamery przy każdym obrocie.

  • Mirror image (Odbij obraz): Kliknij, aby odwrócić obraz.

  • Create (Utwórz): Kliknij, aby zapisać.

  Obraz w obrazie (PIP)

  Dwa strumienie są wyświetlane jednocześnie na monitorze zewnętrznym. Jeden strumień wypełnia cały wyświetlacz, a drugi jest wyświetlany w mniejszym obrazie. Position (Pozycja), picture size (rozmiar obrazu) i borders (ramki) są ustawieniami, które można dostosować.

  • Obraz w obrazie (PIP)

   • Source (Źródło): Wybierz kamerę, z której obraz będzie widoczny w mniejszym oknie.

   • Rotate image 180° (Obróć obraz o 180°): Kliknij, aby obrócić obraz.

   • Mirror image (Odbij obraz): Kliknij, aby odwrócić obraz.

   • Położenie: Wybierz, gdzie na ekranie ma być widoczny obraz.

   • Picture size (Rozmiar obrazu): Przeciągnij suwak, aby ustawić rozmiar (% ekranu) obrazu.

   • Border (Ramka): Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć ramki obrazu.

   • : Przeciągnij suwak, aby ustawić grubość całej ramki.

   • : Przeciągnij suwak, aby ustawić grubość górnej ramki.

   • : Przeciągnij suwak, aby ustawić grubość prawej ramki.

   • : Przeciągnij suwak, aby ustawić grubość dolnej ramki.

   • : Przeciągnij suwak, aby ustawić grubość lewej ramki.

   • Border color (Kolor obramowania): Wybierz kolor ramki.

  • Main view (Widok główny)

   • Source (Źródło): Wybierz kamerę, z której obraz ma być wyświetlany na całym wyświetlaczu.

   • Rotate image 180° (Obróć obraz o 180°): Kliknij, aby obrócić obraz.

   • Mirror image (Odbij obraz): Kliknij, aby odwrócić obraz.

  Ustawienia zasilania

  Power status (Stan zasilania)

  Wyświetla informacje o stanie zasilania. Informacje różnią się w zależności od produktu.

  Power profiles (Profile zasilania)

  Wybierz profil zasilania odpowiedni do zakresu temperatur, w których urządzenie będzie używane:

  • Full power (Pełna moc, ustawienie domyślne): Produkt może być używany w niskich temperaturach, ale będzie wówczas zużywał więcej energii.

  • Low power (Niska moc): Produkt nie może być używany w niskich temperaturach, ale będzie zużywał mniej energii.

  • Uwaga

   Profil niskiego poboru mocy wyłącza ogrzewacz w celu oszczędzania energii.

  • Custom profile (Profil niestandardowy): Umożliwia tworzenie własnych profili zasilania.

  Ustawienia zasilania

  Delayed shutdown (Opóźnione wyłączenie): Włącz tę opcję, jeśli chcesz ustawić czas opóźnienia wyłączenia zasilania.

  Delay time (Czas opóźnienia): Ustaw czas opóźnienia od 1 do 60 minut.

  Power saving mode (Tryb oszczędzania energii): Włącz tę opcję, aby aktywować tryb oszczędzania energii w urządzeniu. Po włączeniu trybu oszczędzania energii zakres oświetlenia w podczerwieni jest zmniejszony.

  Set power configuration (Ustaw konfigurację zasilania): Aby zmienić konfigurację zasilania, wybierz inną opcję klasy PoE. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Save and restart (Zapisz i uruchom ponownie).

  Miernik mocy

  Energy usage (Zużycie energii)

  Pokazuje bieżące, średnie i maksymalne zużycie energii i zużycie energii na przestrzeni czasu.

  Menu kontekstowe zawiera opcje:

  • Export (Eksportuj): kliknięcie tej opcji pozwala wyeksportować dane wykresu.

  Wskaźniki

  Wskaźniki

  Tally LED: Wskaźnik LED tally może wskazywać, gdy ktoś ogląda strumień wideo.

  On (Wł.): Dioda LED zawsze świeci, nawet jeśli nie jest nadawany żaden strumień wideo z urządzenia.

  Off (Wyłączona): Dioda LED nigdy nie świeci, nawet jeśli ktoś nadaje strumień wideo z urządzenia.

  Auto (Automatycznie): Dioda LED zapala się, gdy ktoś nadaje strumień wideo z urządzenia.

  Akcesoria

  I/O ports (Porty I/O)

  Użyj wejścia cyfrowego do podłączenia zewnętrznych urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okien lub drzwi oraz czujników wykrywania zbicia szyby.

  Użyj wyjścia cyfrowego do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączone urządzenia można aktywować poprzez interfejs programowania aplikacji VAPIX® lub w interfejsie WWW.

  Port

  Name (Nazwa): edytuj tekst, aby zmienić nazwę portu.

  Direction (Kierunek): wskazuje, że port jest portem wejściowym. wskazuje, że jest to port wyjściowy. Jeśli port jest konfigurowalny, można kliknąć ikony, aby przełączać się między wejściem a wyjściem.

  Normal state (Stan normalny): Kliknij opcję w przypadku obwodu otwartego i w przypadku obwodu zamkniętego.

  Current state (Bieżący stan): wyświetla bieżący stan portu. Wejście lub wyjście jest aktywowane w momencie zmiany bieżącego stanu na inny niż stan normalny. Obwód wejścia urządzenia jest otwarty po odłączeniu lub doprowadzeniu napięcia powyżej 1 V DC.

