What’s new in AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 5.52

Určení zařízení podle obrázku

 • AXIS Camera Station nyní na stránce Add device (Přidat zařízení) zobrazuje obrázky zařízení, díky kterým je snadno rozeznáte.

Kopírování pravidel akcí

 • Pro úsporu času můžete stávající pravidla akcí zkopírovat a upravit.

Použití hotspotu v režimu přehrávání

 • Hotspoty teď můžete použít v podokně záznamů. Ve spolupráci s mapami a podobnými pohledy se tím zjednoduší přehrávání záznamů.

AXIS Camera Station 5.51

Importování držitelů karet ze služby Active Directory

 • Nyní můžete namapovat uživatele z databáze služby Active Directory do systému správy řízení přístupu Secure Entry. Služby uživatele ve službě Active Directory jsou mapovány na služby držitele karty v systému řízení přístupu. Viz Nastavení Active directory.

Podpora síťového ovladače dveří AXIS A1210 Network Door Controller

Přihlášení ke stránce stavu služeb Axis

 • Nyní se můžete přihlásit k odběru stránky stavu na webu axis.com. Na této stránce se zobrazují jak narušení, tak plánovaná údržba služeb Axis, a nyní můžete obdržet e-mail, pokud dojde k narušení.

AXIS Camera Station 5.50

Rychlejší, stabilnější a bezpečnější

 • V této verzi AXIS Camera Station jsme se velmi snažili, aby byl systém rychlejší, stabilnější, uživatelsky přívětivější a bezpečnější.

Zlepšené uživatelské prostředí s časovou osou založenou na záznamu

 • Zlepšili jsme uživatelské prostředí časové osy díky novému vzhledu a lepší stabilitě, výkonu a odezvě.

 • Nyní máte k dispozici nápovědu pro časovou osu, která obsahuje náhled obrazu a zvýrazňuje záznamy událostí.

 • Časová osa nyní zobrazuje záznamy nezávisle na spouštěčích události. Záznamy zobrazuje jako tlustou čáru na pozadí a události jako tenčí barevné čáry.

 • Zobrazuje záložky a události, které nemají délku, jako odznaky a ikona představuje typ odznaku.

 • Zlepšili jsme funkci exportu díky možnosti přidávat pouze záznamy událostí v rámci určitého rozsahu.

 • Další informace viz Záznamy a Export záznamů.

AXIS Camera Station 5.49

Ušetřete úložiště v databázi chytrého vyhledávání 2

 • Příchozí detekce lze filtrovat podle velikosti, trvání a podle určité oblasti obrazu. Lze tak ušetřit úložný prostor v databázi chytrého vyhledávání. To je užitečné zejména v situacích, kdy je v obrazu hodně nerelevantního pohybu, například pohybující se stromy nebo mraky. Další informace najdete v části Konfigurace chytrého vyhledávání 2.

Lepší přehled výsledků chytrého vyhledávání 2

 • Nyní lze seskupit výsledky, které byly zaznamenány v určitém konfigurovatelném časovém období. Získáte díky tomu jasnější přehled o výsledcích vyhledávání a snadněji najdete, co hledáte. Další informace najdete v části Vytvoření filtru.

Při importu držitelů karet zamezte duplicitním položkám

 • Držitele karet lze nyní do systému řízení přístupu importovat pomocí možnosti aktualizace. Tato možnost zachová aktuální záznamy o zaměstnancích a importuje pouze identifikované aktualizované údaje, což zamezí duplicitním záznamům v systému. Více informací najdete v části Import.

Použití registrační značky vozidla jako přihlašovacích údajůNÁHLED

AXIS Camera Station 5.48

Sledování stavu systému v clouduNÁHLED

 • Cloudová služba Sledování stavu systému AXIS Camera Station umožňuje sledovat stavová data ze systémů umístěných v různých sítích. Vzhledem k tomu, že se jedná o cloudovou službu, poskytuje také vyšší spolehlivost, méně údržby a možnost sledovat systémy v různých organizacích. Další informace najdete v části Nastavení cloudové služby pro sledování stavu systému AXIS.

