AXIS Camera Station User Manual

Funkce systému AXIS Camera Station

Více informací o funkcích systému AXIS Camera Station naleznete v průvodci funkcemi.

Video tutoriály k systému AXIS Camera Station

Další informace o video tutoriálech k systému AXIS Camera Station jsou uvedeny zde: Video tutoriály k systému AXIS Camera Station.

Rychlý Start

Tento tutoriál vám pomůže se základními kroky při uvádění systému do provozu.

Než s tím začneme, může být třeba:

Po provedení potřebných nastavení můžete se systémem AXIS Camera Station začít pracovat.

Pro správce:

 1. Spuštění systému AXIS Camera Station

 2. Přidání zařízení

 3. Nastavení metody záznamu

Pro operátora:

 1. Video se živým zobrazením

 2. Prohlížení záznamů

 3. Export záznamů

 4. Přehrávání a ověřování záznamů v přehrávači AXIS File Player

Spuštění systému AXIS Camera Station

Dvakrát klikněte na ikonu klienta AXIS Camera Station, čímž klienta spustíte. Po prvním spuštění se klient pokusí přihlásit k serveru AXIS Camera Station, který je nainstalovaný na stejném počítači jako klient.

Můžete se připojit k více serverům AXIS Camera Station a různými způsoby. Viz Přihlášení k serveru AXIS Camera Station.

Přidání zařízení

Stránka Přidat zařízení se otevře po prvním spuštění systému AXIS Camera Station. AXIS Camera Station vyhledá v síti připojená zařízení a zobrazí seznam nalezených zařízení. Viz Přidání zařízení.

 1. Ze seznamu vyberte kamery, které chcete přidat. Nemůžete-li kameru nalézt, klikněte na možnost Ruční vyhledávání.

 2. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

 3. Vyberte možnost Quick configuration (Rychlé nastavení) nebo Site Designer configuration (Nastavení nástroje Site Designer). Klikněte na tlačítko Další. Viz Importování projektů nástroje Site Designer.

 4. Použijte výchozí nastavení a zkontrolujte, že je u položky Metoda záznamu vybrána možnost Žádná. Klikněte na tlačítko Install (Instalovat).

Nastavení metody záznamu

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu).

 2. Vyberte kameru.

 3. Zapněte Detekce pohybu, nebo Nepřetržitě, nebo obojí.

 4. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

Video se živým zobrazením

 1. Otevřete kartu Živé zobrazení.

 2. Výběrem kamery zobrazíte její živé zobrazení.

Další informace naleznete zde: Živé zobrazení.

Prohlížení záznamů

 1. Otevřete záložku Záznamy.

 2. Vyberte kameru, ze které chcete prohlížet záznamy.

Další informace naleznete zde: Záznamy.

Export záznamů

 1. Otevřete záložku Záznamy.

 2. Vyberte kameru, ze které chcete záznamy exportovat.

 3. Kliknutím na můžete zobrazit značky volby.

 4. Přetažením značek volby můžete zahrnout záznamy, které chcete exportovat.

 5. Kliknutím na otevřete kartu Export.

 6. Klikněte na tlačítko Export....

Další informace naleznete zde: Export záznamů.

Přehrávání a ověřování záznamů v přehrávači AXIS File Player

 1. Přejděte do složky s exportovanými záznamy.

 2. Klikněte dvakrát na přehrávač AXIS File Player.

 3. Kliknutím zobrazíte poznámky k záznamu.

 4. Postup ověření digitálního podpisu:

  1. Přejděte do nabídky Nástroje > Ověřit digitální podpis.

  2. Vyberte možnost Validate with password (Ověřit pomocí hesla) a zadejte heslo.

  3. Klikněte na Verify (Ověřit). Zobrazí se stránka výsledků ověření.

 5. Poznámka

  Digitální podpis se liší od podepsaného videa. Podepsané video umožňuje vysledovat video až ke kameře, ze které pochází, a ověřit, že se záznamem nebylo manipulováno. Další informace najdete na kartě Signed video (Podepsané video) a v uživatelské příručce kamery.

Konfigurace sítě

V případě instalace klientské aplikace AXIS Camera Station, serveru AXIS Camera Station a připojených síťových zařízení v různých sítích může být nutné před použitím systému AXIS Camera Station provést nastavení serveru proxy nebo firewallu.

Nastavení proxy u klienta

Když mezi klientem a serverem stojí proxy server, je třeba provést nastavení proxy u klienta.

 1. Klikněte dvakrát na ikonu klienta AXIS Camera Station.

 2. Klikněte na možnost Change client proxy settings (Změnit nastavení proxy u klienta).

 3. Změňte nastavení proxy u klienta. Viz Nastavení proxy klienta v uživatelské příručce.

 4. Klikněte na OK.

Nastavení proxy u serveru

Když mezi síťovými zařízeními a serverem stojí proxy server, je třeba provést nastavení proxy u serveru.

 1. Klikněte dvakrát na ikonu AXIS Service Control v oznamovací oblasti systému Windows.

 2. Vyberte možnost Upravit nastavení.

 3. V části Nastavení proxy použijte výchozí Možnost internetu systémového účtu nebo vyberte možnost Použít manuální nastavení proxy. Viz Obecné v nástroji AXIS Camera Station Service Control.

 4. Klikněte na Uložit.

NAT a firewall

Když stojí mezi klientem a serverem NAT, firewall apod., je třeba nastavit NAT nebo firewall tak, aby bylo zajištěno, že porty HTTP, TCP a streamovací port zadané v nástroji AXIS Camera Station Service Control budou moci procházet přes firewall a/nebo NAT. Pokyny ohledně nastavení NAT nebo firewallu vám poskytne váš správce sítě.

Nastavení portu serveru

Server AXIS Camera Station používá pro komunikaci mezi serverem a klientem porty 55752 (HTTP), 55754 (TCP), 55756 (mobilní komunikace) a 55757 (mobilní streamování). V případě potřeby můžete porty změnit v nástroji AXIS Camera Station Service Control. Viz možnost Obecné v nástroji AXIS Camera Station Service Control.

Viz Obecné v nástroji AXIS Camera Station Service Control.

Bezpečnostní aspekty

Chcete-li zabránit neoprávněnému přístupu ke kamerám a záznamům, pamatujte na následující:

 • Používejte silná hesla pro všechna síťová zařízení (kamery, videokodéry a pomocná zařízení).

 • Nainstalujte server AXIS Camera Station, kamery, kodéry videa a pomocná zařízení do zabezpečené sítě oddělené od kancelářské sítě. Klienta AXIS Camera Station můžete nainstalovat do počítače v jiné síti, například v síti s přístupem k internetu.

 • Ujistěte se, že všichni uživatelé používají silná hesla. Služba Windows Active Directory poskytuje vysokou úroveň zabezpečení.

O systému AXIS Camera Station

AXIS Camera Station je kompletní monitorovací a záznamový systém pro malé a středně velké instalace, jako jsou například maloobchodní prodejny, hotely, výrobní provozy a školy.

AXIS Camera Station, která je optimalizována tak, aby mohla plně využít výhody špičkových síťových kamer a video enkodérů Axis, spojuje snadnou instalaci a intuitivní ovládání s výkonnými funkcemi pro účely účinného sledování a identifikace s vysokou ostrostí.

Systém AXIS Camera Station sestává z těchto součástí:

 • Server AXIS Camera Station: řídí veškerou komunikaci s kamerami, videokodéry a pomocnými zařízeními v systému. Počet kamer a koderů, se kterými jednotlivé servery mohou komunikovat, je omezen celkovou dostupnou šířkou pásma.

 • Klient AXIS Camera Station: poskytuje přístup k záznamům, živému videu, protokolům a nastavení. Klient lze nainstalovat do libovolného počítače pro vzdálené sledování a ovládání ze kteréhokoli místa na internetu nebo v rámci firemní sítě.

 • Aplikace AXIS pro zobrazování na mobilních zařízeních: poskytuje přístup k záznamům, živému videu na více systémech. Aplikaci lze nainstalovat do zařízení Android a iOS a aktivovat vzdálené zobrazování z jiných umístění Ke komunikaci se serverem AXIS Camera Station využívá protokol HTTPS. Port mobilní komunikace a port mobilního streamování nakonfigurujte podle popisu v části Nastavení serveru v dokumentu Obecné. Další informace o používání aplikace naleznete v návodu pro uživatele mobilní aplikace AXIS Camera Station.

 • Ke stejnému serveru se může připojit více klientů a každý klient se může připojit k více serverům.

Přihlášení k serveru AXIS Camera Station

Pomocí klienta AXIS Camera Station se můžete připojit k více serverům nebo k jedinému serveru nainstalovanému v místním počítači nebo jinde v síti. K serverům AXIS Camera Station se můžete připojit různými způsoby:

Poslední použité servery –
Připojení k serverům použitým v předchozí relaci.
Tento počítač –
Připojení k serveru nainstalovanému na stejném počítači jako klient.
Vzdálený server –
Viz .
Zabezpečený vzdálený přístup AXIS –
Viz .
Poznámka

Při prvním pokusu o připojení k serveru zkontroluje klient ID serverového certifikátu. Abyste se ujistili, že se připojujete ke správnému serveru, ručně porovnejte ID certifikátu s ID zobrazeným v nástroji AXIS Camera Station Service Control. Viz Obecné.

Chcete-li se připojit k serverům ze seznamu serverů, vyberte některý z rozbalovacího menu Seznam severů. Klikněte na ikonu , jestliže chcete vytvořit nebo editovat seznamy serverů. Viz Seznamy serverů.

Pokud chcete importovat soubor seznamu serverů, který byl exportován ze systému AXIS Camera Station, klikněte na možnost Importovat seznam serverů vyhledejte soubor .msl. Viz Seznamy serverů.

Jestliže chcete odstranit uložená uživatelská jména a hesla všech připojených serverů, klikněte na možnost Odstranit uložená hesla.

Pro připojení k serveru bude možná nutné změnit nastavení proxy serveru klienta, klikněte tedy na tlačítko Změnit nastavení proxy serveru klienta. Viz Nastavení proxy klienta.

Nastavení proxy klienta

Tato nastavení se vztahují na proxy server, který leží mezi klientem AXIS Camera Station a serverem AXIS Camera Station.

Poznámka

Pomocí řízení servisu stanice AXIS Camera Station nakonfigurujte nastavení proxy pro proxy server, který leží mezi serverem AXIS Camera Station a síťovými kamerami. Viz AXIS Camera Station Service Control.

Zvolte příslušnou možnost podle vašeho nastavení.

 • Přímé připojení: Tuto možnost zvolte, jestliže mezi klientem AXIS Camera Station a serverem AXIS Camera Station není žádný proxy server.

 • Použít nastavení Možnosti internetu (výchozí): Tuto možnost zvolte, pokud chcete použít nastavení systému Windows.

 • Použít manuální nastavení proxy: Tuto možnost zvolte, pokud chcete nakonfigurovat nastavení proxy manuálně. V části Manuální nastavení zadejte požadované údaje.

  • Adresa: Zadejte adresu nebo název hostitele proxy serveru.

  • Port: Zadejte číslo portu proxy serveru.

  • Nepoužívat proxy server pro adresy, které začínají: Zadejte servery, které chcete z přístupu k proxy vyloučit. Pro oddělení jednotlivých položek používejte středníky. V adresách a názvech hostitele lze používat zástupné znaky, například: „192.168.*“ nebo „*.mydomain.com“.

  • Vždy přemostit proxy server pro místní adresy: Tuto možnost zvolte pro přemostění proxy serveru při připojení k serveru nainstalovanému na místním počítači. Místní adresy lze identifikovat podle chybějící tečky (.) v adrese URL, například http://webserver/, nebo podle přístupu k místnímu serveru, včetně http://localhost, http://loopback nebo http://127.0.0.1

Klient AXIS Camera Station

Při prvním spuštění systému AXIS Camera Station budete automaticky přesměrováni na stránku Přidat zařízení na kartě Nastavení. Viz Přidání zařízení.

Karty

 • Živé zobrazení: Živé video z připojených kamer. Viz Živé zobrazení.

 • Záznamy: Vyhledávání, přehrávání a exportování záznamů. Viz Záznamy.

 • Chytré vyhledávání 1: Vyhledávání pohybu používané pro rychlou lokalizaci důležitých událostí v zaznamenaném videu. Viz Chytré vyhledávání 1.

 • Nastavení: Správa a údržba připojených zařízení a nastavení klienta a serverů. Viz Konfigurace.

 • Horké klávesy: Seznam horkých kláves pro akce. Viz Horké klávesy.

 • Protokoly: Protokoly poplachů, událostí a auditů. Viz Protokoly.

 • Poplachy v živém zobrazení: Automaticky přejde na kartu poplachů v živém zobrazení kamery nebo pohledu, když je spuštěna akce živého zobrazení. Viz Vytváření akcí živého zobrazení.

 • Poplachy nahrávání: Na kartě Poplachy nebo Protokoly vyberte jeden poplach a klikněte na možnost Přejít na záznamy, abyste otevřeli kartu Poplachy záznamu. Viz Poplachy a Protokoly.

 • Poplachy a úkoly: Karty Poplachy a úkoly se zobrazují ve spodní části klienta. Viz Poplachy a Úkoly.

Nabídky

 • Kliknutím na ikonu přejdete na hlavní nabídku.

  • Vyberte možnost Servery, pokud se chcete připojit k novému serveru AXIS Camera Station a zobrazit seznamy serverů a stav připojení pro všechny servery. Viz Konfigurace serveru.

  • Vyberte možnost Akce, chcete-li záznam spustit nebo zastavit ručně a změnit stav vstupních/výstupních portů. Viz Manuální záznam a Sledování stavu portů vstupů/výstupů.

  • Zvolením možnosti Nápověda zobrazíte možnosti související s nápovědou.

  • Vyberte možnost Odhlásit, pokud se chcete odpojit od serveru a odhlásit od klienta AXIS Camera Station.

  • Vyberte možnost Ukončit, pokud chcete klienta AXIS Camera Station ukončit a zavřít.

 • Kliknutím na ikonu přejdete do režimu celé obrazovky. Jestliže se chcete vrátit do normálního režimu, stiskněte klávesu ESC nebo klikněte na ikonu . K přepínání do režimu celé obrazovky můžete nastavit horkou klávesu. Viz Horké klávesy.

  V režimu celé obrazovky jsou horní a spodní navigační panely během nečinnosti skryté. K zobrazení karet přesuňte kurzor nahoru. Nebo přesuňte kurzor dolů a zobrazí se navigační panel pohledu nebo kamery.

 • Kliknutím na ikonu nebo stiskem klávesy F1 zobrazíte nápovědu v softwaru.

Stavová lišta

Stavová lišta může obsahovat následující údaje. Kliknutím na odkazy získáte další informace.

 • Pokud je časová neshoda mezi klientem a serverem, zobrazí se výstražná ikona. Musíte zajistit, aby byl čas na klientu synchronizován s časem na serveru, aby se předešlo problémům s časovou osou.

 • Stav připojení serveru ukazuje počet připojených serverů. Viz Stav připojení.

 • Stav licence ukazuje počet nelicencovaných zařízení. Viz Konfigurace licencí.

 • Využití bezpečného vzdáleného přístupu ukazuje, kolik dat zbývá nebo kolik jste za tento měsíc přenesli nad limit používané úrovně služby. Viz Zabezpečený vzdálený přístup Axis.

 • Když je k dispozici nová verze, když jste přihlášeni jako administrátor, zobrazí se zpráva AXIS Camera Station update available (Je k dispozici aktualizace AXIS Camera Station). Viz Aktualizace AXIS Camera Station.

Verze klienta

Verzi nainstalovaného klienta AXIS Camera Station naleznete v nabídce > Help > About ( > Nápověda > O produktu).

Živé zobrazení

Živé zobrazení obsahuje pohledy a kamery a živá videa z připojených kamer. V případě připojení k více než jednomu serveru AXIS Camera Station se zobrazují všechny pohledy a kamery z připojených serverů seskupené podle názvu serveru.

Pohledy poskytují přístup ke všem kamerám a zařízením přidaným k systému AXIS Camera Station. Pohled se může skládat z jedné nebo několika kamer, sekvence položek, mapy nebo webové stránky. Při doplnění kamer a zařízení ke stanici AXIS Camera Station nebo jejich odstranění ze stanice se pohledy automaticky aktualizují. Nové kamery a zařízení se přidávají jako nové pohledy a počet pohledů je optimalizován podle počtu nainstalovaných zařízení. K pohledům mohou mít přístup všichni uživatelé. Informace o uživatelských přístupových právech najdete v tématu Konfigurace uživatelských oprávnění.

Poznámka

Mé pohledy (soukromé pohledy), které byly vytvořeny v dřívějších verzích systému AXIS Camera Station, jsou stále k dispozici po upgradování AXIS Camera Station, ale lze je pouze editovat nebo odstraňovat.

Vyhledat pohledy nebo kamery

Pohledy a kamery jsou zobrazeny na kartách Views (Pohledy)Cameras (Kamery). Pomocí pole Type to Search (Napište, co hledáte) můžete v seznamu najít určitý pohled nebo kameru. Kliknutím na kameru nebo pohled je zobrazíte v živém zobrazení.

Stromová navigace pro velký systém

U velkého systému doporučujeme použít stromovou navigaci. Viz Nastavení klienta. K přepnutí na stromovou navigaci můžete přiřadit také horkou klávesu. Viz Horké klávesy.

Cesta navigace

Když zapnete možnost Zobrazit cestu navigace při navigaci v pohledu, cesta navigace je při navigaci v děleném pohledu zobrazena v horní části pohledu. Klikněte na odkaz v cestě navigace, pokud chcete přejít na konkrétní pohled. Kliknutím na tlačítko Home (Úvod) přejdete na pohled, kde jste začali.

Více monitorů

Pravým tlačítkem klikněte na pohled, kameru nebo na sekvenci a zvolte možnost Show on Screen (Zobrazit na obrazovce) a zobrazte svůj výběr na určeném monitoru.

Vyberte kamery nebo pohledy a přetáhněte je na novou záložku na hlavní obrazovce nebo na obrazovce monitoru. Zobrazí se dynamický dělený pohled.

Pokud jste do systému AXIS Camera Station přidali videodekodér AXIS T8705 Video Decoder,

 • klikněte pravým tlačítkem na pohled, kameru nebo sekvenci a zvolte možnost Show on AXIS T8705 (Zobrazit v AXIS T8705). Výběr se zobrazí na monitoru připojeném k videodekodéru AXIS T8705 Video Decoder.

 • Zvolte více kamer nebo pohledů, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Show on AXIS T8705 (Zobrazit v AXIS T8705). Na monitoru připojeném k videodekodéru AXIS T8705 Video Decoder se otevře symetrické dělené zobrazení s vybranými kamerami nebo pohledy.

Poznámka

AXIS T8705 podporuje pouze zobrazování kamer Axis.

Správa pohledů v živém zobrazení

Chcete-li přidat nový dělený pohled, sekvenci, pohled kamery, mapu, webovou stránku nebo složku, klikněte na ikonu .

Chcete-li upravit pohled, vyberte ho v části Views (Pohledy) a klikněte na .

Chcete-li upravit kameru, vyberte ji v části Cameras (Kamery) a klikněte na . Upravit lze pouze název kamery. Úprava nastavení kamery viz Úprava nastavení kamery.

Chcete-li odstranit pohled, vyberte ho v části Views (Pohledy) a klikněte na . Pro odstranění pohledu musíte mít oprávnění k jeho úpravě a úpravě všech sekundárních pohledů.

Chcete-li odstranit kameru ze systému AXIS Camera Station, viz Kamery.

Správci mohou vybrat pohled v části Views (Pohledy) a kliknutím na jej zamknout a zabránit tak operátorům nebo pohledům v jeho přesouvání nebo upravování.

Správa obrazu v živém zobrazení

 • Klikněte pravým tlačítkem na obraz v děleném pohledu a vyberte možnost Navigate (Navigovat), abyste přešli na zobrazení kamery.

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na obraz a zvolte, na které obrazovce se má zobrazit, pomocí možnosti Zobrazit na obrazovce, pokud máte více obrazovek.

 • Klikněte pravým tlačítkem na obraz a vyberte možnost Pořídit snímek, pokud chcete pořídit snímek. Snímek se uloží do složky snímků zadané v nabídce Configuration > Client > Settings (Nastavení > Klient > Nastavení).

 • Klikněte pravým tlačítkem na obrázek a zvolte možnost Add snapshot to export (Přidat snímek k exportu). Snímek bude přidán na seznam položek k exportu na kartě Export.

 • Klikněte pravým tlačítkem na obrázek, zvolte možnost Stream profile (Profil streamu) a nastavte profil streamu. Viz Profily streamu.

 • Přiblížení: Pomocí kolečka myši můžete provádět přibližování a vzdalování. Nebo můžete stisknout klávesu CTRL + (+pro přiblížení a klávesu CTRL + (-pro oddálení.

 • Mechanický systém PTZ: Mechanický systém PTZ je k dispozici pro kamery PTZ a pro kamery, u kterých je na stránce konfigurace kamery aktivován digitální systém PTZ. Jestliže chcete používat mechanický systém PTZ, klikněte v obrazu pravým tlačítkem a zvolte Use Mechanical PTZ (Používat mechanický systém PTZ). Pomocí myši můžete přibližovat/vzdalovat, otáčet a naklápět:

  • Přiblížení oblasti: Jestliže chcete zvětšit oblast obrazu, klikněte na požadovanou oblast a přetažením nakreslete obdélník obklopující oblast, která se má zvětšit. Pro oddálení použijte kolečko myši. Jestliže chcete zvětšit oblast v blízkosti středu obrazu, použijte pravé tlačítko myši a přetažením nakreslete obdélník.

  • Natočení a naklápění: Klikněte na požadovanou oblast obrazu, abyste mohli provádět otáčení nebo naklápění podle této oblasti. Pro nepřetržité otáčení a naklápění v živém obrazu přesuňte kurzor do středu obrazu, aby se zobrazila navigační šipka. Potom klikněte a přidržte tlačítko pro otáčení ve směru navigační šipky. Jestliže chcete otáčet a naklápět obraz vyšší rychlostí, klikněte a přidržte tlačítko, aby se navigační šipka prodloužila.

 • Přechod na polohu předvolby: Klikněte pravým tlačítkem na obraz, vyberte položku Presets (Předvolby) a vyberte předvolbu, na kterou se má přejít. Informace o vytváření předvoleb najdete v části Předvolby PTZ.

 • Přidání předvolby: Přetáhněte pohled obrazu do požadované polohy, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Presets > Add preset (Předvolby > Přidat předvolbu).

 • Chcete-li upravit ostření kamery, klikněte pravým tlačítkem na obraz a vyberte položku Set focus (Nastavit ostření). Jestliže chcete kameru zaostřit automaticky, klikněte na AF. Pokud chcete ostřit manuálně, vyberte čárky na stranách Blízko a Daleko. Pomocí Blízko můžete zaostřit na objekty blízko kamery. Pomocí Daleko můžete zaostřit na vzdálené objekty.

 • Klikněte pravým tlačítkem na obraz, vyberte položku Focus recall zone (Oblast vyvolání ostření) a vyberte nebo odeberte oblast vyvolání ostření.

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na snímek, vyberte možnost Autotracking on/off (Autotracking zapnutý/vypnutý) a poté zvolte možnost zapnutí nebo vypnutí autotrackingu pro kameru Axis PTZ s nakonfigurovaným autotrackingem AXIS PTZ.

Přidání digitálních prepozic
Řízení PTZ
Poznámka

Správci mohou mechanické PTZ pro uživatele deaktivovat. Viz Konfigurace uživatelských oprávnění.

Záznam a okamžité přehrávání v živém zobrazení

Vyberte kameru nebo dělený pohled a klikněte na ikonu , pokud chcete přejít na kartu Záznamy.

V živém zobrazení je pokračující nahrávání označeno indikátorem nahrávání v pravém horním rohu obrazu. označuje, že je detekován pohyb.

Jestliže si chcete přehrát probíhající záznam, nastavte ukazatel myši na obraz a klikněte na možnost Instant replay (Okamžité přehrání). Otevře se karta Recordings (Záznamy) a přehraje se posledních 5 sekund záznamu.

Jestliže chcete nahrávat manuálně z živého zobrazení, nastavte kurzor na obraz a klikněte na tlačítko REC. Tlačítko zmodrá, což znamená, že nahrávání probíhá. Opětovným kliknutím na tlačítko REC záznam zastavíte.

Jestliže chcete konfigurovat nastavení manuálního záznamu, jako například rozlišení, kompresi nebo snímkovou frekvenci, viz Metoda záznamu. Další informace o záznamu a přehrávání viz Přehrávání záznamů.

Poznámka

Správci mohou manuální zaznamenávání pro uživatele deaktivovat. Viz Konfigurace uživatelských oprávnění.

Zvuk v živém zobrazení

Audio je k dispozici, jestliže má kamera audio možnosti a jestliže je audio v profilu používaném pro živé zobrazení aktivováno.

Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Stream profiles (Nastavení > Zařízení > Profily streamu) a nastavte audio kamery. Viz Profily streamu.

Když umístíte ukazatel myši na obrázek,

 • zobrazí se ovládací tlačítko audia. Pro nastavení hlasitosti použijte posuvný přepínač. Jestliže chcete v tomto pohledu ztlumit zvuk, klikněte na toto tlačítko.

 • Zobrazí se tlačítko Listen to this view only (Poslouchat pouze tento pohled). Kliknutím na toto tlačítko ostatní pohledy ztlumíte a budete poslouchat pouze tento pohled.

 • Pro plně duplexní režim bude ve výchozím nastavení zobrazeno tlačítko Speak through the speaker (Mluvte přes reproduktor). Chcete-li mluvit pomocí nakonfigurovaného reproduktoru, klikněte na toto tlačítko.

 • Pro simplexní a poloduplexní režim bude ve výchozím nastavení zobrazeno tlačítko Push-to-talk. Chcete-li mluvit pomocí nakonfigurovaného reproduktoru, klikněte na toto tlačítko a přidržte je.

Poznámka
 • Správci mohou pro uživatele audio deaktivovat. Viz Konfigurace uživatelských oprávnění.
 • Chcete-li zobrazovat tlačítko Push-to-talk pro všechny režimy duplexního spojení, v nabídce Configuration > Client > Streaming > Audio (Nastavení > Klient > Streamování > Audio) zvolte možnost Use push-to-talk for all duplex modes (Používat push-to-talk ve všech duplexních režimech). Viz Streamování.

Ovládací prvky na obrazovce živého zobrazení

Poznámka

Ovládací prvek na obrazovce vyžaduje firmware verze 7.40 nebo novější.

V živém zobrazení klikněte na a získáte přístup k dostupným funkcím kamery.

Dělený pohled

Dělený pohled zobrazuje několik pohledů ve stejném okně. V děleném okně můžete používat pohledy kamery, sekvence, webové stránky, mapy a další dělené pohledy.

Poznámka

Jestliže se připojujete k několika serverům AXIS Camera Station, můžete do svého děleného pohledu mapy přidat libovolný pohled, kameru nebo zařízení z jiných serverů.

Jeden rámeček lze nastavit jako hotspot, který automaticky zavádí pohled z jiného rámečku při kliknutí na tento rámeček. Hotspoty jsou obzvláště užitečné pro asymetrické dělené pohledy s jedním velkým a několika malými snímky. Největší snímek je obvykle definován jako hotspot.

Přidání děleného pohledu:

 1. Na kartě Živé zobrazení klikněte na možnost .

 2. Zvolte Nový dělený pohled. Otevře se nová karta s děleným pohledem.

 3. Zadejte název děleného pohledu.

 4. Z rozbalovací nabídky Šablona zvolte šablonu, kterou chcete použít.

 5. Přidejte pohledy nebo kamery. Pro nalezení konkrétního pohledu nebo kamer použijte políčko Napište, co hledáte.

  • Do požadovaného místa v zobrazení mřížky přetáhněte pohled nebo kameru. Pokud na této pozici již kamera nebo pohled je, bude stará položka nahrazena.

  • Dvakrát klikněte na pohled nebo kameru a přidejte ji na první dostupnou pozici v zobrazení mřížky.

  • Vyberte více pohledů nebo kamer a přetažením je přidejte do prvních dostupných pozic v zobrazení mřížky.

  • Vyberte více pohledů nebo kamer a stisknutím klávesy Enter je přidejte na první dostupné pozice v zobrazení mřížky.

 6. Upravte nebo odstraňte pohledy nebo kamery v zobrazení mřížky.

  • Vyberte pohled nebo kameru v zobrazení mřížky a přejeďte myší k okrajům nebo pravému rohu obrazovky, abyste změnili jeho velikost.

  • Vyberte pohled nebo kameru v zobrazení mřížky a přetáhněte ho do požadovaného místa.

  • Vyberte více pohledů nebo kamer a klikněte na možnost Odstranit pohled nebo stiskněte klávesu Vymazání (Delete), a tím je ze zobrazení mřížky odstraňte.

  • Klikněte pravým tlačítkem na kameru v zobrazení mřížky, vyberte možnost Profil streamu a nastavte profil streamu pro kameru. Viz Profily streamu.

 7. Jestliže chcete nastavit rámec jako hotspot, zvolte rámec v děleném pohledu a klikněte na Nastavit hotspot. Pokud chcete odstranit hotspot, vyberte ho a klikněte na možnost Odstranit hotspot.

 8. Klikněte na možnost Uložit pohled a dělený pohled se uloží na server, ke kterému jste přihlášeni.

Přidat dělený pohled

Jestliže chcete upravit dělený pohled, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte možnost Editovat.

Jestliže chcete odstranit dělený pohled, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte možnost Odstranit.

Řídicí panel dveří v děleném pohledu

Jestliže jste nakonfigurovali dveře v části Configuration > Access control > Doors and zones (Konfigurace > Řízení přístupu > Dveře a zóny), můžete asistovat držitelům karet a sledovat stav dveří a nedávné transakce v děleném pohledu.

 1. Přidejte dveře. Viz Přidání dveří.

 2. Přidejte do pohledu řídicí panel dveří.

  1. Na kartě živého zobrazení klikněte na položku a zvolte možnost New split view (Nový dělený pohled).

  2. Zadejte název děleného pohledu.

  3. Z rozevíracího seznamu Template (Šablona) zvolte šablonu, kterou chcete použít.

  4. Do požadovaného místa v zobrazení mřížky přetáhněte dveře.

  5. Do požadovaného místa v zobrazení mřížky přetáhněte pohled nebo kameru.

  6. Klikněte na Save view (Uložit pohled).

 3. V části Dashboard (Řídicí panel)

  • Zobrazují se podrobnosti dveří, stav dveří a stav zámku.

  • Pro provedení akcí u dveří klikněte na Access (Přístup), Lock (Zamknout), Unlock (Odemknout) nebo Lockdown.

  • Událost řízení přístupu se zobrazuje s podrobnostmi držitele karty včetně fotografie, například v případě, že držitel karty protáhl kartu. Zobrazují se také další události řízení přístupu související s držitelem karty.

   Klikněte na , abyste vytvořili záložku pro událost a zpřístupnili ji v části Transactions (Transakce).

  • Poplachy se zobrazují s informacemi o spouštěčích, například v případě, že jsou dveře otevřeny příliš dlouho.

  • Zobrazí se poslední transakce.

 4. V části Transactions (Transakce) se zobrazují nedávné a uložené transakce.

Sledování a asistence v řídicím panelu dveří

Sekvence

Sekvenční pohled automaticky přepíná mezi zahrnutými pohledy. Dobu prodlevy, to znamená počet sekund zobrazení pohledu před přepnutím na další, lze nastavit pro každý pohled individuálně.

Poznámka

Jestliže se připojujete k několika serverům AXIS Camera Station, můžete do své sekvence přidat libovolný pohled, kameru nebo zařízení z jiných serverů.

Přidání sekvence:

 1. Na kartě Živé zobrazení klikněte na možnost .

 2. Zvolte New sequence (Nová sekvence). Otevře se nová karta se sekvenčním pohledem.

 3. Zadejte název sekvence.

 4. Přidejte pohledy nebo kamery. Pohledy nebo kamery přidané do sekvence jsou označeny číslem, aby bylo vidět jejich pořadí v sekvenci. Pro nalezení konkrétního pohledu nebo kamer použijte políčko Napište, co hledáte.

  • Do sekvence přetáhněte pohled nebo kameru. Pokud na této pozici již kamera nebo pohled je, bude stará položka nahrazena.

  • Dvakrát klikněte na pohled nebo kameru a přidejte ji na první dostupnou pozici v sekvenci.

  • Vyberte více pohledů nebo kamer a přetažením je přidejte do prvních dostupných pozic v sekvenci.

  • Vyberte více pohledů nebo kamer a stisknutím klávesy Enter je přidejte na první dostupné pozice v sekvenci.

 5. Upravte nebo odstraňte pohledy nebo kamery v sekvenci.

  • Vyberte pohled nebo kameru v sekvenci a přetažením změňte jejich pořadí v sekvenci.

  • Vyberte více pohledů nebo kamer, zvolte možnost Odstranit pohled nebo stiskněte klávesu Delete, a tím je ze sekvence odstraňte.

  • Klikněte pravým tlačítkem na kameru v sekvenci, vyberte možnost Profil streamu a nastavte profil streamu pro kameru. Viz Profily streamu.

 6. Vyberte pohled nebo kameru v sekvenci a v políčku Doba prodlevy nastavte dobu prodlevy. Ve výchozím nastavení je doba prodlevy při přidání pohledu nebo kamery nastavena na 5 sekund.

 7. U kamer s možnostmi PTZ vyberte předvolbu PTZ z rozevíracího seznamu Předvolba PTZ. Viz Předvolby PTZ.

 8. Klikněte na možnost Uložit pohled a sekvence se uloží na server, ke kterému jste přihlášeni.

Přidání sekvence

Jestliže chcete upravit sekvenci, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte možnost Upravit.

Jestliže chcete odstranit sekvenci, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte možnost Odstranit.

Pohled kamery

Pohled kamery zobrazuje živé video z jedné kamery. Pohledy kamery lze používat v dělených pohledech, sekvencích a mapách.

Poznámka

V případě připojení k více než jednomu serveru AXIS Camera Station se v seznamu zobrazují všechny kamery ze všech připojených serverů.

Postup přidání pohledu kamery:

 1. Na kartě Živé zobrazení nebo Záznamy klikněte na možnost .

 2. Zvolte Nový pohled kamery.

 3. Z rozevírací nabídky vyberte kameru a klepněte na OK.

Jestliže chcete upravit pohled kamery, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte možnost Editovat.

Jestliže chcete odstranit pohled kamery, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte možnost Odstranit.

Mapa

Mapa je importovaný obraz, do kterého lze umísťovat pohledy kamer, dělené pohledy, sekvence, webové stránky, další mapy a dveře. Mapa poskytuje vizuální přehled a usnadňuje rychlou lokalizaci jednotlivých zařízení a přístup k nim. V případě velkých instalací můžete umístit kamery na importované plány podlaží nebo vytvořit několik map a uspořádat je do jedné celkové přehledné mapy.

Z mapy můžete otevřít kameru, zařízení, pohled nebo řídicí panel dveří. Tlačítka akce jsou také k dispozici z pohledu mapy, když jsou nastavena s mapou. Viz Vytváření spouštěčů tlačítek akce.

Poznámka

Jestliže se připojujete k několika serverům AXIS Camera Station, můžete do svého pohledu mapy přidat libovolný pohled, kameru nebo zařízení z jiných serverů.

Přidání mapy

 1. Na kartě Živé zobrazení klikněte na možnost .

 2. Zvolte New map (Nová mapa). Otevře se nová karta s pohledem mapy.

 3. Zadejte název mapy.

 4. Klikněte na možnost Vybrat obrázek a přejděte k souboru mapy. Maximální velikost souboru je 20 MB a jsou podporovány formáty BMP, JPG, PNG a GIF.

 5. Přetáhněte pohledy, kamery, další zařízení a dveře na požadovaná místa na mapě. K jejich vyhledání můžete použít pole Type to search (Napište, co hledáte). Ikona dveří může mít tento význam:

  • : Fyzický stav dveří v případě, že jsou dveře nakonfigurovány s monitorem dveří.

  • : Fyzický stav zámku v případě, že jsou dveře nakonfigurovány bez monitoru dveří.

 6. Chcete-li upravit nastavení, klikněte na ikonu na mapě:

  • Ikona: Zvolte ikonu, kterou chcete použít. Tato možnost je dostupná pouze u kamer a dalších zařízení.

  • Velikost: Chcete-li změnit velikost ikony, použijte posuvník.

  • Barva: Kliknutím na můžete měnit barvu ikony.

  • Jméno: Zapnutím této možnosti zobrazíte název ikony. Chcete-li změnit polohu názvu ikony, zvolte Dolní nebo Horní okraj.

  • Oblast pokrytí: Po zapnutí této možnosti se bude na mapě zobrazovat oblast pokrytí zařízení. Můžete upravovat dosah, šířku, směr a barvu oblasti pokrytí. Tato možnost je dostupná pouze u kamer a dalších zařízení.

  • Odstranění: Kliknutím na můžete ikonu z mapy odstranit.

 7. Chcete-li přidat do mapy štítek, klikněte na možnost Přidat štítek, zadejte název štítku a nastavte jeho velikost, otočení, styl a barvu. Klikněte na štítek a přetáhněte jej na požadované místo na mapě. Kliknutím na štítek odstraníte.

 8. Poznámka

  Některá nastavení je možné upravovat pro více ikon a štítků současně. Chcete-li vybrat více položek na mapě, přidržte stisknutou klávesu CTRL a klikejte na požadované položky. Chcete-li vybrat všechny položky na mapě, stiskněte CTRL + A.

 9. Klikněte na Uložit pohled. Pohled mapy se uloží na serveru vybraném v hlavním okně.

Přidání mapy
Spouštění zvuku z mapy

Jestliže chcete mapu upravit, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte možnost Upravit.