  Uwaga

  Podczas ponownego uruchomienia obwód pozostaje otwarty. Po ponownym uruchomieniu obwód powraca do pozycji normalnej. Po zmianie ustawień na tej stronie obwody wyjść powracają do normalnych pozycji, niezależnie od aktywnych wyzwalaczy.

  Supervised (Nadzorowane): włącz, aby umożliwić wykrywanie i wyzwalanie działań, jeśli ktoś manipuluje przy połączeniu z cyfrowymi urządzeniami We/Wy. Oprócz wykrywania, czy wejście jest otwarte lub zamknięte, można również wykryć, czy ktoś przy nim manipulował (tzn. przeciął lub doprowadził do zwarcia). Nadzorowanie połączenia wymaga dodatkowego sprzętu (rezystorów końcowych) w zewnętrznej pętli We./Wy.

  Dzienniki

  Raporty i dzienniki

  Reports (Raporty)

  • Wyświetl raport serwera o urządzeniu: kliknij, aby wyświetlić status produktu w oknie wyskakującym. W raporcie o serwerze automatycznie umieszczany jest dziennik dostępu.

  • Download the device server report (Pobierz raport serwera o urządzeniu): Kliknij i pobierz raport serwera. Opcja ta powoduje utworzenie pliku ZIP, który zawiera pełny raport serwera w pliku tekstowym w formacie UTF–8 oraz migawkę bieżącego podglądu na żywo. Podczas kontaktowania się z pomocą techniczną zawsze dodawaj plik zip raportu serwera.

  • Download the crash report (Pobierz raport o awarii): Kliknij w celu pobrania archiwum ze szczegółowymi informacjami o stanie serwera. Raport o awarii zawiera informacje znajdujące się w raporcie o serwerze oraz szczegółowe dane pomocne w usuwaniu błędów. W raporcie tym mogą się znajdować informacje poufne, np. ślady sieciowe. Wygenerowanie raportu może potrwać kilka minut.

  Dzienniki

  • View the system log (Wyświetl dziennik systemu): Kliknij tutaj, aby wyświetlić informacje o zdarzeniach systemowych, takich jak uruchamianie urządzenia, ostrzeżenia i komunikaty krytyczne.

  • View the access log (Wyświetl dziennik dostępu): Kliknij tutaj, by wyświetlić wszystkie nieudane próby uzyskania dostępu do urządzenia, na przykład gdy użyto nieprawidłowego hasła logowania.

  Ślad sieciowy

  Ważne

  Plik śladu sieciowego może zawierać dane poufne, takie jak certyfikaty lub hasła.

  Plik śladu sieciowego, rejestrujący aktywność w sieci, może pomóc w rozwiązywaniu problemów.

  Trace time (Czas śledzenia): Wybierz czas trwania śledzenia w sekundach lub minutach i kliknij przycisk Download (Pobierz).

  Zdalny dziennik systemu

  Dziennik systemowy to standard rejestracji komunikatów. Umożliwia on oddzielenie oprogramowania, które generuje komunikaty, systemu przechowującego je i oprogramowania, które je raportuje i analizuje. Każdy komunikat jest oznaczany etykietą z kodem obiektu wskazującym typ oprogramowania, które wygenerowało komunikat, oraz przypisany poziom ważności.

  Server (Serwer): Kliknij, aby dodać nowy serwer.

  Host: Wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera.

  Format (Formatuj): Wybierz format komunikatu dziennika systemowego, który ma być używany.

   • RFC 3164

   • RFC 5424

   Protocol (Protokół): Wybierz protokół i port, które mają być używane:

   • UDP (port domyślny to 514)

   • TCP (port domyślny to 601)

   • TLS (port domyślny to 6514)

   Severity (Ciężkość): Zdecyduj, które komunikaty będą wysyłane po wyzwoleniu.

   CA certificate set (Certyfikat CA ustawiony): Umożliwia wyświetlenie aktualnych ustawień lub dodanie certyfikatu.

   Zwykła konfiguracja

   Opcja zwykłej konfiguracji przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników, którzy mają doświadczenie w konfigurowaniu urządzeń Axis. Na stronie tej można skonfigurować i edytować większość parametrów.

   Serwer SSH

   Zabezpiecz powłokę (SSH): Włącz, aby umożliwić użytkownikom bezpieczne logowanie się i korzystanie z usług w sieci.

   Konserwacja

   Restart (Uruchom ponownie): Uruchom ponownie urządzenie. Nie wpłynie to na żadne bieżące ustawienia. Uruchomione aplikacje zostaną ponownie uruchomione automatycznie.

   Restore (Przywróć): Opcja ta umożliwia przywrócenie większości domyślnych ustawień fabrycznych. Następnie konieczne jest ponowne skonfigurowanie urządzeń i aplikacji, zainstalowanie aplikacji, które nie zostały wstępnie zainstalowane, a także ponowne utworzenie wszystkich zdarzeń i wstępnych ustawień PTZ.

   Ważne

   Operacja przywrócenia spowoduje, że będą zapisane tylko następujące ustawienia:

   • protokół uruchamiania (DHCP lub stały adres),
   • Statyczny adres IP
   • Router domyślny
   • Maska podsieci
   • Ustawienia 802.1X
   • Ustawienia O3C

   Factory default (Ustawienia fabryczne): Przywróć wszystkie ustawienia do domyślnych wartości fabrycznych. Po zakończeniu tej operacji konieczne będzie zresetowanie adresu IP w celu uzyskania dostępu do urządzenia.