Vylepšené výsledky vyhledávání v chytrém vyhledávání 2

 • Nová funkce Časová období bez metadat umožňuje zahrnout do výsledků vyhledávání i nahrávky bez metadat. Další informace najdete v části Výsledky chytrého vyhledávání.

Vyšší bezpečnost

 • Při přidání nového zařízení AXIS Camera Station na tomto zařízení automaticky aktivuje protokol HTTPS.

Aktualizované ovládací prvky v živém zobrazení

AXIS Camera Station 5.47

Synchronizace času

 • Byla přidána stránka synchronizace času pro konfiguraci časové synchronizace mezi serverem a zařízeními. Viz Synchronizace času.

 • Odebráno nastavení serveru Použijte tento server jako NTP server pro připojená zařízení.

Časová osa přehrávání

Po najetí myší na záznam na časové ose se zobrazí obraz záznamu a typ a čas záznamu.

Integrace s nástrojem AXIS Speed Monitor

Údaje o vozidle zachycené nástrojem AXIS Speed Monitor lze filtrovat v AXIS Camera Station. Viz Vyhledávání dat a Nastavení AXIS Speed Monitor.

Více profilů streamování pro kamery třetích stran

Přidána podpora více profilů streamování pro kamery třetích stran. Viz Profily streamování.

Přizpůsobit stream profilu videa

Pro kamery Axis lze nastavit vlastní parametry streamu. Viz Profily streamování.

Secure Entry

 • Dynamický QR BETA: V aplikaci AXIS Mobile Credential zadejte svůj PIN a aktivujte dynamický QR kód pro získání přístupu. Viz Nastavení AXIS Mobile Credential.

 • Více serverů NÁHLED: Přidána podpora funkcí kontroly přístupu v systémech s více servery.

  • Konfigurace hlavního serveru a sub serverů. Viz Více serverů

  • Konfigurace globálních držitelů karet a skupin na hlavním serveru a jejich použití ze sub serveru. Viz Řízení přístupu.

Chytré vyhledávání 2 (beta)

 • Limit velikosti úložiště lze nakonfigurovat. Viz Konfigurace chytrého vyhledávání.

 • Základní podpora radarových zařízení. Radar dokáže detekovat pouze osobu a jiné vozidlo.

AXIS Camera Station 5.46

Generování kořenového certifikátu

 • Při spuštění server AXIS Camera Station zkontroluje přítomnost nakonfigurované CA. Pokud není, vygeneruje kořenovou CA automaticky. Viz Certifikační autorita.

 • Nyní AXIS Camera Station automaticky uloží heslo certifikační autority. Viz Certifikační autorita.

Chytré vyhledávání 2 BETA

U zařízení s funkcí hlubokého učení můžete zvolit způsob použití klasifikace na zařízení a na serveru. Viz strategie následného zpracování v Create a filter (Vytvoření filtru).

Sledování stavu systému BETA

Stav vydání se změní z Náhled na Beta.

Integrace rekordéru AXIS S3008 Recorder

Stav vydání se změní z Beta na zveřejnění.

AXIS Camera Station 5.45

Porty pro komunikaci

 • Zadejte rozsah portů používaný systémem. Viz Nastavení serveru.

 • Zobrazte úplný seznam portů a protokolů používaných systémem. Viz Seznam portů.

Chytré vyhledávání 1

Chytré vyhledávání 1 lze nyní skrýt. Pro jeho deaktivaci přejděte do nastavení klienta. Viz Nastavení klienta.

Chytré vyhledávání 2 BETA

Je přidán indikátor průběhu zobrazující zbývající detekce a odhadovaný zbývající čas. Viz Vytvoření filtru.

Stav služeb Axis

Do AXIS Camera Station je přidán odkaz pro otevření stránky stavu služeb AXIS. Viz Stav služeb Axis.

Secure Entry

Podpora zobrazení fotografie držitele karty ve výsledcích vyhledávání dat pro sjednocené vyšetřování napříč videi. Viz Vyhledávání dat.