Jestliže chcete mapu odstranit, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte možnost Odstranit.

Snímek

Když vytvoříte snímek mapy, zobrazí se na snímku také stav zařízení na mapě.

 • Uložení snímku:

  1. Klikněte pravým tlačítkem na mapu a vyberte možnost Pořídit snímek.

  2. Snímek se automaticky uloží do složky dle konfigurace v nabídce Configuration > Client > settings (Konfigurace > Klient > Nastavení).

 • Export snímku:

  1. Klikněte pravým tlačítkem na mapu a zvolte možnost Add snapshot to export (Přidat snímek k exportu).

  2. Snímek bude přidán na seznam položek k exportu na kartě Export. Export záznamů se snímkem mapy proveďte podle Export záznamů.

Přiblížení mapy a navigace v mapě

 • Myš: Pomocí kolečka myši můžete mapu přibližovat a oddalovat. Když je mapa přiblížena, můžete se na požadované místo dostat přetažením mapy.

 • Klávesnice: Stiskněte CTRL + (+) k přiblížení a CTRL + (-) k oddálení mapy. Stiskem CTRL spolu s klávesami šipek můžete přejít na požadované místo.

 • Joystick: Přiblížení a oddálení lze provést otočením hlavy joysticku. Nakloněním joysticku můžete přejít na požadované místo.

Webová stránka

Pohled webové stránky zobrazuje stránku z internetu. Webová stránka může být zobrazena například v děleném pohledu nebo v sekvenci společně s živým videem.

Přidání webové stránky:

 1. Na kartě Živé zobrazení klikněte na možnost .

 2. Zvolte možnost New webpage (Nová webová stránka).

 3. Zadejte popisný název webové stránky.

 4. Do políčka Url zadejte celou internetovou adresu. Lze používat protokol http i https. Příklad: http://example.com/path.html.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Jestliže chcete upravit webovou stránku, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte možnost Edit (Upravit).

Jestliže chcete odstranit webovou stránku, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte možnost Delete (Odstranit).

Složky

Složky slouží k roztřídění položek do kategorií ve stromové navigaci. Složky mohou obsahovat dělené pohledy, sekvence, pohledy kamery, mapy, webové stránky a další složky.

Postup přidání složky:

 1. Na kartě Živé zobrazení nebo Záznamy klikněte na možnost .

 2. Zvolte možnost Nová složka.

 3. Zadejte název složky a klikněte na tlačítko OK.

Jestliže chcete upravit složku, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte možnost Upravit.

Jestliže chcete odstranit složku, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte možnost Odstranit.

Záznamy

Karta Záznamy umožňuje vyhledávání, přehrávání a exportování záznamů. Chcete-li přejít na kartu Záznamy, přejděte do nabídky karet nebo klikněte na položku na kartě Živé zobrazení.

V levém panelu jsou zobrazeny pohledy a kamery připojených serverů seskupené podle názvu serveru. Můžete vyhledávat pohledy nebo kamery, spravovat pohledy a používat navigaci stromové struktury pro velký systém. Viz Živé zobrazení.

Na pravém panelu jsou zobrazeny obrazy z kamery, nástroje pro přehrávání a časová osa záznamu.

 • Klikněte pravým tlačítkem na obrázek:

  • Vyberte možnost Navigovat, abyste přešli na kartu Záznamy, pokud chcete přejít na kartu Záznamy děleného pohledu.

  • Vyberte, na které obrazovce se má zobrazit, pomocí možnosti Zobrazit na obrazovce, pokud máte více obrazovek.

  • Vyberte možnost Pořídit snímek, pokud chcete pořídit snímek. Snímek se uloží do složky snímků zadané v nabídce Configuration > Client > Settings (Nastavení > Klient > Nastavení.

  • Vyberte možnost Add snapshot to export (Přidat snímek k exportu). Snímek bude přidán na seznam položek k exportu na kartě Export.

  • Jsou-li zprávy o incidentu povolené, můžete ji vytvořit zvolením možnosti Incident report (Zpráva o incidentu).

  • Pokud chcete nastavit profil streamu, vyberte možnost Stream profile (Profil streamu). Viz Profily streamu

 • Chcete-li přejít na určitý čas na časové ose, klikněte na položku a vyberte požadované datum a čas.

 • Chcete-li konfigurovat typy záznamů zobrazené na časové ose, klikněte na ikonu .

 • Chcete-li zobrazit všechna metadata k systému nošenému na těle, klikněte na položku Show all body worn metadata (Zobrazit všechna metadata nošená na těle). Zobrazí se také poznámky a kategorie přidané v aplikaci AXIS Body Worn Assistant.

  • Zadáním klíčových slov do pole Type to search (Napište, co hledáte) vyhledejte záznamy.

  • Klikněte dvakrát na záznam v seznamu a přejděte na záznam na časové ose.

 • Přehrávání záznamů

 • Záložky

 • Export záznamů

 • Export zpráv o incidentu

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat záznam a upravit nastavení záznamu jako například rozlišení, kompresi a snímkovou frekvenci, viz Metoda záznamu.

Poznámka

Ze systému AXIS Camera Station se záznamy nedají odstranit. Můžete pouze změnit dobu uchovávání záznamů v nabídce Configuration > Storage > Selection (Nastavení > Úložiště > Výběr) a smazat tak staré záznamy.

Přehrávání záznamů

Záznamy z několika kamer lze přehrát současně, pokud bude značka přehrávání umístěna na několik záznamů na časové přímce. Jestliže chcete prohlížet záznamy v kamerách, které jsou uvedeny s časovou přímkou, ale nejsou zobrazeny v pohledu, přetáhněte kameru z časové přímky do okna přehrávání v pohledu.

Při použití několika monitorů lze živé video zobrazovat současně se zaznamenaným videem.

Časová osa přehrávání

Časová osa přehrávání představuje časové období přehrávání. Časovou osu můžete přibližovat, oddalovat a přetahovat. Pokud přetáhnete časovou osu, když značka ukazuje na záznamy, můžete získat rychlý přehled o záznamech (rychlý přesun) a najít v záznamech konkrétní událost. Umístíte-li kurzor na záznam na časové ose, můžete vidět obraz záznamu, typ záznamu a čas. Při přetahování časové osy bude přehrávání dočasně pozastaveno a po uvolnění časové osy bude obnoveno.

Přechod na záznamy

 • Chcete-li přejít na určitý čas na časové ose, klikněte na položku a vyberte požadované datum a čas. V časové ose můžete pomocí kolečka myši časovou osu přibližovat a oddalovat a přetažením osy posunout značku na požadovaný záznam.

 • K přechodu na požadovaný záznam použijte kartu Chytré vyhledávání. Viz Chytré vyhledávání 1.

 • K přechodu na požadovaný záznam se záložkou použijte záložky. Viz Záložky.

Přehrávání záznamů

 1. Přejděte na záznam, který chcete přehrát.

 2. V ovládacím panelu Přehrávání:

  • Kliknutím na spustíte přehrávání záznamu.

  • Kliknutím na pozastavíte přehrávání záznamu.

  • Kliknutím na přeskočíte na začátek probíhajícího nebo předchozího záznamu nebo události. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko a zvolte, zda chcete přeskočit na záznamy, události, nebo obojí.

  • Kliknutím na přeskočíte na začátek dalšího záznamu nebo události. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko a zvolte, zda chcete přeskočit na záznamy, události, nebo obojí.

  • Kliknutím na přejdete na předchozí snímek ve zvoleném záznamu. Tato volba je dostupná pouze při pozastavení. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu a zvolte volitelný počet snímků, které chcete přeskočit (až 20 snímků).

  • Kliknutím na přejdete na následující snímek ve zvoleném záznamu. Tato volba je dostupná pouze při pozastavení. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu a zvolte volitelný počet snímků, které chcete přeskočit (až 20 snímků).

  • Kliknutím na ztlumíte zvuk. Ikona je zobrazena, když je součástí záznamu zvuk.

  • Pro nastavení hlasitosti použijte posuvník zvuku. Tato ikona se zobrazí na obrázku přehrávání, když je součástí záznamu zvuk.

  • U panoramatických kamer pro otáčení, naklánění a přibližování/oddalování během přehrávání klikněte na obraz a posouvejte kolečkem myši. Jestliže chcete určitou oblast přiblížit nebo vzdálit, umístěte kurzor na požadovanou oblast a proveďte přiblížení nebo vzdálení pomocí kolečka myši. Nebo použijte klávesu Ctrl + (+pro přiblížení a klávesu CTRL + (-pro oddálení.

Záložky

Na kartě Záznamy klikněte na ikonu , aby se zobrazily všechny záložky záznamů. označuje uzamčený záznam.

Poznámka
 • Uzamčený záznam nelze odstranit bez jeho předchozího odemčení.
 • Jestliže kamera bude ze systému AXIS Camera Station odstraněna, uzamknuté záznamy se vymažou.
 • Interval zámku pro uzamknutý záznam je 5 minut.

Jestliže chcete najít konkrétní záložku, klikněte na možnost Napište, co hledáte. Vyberte záložku:

 • Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Přejít na, aby se zobrazil záznam v záložkách v časové ose, a klikněte na ikonu , aby se přehrál záznam od času záložky.

 • Po kliknutí na ikonu upravte název a popis záložky a nastavte, zda má být záznam uzamčen, nebo odemčen.

  • Uzamkněte záznam volbou položky Zabránit ve vymazání záznamu.

  • Záznam odemknete zrušením označení položky Zabránit ve vymazání záznamu.

 • Kliknutím na ikonu záložku odstraníte. Můžete odstranit více záložek najednou. Jestliže chcete zvolit několik záložek, stiskněte při výběru záložek klávesu SHIFT nebo Ctrl .

Přidávání záložek

 1. Přejděte na záznam. Viz Přehrávání záznamů.

 2. Vyberte pozici na časové ose a klikněte na možnost .

 3. Zadejte název a popis záložky. V popisu můžete používat klíčová slova, která usnadní vyhledání a rozeznání záložky.

 4. Uzamkněte záznam volbou položky Zabránit ve vymazání záznamu. Interval zámku je 5 minut. Odstraní-li systém staré záznamy, záznamy v intervalu zámku odstraněny nebudou.

 5. Poznámka

  Uzamknutý záznam nelze odstranit. Jestliže chcete záznam odemknout, vymažte možnost nebo odstraňte záložku.

 6. Klikněte na OK.

Export záznamů

Záznamy je možné exportovat na místní úložiště nebo do místa v síti, které je přístupné z klienta AXIS Camera Station. Lze exportovat několik záznamů najednou.

Záznamy můžete exportovat do formátu .asf, .mp4, nebo .mkv a lze je přehrát programem Windows Media Player nebo přehrávačem AXIS File Player.

AXIS File Player je software pro přehrávání videa a audia poskytovaný zdarma. Můžete ho připojit k exportovaným záznamům. Není vyžadována žádná instalace. Jestliže chcete záznamy přehrát, spusťte aplikaci AXIS File Player a zvolte záznamy, které se mají přehrát.

Poznámka

V AXIS File Player můžete měnit rychlost přehrávání záznamů ve formátech MP4 a MKV, ale ne ve formátu ASF.

Než začnete, přesvědčte se, že máte oprávnění k exportu. Viz Povolení uživatele pro export.

Export záznamů

 1. Na kartě Záznamy zvolte kameru nebo pohled.

 2. Přidejte záznamy do seznamu položek k exportu. Záznamy přidané do seznamu položek k exportu jsou zvýrazněny v časové ose. Prokládané záznamy nejsou do exportu zahrnuty.

  • Klikněte pravým tlačítkem na záznam a zvolte možnosti Export > Add recordings (Export > Přidat záznamy). Do seznamu položek k exportu se přidá jediný zvolený záznam. Volitelně můžete pomocí položky Add event recordings (Přidat záznamy události) přidat všechny záznamy, ke kterým došlo v době události.

  • Klikněte pravým tlačítkem mimo záznam a zvolte možnosti Export > Add recordings (Export > Přidat záznamy). Záznamy, které jsou umístěny pod značkou časové osy, se přidají do seznamu položek k exportu.

  • Kliknutím na můžete zobrazit značky volby. Přesuňte značky pro volbu na požadované časy.

   • Jestliže chcete přidat záznamy z určité kamery ve výběru, klikněte pravým tlačítkem na záznam a zvolte možnost Export > Add recordings (Export > Přidat záznamy).

   • Jestliže chcete přidat záznamy ze všech kamer ve výběru, klikněte pravým tlačítkem mimo záznam a zvolte možnost Export > Add recordings (Export > Přidat záznamy).

 3. Chcete-li ze seznamu položek k exportu odstranit jakýkoli záznam:

  • Klikněte pravým tlačítkem na záznam a zvolte možnosti Export > Remove recordings (Export > Odstranit záznamy). Ze seznamu položek k exportu se odstraní jeden zvolený záznam.

  • Klikněte pravým tlačítkem mimo záznam a zvolte možnosti Export > Remove recordings (Export > Odstranit záznamy). Záznamy, které jsou umístěny pod značkou časové osy, se přidají do seznamu položek k exportu.

  • Chcete-li ze seznamu položek k exportu odebrat jen jeden záznam, při zobrazených značkách volby klikněte pravým tlačítkem na záznam označený značkou a zvolte možnost Export > Remove recordings (Export > Odstranit záznamy). Chcete-li ze seznamu položek k exportu odebrat všechny záznamy označené značkou volby, klikněte pravým tlačítkem mimo záznam a zvolte možnosti Export > Remove recordings (Export > Odstranit záznamy).

 4. Přidáte-li do seznamu k exportu záznam nebo snímek, zobrazí se karta Export. Zobrazí-li se karta Incident report (Zpráva o incidentu), kliknutím na možnost Switch to export (Přepnout na export) přejdete ke kartě Export.

 5. Chcete-li uložit seznam položek k exportu do souboru, klikněte na tlačítko Save (Uložit).

 6. Chcete-li zahrnout dříve uložený seznam položek k exportu, klikněte na tlačítko Load (Načíst).

 7. Na seznamu položek k exportu jsou zobrazeny údaje o záznamech, mezi které patří čas zahájení, čas ukončení, doba trvání, událost, profil streamu a údaje o tom, zda byly upraveny nebo obsahují poznámky či zvuk.

  • Kliknutím na záznam v seznamu exportovaných položek zobrazíte náhled a spustíte přehrávání. Náhled u více záznamů je možné zobrazit pouze tehdy, pocházejí-li záznamy z jedné kamery.

  • Klikněte na jeden záznam a přejděte na časovou osu, kde můžete nastavit čas začátku a konce záznamu. Časová osa ukazuje až třicet minut záznamu kolem vybraného záznamu.

  • Klikněte na jeden záznam a přetáhněte časovou osu na požadované místo. Chcete-li přidat snímky, klikněte pravým tlačítkem na obrázek a zvolte možnost Add snapshot (Přidat snímek).

  • V poli Preferred stream profile (Upřednostňovaný profil streamu) zvolte profil streamu.

  • Pokud záznam obsahuje zvuk, můžete ho ztlumit kliknutím na tlačítko .

  • Záznam upravíte kliknutím na tlačítko . Viz Upravit záznamy (redakce) před exportem.

  • Pokud chcete upravit poznámky k záznamu, klikněte na možnost .

  • Pokud chcete odebrat záznam ze seznamu položek k exportu, klikněte na možnost .

 8. Chcete-li zahrnout poznámky k záznamům, vyberte možnost Include notes (Zahrnout poznámky). Poznámky jsou k dispozici jako soubor ve formátu TXT v exportované složce i jako záložka v záznamu v aplikaci AXIS File Player.

 9. V části Advanced settings (Pokročilá nastavení):

  • Chcete-li zamezit neoprávněným zásahům do obrazu a zaručit tak jeho pravost a integritu, zvolte možnost Add digital signature (Přidat digitální podpis). Tato možnost je k dispozici pouze u záznamů ve formátu .asf. Viz Přehrání a ověření exportovaných záznamů.

  • Chcete-li zahrnout AXIS File Player k exportovaným záznamům, vyberte možnost Include AXIS File Player (Zahrnout AXIS File Player).

  • Chcete-li vytvořit seznam stop ve formátu ASX používaném aplikací Windows Media Player, vyberte možnost Create playlist(.asx) (Vytvořit seznam stop (.asx)). Záznamy se budou přehrávat v pořadí, ve kterém byly zaznamenány.

  • Chcete-li soubor exportovat do formátu ZIP, zvolte možnost Export to Zip file (Exportovat do souboru ZIP). Exportovaný soubor ZIP je možné opatřit heslem.

  • V rozevíracím seznamu Export format (Formát exportu) zvolte formát, do kterého chcete záznamy exportovat. Jestliže vyberete MP4, zvuk v G.711 nebo G.726, nebude formát do exportovaných záznamů zahrnut.

  • Jestliže byl nějaký záznam upraven, nastavte formát kódování videa na Automatic (Automatický), H.264 nebo M-JPEG. Můžete to provést v části Edited video encoding (Upravené kódování videa). Automatic (Automatický) znamená, že pro formát M-JPEG se použije kódování M-JPEG a pro ostatní formáty kódování H.264.

 10. Klikněte na tlačítko Export....

 11. Vyberte složku, do které se mají záznamy exportovat.

 12. Klikněte na OK. Vpravo dole se zobrazí úkol exportování záznamů, který se přidá na kartu Úkoly.

Export záznamů

Složka Export obsahuje:

 • Záznamy v jednom z podporovaných formátů.

 • Poznámky ve formátu txt (pokud jste zvolili možnost Include notes (Zahrnout poznámky)).

 • Přehrávač AXIS File Player (pokud jste zvolili možnost Zahrnout AXIS File Player).

 • Seznam stop ve formátu asx (pokud jste zvolili možnost Vytvořit seznam stop (.asx)).

Povolení uživatele pro export

Povolení pro export je možné nastavit v části Konfigurace uživatelských oprávnění.

 • Je-li zakázané povolení k exportu a také povolení zpráv o incidentu, nemáte povolení k exportu záznamů ani ke tvorbě zpráv o incidentu.

 • Je-li zakázané povolení k exportu a aktivované povolení zpráv o incidentu, máte povoleno pouze vytvářet zprávy o incidentu. Kliknutím na tlačítko na kartě Záznamy otevřete kartu Zprávy o incidentu.

 • Je-li aktivované povolení k exportu a zakázané povolení zpráv o incidentu, máte povoleno pouze exportovat zprávy o incidentu. Kliknutím na tlačítko na kartě Záznamy otevřete kartu Export.

 • Je-li aktivované povolení k exportu a také povolení zpráv o incidentu, máte povolení k exportu záznamů i ke tvorbě zpráv o incidentu. Po kliknutí na tlačítko na kartě Záznamy se jako výchozí otevře karta Export. Při relaci s jedním připojením se otevře naposledy použitá karta.

Upravit záznamy (redakce) před exportem

Rozmazání pohybujícího se objektu

 1. Na kartě Export nebo Zpráva o incidentu zvolte záznam a klikněte na tlačítko .

 2. Přetáhněte časovou osu do počátečního bodu pohybujícího se objektu.

 3. Pro přidání nového ohraničujícího rámečku klikněte na možnost Add (Přidat) v sekci Bounding boxes (Ohraničující rámečky). Nebo klikněte pravým tlačítkem na objekt a vyberte možnost Add new bounding box (Přidat nový ohraničující rámeček).

 4. Chcete-li upravit velikost, přejděte do nabídky Bounding box options > Size (Možnosti ohraničujícího rámečku > Velikost). Nebo přetáhněte jezdce ohraničujícího rámečku.

 5. Přetáhněte ohraničující rámeček tak, aby pokryl objekt.

 6. Přejděte do nabídky Bounding box options > Fill (Možnosti ohraničujícího rámečku > Vyplnit) a vyberte možnost Pixelated (Pixelováno) nebo Black (Černá).

 7. Při přehrávání záznamu můžete přetažením ohraničujícího rámečku přidat klíčový snímek. Nebo klikněte pravým tlačítkem na objekt a vyberte možnost Add key frame (Přidat klíčový snímek).

 8. Chcete-li přidat navazující klíčové snímky, táhněte ohraničující rámeček dále tak, aby při přehrávání záznamu pokryl objekt.

 9. Potáhněte časovou osu a zkontrolujte, zda je objekt plně pokrytý.

  • Pokud chcete klíčový snímek odebrat, klikněte pravým tlačítkem na klíčový snímek a vyberte možnost Remove key frame (Odstranit klíčový snímek).

  • Pokud se chcete vrátit na určité místo na časové ose, klikněte pravým tlačítkem na klíčový snímek a vyberte možnost Go to time position (Přejít na časovou pozici).

 10. Klikněte dvakrát na poslední klíčový snímek, a poté nastavte konec kliknutím na možnost Set end (Nastavit konec) v nabídce Bounding box options (Možnosti ohraničujícího rámečku). Nebo klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Set end (Nastavit konec). Všechny klíčové snímky za koncovým bodem budou odstraněny.

Poznámka

Ve videu můžete přidat více ohraničovacích rámečků. Pokud se ohraničovací rámečky překrývají, překrytá část bude vyplněna barvou, a to v pořadí černá, pixelovaná a čirá.

Zobrazení pohybujícího se objektu s rozmazaným pozadím

 1. Pomocí kroků popsaných v předchozí části rozostřete pohybující se objekt.

 2. Přejděte do nabídky Bounding box options > Fill (Možnosti ohraničujícího rámečku > Výplň) a vyberte možnost Clear (Čirá).

 3. Přejděte do nabídky Video background (Pozadí videa) a vyberte možnost Pixelated (Pixelováno) nebo Black (Černá).

Poznámka

Na seznamu můžete zvolit více ohraničovacích rámečků, kliknout pravým tlačítkem a zvolit možnost Pixelate all but this (Pixelovat vše ostatní). Vybrané ohraničovací rámečky se vyplní barvou Clear (Čirá) a ostatní bude Pixelated (Pixelováno).

Vygenerování ohraničujících rámečků

Pokud jste v nabídce Configuration > Devices > Stream profiles (Nastavení > Zařízení > Profily streamu)aktivovali analytická data kamery, můžete z analytických dat pro záznam generovat ohraničující rámečky.

 1. Na kartě Export nebo Zpráva o incidentu klikněte na možnost .

 2. Klikněte na možnost Generate bounding boxes (Vygenerovat ohraničující rámečky).

 3. Zkontrolujte a nastavte ohraničující rámečky tak, aby pokryly pohybující se objekt.

 4. Vyplňte ohraničující rámečky nebo video pozadí.

Zlepšení úprav videa pomocí aplikace AXIS Video Content Stream

V případě kamer s firmwarem 5.50 a novějším lze úpravy videa vylepšit instalací aplikace AXIS Video Content Stream 1.0 do kamery.

Tato aplikace se do nových kamer přidaných do systému AXIS Camera Station nainstaluje automaticky, ale instalaci můžete spustit také ze stránky Správa zařízení podle pokynů v tématu Instalace aplikace kamery. Tato aplikace v kameře aktivuje AXIS Video Content Stream. Používání AXIS Video Content Stream je povoleno pouze prostřednictvím systému AXIS Camera Station.

Upravit záznamy před exportem

Přehrání a ověření exportovaných záznamů

K zajištění pravosti a integrity obrazu lze k exportovaným záznamům s heslem nebo bez hesla připojit digitální podpis. V přehrávači AXIS File Player lze digitální podpis ověřit a zkontrolovat, zda nebyl záznam nějak pozměněn.

 1. Přejděte do složky určené pro exportované záznamy. Pokud jste pro exportovaný soubor ZIP nastavili heslo, bude třeba jej pro otevření složky zadat.

 2. Klikněte dvakrát na přehrávač AXIS File Player. Exportované záznamy se přehrají automaticky.

 3. Chcete-li v přehrávači AXIS File Player zobrazit poznámky přidané k záznamům, klikněte na .

 4. Pokud jste zvolili možnost Přidat digitální podpis, ověřte v přehrávači AXIS File Player digitální podpis.

  1. Přejděte do nabídky Nástroje > Ověřit digitální podpis.

  2. Zvolte možnost Ověřit pomocí hesla a v případě, že jste zvolili možnost Použít heslo, zadejte své heslo.

  3. Klikněte na Ověřit. Zobrazí se stránka s výsledkem ověření.

Export zpráv o incidentu

Můžete exportovat zprávy o incidentech, které obsahují záznamy, snímky a poznámky k úložišti či k místu v síti, které je přístupné ze serveru AXIS Camera Station. Osoba, která vytváří zprávu o incidentu, tak nemá k exportovaným materiálům přístup.

Záznamy můžete exportovat do formátu .asf, .mp4, nebo .mkv a lze je přehrát programem Windows Media Player nebo přehrávačem AXIS File Player.

AXIS File Player je software pro přehrávání videa a audia poskytovaný zdarma. Při vytváření zprávy o incidentu se do zprávy automaticky přidá. Není vyžadována žádná instalace. Jestliže chcete záznamy přehrát, spusťte aplikaci AXIS File Player a zvolte záznamy, které se mají přehrát.

Poznámka

V AXIS File Player můžete měnit rychlost přehrávání záznamů ve formátech MP4 a MKV, ale ne ve formátu ASF.

Než začnete, přesvědčte se, že máte oprávnění k exportu. Viz Povolení uživatele pro export.

Záznamy o incidentech

Vytvoření záznamů o incidentech

 1. Na kartě Záznamy zvolte kameru nebo pohled.

 2. Přidejte záznamy do seznamu položek k exportu. Záznamy přidané do seznamu položek pro export se na časové ose zvýrazní. Ostatní záznamy zůstanou na časové ose zašedlé.

  • Klikněte pravým tlačítkem na záznam a zvolte možnosti Export > Přidat záznamy. Do seznamu položek k exportu se přidá jediný zvolený záznam.

  • Klikněte pravým tlačítkem mimo záznam a zvolte možnosti Export > Přidat záznamy. Do seznamu položek k exportu se přidají záznamy opatřené značkou.

  • Kliknutím na můžete zobrazit značky volby. Přesuňte značky pro volbu na požadované časy. Chcete-li do seznamu položek k exportu přidat jen jeden záznam, klikněte pravým tlačítkem na požadovaný záznam označený značkou volby a zvolte možnosti Export > Přidat záznamy. Chcete-li do seznamu položek k exportu přidat všechny záznamy označené značkou volby, klikněte pravým tlačítkem mimo záznam a zvolte možnosti Export > Přidat záznamy.

 3. Chcete-li ze seznamu položek k exportu odstranit jakýkoli záznam:

  • Klikněte pravým tlačítkem na záznam a zvolte možnosti Export > Odstranit záznamy. Ze seznamu položek k exportu se odstraní jeden zvolený záznam.

  • Klikněte pravým tlačítkem mimo záznam a zvolte možnosti Export > Odstranit záznamy. Ze seznamu položek k exportu se odstraní záznamy označené značkou.

  • Chcete-li ze seznamu položek k exportu odebrat jen jeden záznam, při zobrazených značkách volby klikněte pravým tlačítkem na záznam označený značkou a zvolte možnost Export > Odstranit záznamy. Chcete-li ze seznamu položek k exportu odebrat všechny záznamy označené značkou volby, klikněte pravým tlačítkem mimo záznam a zvolte možnosti Export > Odstranit záznamy.

 4. Přidejte snímky do seznamu položek k exportu. Na kartě Záznamy přetáhněte časovou osu do konkrétního místa, pravým tlačítkem klikněte na obrázek a zvolte možnost Zpráva o incidentu > Přidat snímek.

 5. Přidáte-li do seznamu k exportu záznam nebo snímek, zobrazí se karta Zpráva o incidentu. Zobrazí-li se karta Export, kliknutím na možnost Switch to incident report (Přepnout na zprávu o incidentu) přejděte na kartu Incident report (Zpráva o incidentu).

 6. Chcete-li uložit seznam položek k exportu do souboru, klikněte na tlačítko Save (Uložit).

 7. Chcete-li zahrnout dříve uložený seznam položek k exportu, klikněte na tlačítko Load (Načíst).

 8. Na seznamu položek k exportu jsou zobrazeny údaje o záznamech, mezi které patří čas zahájení, čas ukončení, doba trvání, událost, profil streamu a údaje o tom, zda byly upraveny nebo obsahují poznámky či zvuk.

  • Kliknutím na záznam v seznamu exportovaných položek zobrazíte náhled a spustíte přehrávání. Náhled u více záznamů je možné zobrazit pouze tehdy, pocházejí-li záznamy z jedné kamery.

  • Klikněte na jeden záznam a přejděte na časovou osu, kde můžete nastavit čas začátku a konce záznamu. Časová osa ukazuje až třicet minut záznamu kolem vybraného záznamu.

  • Klikněte na jeden záznam a přetáhněte časovou osu na požadované místo. Chcete-li přidat snímky, klikněte pravým tlačítkem na obrázek a zvolte možnost Add snapshot (Přidat snímek).

  • V poli Preferred stream profile (Upřednostňovaný profil streamu) zvolte profil streamu.

  • Pokud záznam obsahuje zvuk, můžete ho ztlumit kliknutím na tlačítko .

  • Záznam upravíte kliknutím na tlačítko . Viz Upravit záznamy (redakce) před exportem.

  • Pokud chcete upravit poznámky k záznamu nebo ke snímku, klikněte na tlačítko .

  • Pokud chcete odebrat záznam nebo snímek ze seznamu položek k exportu, klikněte na tlačítko .

 9. Možnosti karty Zpráva o incidentu:

  • Pole Description (Popis) se předem vyplní údaji, které jste zadali do šablony Popis. Zprávu o incidentu můžete doplnit o údaje, které jsou pro vás důležité.

  • V poli Category (Kategorie) zvolte kategorii, do které zpráva patří.

  • V poli Reference ID (Referenční ID) se automaticky vytvoří referenční id. Referenční id je možné manuálně změnit. Referenční id je jedinečný kód k identifikaci zprávy o incidentu.

 10. Chcete-li zahrnout poznámky k záznamům a ke snímkům, vyberte možnost Include notes (Zahrnout poznámky). Poznámky jsou v exportované složce k dispozici v soboru .txt. Poznámky k záznamům se rovněž zobrazují jako záložka k záznamu v přehrávači AXIS File Player. Poznámky ke snímkům jsou součástí zprávy o incidentu.

 11. Jestliže byl nějaký záznam upraven, nastavte formát kódování videa na Automatic (Automatický), H.264 nebo M-JPEG. Můžete to provést v části Edited video encoding (Upravené kódování videa). Automatic (Automatický) znamená, že pro formát M-JPEG se použije kódování M-JPEG a pro ostatní formáty kódování H.264.

 12. Klikněte na tlačítko Create report (Vytvořit zprávu). Vpravo dole se zobrazí úkol Zpráva o incidentu, který se přidá na kartu Úkoly.

Složka Export obsahuje:

 • Přehrávač AXIS File Player

 • Záznamy ve vybraném formátu pro export

 • V případě potřeby poznámky k záznamům a ke snímkům ve formátu .txt

 • Zpráva o incidentu: Obsahuje obecné informace o incidentu, shrnutí záznamu a shrnutí snímku.

 • Pokud se exportuje více záznamů, pak i seznam stop.

Manuální záznam

Poznámka

Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete manuálně spustit a zastavit záznam na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Vybraný server.

Manuální spuštění a zastavení záznamu z hlavní nabídky:

 1. Přejděte do nabídky > Actions > Record manually (> Akce > Manuální záznam).

 2. Zvolte jednu nebo více kamer. Pro vyhledání kamer použijte pole Napište, co hledáte.

 3. Klikněte na tlačítko Spustit a stav kamer se změní ze Zastaveno na Záznam. Nebo klikněte na tlačítko Zastavit a stav kamer se změní ze Záznam na Zastaveno.

Manuální spuštění a zastavení záznamu z živého zobrazení:

 1. Přejít na živé zobrazení.

 2. Přesuňte ukazatel myši na rámec živé zobrazení.

 3. Klikněte na možnost REC vpravo nahoře. Když kamera bude nahrávat, bude zobrazen žlutý ukazatel.

 4. Kliknutím na STOP můžete záznam zastavit.

Poznámka

Ve výchozím nastavení je zobrazeno chytré vyhledávání 1. Pokud chcete tuto funkci skrýt, vypněte položku Show smart search 1 (Zobrazit chytré vyhledávání 1). Viz Nastavení klienta.

Chytré vyhledávání 1 je vyhledávání pohybu používané pro rychlou lokalizaci důležitých událostí v zaznamenaném videu. Namísto manuálního procházení hodin zaznamenaného videa chytré vyhledávání 1 hledá body v čase, kdy ve zvolené oblasti v zaznamenaném videu došlo k pohybu.

Chytré vyhledávání 1 bude rychlejší, když při konfigurování profilů streamu analýzu zapnete výběrem možnosti Include analytics data (Zahrnout analytická data). Viz Profily streamu.

Použití chytrého vyhledávání 1

 1. K zobrazení karty Chytré vyhledávání 1 klikněte na ikonu a vyberte možnost Smart search (Chytré vyhledávání).

 2. Zvolte kameru, která obsahuje záznamy, jež chcete prohledávat.

 3. Upravte oblast, ve které budou detekovány pohybující se objekty. Touto oblastí je víceúhelník zobrazený na vrchu zaznamenaného videa. Tento víceúhelník může mít 3 až 20 vrcholů.

  • Tuto oblast můžete přesunovat a měnit její velikost pomocí myši.

  • Jestliže chcete přidat nový vrchol, klikněte na přímku mezi dvěma vrcholy.

  • Jestliže chcete některý vrchol odstranit, klikněte na něj pravým tlačítkem.

 4. Na kartě Vyhledávání můžete konfigurovat filtry ignorace:

  • Filtr krátkodobých objektů: pomocí posuvníku Časovač upravte nastavení minimální doby, po kterou musí objekty setrvat v obraze.

  • Filtr malých objektů: pomocí posuvníků Šířka a Výška můžete nastavit velikost ignorovaných objektů.

 5. Na kartě Vyhledávání vyberte datum z kalendáře a z rozbalovacích seznamů zvolte počáteční a koncový čas. Pokud chcete zvolit rozsah dat, držte při výběru dat stisknutou klávesu SHIFT .

 6. Klikněte na Search (Vyhledat).

Chytré vyhledávání 1

Práce s výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání jsou zobrazeny na kartě Výsledky. Chcete-li zobrazit oblast zájmu pro vyhledávání, vyberte možnost Zobrazit oblast detekce.

 • Chcete-li značku přehrávání přesunout na čas, kdy byl detekován pohyb, klikněte dvakrát na výsledek vyhledávání.

 • Chcete-li záznamy exportovat, klikněte pravým tlačítkem na jeden nebo více výsledků vyhledávání a vyberte možnost Exportovat. Viz Export záznamů.

 • Kliknutím pravým tlačítkem na jeden či více výsledků vyhledávání můžete přidávat záznamy do seznamu položek k exportu a tento seznam upravovat.

 • Kliknutím pravým tlačítkem na výsledek vyhledávání můžete k záznamu přidat záložku a tuto záložku upravovat. Viz Záložky.

 • Kliknutím pravým tlačítkem na jeden či více výsledků vyhledávání a výběrem možnosti Odstranit můžete odstranit záznamy z výsledků vyhledávání.

Vylepšení chytrého vyhledávání 1 s aplikací AXIS Video Content Stream

V případě kamer s firmwarem 5.50 a novějším lze chytré vyhledávání 1 vylepšit instalací aplikace AXIS Video Content Stream 1.0 do kamery.

Tato aplikace se do nových kamer přidaných do systému AXIS Camera Station nainstaluje automaticky, ale instalaci můžete spustit také ze stránky Správa zařízení podle pokynů v tématu Instalace aplikace kamery. Tato aplikace v kameře aktivuje AXIS Video Content Stream. Používání AXIS Video Content Stream je dovoleno pouze prostřednictvím stanice AXIS Camera Station.

Chytré vyhledávání 2

Pomocí chytrého vyhledávání 2 můžete nastavit více filtrů pro snadné vyhledání osob a vozidel ze záznamů, které jsou vytvořeny kamerami Axis.

Poznámka
 • Vyžaduje streamování metadat analýz přes protokol RTSP.
  • Do kamer s operačním systémem AXIS verze starší než 9.60 musí být nainstalován software AXIS Video Content Stream. Viz Instalace aplikace kamery.

 • Vyžaduje synchronizaci času mezi serverem AXIS Camera Station a kamerami.

Omezení

 • Chytré vyhledávání 2 podporuje pouze kamery Axis.

 • AXIS Camera Station zaznamenává metadata pouze v případě, že jsou kamery v chytrém vyhledávání 2 povoleny. Z toho důvodu není možné vyhledávat historická data.

 • Vysoká nebo velmi proměnlivá odezva v síti může způsobit problémy se synchronizací času a mít vliv na klasifikaci detekce na základě metadat analýzy.

 • Doporučujeme používat nepřetržité nahrávání. Používání záznamů spuštěných při detekci pohybu může způsobit detekce bez videozáznamů.

 • Doporučuje se formát H.264. Není možné zobrazit náhled záznamů ve formátu H.265.

 • Klasifikace typů objektů a přesnost detekce jsou negativně ovlivněny nízkou kvalitu obrazu kvůli vysoké hladině komprese, povětrnostním podmínkám, jako je silný déšť nebo sněžení, a kamerami s nízkým rozlišením, silným zkreslením, velkým úhlem pohledu nebo nadměrnými vibracemi.

 • Nehybné objekty nejsou detekovány.

 • Malé a vzdálené objekty nemusí být detekovány.

 • Ujistěte se, že světelné podmínky odpovídají specifikacím kamery. Je-li třeba, zajistěte dodatečné osvětlení. Klasifikace pomocí barev nefunguje v temném prostředí nebo při použití IR přísvitu.

 • Kamery nošené na těle nejsou podporovány.

 • Radar dokáže detekovat pouze osobu a jiné vozidlo. Pro radar není možné povolit klasifikaci serverů na pozadí.

 • Klasifikace objektů má neznámé chování pro termo kamery.