   Uwaga

   Wszystkie składniki oprogramowania sprzętowego firmy Axis posiadają podpisy cyfrowe zapewniające, że na urządzeniu będzie instalowane wyłącznie zweryfikowane oprogramowanie sprzętowe. To dodatkowo zwiększa minimalny ogólny poziom cyberbezpieczeństwa urządzeń Axis. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z oficjalnym dokumentem „Signed firmware, secure boot, and security of private keys” („Podpisane oprogramowanie sprzętowe, bezpieczne uruchamianie i bezpieczeństwo kluczy prywatnych”) na stronie axis.com.

   Firmware upgrade (Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego): Umożliwia uaktualnienie do nowej wersji oprogramowania sprzętowego. Nowe wersje oprogramowania sprzętowego mogą zawierać udoskonalenia działania i poprawki błędów oraz zupełnie nowe funkcje. Zalecamy, aby zawsze korzystać z najnowszej wersji. Aby pobrać najnowsza wersję, odwiedź stronę axis.com/support.

   • Po uaktualnieniu masz do wyboru trzy opcje:
   • Standard upgrade (Aktualizacja standardowa): Umożliwia uaktualnienie do nowej wersji oprogramowania sprzętowego.

   • Factory default (Ustawienia fabryczne): Umożliwia uaktualnienie i przywrócenie ustawień do domyślnych wartości fabrycznych. Jeżeli wybierzesz tę opcję, po uaktualnieniu nie będzie możliwości przywrócenia poprzedniej wersji oprogramowania sprzętowego.

   • Autorollback (Automatyczne przywrócenie wersji): Uaktualnij i potwierdź uaktualnienie w ustawionym czasie. Jeżeli nie potwierdzisz, w urządzeniu zostanie przywrócona poprzednia wersja oprogramowania sprzętowego.

   Firmware rollback (Przywracanie poprzedniej wersji oprogramowania sprzętowego): Przywróć poprzednio zainstalowaną wersję oprogramowania sprzętowego.

   Dowiedz się więcej

   Tryby rejestracji

   Tryb rejestracji określa maksymalną rozdzielczość i maksymalną poklatkowość dostępne w tym produkcie Axis. Tryb rejestracji wpływa również na światłoczułość. Tryb rejestracji z wysoką maksymalną poklatkowością ma ograniczoną światłoczułość — i odwrotnie.

   Wybór trybu rejestracji zależy od wymagań dotyczących poklatkowości i rozdzielczości w określonej konfiguracji dozoru. Specyfikacje dostępnych trybów rejestracji znajdują się w opisach produktów na stronie axis.com.

   Nakładki

   Uwaga

   W przypadku korzystania z połączeń SIP do strumienia wideo nie są dołączane nakładki.

   Uwaga

   Nakładki w postaci tekstu i obrazu nie będą wyświetlane w strumieniu wideo transmitowanym przez HDMI.

   Uwaga

   Nakładki w postaci tekstu i obrazu nie będą wyświetlane w strumieniu wideo transmitowanym przez SDI.

   Nakładki są nakładane na strumień wideo. Służą one do dostarczania dodatkowych informacji podczas instalacji i konfiguracji produktu lub podczas rejestracji obrazu (np. znacznik czasowy). Można dodać tekst lub obraz.

   Strumieniowanie i pamięć masowa

   Formaty kompresji wideo

   O tym, która metoda kompresji ma być używana, należy zdecydować w zależności od wymagań dotyczących przeglądania i właściwości sieci. Dostępne są następujące opcje:

   Motion JPEG

   Uwaga

   Aby zapewnić obsługę kodeka audio Opus, strumień MJPEG jest zawsze przesyłany przez RTP.

   Motion JPEG (MJPEG), to cyfrowa sekwencja wideo składająca się z szeregu indywidualnych obrazów JPEG. Obrazy te są następnie wyświetlane i aktualizowane z szybkością odpowiednią do utworzenia strumienia pokazującego ciągle zaktualizowany ruch. Aby odbiorca miał wrażenie oglądania obrazu wideo, szybkość musi wynosić co najmniej 16 klatek obrazu na sekundę. Obraz jest odbierany jako ruchomy obraz wideo przy 30 (NTSC) lub 25 (PAL) klatkach na sekundę.

   Strumień MJPEG wykorzystuje przepustowość w dużym stopniu, ale zapewnia doskonałą jakość obrazu i dostęp do wszystkich obrazów zawartych w strumieniu.

   H.264 lub MPEG-4 Part 10/AVC

   Uwaga

   Kompresja H. 264 to licencjonowana technologia. W produkcie Axis znajduje się jedna licencja klienta do przeglądania obrazów w kompresji H.264. Nie wolno instalować dodatkowych kopii klienta bez licencji. Aby zakupić dodatkowe licencje, skontaktuj się z dystrybutorem Axis.

   Dzięki kompresji H.264 można, bez uszczerbku na jakości, zmniejszyć rozmiar cyfrowego pliku wideo o ponad 80% w porównaniu z formatem MJPEG i nawet 50% w porównaniu ze starszymi formatami MPEG. Oznacza to, że w przypadku pliku wideo wymagana jest mniejsza przepustowość i mniej zasobów pamięci masowej. Inaczej mówiąc, dla danej przepływności bitowej można uzyskać obraz o wyższej jakości.

   H.265 lub MPEG-H Part 2/HEVC

   Dzięki kompresji H.265 można, bez uszczerbku na jakości, zmniejszyć rozmiar cyfrowego pliku wideo o ponad 25% w porównaniu z kompresją H.264.