AXIS Camera Station 5.44

Režim živého vyhledávání v datech

Režim živého vyhledávání umožňuje prohlížet data v reálném čase. V režimu živého vyhledávání lze přepínat mezi záznamy a živým zobrazením. Viz Vyhledávání dat.

Možnost hotspotu v akci živého zobrazení

Akci živého zobrazení můžete nastavit pro přechod do zobrazení hotspotu a zobrazení pohledu kamery v hotspotu. Viz Vytváření akcí živého zobrazení.

Automatické otáčení v nastavení obrazu

Viz Nastavení obrazu.

AXIS Camera Station Secure Entry

Podpora čtečky čárových kódů AXIS pro udělení přístupu načtením QR Code®. Kompletní pracovní postup nastavení čtečky čárových kódů AXIS najdete v části Nastavení čtečky čárových kódů Axis.

QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti Denso Wave Incorporated v Japonsku a dalších zemích.

AXIS Camera Station 5.43

Siréna a světla

Akce sirény a světla spouští vzor sirény a světla na AXIS D4100-E Network Strobe Siren podle nastaveného profilu. Viz Vytvoření akce sirény a světla.

Karta Co je nového?

Když po upgradu AXIS Camera Station spustíte klienta, ve výchozím nastavení se otevře karta Co je nového?, kde se zobrazí nové funkce obsažené v nové verzi. Viz Karta Co je nového?.

Tuto funkci můžete vypnout. Viz Nastavení klienta.

Vyhledávání dat

 • K dispozici jsou přednastavené intervaly vyhledávání, ze kterých si můžete vybrat. Příklad: Poslední hodina, poslední 4 hodiny, atd. Viz Vyhledávání dat.

 • Optimalizujte výsledky vyhledávání pomocí operátoru závorek (). Viz Optimalizace vyhledávání.

Karta Poplachy nahrávání

Poklepejte na poplach bez záznamu na kartě s pohledem kamery, otevře se karta Poplachy nahrávání zobrazující záznam pro kameru, která je aktuálně zaostřená v časovém razítku poplachu. Viz Poplachy.

Chytré vyhledávání 2

Integrace rekordéru AXIS S3008 Recorder

 • Stav vydání se změní z Náhled na Beta.

 • U nových instalací je ve výchozím nastavení povolen záložní záznam při přidávání zařízení s rekordérem AXIS S3008 Recorder jako úložištěm.

AXIS Camera Station 5.42

Export záznamů

 • Upravte délku záznamu na kartě Export. Viz Export záznamů.

 • Nové nastavení exportu pro zahrnutí zvuku při přidávání záznamů pro export. Viz Nastavení serveru.

Projekt nástroje Site Designer

Při importu projektu nástroje Site Designer bude IP adresa nejprve použita pro shodu zařízení. Viz Importování projektů nástroje Site Designer.

Filtrování vyhledávání dat

Při vyhledávání na kartě Vyhledávání dat použijte A a NEBO k filtrování výsledků a optimalizaci vyhledávání. Viz Optimalizace vyhledávání.

Zálohování systému

Soubor zálohy systému nyní zahrnuje hlavní databázové soubory i databázové soubory komponent. Viz Zálohování systému.

Chytré vyhledávání 2 (náhled)

 • Exportujte záznam pro detekci. Viz Výsledky chytrého vyhledávání.

 • Ukládání a správa filtrů vyhledávání. Viz Vytvoření filtru.

 • Byla přidána podpora pro kamery s několika streamy. Ale pouze hlavní stream se používá pro chytré vyhledávání.

AXIS Camera Station 5.41

Sledování stavu systému (náhled)

Sledování stavu systému je k dispozici jako náhledová funkce. Obecné informace o náhledech a o tom, jak poskytovat zpětnou vazbu, najdete v části Náhledy a beta verze.

Přetažení pohledů

Můžete vybrat kamery nebo pohledy a přetáhnout je na novou záložku na hlavní obrazovce nebo na obrazovce monitoru. Zobrazí se dynamický dělený pohled. Viz Více monitorů.