 • Při každé změně prepozice PTZ a po krátkou dobu v rámci opětovné kalibrace po změně pozice nejsou detekovány žádné pohybující se objekty.

 • Filtry překročení linie a oblastí nezohledňují změny pozice PTZ.

Pracovní postup

 1. Konfigurace chytrého vyhledávání 2

 2. Nakonfigurujte synchronizaci času mezi serverem AXIS Camera Station a kamerami. Viz Synchronizace času.

 3. Vytvořte filtr nebo načtěte stávající filtr. Viz Vytvoření filtru.

 4. Práce s výsledky vyhledávání. Viz Výsledky chytrého vyhledávání.

  • Přejít na záznam

  • Export záznamu

  • Vytvořit zprávu o detekci

Vytvoření filtru

Kamery vybrané v nabídce Configuration > Smart search 2 > Settings (Nastavení > Chytré vyhledávání 2 > Nastavení) jsou k dispozici a lze je použít pro chytré vyhledávání.

Pro zařízení s funkcí hlubokého učení můžete nastavit strategii klasifikace serverů, která rozhodne, jak používat klasifikaci v zařízení a klasifikaci na serveru.

 1. K zobrazení karty Chytré vyhledávání 2 klikněte na ikonu a vyberte možnost Chytré vyhledávání 2.

 2. Klikněte na Cameras (Kamery) a vyberte kamery použité k vyhledávání.

  U kamer s klasifikací serverů na pozadí se v obraze objeví ikona označující stav klasifikace za poslední hodinu při pomalé klasifikaci.

  • se zobrazí, pokud je klasifikováno méně než 95% detekcí.

  • se zobrazí, pokud je klasifikováno méně než 50% detekcí.

 3. Klikněte na Search interval (Interval vyhledávání), zvolte časový rozsah nebo klikněte na Custom (Vlastní) a nastavte časový rozsah.

 4. Jestliže chcete detekovat osoby, klikněte na možnost Person (Osoba). Zvolte možnost Person (Osoba) a vyberte barvy oděvu. Můžete zvolit více barev.

 5. Jestliže chcete detekovat vozidla, klikněte na možnost Vehicle (Vozidlo). Vyberte typy a barvy vozidel. Můžete zvolit různé typy a barvy vozidel.

 6. Filtrování podle oblasti:

  1. Klikněte na možnost Area (Oblast), vyberte kameru a zapněte možnost Filter by area on this camera (Filtrovat podle oblasti na této kameře).

  2. Upravte oblast zájmu zobrazenou na zaznamenaném videu.

   • Přesuňte ji kliknutím a přetažením.

   • Přetažením kotevních bodů upravte velikost a tvar. Může mít až 25 kotevních bodů.

   • Jestliže chcete přidat kotevní bod, klikněte na čáru mezi dvěma kotevními body.

   • Jestliže chcete odstranit nějaký kotevní bod, klikněte na něj pravým tlačítkem.

  3. Chcete-li změnit konfiguraci oblasti zájmu, klikněte na tlačítko Reset (Obnovit).

 7. Filtrování podle překročení linie:

  1. Klikněte na možnost Line crossing (Překročení linie), vyberte kameru a zapněte možnost Filter by line crossing on this camera (Filtrovat podle překročení linie na této kameře).

  2. Nastavte modrou čáru zobrazenou na zaznamenaném videu. Chcete-li čáru nastavit, můžete přidat a přetáhnout nové kotevní body.

  3. Pod položkou Direction (Směr) vyberte směr překročení linie k detekci. Směr se zobrazuje na zaznamenaném videu jako červená šipka.

  4. Chcete-li konfiguraci překročení linie a směr změnit, klikněte na tlačítko Reset (Obnovit).

 8. Filtrování podle velikosti a doby trvání:

  1. Klikněte na možnost Size and duration (Velikost a doba trvání), vyberte kameru a zapněte možnost Filter by size and duration on this camera (Filtrovat podle velikosti a trvání na této kameře).

  2. Upravte minimální výšku v procentech celého obrazu. Objekty, které jsou menší než zadaná výška, jsou ignorovány.

  3. Upravte minimální šířku v procentech celého obrazu. Objekty, které jsou menší než zadaná šířka, jsou ignorovány.

  4. Upravte minimální dobu trvání v sekundách. Objekty, které jsou v obraze po dobu kratší, než je zadaná doba trvání, jsou ignorovány.

  5. Chcete-li konfiguraci filtrů změnit, klikněte na tlačítko Reset (Obnovit).

 9. Filtrování podle rychlosti:
  1. Klikněte na možnost Speed (Rychlost), vyberte kameru a zapněte možnost Filter by speed on this camera (Filtrovat podle rychlosti na této kameře).

  2. Zadejte rozsah rychlosti, který chcete do filtru zahrnout.

  3. Poznámka

   Filtr rychlosti je k dispozici pro produkty, jako jsou radary a kombinované kamery, které mohou detekovat rychlosti.

 10. Jestliže chcete zahrnout detekce, které jsou klasifikovány jako neznámé, zvolte Unknown object detections (Neznámé detekce objektů).

 11. Jestliže chcete vybrat strategii klasifikace serverů, klikněte na položku .

  • Klasifikace serverů vám nabízí podrobnější výsledky vyhledávání, včetně detekcí, které zařízení neklasifikovalo.

  • Nepoužívání klasifikace serverů vám poskytne rychlejší výsledky hledání.

 12. Klikněte na Search (Vyhledat).

Správa filtrů

Poznámka

K filtru má přístup a může jej spravovat pouze uživatel, který jej vytvořil.

 • Chcete-li filtr uložit, klikněte na ikonu , zadejte název filtru a klikněte na tlačítko Save (Uložit).

 • Chcete-li nahradit stávající filtr, klikněte na ikonu , zvolte stávající filtr a klikněte na Replace (Nahradit).

 • Chcete-li filtr obnovit, klikněte na ikonu a poté klikněte na Reset (Obnovit).

 • Chcete-li filtr odstranit, klikněte na ikonu a poté na .

 • Chcete-li filtr načíst, klikněte na ikonu a poté klikněte na požadovaný filtr.

Výsledky chytrého vyhledávání

Výsledky vyhledávání jsou seskupeny podle data. Výsledek vyhledávání zahrnuje tyto prvky:

 • Ikona: Zobrazuje klasifikaci a barvu detekce. Může se jednat o ikonu osoby, vozidla nebo neznámého objektu.

 • Čas: Čas detekce objektu.

 • Obrázek: Snímek detekce s červeným polem, které zobrazuje zjištěný objekt.

 • Správa výsledků vyhledávání:
 • Ve výchozím nastavení jsou výsledky vyhledávání zobrazeny v sestupném pořadí s nejnovějšími detekcemi nahoře. Chcete-li nahoře zobrazit nejstarší detekce, klikněte na možnost Earliest first (Nejprve nejstarší).

 • Jestliže chcete výsledky vyhledávání dále filtrovat, klikněte na možnost Confidence (Spolehlivost) a nastavte úroveň spolehlivosti. Vysoká spolehlivost ignoruje neurčité klasifikace.

 • Jestliže chcete do výsledků hledání zahrnout záznamy, ve kterých nejsou žádná metadata, klikněte na možnost Filter (Filtrování) a vyberte Time periods without metadata (Časová období bez metadat).

 • Kliknutím na výsledek vyhledávání zobrazíte další informace a další možnosti.

  • Obecné informace (General information): Název kamery a čas detekce.

  • Recording (Záznam): Záznam se přehrává automaticky s pre-bufferem a post-bufferem (v příslušných případech). Záznam je možné ztlumit a zobrazit na celé obrazovce.

  • Snapshot (Snímek): Snímek detekovaného objektu s klasifikací a zjištěnou barvou.

  • Přejít na záznam: Kliknutím otevřete kartu Záznamy dané kamery a pak můžete přejít na záznam v časové ose. Viz Záznamy.

  • Export záznamu: Klepnutím na toto tlačítko otevřete kartu Export se záznamem v seznamu exportu. Chcete-li záznam před exportem upravit, klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Edit recording and export (Upravit záznam a exportovat). Viz Export záznamů.

  • Podrobnosti o klasifikaci: Kliknutím zobrazíte podrobnosti o klasifikaci.

  • Vytvoření zprávy o detekci: Rozbalte detaily klasifikace a posuňte se dolů. Klikněte na možnost Přehled detekce a vyberte, kam se má přehled uložit. Přehled detekce obsahuje záznam, snímky, podrobnosti o sledování a protokoly.

Můžete vyhledávat data, která pocházejí z externího zdroje nebo systému, a snadno přejít na záznamy v AXIS Camera Station a sledovat, co se stalo v době každé události. Viz Externí zdroje dat.

Příklady možných dat:

 • Události generované systémem řízení přístupu. Příklad: přístup udělen, přístup odepřen, dveře otevřeny, dveře uzamčeny, dveře otevřeny příliš dlouho a dveře otevřeny násilím.

 • Registrační značky zachycené nástrojem AXIS License Plate Verifier.

 • Rychlost zachycená nástrojem AXIS Speed monitor.

Ve výchozím nastavení můžete vyhledávat data za posledních 90 dní. Chcete-li změnit počet dní pro uchovávání externích dat, přejděte na Configuration > Server > Settings > External data (Konfigurace > Server > Nastavení > Externí data).

 1. K zobrazení karty Vyhledávání dat klikněte na ikonu a zvolte možnost Data search (Vyhledávání dat).

 2. V rozevíracím seznamu vedle ikony zvolte interval vyhledávání.

  • Živé: Chcete-li vyhledávat data v reálném čase, vyberte možnost Live (Živé). Maximální objem živých dat, jaký lze zobrazit, je 3000. V režimu živého zobrazení nelze používat operátory vyhledávání.

  • Přednastavené časové rozmezí: Zvolte časový rozsah pro vyhledávání. Například poslední hodina, posledních 12 hodin, posledních 30 dnů.

  • Vlastní: Zvolte Custom (Vlastní) a zadejte čas začátku a čas konce vyhledávání.

 3. Chcete-li určit zdroj dat, ve kterém se má vyhledávat, vyberte zdroj dat z rozevírací nabídky Source (Zdroj).

 4. Chcete-li vyhledat data s konkrétními slovy, zadejte daná klíčová slova do vyhledávacího pole. Viz Optimalizace vyhledávání.

 5. Klikněte na Search (Vyhledat). Zobrazí se seznam dat s podrobnostmi, včetně času, zdroje a informací specifických pro událost. Kliknutím na záhlaví sloupce provedete seřazení podle obsahu sloupce.

 6. Pokud byl zdroj nakonfigurován s pohledem:

  • Data vygenerovaná ze zdroje se v časové ose pohledu automaticky označí záložkou. Kliknutím na data v seznamu přejdete na záznam a můžete sledovat událost.

  • V režimu živého zobrazení klikněte na a přecházejte mezi časovou osou záznamu a živým zobrazením.

 7. Klepnutím na tlačítko exportujete výsledky vyhledávání do souboru .txt. Exportují se pouze informace o událostech. Záznamy a snímky se nevyexportují.

PoložkaPopis
ČasČas, kdy k události došlo.
ZdrojNázev zdroje události.
ServerServer, na který jsou data události odesílána. K dispozici pouze při připojení k více serverům.
Typické položky pro události řízení přístupu
Držitel kartyDržitel karty, který spustí událost.
Event (Událost)Popis události. Příklad: dveře zamknuty.
UmístěníNázev dveří a název ovladače dveří s IP adresou.
FotografieFotografie držitele karty. Chcete-li zobrazit větší obraz, podržte na něm ukazatel myši.
Typické položky pro události nástroje AXIS License Plate Verifier
Registrační značkaČíslo registrační značky zachycené zařízením.
Obvyklé položky pro události AXIS Speed Monitor

Rychlost je vyjádřena v kilometrech za hodinu nebo v mílích za hodinu.

Rychlost při vstupuRychlost, kterou objekt vstupuje do zóny radarové detekce pohybu (RMD).
Rychlost při opuštěníRychlost, kterou objekt opouští zónu RMD.
Minimální rychlostMinimální rychlost, kterou se objekt pohybuje uvnitř zóny RMD.
Průměrná rychlostPrůměrná rychlost, kterou se objekt pohybuje uvnitř zóny RMD.
Maximální rychlostMaximální rychlost, kterou se objekt pohybuje uvnitř zóny RMD.
KlasifikaceKlasifikace objektu. Příklad: Vozidlo.
Vyhledejte data řízení přístupu

Pomocí následujících operátorů vyhledávání můžete optimalizovat vyhledávání a najít nejlepší shody:

 • Pokud chcete vyhledat přesné shody s klíčovými slovy, použijte uvozovky " ". Příklad:

  • Vyhledávání výrazu "dveře 1" vrátí výsledky obsahující „dveře 1“.

  • Vyhledávání výrazu dveře 1 vrátí výsledky obsahující jak výraz „dveře“, tak výraz „1“.

 • Pokud chcete vyhledat shody obsahující všechna klíčová slova, použijte operátor AND. Příklad:

  • Vyhledávání výrazu dveře AND 1 vrátí výsledky obsahující jak výraz „dveře“, tak výraz „1“.

  • Vyhledávání výrazu "dveře 1" AND "vynucené otevření dveří" vrátí výsledky obsahující jak výraz „dveře 1“, tak výraz „vynucené otevření dveří“.

 • Pomocí operátoru OR nebo | vyhledejte shodu obsahující jakékoli klíčové slovo. Příklad:

  • Vyhledávání výrazu "dveře 1" OR "dveře 2" vrátí výsledky obsahující výraz „dveře 1“ nebo výraz „dveře 2“.

  • Vyhledávání výrazu dveře 1 OR dveře 2 vrátí výsledky obsahující výraz „dveře“ nebo „1“ nebo „2“.

 • Použijte kulaté závorky ( ) spolu s operátory AND nebo OR. Příklad:

  • Vyhledávání výrazu (dveře 1 OR dveře 2) AND "vynucené otevření dveří" vrátí výsledky obsahující některý z následujících výrazů:

   „dveře 1“ a „“vynucené otevření dveří“

   „dveře 2“ a „vynucené otevření dveří“

  • Vyhledávání výrazu dveře 1 AND (dveře (vynucené otevření OR otevřeny příliš dlouho)) vrátí výsledky obsahující některý z následujících výrazů:

   „dveře 1“ a „vynucené otevření dveří“

   „dveře 1“ a „dveře otevřeny příliš dlouho“

 • K filtrování čísel v určitém sloupci použijte znaky >, > =, < nebo < =. Příklad:

  • Vyhledávání [Maximální rychlost] > 28 vrátí výsledky obsahující číslo větší než 28 ve sloupci Maximální rychlost.

  • Vyhledávání [Průměrná rychlost] < = 28 vrátí výsledky obsahující číslo menší nebo rovné 28 ve sloupci Průměrná rychlost.

Konfigurace

Karta Nastavení se používá ke správě a údržbě připojených zařízení a nastavení klienta a serverů. K zobrazení karty Konfigurace v klientu AXIS Camera Station klikněte na ikonu a vyberte možnost Konfigurace.

Konfigurace zařízení

V systému AXIS Camera Station znamená termín zařízení síťový produkt s vlastní IP adresou. Kamera označuje zdroj videa, to znamená síťovou kameru nebo port videa (s připojenou analogovou kamerou) na kodéru videa s několika porty. Příklad: Video kodér se 4 porty je jedno zařízení se čtyřmi kamerami.

Poznámka
 • AXIS Camera Station podporuje pouze zařízení s adresami IPv4.
 • Některé video kodéry mají jednu IP adresu pro každý video port. V tomto případě se každý video port bere jako jedno zařízení s jednou kamerou.

V systému AXIS Camera Station může zařízení být:

 • síťová kamera

 • video kodér s jedním nebo více video porty

 • pomocné zařízení mimo kamery, jako je například vstupní/výstupní audio zařízení, síťový reproduktor nebo ovladač dveří

 • interkom

U zařízení můžete provádět následující akce:

Přidání zařízení

Poznámka
 • Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete přidávat zařízení na libovolný připojený server zvolením serveru z rozevíracího seznamu Vybraný server.
 • Oblasti se považují za jednotlivé kamery. Před použitím oblastí je musíte v kameře vytvořit. Viz Používání oblastí.
 • Při přidávání zařízení se čas zařízení automaticky synchronizuje se serverem AXIS Camera Station.
 • Pro název hostitele nedoporučujeme používat zvláštní znaky jako å, ä, nebo ö .
 1. Najděte svá zařízení, video streamy nebo předem nahraná videa.

 2. Přidání zařízení, video streamů nebo předem nahraných videí

Seznam zařízení

Seznam zařízení obsahuje následující informace:

 • Název: Název zařízení. Kliknutím na název zařízení je možné název změnit.

 • IP adresa: IP adresa zařízení. Používá se, pouze není-li u zařízení k dispozici název hostitele.

 • Název hostitele: Název hostitele zařízení. Je-li k dispozici, používá se jako výchozí adresa pro komunikaci.

 • MAC adresa: MAC adresa zařízení.

 • Stav: Stav zařízení.

  • (prázdný): Zařízení lze přidat do systému AXIS Camera Station.

  • Probíhá komunikace: Server AXIS Camera Station se snaží připojit k zařízení.

  • Certifikát HTTPS není důvěryhodný: Systém AXIS Camera Station nemůže ověřit, zda je certifikát HTTPS na tomto zařízení podepsaný důvěryhodným vydavatelem.

  • Chyba komunikace: Systém AXIS Camera Station nemůže kontaktovat zařízení.

  • Zadat heslo: Systém AXIS Camera Station neví, jaké přihlašovací údaje použít pro přístup k zařízení. Klikněte na odkaz pro zadání uživatelského jména a hesla pro účet správce zařízení. Ve výchozím nastavení bude uživatelské jméno a heslo používáno pro všechna zařízení, na kterých uživatel existuje.

  • Nastavení hesla: Kořenový účet a heslo nejsou nastaveny nebo zařízení stále používá výchozí heslo. Kliknutím na odkaz nastavíte heslo kořenového uživatele.

   • Zadejte své heslo nebo klikněte na tlačítko Generate (Generovat) pro automatické vygenerování hesla až do délky povolené zařízením. Doporučujeme automaticky vygenerované heslo zobrazit a zkopírovat.

   • Zvolte, aby se toto heslo použilo na všech zařízeních se stavem Nastavení hesla.

  • Model není podporován: Systém AXIS Camera Station nepodporuje tento model zařízení.

  • Zastaralý firmware: Firmware zařízení je zastaralý a před přidáním kamery do systému AXIS Camera Station je nutné ho aktualizovat.

  • Chybné zařízení: Parametry zařízení načtené stanicí AXIS Camera Station jsou poškozené.

  • Nastavit orientaci sklonu: Klikněte na odkaz, abyste mohli nastavit orientaci sklonu. Před přidáváním kamery musí být nastavena orientace sklonu. Zvolte orientaci sklonu Strop, Stěna nebo Stůl podle toho, jak je kamera nainstalována. U některých modelů kamer je nutné provést nastavení orientace sklonu. Nastavení orientace sklonu zajišťuje, že video z kamery se bude správně zobrazovat, a že nástroje otáčení, naklápění a přibližování budou správně fungovat.

  • Nepodporované zařízení třetí strany: Systém AXIS Camera Station nepodporuje toto konkrétní zařízení třetí strany.

  • Použití je možné pouze se systémem AXIS Companion: Zařízení je určeno k použití se systémem AXIS Companion a nelze je použít se systémem AXIS Camera Station.

 • Výrobce: Výrobce zařízení.

 • Model: Model zařízení.

Nalezení vašich zařízení

Zařízení ve vaší síti jsou zobrazena automaticky. Chcete-li vyhledat zařízení, která nejsou uvedena v seznamu:

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Add devices (Nastavení > Zařízení > Přidat zařízení).

 2. Klikněte na možnost Cancel (Zrušit), pokud chcete přerušit probíhající prohledávání sítě.

 3. Klikněte na tlačítko Manual search (Manuální vyhledávání).

 4. Jestliže chcete vyhledat více zařízení v jednom nebo více rozsazích IP adres:

  1. Vyberte možnost Search one or more IP ranges (Prohledat jeden nebo více rozsahů IP).

  2. Zadejte rozsah IP adres. Příklad: 192.168.10.*, 192.168.20-22.*, 192.168.30.0-50

   • Pro všechny adresy ve skupině použijte zástupný znak.

   • Pro rozsah adres použijte pomlčku.

   • Pro oddělení jednotlivých rozsahů použijte čárku.

  3. Chcete-li změnit výchozí port 80, zadejte rozsah portů. Příklad: 80, 1080-1090

   • Pro rozsah portů použijte pomlčku.

   • Pro oddělení více rozsahů použijte čárku.

  4. Klikněte na Search (Vyhledat).

 5. Jestliže chcete vyhledat jedno nebo více konkrétních zařízení:

  1. Vyberte možnost Enter one or more hostnames or IP addresses (Zadejte jeden nebo více názvů hostitelů nebo IP adres).

  2. Zadejte názvy hostitelů nebo IP adresy oddělené čárkou.

  3. Klikněte na Search (Vyhledat).

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Nalezení video streamů

Můžete přidat video streamy, které podporují následující:

 • Protokol: RTSP, HTTP, HTTPS

 • Kódování videa: M-JPEG pro protokoly HTTP a HTTPS, H.264 pro RTSP

 • Kódování audia: AAC a G.711 pro RTSP

Podporovaná schémata URL video streamu:

 • rtsp://<adresa>:<port>/<cesta>

  Příklad: rtsp://<adresa>:554/axis-media/media.amp

 • http://<adresa>:80/<cesta>

  Příklad: http://<adresa>:80/axis-cgi/mjpg/video.cgi?date=1&clock=1&resolution=1920x1080

 • https://<adresa>:443/<path>

  Příklad: https://<adresa>:443/axis-cgi/mjpg/video.cgi?date=1&clock=1&resolution=1920x1080

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Add devices (Nastavení > Zařízení > Přidat zařízení).

 2. Klikněte na možnost Enter stream URLs (Zadat adresy URL streamů) a zadejte jednu nebo více adres URL streamu oddělených čárkou.

 3. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

Vyhledání předem nahraných videí

Do AXIS Camera Station můžete přidat předem nahraná videa ve formátu MKV a nakonfigurovat narovnávací soubor, abyste video stream předem nahraného videa narovnali.

Soubory MKV musí podporovat následující:

 • Kódování videa: M-JPEG, H.264, H.265

 • Kódování audia: AAC

Toto je příklad narovnávacího souboru. Další informace naleznete zde: Nastavení obrazu.

RadialDistortionX=-43.970703 RadialDistortionY=29.148499 RadialDistortionZ=715.732193 TiltOrientation=Desk OpticalCenterX=1296 OpticalCenterY=972
 1. Vytvořte složku PrerecordedVideos v umístění C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station Server.

 2. Přidejte do složky soubor MKV.

 3. Chcete-li video stream narovnat, přidejte do složky narovnávací soubor (.dewarp) se stejným názvem, jako má soubor MKV.

 4. Přejděte do části Configuration > Devices > Add devices (Konfigurace > Zařízení > Přidat zařízení) a zapněte funkci Include prerecorded video (Zahrnout předem nahrané video).

  Můžete najít své předem nahrané video a několik předem nahraných videí poskytnutých systémem.

Přidání zařízení, video streamů nebo předem nahraných videí
 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Add devices (Nastavení > Zařízení > Přidat zařízení).

 2. Chcete-li změnit název zařízení, klikněte na něj v seznamu a zadejte nový název.

 3. Vyberte zařízení, video streamy nebo předem nahraná videa. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

 4. Zvolte, zda se v případech, kdy je to možné, u zařízení mají používat názvy hostitelů místo IP.

 5. Zvolte způsob nastavování zařízení.

  • Vyberte možnost Quick configuration (Rychlá konfigurace) a klikněte na tlačítko Next (Další). U zařízení se schopností videa vyberte dobu uchovávání, metodu záznamu a místo, kam se má záznam uložit. Pro video streamy a předem nahraná videa je možné nakonfigurovat pouze nepřetržité zaznamenávání.

  • Vyberte Site Designer configuration (Nastavení Site Designer) a klikněte na tlačítko Next (Další). Zadejte svůj přístupový kód nebo nahrajte soubor s nastavením Site Designer a klikněte na možnost Import. Viz Importování projektů nástroje Site Designer.

 6. Klikněte na tlačítko Install (Instalovat). Systém AXIS Camera Station automaticky povolí HTTPS u zařízení, která jej podporují.

Importování projektů nástroje Site Designer

AXIS Site Designer je internetový nástroj, který vám pomůže při návrhu umístění s produkty a příslušenstvím Axis. Díky šablonám umístění si můžete přizpůsobit vlastní řešení dohledu.

Po vytvoření projektu návrhu umístění v nástroji AXIS Site Designer můžete projekt importovat do stanice AXIS Camera Station. Pokud jste dříve k nastavení zařízení použili nástroj Site Designer, budete mít možnost online přístupu k designu po zadání přístupového kódu. Podle potřeby můžete zvolit také stažený soubor s nastavením Site Designer.

Z projektu Site Designer je možné importovat nastavení, pouze přidáváte-li zařízení Axis.

Importování projektu nástroje Site Designer do systému AXIS Camera Station:

 1. Vygenerujte přístupový kód k projektu nástroje Site Designer nebo vyhledejte soubor projektu.

  1. Přihlaste se na adrese http://sitedesigner.axis.com pomocí svého účtu MyAxis.

  2. Zvolte projekt a přejděte na stránku projektu.

  3. Klikněte na položku Share (Sdílet).

  4. Klikněte na Generate code (Generovat kód), jestliže je server AXIS Camera Station připojen k internetu. Nebo klikněte na Download settings file (Stáhnout soubor nastavení), jestliže AXIS Camera Station není připojena k internetu.

 2. V klientu AXIS Camera Station přejděte na možnosti Nastavení > Zařízení > Přidat zařízení.

 3. Vyberte kamery a klikněte na tlačítko Přidat.

 4. Vyberte nastavení Site Designer a klikněte na tlačítko Další.

 5. Vyberte možnost Přístupový kód a přístupový kód zadejte. Nebo vyberte možnost Choose file (Vybrat soubor) a vyhledejte soubor nastavení Site Designer, který jste stáhli.

 6. Klikněte na Import. Automaticky se vybere první zařízení, které odpovídá IP adrese, kterou přidáváte. Pokud se žádná adresa IP neshoduje, bude vybráno první zařízení, které odpovídá názvu zařízení. Jinak z rozevírací nabídky některou vyberte.

 7. Klikněte na tlačítko Install (Instalovat).

Nastavení importovaná z projektu Site Designer

Při importu projektu Site Designer se do nástroje AXIS Camera Station importují tato nastavení:

 • Plány s názvem a časovými sloty.

 • Mapy s názvem, barvou ikony, umístění ikony a názvem položky.

 • Pro kodéry, videodekodéry, ovladače dveří, radarové detektory a reproduktory:

  • Název

  • Popis

 • Pro kamery, interkomy a sérii F/FA:

  • Název

  • Popis

  • Záznam spuštěný pohybem: rozvrh a profil nahrávání včetně snímkové frekvence, rozlišení, kódování videa a komprese

  • Nepřetržitý záznam: rozvrh a profil nahrávání včetně snímkové frekvence, rozlišení, kódování videa a komprese

  • Poznámka
   • Pokud je v projektu Site Designer definovaný pouze jeden z profilů záznamu nebo jsou definované dva shodné profily záznamu, po importování projektu Site Designer se profil v nástroji AXIS Camera Station nastaví na „Střední úroveň“.
   • Pokud jsou v projektu definované oba profily záznamu, po importování projektu Site Designer se v nástroji AXIS Camera Station profil kontinuálního záznamu nastaví na „Střední úroveň“ a záznam spuštěný pohybem se nastaví na „Vysokou úroveň“.
   • Rozlišení se nastaví na poměr stran, který ideálně odpovídá nástroji AXIS Camera Station. Po importu může být rozlišení jiné než to, které bylo nastaveno v projektu Site Designer.
  • Síla nástroje Zipstream

  • Nastavení zvuku pro živé zobrazení a záznam

  • Doba uchovávání záznamů

  • Poznámka
   • Nastavení zvuku je v nástroji AXIS Camera Station možné provést pouze tehdy, má-li zařízení vestavěný mikrofon nebo reproduktor. Chcete-li použít externí zvukové zařízení, po instalaci zařízení tuto možnost povolte.
   • Toto nastavení zvuku nelze použít pro interkomy. U interkomů je zvuk povolený pouze v případě živého zobrazení, a to i v případě, že nastavení projektu Site Designer je jiné.
Přidání zařízení třetí strany

Zařízení třetí strany lze do systému AXIS Camera Station přidat stejným způsobem, jakým jsou přidávána zařízení Axis. Viz Přidání zařízení.

Poznámka

Do AXIS Camera Station můžete také přidat zařízení třetích stran jako video streamy. Viz Nalezení video streamů.

Podrobné informace o podpoře zařízení třetí strany naleznete v aktuálních technických listech.

Poznámka

Můžete si stáhnout a spustit nástroj AXIS Camera Station Device Compatibility Tool k ověření kompatibility pro vaše síťové video zařízení se systémem AXIS Camera Station 5 či jeho novějšími verzemi. Nástroj zkontroluje, zda systém AXIS Camera Station dokáže přijímat video stream z vašeho síťového video zařízení. Viz nástroj k pověření kompatibility se systémem AXIS Camera Station.

Systém AXIS Camera Station nesplňuje normu ONVIF, ale vyžaduje, aby zařízení jiných výrobců byla kompatibilní s profilem S ONVIF a aby byla ověřena nástrojem k ověření kompatibility se systémem AXIS Camera Station. Systém AXIS Camera Station podporuje následující funkce pro zařízení jiných výrobců podle norem IEC62676-2-31 a IEC62676-2-32:

 • Vyhledání kamery

 • Kódování videa: M-JPEG, H.264

 • Kódování audia: G.711 (jednocestné, ze zařízení do systému AXIS Camera Station)

 • Jeden video profil na kameru

 • Živé zobrazení

 • Nepřetržité a ruční zaznamenávání

 • Přehrávání

 • Export záznamů

 • Spouštěče události zařízení

 • PTZ

Používání oblastí

Oblasti pohledu jsou podporovány určitými modely kamer. Systém AXIS Camera Station obsahuje na stránce Přidat zařízení seznam všech sledovaných oblastí jako jednotlivé kamery. Viz Přidání zařízení.

Všechny oblasti pohledu v síťové kameře se v celkovém počtu kamer povolených licencí AXIS Camera Station počítají jako jedna kamera. Počet kamer, které lze přidat, závisí na nainstalované licenci. Každá licence na systém AXIS Camera Station dovoluje používání určitého počtu kamer.

Jestliže chcete oblasti pohledu používat se systémem AXIS Camera Station, oblasti pohledu musí být nejprve v kameře aktivovány:

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Cameras (Nastavení > Zařízení > Kamery).

 2. Zvolte kameru a klikněte na odkaz ve sloupci s adresami.

 3. Na stránce konfigurace kamery zadejte uživatelské jméno a heslo pro přihlášení.

 4. Vzhledem k tomu, že postup povolení sledovaných oblastí se liší v závislosti na modelu a firmwaru kamery, doporučujeme kliknout na nápovědu a přečíst si pokyny k vyhledání jednotlivých nastavení.

Kamery

Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Cameras (Nastavení > Zařízení > Kamery), kde najdete seznam všech kamer, které byly do systému AXIS Camera Station přidány. Je uveden název kamery, adresa, MAC adresa, výrobce, mode, kanál videa a server, pokud je kamera připojena k více serverům AXIS Camera Station.

Na této stránce můžete provádět následující činnosti:

 • Chcete-li otevřít stránku konfigurace kamery, klikněte na odkaz adresy kamery.

 • Poznámka

  Jestliže klient AXIS Camera Station běží externě a server AXIS Camera Station a kamery jsou za NAT, stránka konfigurace se neotevře.

 • Jestliže chcete upravit nastavení kamery, klikněte na možnost Upravit. Viz Úprava nastavení kamery.

 • Jestliže chcete vybrané kamery odstranit, klikněte na Odstranit.

 • Poznámka

  Tímto se vymažou všechny záznamy včetně záznamů, které jsou uzamknuty.

 • Pro vyhledání konkrétních kamer použijte pole Napište, co hledáte.

Používání oblastí pohledu

Oblasti pohledu jsou podporovány určitými modely kamer. Systém Axis Camera Station obsahuje na stránce Přidat zařízení seznam všech sledovaných oblastí jako jednotlivé kamery. Viz Přidání zařízení.

Poznámka

Jestliže chcete sledované oblasti používat v systému AXIS Camera Station, sledované oblasti musí být nejprve na stránce konfigurace kamery aktivovány. Odkazy na všechny nainstalované kamery naleznete v nabídce Configuration > Devices > Cameras (Nastavení > Zařízení > Kamery).

Všechny oblasti pohledu v síťové kameře se v celkovém počtu kamer povolených licencí AXIS Camera Station počítají jako jedna kamera. Počet kamer, které lze přidat, závisí na nainstalované licenci. Každá licence na systém AXIS Camera Station dovoluje používání určitého počtu kamer.

Úprava nastavení kamery

Úprava nastavení kamery:

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Cameras (Nastavení > Zařízení > Kamery).

 2. Vyberte kameru a klikněte na Editovat.

 3. V části Nastavení:

  • Možnost Aktivní je vybrána jako výchozí. Když zrušíte zaškrtnutí možnosti Aktivní, stream videa nelze v živém zobrazení ani zaznamenávat, ani prohlížet. Záznamy a živé zobrazení lze přesto konfigurovat.

  • Zadejte jedinečný název kamery a popis.

  • Zadejte název hostitele nebo IP adresu a číslo portu kamery, pokud se liší od výchozího portu 80.

  • Pokud je u kodérů videa s více porty k dispozici políčko Kanál, zadejte číslo portu. Pokud je u oblastí k dispozici políčko Channel (Kanál), zadejte číslo odpovídající oblasti.

 4. V části Přihlašovací údaje zadejte uživatelské jméno a heslo účtu správce kamery. Toto heslo bude systém AXIS Camera Station používat ke komunikaci s kamerou.

Jiná zařízení

Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Other devices (Konfigurace > Zařízení > Další zařízení). Zobrazí se seznam zařízení bez schopnosti zaznamenávání obrazu, například ovladače dveří, audio zařízení nebo V/V moduly.

Informace o podporovaných výrobcích najdete na adrese www.axis.com. Viz Používání audia z dalších zařízení

Na této stránce můžete provádět následující činnosti:

 • Vybrat zařízení, kliknout na možnost Upravit a upravit nastavení zařízení, jako například název zařízení, adresu a heslo.

 • Vyberte zařízení a klikněte na možnost Odstranit, pokud chcete zařízení ze systému AXIS Camera Station odstranit.

 • Chcete-li otevřít stránku konfigurace zařízení, klikněte na odkaz adresy zařízení.

 • Poznámka

  Jestliže mezi klientem AXIS Camera Station a zařízením je NAT nebo brána firewall, stránka konfigurace se neotevře.

Editace nastavení dalších zařízení

Úprava nastavení jiných zařízení, než je kamera:

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Other devices (Nastavení > Zařízení > Další zařízení).

 2. Zvolte zařízení a klikněte na možnost Edit (Editovat).

 3. V části Nastavení:

  • Zadejte jedinečný název pomocného zařízení. Tento název se zobrazí v systému AXIS Camera Station.

  • Zadejte název hostitele nebo IP adresu a číslo portu zařízení, pokud se liší od výchozího portu 80.

 4. V části Přihlašovací údaje zadejte uživatelské jméno a heslo účtu správce zařízení.

Profily streamu

Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Stream profiles (Nastavení > Zařízení > Profily streamu) a otevřete stránku Profily streamu. Zobrazí se seznam všech kamer. Pro vyhledání kamer v seznamu použijte pole Napište, co hledáte.

Mikrofon udává, že kamera má aktivovaný mikrofon (zabudovaný, připojený, pomocné zařízení). Mikrofon přenáší zvuk z kamery do živého pohledu a záznamů. Žádné zabudované mikrofony nebo reproduktory nelze sdílet s jinými kamerami.

Reproduktor udává, že zvolená kamera má aktivovaný reproduktor (zabudovaný nebo externí pomocné zařízení). V živém zobrazení můžete použít tlačítko Speak (Hovor) nebo Push-to-talk pro přenášení mluvených zpráv pomocí reproduktoru.

V nastavení živého zobrazení a záznamů je možné použít následující profily:

 • Videoprofily: Obsahuje nastavení profilu pro rozlišení, formát videa, snímkovou frekvenci a komprimaci. Každá kamera zobrazuje nastavení pro své videoprofily. Postup aktivace nastavení profilů v záznamech naleznete v tématu Pravidla akcí.

  • Vysoký: Optimalizováno pro nejvyšší kvalitu a rozlišení.

  • Střední: Optimalizováno pro vyvážení vysoké kvality a výkonu.

  • Nízký: Optimalizováno pro výkon.

 • Poznámka

  V živém zobrazení nebo záznamech je profil streamu nastaven ve výchozím nastavení na Automatický. To znamená, že profil streamu bude automaticky změněn na možnost High (Vysoký), Medium (Střední) nebo Low (Nízký) v závislosti na dostupné velikosti video streamu.

 • Zvuk: Obsahuje nastavení profilu pro používání mikrofonu a reproduktorů.

Editování profilů streamu

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Stream profiles (Nastavení > Zařízení > Profily streamu) a kamery vyberte.

 2. V části Video profiles (Profily videa) nakonfigurujte pro každý profil videa následující:

  • Encoder (Kodér): Dostupné možnosti závisejí na konfiguracích video kodéru zařízení. Tato možnost je k dispozici pouze u zařízení třetích stran.

   • Jednu konfiguraci video kodéru nelze použít pro více než jeden profil videa.