   Uwaga
   • Kompresja H.265 to licencjonowana technologia. W produkcie Axis znajduje się jedna licencja klienta do przeglądania obrazów w kompresji H.265. Nie wolno instalować dodatkowych kopii klienta bez licencji. Aby zakupić dodatkowe licencje, skontaktuj się z dystrybutorem Axis.
   • Większość przeglądarek internetowych nie obsługuje dekodowania H.265 i dlatego kamera nie ma dla niego opcji w swoim interfejsie internetowym. Zamiast tego można użyć systemu zarządzania materiałem wizyjnym lub aplikacji obsługującej dekodowanie H.265.

   W jaki sposób ustawienia obrazu, strumienia i profilu strumienia mogą na siebie wpływać?

   Karta Obraz zawiera ustawienia kamery, które wpływają na wszystkie strumienie wideo przesyłane z produktu. Jeśli zmienisz parametry na tej karcie, natychmiast wpłynie to na wszystkie strumienie wideo i zapisy.

   Karta Strumień zawiera ustawienia strumieni wideo. Te ustawienia są stosowane, gdy żądasz strumienia wideo z produktu, ale nie podasz na przykład rozdzielczości lub poklatkowości. Zmiana ustawień na karcie Strumień nie wpływa na bieżące strumienie, ale będzie wprowadzona po rozpoczęciu nowego strumienia.

   Ustawienia w opcji Profile strumienia nadpisują ustawienia z karty Strumień. Jeśli zażądasz strumienia z określonym profilem, to strumień będzie mieć ustawienia tego profilu. Jeśli zażądasz strumienia bez określania profilu lub zażądasz profilu strumienia, który nie został zdefiniowany w produkcie, strumień będzie mieć ustawienia z karty Strumień.

   Bitrate control (Kontrola przepływności bitowej)

   Dzięki kontroli przepływności bitowej można zarządzać zajętością pasma przez strumień wideo.

   Variable bitrate (VBR) (Zmienna przepływność bitowa, VBR)
   Przy zmiennej przepływności bitowej zajętość pasma zmienia się w zależności od natężenia aktywności w scenie. Przy większym natężeniu aktywności potrzebna jest większa przepustowość. Zmienna przepływność zapewnia stałą jakość obrazu, ale funkcja ta wymaga odpowiedniej ilości miejsca w zasobach pamięci.

   Maximum bitrate (MBR) (Maksymalna przepływność bitowa, MBR)
   Opcja ta umożliwia ustawienie docelowej przepływności bitowej, aby kontrolować zajętość pasma. Gdy bieżąca przepływność bitowa jest utrzymywana poniżej określonej szybkości, może wystąpić spadek jakości obrazu lub niższa poklatkowość. Jak priorytet można wybrać opcję ustawienia jakości obrazu lub poklatkowości. Zalecamy skonfigurowanie docelowej wartości przepływności bitowej na wartość większą niż oczekiwana. Dzięki temu można zachować margines, jeśli w scenie występuje wysoki poziom aktywności.

   1. Docelowa przepływność bitowa

   Average bitrate (ABR) (Średnia przepływność bitowa, ABR)
   Średnia przepływność bitowa jest dostosowywana automatycznie w dłuższym okresie. Dzięki temu można uzyskać docelową przepływność bitową i zapewnić jak najlepszą jakość obrazu wideo przy dostępnych zasobach pamięci masowej. Przepływność bitowa jest wyższa w scenach z dużą aktywnością w porównaniu ze scenami statycznymi. Korzystanie z opcji średniej przepływności zwiększa szanse uzyskania lepszej jakości obrazu w scenach o wysokim poziomie aktywności. Można zdefiniować łączną ilość pamięci masowej wymaganą do przechowywania strumienia wideo przez określony czas (czas retencji) po dostosowaniu jakości obrazu tak, by odpowiadała określonej przepływności bitowej. Określ średnią wartość przepływności bitowej w jeden z następujących sposobów:

   • Aby obliczyć przybliżone zapotrzebowanie na zasoby pamięci masowej, należy ustawić wartość docelową przepływności bitowej i czas retencji.

   • Użyj kalkulatora przepływności bitowej, aby obliczyć średnią przepływność bitową w zależności od dostępnego miejsca w zasobach pamięci i czasu retencji.

    1. Docelowa przepływność bitowa
    2. Rzeczywista średnia przepływność bitowa
   • Można również włączyć maksymalną przepływność bitową i określić przepływność bitową w ramach średniej przepływności bitowej.
    1. Docelowa przepływność bitowa
    2. Rzeczywista średnia przepływność bitowa

   Aplikacje

   Aplikacje pozwalają lepiej wykorzystać potencjał urządzeń Axis. AXIS Camera Application Platform (ACAP) to otwarta platforma umożliwiająca podmiotom zewnętrznym opracowywanie funkcji analizy i innych aplikacji dla urządzeń Axis. Aplikacje mogą być fabrycznie zainstalowane na urządzeniu, dostępne do pobrania za darmo lub oferowane za opłatą licencyjną.

   Podręczniki użytkownika do aplikacji Axis można znaleźć na stronie help.axis.com.

   Uwaga
   • Kilka aplikacji może być uruchomionych w tym samym czasie, ale niektóre z nich mogą ze sobą nie współpracować. Niektóre zestawy aplikacji mogą wymagać zbyt wiele mocy obliczeniowej lub pamięci przy jednoczesnym ich uruchomieniu. Przed uruchomieniem aplikacji należy sprawdzić, czy mogą one być uruchomione jednocześnie.
   Pobieranie i instalowanie aplikacji
   Włączanie aktywacji kodu licencji aplikacji na urządzeniu

   Automatyczne śledzenie ruchu

   Po włączeniu automatycznego śledzenia ruchu kamera automatycznie przybliża i śledzi poruszające się obiekty, na przykład pojazd lub osobę. Można wybrać obiekt do śledzenia ręcznie lub skonfigurować obszary wyzwalania, w których kamera będzie wykrywała poruszające się obiekty. Aplikacja nadaje się najlepiej do otwartych obszarów bez przesłaniających je obiektów, w których zazwyczaj nie występuje ruch. Kiedy kamera nie śledzi obiektu, powraca do podłączonej prepozycji.