AXIS Camera Station 5.40

Certifikát serveru

Certifikát serveru lze zobrazit v možnosti Nástroje v nástroji AXIS Camera Station Service Control. Viz Nástroje.

Snímek mapy

Byla přidána podpora pro ukládání a exportování snímků mapy. Viz Mapa.

Chytré vyhledávání 2 (náhled)

AXIS Camera Station 5.39

Chytré vyhledávání 2 (náhled)

Chytré vyhledávání 2 je k dispozici jako náhledová funkce. Obecné informace o náhledech a o tom, jak poskytovat zpětnou vazbu, najdete v části Náhledy a beta verze.

 • Funkce může, ale nemusí splňovat požadavky jednotlivých zákazníků. Je k dispozici pro účely vyhodnocení. Vyžaduje další systémové prostředky a nedoporučujeme ji používat v důležitém systému.

 • Informace o tom, jak ji nakonfigurovat, naleznete v tématu Konfigurace chytrého vyhledávání 2 (náhled).

 • Informace o jejím použití a aktuálních omezeních naleznete v tématu Chytré vyhledávání 2 (náhled). Tyto informace byste měli vzít v potaz před testováním nové funkce.

AXIS Camera Station Secure Entry

 • Při importu držitelů karty je k dispozici nová možnost pro přidávání nových držitelů karty a zachování stávajících držitelů karty. Viz Import.

 • Můžete přidávat dveře na mapu a zobrazovat fyzický stav dveří. Viz Mapa.

AXIS Camera Station 5.38

Karta Device configuration (Konfigurace zařízení) BETA

Karta Konfigurace zařízení je k dispozici jako funkce beta. Obecné informace o beta verzích a o tom, jak poskytovat zpětnou vazbu, najdete v části Náhledy a beta verze.

Kliknete-li na adresu zařízení, zobrazí se stránka s konfigurací zařízení na kartě AXIS Camera Station místo v externím webovém prohlížeči. Viz Karta Device configuration (Konfigurace zařízení)BETA.

AXIS PTZ Autotracking

Je-li pro kameru Axis PTZ nastavená funkce AXIS PTZ Autotracking, můžete pomocí kamery v AXIS Camera Station automaticky rozpoznat a sledovat pohybující se objekty, jako jsou například osoby nebo vozidla v oblasti pohledu. Viz Set up AXIS PTZ Autotracking (Nastavení funkce AXIS PTZ Autotracking).

AXIS License Plate Verifier

Je-li zařízení vybaveno nástrojem AXIS License Plate Verifier, považuje se v AXIS Camera Station za zdroj externích dat. Ke zdroji dat můžete připojit pohled, vyhledávat registrační značky zachycené zařízením a zobrazovat snímky registračních značek. Viz Set up AXIS License Plate Verifier (Nastavení nástroje AXIS License Plate Verifier).

Export výsledků vyhledávání dat

Export výsledků vyhledávání dat do souboru .txt. Exportují se pouze informace o událostech. Záznamy a snímky se nevyexportují. Viz Vyhledávání dat.

Byl vylepšen editor rozvrhu. Viz část Rozvrhy.

Hovory z dveřní stanice

V případě příchozího hovoru z dveřní stanice můžete zvolit přijetí, odmítnutí nebo ignorování hovoru. Viz Nastavení síťové dveřní stanice AXIS Network Door Station.

Vylepšený editor rozvrhu

Byl vylepšen editor rozvrhu. Viz část Rozvrhy.

Spravovat licence offline

Můžete zvolit správu licencí v režimu offline i tehdy, je-li systém online. Viz Konfigurace licencí.

Sdílení anonymních dat o používání serveru

Tato možnost byla přesunuta z nástroje AXIS Camera Service Control do klientu AXIS Camera Station v nabídce Configuration > Server > Settings (Konfigurace > Server > Nastavení).