   • Jestliže zařízení obsahuje pouze jednu konfiguraci kodéru, zobrazí se pouze profil Medium (Střední).

  • Resolution (Rozlišení): Možnosti, které jsou k dispozici, závisejí na modelu kamery. Vyšší rozlišení poskytuje obraz s větším množstvím detailů, ale vyžaduje více z šířky pásma a větší prostor na úložišti.

  • Formát: Možnosti, které jsou k dispozici, závisejí na modelu kamery. Formát H.264 je podporován většinou modelů kamer a vyžaduje menší šířku pásma a méně místa na úložišti ve srovnání například s M-JPEG.

  • Poznámka

   Kamery mohou mít vždy pouze jeden nakonfigurovaný profil MPEG-4.

  • Snímková frekvence: Skutečná snímková frekvence závisí na modelu kamery, podmínkách sítě a konfiguraci počítače.

  • Komprese: Nízká komprese zvyšuje kvalitu obrazu, ale vyžaduje větší šířku pásma a více místa na úložišti.

  • Zipstream: Chcete-li v reálném čase snížit průměrný datový tok ve streamu H. 264 nebo H. 265, zvolte požadovanou úroveň redukce datového toku. Tato možnost je k dispozici pouze u zařízení Axis podporujících funkci Zipstream. Zvolíte-li výchozí hodnotu, bude použito nastavení Zipstreamu zadané prostřednictvím stránky konfigurace zařízení.

   Parametr intenzity definuje úroveň výkonu pro Zipstream.

  • IntenzitaÚroveň výkonuViditelné výsledky
   VypnutoVypnutoŽádné
   10Nízká.Žádný viditelný efekt na většině scén
   20StředníViditelný efekt na některých scénách: menší šum a mírně nižší úroveň podrobností v oblastech nižšího zájmu.
   30Vysoká.Viditelný efekt na mnoha scénách: menší šum a nižší úroveň podrobností v oblastech nižšího zájmu.
   40VyššíViditelný efekt na ještě více scénách: menší šum a nižší úroveň podrobností v oblastech nižšího zájmu.
   50ExtrémníViditelný efekt na většině scén: menší šum a nižší úroveň podrobností v oblastech nižšího zájmu.
 3. V části Zvuk nakonfigurujte následující:

  • Mikrofon: Chcete-li ke kameře přidružit mikrofon, zvolte Built-in microphone or line in (Vestavěný mikrofon nebo linkový vstup) nebo mikrofon jiného zařízení. Viz Používání audia z dalších zařízení.

  • Speaker: (Reproduktor) Chcete-li ke kameře přidružit reproduktor, zvolte Built-in speaker or line out (Vestavěný reproduktor nebo linkový výstup) nebo reproduktor jiného zařízení. Pro provádění mluvených oznámení můžete použít mikrofon připojený k počítači. Viz Používání audia z dalších zařízení.

  • Použít mikrofon pro: Zvuk z mikrofonu můžete povolit pro jeden nebo dva streamy. Audio je možné povolit pro Živé zobrazení a zaznamenávání, pouze pro Živé zobrazení nebo pouze pro zaznamenávání.

 4. V části Advanced (Pokročilé) nakonfigurujte následující nastavení:

  • Jestliže chcete během streamování videa umožnit shromažďování dat pro chytré vyhledávání, zvolte možnost Include analytics data (Zahrnout analytická data). Tato možnost je k dispozici pouze pro zařízení Axis, která podporují analytická data.
   Shromažďování dat pro Chytré vyhledávání 1 může zvýšit odezvu při streamování živého videa.

  • V zájmu lepší kompatibility se zařízení třetích stran můžete výběrem možnosti Použít FFmpeg povolit streamování FFmpeg. Tato možnost je k dispozici pouze u zařízení třetích stran.

  • Chcete-li zobrazit indikátory objektů, které jsou detekovány kamerou PTZ v živém zobrazení, vyberte možnost Zobrazení indikátorů automatického sledování objektů PTZ a nastavte čas zásobníku video streamu (až 2000 milisekund). Tato možnost je k dispozici pouze pro kameru PTZ Axis PTZ s nakonfigurovaným autotrackingem AXIS PTZ. Úplný postup nastavení autotrackingu AXIS PTZ v AXIS Camera Station naleznete v části Nastavení autotrackingu AXIS PTZ.

  • Chcete-li přizpůsobit nastavení streamu pro konkrétní profil:

   1. Přejděte do části Stream customization (Přizpůsobení streamu).

   2. Zadejte nastavení pro profil oddělená symbolem &.

    Příklad: zadejte overlays=off&color=0pro skrytí překryvů na dané kameře.

  • Poznámka
   • Vlastní nastavení je nadřazeno všem stávajícím nastavením.
   • Do vlastních nastavení nezahrnujte citlivé informace.
 5. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

Přizpůsobení nastavení profilu

Jestliže chcete přizpůsobit nastavení profilu pro rozlišení, snímkovou frekvenci, kompresi, formát videa a zvuku, zvolte kameru, kterou chcete nastavit. V případě kamer stejného modelu, které mají stejné konfigurační možnosti, lze nakonfigurovat několik kamer současně. Viz Nastavení konfigurace.

Jak přizpůsobit nastavení profilu pro záznamy, najdete v části Metoda záznamu.

Optimalizovat nastavení profilu pro nízkou šířku pásma

Rozlišení a obnovovací kmitočet použité v pracovním prostoru Živé zobrazení lze omezit, aby se snížila spotřeba šířky pásma, například tehdy, když se používá pomalé spojení mezi klientem AXIS Camera Station a serverem AXIS Camera Station. Viz Využití šířky pásma v části Streamování.

Používání audia z dalších zařízení

Audio z dalších (mimo kameru) či pomocných zařízení lze používat společně s videem ze síťové kamery nebo video enkodéru pro živé prohlížení nebo zaznamenávání.

Poznámka

Ke kamerové stanici AXIS Camera Station je třeba nejprve přidat externí audio zařízení. Informace o úpravě audio zařízení naleznete v části Jiná zařízení. Pokud chcete spravovat audio zařízení, podívejte se do části Úprava profilu streamu v tématu Profily streamu.

 1. Přidejte zařízení jiné než kamery k systému AXIS Camera Station. Viz Přidání zařízení.

 2. Nakonfigurujte kameru na používání audia ze zařízení. Viz Profily streamu.

 3. Aktivujte audio u Živého zobrazení nebo Záznamu. Viz Profily streamu.

Příklady

Připravte audio zařízení a udělejte živé oznámení.
Vytvořte si akční tlačítko, jímž ručně přehrajete audio, když bude detekován pohyb.
Při detekci pohybu nechte automaticky přehrát audio.
Přidání zvukového záznamu do reproduktoru a systému AXIS Camera Station

Nastavení obrazu

Nastavení obrazu můžete konfigurovat u kamer připojených k systému AXIS Camera Station.

Poznámka

Změny nastavení obrazu se projeví okamžitě.

Konfigurace nastavení obrazu:

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Image configuration (Nastavení > Zařízení > Nastavení obrazu). Zobrazí se seznam všech kamer, které byly do systému AXIS Camera Station přidány.

 2. Po výběru kamery se pod seznamem spustí video v reálném čase. Pomocí pole Type to search (Napište, co hledáte) můžete v seznamu najít konkrétní kameru.

 3. Nakonfigurujte nastavení obrazu.

Nastavení obrazu

Jas: Upravuje jas obrazu. Vyšší hodnota znamená jasnější obraz.

Úroveň barevnosti: Upravuje sytost barev. Chcete-li snížit sytost barev, zvolte nižší hodnotu. Barevnost úrovně 0 znamená černobílý obraz. Maximální hodnota znamená maximální sytost barev.

Ostrost: Upravuje intenzitu ostrosti obrazu. Zvyšování ostrosti může zvýšit šum obrazu, obzvláště v situacích s nízkým osvětlením. Vysoká ostrost může také zavádět obrazové artefakty kolem oblastí s vysokým kontrastem, například ostré okraje. Nízká ostrost snižuje šum obrazu, ale činí obraz méně ostrým.

Kontrast: Upravuje kontrast obrazu.

Vyvážení bílé: V rozevírací nabídce nastavte možnost vyvážení bílé. Vyvážení bílé se používá pro úpravu barev obrazu tak, aby vypadaly stejně bez ohledu na teplotu barvy zdroje světla. Při výběru možnosti Automaticky nebo Auto kamera identifikuje zdroj světla a automaticky kompenzuje jeho barvu. Pokud výsledek nebude uspokojivý, zvolte možnost odpovídající typu zdroje světla. Možnosti, které jsou k dispozici, závisí na modelech kamery.

Otočit obraz: Nastavte úhly otáčení obrazu.

Automatické otáčení obrazu: Zapnutím této funkce automaticky upravíte otáčení obrazu.

Zrcadlení obrazu: Zapnutím spustíte zrcadlení obrazu.

Kompenzace světla na pozadí: Zapněte, pokud určitý jasný bod světla, například žárovka osvětlení, způsobuje, že další oblasti obrazu se budou zdát příliš tmavé.

Dynamický kontrast (široký dynamický rozsah): Zapněte, pokud chcete použít široký dynamický rozsah ke zlepšení expozice, když je v obrazu značný kontrast mezi světlými a tmavými oblastmi. Pro nastavení dynamického kontrastu můžete použít posuvný přepínač. Dynamický kontrast aktivujte při intenzivním světle v pozadí. Při nízkém osvětlení dynamický kontrast deaktivujte.

Vlastní nastavení narovnání: Můžete importovat narovnávací soubor, který obsahuje parametry objektivu, optické středy a orientaci naklápění kamery. Kliknutím na tlačítko Reset (Obnovit) obnovte původní hodnoty parametrů.

 1. Vytvořte narovnávací soubor, který bude obsahovat následující parametry:

  • Požadováno: RadialDistortionX, RadialDistortionY, RadialDistortionZTiltOrientation. Možná nastavení parametru TiltOrientation jsou stěna, stůla strop.

  • Volitelné: OpticalCenterXOpticalCenterY. Pokud chcete nastavit optické středy, musíte zahrnout oba parametry.

 2. Klikněte na tlačítko Import a přejděte k narovnávacímu souboru.

 3. Toto je příklad narovnávacího souboru:
 4. RadialDistortionX=-43.970703 RadialDistortionY=29.148499 RadialDistortionZ=715.732193 TiltOrientation=Desk OpticalCenterX=1296 OpticalCenterY=972

Předvolby PTZ

Otáčení, naklápění a zoom (PTZ) je schopnost otáčet (pohybovat vlevo a vpravo), naklápět (pohybovat nahoru a dolů) a přibližovat a vzdalovat.

Přejděte do nabídky Configuration > Devices > PTZ presets (Nastavení > Zařízení > Předvolby PTZ). Zobrazí se seznam všech kamer, které lze s PTZ použít. Kliknutím na kameru zobrazte všechny předvolby, které jsou pro kameru k dispozici. Klikněte na možnost Obnovit, aby se aktualizoval seznam předvoleb.

PTZ můžete použít s:

 • kamerami PTZ, to znamená kamerami se zabudovaným mechanickým systémem PTZ

 • pevnými kamerami, na kterých je aktivován digitální systém PTZ

Digitální systém PTZ se aktivuje ze zabudované stránky konfigurace kamery. Další informace viz návod pro uživatele kamery. Abyste mohli otevřít stránku konfigurace, přejděte na stránku Správa zařízení, zvolte kameru a klikněte na odkaz ve sloupci Adresa.

Předvolby PTZ je možné nakonfigurovat v nástroji AXIS Camera Station a na stránce konfigurace kamery. Doporučujeme nakonfigurovat přednastavení PTZ v nástroji AXIS Camera Station.

 • Je-li na stránce konfigurace kamery nakonfigurována předvolba PTZ, můžete zobrazit pouze stream v předvolbě. PTZ pohyby v živém zobrazení lze zobrazovat i zaznamenávat.

 • Je-li předvolba PTZ nakonfigurována v nástroji AXIS Camera Station, můžete si prohlédnout úplný stream kamery. PTZ pohyby v živém zobrazení nelze zobrazovat ani zaznamenávat.

Poznámka

Jestliže je aktivována kontrolní fronta kamery, systém PTZ nelze používat. Další informace o kontrolní frontě a jak ji aktivovat a deaktivovat najdete v návodu pro uživatele kamery.

Jestliže chcete přidat předvolbu:

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > PTZ presets (Nastavení > Zařízení > Předvolby PTZ) a v seznamu kamer zvolte kameru.

 2. U kamer vybavených mechanickým systémem PTZ můžete posunout pohled kamery na požadované místo pomocí ovládání PTZ. U kamer s digitálním PTZ pak použijte kolečko myši. Tím lze zobrazení přiblížit a posunout pohled kamery na požadované místo.

 3. Klikněte na Add (Přidat) a zadejte název nové předvolby.

 4. Klikněte na OK.

Jestliže chcete předvolbu odstranit, vyberte ji a klikněte na Odstranit. Tím se předvolba odstraní ze systému AXIS Camera Station i z kamery.

Správa zařízení

Správa zařízení poskytuje nástroje pro správu a údržbu zařízení připojených k systému AXIS Camera Station.

Stránku Správa zařízení otevřete z nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

Pokud jste v Nastavení upgradu firmwaru nastavili automatickou kontrolu dostupnosti nových verzí firmwaru, zobrazí se v případě dostupnosti nové verze firmwaru pro zařízení odkaz. Verze firmwaru aktualizujete kliknutím na odkaz. Viz Upgradování firmwaru.

Aktualizace verzí firmwaru

Pokud jste v Aktualizace AXIS Camera Stationnastavili automatickou kontrolu dostupných nových verzí softwaru, zobrazí se v případě dostupnosti nové verze softwaru AXIS Camera Station odkaz. Kliknutím na odkaz nainstalujete novou verzi softwaru AXIS Camera Station.

Instalace nové verze softwaru AXIS Camera Station

Zobrazí se seznam zařízení přidaných do systému AXIS Camera Station. Pro vyhledání zařízení v seznamu použijte pole Napište, co hledáte. Jestliže chcete skrýt nebo zobrazit sloupce, klikněte pravým tlačítkem v záhlaví a zvolte, které sloupce se mají zobrazit. Jestliže chcete sloupce zobrazit v odlišném pořadí, přetáhněte a upusťte záhlaví.

Seznam zařízení obsahuje následující informace:

 • Název: Název zařízení nebo seznam názvů všech spojených kamer, jestliže dané zařízení je kodérem videa s několika připojenými kamerami nebo síťovou kamerou s několika oblastmi.

 • MAC adresa: MAC adresa zařízení.

 • Stav: Stav zařízení.

  • OK: Standardní stav zařízení s navázaným připojením.

  • Údržba: Zařízení prochází údržbou a dočasně není přístupné.

  • Nepřístupné: K zařízení se nelze připojit.

  • Není přístupné přes nastavený název hostitele: Se zařízením nelze navázat spojení přes jeho název hostitele.

  • Server není přístupný: Nelze navázat spojení se serverem, ke kterému je zařízení připojeno.

  • Zadat heslo: Spojení se zařízením se naváže až po zadání platných přihlašovacích údajů. Klikněte na odkaz a zadejte platné přihlašovací údaje. Pokud zařízení podporuje šifrované připojení, heslo bude ve výchozím nastavení odesláno zašifrované.

  • Nastavení hesla: Kořenový účet a heslo nejsou nastaveny nebo zařízení stále používá výchozí heslo. Kliknutím na odkaz nastavíte heslo kořenového uživatele.

   • Zadejte své heslo nebo klikněte na tlačítko Generate (Generovat) pro automatické vygenerování hesla až do délky povolené zařízením. Doporučujeme automaticky vygenerované heslo zobrazit a zkopírovat.

   • Zvolte, aby se toto heslo použilo na všech zařízeních se stavem Set password (Nastavení hesla).

   • Chcete-li povolit HTTPS, zvolte možnost Enable HTTPS, pokud zařízení tuto možnost podporuje.

  • Typ hesla: nešifrované: Spojení se zařízením se nenaváže, protože zařízení dříve používalo k připojení šifrované heslo. Z bezpečnostních důvodů systém AXIS Camera Station neumožňuje použití nezašifrovaného hesla u zařízení, u kterých se dříve používalo šifrované heslo. V případě zařízení podporujících šifrování se typ připojení nastavuje na stránce konfigurace zařízení.

  • Chyba certifikátu: Certifikát na zařízení obsahuje neznámou chybu.

  • Certifikát brzo vyprší: Platnost certifikátu na zařízení brzy vyprší.

  • Platnost certifikátu vypršela: Platnost certifikátu na zařízení vypršela.

  • Certifikát HTTPS není důvěryhodný: Certifikát HTTPS na zařízení není pro software AXIS Camera Station důvěryhodný.

  • HTTP selhalo: Se zařízením nelze navázat spojení HTTP.

  • Protokol HTTPS selhal: Se zařízením nelze navázat spojení HTTPS.

  • Protokol HTTP a HTTPS selhal (příkaz ping nebo UDP OK): Se zařízením nelze navázat spojení HTTP ani HTTPS. Zařízení reaguje na příkaz „ping“ a komunikaci UDP (User Datagram Protocol).

 • Adresa: Adresa zařízení. Klikněte na odkaz, jestliže chcete přejít na stránku konfigurace zařízení. Zobrazuje IP adresu nebo název hostitele (podle možnosti zvolené při přidání zařízení). Viz Karta konfigurace zařízení.

 • Název hostitele: Název hostitele zařízení, je-li k dispozici. Klikněte na odkaz, jestliže chcete přejít na stránku konfigurace zařízení. Zobrazený název hostitele je plně kvalifikovaný název domény. Viz Karta konfigurace zařízení.

 • Výrobce: Výrobce zařízení.

 • Model: Model zařízení.

 • Firmware: Verze firmwaru, kterou zařízení momentálně používá.

 • DHCP: Zda je zařízení připojeno k serveru pomocí DHCP.

 • HTTPS: Stav HTTPS zařízení. Viz stav HTTPS v Zabezpečení.

 • IEEE 802.1X: Stav IEEE 802.1X zařízení. Viz stav IEEE 802.1X v Zabezpečení.

 • Server: Server AXIS Camera Station, ke kterému je zařízení připojeno.

 • Označení: (ve výchozím nastavení skrytá) Označení přidaná k zařízení.

 • Přátelský název UPnP: (Ve výchozím nastavení skryté) Název UPnP. Jedná se o popisný název používaný k usnadnění identifikace zařízení.

U zařízení můžete provádět následující akce:

 • Přiřadit IP adresu zařízením. Viz Přiřazení IP adresy.

 • Nastavení hesla pro zařízení. Viz Správa uživatelů.

 • Upgrade firmwaru zařízení Viz Upgradování firmwaru.

 • Nastavení data a času na zařízeních. Viz Nastavení data a času.

 • Restart zařízení.

 • Obnovení většiny nastavení zařízení, včetně hesla, na výchozí hodnoty. Neresetují se následující nastavení: zavedené kamerové aplikace, iniciační protokol (DHCP nebo statický), statická IP adresa, výchozí router, maska podsítě, čas systému.

 • Poznámka

  Aby se zabránilo v neoprávněném přístupu, důrazně se doporučuje po obnovení zařízení nastavit heslo.

 • Nainstalovat aplikaci kamery do zařízení. Viz Instalace aplikace kamery.

 • Znovu načíst zařízení, jestliže nastavení bylo změněno ze stránky konfigurace zařízení.

 • Konfigurace zařízení. Viz Konfigurace zařízení.

 • Správa uživatelů. Viz Správa uživatelů.

 • Správa certifikátů. Viz Zabezpečení.

 • Shromažďování dat zařízení. Viz Shromažďování dat zařízení.

 • Tuto možnost zvolte, jestliže chcete použít IP adresu nebo název hostitele. Viz Připojení.

 • Označit zařízení. Viz Označení.

 • Zadat přihlašovací údaje zařízení. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost Pokročilé > Zadat přihlašovací údaje zařízení k zadání hesla k zařízení.

 • Přejděte na kartu Konfigurace zařízení a nakonfigurujte zařízení. Viz Karta konfigurace zařízení.

Přiřazení IP adresy

Systém AXIS Camera Station dokáže přiřadit IP adresu i několika zařízením. Nové IP adresy je možné získat automaticky ze serveru DHCP nebo přiřadit z rozsahu IP adres.

Přiřazení IP adres

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa) a vyberte zařízení, která chcete konfigurovat.

 2. Klikněte na ikonu nebo klikněte pravým tlačítkem a zvolte Assign IP address (Přiřadit IP adresu).

 3. Jestliže některá ze zařízení nelze nakonfigurovat, například když jsou zařízení nepřístupná, zobrazí se dialogové okno Invalid devices (Neplatná zařízení). Kliknutím na Continue (Pokračovat) můžete zařízení, která nelze nakonfigurovat, přeskočit.

 4. Pokud vyberete jedno zařízení k přiřazení IP adresy, kliknutím na možnost Advanced (Pokročilé) otevřete stránku Přiřadit IP adresu.

 5. Vyberte možnost Získat IP adresy automaticky (DHCP), jestliže chcete, aby zařízení získalo IP adresu z DHCP serveru automaticky.

 6. Vyberte možnost Přiřadit následující rozsah IP adres a zadejte rozsah IP adres, masku podsítě a výchozí směrovač.

  Zadání rozsahu IP adresu:

  • Používejte zástupné znaky. Příklad: 192.168.0.* nebo 10.*.1.*

  • Napište první a poslední IP adresu oddělené pomlčkou. Příklad: 192.168.0.10-192.168.0.20 (tento rozsah lze zkrátit na 192.168.0.10-20) nebo 10.10-30.1.101

  • Pomocí kombinace zástupných znaků a rozsahu. Příklad: 10.10-30.1.*

  • Pomocí několika rozsahů oddělených čárkou. Příklad: 192.168.0.*,192.168.1.10-192.168.1.20

 7. Poznámka

  Aby bylo možné přiřadit rozsah adres IP, musí být zařízení připojena ke stejnému serveru AXIS Camera Station.

 8. Klikněte na tlačítko Další.

 9. Zkontrolujte aktuální IP adresy a nové IP adresy. Jestliže chcete IP adresu určitého zařízení změnit, zvolte požadované zařízení a klikněte na možnost Editovat IP.

  • Aktuální IP adresa, maska podsítě a výchozí směrovač jsou zobrazeny v části Aktuální IP adresa.

  • Upravte možnosti v části Nová IP adresa a klikněte na tlačítko OK.

 10. Když budete s novými IP adresami spokojeni, klikněte na Dokončit.

Konfigurace zařízení

Zkopírováním nastavení z jednoho zařízení nebo použitím konfiguračního souboru můžete upravit některá nastavení několika zařízení současně.

Poznámka

Chcete-li nakonfigurovat všechna nastavení na jediném zařízení, přejděte na stránku konfigurace zařízení. Viz Karta konfigurace zařízení.

Metody konfigurace

Zařízení můžete konfigurovat za použití různých metod. Správa zařízení AXIS se pokusí o nastavení všech zařízení v souladu s nastavením v rámci dané metody. Viz Konfigurace zařízení.

Použití konfigurace zvoleného zařízení

Poznámka

Tato metoda je dostupná pouze v případě konfigurace jednoho zařízení za použití části nebo kompletního stávajícího nastavení.

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

 2. Klikněte pravým tlačítkem na jedno zařízení a vyberte možnost Configure Devices > Configure (Konfigurovat zařízení > Konfigurovat).

 3. Zvolte nastavení, které chcete použít. Viz Nastavení konfigurace.

 4. Kliknutím na tlačítko Next (Další) ověřte nastavení, která se chystáte použít.

 5. Kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit) nastavení v zařízení použijete.

Kopírování konfigurace z jiného zařízení

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

 2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost Configure Devices > Configure (Konfigurovat zařízení > Konfigurovat). Podle potřeby můžete vybrat i zařízení odlišných modelů nebo s odlišným firmwarem.

 3. Kliknutím na tlačítko Device (Zařízení) zobrazíte zařízení s opětovně použitelnou konfigurací.

 4. Vyberte zařízení, ze kterého chcete nastavení zkopírovat, a klikněte na tlačítko OK.

 5. Zvolte nastavení, které chcete použít. Viz Nastavení konfigurace.

 6. Kliknutím na tlačítko Next (Další) ověřte nastavení, která se chystáte použít.

 7. Kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit) nastavení v zařízení použijete.

Použití konfiguračního souboru

Konfigurační soubor obsahuje nastavení jednoho ze zařízení. Je možné ho použít ke konfiguraci více nastavení najednou a překonfigurování zařízení, například, když je zařízení obnoveno do výchozího nastavení. Konfigurační soubor vytvořený ze zařízení je možné použít také u zařízení odlišného modelu nebo s odlišným firmwarem bez ohledu na to, že některá z nastavení nemusí být v některých zařízeních k dispozici.

Pokud některá z nastavení neexistují nebo je nelze použít, zobrazí se na kartě Úkoly ve spodní části klienta AXIS Camera Station. Klikněte pravým tlačítkem na úkol a výběrem možnosti Zobrazit můžete otevřít informace o nastavení, která nebylo možné použít.

Poznámka

Využívání této metody doporučujeme pouze zkušeným uživatelům.

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

 2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost Configure Devices > Configure (Konfigurovat zařízení > Konfigurovat).

 3. Kliknutím na tlačítko Configuration File (Konfigurační soubor) přejděte ke konfiguračnímu souboru. Informace, jak vytvořit konfigurační soubor, naleznete v tématu Vytvoření konfiguračního souboru.

 4. Vyhledejte soubor .cfg a klikněte na tlačítko Open (Otevřít).

 5. Kliknutím na tlačítko Next (Další) ověřte nastavení, která se chystáte použít.

 6. Kliknutím na tlačítko Dokončit nastavení v zařízení použijete.

Vytvoření konfiguračního souboru

Konfigurační soubor obsahuje nastavení jednoho ze zařízení. Tato nastavení můžete použít i v ostatních zařízeních. Další informace o tom, jak konfigurační soubor používat, naleznete zde: Metody konfigurace.

Uvedená nastavení jsou nastavení zařízení dostupná prostřednictvím správy zařízení AXIS. Pokud budete chtít najít konkrétní nastavení, použijte pole Napište, co hledáte.

Postup vytvoření konfiguračního souboru:

 1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

 2. Vyberte zařízení, ze kterého chcete vytvořit konfigurační soubor.

 3. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Configure Devices > Create Configuration File (Konfigurovat zařízení > Vytvořit konfigurační soubor).

 4. Určete nastavení, které chcete použít, a upravte podle potřeby zadané hodnoty. Viz Nastavení konfigurace.

 5. Kliknutím na tlačítko Další ověřte nastavení.

 6. Kliknutím na tlačítko Dokončit vytvoříte konfigurační soubor.

 7. Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte nastavení do souboru .cfg.

Nastavení konfigurace

Při konfiguraci nastavení můžete konfigurovat parametry, pravidla akce a další nastavení zařízení.

Parametry

Parametry představují interní hodnoty zařízení používané k ovládání chování zařízení. Obecné informace o parametrech naleznete v uživatelské příručce k produktu dostupné na stránce www.axis.com

Poznámka
 • Upravovat parametry doporučujeme pouze zkušeným uživatelům.
 • Některé z parametrů zařízení nemusí být z nástroje pro správu zařízení AXIS dostupné.

Do některých textových polí je možné vkládat proměnné. Proměnné se před použitím v zařízení nahradí za text. Proměnnou vložíte kliknutím pravým tlačítkem do textového pole a výběrem možnosti:

 • Vložit proměnnou výrobního čísla zařízení: Tato proměnná se nahradí za sériové číslo zařízení, ve kterém se chystáte použít konfigurační soubor.

 • Zadat proměnnou názvu zařízení: Tato proměnná se nahradí názvem zařízení použitého při zavádění konfiguračního souboru. Název zařízení naleznete ve sloupci Název na stránce Správa zařízení. Pokud chcete zařízení přejmenovat, přejděte na stránku Kamery nebo Jiná zařízení.

 • Vložit proměnnou názvu serveru: Tato proměnná se nahradí názvem serveru použitého při zavádění konfiguračního souboru. Název serveru naleznete ve sloupci Server na stránce Správa zařízení. Jestliže chcete server přejmenovat, přejděte do nástroje AXIS Camera Station Service Control.

 • Vložit proměnnou časového pásma serveru: Tato proměnná se nahradí časovým pásmem POSIX serveru použitého při zavádění konfiguračního souboru. Tato hodnota je užitečná ve spojení s parametrem časového pásma POSIX pro nastavení správného časového pásma všech zařízení v síti v případě, že se servery nachází v odlišných časových pásmech.

Pravidla akcí

Pravidla akcí je možné kopírovat mezi zařízeními. Upravovat pravidla akcí doporučujeme pouze zkušeným uživatelům. Obecné informace o pravidlech akcí viz Pravidla akcí.

Doplňková nastavení

 • Profily streamování: Profil streamování je předem naprogramovaným profilem nastavení Živého zobrazení s nastavením kódování videa, obrazu a zvuku. Profily streamování je možné kopírovat mezi zařízeními.

 • Okna detekce pohybu: Okna detekce pohybu slouží k definování konkrétních oblastí v rámci úhlu pohledu kamery. Obvykle se při zjištění pohybu (nebo jeho zastavení) v určených oblastech spustí poplach. Okna detekce pohybu je možné kopírovat mezi zařízeními.

Správa uživatelů

Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa). Zobrazí se stránka Správa zařízení, kde můžete spravovat uživatele zařízení.

Když nastavíte heslo nebo odstraníte uživatele u více zařízení, uživatelé, kteří nejsou přítomni na všech zařízeních, jsou označeni ikonou . Každý uživatel je uveden pouze jednou, i když je přítomen na různých zařízeních s různými rolemi.

Poznámka

Účty jsou specifické pro jednotlivá zařízení a nevztahují se k uživatelským účtům v systému AXIS Camera Station.

Nastavení hesla

Poznámka
 • Zařízení s firmwarem 5.20 a pozdějším podporují hesla skládající se až z 64 znaků. Zařízení s dřívějšími verzemi firmwaru podporují hesla dlouhá 8 znaků. U zařízení se starším firmwarem doporučujeme nastavit hesla samostatně.
 • Při nastavování hesla na více zařízeních, která podporují různé délky hesla, se musí heslo vejít do nejkratší podporované délky.
 • Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu a zlepšilo se zabezpečení, důrazně doporučujeme, aby všechna zařízení přidaná do systému AXIS Camera Station byla chráněna heslem.

V heslech lze používat následující znaky:

 • Písmena A–Z, a–z

 • Čísla 0-9

 • Mezeru, čárku (,), tečku (.), dvojtečku (:), středník (;)

 • !, ", #, $, %, &, ', (, +, *, -, ), /, <, >, =, ?, [, \, ^, -, `, {, |, ~, @, ], }

Nastavení hesla pro uživatele na zařízeních:

 1. Přejděte na stránku Configuration > Devices > Management > Manage devices (Nastavení > Zařízení > Správa > Správa zařízení).

 2. Vyberte zařízení a klikněte na . Také můžete na zařízení kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost User Management > Set password (Správa uživatelů > Nastavit heslo).

 3. Vyberte uživatele.

 4. Zadejte své heslo nebo klikněte na možnost Generate (Generovat) pro vygenerování silného hesla.

  • Klikněte na OK.

  Přidání uživatele

  Přidání místních uživatelů nebo uživatelů ze služby Active Directory do systému AXIS Camera Station:

  1. Přejděte na stránku Configuration > Devices > Management > Manage devices (Nastavení > Zařízení > Správa > Správa zařízení).

  2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost User Management > Add user (Správa uživatelů > Přidat uživatele).

  3. Zadejte uživatelské jméno a heslo a potvrďte je. Seznam platných znaků naleznete v části Nastavení hesla výše.

  4. Z rozevírací nabídky políčka Role vyberte práva uživatelského přístupu:

   • Správce: neomezený přístup k zařízení.

   • Operátor: přístup k video streamu, k událostem a ke všem nastavením s výjimkou možností systému.

   • Pozorovatel: přístup k video streamu.

  5. Chcete-li uživateli umožnit otáčení, naklápění a přibližování/vzdalování v živém zobrazení, vyberte možnost Enable PTZ control (Aktivovat ovládání PTZ).

  6. Klikněte na OK.

  Odstranění uživatele

  Odstranění uživatelů ze zařízení:

  1. Přejděte na stránku Configuration > Devices > Management > Manage devices (Nastavení > Zařízení > Správa > Správa zařízení).

  2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost User Management > Remove user (Správa uživatelů > Odstranit uživatele).

  3. Z rozevírací nabídky políčka Uživatel vyberte uživatele, který má být odstraněn.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

  Seznam uživatelů

  Zobrazení všech uživatelů na zařízeních a jejich přístupových práv:

  1. Přejděte na stránku Configuration > Devices > Management > Manage devices (Nastavení > Zařízení > Správa > Správa zařízení).

  2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost User Management > List users (Správa uživatelů > Seznam uživatelů).

  3. Pomocí pole Napište, co hledáte můžete v seznamu najít konkrétní uživatele.

  Upgradování firmwaru

  Firmware je software, který určuje funkčnost výrobku Axis. Používání nejnovějšího firmwaru zajišťuje, že vaše zařízení bude mít nejnovější funkce a aktualizace.

  Nový firmware lze stáhnout pomocí systému AXIS Camera Station nebo importovat ze souboru na pevném disku nebo paměťové kartě. U verzí firmwaru dostupných ke stažení je za číslem verze uveden text (Stáhnout). U verzí firmwaru dostupných v rámci místního klienta je za číslem verze uveden text (File) (Soubor).

  Při upgradování firmwaru můžete zvolit typ upgradu:

  • Standardní: Upgrade na vybranou verzi firmwaru a zachování stávajících hodnot nastavení.

  • Výchozí nastavení: Upgrade na vybranou verzi firmwaru a obnovení všech nastavení na výchozí hodnoty.

  Upgradování firmwaru:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa) a vyberte zařízení, která chcete konfigurovat.

  2. Klikněte na ikonu nebo klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Upgrade firmware (Upgradovat firmware).

  3. Jestliže některá ze zařízení nelze nakonfigurovat, například když jsou zařízení nepřístupná, zobrazí se dialogové okno Invalid devices (Neplatná zařízení). Kliknutím na Continue (Pokračovat) můžete zařízení, která nelze nakonfigurovat, přeskočit.

  4. Zařízení není během procesu upgradu firmwaru přístupné. Pokračujte kliknutím na tlačítko Yes (Ano). Pokud jste tuto možnost potvrdili a nechcete, aby se znovu zobrazovala, vyberte možnost Toto dialogové okno znovu nezobrazovat a klikněte na možnost Ano.

  5. V dialogovém okně Upgrade firmwaru je uveden model zařízení, počet zařízení od každého modelu, verze aktuálního firmwaru, dostupné verze firmwaru k upgradu a typ upgradu. Pokud lze stáhnout nové verze firmwaru, příslušné zařízení je ve výchozím nastavení vybráno předem. Pro každé zařízení je předem vybrána nejnovější verze firmwaru.

   1. Chcete-li aktualizovat seznam verzí firmwaru dostupných ke stažení, klikněte na tlačítko Zkontrolovat aktualizace. Chcete-li přejít k jednomu nebo více souborům firmwaru uloženým v místním klientu, klikněte na tlačítko Browse (Procházet).

   2. Vyberte zařízení, verze firmwaru, které chcete upgradovat, a typ upgradu.

   3. Kliknutím na tlačítko OK spustíte upgrade zařízení na seznamu.

  Poznámka

  Ve výchozím nastavení se provádí aktualizace firmwaru současně pro všechna vybraná zařízení. Pořadí upgradu lze změnit. Viz Nastavení upgradu firmwaru.

  Nastavení data a času

  Nastavení data a času pro vaše zařízení Axis lze synchronizovat s časem počítače serveru, se serverem NTP nebo je nastavovat manuálně.

  Nastavení data a času na zařízeních:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

  2. Vyberte zařízení a klikněte na ikonu nebo na zařízení klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Set date and time (Nastavit datum a čas).

  3. Čas zařízení udává aktuální datum a čas vašeho zařízení Axis. Při výběru více zařízení není položka Čas zařízení k dispozici.

  4. Vyberte časové pásmo.

   • Z rozevírací nabídky Časové pásmo vyberte časové pásmo, které chcete u produktu Axis používat.

   • Jestliže váš výrobek je umístěn v oblasti, ve které se používá letní čas, vyberte možnost Automaticky nastavovat při změnách nastavení letního a zimního času.

  5. Poznámka

   Časové pásmo lze nastavit při výběru režimu času Synchronizovat s NTP serverem nebo Nastavit ručně.

  6. V části Režim času:

   • Vyberte možnost Synchronizovat s časem počítače serveru, pokud chcete synchronizovat datum a čas produktu s hodinami v počítači serveru, to znamená počítači, v němž je nainstalován server AXIS Camera Station.

   • Vyberte možnost Synchronizovat se serverem NTP , pokud chcete synchronizovat datum a čas produktu s NTP serverem. Zadejte IP adresu, DNS nebo hostitelské jméno NTP serveru do uvedeného pole.

   • Vyberte možnost Nastavit manuálně, pokud chcete datum a čas nastavovat manuálně.

  7. Klikněte na OK.

  Nastavení data a času
  Instalace aplikace kamery

  Aplikace kamery je software, který lze zavádět a instalovat do síťových video výrobků Axis. Aplikace přidávají zařízení funkci, například možnosti detekce, rozeznávání, sledování nebo počítání.

  Některé aplikace lze instalovat přímo z kamerové stanice AXIS Camera Station. Další aplikace je nutné nejprve stáhnout na adrese www.axis.com/cz/cs/products/analytics-and-other-applications nebo z webu poskytovatelů příslušných aplikací.

  Aplikace lze instalovat do zařízení s podporou platformy aplikací pro kamery AXIS Camera Application Platform. Některé aplikace také vyžadují konkrétní verzi firmwaru nebo model kamery.