   Ważne
   • Automatyczne śledzenie jest przeznaczone do stosowania na obszarach o niedużym natężeniu ruchu.

   Zalecenia dotyczące czyszczenia

   POWIADOMIENIE

   Nie używać silnie działających detergentów, na przykład benzyny, benzenu lub acetonu.

   1. Można użyć sprężonego powietrza, aby usunąć pył lub nieprzylegający brud z urządzenia.

   2. W razie potrzeby oczyścić obiektyw miękka ściereczką zwilżoną letnią wodą.

   Uwaga

   Unikać czyszczenia przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych lub w wysokiej temperaturze otoczenia, ponieważ może to powodować postawanie plam po wyschnięciu wody.

   Rozwiązywanie problemów

   Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

   Ważne

   Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych należy stosować rozważnie. Opcja resetowania do domyślnych ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych produktu, włącznie z adresem IP.

   Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych produktu:

   1. Odłącz zasilanie produktu.

   2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control i włącz zasilanie. Patrz Informacje ogólne o produkcie.

   3. Przytrzymuj przycisk Control przez 15–30 sekund, aż wskaźnik LED stanu zacznie migać na bursztynowo.

   4. Zwolnij przycisk Control. Proces zostanie zakończony, gdy wskaźnik LED stanu zmieni kolor na zielony. Produkt zostanie zresetowany do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli w sieci brak serwera DHCP, domyślny adres IP to 192.168.0.90.

   5. Użyj narzędzi do instalacji i zarządzania, aby przypisać adres IP, ustawić hasło i uzyskać dostęp do urządzenia.

    Narzędzia do instalacji i zarządzania są dostępne na stronach pomocy technicznej axis.com/support.

   Fabryczne wartości parametrów można również przywrócić za pośrednictwem interfejsu WWW urządzenia. Wybierz kolejno opcje Maintenance (Konserwacja) > Factory default (Ustawienia fabryczne) > Default (Domyślne).

   Opcje oprogramowania sprzętowego

   Axis oferuje zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym w formie zarządzania aktywnego lub długoterminowego wsparcia (LTS). Zarządzanie aktywne oznacza stały dostęp do najnowszych funkcji produktu, a opcja LTS to stała platforma z okresowymi wydaniami wersji zawierającymi głównie poprawki i aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa.

   Aby uzyskać dostęp do najnowszych funkcji lub w razie korzystania z kompleksowych systemów Axis, należy użyć oprogramowania sprzętowego w opcji aktywnego zarządzania. Opcja LTS zalecana jest w przypadku integracji z urządzeniami innych producentów, które nie są na bieżąco weryfikowane z najnowszymi aktywnymi wersjami. Urządzenie dzięki LTS może utrzymywać odpowiedni stopień cyberbezpieczeństwa bez konieczności wprowadzania zmian w funkcjonowaniu ani ingerowania w istniejący system. Szczegółowe informacje dotyczące strategii oprogramowania sprzętowego Axis znajdują się na stronie axis.com/support/firmware.

   Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego

   Oprogramowanie sprzętowe określa dostępne funkcje urządzeń sieciowych. Podczas rozwiązywania problemów zalecamy rozpoczęcie od sprawdzenia aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsza wersja może zawierać poprawki, które rozwiążą problem.

   Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego:

   1. Przejdź do interfejsu WWW urządzenia i wybierz opcję Status.

   2. Przejdź do menu Device info (Informacje o urządzeniu) i sprawdź nr wersji oprogramowania sprzętowego.

   Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

   Ważne
   • Wstępnie skonfigurowane i spersonalizowane ustawienia są zapisywane podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego (pod warunkiem, że funkcje te są dostępne w nowym oprogramowaniu sprzętowym), choć Axis Communications AB tego nie gwarantuje.
   • Upewnij się, że podczas całego procesu aktualizacji urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.
   Uwaga

   Aktualizacja urządzenia Axis do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania sprzętowego umożliwia uaktualnienie produktu o najnowsze funkcje. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego zawsze należy przeczytać instrukcje dotyczące aktualizacji oraz informacje o wersji dostępne z każdą nową wersją. Przejdź do strony axis.com/support/firmware, aby znaleźć najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego oraz informacje o wersji.

   1. Pobierz na komputer plik oprogramowania sprzętowego dostępny bezpłatnie na stronie axis.com/support/firmware.

   2. Zaloguj się do urządzenia jako administrator.

   3. Wybierz kolejno opcje Maintenance > Firmware upgrade (Konserwacja > Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) > Upgrade (Aktualizuj).

   4. Po zakończeniu aktualizacji produkt automatycznie uruchomi się ponownie.

   W programie AXIS Device Manager można uaktualnić wiele urządzeń jednocześnie. Dowiedz się więcej na stronie axis.com/products/axis-device-manager.

   Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

   Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, przejdź na stronę poświęconą rozwiązywaniu problemów: axis.com/support.

   Problemy z aktualizacją oprogramowania sprzętowego

   Niepowodzenie podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego

   Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończy się niepowodzeniem, urządzenie załaduje ponownie poprzednią wersję oprogramowania sprzętowego. Najczęstszą przyczyną tego jest wczytanie niewłaściwego oprogramowania sprzętowego. Upewnij się, że nazwa pliku oprogramowania sprzętowego odpowiada danemu urządzeniu i spróbuj ponownie.