Nový motiv

Do nabídky Configuration > Client > Settings (Konfigurace > Klient > Nastavení) se přidá systémový motiv.

AXIS Camera Station Secure Entry

AXIS Camera Station 5.37

Předem nahraná videa

Pro snadné objevování systému AXIS Camera Station jsou ve formě předem nahraného videa zahrnuta demo videa. Viz Přidání zařízení, video streamů nebo předem nahraných videí.

Zlepšená integrace se systémem Axis k nošení na těle

Poznámky a kategorie přidané do AXIS Body Worn Assistant se zobrazí, když kliknete na Show all body worn metadata (Zobrazit všechna metadata nošená na těle)Záznamech.

Vylepšené možnosti pro více pracovišť

Do děleného pohledu, sekvence nebo pohledu mapy můžete přidat libovolný pohled, kameru nebo zařízení z jiných serverů. Viz Dělený pohled, Sekvence, Mapa.

Změna jazyka serveru

Změní jazyk nástroje AXIS Camera Station Service Control a dat odesílaných z AXIS Camera Station Secure Entry. Viz Nastavení serveru.

AXIS Camera Station 5.36

Nastavení rekordéru AXIS S3008 Recorder (náhled)

Podpora rekordéru AXIS S3008 Recorder v AXIS Camera Station je k dispozici jako náhledová funkce. Obecné informace o náhledech a o tom, jak poskytovat zpětnou vazbu, najdete v části Náhledy a beta verze.

 • Funkce může, ale nemusí splňovat požadavky jednotlivých zákazníků. Je k dispozici pro účely vyhodnocení a neměla by být používána v důležitých systémech, u nichž je vyžadována stabilita a spolehlivost záznamů.

 • Podrobné informace o této funkci, pokyny pro nastavení a aktuální omezení naleznete v části Nastavení rekordéru AXIS S3008 Recorder. Tyto informace byste měli vzít v potaz před testováním nové funkce.

Odeslání oznámení mobilní aplikace BETA

Akce odeslání oznámení mobilní aplikace je k dispozici jako funkce beta. Obecné informace o beta verzích a o tom, jak poskytovat zpětnou vazbu, najdete v části Náhledy a beta verze.

Když vytváříte pravidlo akcí, můžete tuto akci zvolit pro odeslání vlastní zprávy do mobilní aplikace AXIS Camera Station. Viz Vytváření akcí odeslání oznámení mobilní aplikace.

Řízení přístupu

Značka beta je odebrána.

Obrázek držitele karty můžete přidat pořízením fotografie pomocí webkamery počítače.

Řízení přístupu

Značka beta je odebrána.

Informace o zařízení jsou nyní zahrnuty v pinovém schématu v části Configuration > Access control > Doors and zones (Konfigurace > Řízení přístupu > Dveře a zóny).

Předem nahraná videa

Demo kamery jsou přejmenovány na předem nahraná videa a pro předem nahraná videa není vyžadována licence.

Zapamatování navigace pohledů

Když otevřete novou záložku obsahující pohledy kamery, AXIS Camera Station automaticky přejde na pohled kamery, ze kterého jste přišli.

Pokud například zobrazíte živé zobrazení kamery a poté otevřete kartu chytrého vyhledávání, automaticky na kartě chytrého vyhledávání přejde na daný pohled kamery.

AXIS Camera Station 5.35

Nastavení ovladače dveří AXIS A1601 Network Door Controller

Nyní můžete nastavit ovladač dveří AXIS A1601 Network Door Controller v systému AXIS Camera Station. Viz Nastavení ovladače dveří AXIS A1601 Network Door Controller.

Videa s návodem pro nastavování naleznete v tomto seznamu.

 • Konfigurace řízení přístupu

  • Konfigurace identifikačních profilů

  • Konfigurace formátů karet a délky kódu PIN

  • Přidejte dveře a nakonfigurujte je s monitorem dveří, nouzovým vstupem, čtečkou nebo zařízením REX.