  Jestliže aplikace vyžaduje licenci, soubor licenčního klíče lze nainstalovat s aplikací, nebo jej lze nainstalovat později pomocí stránky konfigurace zařízení.

  K získání souboru s licenčním klíčem je nutné licenční kód dodávaný s aplikací zaregistrovat na adrese www.axis.com/se/sv/products/camera-applications/license-key-registration#/registration

  Jestliže aplikaci nelze nainstalovat, přejděte na adresu www.axis.com a zkontrolujte, zda daný model zařízení a verze firmware podporují platformu AXIS Camera Application Platform.

  Dostupné aplikace kamery:

  AXIS Video Motion Detection 4 –
  Aplikace, která detekuje pohybující se objekty v oblasti zájmu. Tato aplikace nevyžaduje žádnou licenci a lze ji nainstalovat na kamery s firmwarem 6.50 a novějším. Informace, zda výrobek podporuje aplikaci AXIS Video Motion Detection 4, najdete také v poznámkách k vydání firmwaru.
  AXIS Video Motion Detection 2 –
  Aplikace, která detekuje pohybující se objekty v oblasti zájmu. Tato aplikace nevyžaduje žádnou licenci a lze ji nainstalovat na kamery s firmwarem 5.60 a novějším.
  AXIS Video Content Stream –
  Aplikace umožňující kamerám Axis odesílat data o sledování pohybu objektů do systému AXIS Camera Station. Může být nainstalována do kamer s firmwarem verzí 5.50 až 9.59. Používání aplikace AXIS Video Content Stream je možné pouze v kombinaci se systémem AXIS Camera Station.
  Další aplikace –
  Libovolná aplikace, kterou chcete nainstalovat. Před zahájením instalace si aplikaci stáhněte do místního počítače.

  Instalace aplikací kamery:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

  2. Vyberte kamery, do kterých chcete aplikace nainstalovat. Klikněte na ikonu nebo klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Nainstalovat aplikaci kamery.

  3. Vyberte aplikaci kamery, kterou chcete do kamer instalovat. Jestliže chcete instalovat další aplikace, klikněte na možnost Procházet a vyhledejte místní soubor aplikace. Klikněte na tlačítko Next (Další).

  4. Pokud máte aplikaci nainstalovanou, můžete vybrat možnost Povolit přepsání aplikací a aplikaci přeinstalovat nebo vybrat možnost Povolit downgrade aplikací a nainstalovat starší verzi aplikace.

  5. Poznámka

   Při downgradu a přepsání aplikací se obnoví původní nastavení aplikací v zařízeních.

  6. Pokud je pro licenci vyžadována licence, zobrazí se dialogové okno Instalace licencí.

   1. Klikněte na tlačítko Ano a začněte instalovat licenci. Poté stiskněte tlačítko Další.

   2. Klikněte na tlačítko Procházet a přejděte k licenčnímu souboru a poté klikněte na tlačítko Další.

  7. Poznámka

   Instalace aplikace AXIS Video Motion Detection 2, AXIS Video Motion Detection 4 ani AXIS Video Content Stream nevyžaduje licenci.

  8. Zkontrolujte údaje a klikněte na Dokončit. Stav kamery se změní z OK na Údržba a zpět na OK, až bude instalace dokončena.

  Zabezpečení

  Díky konfiguraci certifikační autority (CA) může systém AXIS Camera Station automaticky zpracovávat klientské i serverové certifikáty. Je li nastavená CA, bude systém při instalaci nových certifikátů pomocí CA ignorovat jakékoli předinstalované certifikáty. I tak ale doporučujeme, abyste všechny předinstalované certifikáty odinstalovali. Další informace o konfiguraci certifikátů naleznete zde: Certifikáty.

  Správa certifikátů HTTPS nebo IEEE 802.1X

  Poznámka

  Před povolením IEEE 802.1X se přesvědčte, že čas na zařízeních Axis je synchronizovaný se systémem AXIS Camera Station.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

  2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení:

   • Chcete-li povolit HTTPS nebo aktualizovat nastavení HTTPS u zařízení, zvolte možnost Zabezpečení > HTTPS > Povolit/Aktualizovat.

   • Chcete-li povolit IEEE 802.1X nebo aktualizovat nastavení IEEE 802.1X u zařízení, zvolte možnosti Zabezpečení > IEEE 802.1X > Povolit/Aktualizovat.

   • Chcete-li u zařízení zakázat HTTPS, zvolte možnosti Zabezpečení > HTTPS > Zakázat.

   • Chcete-li u zařízení zakázat IEEE 802.1X, zvolte možnosti Security > IEEE 802.1X > Disable (Zabezpečení > IEEE 802.1X > Zakázat).

  3. Poznámka

   I když je některý z certifikátů nainstalovaný na několika zařízeních, zobrazuje se jako jediná položka. Odstraněním certifikátu se certifikát smaže ze všech zařízení, na kterých je nainstalovaný.

  Stav HTTPS a IEEE 802.1X

  Na stránce Správa zařízení naleznete seznam stavů HTTPS a IEEE 802.1X.

  StavPopis
  HTTPSAnoAXIS Camera Station pro připojení k zařízení používá protokol HTTPS.
  Ne.AXIS Camera Station pro připojení k zařízení používá protokol HTTP.
  NeznámýZařízení je nedostupné.
  Nepodporovaný firmwareHTTPS není podporováno, protože firmware zařízení je příliš starý.
  Nepodporované zařízeníHTTPS není na tomto modelu zařízení podporováno.
  IEEE 802.1XPovolenoNa zařízení je aktivní IEEE 802.1 X.
  ZakázánoIEEE 802.1X na zařízení není aktivní, ale je připraveno k aktivaci.
  Nepodporovaný firmwareIEEE 802.1X není podporováno, protože firmware zařízení je příliš starý.
  Nepodporované zařízeníIEEE 802.1X není tímto modelem podporováno.
  Shromažďování dat zařízení

  Tato možnost se obvykle používá k odstraňování potíží. Pomocí této možnosti vygenerujete soubor .zip se zprávou o shromažďování dat pro konkrétní místo v zařízeních.

  Shromáždění dat zařízení:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

  2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a vyberte možnost Shromáždit data zařízení.

  3. V části Zdroj dat u zvolených zařízení:

   • Klikněte na možnost Předvolba a z rozevíracího seznamu často používaných příkazů jeden vyberte.

   • Poznámka

    Některé předvolby nemusí fungovat na všech zařízeních. Například stav PTZ nefunguje na zvukových zařízeních.

   • Klikněte na možnost Vlastní a zadejte cestu URL ke zdroji pro shromažďování dat na vybraných serverech.

  4. V části Uložit jako zadejte název souboru a složku pro umístění souboru .zip se shromážděnými daty.

  5. Vyberte Automaticky otevřít složku, jakmile bude zpráva připravena, pokud chcete otevřít zadanou složku po dokončení shromažďování dat.

  6. Klikněte na tlačítko OK.

  Připojení

  Pro komunikaci se zařízeními pomocí IP adresy nebo názvu hostitele:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

  2. Zvolte zařízení, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Connection (Připojení).

   • Chcete-li se připojit k zařízení pomocí IP adresy, zvolte možnost Use IP (Použít IP).

   • Chcete-li se připojit k zařízení pomocí názvu hostitele, zvolte možnost Use hostname (Použít název hostitele).

  Označení

  Označení se používají pro uspořádání zařízení na stránce Správa zařízení. Zařízení může mít několik označení.

  Zařízení mohou být označena například podle modelu nebo podle místa. Pokud jsou například zařízení označena podle modelu kamery, můžete rychle vyhledat a upgradovat všechny kamery tohoto modelu.

  Označení zařízení:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa).

  2. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a zvolte možnost Označit zařízení.

  3. Zvolte Použít stávající označení a vyberte označení, nebo zvolte Vytvořit nové označení a zadejte název označení.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

  Odstranění označení ze zařízení:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa) a v pravém horním rohu klikněte na ikonu .

  2. Ve složce Označení, vyberte označení. Nyní se zobrazí všechna zařízení spojená s tímto označením.

  3. Zvolte zařízení. Klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Zrušit označení zařízení.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

  Správa označení:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa) a v pravém horním rohu klikněte na ikonu .

  2. Na stránce Správa označení:

   • Klikněte pravým tlačítkem na možnost Označení a zvolte Nové označení, pokud chcete vytvořit nové označení.

   • Jestliže chcete označení přejmenovat, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte možnost Přejmenovat označení.

   • Jestliže chcete některé označení odstranit, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte možnost Odstranit.

   • Jestliže budete chtít připnout položku Označení zařízení ke stránce, klikněte na ikonu .

   • Pokud chcete zobrazit všechna zařízení spojená s daným označením, klikněte na něj. Pokud chcete zobrazit všechna zařízení spojená se systémem AXIS Camera Station, klikněte na možnost Všechna zařízení.

   • Jestliže chcete zobrazit zařízení, která vyžadují pozornost, například zařízení, která jsou nepřístupná, klikněte na Varování/chyby.

  Karta konfigurace zařízení

  Konfigurace veškerého nastavení na jediném zařízení:

  1. Přejděte do Configuration > Devices > Management (Konfigurace > Zařízení > Správa).

  2. Klikněte na adresu nebo název hostitele zařízení a přejděte na kartu konfigurace zařízení.

  3. Změňte nastavení. Informace o tom, jak konfigurovat zařízení, naleznete v uživatelské příručce zařízení.

  4. Zavřete kartu a zařízení se znovu načte. Tím se zajistí implementace změn do nástroje AXIS Camera Station.

  Omezení

  • Automatické ověřování zařízení jiných výrobců není podporováno.

  • Nelze zaručit obecnou podporu zařízení třetích stran.

  • Karta konfigurace zařízení s aktivními streamy videa zvyšuje zatížení a může mít vliv na výkon počítače serveru.

  Externí zdroje dat

  Externí zdroj dat je systém nebo zdroj, který generuje data, která lze použít ke sledování toho, co se stalo v době každé události. Viz Vyhledávání dat.

  Přejděte na Configuration > Devices > External data sources (Konfigurace > Zařízení > Externí zdroje dat) a zobrazí se seznam všech externích zdrojů dat. Kliknutím na záhlaví sloupce provedete seřazení podle obsahu sloupce.

  PoložkaPopis
  NázevNázev externího zdroje dat.
  Zdrojový klíčJedinečný identifikátor externího zdroje dat.
  PohledPohled, se kterým je externí zdroj dat propojen.
  ServerServer, ke kterému je zdroj dat připojen. K dispozici pouze při připojení k více serverům.

  Externí zdroj dat se přidá automaticky, jakmile

  Pokud byl externí zdroj dat nakonfigurován s pohledem, data vygenerovaná z takového zdroje dat se v časové ose pohledu na kartě Vyhledávání dat automaticky označí záložkou. Připojení zdroje dat k pohledu:

  1. Přejděte na Configuration > Devices > External data sources (Konfigurace > Zařízení > Externí zdroje dat).

  2. Vyberte externí zdroj dat a klikněte na tlačítko Edit (Upravit).

  3. Z rozevíracího seznamu View (Pohled) vyberte pohled.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

  Synchronizace času

  Otevřete stránku synchronizace času přechodem do části Configuration > Devices > Time synchronization (Konfigurace > Zařízení > Synchronizace času).

  Zobrazí se seznam zařízení přidaných do systému AXIS Camera Station. Klikněte pravým tlačítkem na řádek záhlaví a zvolte sloupce, které se mají zobrazit. Jestliže chcete sloupce zobrazit v odlišném pořadí, přetáhněte a upusťte záhlaví.

  Seznam zařízení obsahuje následující informace:

  • Název: Název zařízení nebo seznam názvů všech spojených kamer, jestliže dané zařízení je kodérem videa s několika připojenými kamerami nebo síťovou kamerou s několika oblastmi.

  • Address (Adresa): Adresa zařízení. Klikněte na odkaz, jestliže chcete přejít na stránku konfigurace zařízení. Zobrazuje IP adresu nebo název hostitele (podle možnosti zvolené při přidání zařízení). Viz Karta konfigurace zařízení.

  • MAC address (MAC adresa): MAC adresa zařízení.

  • Model: Model zařízení.

  • Enabled (Povoleno): Ukazuje, zda je synchronizace času povolena.

  • NTP source (Zdroj NTP): Zdroj NTP nakonfigurovaný pro zařízení.

   • Static (Statický): NTP servery na zařízení se zadávají ručně v části Primary NTP server (Primární NTP server) a Secondary NTP server (Sekundární NTP server).

   • DHCP: Zařízení přijímá NTP server dynamicky od sítě. Možnosti Primary NTP server (Primární NTP server) a Secondary NTP server (Sekundární NTP server) nejsou k dispozici, když je zvolena možnost DHCP.

  • Primary NTP server (Primární NTP server): Primární NTP server nakonfigurovaný pro zařízení. K dispozici pouze tehdy, je-li zvolena možnost Static (Statický).

  • Secondary NTP server (Sekundární NTP server): Sekundární NTP server nakonfigurovaný pro zařízení. K dispozici pouze pro zařízení Axis podporující sekundární NTP a když je vybrána možnost Static (Statický).

  • Server time offset (Časový posun serveru): Časový rozdíl mezi zařízením a serverem.

  • UTC time (Čas UTC): Koordinovaný světový čas  zařízení.

  • Synced (Synchronizováno): Ukazuje, zda je nastavení synchronizace času skutečně použito. Toto je k dispozici pouze pro zařízení s firmwarem 9.1 nebo novějším.

  • Time to next sync (Doba do příští synchronizace): Zbývající doba do příští synchronizace.

  Služba Windows Time (W32Time) používá k synchronizaci data a času pro server AXIS Camera Station protokol NTP (Network time Protocol). Zobrazují se následující informace:

  • Server: Server AXIS Camera Station, na kterém je spuštěna služba Windows Time.

  • Status (Stav): Stav služby Windows Time. Buď Running (Spuštěno) nebo Stopped (Zastaveno).

  • NTP server: NTP server nakonfigurovaný pro službu Windows Time.

  Konfigurace synchronizace času
  1. Přejděte do části Configuration > Devices > Time synchronization (Konfigurace > Zařízení > Synchronizace času).

  2. Vyberte svá zařízení a zvolte možnost Enable time synchronization (Povolit synchronizaci času).

  3. Vyberte zdroj NTP Static (Statický) nebo DHCP.

  4. Pokud jste vybrali možnost Static (Statický), nakonfigurujte primární a sekundární NTP server.

  5. Jestliže chcete obdržet poplach v případě časového rozdílu většího než 2 sekundy, zvolte možnost Send alarm when the time difference between server and device is larger than 2 seconds (Odeslat poplach, je-li časový rozdíl mezi serverem a zařízením větší než 2 sekundy).

  6. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

  Konfigurování úložiště

  Stránku Správa úložiště otevřete z nabídky Configuration > Storage > Management (Nastavení > Úložiště > Správa). Zobrazí se seznam jednotek lokálního a síťového úložiště, které byly do systému AXIS Camera Station přidány. Tato stránka obsahuje následující údaje:

  PoložkaPopis
  V seznamu se zobrazují následující údaje.
  UmístěníCesta a název úložiště.
  PřidělenoMaximální velikost úložiště určená na záznamy.
  PoužitoProstor na úložišti, který se momentálně využívá pro záznamy.
  Stav

  Stav úložiště. Možné hodnoty jsou:

  • OK

  • Úložiště je plné: Úložiště je plné. Budou přepsány odemknuté nejstarší záznamy.

  • Není k dispozici: Údaje o úložišti nejsou momentálně dostupné. Například tehdy, když bylo síťové úložiště odstraněno nebo odpojeno.

  • Narušená data: Data z jiných aplikací používají úložiště přidělená pro AXIS Camera Station. Případně v prostoru úložiště vyhrazeném pro AXIS Camera Station existují záznamy bez připojení k databázi, takzvané neindexované záznamy.

  • Žádná oprávnění: Uživatel není oprávněn z úložiště číst ani na ně zapisovat.

  • Málo místa: Na disku je méně než 15 GB volného místa, což AXIS Camera Station považuje za příliš nízkou hodnotu. Pro zabránění chybám nebo poškození dat a ochranu disku AXIS Camera Station provede vynucené vyčištění bez ohledu na umístění jezdce úložiště. Během vynuceného vyčištění AXIS Camera Station brání nahrávání, dokud nebude k dispozici více než 15 GB úložného prostoru.

  • Nedostatečná kapacita: Celková velikost disku je menší než 32 GB, což není pro AXIS Camera Station dostačující.

  Rekordéry OS AXIS podporující RAID mohou mít také tyto stavy:

  • Online: Systém RAID funguje tak, jak by měl. Existuje redundance pro případ, že jeden z fyzických disků v systému RAID selže.

  • Degradováno: Jeden z fyzických disků v systému RAID je poškozen. Stále je možné nahrávat a přehrávat záznamy z úložiště, ale není k dispozici žádná redundance. Pokud dojde k selhání dalšího fyzického disku, změní se stav systému RAID na Failure (Selhání). Poškozený fyzický disk doporučujeme co nejdříve vyměnit. Po výměně poškozeného disku se stav systému RAID změní z Degradováno na Synchronizace.

  • Synchronizace: Disky RAID se synchronizují. Je možné zaznamenávat a přehrávat záznamy z úložiště, ale není k dispozici redundance pro případ, že fyzický disk selže. Po dokončení synchronizace fyzických disků v systému RAID vznikne redundance a stav RAID se změní na Online.

  • Důležité

   Nikdy neodstraňujte disk RAID během synchronizace. Mohlo by to způsobit selhání disku.

  • Selhání: Několik fyzických disků v systému RAID selhalo. Dojde-li k této situaci, budou všechny záznamy v úložišti ztraceny a nahrávání bude možné pouze po nahrazení poškozených fyzických disků.

  ServerServer, na kterém se lokální nebo síťové úložiště nachází.
  Část Přehled obsahuje následující údaje o vybraném úložišti.
  PoužitoMnožství v databázi indexovaného prostoru úložiště, který se aktuálně využívá pro záznamy. Nachází-li se soubor v adresáři, ale není indexovaný v databázi, do této kategorie se nezapočítává. Viz část Shromáždit neindexované soubory v kapitole Správa úložiště.
  VolnáMnožství prostoru na úložišti, který zbývá v umístění úložiště. Jedná se o stejné množství jako u položky „Volné místo“ zobrazované ve vlastnostech umístění úložiště v systému Windows.
  Další dataProstor na úložišti zabraný soubory neindexovaných záznamů – velikost tohoto prostoru tedy není systému AXIS Camera Station známa.
  Další data = Celková kapacita − využité místo − volné místo
  Celková kapacitaCelkový prostor na úložišti. Jedná se o stejné množství jako u položky „Celková velikost“ zobrazované ve vlastnostech umístění úložiště v systému Windows.
  PřidělenoVelikost prostoru na úložišti, který může systém AXIS Camera Station používat pro záznam. Velikost přiděleného prostoru můžete upravit posunutím jezdce a kliknutím na možnost Použít.
  Část Síťové úložiště je k dispozici pouze pro vybrané síťové úložiště.
  CestaCesta k síťovému úložišti.
  Uživatelské jménoUživatelské jméno používané k připojení k síťovému úložišti.
  HesloHeslo k uživatelskému jménu používanému k připojení k síťovému úložišti.

  Správa úložiště

  Stránku Správa úložiště otevřete z nabídky Configuration > Storage > Management (Nastavení > Úložiště > Správa). Na této stránce můžete zadat složku, do které se budou ukládat záznamy. Aby se zabránilo úplnému zaplnění úložiště, je třeba stanovit maximální kapacitu úložiště v procentech, která má být využívána systémem AXIS Camera Station. Kvůli zajištění bezpečnosti a zvětšení prostoru lze přidávat další lokální úložiště a síťové jednotky.

  Poznámka
  • Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete přidat lokální úložiště nebo sdílenou síťovou jednotku na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Vybraný server.
  • Když je přihlášen servis pomocí účtu systému, nemůžete přidávat síťové disky připojené ke sdíleným složkám na jiných počítačích. Viz Síťové úložiště je nepřístupné.
  • Lokální nebo síťové úložiště nelze odebrat, existují-li kamery, které na něj zaznamenávají, nebo když obsahuje záznamy.

  Přidání lokálního úložiště nebo sdílené síťové jednotky

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Storage > Management (Nastavení > Úložiště > Správa) a klikněte na možnost Add (Přidat).

  2. Chcete-li přidat lokální úložiště, zvolte možnost Lokální úložiště a v rozbalovací nabídce vyberte úložiště.

  3. Jestliže chcete přidat sdílenou síťovou jednotku, vyberte možnost Sdílená síťová jednotka a zadejte cestu ke sdílené síťové jednotce. Příklad: \\ip_adresa\jednotka. Klikněte na tlačítko OK a zadejte uživatelské jméno a heslo ke sdílené síťové jednotce.

  4. Klikněte na OK.

  Odebrání lokálního úložiště nebo sdílené síťové jednotky

  Chcete-li odebrat lokální úložiště nebo sdílenou síťovou jednotku, vyberte lokální úložiště nebo sdílenou síťovou jednotku ze seznamu úložišť a klikněte na možnost Odebrat.

  Přidat složku pro nové záznamy

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Storage > Management (Nastavení > Úložiště > Správa) a vyberte lokální úložiště nebo sdílenou síťovou jednotku ze seznamu úložišť.

  2. Jestliže chcete změnit místo, kam budou záznamy ukládány, zadejte do políčka Složka pro nové záznamy název složky.

  3. Klikněte na Použít.

  Úprava kapacity úložiště

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Storage > Management (Nastavení > Úložiště > Správa) a vyberte lokální úložiště nebo sdílenou síťovou jednotku ze seznamu úložišť.

  2. Pomocí posuvného přepínače nastavte v části Přehled maximální místo, které bude systém AXIS Camera Station využívat.

  3. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

  Poznámka
  • U velkých systémů s více než 100 videokanály nebo datovým tokem záznamu přes 1 Gbit/s doporučujeme snížit celkovou velikost vyhrazenou pro nahrávání na 95 %.
  • Požadavek na minimální místo na úložiště přidané do systému AXIS Camera Station je 32 GB s minimálně 15 GB volného prostoru.
  • Pokud bude k dispozici méně než 15 GB volného prostoru, systém AXIS Camera Station automaticky spustí mazání starých záznamů, aby se prostor uvolnil.

  Shromáždit neindexované soubory

  Neindexované soubory mohou zabírat na úložišti podstatnou část segmentu Další data. Neindexované soubory jsou data nacházející se ve složce záznamů, která není součástí aktuální databáze. Soubor může obsahovat záznamy z předchozích instalací nebo data ztracená při použití bodu obnovení.

  Shromážděné soubory se neodstraní, ale shromáždí se a umístí na úložišti záznamu do složky Neindexované soubory. V závislosti na konfiguraci se úložiště může nacházet ve stejném počítači, ve kterém je klient, nebo na vzdáleném serveru. Přístup do složky Neindexované soubory vyžaduje přístup na daný server.

  Data v této složce jsou ukládána v pořadí, v němž byla vyhledána. To znamená, že obsah je rozdělen nejprve serverem a potom zařízeními připojenými k příslušnému serveru.

  Můžete vyhledat určitý ztracený záznam nebo protokol, případně můžete odstranit obsah za účelem uvolnění místa.

  Shromažďování neindexovaných souborů pro revizi a odstranění:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Storage > Management (Nastavení > Úložiště > Správa) a vyberte lokální úložiště nebo sdílenou síťovou jednotku ze seznamu úložišť.

  2. V části Shromáždit neindexované soubory klikněte na možnost Shromáždit, a úkol tak spusťte.

  3. Po dokončení úkolu přejděte na kartu Úkoly a dvojitým kliknutím zobrazte výsledek.

  Výběr zařízení úložiště k připojení

  Stránku Výběr úložiště otevřete z nabídky Configuration > Storage > Selection (Nastavení > Úložiště > Výběr). Na této stránce je seznam všech kamer, které byly do systému AXIS Camera Station přidány. Můžete zadat počet dní, jak dlouho se mají záznamy u konkrétních kamer uchovávat. Po zvolení naleznete informace o úložišti v části Ukládání záznamů. Lze nakonfigurovat několik kamer současně.

  Tato stránka obsahuje následující údaje:

  PoložkaPopis
  NázevNázev zařízení nebo seznam názvů všech spojených kamer, jestliže dané zařízení je kodérem videa s několika připojenými kamerami nebo síťovou kamerou s několika oblastmi.
  AdresaAdresa zařízení. Klikněte na odkaz, jestliže chcete přejít na stránku konfigurace zařízení. Zobrazuje IP adresu nebo název hostitele (podle možnosti zvolené při přidání zařízení). Viz Karta konfigurace zařízení.
  MAC adresaMAC adresa zařízení.
  VýrobceVýrobce zařízení.
  ModelModel zařízení.
  Využití úložištěProstor na úložišti, který se momentálně využívá pro záznamy.
  UmístěníCesta a název úložiště.
  Doba uchováváníDoba uchovávání nastavená pro kameru.
  Nejstarší záznamČas nejstaršího záznamu z kamery uchovávaného v úložišti.
  Nouzový záznamUkazuje, zda je pro kameru povolen nouzový záznam.
  Záložní záznamUkazuje, zda je pro kameru povolen záložní záznam.
  ServerServer, na kterém se lokální nebo síťové úložiště nachází.

  Řešení úložiště pro každou z kamer se nastavuje během přidávání kamer do systému AXIS Camera Station. Postup změny nastavení ukládání záznamů pro kameru:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Storage > Selection (Nastavení > Úložiště > Výběr) a vyberte kameru, u které chcete nastavení úložiště upravit. Pro vyhledání konkrétních kamer použijte pole Napište, co hledáte.

  2. V části Úložiště pro záznam:

   • V části Uložit na vyberte z rozevírací nabídky úložiště, kam se mají záznamy ukládat. Možnosti, které jsou k dispozici, zahrnují vytvořená lokální a síťová úložiště.

   • Vyberte možnost Nouzový záznam, chcete-li ukládat záznamy na SD kartu kamery, pokud by během zaznamenávání došlo ke ztrátě spojení mezi systémem AXIS Camera Station a kamerou. Když bude spojení obnoveno, nouzový záznam bude přenesen do systému AXIS Camera Station.

   • Poznámka

    Tuto funkci lze použít pouze u kamer, které mají SD kartu a firmware verze 5.20 nebo novější.

   • Jestliže chcete uchovávat záznamy až do úplného zaplnění úložiště, zvolte možnost Neomezená doba uchovávání. Jinak vyberte možnost Omezená, pokud chcete zadat maximální počet dnů pro uchovávání záznamů.

   • Poznámka

    Jestliže se prostor na úložišti vyhrazený pro systém AXIS Camera Station zaplní, lze záznamy před stanoveným počtem dnů vymazat.

   • Můžete zadat počet dnů pro uchovávání záznamů.

  3. Klikněte na Použít.

  Konfigurace záznamu a událostí

  Zaznamenávání při pohybu nebo nepřetržité zaznamenávání se při přidání kamer ke systému AXIS Camera Station nakonfiguruje automaticky.

  Jestliže chcete nastavení zaznamenávání upravit nebo zaznamenávání pro některé kamery deaktivovat, přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu).

  AXIS Camera Station podporuje:

  Zaznamenávání pohybu

  Detekci pohybu lze používat u všech síťových kamer a video enkodérů Axis. Zaznamenávání pouze tehdy, když je detekován pohyb, šetří ve srovnání s nepřetržitým zaznamenáváním značný prostor na úložišti.

  Jestliže chcete aktivovat nebo deaktivovat zaznamenávání při pohybu nebo upravit nastavení:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu).

  2. V seznamu vyberte kameru.

  3. Povolením možnosti Motion detection (Detekce pohybu) aktivujte záznam na základě pohybu. Záznam deaktivujete zákazem této možnosti. Pokud jsou nastavení zašedlá, funkce není v daném modelu k dispozici.

  4. V nabídce Video settings (Nastavení videa):

   • Ve výchozím nastavení je vybrán profil High (Vysoký). Chcete-li jej změnit, zvolte jiný profil z rolovací nabídky Profile (Profil). Pokud chcete upravit profil, viz Profily streamu.

   • V poli Prebuffer (Předběžné ukládání) zvolte počet sekund před detekcí pohybu, které budou zahrnuty do záznamu.

   • V poli Následné ukládání zvolte počet sekund po ukončení detekce pohybu, které budou zahrnuty do záznamu.

   • Když chcete vyvolat poplach v případě detekce pohybu, vyberte možnost Raise alarm (Vyvolat poplach).

  5. V nabídce Schedule (Rozvrh) zvolte rozvrh nebo klikněte na možnost New (Nový) a vytvořte nový rozvrh.

  6. V nabídce Advanced (Pokročilé) nastavte interval mezi dvěma po sobě následujícími spuštěními v políčku Trigger period (Interval spouštěče). Toto nastavení se používá pro snížení počtu po sobě následujících záznamů. Jestliže během tohoto intervalu dojde k dalšímu spuštění, zaznamenávání bude pokračovat. Jestliže dojde k dalšímu spuštění, začne interval spouštěče běžet znovu od tohoto časového okamžiku.

  7. Nakonfigurujte nastavení detekce pohybu kliknutím na Nastavení pohybu. Nastavení pohybu, která jsou k dispozici, jsou různá pro různé kamery. Viz Editování zabudované detekce pohybuEditování aplikace AXIS Video Motion Detection 2 a 4.

  8. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

  Nastavení detekce pohybu

  Tipy:

  • Jestliže detekce pohybu detekuje příliš mnoho nebo příliš málo pohybujících se objektů, viz Seřízení nastavení pohybu.

  • Jestliže zaznamenané soubory jsou příliš velké na prostor, který je na úložišti k dispozici, pokuste se o následující:

   • Zvolte profil s nižším rozlišením, nižším obnovovacím kmitočtem nebo zvýšenou komprimací. Výsledkem video formátu H.264 jsou menší soubory než v případě jiných formátů.

   • Použijte rozvrh tak, aby se zaznamenávání provádělo pouze během určitých časových intervalů.

   • Chcete-li snížit počet detekovaných objektů, upravte Nastavení pohybu.

  Poznámka

  Zaznamenávání pohybu je možné nakonfigurovat také v části Pravidla akcí. Při používání Pravidel akcí pro zaznamenávání pohybu nezapomeňte deaktivovat zaznamenávání pohybu v části Recording method (Metoda záznamu).

  Nepřetržité a plánované zaznamenávání

  Nepřetržité zaznamenávání ukládá obrazy nepřetržitě. To vyžaduje větší prostor na úložišti než jiné možnosti zaznamenávání.

  Jestliže chcete aktivovat nebo deaktivovat nepřetržité zaznamenávání nebo upravit nastavení:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu).

  2. V seznamu vyberte kameru.

  3. Povolením možnosti Continuous (Nepřetržitý) povolíte souvislý záznam.

  4. V nabídce Video settings (Nastavení videa):

   • Ve výchozím nastavení je vybrán profil Medium (Střední). Chcete-li jej změnit, zvolte jiný profil z rolovací nabídky Profile (Profil). Pokud chcete upravit profil, viz Profily streamu.

  5. V nabídce Schedule (Rozvrh) zvolte rozvrh nebo klikněte na možnost New (Nový) a vytvořte nový rozvrh.

  6. V nabídce Advanced (Pokročilé) zapněte Average bitrate (Průměrný datový tok) a nastavte Max storage (Maximální úložiště). Odhadovaný průměrný datový tok je zobrazen podle stanoveného maximálního úložiště a doby uchovávání záznamu. Maximální průměrný datový tok je 50 000 kbit/s. Viz Konfigurace průměrného datového toku.

  7. Uložte nastavení kliknutím na tlačítko Apply (Použít).

  Tipy: Jestliže zaznamenané soubory jsou příliš velké na prostor, který je na úložišti k dispozici, pokuste se o následující:

  • Zvolte profil s nižším rozlišením, nižším obnovovacím kmitočtem nebo vyšší komprimací. Výsledkem video formátu H.264 jsou menší soubory než v případě jiných formátů.

  • Použijte rozvrh tak, aby se zaznamenávání provádělo pouze během určitých časových intervalů.

  • Zvažte používání zaznamenávání při pohybu.

  Manuální zaznamenávání

  Jestliže chcete provádět záznam manuálně, viz Manuální záznam.

  Konfigurace nastavení zaznamenávání manuálně:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu).

  2. V seznamu vyberte kameru.

  3. V nabídce Manual (Manuální) nakonfigurujte nastavení videa:

   • Ve výchozím nastavení je vybrán profil High (Vysoký). Chcete-li jej změnit, zvolte jiný profil z rolovací nabídky Profile (Profil). Pokud chcete upravit profil, viz Profily streamu.

   • V poli Prebuffer (Předběžné ukládání) zvolte počet sekund před detekcí pohybu, které budou zahrnuty do záznamu.

   • V poli Následné ukládání zvolte počet sekund po ukončení detekce pohybu, které budou zahrnuty do záznamu.

  4. Klikněte na Použít.

  Záznam spouštěný pravidlem

  Záznam spouštěný pravidlem se spouští a zastavuje podle pravidla vytvořeného v části Pravidla akcí.

  Pravidla lze používat například pro generování záznamů spouštěných signály ze vstupních/výstupních portů, pro pokusy o neoprávněnou manipulaci nebo systémem detekce překročení linie AXIS Cross Line Detection. Určité pravidlo může mít několik spouštěčů.

  Jestliže chcete vytvořit záznam spouštěný pravidlem, přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí). Viz Pravidla akcí.

  Poznámka

  Při používání pravidla pro konfiguraci zaznamenávání pohybu nezapomeňte deaktivovat zaznamenávání pohybu, abyste zabránili ve dvojitém zaznamenávání. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu), vyberte kameru a vypněte funkci Motion detection (Detekce pohybu).

  Nouzový záznam

  Nouzový záznam lze aktivovat u kamery s SD kartou a firmwarem verze 5.20 nebo novější. Nouzový záznam ovlivní pouze záznamy H.264.

  Pro povolení nouzového záznamu:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Storage > Selection (Nastavení > Úložiště > Volba).

  2. Vyberte kameru a vyberte možnost Nouzový záznam.

  3. Uložte nastavení kliknutím na tlačítko Použít.

  Když povolíte nouzový záznam, začne kamera automaticky nahrávat na SD kartu v případě, že dojde ke ztrátě spojení s AXIS Camera Station a nepodaří se jej do 10 sekund znovu navázat.

  Poznámka

  Jakékoli restartování serveru AXIS Camera Station serveru nouzový záznam nespustí. Například když spustíte program pro údržbu databáze, restartujete nástroj AXIS Camera Station Service Control a restartujete počítač, na kterém je server nainstalován.

  Po obnovení spojení bude nouzový záznam importován do AXIS Camera Station a bude na časové ose označen tmavě šedou barvou. Kamera se pokusí vykompenzovat 10sekundovou prodlevu, ke které došlo před začátkem nouzového záznamu, uložením posledních 10 sekund streamu ve své interní paměti. Přesto se ale v záznamu mohou vyskytnout hluchá místa dlouhá 1–4 sekundy.

  Když je nahrávání v režimu:

  • Detekce pohybu s předběžným ukládáním

   AXIS Camera Station nepřetržitě přebírá záznam streamu z kamery a zpracovává jej na serveru. Přeruší-li se spojení na dobu delší než 10 sekund, spustí se nouzový záznam a kamera bude bez přerušení nahrávat na SD kartu, dokud se spojení neobnoví, nebo dokud se SD karta nezaplní.

  • Detekce pohybu bez předběžného ukládání

   • AXIS Camera Station přebírá záznam streamu z kamery pouze při detekci pohybu. Pokud není aktivováno nepřetržité zaznamenávání při pohybu, nouzový záznam se po 10 vteřinách bez spojení neaktivuje ani při detekci pohybu.

   • AXIS Camera Station přebírá záznam streamu z kamery pouze při detekci pohybu. Když je aktivováno nepřetržité zaznamenávání při pohybu a dojde k přerušení spojení na dobu delší než 10 sekund, spustí se nouzový záznam a kamera bude bez přerušení nahrávat na SD kartu, dokud se spojení neobnoví, nebo dokud se SD karta nezaplní.

  • Nepřetržitý záznam

   AXIS Camera Station nepřetržitě přebírá záznam streamu z kamery a zpracovává jej na serveru. Přeruší-li se spojení na dobu delší než 10 sekund, spustí se nouzový záznam a kamera bude bez přerušení nahrávat na SD kartu, dokud se spojení neobnoví, nebo dokud se SD karta nezaplní.

  Pro nouzový záznam použijte SD kartu

  Záložní nahrávání

  Záložní nahrávání můžete zapnout na zařízení, u kterého je jako úložiště pro záznam rekordér AXIS S3008 Recorder.

  Když záložní nahrávání zapnete, zařízení automaticky zahájí nepřetržité nahrávání se středním profilem streamu na rekordér, když dojde ke ztrátě spojení mezi systémem AXIS Camera Station a rekordérem.

  Poznámka
  • Vyžaduje AXIS Camera Station 5.36 nebo novější, AXIS S3008 Recorder s firmwarem 10.4 nebo novějším a firmware zařízení AXIS 5.50 nebo novější.
  • Pokud při aktivaci záložního nahrávání probíhá nepřetržité nahrávání, bude spuštěno další nepřetržité nahrávání se středním profilem streamu. Stream tak bude na rekordéru duplikován.

  Jestliže chcete zapnout záložní nahrávání, ujistěte se, že rekordér AXIS S3008 Recorder a zařízení byla přidána a rekordér byl nakonfigurován jako úložiště pro záznam pro zařízení. Viz Nastavení rekordéru AXIS S3008 Recorder.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Storage > Selection (Nastavení > Úložiště > Volba).