   Problemy po aktualizacji oprogramowania sprzętowego

   Jeśli wystąpią problemy po aktualizacji oprogramowania sprzętowego, przejdź do strony Konserwacja i przywróć poprzednio zainstalowaną wersję.

   Problemy z ustawieniem adresu IP

   Urządzenie należy do innej podsieci

   Jeśli adres IP przeznaczony dla danego urządzenia oraz adres IP komputera używanego do uzyskania dostępu do urządzenia należą do różnych podsieci, ustawienie adresu IP jest niemożliwe. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać adres IP.

   Adres IP jest używany przez inne urządzenie

   Odłącz urządzenie Axis od sieci. Uruchom polecenie Ping (w oknie polecenia/DOS wpisz ping oraz adres IP urządzenia):

   • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Reply from <adres IP>: bytes=32; time=10..., oznacza to, że ten adres IP może już być używany przez inne urządzenie w sieci. Poproś administratora sieci o nowy adres IP i zainstaluj ponownie urządzenie.

   • Jeśli otrzymasz odpowiedź: Request timed out, oznacza to, że ten adres IP jest dostępny do wykorzystania przez urządzenie Axis. Sprawdź całe okablowanie i zainstaluj urządzenie ponownie.

   Możliwy konflikt adresów IP z innym urządzeniem w tej samej podsieci

   Zanim serwer DHCP ustawi adres dynamiczny, używany jest statyczny adres IP urządzenia Axis. Oznacza to, że jeśli ten sam domyślny statyczny adres IP jest używany także przez inne urządzenie, mogą wystąpić problemy podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia.

   Nie można uzyskać dostępu do urządzenia przez przeglądarkę

   Nie można zalogować

   Jeśli protokół HTTPS jest włączony, trzeba upewnić się, że podczas logowania używany jest właściwy protokół (HTTP lub HTTPS). Może zajść konieczność ręcznego wpisania http lub https w polu adresu przeglądarki.

   W razie utraty hasła dla użytkownika root należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

   Serwer DHCP zmienił adres IP

   Adresy IP otrzymane z serwera DHCP są dynamiczne i mogą się zmieniać. Jeśli adres IP został zmieniony, użyj narzędzia AXIS IP Utility lub AXIS Device Manager, aby zlokalizować urządzenie w sieci. Znajdź urządzenie przy użyciu nazwy modelu lub numeru seryjnego bądź nazwy DNS (jeśli skonfigurowano tę nazwę).

   W razie potrzeby można przydzielić samodzielnie statyczny adres IP. Instrukcje można znaleźć na stronie axis.com/support.

   Błąd certyfikatu podczas korzystania ze standardu IEEE 802.1X

   Aby uwierzytelnianie działało prawidłowo, ustawienia daty i godziny w urządzeniu Axis muszą być zsynchronizowane z serwerem NTP. Wybierz kolejno opcje System > Date and time (System > Data i godzina).

   Dostęp do urządzenia można uzyskać lokalnie, ale nie z zewnątrz

   Aby uzyskać dostęp do urządzenia z zewnątrz, zalecamy skorzystanie z jednej z następujących aplikacji dla systemu Windows®:

   • AXIS Companion: darmowa aplikacja idealna do małych systemów o niewielkich wymaganiach w zakresie dozoru.

   • AXIS Camera Station: 30-dniowa darmowa wersja próbna, idealna do małych i średnich systemów.

   Instrukcje i plik do pobrania znajdują się na stronie axis.com/vms.

   Problemy z przesyłaniem strumieniowym

   Strumień multicast w kodowaniu H.264 jest dostępny wyłącznie dla lokalnych klientów

   Sprawdź, czy router obsługuje technologię multicasting lub czy trzeba skonfigurować ustawienia routera w kliencie i urządzeniu. Może być konieczne zwiększenie wartości TTL (Time To Live), czyli czasu do rejestracji na żywo.

   W kliencie nie można wyświetlić strumienia multicast w kodowaniu H.264

   Poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy adresy strumienia multicast używane przez urządzenie Axis są prawidłowe dla danej sieci.

   Poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy zapora nie powoduje blokowania strumienia.

   Niedostateczne renderowanie obrazów w kompresji H.264

   Sprawdź, czy karta graficzna ma zainstalowany najnowszy sterownik. Zazwyczaj najnowsze sterowniki można pobrać z witryny internetowej producenta.

   Strumienie H.264 i MJPEG mają różną saturację barw

   Zmień ustawienia karty graficznej. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji karty.

   Liczba klatek na sekundę jest mniejsza od oczekiwanej

   • Patrz Kwestie wydajności.

   • Zmniejsz liczbę aplikacji uruchomionych na komputerze klienta.

   • Ogranicz liczbę dozorców mogących oglądać obraz jednocześnie.

   • Poproś administratora sieci, aby sprawdził, czy dostępna jest wystarczająca przepustowość.

   • Zmniejsz rozdzielczość obrazu.

   • Zaloguj się w interfejsie WWW urządzenia i ustaw tryb rejestracji, w którym liczba klatek na sekundę ma priorytet. Zmiana trybu rejestracji, aby nadawał priorytet liczbie klatek na sekundę, może obniżyć rozdzielczość w zależności od używanego urządzenia i dostępnych trybów rejestracji.

   • Maksymalna liczba klatek na sekundę zależy od częstotliwości roboczej (60/50 Hz) urządzenia Axis.

   Nie można wybrać kodowania H.265 w podglądzie na żywo

   Przeglądarki internetowe nie obsługują dekodowania H.265. Użyj systemu zarządzania materiałem wizyjnym lub aplikacji obsługującej dekodowanie H.265.