  • Přidání zóny

 • Řízení přístupu

  • Přidání držitelů karet, přihlašovacích údajů, skupin a pravidel přístupu

  • Import a export dat držitelů karet

  • Export sestav

 • Řídicí panel dveří v děleném pohledu

 • Vyhledávání dat

Přidání video streamů

Do systému AXIS Camera Station můžete přidat více než jeden video stream pro živé zobrazení a nepřetržité zaznamenávání. Viz Nalezení video streamů.

Vyhledání více zařízení

Při ručním vyhledávání zařízení můžete zadat adresy více zařízení. Viz Nalezení vašich zařízení.

Přidání demo kamer

Do systému AXIS Camera Station můžete jako demo kamery přidat soubory MKV a nakonfigurovat soubor .dewarp, aby se video stream demo kamery narovnal. Viz Vyhledání předem nahraných videí.

AXIS Camera Station 5.34

Nové řízení zvuku

V novém designu ovládání zvuku v živém zobrazení je možné další pohledy ztlumit a poslouchat pouze určitý pohled. Viz část zvuk v Živém zobrazení.

Nový systém navigace

V navigačním systému můžete zvolit pohledy, kamery nebo obojí. Viz Nastavení klienta.

Přepnutí připojení zařízení mezi IP adresou a názvem hostitele

Můžete měnit způsob, jakým systém AXIS Camera Station komunikuje se zařízeními. Viz Připojení.

Upgradování firmwaru zařízení s výchozími hodnotami nastavení

Když provádíte upgrade firmwaru zařízení, můžete zachovat stávající nastavení nebo obnovit všechny hodnoty na výchozí nastavení. Viz Upgradování firmwaru.

AXIS Camera Station 5.33

Nastavení systému Axis k nošení na těle

Nyní můžete systém Axis k nošení na těle nastavit v AXIS Camera Station. Viz Nastavení systému Axis k nošení na těle.

Informace o tom, jak vytvořit soubor připojení, naleznete v tématu Nastavení nošení na těle.

Nastavení systému Axis k nošení na těle
Přehrávání a export záznamů z kamery Axis k nošení na těle

Formát exportu

Své záznamy nebo hlášení incidentů můžete exportovat do formátů MP4 a MKV. Viz Export záznamů, Zpráva o incidentu a Plánovaný export.

Uživatelská oprávnění

Stránka Uživatelská oprávnění je zlepšená pro lepší využitelnost. Viz Konfigurace uživatelských oprávnění.

Nastavení mapy z nástroje Site Designer

Nastavení mapy z nástroje Site Designer lze importovat při přidávání zařízení pomocí konfigurace Site Designer. Viz Importování projektů nástroje Site Designer.

AXIS Camera Station 5.32

Push-to-talk

Tlačítko Push-to-talk je k dispozici v živém zobrazení pro kamery s vestavěným reproduktorem nebo s přidruženým externím reproduktorem. Viz Profily streamováníŽivé zobrazení.

Ve výchozím nastavení se funkce Push-to-talk používá pro režimy simplexního a poloduplexního spojení, můžete ji však nastavit pro všechny duplexní režimy. Můžete rovněž nastavit čas zpoždění uvolnění, aby se po uvolnění tlačítka zachoval přenos zvuku z mikrofonu. Viz Streamování.

AXIS Camera Station 5.31

Průměrný datový tok

Průměrný datový tok nepřetržitých záznamů můžete vypočítat na základě požadované doby uchovávání záznamu a určeného úložiště. Viz Konfigurace průměrného datového toku.

Zipstream

Zipstream můžete nastavit ve svých video profilech. Viz Profily streamování.

Opakování úloh export záznamů a zpráva o incidentu

Na záložce Úlohy můžete opakovat neúspěšné úlohy zpráva o incidentu a export záznamů. Viz Úkoly.

Najít zařízení podle rozsahu IP

Přidáváte-li zařízení, můžete určit rozsahy IP adres a portů a vyhledat tak více zařízení najednou. Viz Přidání zařízení.

Potřebujete další pomoc?

Kontaktovat podporu

Kontaktujte podporu na adrese axis.com/support.