  2. Vyberte zařízení a zvolte možnost Fallback recording (Záložní nahrávání).

  3. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

  Metoda záznamu

  Zaznamenávání při pohybu nebo nepřetržité zaznamenávání se při přidání zařízení k systému AXIS Camera Station nakonfiguruje automaticky.

  K otevření stránky Metoda záznamu přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu). Zobrazí se seznam všech zařízení. Pro vyhledání zařízení v seznamu použijte pole Napište, co hledáte. Symboly zaškrtnutí označují aktivní způsob zaznamenávání u zařízení. V případě zařízení stejného modelu lze nakonfigurovat několik zařízení současně. Pokud chcete přizpůsobit nastavení profilu pro video a zvuk, přečtěte si téma Profily streamu.

  Poznámka

  Oblasti pohledu detekci pohybu nepodporují.

  Konfigurace nastavení pro záznam pohybu

  1. Přejděte do nabídky Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu.

  2. V seznamu vyberte kameru.

  3. Povolením možnosti Detekce pohybu aktivujte záznam na základě pohybu. Záznam deaktivujete zákazem této možnosti. (Pokud jsou nastavení zašedlá, funkce není v daném modelu k dispozici.)

  4. V nabídce Video settings (Nastavení videa):

   • Ve výchozím nastavení je vybrán profil High (Vysoký). Chcete-li jej změnit, zvolte jiný profil z rolovací nabídky Profile (Profil). Pokud chcete upravit profil, viz Profily streamu.

   • V poli Prebuffer (Předběžné ukládání) zvolte počet sekund před detekcí pohybu, které budou zahrnuty do záznamu.

   • V poli Následné ukládání zvolte počet sekund po ukončení detekce pohybu, které budou zahrnuty do záznamu.

   • Když chcete vyvolat poplach v případě detekce pohybu, vyberte možnost Raise alarm (Vyvolat poplach).

  5. V nabídce Schedule (Rozvrh) zvolte rozvrh nebo klikněte na možnost New (Nový) a vytvořte nový rozvrh.

  6. V nabídce Advanced (Pokročilé) nastavte interval mezi dvěma po sobě následujícími spuštěními v políčku Trigger period (Interval spouštěče). Toto nastavení se používá pro snížení počtu po sobě následujících záznamů. Jestliže během tohoto intervalu dojde k dalšímu spuštění, zaznamenávání bude pokračovat. Jestliže dojde k dalšímu spuštění, začne interval spouštěče běžet znovu od tohoto časového okamžiku.

  7. Nakonfigurujte nastavení detekce pohybu kliknutím na Nastavení pohybu. Nastavení pohybu, která jsou k dispozici, jsou různá pro různé kamery. Viz Editování zabudované detekce pohybuEditování aplikace AXIS Video Motion Detection 2 a 4.

  8. Klikněte na Použít.

  Konfigurace nastavení pro nepřetržitý záznam

  1. Přejděte do nabídky Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu.

  2. V seznamu vyberte kameru.

  3. Povolením možnosti Continuous (Nepřetržitý) povolíte souvislý záznam.

  4. V nabídce Video settings (Nastavení videa):

   • Ve výchozím nastavení je vybrán profil Medium (Střední). Chcete-li jej změnit, zvolte jiný profil z rolovací nabídky Profile (Profil). Pokud chcete upravit profil, viz Profily streamu.

  5. V nabídce Schedule (Rozvrh) zvolte rozvrh nebo klikněte na možnost New (Nový) a vytvořte nový rozvrh.

  6. V nabídce Advanced (Pokročilé) zapněte Average bitrate (Průměrný datový tok) a nastavte Max storage (Maximální úložiště). Odhadovaný průměrný datový tok je zobrazen podle stanoveného maximálního úložiště a doby uchovávání záznamu. Maximální průměrný datový tok je 50 000 kbit/s. Viz Konfigurace průměrného datového toku.

  7. Uložte nastavení kliknutím na tlačítko Apply (Použít).

  Konfigurace nastavení pro manuální záznam

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu).

  2. V seznamu vyberte kameru.

  3. V nabídce Manual (Manuální) nakonfigurujte nastavení videa:

   • Ve výchozím nastavení je vybrán profil High (Vysoký). Chcete-li jej změnit, zvolte jiný profil z rolovací nabídky Profile (Profil). Pokud chcete upravit profil, viz Profily streamu.

   • V poli Prebuffer (Předběžné ukládání) zvolte počet sekund před detekcí pohybu, které budou zahrnuty do záznamu.

   • V poli Následné ukládání zvolte počet sekund po ukončení detekce pohybu, které budou zahrnuty do záznamu.

  4. Klikněte na Použít.

  Konfigurace průměrného datového toku

  Datový tok se během delšího časového období automaticky upravuje pomocí průměrného datového toku. Díky tomu se můžete dostat na požadovanou hodnotu datového toku a zajistit dobrou kvalitu videa na základě určeného úložiště.

  Poznámka
  • Tato možnost je k dispozici pouze pro nepřetržitý záznam a kamery musí podporovat průměrný datový tok a mít firmware verze 9.40 nebo novější.
  • Nastavení průměrného datového toku ovlivní kvalitu zvoleného profilu streamu.
  1. Přejděte do nabídky Configuration > Storage > Selection (Nastavení > Úložiště > Výběr) a ujistěte se, že jste na kameře nastavili omezenou dobu uchovávání záznamů.

  2. Přejděte do nabídky Configuration > Devices > Stream profiles (Nastavení > Zařízení > Profily streamu) a ujistěte se, že jste pro profil videa, který se má pro nepřetržité zaznamenávání použít, nastavili formát H. 264 nebo H. 265.

  3. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu), zvolte kameru a zapněte Continuous (Nepřetržitý).

  4. V nabídce Video settings (Nastavení videa) zvolte profil videa, který jste nastavili.

  5. V nabídce Advanced (Pokročilé) zapněte Average bitrate (Průměrný datový tok) a nastavte Max storage (Maximální úložiště). Odhadovaný průměrný datový tok je zobrazen podle stanoveného maximálního úložiště a doby uchovávání záznamu. Maximální průměrný datový tok je 50 000 kbit/s.

  6. Poznámka

   Maximální úložiště představuje maximální prostor pro uložení záznamu v rámci doby uchovávání záznamu. Zaručuje pouze, že velikost záznamů nepřesáhne určený prostor. Nezaručuje, že pro záznamy bude dostatek prostoru.

  7. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

  Editování aplikace AXIS Video Motion Detection 2 a 4

  AXIS Video Motion Detection 2 a 4 jsou aplikace kamery, které lze nainstalovat ve výrobcích s podporou platformy AXIS Camera Application Platform. Aplikace AXIS Video Motion Detection 2 vyžaduje firmware 5.60 nebo novější. Aplikace AXIS Video Motion Detection 4 vyžaduje firmware 6.50 nebo novější. Informace, zda výrobek podporuje aplikaci AXIS Video Motion Detection 4, najdete také v poznámkách k vydání firmwaru.

  Jestliže je zvoleno zaznamenávání pohybu, když jsou ke kamerové stanici AXIS Camera Station přidány kamery, aplikace AXIS Video Motion Detection 2 nebo 4 bude nainstalována pouze na kamery s požadovaným firmwarem. Další kamery budou používat zabudovanou detekci pohybu. Aplikaci můžete nainstalovat ze stránky správy zařízení. Viz Instalace aplikace kamery.

  Jestliže je na kameře nainstalována aplikace AXIS Video Motion Detection 2 nebo 4, pohyb je detekován v oblasti zájmu.

  Pomocí aplikace AXIS Video Motion Detection 2 a 4 můžete vytvářet tyto položky:

  • Oblast zájmu: Oblast, ve které jsou detekovány pohybující se objekty. Objekty mimo oblast zájmu budou vždy ignorovány. Touto oblastí je víceúhelník zobrazený na vrchu video obrazu. Tento víceúhelník může mít 3 až 20 vrcholů (rohů).

  • Oblast vyjmutí: Oblast v oblasti zájmu, ve které budou pohybující se objekty ignorovány.

  • Filtry ignorace: Filtry, které jsou vytvořeny za účelem ignorování pohybujících se objektů detekovaných aplikací. Filtry byste měli používat co nejméně a měly by být nakonfigurovány opatrně, aby bylo zajištěno, že nebudou ignorovány důležité objekty. Vždy povolte a nakonfigurujte pouze jeden server.

   • Krátkodobé objekty: Tento filtr ignoruje objekty, které se na obraze objevují pouze na krátkou dobu. Příklad: světlomety z projíždějícího vozidla a rychle se pohybující stíny. Nastavte minimální dobu výskytu objektu na obraze, aby spustil poplach. Odpočet času se spustí ve chvíli, kdy aplikace objekt zjistí. Poplachy se nespustí, dokud nastavená doba neuplyne. Jinými slovy, všechny poplachy se spouští po uplynutí stejné časové prodlevy. Pokud objekt z obrazu během nastavené doby zmizí, nespustí se žádný poplach.

   • Malé objekty: Tento filtr ignoruje objekty, které jsou malé (například malá zvířata). Nastavte šířku a výšku jako procento celého obrazu. Objekty, jejichž rozměry nepřekračují nastavenou šířku a výšku, jsou ignorovány a poplachy nespouštějí. Objekty jsou ignorovány pouze tehdy, když je jejich šířka i výška menší než nastavené hodnoty.

   • Kývající se objekty: Tento filtr ignoruje objekty, které se pohybují pouze na krátké vzdálenosti, například kývající se listí či prapory a jejich stíny. Nastavte vzdálenost jako procento celého obrazu. Objekty pohybující se na vzdálenost kratší, než je vzdálenost od středu elipsy k jedné ze šipek, budou ignorovány. Elipsa slouží k měření všech pohybů na obraze a bude snímat všechny pohyby na obraze.

  Poznámka

  Zde provedená nastavení budou měnit nastavení v kameře.

  Konfigurace nastavení pohybu:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu).

  2. Vyberte kameru s aplikací AXIS Video Motion Detection 2 nebo 4 a klikněte na možnost Nastavení pohybu.

  3. Upravte oblast zájmu.

   • Jestliže chcete přidat nový vrchol, klikněte na přímku mezi dvěma vrcholy.

   • Jestliže chcete některý vrchol odstranit, klikněte na něj pravým tlačítkem nebo na něj klikněte a potom klikněte na Odstranit vrchol.

  4. Upravit vyloučenou oblast.

   • Jestliže chcete vytvořit vyloučenou oblast, klikněte na Přidat vyloučenou oblast a nakonfigurujte ji stejným způsobem, jako oblast zájmu.

   • Jestliže chcete vyloučenou oblast odstranit, klikněte na Odstranit vyloučenou oblast.

  5. Vytvořte filtry ignorace.

   • Chcete-li aktivovat filtr ignorace pro krátkodobé objekty, vyberte možnost Filtr krátkodobých objektů a nastavte v posuvníku Časovač minimální dobu, po jakou musí být objekt na obrazu, aby se spustil poplach.

   • Chcete-li aktivovat filtr ignorace pro malé objekty, vyberte možnost Filtr malých objektů a nastavte v posuvnících Šířka a Výška velikost ignorovaných objektů.

   • Chcete-li aktivovat filtr ignorace pro kývající se objekty, vyberte možnost Filtr kývajících se objektů a nastavte v posuvníku Vzdálenost velikost elipsy.

  6. Klikněte na Použít.

  Editování zabudované detekce pohybu

  Jestliže kamera používá zabudovanou detekci pohybu, pohyb je detekován v jednom nebo více zahrnutých oknech. Zahrnuté okno je oblast, ve které je třeba detekovat pohyb. Vyloučené okno je oblast, ve které se má pohyb ignorovat. Pohyb v oblastech mimo zahrnutá okna je automaticky ignorován. Je možné používat několik zahrnutých a vyloučených oken. V okně náhledu jsou vyloučená okna stínována.

  Poznámka

  Zde provedená nastavení budou měnit nastavení v kameře.

  Přidání nebo úprava zahrnutého okna:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Recording method (Nastavení > Záznam a události > Metoda záznamu).

  2. Vyberte kameru s integrovanou detekcí pohybu a klikněte na možnost Nastavení pohybu. Zobrazí se stránka Úprava detekce pohybu.

  3. V části Okno klikněte na Přidat a v části Nastavení zvolte Zahrnout.

  4. Okno se zobrazí v horní části obrazu. Toto okno můžete přesunovat a měnit jeho velikost pomocí myši.

  5. Možnost Zobrazit všechna okna je vybrána ve výchozím nastavení. Pokud chcete zobrazit pouze toto okno, vyberte možnost Zobrazit zvolená okna.

  6. V části Nastavení:

   • Velikost objektu: Velikost objektu vzhledem k velikosti oblasti. Při vysoké úrovni jsou detekovány pouze velmi velké objekty. Při nízké úrovni jsou detekovány i velmi malé objekty.

   • Historie: Délka objektu v paměti definuje, jak dlouho musí být objekt v oblasti, aby mohl být považován za nepohybující se. Při vysoké úrovni objekt spustí detekci pohybu na dlouhou dobu. Při nízké úrovni objekt spustí detekci pohybu na krátkou dobu.

   • Poznámka

    Pokud by se v oblasti neměly objevit žádné objekty, lze zvolit velmi vysokou úroveň historie. To způsobí spuštění detekce pohybu, pokud objekt bude přítomen v oblasti.

   • Citlivost: Rozdíl ve svítivosti mezi pozadím a objektem. Při vysoké úrovni bude detekován běžně zbarvený objekt na běžných pozadích. Při nízké úrovni budou detekovány pouze velmi jasné objekty na tmavém pozadí.

   • Poznámka

    Jestliže chcete detekovat pouze blikající světlo, zvolte nízkou citlivost. V ostatních případech doporučujeme pouze vysokou úroveň citlivosti.

  7. Použití předem definovaných nastavení. V části předem definovaných nastavení vyberte možnost Nízká, Střední, Vysoká nebo Velmi vysoká. Nízká detekuje větší objekty s kratší historií. Velmi vysoká detekuje menší objekty s delší historií.

  8. V části Činnost zkontrolujte detekovaný pohyb v zahrnutém okně. Pohyb je signalizován červenými vrcholy. Okno Činnost použijte pro nastavení Velikost objektu, Historie a Citlivost.

  9. Klikněte na tlačítko OK.

  Jestliže chcete přidat a editovat vyloučené okno:

  1. Na stránce Úprava detekce pohybu klikněte v části Okno na Přidat a v části Nastavení zvolte Vyloučit.

  2. Okno se zobrazí v horní části obrazu. Toto okno můžete přesunovat a měnit jeho velikost pomocí myši.

  3. Klikněte na možnost OK.

  Odstranění okna Zahrnout nebo Vyloučit:

  1. Na stránce Upravit detekci pohybu vyberte okno, které chcete odstranit.

  2. V části Okno klikněte na Odstranit.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

  Porty vstupů/výstupů

  Mnoho kamer a video enkodérů má vstupní/výstupní porty pro připojení externích zařízení. Pomocná zařízení mohou také mít vstupní/výstupní porty.

  Existují dva typy vstupních/výstupních portů:

  • Vstupní port: Používá se pro připojení zařízení, která dokážou přepínat mezi otevřeným a zavřeným obvodem. Příklad: kontakty dveří a oken, detektory kouře, detektory rozbití skla a PIR (pasivní infračervené detektory).

  • Výstupní port: Používá se pro připojení zařízení, jako jsou relé, dveře, zámky a alarmy. Zařízení připojená k výstupním portům lze ovládat z kamerové stanice AXIS Camera Station.

  Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > I/O ports (Nastavení > Záznam a události > Porty vstupů/výstupů), kde najdete seznam všech dostupných vstupních/výstupních portů, které byly do systému AXIS Camera Station přidány.

  Poznámka
  • Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete přidávat a spravovat vstupní/výstupní porty na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Vybraný server.
  • Jestliže jsou vstupní/výstupní porty nakonfigurovány pomocí stránky konfigurace zařízení, aktualizujte seznam kliknutím na Znovu zavést vstupní/výstupní porty.
  • Správci mohou vstupní/výstupní porty pro uživatele deaktivovat. Viz Konfigurace uživatelských oprávnění.

  Pro vyhledání portů a zařízení použijte políčko Napište, co hledáte.

  Jestliže chcete upravit port, vyberte jej a klikněte na Upravit. Ve vyskakovacím okně upravte údaje o portu a klikněte na tlačítko OK.

  Jestliže chcete port odstranit, vyberte ho a klikněte na Odstranit.

  Vstupní/výstupní porty se používají v pravidlech akcí. Vstupní porty se používají jako spouštěče, například, že když systém AXIS Camera Station obdrží signál ze zařízení připojeného ke vstupnímu portu, budou provedeny stanovené akce. Výstupní porty se používají jako akce, například, když bude aktivováno pravidlo, systém AXIS Camera Station dokáže aktivovat nebo deaktivovat zařízení připojené k výstupnímu portu. Viz Pravidla akcí.

  Informace, jak připojovat zařízení a jak konfigurovat vstupní/výstupní porty, naleznete v návodu pro uživatele výrobku Axis nebo návodu k instalaci. Některé výrobky mají porty, které lze nakonfigurovat tak, aby působily jako vstup nebo výstup.

  Výstupní porty můžete ovládat ručně. Viz Sledování stavu portů vstupů/výstupů.

  Přidávání vstupních/výstupních portů

  Přidání vstupních/výstupních portů:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > I/O ports (Nastavení > Záznam a události > Vstupní/výstupní porty).

  2. Kliknutím na možnost Add (Přidat) zobrazíte všechny vstupní/výstupní porty, které lze přidat.

  3. Jestliže jsou vstupní/výstupní porty nakonfigurovány pomocí stránky konfigurace zařízení, aktualizujte seznam kliknutím na Znovu zavést vstupní/výstupní porty.

  4. Zvolte porty a klikněte na tlačítko OK.

  5. V části Informace o portu zkontrolujte typ portu a IP adresu nebo název hostitele zařízení.

  6. V části Názvy zadejte název portu a názvy aktivního a neaktivního stavu. Tyto názvy jsou zobrazeny v pravidlech akcí, v protokolech a v monitorování vstupu/výstupu.

  7. Při přidávání výstupního portu můžete nastavit výchozí stav výstupního portu, když systém AXIS Camera Station naváže připojení k zařízení. V části Výchozí stav vyberte možnost Při spuštění nastavit na a vyberte výchozí stav z rozevírací nabídky Stav.

  Sledování stavu portů vstupů/výstupů
  Poznámka

  Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete sledovat vstupní/výstupní porty na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Selected server (Vybraný server).

  Ruční ovládání portů vstupu/výstupu:

  1. Přejděte do nabídky > Actions > I/O Monitoring (> Akce > Dohled na vstupy/výstupy).

  2. Nastavte výstupní port a klikněte na možnost Change state (Změnit stav).

  Pravidla akcí

  Systém AXIS Camera Station používá pro nastavení akcí pravidla. Pravidlo je sestava podmínek, které definují, jak a kdy mají být akce provedeny. Pravidlo akcí představuje výkonný nástroj pro snižování počtu záznamů, pro vzájemné reagování se zařízeními připojenými ke vstupním/výstupním portům a pro upozornění operátorů na důležité události.

  Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a zobrazí se seznam pravidel, která byla do systému AXIS Camera Station přidána. Jestliže chcete vyhledat pravidlo, použijte políčko Napište, co hledáte.

  Poznámka
  • Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete vytvářet a spravovat pravidla akcí na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Vybraný server.
  • U zařízení jiných výrobců může dostupnost akcí záviset na zvoleném zařízení. Mnohé z těchto akcí mohou vyžadovat další nastavení zařízení.

  Jestliže chcete editovat stávající pravidlo, vyberte jej a klikněte na Editovat.

  Jestliže chcete zkopírovat stávající pravidlo, vyberte jej a klikněte na Kopírovat.

  Jestliže chcete odstranit stávající pravidlo, vyberte jej a klikněte na Odstranit.

  Vytvořit nové pravidlo

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Vytvářejte spouštěče k definování, kdy má být pravidlo aktivováno. Když budou všechny spouštěče přidány, klikněte na Další. Viz Přidání spouštěčů.

  3. Vyvářejte akce k definici akcí, které se mají provést, když je pravidlo aktivováno. Když budou všechny akce přidány, klikněte na Další. Viz Přidání akcí.

  4. Vytvářejte rozvrhy ke snížení počtu poplachů a záznamů. Když budete s nastavením spokojeni, klikněte na Další.

   • Jestliže pravidlo má být vždycky aktivováno, zvolte Vždy.

   • Vyberte možnost Vlastní rozvrh a z rozevíracího seznamu vyberte rozvrh. Můžete vytvořit nový rozvrh nebo upravit stávající. Viz Rozvrhy.

  5. Zkontrolujte údaje na stránce Podrobnosti. Zadejte název pravidla do políčka Název a kliknutím na možnost Dokončit pravidlo aktivujte.

  Přidání spouštěčů

  Spouštěče definují, kdy má být pravidlo aktivováno. Určité pravidlo může mít několik spouštěčů. Toto pravidlo bude aktivní, pokud bude aktivní kterýkoliv ze stanovených spouštěčů.

  K dispozici jsou následující spouštěče:

  • Detekce pohybu: Spouštěč detekce pohybu se aktivuje tehdy, když kamera detekuje v definovaném prostoru pohyb. Detekce se provádí kamerou, což znamená, že server AXIS Camera Station není zatížen zpracováváním. Jestliže chcete zjistit, zda je zaznamenávání pohybu aktivováno, přejděte do nabídky Configuration > Action rules (Nastavení > Pravidla akcí). Viz Vytvoření spouštěčů detekce pohybu.

  • Poznámka

   Vyvarujte se používání spouštěče detekce pohybu pro spouštění zaznamenávání, jestliže je v kameře aktivováno zaznamenávání pohybu.

  • Aktivní poplach neoprávněné manipulace: Spouštěč neoprávněné manipulace se aktivuje, když bude zařízení přemístěno nebo když dojde k zakrytí, postříkání nebo závažnému porušení zaostření objektivu. Detekce neoprávněné manipulace se provádí zařízením, což znamená, že server AXIS Camera Station není zpracováním zatížen. Aktivní poplach neoprávněné manipulace je k dispozici pro zařízení s podporou sledování neoprávněné manipulace se zařízením a s firmwarem verze 5.11 nebo novějším. Viz Vytvoření spouštěčů aktivních poplachů při neoprávněné manipulaci.

  • AXIS Cross Line Detection: AXIS Cross Line Detection (detekce překročení linie AXIS) je aplikace, kterou lze nainstalovat do kamer a video enkodérů. Tato aplikace detekuje pohybující se objekty, které překročí virtuální linii, a může být používána například pro sledování vstupních a výstupních bodů. Před použitím detekce překročení linie AXIS Cross Line Detection jako spouštěče musí být tato aplikace nainstalována v kameře. Aplikaci si stáhněte z www.axis.com. Potom přejděte na stránku Správa zařízení, zvolte kameru, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Nainstalovat aplikaci kamery. Viz Instalace aplikace kamery. Spouštěč bude aktivován, když aplikace detekuje pohybující se objekt. Protože detekce se provádí aplikací staženou do kamery, serveru AXIS Camera Station se nepřidává žádné zatížení vyvolané zpracováním. Aplikace AXIS Cross Line Detection může být nainstalována na výrobky s podporou platformy aplikací pro kamery AXIS Camera Application platform. Viz Vytvoření spouštěčů AXIS Cross Line Detection.

  • Událost a chyba systému: Událost systému a spouštěč při chybě budou aktivovány, když dojde k chybě zaznamenávání, když dojde k zaplnění úložiště, když nelze kontaktovat síťové úložiště nebo když dojde ke ztrátě spojení s jedním nebo více zařízeními. Viz Vytváření spouštěče systémových událostí a chyb.

  • Vstup/výstup: Spouštěč vstupů/výstupů (I/O) bude aktivován, když vstupní/výstupní port zařízení obdrží signál například z připojených dveří, detektoru kouře nebo spínače. Před použitím spouštěče vstupů/výstupů musí být výstupní port přidán k systému AXIS Camera Station. Přejděte do nabídky Configuration > I/O ports (Nastavení > Vstupní/výstupní porty). Viz Vytváření spouštěčů vstupu/výstupu.

  • Událost zařízení: Tento spouštěč využívá události přímo z kamery nebo pomocného zařízení a může být použit v případě, kdy není k dispozici vhodný spouštěč AXIS Camera Station. Dostupné události závisí na zařízení. Mnoho z těchto událostí může vyžadovat další konfiguraci zařízení. Viz Vytváření spouštěčů události zařízení.

  • Tlačítko akce: Tlačítka akcí se používají pro spouštění a zastavování akcí v živém zobrazení. Tlačítka akcí se zobrazují v horní části živého pohledu nebo v mapě. Při kliknutí na tlačítko dojde k provedení akce. Stejné tlačítko lze používat v různých pravidlech, ale každé pravidlo může mít pouze jeden spouštěč tlačítka akce. Viz Vytváření spouštěčů tlačítek akce.

  • Událost AXIS Entry Manager: Tento spouštěč je aktivován po přijetí signálu ze dveří nakonfigurovaného v AXIS Entry Manager, například jsou-li dveře násilím otevřené, jsou-li otevřené příliš dlouho nebo je-li zamítnut přístup. Viz Vytvořte spouštěče události AXIS Entry Manager.

  • Externí HTTPS: Externí spouštěč HTTPS umožňuje externím aplikacím spouštět události v softwaru AXIS Camera Station prostřednictvím komunikačního protokolu HTTPS. Tento spouštěč je možné použít k integraci softwaru AXIS Camera Station s externími aplikacemi. Viz Vytvoření externích spouštěčů HTTPS.

  Vytvoření spouštěčů detekce pohybu

  Spouštěč detekce pohybu se aktivuje tehdy, když kamera detekuje v definovaném prostoru pohyb. Detekce se provádí kamerou, což znamená, že server AXIS Camera Station není zatížen zpracováváním.

  Poznámka

  Vyvarujte se používání spouštěčů detekce pohybu pro spouštění zaznamenávání, jestliže je v kameře aktivováno zaznamenávání pohybu. Jestliže chcete zjistit, zda je zaznamenávání pohybu aktivováno, přejděte do nabídky Configuration > Action rules (Nastavení > Pravidla akcí).

  Vytvoření spouštěče detekce pohybu:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Detekce pohybu. Klikněte na tlačítko OK.

  3. Na vyskakovací stránce:

   • V políčku Zapnutí spouštěče vyberte kameru, která má pohyb detekovat.

   • V políčku Období spouštěče nastavte interval mezi dvěma po sobě jdoucími spouštěči, aby se snížil počet po sobě jdoucích záznamů. Jestliže dojde k dalšímu spuštění v tomto intervalu, záznam bude pokračovat a interval spouštěče začne běžet znovu od tohoto časového okamžiku.

   • Nakonfigurujte nastavení detekce pohybu kliknutím na Nastavení pohybu. Nastavení, která jsou k dispozici, jsou různá pro různé kamery. Viz Editování zabudované detekce pohybu a Editování aplikace AXIS Video Motion Detection 2 a 4.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytvoření spouštěčů aktivních poplachů při neoprávněné manipulaci

  Aktivní spouštěč poplachu neoprávněné manipulace se aktivuje, když bude kamera přemístěna nebo když dojde k zakrytí, postříkání nebo závažnému porušení zaostření objektivu. Detekce neoprávněné manipulace se provádí kamerou, což znamená, že na serveru stanice AXIS Camera Station nevzniká žádné dodatečné zatížení vyvolané zpracováním.

  Aktivní poplach neoprávněné manipulace je k dispozici pro kamery, které podporují neoprávněnou manipulaci kamery, s firmwarem verze 5.11 nebo novější.

  Vytvoření spouštěče aktivního poplachu při neoprávněné manipulaci:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Aktivní poplach neoprávněné manipulace. Klikněte na tlačítko OK.

  3. Na vyskakovací stránce:

   • V políčku Spustit při vyberte kameru, která se má použít.

   • Klikněte na odkaz Nastavení neoprávněné manipulace a otevřete stránku neoprávněné manipulace kamery ve webovém prohlížeči, kde můžete nastavit neoprávněnou manipulaci.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytvoření spouštěčů AXIS Cross Line Detection

  AXIS Cross Line Detection je aplikace, kterou lze nainstalovat do kamer a kodérů videa s podporou platformy AXIS Camera Application Platform. Tato aplikace detekuje pohybující se objekty, které překročí virtuální linii, a může být používána například pro sledování vstupních a výstupních bodů. Spouštěč bude aktivován, když aplikace detekuje pohybující se objekt, který překročil virtuální linii. Protože detekce se provádí aplikací staženou do kamery, nevzniká na serveru AXIS Camera Station žádné dodatečné zatížení vyvolané zpracováním.

  Pokud chcete aplikaci AXIS Cross Line Detection použít jako spouštěč, musíte si ji stáhnout z adresy www.axis.com a nainstalovat ji do kamer a kodérů videa. Viz Instalace aplikace kamery.

  Vytvoření spouštěče AXIS Cross Line Detection:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost AXIS Cross Line Detection. Klikněte na tlačítko OK.

  3. Kliknutím na tlačítko Obnovit můžete aktualizovat seznam, jestliže se aplikace AXIS Cross Line Detection nainstaluje na novou kameru.

  4. Z rozevírací nabídky Spouštěč vyberte kameru, která se má použít. Lze volit pouze kamery, na kterých je nainstalována aplikace AXIS Cross Line Detection.

  5. V políčku Interval spouštěče nastavte dobu intervalu mezi dvěma po sobě následujícími spuštěními. Toto nastavení se používá pro snížení počtu po sobě následujících záznamů. Jestliže během tohoto intervalu dojde k dalšímu spuštění, zaznamenávání bude pokračovat. Jestliže dojde k dalšímu spuštění, začne interval spouštěče běžet znovu od tohoto časového okamžiku.

  6. Kliknutím na odkaz Nastavení AXIS Cross Line Detection otevřete stránku Aplikace kamery ve webovém prohlížeči. Informace o dostupném nastavení naleznete v dokumentaci dodané s aplikací AXIS Cross Line Detection.

  7. Poznámka

   Jestliže chcete aplikaci AXIS Cross Line Detection nakonfigurovat, použijte Internet Explorer a nastavte prohlížeč tak, aby se aktivovaly kontrolní prvky ActiveX. Na výzvu klikněte na Ano, aby se nainstalovala aplikace řízení médií AXIS Media Control.

  Vytváření spouštěče systémových událostí a chyb

  Zvolte jednu nebo více událostí a chyb v systému pro použití jako spouštěče.

  Vytvoření spouštěče systémových událostí a chyb:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Systémová událost a chyba. Klikněte na tlačítko OK.

  3. Vyberte možnost Při chybě zaznamenávání, jestliže chcete aktivovat spouštěč, když dojde k chybě během zaznamenávání, například když kamera přestane streamovat.

  4. Vyberte možnost Při plném úložišti, jestliže chcete spouštěč aktivovat, když je úložiště záznamů plné.

  5. Vyberte možnost Když není žádný kontakt se síťovým úložištěm, jestliže chcete spouštěč aktivovat, když dojde k problému s přístupem na síťové úložiště.

  6. Vyberte možnost Při ztrátě spojení s kamerou, jestliže chcete spouštěč aktivovat, když dojde k problému při kontaktování jedné nebo více kamer.

   • Vyberte možnost Vše, jestli chcete zahrnout všechny kamery, které byly přidány do systému AXIS Camera Station.

   • Zvolte možnost Přidané a klikněte na možnost Kamery. Zobrazí se seznam všech kamer přidaných do systému AXIS Camera Station. Můžete použít políčko Napište, co hledáte k vyhledání konkrétní kamery, možnost Vybrat vše k výběru všech kamer nebo možnost Zrušit výběr všech ke zrušení výběru všech kamer.

  7. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytváření spouštěčů vstupu/výstupu

  Spouštěč vstupů/výstupů (I/O) bude aktivován, když vstupní/výstupní port zařízení obdrží signál například z připojených dveří, detektoru kouře nebo spínače.

  Poznámka

  Před použitím spouštěče vstupů/výstupů musí být výstupní port přidán k systému AXIS Camera Station. Viz Porty vstupů/výstupů.

  Vytvoření spouštěče vstupu/výstupu:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Vstup/výstup. Klikněte na tlačítko OK.

  3. V části Port a stav spouštěče:

   • V políčku Vstupní/výstupní port vyberte vstupní nebo výstupní port.

   • V políčku Stav spouštěče zvolte stav vstupního/výstupního portu, který provede aktivaci spouštěče. Stavy, které jsou k dispozici, závisí na tom, jak je port nakonfigurován.

   • V políčku Období spouštěče nastavte interval mezi dvěma po sobě jdoucími spouštěči, aby se snížil počet po sobě jdoucích záznamů. Jestliže dojde k dalšímu spuštění v tomto intervalu, záznam bude pokračovat a interval spouštěče začne běžet znovu od tohoto časového okamžiku.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytváření spouštěčů události zařízení

  Spouštěč události zařízení poskytuje přístup ke všem událostem v kameře nebo pomocném zařízení. Je možné ho použít, když v systému AXIS Camera Station není žádný vhodný spouštěč.

  Většina událostí má jeden nebo více filtrů, které je třeba nastavit. Filtry jsou podmínky, které musí být splněny, aby spouštěč události zařízení byl aktivován. Informace o událostech a filtrech pro produkty Axis jsou k dispozici v dokumentaci VAPIX® na adrese www.axis.com/partnerswww.axis.com/vapix.

  Vytvoření spouštěče události zařízení.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Událost zařízení. Klikněte na tlačítko OK.

  3. V části Konfigurovat spouštěč události zařízení:

   • V políčku Zařízení vyberte kameru nebo pomocné zařízení.

   • V políčku Událost vyberte událost, která se má použít jako spouštěč.

   • Poznámka

    Dostupné události závisí na zvoleném zařízení. U zařízení jiných výrobců mnoho z těchto událostí vyžaduje další konfiguraci v zařízení.

   • V políčku Období spouštěče nastavte interval mezi dvěma po sobě jdoucími spouštěči, aby se snížil počet po sobě jdoucích záznamů. Jestliže dojde k dalšímu spuštění v tomto intervalu, záznam bude pokračovat a interval spouštěče začne běžet znovu od tohoto časového okamžiku.

  4. V části Filtry vyberte filtry. Filtry, které jsou k dispozici, závisejí na zvolené události.

  5. V části Činnost naleznete aktuální stav spouštěče události zařízení jako funkci času. Událost může být se stavem nebo bez stavu. Činnost události se stavem je znázorněna krokovou funkcí. Činnost události bez stavu je znázorněna přímkou, která je při spuštění události přerušena impulsy.

  6. Klikněte na tlačítko OK.

  Příklady událostí zařízení
  KategorieUdálost zařízení
  ZesilovačPřetížení zesilovače
  Řízení zvukuStav digitálního signálu
  AudioSourceDetekce zvuku
  AutorizaceŽádost o přístup udělena
  Žádost o přístup zamítnuta
  VoláníStav
  Změna stavu
  Kvalita sítě
  Stav účtu SIP
  Příchozí video
  KrytOtevření krytu
  ZařízeníOchrana proti nadproudu prstencového napájení
  Snímače zařízeníSystém připraven
  Snímač PIR
  Stav zařízeníSystém připraven
  DveřeDveře otevřeny násilím
  Zjištěna neoprávněná manipulace s instalací dveří
  Dveře zamknuty
  Dveře otevřeny příliš dlouho
  Poloha dveří
  Dveře odemknuty
  Zásobník událostíZahájit
  Protokol událostíZtracené poplachy
  Ztracené události
  Poplach
  VentilátorStav
  GlobalSceneChangeSlužba obrazu
  Selhání hardwaruChyba úložiště
  Porucha ventilátoru
  VyhříváníStav
  Vstupní portyDigitální vstupní port
  Ruční spouštěč
  Virtuální vstup
  SvětloStav
  LightStatusChangedStav
  MédiaProfil změněn
  Nastavení změněno
  MonitorPrezenční signál
  MotionRegionDetectorPohyb
  SíťZtraceno připojení k síti
  Platí pouze pro události používané zařízením, neplatí pro události používané systémem AXIS Camera Station.
  Adresa přidána
  Adresa odebrána
  PTZ pohybPTZ pohyb na kanálu <channel name>
  Předvolby PTZDosažení prepozice PTZ na kanálu <channel name>
  PTZControllerAutomatické sledování
  Fronta řízení PTZ
  Chyba PTZ
  PTZ připraveno
  Konfigurace záznamuVytvořit záznam
  Odstranit záznam
  Nastavení sledování
  Nastavení záznamu
  Nastavení záznamu
  Vzdálená kameraStav rozhraní Vapix
  Poloha PTZ
  RozvrhImpuls
  Interval
  Plánovaná událost
  StavAktivní
  ÚložištěChyba ukládání
  Probíhá záznam
  Systémová zprávaAkce se nezdařila
  Neoprávněná manipulaceDetekováno sklonění
  Detekován náraz
  Snímače teplotyPřekročení maximální provozní teploty
  Překročení minimální provozní teploty
  Provozní teplota nepřekročena
  Překročení provozní teploty
  SpouštěčRelé a výstupy
  Digitální vstup
  Video detekce pohybuVMD 4: profil <profile name>
  VMD 4: jakýkoli profil
  Video detekce pohybu 3VMD 3
  Zdroj videaPoplach pohybu
  Přístup ke streamu živého vysílání
  Denní/noční vidění
  Neoprávněná manipulace s kamerou
  Průměrný pokles datového toku
  Zdroj videa připojen
  Události zařízení ovladače dveří AXIS A1601 Network Door Controller
  KategorieUdálost zařízeníSpuštění pravidla akcí
  AutorizaceŽádost o přístup udělenaKdyž byl držiteli karty, který je označen určitým kódem PIN, číslem karty nebo pravidlem přístupu, udělen přístup ke dveřím.
  Žádost o přístup zamítnutaKdyž byl držiteli karty, který je označen určitým kódem PIN, číslem karty nebo UID karty, zamítnut přístup ke dveřím.
  KrytOtevření krytuKdyž byl demontován nebo otevřen kryt síťového ovladače dveří. Lze použít například k odeslání oznámení správci, pokud je kryt otevřen za účelem údržby nebo pokud kryt někdo naruší.
  Stav zařízeníSystém připravenKdyž je systém v připraveném stavu. Zařízení Axis může například detekovat stav systému a odeslat správci oznámení, když dojde ke spuštění systému. Vyberte možnost Yes (Ano), chcete-li spustit pravidlo akcí, je-li zařízení ve stavu připravenosti. Pamatujte, že pravidlo se spustí pouze v případě, že jsou spuštěny všechny nezbytné služby, například systém událostí.
  DveřeDveře otevřeny násilímKdyž jsou dveře otevřeny násilím.
  Zjištěna neoprávněná manipulace s instalací dveříJe-li zjištěno následující:
  • Kryt zařízení byl otevřen nebo zavřen

  • Pohyb zařízení

  • Připojená čtečka je odmontována od zdi

  • Neoprávněná manipulace s monitorem dveří, čtečkou nebo zařízením REX. Chcete-li použít tento spouštěč, ujistěte se, že je vybrána volba Supervised input (Hlídaný vstup) a že je na vstupní porty konektoru příslušných dveří nainstalována koncová řada odporů.