   Nie można połączyć przez port 8883 z MQTT przez SSL

   Zapora blokuje ruch przy użyciu portu 8883, ponieważ jest on uważany za niebezpieczny.

   Czasami serwer/broker może nie zapewniać konkretnego portu dla komunikacji MQTT. W takiej sytuacji może być dostępne korzystanie z MQTT przez port zwykle używany do obsługi ruchu HTTP/HTTPS.

   • Jeśli serwer/broker obsługuje protokół WebSocket/WebSocket Secure (WS/WSS), typowo w porcie 443, użyj tego protokołu. Skontaktuj się z dostawcą serwera/brokera, aby dowiedzieć się, czy protokół WS/WSS jest obsługiwany oraz którego portu i ścieżki podstawowej należy używać.

   • Jeżeli serwer/broker obsługuje ALPN, korzystanie z MQTT może być negocjowane w otwartym porcie, np. 443. Skontaktuj się z dostawcą serwera/brokera, aby dowiedzieć się, czy negocjacja ALPN jest obsługiwana oraz jakiego protokołu i portu ALPN należy użyć.

   Kwestie wydajności

   Podczas konfigurowania systemu należy wziąć pod uwagę wpływ różnych ustawień i sytuacji na wydajność. Niektóre czynniki wpływają na wymaganą przepustowość, a inne mogą wpływać na liczbę klatek na sekundę; niektóre z nich wpływają na oba te parametry. Jeśli obciążenie procesora osiągnie maksimum, wpłynie to również na liczbę klatek na sekundę.

   Najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

   • Wysoka rozdzielczość obrazu lub niższe poziomy kompresji zapewniają obrazy zawierające więcej danych, co z kolei wpływa na przepustowość.

   • Obracanie obrazu w graficznym interfejsie użytkownika zwiększy obciążenie procesora produktu.

   • Dostęp do dużej liczby klientów MJPEG lub H.264 unicast wpływa na przepustowość.

   • Dostęp do dużej liczby klientów MJPEG lub H.265 unicast wpływa na przepustowość.

   • Jednoczesne oglądanie różnych strumieni (rozdzielczość, kompresja) za pomocą różnych klientów wpływa zarówno na liczbę klatek na sekundę, jak i na przepustowość.

    W miarę możliwości używaj identycznych strumieni, aby utrzymać wysoką liczbę klatek na sekundę. Aby upewnić się, że strumienie są identyczne, możesz użyć profili strumieni.

   • Jednoczesny dostęp do strumieni wideo MJPEG i H.264 wpływa na liczbę klatek na sekundę i przepustowość.

   • Jednoczesny dostęp do strumieni wideo MJPEG i H.265 wpływa na liczbę klatek na sekundę i przepustowość.

   • Intensywne korzystanie z ustawień zdarzeń wpływa na obciążenie procesora, co z kolei wpływa na liczbę klatek na sekundę.

   • Korzystanie z protokołu HTTPS może zmniejszać liczbę klatek na sekundę, szczególnie w przypadku przesyłania strumieniowego obrazów wideo w formacie MJPEG.

   • Znaczące obciążenie sieci ze względu na słabą infrastrukturę wpływa na przepustowość.

   • Wyświetlanie obrazu z użyciem komputerów klienckich o niewystarczających parametrach obniża subiektywnie obserwowaną wydajność i wpływa na liczbę klatek na sekundę.

   • Jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji AXIS Camera Application Platform (ACAP) może mieć wpływ na liczbę klatek na sekundę i ogólną wydajność.

   Kontakt z pomocą techniczną

   Kontakt z pomocą techniczną: axis.com/support.

   Specyfikacje

   Informacje ogólne o produkcie

   1. Wskaźnik LED tally (3x)
   2. Numer części (P/N) i numer seryjny (S/N)
   3. Gniazdo karty SD (SDHC)
   4. Wskaźnik LED stanu
   5. Złącze I/O
   6. Złącze VISCA (RS-232)
   7. Przycisk Control
   8. Złącze zasilania
   9. 3,5 mm, wejście liniowe niezbalansowane
   10. 3,5 mm, wyjście liniowe niezbalansowane
   11. Złącze sieciowe
   12. Wskaźnik LED zasilania fantomowego mikrofonu (XLR)
   13. XLR, zbalansowane wejście audio (lewe)
   14. XLR, zbalansowane wejście audio (prawe)
   15. Złącze HDMI
   16. Złącze BNC (SDI)

    Wskaźniki LED

    Wskaźnik LED stanuWskazanie
    Zgaszony

    Połączenie i normalne działanie.

    Zielony

    Stałe zielone światło przez 10 sekund przy normalnym działaniu po zakończeniu uruchamiania.

    Bursztynowy

    Stałe światło podczas uruchamiania. Miga podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub przywracania domyślnych ustawień fabrycznych.

    Bursztynowy/czerwony

    Miga na bursztynowo/czerwono, gdy połączenie sieciowe jest niedostępne lub przerwane.

    Czerwony

    Niepowodzenie podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

    Wskaźnik LED zasilania mikrofonuWskazanie
    ZgaszonyZasilanie fantomowe wyłączone.
    Niebieski

    Zasilanie fantomowe włączone.

    Uwaga
    • Wskaźnik LED wskazuje tylko na transmisję sieciową. Jeśli strumień wideo lub audio jest transmitowany tylko przez złącze HDMI lub SDI, wskaźnik LED pozostanie zgaszony.
    Wskaźnik LED tallyWskazanie
    ZgaszonyKamera w stanie oczekiwania.
    CzerwonyAktywna transmisja sieciowa lub nagranie.