  Dveře zamknutyKdyž je zámek dveří uzamčen.
  Dveře otevřeny příliš dlouhoKdyž jsou dveře příliš dlouho otevřené.
  Poloha dveříKdyž monitor dveří ukazuje, zda jsou dveře otevřené nebo zavřené.
  Dveře odemknutyKdyž zámek dveří zůstane odemčený. Tento stav můžete například použít, pokud existují návštěvníci, kteří by měli mít povolení otevřít dveře bez předložení svých přihlašovacích údajů.
  Vstupní portyVirtuální vstupKdyž jeden z virtuálních vstupů změní svůj stav. Může být použit klientem, jako je například software pro správu, ke spuštění různých akcí. Vyberte vstupní port, který má spustit pravidlo akcí, když se aktivuje.
  Digitální vstupní portKdyž digitální vstupní port změní svůj stav. Tento spouštěč můžete použít ke spuštění různých akcí, například k odeslání upozornění nebo zablikání stavové LED. Vyberte vstupní port, který má spustit pravidlo akcí, když se aktivuje, nebo zvolte možnost Any (Kterýkoli) pro spuštění pravidla akcí, pokud dojde k aktivaci kteréhokoli vstupního portu.
  Ruční spouštěčKdyž je aktivován ruční spouštěč. Tento spouštěč můžete použít k ručnímu spuštění nebo zastavení pravidla akcí prostřednictvím rozhraní API VAPIX.
  Externí vstupKdyž je nouzový vstup aktivní nebo neaktivní.
  SíťZtraceno připojení k sítiKdyž dojde ke ztrátě síťového připojení.
  Platí pouze pro události používané zařízením, neplatí pro události používané systémem AXIS Camera Station.
  Adresa přidánaKdyž je přidána nová IP adresa.
  Adresa odebránaKdyž je IP adresa odebrána.
  RozvrhPlánovaná událostKdyž se změní stav předdefinovaného plánu. Toto lze použít pro záznam videa v určitých časových obdobích, například v pracovní době, o víkendech apod. Vyberte rozvrh v rozevíracím seznamu (Schedule) Rozvrh.
  Systémová zprávaAkce se nezdařilaKdyž pravidlo akcí selže a spustí se systémová zpráva oznamující neúspěšnou akci.
  SpouštěčDigitální vstupKdyž je fyzický digitální vstupní port aktivní nebo neaktivní.
  Vytváření spouštěčů tlačítek akce

  Tlačítka akcí se používají pro spouštění a zastavování akcí v živém zobrazení. Tlačítka akcí se zobrazují ve spodní části živého pohledu nebo v mapě. Při kliknutí na tlačítko dojde k provedení akce. Stejné tlačítko lze používat s několika kamerami a mapami. U kamery nebo mapy může být použito více tlačítek akce. Když přidáváte nebo upravujete tlačítko akce, můžete nastavit více tlačítek pro kameru. Jestliže chcete uspořádat tlačítka pro více akcí na mapě, přejděte do zobrazení Živé zobrazení a mapu upravte.

  Existují dva typy tlačítek akcí:

  • Příkazová tlačítka: Příkazová tlačítka se používají pro manuální spuštění akce. Příkazová tlačítka používejte pro akce, které nevyžadují tlačítka zastavení.
   Příkazové tlačítko má štítek tlačítka a bublinový popisek. Štítek tlačítka je text zobrazený na tlačítku. Bublinový popisek se zobrazí při nastavení ukazatele myši na tlačítko.
   Příklad: Aktivování výstupu na předem určenou dobu (použijte akci výstupu s impulsem nastaveným na dobu v sekundách, po kterou by výstup měl být aktivní), spuštění poplachu a odeslání e-mailu.

  • Přepínací tlačítka: Přepínací tlačítka se používají pro manuální spouštění a zastavování akcí. Tlačítka mají dva stavy: přepnutí a nepřepnutí. Kliknutí na tlačítko přepíná mezi těmito dvěma stavy. Ve výchozím nastavení přepínací tlačítka spouštějí akci, když jsou ve stavu přepnutí. Jestliže chcete spustit akci ve stavu nepřepnutí, zvolte při vytváření tlačítka Spustit při nepřepnutí.
   Přepínací tlačítko má štítek přepnutí, štítek nepřepnutí a bublinový popisek. Štítky přepnutí a nepřepnutí jsou texty zobrazené na tlačítcích ve stavech přepnutí a nepřepnutí. Bublinový popisek se zobrazí při nastavení ukazatele myši na tlačítko.
   Příklad: Otevření a zavření dveří (použijte akci výstupu s impulsem nastaveným na „tak dlouho, dokud bude jakýkoliv spouštěč aktivní“).

  Poznámka

  Písmeno nebo číslo za prvním podtržítkem v označení tlačítka akce představuje přístupovou klávesu k tlačítku akce. Stiskněte ALT a přístupovou klávesu, abyste aktivovali tlačítko akce. Pokud například nazvete tlačítko akce A_BC, název tlačítka akce se v živém zobrazení změní na ABC. Stiskněte ALT + B a tlačítko akce se aktivuje.

  Vytvoření spouštěče tlačítka akce:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Tlačítko akce. Klikněte na možnost OK.

  3. Vyberte možnost Vytvořit nové tlačítko nebo Použít stávající tlačítko. Klikněte na tlačítko Další.

  4. Pokud jste vybrali možnost Vytvořit nové tlačítko:

   1. Zvolte Příkazové tlačítko nebo Přepínací tlačítko. Pokud chcete použít tlačítko přepínače ke spuštění akce ve stavu vypnutí, zvolte možnost Spustit při vypnutí.

   2. Klikněte na tlačítko Další.

   3. Zadejte označení a bublinovou nápovědu k tlačítku.

  5. Pokud jste vybrali možnost Použít stávající tlačítko:

   1. Tlačítko vyhledejte a přejděte na něj nebo přímo klikněte na tlačítko, které chcete použít.

   2. Pokud jste vybrali k použití stávající tlačítko přepnutí, musíte vybrat možnost Spustit při zapnutí nebo Spustit při vypnutí.

   3. Klikněte na tlačítko Další.

   4. Upravte označení a bublinovou nápovědu k tlačítku.

  6. Z rozbalovacího seznamu vyberte kameru nebo mapu. Jestliže chcete tlačítko přidat k více kamerám nebo mapám, klikněte na možnost Přidat k více kamerám nebo Přidat k více mapám.

  7. Jestliže má kamera několik tlačítek akcí, klikněte na Uspořádat, abyste změnili pořadí tlačítek. Klikněte na možnost OK.

  8. Klikněte na tlačítko Další.

  Vytvořte spouštěče události AXIS Entry Manager

  Spouštěč událostí AXIS Entry Manager je aktivován po přijetí signálu ze dveří nakonfigurovaného v AXIS Entry Manager, například jsou-li dveře násilím otevřené, jsou-li otevřené příliš dlouho nebo je-li zamítnut přístup.

  Poznámka

  Spouštěč událostí AXIS Entry Manager je k dispozici pouze v případě, že je do nástroje AXIS Camera Station přidán řadič AXIS A1001 Network Door Controller.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte AXIS Entry Manager event (Událost AXIS Entry Manager). Klikněte na tlačítko OK.

  3. Chcete-li aktivovat spouštěč, zvolte událost a dveře.

   Možné události jsou: Dveře zpřístupněny, Dveře otevřeny násilím, Dveře otevřeny příliš dlouho a Přístup odepřen.

  4. Klikněte na OK.

  Vytvoření externích spouštěčů HTTPS

  Tento spouštěč podporuje pouze komunikaci přes protokol HTTPS a vyžaduje, abyste do požadavků HTTPS uváděli platné uživatelské jméno AXIS Camera Station i s názvem domény a heslem.

  Jsou podporovány následující požadavky prostřednictvím protokolu HTTP metodou GET*. Také je možné použít metodu POST s daty JSON uvedenými v těle požadavku.

  Poznámka
  • Požadavky na externí spouštěč HTTP je možné testovat jedině v prohlížeči Google Chrome.
  • Externí spouštěč HTTPS používá stejné porty jako aplikace pro prohlížení na mobilních zařízeních, viz části Port mobilní komunikace a Port mobilního streamování v sekci Obecné.
  • Aktivace spouštěče s ID „trigger1“: https://[adresa]:55756/Acs/Api/TriggerFacade/ActivateTrigger?{"triggerName":"trigger1"}

  • Deaktivace spouštěče s ID „trigger1“: https://[addresa]:55756/Acs/Api/TriggerFacade/DeactivateTrigger?{"triggerName":"trigger1"}

  • Aktivace spouštěče s ID „trigger1“ a následná deaktivace tohoto spouštěče po uplynutí 30 sekund: https://[adresa]:55756/Acs/Api/TriggerFacade/ActivateDeactivateTrigger?{"triggerName":"trigger1","deactivateAfterSeconds":"30"}

  • Poznámka

   Časovač automatické deaktivace se zruší v případě vydání jiného příkazu pro stejný spouštěč.

  • Impuls spouštěče s ID „trigger1“ (aktivace spouštěče následovaná okamžitou deaktivací): https://[adresa]:55756/Acs/Api/TriggerFacade/PulseTrigger?{"triggerName​":"trigger1"}

  Vytvoření externího spouštěče HTTPS:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte možnost External HTTPS (Externí HTTPS). Klikněte na možnost OK.

  3. Do pole Trigger name (Název spouštěče) zadejte název spouštěče.

  4. Zkontrolujte, že ukázková adresa URL uvedená v dialogovém okně používá stejnou adresu serveru, jakou použil klient při přihlašování. Adresy URL fungují pouze po dokončení pravidla akce.

  5. Klikněte na možnost OK.

  Vhodné akce pro externí spouštěče HTTPS

  • Požadavky na aktivaci a deaktivaci spouštěče se hodí například ke spouštění a zastavování záznamů.

  • Požadavky na impuls spouštěče se hodí například ke spuštění poplachu nebo odeslání e-mailu.

  Přidání akcí

  Jedno pravidlo může mít více akcí. Když je pravidlo aktivováno, jsou provedeny všechny akce.

  K dispozici jsou následující akce:

  • Záznam: Tato akce spustí záznam z kamery. K záznamu lze získat přístup a přehrát jej z karty Záznamy. Záznam se uloží na místo určené v nastavení Úložiště záznamu v nabídce Configuration > Storage > Selection (Nastavení > Úložiště > Výběr). Viz Vytvoření akcí záznamu.

  • Vyvolání poplachu: Tato akce odešle upozornění všem připojeným klientům systému AXIS Camera Station. Poplach se zobrazí v záložce Poplachy a jako upozornění lišty úkolů. K poplachu lze přiložit pokyny ve formě souboru s postupy v případě poplachu. Viz Vytváření akcí při vyvolání poplachu.

  • Nastavení výstupu: Tato akce se používá k nastavení stavu výstupního portu k ovládání zařízení připojeného k výstupnímu portu, například pro zapnutí světla nebo zamknutí dveří. Před použitím akce výstupu musí být výstupní port přidán ke stanici AXIS Camera Station prostřednictvím nabídky Configuration > Recording and events > I/O ports (Nastavení > Záznamy a události > V/V porty). Viz Vytvoření akcí výstupu.

  • Odeslání e-mailu: Tato akce odešle e-mail jednomu nebo několika příjemcům. Jako přílohy e-mailu lze odesílat snímky z kamer. Aby bylo možné odesílat e-maily, musí být nejprve nakonfigurován SMTP server. Viz Vytváření akcí odeslání e-mailu.

  • Živé zobrazení: Tato akce otevírá živé zobrazení konkrétní kamery, pohled nebo předem nastavenou polohu ve všech připojených klientech AXIS Camera Station. Jestliže živé zobrazení ukazuje dělený pohled s hotspotem, kamera v akci živého zobrazení bude zavedena do hotspotu. Akci živého pohledu lze používat také pro obnovení otevřených klientů AXIS Camera Station z lišty úkolů nebo nastavení klientů před další otevřené aplikace. Viz Vytváření akcí živého zobrazení.

  • Odeslání HTTP notifikace: Tato akce odesílá požadavek HTTP do kamery, ovladače dveří nebo externího webového serveru. Upozornění HTTP mohou být použita například pro aktivaci nebo deaktivaci určité funkce v kameře nebo pro otevírání, zavírání, zamykání nebo odemykání dveří připojených k ovladači dveří. Viz Vytvoření akcí HTTP notifikace.

  • AXIS Entry Manager: Tato akce může být použita pro udělení přístupu, odemčení nebo zamčení dveří připojených k ovladači dveří nakonfigurovanému pomocí AXIS Entry Manager. Viz Vytvořte akce AXIS Entry Manager.

  • Odeslání oznámení o mobilní aplikaci: Tato akce odešle do mobilní aplikace AXIS Camera Station vlastní zprávu. Na přijaté oznámení můžete v mobilní aplikaci kliknout a přejdete na určitý pohled kamery. Viz Vytváření akcí odeslání oznámení mobilní aplikace.

  • Zapněte nebo vypněte pravidla: Pomocí této akce můžete zapnout nebo vypnout další pravidla akcí. Viz .

  • Řízení přístupu: Tato akce zahrnuje akce dveří a akce zón v systému AXIS Camera Station Secure Entry. Viz Vytváření akcí řízení přístupu.

  Vytvoření akcí záznamu

  Akce záznamu spustí zaznamenávání z kamery. K záznamu lze získat přístup a přehrát jej z karty Záznamy. Záznam se uloží na místo zadané v nabídce Configuration > Storage > Selection (Nastavení > Úložiště > Výběr).

  Vytvoření akce záznamu:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Přidat a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Další. Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Záznam. Klikněte na tlačítko OK.

  4. V políčku Kamera vyberte kameru, ze které se má nahrávat.

  5. V části Nastavení videa:

   • Z rozevíracího seznamu Profile (Profil) vyberte profil. Jestliže chcete vytvořit nový profil, přejděte do nabídky Configuration > Stream profiles (Nastavení > Profily streamu). Profil obsahuje taková nastavení, jako například video formát, rozlišení, komprimaci, obnovovací kmitočet, a zda se má zahrnout audio.

   • V políčku Před ukládáním vyberte počet sekund, po které bude prováděn záznam před vyvoláním akce.

   • V políčku Před ukládáním vyberte počet sekund, které budou zahrnuty do záznamu, když již akce nebude vyvolána.

  6. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytváření akcí při vyvolání poplachu

  Akce vyvolání poplachu odešle upozornění všem připojeným klientům AXIS Camera Station. Tento poplach se zobrazí v záložce Poplachy a jako upozornění lišty úkolů. K poplachu lze přiložit pokyny ve formě souboru s postupy v případě poplachu.

  Vytvoření akce při vyvolání poplachu:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Přidat a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Next (Další). Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte možnost Raise alarm (Vyvolat poplach). Klikněte na OK.

  4. V části Zpráva poplachu:

   • Zadejte název poplachu. Tento název se zobrazí v poli Poplach v záložce Poplachy a jako upozornění lišty úkolů.

   • Zadejte popis poplachu. Tento popis se zobrazí v poli Popis v záložce Poplachy a jako upozornění lišty úkolů.

   • Nastavte dobu trvání v rozmezí od 1 do 600 sekund pro vyskakovací alarmy.

  5. V části Postup pro případ poplachu nastavte postup. Postup v případě poplachu je soubor s pokyny, například pro operátora. Postup pro případ poplachu je k dispozici na kartách Poplachy a Protokoly.

   1. Zvolte Při poplachu zobrazit postup pro případ poplachu.

   2. Klikněte na Zavést a vyhledejte požadovaný soubor.

   3. Jestliže chcete zavedený soubor zobrazit v okně náhledu, klikněte na Náhled.

   4. Klikněte na OK.

  Vytvoření akcí výstupu

  Akce výstupu nastavuje stav výstupního portu. Tato akce se používá pro ovládání zařízení připojeného k výstupnímu portu, například pro zapnutí světla nebo zamknutí dveří.

  Poznámka

  Před použitím akce výstupu musí být výstupní port přidán ke kamerové stanici AXIS Camera Station. Viz Porty vstupů/výstupů.

  Jestliže chcete vytvořit akci výstupu:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Přidat a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Další. Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Nastavit výstup. Klikněte na tlačítko OK.

  4. V políčku Výstupní port vyberte výstupní port.

  5. V políčku Stav při akci vyberte stav, na který se má port nastavit. Možnosti, které jsou k dispozici, závisí na tom, jak je port konfigurován.

  6. Pomocí možnosti Impuls můžete definovat, jak dlouho by měl výstupní port zůstat v novém stavu.

   • Jestliže chcete port udržet v novém stavu tak dlouho, dokud všechny spouštěče v pravidle budou aktivní, zvolte Dokud bude jakýkoliv spouštěč aktivní.

   • Jestliže chcete port udržet v novém stavu po pevnou dobu, zvolte druhou možnost a zadejte počet sekund.

  7. Poznámka

   Abyste port po akci udrželi v novém stavu, zrušte možnost Impuls.

  8. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytváření akcí odeslání e-mailu

  E-mailová akce odešle e-mail jednomu nebo několika příjemcům. Jako přílohy e-mailu lze odesílat snímky z kamer.

  Poznámka

  Aby bylo možné odesílat e-maily, musí být nejprve nakonfigurován SMTP server. Viz Nastavení serveru.

  Vytvoření akce odeslání e-mailu:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Přidat a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Další. Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost Odeslat e-mail. Klikněte na tlačítko OK.

  4. V části Příjemci:

   1. Zadejte e-mailovou adresu do pole Nový příjemce a zvolte možnost Komu, Kopie nebo Skrytá kopie.

   2. Kliknutím na Přidat přidejte k poli Příjemci e-mailovou adresu.

  5. V části Obsah zadejte předmět e-mailu a zprávu.

  6. V části Pokročilé:

   • Pokud chcete k e-mailovým oznámením jako přílohy přiložit snímky z kamer v podobě obrázků jpg, vyberte možnost Přiložit snímky a klikněte na možnost Kamery. Zobrazí se seznam všech kamer přidaných do systému AXIS Camera Station. Můžete použít políčko Napište, co hledáte k vyhledání konkrétní kamery, možnost Vybrat vše k výběru všech kamer nebo možnost Zrušit výběr všech ke zrušení výběru všech kamer.

   • Chcete-li zabránit v odesílání několika e-mailů ke stejné události, vyberte možnost Odeslat jeden e-mail na každou událost.

   • Zabránění odeslání e-mailů rychle po sobě. Vyberte možnost Neodesílat další e-mail po a z rozevírací nabídky nastavte minimální dobu mezi e-maily.

  7. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytváření akcí živého zobrazení

  Akce živého zobrazení otevírá kartu Živé zobrazení s určitou kamerou, pohledem nebo předem nastavenou polohou. Karta Živé zobrazení se otevře u všech připojených klientů AXIS Camera Station. Jestliže karta Živé zobrazení ukazuje dělený pohled s hotspotem, bude kamera zvolená v akci živého zobrazení zavedena do hotspotu. Další informace o hotspotech najdete zde: Dělený pohled.

  Akci živého pohledu lze používat také pro obnovení otevřených klientů AXIS Camera Station z lišty úkolů nebo nastavení klientů před další otevřené aplikace.

  Vytvoření akce živého zobrazení:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Add (Přidat) a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Next (Další). Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte možnost Live view (Živé zobrazení). Klikněte na možnost OK.

  4. V části Live view actions (Akce živého zobrazení) zvolte pohled, který se má na kartě Živé zobrazení zobrazit:

   • Pohled otevřete zvolením možnosti View (Pohled) a výběrem pohledu z rozevírací nabídky.

   • Kameru otevřete zvolením možnosti Kamera a výběrem kamery z rozevírací nabídky. Pokud má kamera předvolbu PTZ, vyberte možnost Go to preset (Přejít na předvolbu) a z rozevíracího seznamu vyberte jednu oblast k otevření pozice předvolby.

   • Vyberte možnost No action (Žádná akce) a neotevírejte žádný pohled.

  5. Na kartě Shown in (Zobrazeno v):

   • Zvolte kartu Live alert tab (Živé výstrahy) a otevřete na této kartě zvolený pohled nebo pohled kamery.

   • Zvolte možnost Hotspot in view (Hotspot v pohledu) a z rozevírací nabídky zvolte pohled s hotspotem. Pokud je při spuštění akce hotspot zobrazen v živém zobrazení, zobrazí se v hotspotu pohled kamery.

  6. V části Přenést do popředí vyberte možnost On trigger bring application to front (Při spuštění nastavení aplikace do popředí), pokud chcete při spuštění akce živého zobrazení otevřené klienty AXIS Camera Station obnovit z lišty úkolů nebo nastavit klienty do popředí před další otevřené aplikace.

  7. Klikněte na možnost OK.

  Example

  Chcete-li otevřít kartu živého zobrazení, přejděte do zobrazení hotspotu, zobrazte v hotspotu pohled kamery a nakonfigurujte dvě akce živého zobrazení ve stejném pravidle akcí:

  1. Vytvořte akci živého zobrazení, která slouží k přechodu k zobrazení s hotspotem na kartě živých výstrah.

   1. V části Live view actions (Akce živého zobrazení) zvolte View (Pohled) a vyberte pohled s hotspotem.

   2. V části Show in (Zobrazit v) zvolte kartu Live alert tab (Živé výstrahy).

   3. Zvolte možnost On trigger bring application to front (Při spuštění nastavit aplikaci do popředí).

  2. Vytvořením další akce živého zobrazení přejdete na zobrazení hotspotu a zobrazíte pohled kamery v hotspotu.

   1. V části Live view actions (Akce živého zobrazení) zvolte možnost Camera (Kamera) a vyberte pohled kamery.

   2. V části Show in (Zobrazit v) zvolte možnost Hotspot in view (Hotspot v pohledu) a vyberte pohled s hotspotem.

  Vytvoření akcí HTTP notifikace

  Akce HTTP notifikace odesílá požadavek HTTP příjemci. Příjemcem může být kamera, ovladač dveří, externí webový server nebo jakýkoliv server, který dokáže přijmout požadavky HTTP. HTTP notifikace mohou být použity například pro aktivaci nebo deaktivaci určité funkce v kameře, nebo pro otevírání, zavírání, zamykání nebo odemykání dveří připojených k ovladači dveří.

  Jsou podporovány metody GET, POST a PUT.

  Poznámka

  Jestliže se HTTP notifikace mají odeslat příjemcům mimo místní síť, možná budou muset být nastavena nastavení proxy serveru AXIS Camera Station. Viz Obecné.

  Vytvoření akce HTTP notifikace:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Přidat a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Další. Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na možnost Přidat a vyberte možnost HTTP notifikace. Klikněte na tlačítko OK.

  4. Do políčka URL zadejte adresu příjemce a skript, který bude požadavek řešit. Příklad: http://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi

  5. Vyberte možnost Vyžadováno ověření, jestliže příjemce vyžaduje ověření. Zadejte uživatelské jméno a heslo.

  6. Jestliže chcete zobrazit pokročilá nastavení, klikněte na Pokročilé.

   • Z rozbalovacího seznamu Metoda vyberte metodu HTTP GET, POST nebo PUT.

   • U požadavků POST a PUT z rozbalovací nabídky Typ obsahu vyberte typ obsahu.

   • U požadavků POST a PUT zadejte do políčka Tělo tělo požadavku.

  7. Klikněte na OK.

  Vytvořte akce sirény a světla

  Akce sirény a světla spouští vzor sirény a světla na AXIS D4100-E Network Strobe Siren podle nastaveného profilu.

  Poznámka

  Aby bylo možné tuto akci použít, musí být profil nakonfigurován na stránce konfigurace zařízení.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Add (Přidat) a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Next (Další). Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na tlačítko Add (Přidat) a zvolte možnost Siren and light (Siréna a světlo). Klikněte na tlačítko OK.

  4. Z rozevíracího seznamu Device (Zařízení) vyberte zařízení.

  5. Z rozevíracího seznamu Profile (Profil) vyberte profil.

  6. Klikněte na OK.

  Vytvořte akce AXIS Entry Manager

  Akce softwaru AXIS Entry Manager může být použita pro udělení přístupu, odemčení nebo zamčení dveří připojených k ovladači dveří nakonfigurovanému pomocí AXIS Entry Manager.

  Poznámka

  Akce softwaru AXIS Entry Manager je k dispozici pouze v případě, že je do nástroje AXIS Camera Station přidán řadič AXIS A1001 Network Door Controller.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Add (Přidat) a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Next (Další). Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na tlačítko Add (Přidat) a vyberte možnost AXIS Entry Manager. Klikněte na tlačítko OK.

  4. Vyberte akci a dveře, u kterých se má akce provést.

   Možné akce jsou: Udělení přístupu, odemknutí a zamknutí dveří.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytváření akcí odeslání oznámení mobilní aplikace

  Akce odeslání oznámení mobilní aplikace pošle vlastní zprávu do mobilní aplikace AXIS Camera Station. Na přijaté oznámení můžete v mobilní aplikaci kliknout, čímž přejdete na určitý pohled kamery. Viz návod pro uživatele mobilní aplikace AXIS Camera Station.

  Postup vytvoření akce odeslání oznámení mobilní aplikace:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Add (Přidat) a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Next (Další). Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte možnost Send mobile app notification (Odeslat oznámení mobilní aplikace). Klikněte na tlačítko OK.

  4. Do pole Message (Zpráva) zadejte svou zprávu, která se zobrazí v mobilní aplikaci.

  5. V části Click notification and go to (Klikněte na oznámení a přejděte na)

   • Vyberte pohled kamery z rozevíracího seznamu Camera (Kamera), aby uživatel při kliknutí na oznámení v mobilní aplikaci přešel na konkrétní pohled kamery.

   • Pokud chcete při kliknutí na oznámení v mobilní aplikaci přejít na úvodní stránku mobilní aplikace, vyberte možnost Default (Výchozí).

  6. Klikněte na tlačítko OK.

  Vytvoření akce, která zapne nebo vypne jiná pravidla akcí

  Použijte funkci Turn rules on or off (Zapnout nebo vypnout pravidla), například pokud chcete vypnout detekci pohybu v kanceláři, když zaměstnanec použil přístupovou kartu.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Add (Přidat) a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Next (Další). Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na tlačítko Add (Přidat) a vyberte možnost Turn rules on or off (Zapnout nebo vypnout pravidla). Klikněte na možnost OK.

  4. Vyberte jedno nebo více pravidel akcí.

  5. Vyberte, zda chcete vybraná pravidla akcí zapnout nebo vypnout.

  6. Pokud chcete nastavit čas mezi spouštěčem a změnou stavu, zadejte zpoždění.

  7. Pokud nechcete, aby se vybrané pravidlo akce změnilo, když spouštěč není aktivní, vyberte možnost Return to the previous state when the trigger is no longer active (Vrátit se do předchozího stavu, když už spouštěč není aktivní). Ve výše uvedeném příkladu to znamená, že detekce pohybu se znovu zapne, jakmile zaměstnanec vyjme přístupovou kartu ze čtečky.

  8. Klikněte na možnost OK.

  Vytváření akcí řízení přístupu

  Akce řízení přístupu může v systému AXIS Camera Station Secure Entry provádět tyto akce:

  • Akce dveří: udělení přístupu, zamknutí, odemknutí, lockdown vybraných dveří.

  • Akce zóny: zamknutí, odemknutí nebo lockdown vybraných dveří ve vybraných zónách.

  Poznámka

  Akce řízení přístupu je k dispozici pouze u systému AXIS Camera Station Secure Entry.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Klikněte na tlačítko Add (Přidat) a vytvořte spouštěč. Klikněte na tlačítko Next (Další). Viz Přidání spouštěčů.

  3. Klikněte na tlačítko Add (Přidat) a vyberte Access control (Řízení přístupu). Klikněte na tlačítko OK.

  4. Chcete-li provádět akce dveří:

   1. V nabídce Access control (Řízení přístupu) vyberte Door actions (Akce dveří).

   2. V nabídce Configure action (Konfigurovat akci) vyberte dveře a akci.

  5. Chcete-li provádět akce zóny:

   1. V nabídce Access control (Řízení přístupu) vyberte Zone actions (Akce zóny).

   2. V nabídce Configure action (Konfigurovat akci) vyberte zóny, typy dveří a akci.

  6. Klikněte na tlačítko OK.

  Rozvrhy

  Harmonogramy lze používat v části Pravidla akcí. Jakmile bude rozvrh vytvořen, lze jej používat znovu tak často, jak bude nutné.

  Rozvrhy lze v určité dny potlačit, například během státních svátků.

  Poznámka

  Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete přidávat a spravovat rozvrhy na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Vybraný server.

  Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Schedules (Nastavení > Záznam a události > Rozvrhy) a zobrazí se seznam všech rozvrhů, které byly vytvořeny. Sloupec Používán udává, zda se rozvrh používá.

  Podrobnosti o rozvrhu zobrazíte tím, že na rozvrh kliknete.

  Jestliže chcete rozvrh odstranit, zvolte jej a klikněte na Remove (Odstranit). Rozvrhy, které se používají, nelze odstranit.

  Přidání rozvrhu:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Schedules (Nastavení > Záznam a události > Rozvrhy) a klikněte na možnost New (Nový).

  2. Zadejte název rozvrhu.

  3. Na časové ose vyberte časové úseky, kdy by měl být rozvrh zapnutý.

   • Pro aktivaci rozvrhu klikněte na prázdný časový úsek.

   • Pro deaktivaci rozvrhu klikněte na časový úsek s aktivovaným rozvrhem.

   • Klikněte na prázdný časový úsek a přetažením aktivujte rozvrh pro vybrané časové úseky.

   • Klikněte na časový úsek s aktivovaným rozvrhem a přetažením deaktivujte rozvrh pro vybrané časové úseky.

   • Stisknutím klávesy CTRL vyberete pětiminutové intervaly.

  4. Pokud chcete stejný rozvrh použít jiný den, klikněte pravým tlačítkem na den a vyberte Copy schedule (Kopírovat rozvrh). Pak klikněte pravým tlačítkem na jiný den a vyberte Paste schedule (Vložit rozvrh).

  5. Přidání výjimek do rozvrhu:

   1. V nabídce Schedule exceptions (Výjimky v rozvrhu) klikněte na Add... (Přidat).

   2. Vyberte počáteční a koncové datum výjimky.

   3. Označte časový interval na časové ose.

   4. Klikněte na OK.

   5. Poznámka

    Pokud chcete výjimku odebrat, klikněte na tlačítko Remove... (Odebrat), vyberte časový interval zahrnující tuto výjimku a klikněte na tlačítko OK.

  6. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

  Příklady pravidel akcí

  Example

  Tento příklad ukazuje, jak nastavit pravidlo akcí v systému AXIS Camera Station, aby se při násilném otevření vchodových dveří spustilo nahrávání a poplach.

  Než začneme, může být třeba:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Přidejte spouštěč události otevření dveří násilím.

   1. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte možnost Device event (Událost zařízení). Klikněte na tlačítko OK.

   2. V části Configure device event trigger (Konfigurovat spouštěč události zařízení):

    • V rozevíracím seznamu Device (Zařízení) zvolte ovladač AXIS A1601 Network Door Controller.

    • Z rozevíracího seznamu Event (Událost) vyberte Door > Door forced (Dveře > Dveře otevřeny násilím).

    • Jako Trigger period (Interval spouštěče) nastavte 10 sekund.

   3. V části Filters (Filtry):

    • Vyberte z rozevíracího seznamu Door name (Název dveří) požadované dveře.

    • Z rozevíracího seznamu Door status (Stav dveří) vyberte Forced (Otevřeny násilím).

   4. V části Activity (Aktivita) zkontrolujte, zda spouštěč zobrazuje aktivitu na signálové lince.

   5. Klikněte na tlačítko OK.

  3. Klikněte na tlačítko Next (Další).

  4. Přidejte akci záznamu.

   1. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte možnost Record (Záznam). Klikněte na tlačítko OK.

   2. Z rozevíracího seznamu Camera (Kamera) vyberte kameru.

   3. V nabídce Video setting (Nastavení videa):

    • Z rozevíracího seznamu Profile (Profil) vyberte možnost High (Vysoký)

    • Jako Prebuffer nastavte 3 sekundy.

    • Jako Postbuffer nastavte 5 sekund.

   4. Klikněte na tlačítko OK.

  5. Přidejte akci vyvolání poplachu.

   1. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte možnost Raise alarm (Vyvolat poplach). Klikněte na tlačítko OK.

   2. V části Alarm message (Zpráva poplachu) zadejte název a popis poplachu. Např. „Hlavní vchod je otevřen násilím“.

   3. Klikněte na tlačítko OK.

  6. Klikněte na tlačítko Next (Další) a jako rozvrh zvolte možnost Always (Vždy).

  7. Klikněte na možnost Finish (Dokončit).

  Example

  Tento příklad ukazuje, jak nastavit pravidlo akcí v systému AXIS Camera Station, aby došlo k přehrání uvítací zprávy a k přivolání výtahu, když vstoupí důležitá osoba.

  Než začneme, může být třeba:

  • Instalace a konfigurace ovladače dveří AXIS A1601 Network Door Controller a přidání držitelů karet. Viz Konfigurace řízení přístupu a Řízení přístupu.

  • Instalace síťového zvukového zařízení Axis a přiřazení zvukového zařízení ke kameře. Viz Profily streamu.

  • Instalace modulu AXIS A9188 Network I/O Relay Module, připojení V/V k výtahu a přidání V/V portů síťového V/V reléového modulu do AXIS Camera Station. Viz Porty vstupů/výstupů.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Recording and events > Action rules (Nastavení > Záznam a události > Pravidla akcí) a klikněte na možnost New (Nové).

  2. Přidejte spouštěč události zařízení.

   1. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte možnost Device event (Událost zařízení). Klikněte na tlačítko OK.

   2. V části Configure device event trigger (Konfigurovat spouštěč události zařízení):

    • V rozevíracím seznamu Device (Zařízení) zvolte ovladač AXIS A1601 Network Door Controller.

    • V rozevíracím seznamu Event (Událost) zvolte možnost Authorization > Access request granted (Autorizace > Žádost o přístup udělena).

    • Jako Trigger period (Interval spouštěče) nastavte 10 sekund.

   3. V části Filters (Filtry):

    • Vyberte z rozevíracího seznamu Door name (Název dveří) požadované dveře.

    • Z rozevíracího seznamu Door side (Strana dveří) vyberte stranu dveří.

    • Vyberte Card number (Číslo karty) a zadejte číslo karty příslušné důležité osoby.

   4. V části Activity (Aktivita) zkontrolujte, zda spouštěč zobrazuje aktivitu na signálové lince.

   5. Klikněte na tlačítko OK.

  3. Klikněte na tlačítko Next (Další).

  4. Chcete-li spustit uvítací zprávu, přidejte akci Send HTTP notification (Odeslat oznámení HTTP).

   1. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte možnost Send HTTP notification (Odeslat oznámení HTTP). Klikněte na tlačítko OK.

   2. Do pole URL zadejte adresu URL zvukového souboru uvítací zprávy.

   3. Vyberte možnost Authentication required (Vyžadováno ověření) a zadejte uživatelské jméno a heslo audio zařízení.

   4. Klikněte na tlačítko OK.

  5. Přidejte Set output action (Nastavená výstupní akce).

   1. Klikněte na možnost Add (Přidat) a vyberte možnost Set output (Nastavit výstup). Klikněte na tlačítko OK.

   2. Z rozevíracího seznamu Output port (Výstupní port) vyberte výstupní port V/V modulu, který je připojen k výtahu.

   3. Z rozevíracího seznamu State on action (Stav při akci) zvolte stav V/V modulu pro přivolání výtahu.

   4. Vyberte možnost Pulse (Pulz) a nastavte 60 sekund pro udržení portu v daném stavu.

   5. Klikněte na tlačítko OK.

  6. Klikněte na tlačítko Next (Další) a jako rozvrh zvolte možnost Always (Vždy).

  7. Klikněte na možnost Finish (Dokončit).

  Konfigurace klienta

  Přejděte do nabídky Configuration > Client (Nastavení > Klient), kde najdete tyto možnosti

  • Editování specifických nastavení klienta, jako je například motiv a jazyk. Viz Nastavení klienta.

  • Editování nastavení specifických pro uživatele, jako jsou upozornění a možnosti spuštění. Viz Uživatelské nastavení.

  • Editování nastavení výkonu streamování týkající se klienta, jako je škálování videa a hardwarové dekódování. Viz Streamování.

  Nastavení klienta

  Tato nastavení platí pro všechny uživatele aplikace AXIS Camera Station v počítači. Chcete-li provést nastavení serveru AXIS Camera Station, přejděte do nabídky Configuration > Client > Client settings (Nastavení > Klient > Nastavení klienta).

  Motiv

  Vyberte motiv pro klienta. Změny se projeví až po restartování aplikace. Dostupné motivy jsou System (Systémový), Light (Světlý), Classic (Klasický) a Dark (Tmavý). U nových instalací je výchozím motivem System (Systémový).

  Vyberete-li možnost Systém (Systémový), bude motiv Tmavý (Dark), nebo Světlý (Light), a to v závislosti na nastavení systému Windows v nabídce Settings > Personalization > Colors > Choose your default app mode (Nastavení > Přizpůsobení > Barvy > Vyberte výchozí režim aplikace).

  Obecné

  Povolte možnost Run application when Windows starts (Spustit aplikaci při spuštění Windows), jestliže chcete spustit systém AXIS Camera Station automaticky při každém spuštění systému Windows.

  Možnost Show What’s new after each update (Po každé aktualizaci zobrazit, co je nového) je ve výchozím nastavení zapnuta, aby se po spuštění klienta po každé aktualizaci AXIS Camera Station zobrazila karta Co je nového. Viz Karta Co je nového?.

  Živé zobrazení

  • Zobrazit názvy kamer v živých zobrazeních

  • Chcete-li indikovat jakýkoliv typ nahrávání , zapněte funkci Show recording indicators in live views and maps (Zobrazit indikátory nahrávání v živých zobrazeních a mapách). Indikátor nahrávání se zobrazuje v živém zobrazení a mapách.

  • Jestliže chcete indikovat záznamy při detekci pohybu nebo záznamy zahájené pravidlem akcí, zapněte možnost Show event indicators in live views and maps (Zobrazit indikátory nahrávání v živých zobrazeních a mapách). Indikátor detekce pohybu se zobrazuje v živých zobrazeních a mapách.

  Jazyk

  Změní jazyk klienta AXIS Camera Station. Tato změna se projeví po restartování klienta.

  Zpětná vazba

  Vyberte možnost sdílet anonymní údaje o používání klientu se společností Axis Communications – pomůžete nám tím zlepšovat aplikaci a uživatelské možnosti. Jestliže chcete tuto možnost pro server změnit, přejděte do menu Configuration > Client > Settings (Konfigurace > Server > Nastavení).

  Uživatelské nastavení

  Tato nastavení platí pro aktuálního uživatele aplikace AXIS Camera Station v počítači. Chcete-li provést nastavení uživatele klienta AXIS Camera Station, přejděte do nabídky Configuration > Client > User settings (Nastavení > Klient > Uživatelské nastavení).

  Systém navigace

  Možnost Tree view navigation system (Systém navigace pomocí stromové struktury) je ve výchozím nastavení zapnuta, aby bylo možné povolit navigační podokno stromového zobrazení s pohledy a kamerami.

  Tuto možnost zvolte, chcete-li zobrazit pohledy nebo kamery nebo obojí v rozevírací nabídce Show in navigation (Zobrazit v navigaci).

  Když povolíte možnost Show navigation path when navigating in view (Zobrazit cestu navigace při navigaci v pohledu), cesta navigace je při navigaci v děleném pohledu zobrazena v horní části pohledu.

  Upozornění

  • Povolte možnost Zobrazit upozornění na liště úkolů na poplachy, pokud chcete zobrazovat upozornění na liště úkolů Windows, když dojde k poplachu.

  • Povolte možnost Zobrazit upozornění na liště úkolů na úkoly, pokud chcete zobrazovat upozornění na liště úkolů Windows, když bude přidán nebo dokončen úkol.

  • Povolte možnost Show notifications in Device management (Zobrazit upozornění ve správě zařízení), pokud chcete zobrazovat upozornění v případě, že bude k dispozici ke stažení nový firmware.

  • Povolte možnost Show intercom notification window (Zobrazit okno oznámení interkomu), pokud chcete zobrazit okno upozornění při stisknutí tlačítka hovoru v systému interkomu instalovaného do systému AXIS Camera Station.

  Snímek

  • Povolte možnost Při pořízení snímku zobrazit zprávu, pokud chcete zobrazit zprávu při pořízení snímku.

  • Povolte možnost Při pořízení snímku otevřít složku snímků, pokud chcete otevřít složku snímků při pořízení snímku. Klikněte na možnost Procházet k zadání složky, kam se mají ukládat snímky.

  Spuštění

  • Povolte možnost Zobrazit na celou obrazovku, pokud chcete zobrazit systém AXIS Camera Station v režimu na celou obrazovku.

  • Povolte možnost Remember last used tabs (Zapamatovat poslední použité karty), pokud chcete systém AXIS Camera Station spustit s kartami, pohledy a pohledy kamery, které byly otevřeny při posledním zavření systému AXIS Camera Station.

  • Povolte možnost Remember last used monitors (Zapamatovat poslední použité monitory), pokud chcete systém AXIS Camera Station spustit na monitoru, který byl otevřen při posledním zavření systému AXIS Camera Station.

  • Poznámka
   • Pohledy a pohledy kamery se ukládají ke kartě. Načtou se pouze v případě, že se klient znovu připojí ke stejnému serveru.
   • Monitory, pohledy a pohledy kamery se zapamatují pouze tehdy, když se zapamatují karty.
   • Dynamické pohledy, které přetahujete v živém zobrazení, se nikdy nezapamatují.
   • Jestliže se připojujete k více serverům, možnost Remember last used tabs (Zapamatovat poslední použité karty) není podporována, pokud se pro různé servery používají různí uživatelé.
   • Při připojování k více serverům se stejným uživatelem:
    • Zapamatují se poslední použité karty uživatele, který se přihlásí k prvnímu serveru.

    • Po připojení nového serveru se zapamatují poslední použité karty uživatele přihlášeného k novému serveru.

  Zvuk při poplachu

  • Vyberte možnost No sound (Žádný zvuk), pokud nechcete mít při poplachu žádný zvuk.

  • Vyberte možnost Pípnutí, pokud chcete mít při poplachu typické pípnutí. Jestliže chcete provést test zvuku, klikněte na Přehrát.

  • Pokud chcete mít s poplachem vlastní zvuk, vyberte možnost Sound file (Zvukový soubor), klikněte na možnost Browse (Procházet) a zvukový soubor vyhledejte. Můžete použít zvukový soubor s jakýmkoli formátem, který podporuje aplikace Windows Media Player. Jestliže chcete provést test zvuku, klikněte na Play (Přehrát).

  Zvuk při příchozím hovoru

  • Vyberte možnost No sound (Žádný zvuk), pokud nechcete mít při příchozím hovoru žádný zvuk.

  • Vyberte možnost Pípnutí, pokud chcete mít při příchozím hovoru typické pípnutí. Jestliže chcete provést test zvuku, klikněte na Přehrát.

  • Pokud chcete mít s příchozím hovorem vlastní zvuk, vyberte možnost Sound file (Zvukový soubor), klikněte na možnost Browse (Procházet) a zvukový soubor vyhledejte. Můžete použít zvukový soubor s jakýmkoli formátem, který podporuje aplikace Windows Media Player. Jestliže chcete provést test zvuku, klikněte na Play (Přehrát).

  Funkce

  Ve výchozím nastavení je zobrazeno chytré vyhledávání 1. Vypnutím položky Show smart search 1 (Zobrazit chytré vyhledávání 1) tuto funkci skryjete.

  Streamování

  Přejděte do nabídky Configuration > Client > Streaming (Nastavení > Klient > Streamování) a nakonfigurujte možnosti streamování klienta AXIS Camera Station.

  Změna měřítka videa

  • Vyberte možnost Změnit měřítko na nejvhodnější, pokud chcete, aby se video zobrazovalo na celém dostupném prostoru, ale aby přitom nedošlo ke změně poměru stran ani ořezání obrazu.

  • Vyberte možnost Vyplnit oblast videa (může dojít k ořezání některých částí videa), pokud chcete, aby se video zobrazovalo na celém dostupném prostoru. Poměr stran bude zachován. Jestliže prostor, který je k dispozici, má jiný poměr stran než video, bude video ořezané.

  Hardwarové dekódování

  Z rozevíracího seznamu RežimGrafická karta vyberte režim a grafickou kartu. Hardwarové dekódování využívá grafickou kartu k dekódování videa. Pokud máte vysoce výkonnou grafickou kartu, hardwarové dekódování představuje účinný způsob zvýšení výkonu a snížení zátěže procesoru, obzvláště při přehrávání videa ve vysokém rozlišení.

  Režim

  • Automaticky: Streamy s rozlišením nad 3840 x 2160 pixelů při snímkové frekvenci 25 snímků za sekundu (označovány též jako 4K nebo UHD) jsou dekódovány hardwarem, pokud grafická karta tuto funkci podporuje.

  • Zapnuté: Streamy s rozlišením nad 1920 x 1080 pixelů při snímkové frekvenci 25 snímků za sekundu (označovány též jako 1080p nebo HD) jsou dekódovány hardwarem, pokud grafická karta tuto funkci podporuje.

  • Vypnuté: Hardwarové dekódování je vypnuto a systém AXIS Camera Station používá k dekódování videa procesor.

  Grafická karta: Seznam dostupných grafických karet. Pokud systém obsahuje více grafických karet, systém AXIS Camera Station vypíše všechny dostupné grafické karty.

  Poznámka
  • U kamer s rozlišením pod 1080p se hardwarové dekódování nepoužije, ani když je zapnuto výběrem hodnoty Zapnuto.
  • Pokud vaše grafická karta nepodporuje dekódování streamů s rozlišením 4K, použije se hardwarové dekódování pouze pro streamy s rozlišením 1080p. Pro streamy s rozlišením 4K se nepoužije, ani když je hardwarové dekódování zapnuto výběrem hodnoty Zapnuto.

  Využití šířky pásma

  Rozlišení a obnovovací kmitočet použité v pracovním prostoru Živé zobrazení lze omezit, aby se snížila spotřeba šířky pásma, například tehdy, když se používá pomalé spojení mezi klientem AXIS Camera Station a serverem AXIS Camera Station.

  • Pokud je povolena možnost Always use the stream profile Low on this client (Vždy použít Nízký profil streamu na tomto klientovi), AXIS Camera Station pro Živé zobrazení vždy zvolí nízký profil streamu. Viz Profily streamu.

  • Poznámka

   Toto nastavení ovlivňuje videoformáty H.264 a M-JPEG. Formát MPEG-4 není dotčen.

  • Při povolení možnosti Suspend video streams for inactive tabs (Pozastavit video streamy na neaktivních kartách) jsou video streamy na neaktivních kartách pozastaveny.

  • Při povolení možnosti Suspend video streams in intercom notification window (Zakázat video streamy v okně oznámení interkomu) jsou video streamy v okně oznámení interkomu pozastaveny.

  PTZ (otočení, sklon, přiblížení)

  Chcete-li umožnit volbu zobrazení prvním kliknutím, které učiníte v obraze, povolte možnost Select view with first click instead of starting PTZ (Zvolit zobrazení prvním kliknutím místo zapnutí funkce PTZ). Všechna další kliknutí v obraze budou ovládat funkci PTZ.

  Zvuk

  • Push-to-talk release delay (ms): (Zpoždění uvolnění ve službě Push-to-talk (ms)) pomocí posuvného přepínače nastavte počet milisekund, po které má po uvolnění tlačítka Push-to-talk pokračovat přenos zvuku z mikrofonu.

  • Zapnete-li možnost Use push-to-talk for all duplex modes (Používat push-to-talk ve všech duplexních režimech), bude se funkce push-to-talk používat v režimu simplex, poloviční duplex a plný duplex.

  • Zapnete-li možnost Always allow audio for intercoms (Vždy povolit audio interkomů), budete moci poslouchat a mluvit skrze interkomy, i když z nich zrovna nebude probíhat hovor.

  • Okamžité přehrávání
  • Chcete-li přeskočit zpět na časové ose a znovu přehrát záznam, nastavte dobu trvání přehrávání v rozmezí od 1 do 600 sekund.

  Konfigurace připojených služeb

  Nastavení upgradu firmwaru

  Poznámka

  Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete konfigurovat nastavení upgradu firmwaru na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Vybraný server.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Connected services > Firmware upgrade setting (Nastavení > Připojená zařízení > Nastavení upgradu firmwaru).

  2. V části Automatická kontrola aktualizací:

   • V políčku Kontrolovat aktualizace vyberte možnost Při každém spuštění, pokud chcete nové verze firmwaru na serveru kontrolovat při každém spuštění. Ve výchozím nastavení systém AXIS Camera Station nikdy nekontroluje, zda jsou k dispozici aktualizace firmwaru.

   • Pokud chcete zkontrolovat dostupné verze firmwaru na serveru, klikněte na možnost Zkontrolovat nyní.

   • Vyberte možnost Zkontrolovat na axis.com, zda je k dispozici nový firmware, pokud chcete automaticky kontrolovat dostupnost aktualizací firmwaru publikovaných na webu www.axis.com. Tato možnost je ve výchozím nastavení vybrána. Ruční upgradování firmwaru je popsáno v tématu Upgradování firmwaru.

  3. V části Pořadí upgradu:
   • Vyberte možnost Paralelně, když chcete upgradovat všechna zařízení současně. Tato možnost je rychlejší než V sekvenci, ale všechna zařízení budou současně ve stavu offline.

   • Vyberte možnost V sekvenci pro postupný upgrade jednotlivých zařízení. Tato možnost bude trvat déle, ale zařízení nebudou současně ve stavu offline. Vyberte možnost Zrušit zbývající upgrady, pokud dojde k selhání jednoho zařízení, pokud chcete zrušit sekvenční upgradování, jestliže se vyskytne problém.

  Povolení automatických kontrol dostupnosti firmwaru

  Zabezpečený vzdálený přístup Axis

  Zabezpečený vzdálený přístup Axis umožňuje připojení k serveru AXIS Camera Station z chytrého telefonu, tabletu nebo počítače pomocí zabezpečeného a šifrovaného internetového připojení. Zabezpečený vzdálený přístup Axis k přístupu ke kamerám nevyužívá přesměrování portů ve směrovači.

  Poznámka
  • Zabezpečený vzdálený přístup Axis je k dispozici pouze pro verzi AXIS Camera Station 5.12 nebo novější.
  • Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete konfigurovat zabezpečený vzdálený přístup Axis na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Vybraný server.

  Povolení zabezpečeného vzdáleného přístupu Axis

  Zabezpečený vzdálený přístup Axis máte k dispozici, když jste přihlášeni ke svému účtu MyAxis. Zabezpečený vzdálený přístup Axis je nutné povolit ručně.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Connected services > Axis Secure Remote Access (Nastavení > Připojená zařízení > Zabezpečený vzdálený server Axis).

  2. V části MyAxis zadejte e-mailovou adresu a heslo MyAxis a klikněte na možnost Použít. Doporučujeme, abyste si v účtu MyAxis nastavili silné heslo.

  3. Vzdálený přístup aktivujete, když v části zabezpečeného vzdáleného přístupu Axis kliknete na položku Enable (Povolit).

  Když máte zabezpečený vzdálený přístup Axis povolen, můžete se k serveru přihlásit na dálku. Viz Přihlášení k serveru AXIS Camera Station.

  Zabezpečený vzdálený přístup Axis v mobilním zařízení

  Máte-li mobilní zařízení se systémem iOS nebo Android, můžete si stáhnout aplikaci Axis určenou k prohlížení obrazu z kamer na mobilních zařízeních. V aplikaci Axis pro sledování z mobilních zařízení je nutné nejprve povolit vzdálený přístup přihlášením se pod stejným účtem MyAxis, který jste použili k aktivaci zabezpečeného vzdáleného přístupu Axis na vzdáleném serveru. Po přihlášení se zobrazí celkový objem přenosových dat, které účet MyAxis využil za poslední měsíc.

  Použití zabezpečeného vzdáleného přístupu Axis

  Použití zabezpečeného vzdáleného serveru Axis je zobrazeno na stavovém řádku dole v klientu AXIS Camera Station. Kliknutím na odkaz získáte souhrn informací o používání zabezpečeného vzdáleného připojení.

  • Úroveň služby: Úroveň předplatného zabezpečeného vzdáleného přístupu Axis.

  • Data použitá tento měsíc: Uvádí objem datových přenosů za tento měsíc. O půlnoci každého prvního dne v měsíci se toto počítadlo vynuluje.

  • Nad limit: Uvádí objem dat, který jste za tento měsíc přenesli nad limit používané úrovně služby. Tato možnost je k dispozici pouze, když máte v rámci svého předplatného nastavenu možnost Nad limit.

  • Připojení: Uvádí servery, ke kterým jste připojeni pomocí zabezpečeného vzdáleného přístupu.

  Aktualizace AXIS Camera Station

  Systém AXIS Camera Station dokáže automaticky kontrolovat dostupnost nových verzí klienta a serverového softwaru. Pokud je k dispozici nová verze, budete vyzváni ke stažení nového softwaru. Používání nejnovější verze systému AXIS Camera Station zajišťuje, aby prostředí Axis obsahovalo nejnovější funkce a zlepšení.

  Poznámka

  Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete konfigurovat nastavení upgradu softwaru na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozbalovací nabídky Selected server )Vybraný server).

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Connected services > AXIS Camera Station update (Nastavení > Související služby > Aktualizace AXIS Camera Station).

  2. Automaticky či manuálně vyhledejte aktualizace.

   • V nabídce Automatic check for updates (Automaticky kontrolovat aktualizace) zvolte možnost Every start-up (Při každém spuštění), aby se nové verze softwaru kontrolovaly při každém spuštění.

   • V nabídce Automatic check for updates (Automaticky kontrolovat aktualizace) zvolte možnost Never (Nikdy). Klikněte na Check for updates (Vyhledat aktualizace), abyste mohli ručně zkontrolovat, zda není dostupná nová verze softwaru.

  3. Je-li k dispozici nová verze softwaru, je uvedena v seznamu Update status (Stav aktualizace). Chcete-li si prohlédnout poznámky k verzi, zvolte možnost View details (Zobrazit podrobnosti). Chcete-li stáhnout novou verzi softwaru, zvolte možnost Download software (Stáhnout software).

  Nastavení cloudové služby pro sledování stavu systému AXIS

  Cloudová služba sledování stavu systému AXIS umožňuje sledovat stavová data ze systémů umístěných v různých sítích. Vzhledem k tomu, že se jedná o cloudovou službu, poskytuje také vyšší spolehlivost, méně údržby a možnost sledovat systémy v různých organizacích. Další informace naleznete zde: Organizace.

  Než začnete nastavovat cloudovou službu sledování stavu systému AXIS, doporučujeme vytvořit účet My Axis.

  1. Přejděte na Connected services (Připojené služby) > AXIS System Health Monitoring Cloud Service (Cloudová služba pro sledování stavu systému AXIS).

  2. Klepněte na Connect (Připojit).

  3. Přihlaste se pomocí účtu My Axis.

  4. Zvolte organizaci, ke které chcete systém připojit. Další informace naleznete zde: Organizace.

  5. Klikněte na tlačítko Next (Další).

  6. Volitelně můžete v organizaci vytvářet Folders (Složky). Vytvoření této struktury může být užitečné například tehdy, máte-li v organizaci systémy, které jsou umístěny na různých pracovištích.

  7. Zvolte Folder (Složku), ke které chcete systém připojit. Můžete se také rozhodnout připojit systém přímo k organizaci.

  8. Klikněte na tlačítko Next (Další).

  9. Klikněte na tlačítko Save and exit (Uložit a odejít).

  10. Počkejte, až bude připojení ukončeno.

  Organizace

  Organizace je v centru vašich cloudových služeb.

  • Spojuje váš systém AXIS Camera Station s uživateli různých cloudových služeb.

  • Zejména povolí sledování stavu systému založené na cloudu. Další informace naleznete zde: Nastavení cloudové služby pro sledování stavu systému AXIS.

  • Definuje různé role uživatele, jako je správce servisu nebo operátor.

  Organizace může být strukturována do složek, které představují například systémy umístěné na různých pracovištích. Chcete-li vytvořit organizaci, potřebujete účet My Axis.

  Správa organizací

  Úprava organizace:

  1. Přejděte do nabídky System Health Monitoring (Sledování stavu systému) > Settings (Nastavení).

  2. Klikněte na Otevřít cloudovou službu pro sledování stavu systému AXIS.

  3. Otevřete uživatelská nastavení a vyberte organizaci, kterou chcete upravit.

  4. Otevřete uživatelská nastavení a klikněte na možnost Manage organizations (Správa organizací).

  V tomto zobrazení můžete přidávat nebo odstraňovat složky a podsložky v existující organizaci a také vytvářet nové organizace.

  Odpojení systému od organizace

  Můžete například chtít přesunout systém z jedné organizace do jiné. Chcete-li tak učinit, musíte nejprve odpojit systém od stávající organizace.

  1. Přejděte na Connected services (Připojené služby) > AXIS System Health Monitoring Cloud Service (Cloudová služba pro sledování stavu systému AXIS).

  2. Klikněte na možnost Disconnect (Odpojit).

  Pozvání uživatele k organizaci
  1. Přejděte do nabídky System Health Monitoring (Sledování stavu systému) > Settings (Nastavení).

  2. Klikněte na Otevřít cloudovou službu pro sledování stavu systému AXIS.

  3. Otevřete uživatelská nastavení a vyberte organizaci, ke které chcete uživatele pozvat.

  4. Otevřete uživatelská nastavení a klikněte na možnost Manage organizations (Správa organizací).

  5. Otevřete kartu Users (Uživatelé).

  6. Klikněte na Generate (Vygenerovat).

  7. Zkopírujte kód pozvánky a odešlete jej uživateli, kterého chcete pozvat.

  Poznámka

  Jestliže sdílíte kód pozvánky s uživatelem, zadejte také název organizace, pro kterou pozvánka platí.

  Připojení k organizaci

  Když někdo bude chtít, abyste se připojili k organizaci, obdržíte kód pozvánky. Postup připojení k organizaci:

  1. Přejděte do nabídky System Health Monitoring (Sledování stavu systému) > Settings (Nastavení).

  2. Klikněte na Otevřít cloudovou službu pro sledování stavu systému AXIS.

  3. Otevřete uživatelská nastavení a vyberte organizaci, ke které se chcete připojit.

  4. Otevřete uživatelská nastavení a klikněte na možnost Manage organizations (Správa organizací).

  5. Otevřete kartu Users (Uživatelé).

  6. Vložte kód pozvánky.

  7. Klikněte na možnost Join (Připojit se).

  Konfigurace serveru

  Plánovaný export

  Přejděte do nabídky Configuration > Server > Scheduled export (Konfigurace > Server > Plánovaný export), pokud chcete exportovat záznamy z kamery určité dny v týdnu.

  Ve zvolené době budou všechny záznamy od předcházejícího exportu exportovány. Jestliže předcházející export je více než jeden týden starý (například tehdy, když plánovaný export záznamů byl na chvíli deaktivován) nebo jestliže žádný předcházející export neexistuje, plánovaný export záznamů exportuje pouze záznamy, které jsou staré méně než jeden týden. Jestliže chcete exportovat starší záznamy, přejděte na kartu Záznamy a exportujte je manuálně. Viz Export záznamů.

  Poznámka

  Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete aktivovat a spravovat plánovaný export na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Vybraný server.

  Export plánovaných záznamů

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Server > Scheduled export (Nastavení > Server > Plánovaný export).

  2. V části Scheduled export (Plánovaný export) zvolte možnost Enable scheduled export (Povolit plánovaný export), pokud ho chcete aktivovat.

  3. V části Cameras (Kamery) vyberte kamery, ze kterých chcete záznamy exportovat. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny uvedené kamery. Pokud chcete v seznamu vyhledat a vybrat určité kamery, zrušte zaškrtnutí políčka Use all cameras (Použít všechny kamery) a použijte políčko Type to search (Napište, co hledáte).

  4. V části Export,

   • Chcete-li uložit záznamy do složky v počítači, zvolte možnost Server directory path (Cesta k serverovému adresáři) a zadejte cestu k adresáři.

   • Chcete-li uložit záznamy do složky v síťovém úložišti, zvolte možnost Cesta k síťovému adresáři a zadejte cestu k adresáři. Můžete zvolit přihlašovací údaje pro síťové úložiště. Sdílená složka musí být ze serveru AXIS Camera Station dosažitelná. Postup přidání úložiště pro záznam naleznete v části Správa úložiště.

   • Chcete-li vytvořit seznam stop ve formátu .asx používaném aplikací Windows Media Player, vyberte možnost Vytvořit seznam stop. Záznamy se budou přehrávat v pořadí, ve kterém byly zaznamenány.

   • V rozevíracím seznamu Export format (Formát exportu) zvolte formát, do kterého chcete záznamy exportovat.

    Pokud vyberete ASF, můžete vybrat možnost Add digital signature (Přidat digitální podpis), chcete-li používat digitální podpis, který zajišťuje pravost a integritu obrazu tím, že znemožňuje neoprávněné zásahy. V přehrávači AXIS File Player je možné digitální podpis ověřit. Viz část Digitální podpis v Export záznamů. Jestliže chcete pro digitální podpis používat heslo, můžete zvolit možnost Use password (Používat heslo).

    Jestliže vyberete MP4, zvuk v G.711 nebo G.726, nebude formát do exportovaných záznamů zahrnut.

  5. V části Weekly schedule (Týdenní plán) vyberte čas a dny, ve kterých mají být záznamy exportovány.

  6. Klikněte na Použít.

  Používání serveru Microsoft Windows 2008

  Abyste mohli exportovat záznamy ze serveru běžícího na serveru Microsoft Windows 2008, musí být nainstalován program Desktop Experience:

  1. Klikněte na Start > Administrative Tools > Server Manager (Start > Administrativní nástroje > Správce serverů) a otevřete Správce serverů.

  2. V části Shrnutí funkcí klikněte na Přidat funkce.

  3. Zvolte Desktop Experience, klikněte na Další a potom klikněte na Instalovat.

  Používání serveru Microsoft Windows 2012

  Abyste mohli exportovat záznamy ze serveru běžícího na serveru Microsoft Windows 2012, musí být nainstalován program Desktop Experience:

  1. Klikněte na Start > Administrative Tools > Server Manager (Start > Administrativní nástroje > Správce serverů) a otevřete Správce serverů.

  2. Vyberte položku Manage > Add Rules and Features (Spravovat > Přidat pravidla a funkce) a spusťte Průvodce přidáváním rolí a funkcí.

  3. V části Shrnutí funkcí vyberte možnost Uživatelská rozhraní a infrastruktura.

  4. Zvolte Desktop Experience, klikněte na Další a potom klikněte na Instalovat.

  Zpráva o incidentu

  Máte-li povolená oprávnění pro zprávy o incidentech, můžete generovat zprávy o incidentech včetně záznamů, snímků a poznámek o incidentech. Viz Export zpráv o incidentu.

  Postup úpravy nastavení zpráv o incidentu:

  1. Přejděte na Configuration > Server > Incident report (Nastavení > Server > Zpráva o incidentu).

  2. V části Location (Umístění) zvolte, kam se mají uložit sestavy případů.

   • Chcete-li zprávy o incidentu ukládat do složky v počítači, zvolte možnost Server directory path (Cesta k síťovému adresáři). Zadejte cestu k adresáři nebo kliknutím pravým tlačítkem do pole pro cestu zadejte proměnné. Jako proměnné můžete určit název serveru, kategorii nebo uživatelské jméno. Příklad: C:\Reports\$(Server Name)\$(Category)\$(User Name)\

   • Chcete-li zprávy o incidentu uložit do složky v síťovém úložišti, zvolte možnost Cesta k síťovému adresáři a zadejte cestu k adresáři. Můžete zvolit přihlašovací údaje pro síťové úložiště. Sdílená složka musí být ze serveru AXIS Camera Station dosažitelná. Postup přidání úložiště pro záznam naleznete v části Správa úložiště.

  3. V rozevíracím seznamu Export format (Formát exportu) zvolte formát, do kterého chcete záznamy exportovat.

   • Pokud vyberete ASF, můžete vybrat možnost Add digital signature (Přidat digitální podpis), chcete-li používat digitální podpis, který zajišťuje pravost a integritu obrazu tím, že znemožňuje neoprávněné zásahy. V přehrávači AXIS File Player je možné digitální podpis ověřit. Viz část Digitální podpis v Export záznamů. Jestliže chcete pro digitální podpis používat heslo, můžete zvolit možnost Use password (Používat heslo).

   • Jestliže vyberete MP4, zvuk v G.711 nebo G.726, nebude formát do exportovaných záznamů zahrnut.

  4. V části Categories (Kategorie) je možné přidávat i odstraňovat kategorie a třídit tak zprávy o incidentu do skupin. Nastavíte-li kategorii jako proměnnou v cestě k serverovému adresáři, je možné jako kategorii zvolit název složky v umístění pro export.

   1. Do příslušného pole zadejte název kategorie, například Nehoda nebo Krádež. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

   2. Chcete-li kategorii odstranit, zvolte ji a klikněte na tlačítko Remove (Odstranit).

  5. V části Description template (Šablona popisu) zadejte informace, které se budou zobrazovat v poli Popis při tvorbě zprávy o incidentu, a klikněte na tlačítko Apply (Použít). Příklad: Nahlášeno kým: <Zadejte své jméno, e-mail a telefonní číslo>

  Nastavení serveru

  Chcete-li provést nastavení serveru AXIS Camera Station, přejděte do nabídky Configuration > Server > Settings (Nastavení > Server > Nastavení).

  Poznámka

  Při připojování k více serverům AXIS Camera Station můžete konfigurovat nastavení serveru na libovolném připojeném serveru zvolením serveru z rozevíracího seznamu Selected server (Vybraný server).

  Export

  Chcete-li při přidávání záznamu do seznamu položek k exportu zahrnout zvuk, zvolte možnost Include audio when adding recordings to export (Zahrnout zvuk při přidávání nahrávek k exportu).

  Protokoly

  Zadejte počet dní pro uchování poplachů, událostí a auditů. Lze použít jakoukoliv hodnotu od 1 do 1000 dnů.

  Externí data

  Zadejte počet dní pro uchování externích dat. Lze použít jakoukoliv hodnotu od 1 do 1000 dnů.

  SMTP servery

  Aby systém AXIS Camera Station mohl odesílat e-maily s upozorněním na poplachy nebo na aktivaci konfiguračního pravidla události, musí být přidány SMTP servery.

  Tento oddíl obsahuje seznam přidaných serverů SMTP. Pořadí serverů v seznamu můžete měnit pomocí šipek. Servery se používají ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny na seznamu.

  Přidání SMTP serveru:

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Server > Settings (Nastavení > Server > Nastavení).

  2. V části SMTP servers (SMTP servery) klikněte na tlačítko Add (Přidat).

  3. V části Server:

   • Zadejte adresu SMTP serveru a portu, které se mají použít. 587 je výchozím portem pro připojení TLS SMTP.

   • Vyberte možnost Use authentication (Použít ověřování), jestliže je pro tento server vyžadováno uživatelské jméno a heslo. Zadejte uživatelské jméno a heslo k přístupu na server.

   • Vyberte možnost Use TLS (Použít TLS), jestliže SMTP server používá TLS. Zabezpečení TLS je výchozím protokolem poskytujícím zabezpečenou komunikaci.

  4. V části Sender (Odesílatel) zadejte jméno, které se má zobrazit v e-mailové adrese a e-mailu odesílatele.

  Jestliže chcete editovat SMTP server, zvolte jej a klikněte na možnost Edit (Upravit).

  Jestliže chcete SMTP server odstranit, vyberte jej a klikněte na Remove (Odstranit). Kliknutím na možnost Ano ve vyskakovacím okně server odstraníte.

  Jestliže chcete SMTP server otestovat, vyberte jej a klikněte na Testovat všechny. Ve vyskakovacím dialogovém okně zadejte e-mailovou adresu do políčka Příjemce a klikněte na OK, čímž dojde k odeslání testovacího e-mailu.

  Seznam výsledků a případných opatření, která je třeba podniknout, naleznete u testů SMTP serverů.

  OK –
  Spojení s SMTP serverem bylo úspěšně navázáno. Zkontrolujte, zda všichni příjemci obdrželi testovací e-mail.
  Neznámá chyba –
  Při pokusu o odeslání e-mailu došlo k neočekávané chybě. Zkontrolujte, zda SMTP server funguje správně.
  Žádný kontakt –
  Systém AXIS Camera Station nemůže k SMTP serveru získat přístup. Zkontrolujte, zda SMTP server funguje správně a zda všechny routery a proxy servery mezi systémem AXIS Camera Station a SMTP serverem jsou konfigurovány tak, aby umožňovaly provoz.
  Chyba konfigurace –
  Byl požadován protokol TLS, ale server nepodporuje StartTLS nebo ověřování nebo není k dispozici kompatibilní ověřovací mechanismus.
  Chyba handshake TLS/SSL –
  Během vyjednávání protokolu TLS/SSL došlo k chybě, jako je například neplatný certifikát serveru.
  Je vyžadováno ověření –
  Server pro odeslání e-mailu vyžaduje ověření.
  Chyba ověřování –
  Přihlašovací údaje jsou nesprávné.
  Spojení bylo přerušeno –
  Připojení bylo navázáno, ale poté ztraceno.

  Poplach systému

  K poplachu systému dochází tehdy, když nastane ztráta spojení s kamerou, bude odepřen přístup k úložišti pro zaznamenávání, bude detekováno neočekávané vypnutí serveru nebo jestliže dojde k chybám zaznamenávání. Při poplaších systému mohou být odesílána oznámení e-mailem.

  Poznámka

  Jestliže se mají odesílat e-maily, musí být nejprve přidán SMTP server.

  Odeslání e-mailu při poplachu systému:

  1. Vyberte možnost Odeslání e-mailu při poplachu systému následujícím příjemcům k aktivaci e-mailu při poplachu systému.

  2. V části Příjemci:

   1. Zvolte, zda má být adresa v políčku To (Komu), Cc (Kopie) nebo Bcc (Skrytá kopie) e-mailu a e-mailovou adresu zadejte.

   2. Kliknutím na Add (Přidat) přidejte k poli Recipients (Příjemci) e-mailovou adresu.

  Připojení zařízení

  V případě, že jsou u zařízení, která jsou připojena pomocí názvu hostitele, tyto názvy hostitelů nedosažitelné:

  • Chcete-li se i nadále připojovat pomocí názvu hostitele, zvolte možnost Keep using the hostnames even if they become unreachable (Nadále používat názvy hostitelů, přestože se stanou nedosažitelnými).

  • Jestliže chcete automaticky přepnout na připojení pomocí IP adresy, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  Máte možnost ručně zvolit, zda se pro připojení k zařízení použije název hostitele nebo IP adresa. Viz Připojení.

  Jazyk

  Změní jazyk nástroje

  • AXIS Camera Station Service Control. Tato změna se projeví po restartování nástroje Service Control.

  • Data odeslaná z AXIS Camera Station Secure Entry. Příklad: systémové poplachy, zprávy protokolu auditů, externí data na kartě vyhledávání dat.

  Zpětná vazba

  Vyberte možnost sdílet anonymní údaje o používání serveru se společností Axis Communications – pomůžete nám tím zlepšovat aplikaci a uživatelské možnosti. Jestliže chcete tuto možnost pro klienta změnit, přejděte do menu Configuration > Client > Settings (Konfigurace > Klient > Nastavení).

  Pokročilá nastavení

  Nastavení byste měli měnit pouze na pokyn pracovníka podpory Axis.

  1. Přejděte do nabídky Configuration > Server > Settings (Nastavení > Server > Nastavení).

  2. Chcete-li změnit některé nastavení, zadejte nastavení a požadovanou hodnotu. Klikněte na tlačítko Add (Přidat).

  Chcete-li povolit protokolování ladění pro účely odstraňování problémů, zvolte Enable server side debug logging (Povolit protokolování ladění na straně serveru). Povolením tohoto nastavení zaberete na disku více prostoru. Toto nastavení bude přepsáno souborem log4net.config v adresáři ProgramData.

  Nové připojení

  K připojení k novému serveru AXIS Camera Station přejděte do nabídky > Servers > New connection (> Servery > Nové připojení). Viz Přihlášení k serveru AXIS Camera Station.

  Stav připojení

  Přejděte do nabídky > Servers > Connection status (> Servery > Stav připojení). Zobrazí se seznam stavu připojení všech serverů.

  Pro vyhledání konkrétního serveru použijte pole Napište, co hledáte.

  Jestliže se chcete připojit k serveru, zaškrtněte zaškrtávací políčko před názvem serveru nebo jeho zaškrtnutí zrušte, abyste se od serveru odpojili.

  Stavové kódyPopisMožná řešení
  Probíhá připojováníKlient se pokouší připojit k tomuto serveru.
  PřipojenoKlient je připojen k tomuto serveru pomocí TCP.
  Připojeno (pomocí zabezpečeného vzdáleného přístupu)Klient je k tomuto serveru připojen pomocí zabezpečeného vzdáleného přístupu.
  Připojeno (pomocí HTTP)Klient je připojen k tomuto serveru pomocí HTTP. Toto připojení je méně účinné než TCP a v případě připojení k několika serverům znatelně pomalejší.
  OdpojováníKlient se odpojuje od tohoto serveru.
  OdpojenoKlient není připojen k tomuto serveru.
  Opakované připojováníKlient ztratil připojení k tomuto serveru a snaží o obnovení připojení.
  Opakované připojení se nezdařilo

  Klientovi se nepodařilo připojit k tomuto serveru. Klienta lze najít, ale mohlo dojít ke změně povolení uživatele nebo hesla.

  • V dialogu povolení uživatele přidejte uživatele.

  • Ověřte uživatelské jméno a heslo.

  Přihlášení zrušenoPřihlášení bylo zrušeno uživatelem.
  Nesprávné uživatelské jméno nebo hesloKlikněte na odkaz ve sloupci Akce a zadejte správné přihlašovací údaje.
  Uživatel nemá oprávnění k serveru

  Uživatel použitý při přihlášení není oprávněn k přihlášení na server.