    Gniazdo karty SD

    POWIADOMIENIE
    • Ryzyko uszkodzenia karty SD. Nie używaj ostrych narzędzi, metalowych przedmiotów ani nadmiernej siły podczas wkładania i wyjmowania karty SD. Wkładaj i wyjmuj kartę palcami.
    • Ryzyko utraty danych i uszkodzenia nagrań. Odłącz kartę SD od interfejsu WWW urządzenia, zanim ją wyjmiesz. Nie wyjmuj karty SD w trakcie działania produktu.

    Urządzenie obsługuje karty SD/SDHC/SDXC.

    Zalecenia dotyczące kart SD można znaleźć w witrynie axis.com.

    Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi SD-3C LLC. SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC w Stanach Zjednoczonych, innych krajach lub w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

    Przyciski

    Przycisk kontrolny

    • Przycisk ten służy do:
    • Przywracania domyślnych ustawień fabrycznych produktu. Patrz Przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

    • Łączenia się z usługą AXIS Video Hosting System. Aby połączyć się z usługą, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około trzy sekundy, aż dioda LED stanu zacznie migać na zielono.

    Złącza

    Złącze BNC

    Złącze BNC służy do podłączania urządzeń nadawczych za pośrednictwem interfejsu SDI. Należy podłączyć kabel koncentryczny SDI, 75 omów.

    UWAGA

    Złącze może nagrzewać się w czasie normalnej pracy przy podwyższonych temperaturach otoczenia.

    Złącze HDMI

    Użyj złącza HDMITM, aby podłączyć wyświetlacz lub monitor dostępne publicznie.

    Złącze sieciowe

    Złącze RJ45 Ethernet.

    Złącze audio

    Złącze 3,5 mm

    • Wejście audio – wejście 3,5 mm dla mikrofonu cyfrowego, analogowego mikrofonu mono lub liniowego sygnału mono (w przypadku wejścia audio z sygnału stereofonicznego używany jest kanał lewy).

    • Wejście audio – wejście 3,5 mm dla mikrofonu stereo lub liniowego sygnału stereo.

    • Wyjście audio – wyjście audio 3,5 mm (poziom linii), które można podłączyć do systemu nagłośnienia (PA) lub aktywnego głośnika z wbudowanym wzmacniaczem. Można do niego również podłączyć słuchawki. Do wyjścia audio musi być użyte złącze stereo.

    Wejście audio

    1 Końcówka2 Pierścień3 Kołnierz

    Niezbalansowany mikrofon (z zasilaniem elektretowym lub bez) lub wejście liniowe

    Zasilanie elektretowe po wybraniu

    Masa

    Sygnał cyfrowy

    Zasilanie z obwodu pierścieniowego po wybraniu

    Masa

    Wyjście audio

    1 Końcówka2 Pierścień3 Kołnierz

    Wejście liniowe stereo niezbalansowane, „lewy”

    Wejście liniowe stereo niezbalansowane, „prawy”

    Masa

    Złącze XLR

    • Lewe – 3-pinowe złącze XLR dla zbalansowane wejścia audio. Lewe złącze używane jest dla sygnału mono.

    • Prawe – 3-pinowe złącze XLR dla zbalansowane wejścia audio.

    Styk123
    FunkcjaMasaZbalansowany mikrofon sygnał „gorący” (+) – wejścieZbalansowany mikrofon sygnał „zimny” (-) – wejście

    Złącze I/O

    Złącze WE/WY służy do obsługi urządzeń zewnętrznych w kombinacji przykładowo z wykrywaniem ruchu, wyzwalaniem zdarzeń i powiadomieniami o alarmach. Oprócz punktu odniesienia 0 V DC i zasilania (wyjście stałoprądowe 12 V) złącze WE/WY zapewnia interfejs do:

    Wejścia cyfrowego –
    Do podłączenia urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okiennych lub drzwiowych oraz czujników wykrywania zbicia szyby.
    Wyjścia cyfrowego –
    Do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączonymi urządzeniami można zarządzać poprzez API VAPIX®, zdarzenie lub stronę internetową produktu.

    4-pinowy blok złączy

    FunkcjaStykUwagiSpecyfikacje
    Masa DC10 V DC
    Wyjście DC2Może być wykorzystywane do zasilania dodatkowego sprzętu.
    Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wyjście zasilania.
    12 V DC
    Maks. obciążenie = 25 mA
    Wejście cyfrowe3Podłącz do styku 1, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować.Od 0 do maks. 30 V DC
    Wyjście cyfrowe4Podłączone wewnętrznie do styku 1 (masa DC), gdy aktywne i niepodłączone, gdy nieaktywne. W przypadku stosowania z obciążeniem indukcyjnym, np. przekaźnikiem, konieczne jest szeregowe podłączenie diody w celu zabezpieczenia przed stanami przejściowymi napięcia.Od 0 do maks. 30 V DC, otwarty dren maks. 100 mA
    Example
    1. Masa DC
    2. Wyjście DC 12 V, maks. 25 mA
    3. Wejście cyfrowe
    4. Wyjście cyfrowe

    Złącze zasilania

    Złącze DC. Należy użyć dołączonego zasilacza.

    Złącze VISCA (RS-232)

    6-stykowy blok złączy interfejsu szeregowego RS232. Służy do sterowania kamerą za pośrednictwem protokołu VISCA.

    FunkcjaStykUwagi
    TXD11Wejście VISCA
    RXD12
    GND3Masa
    TXD24Wyjście VISCA
    RXD25
    GND6Masa